RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kristó, Gyula«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kristó, Gyula

RI opac: 235 Einträge

1Monographie  Les Angevins aux Habsbourgs (Histoire de la Hongrie médiévale.)
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Rennes (2008)

2Monographie  Nichtungarische Völker im mittelalterlichen Ungarn
Kristó, Gyula. - Herne (2008)

3Sammelwerk  Historische Demographie Ungarns (896-1996)
Kristó, GyulaEngel, PálKubinyi, András. - Herne (2007)

4Monographie  Magyarország története, 1301-1526
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Budapest (2005)

5Sachtitel  Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia. Bd. 19: 1335
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (2004)
http://library.hungaricana.hu/en/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_19/

6Monographie  Ardealul timpuriu: (895 - 1324)
Kristó, Gyula. - Szeged (2004)

7Sammelwerk  Magyarország uralkodói
Kristó, Gyulau.a. [Hrsg.]. - s.l. (2003)

8Monographie  Tájszemlélet és térszervezés a középkori Magyarországon
Kristó, Gyula. - Szeged (2003)

9Monographie  Nem magyar népek a középkori Magyarországon
Kristó, Gyula. - Budapest (2003)

10Monographie  Fejezetek az Alföld középkori történetéböl
Kristó, Gyula. - Szeged (2003)

11Monographie  Magyar historiográfia
Kristó, Gyula. - Budapest (2002)

12Sachtitel  Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia. Bd. 17: 1333
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (2002)
http://library.hungaricana.hu/en/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_17/

13Monographie  Történetírás a középkori Magyarországon
Kristó, Gyula. - Budapest (2002)

14Monographie  Szent István király
Kristó, Gyula. - Budapest (2002)
http://mek.oszk.hu/05000/05000/index.phtml#

15Monographie  A korai Erdély (895-1324) [Siebenbürgen in der Frühzeit (895-1324)]
Kristó, Gyula. - Szeged (2002)

16Monographie  Magyarország története elöidöktöl 2000-ig [Geschichte Ungarns von der Vorgeschichte bis zum Jahre 2000]
Kristó, GyulaBarta, JánosGergely, Jenö. - Budapest (2002)

17Monographie  A korai Erdély (895-1324).
Kristó, Gyula. - Szeged (2002)

18Monographie  A korai erdély (895 - 1324)
Kristó, Gyula. - Szeged (2002)

19Monographie  A magyarok krónikája, Rogerius mester: Siralmas ének [Johannes von Thurocz: Ungarnchronik, Meister Rogerius: Carmen miserabile]
Thuróczy, János. Bellus, IbolyaKristó, GyulaHorváth, JánosZsoldos, Attila. [Hrsg.]. - Budapest (2001)

20Sammelwerk  Írások Szent Istvánról és koráról
Kristó, Gyula. - Szeged (2000)

21Sammelwerk  Szent István király intelmei és törvényei
Bollók, JánosKristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (2000)

22Monographie  Középkori historiák oklevelekben (1002 -1410) [Ungarische Geschichte des Mittelalters (1002-1410]
Kristó, Gyula. - Szeged (2000)

23Sammelwerk  Európa és Magyarország Szent István korában [Europa und Ungarn im Zeitalter von Sankt Stephan]
Kristó, GyulaMakk, Ferenc [Hrsg.]. - Szeged (2000)

24Monographie  Die Geburt der ungarischen Nation
Kristó, Gyula. - Herne (2000)

25Sammelwerk  Államalapítás, társadalom, müvelödés
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (2000)

26Sachtitel  Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia. Bd. 6: 1321-1322
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (2000)
http://library.hungaricana.hu/en/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_06/

27Monographie  Die ersten Könige Ungarns. Die Herrscher der Arpadendynastie
Kristó, GyulaMakk, Ferenc. - Herne (1999)

28Sammelwerk  Az államalapítás korának írott forrásai
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Szeged (1999)

29Sachtitel  Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia. Bd. 5: 1318-1320
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (1998)
http://library.hungaricana.hu/en/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_05/

30Monographie  Magyarország története 1301-1457.
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Budapest (1998)

31Sachtitel  Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia. Bd. 4: 1315-1317
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (1996)
http://library.hungaricana.hu/en/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_04/

32Sammelwerk  Árpád elött és után: tanulmányok a magyarság és hazája korai történetéröl
Kristó, GyulaMakk, Ferenc [Hrsg.]. - Szeged (1996)

33Monographie  A székelyek eredetéröl
Kristó, Gyula. - Szeged (1996)

34Sammelwerk  A honfoglalás korának írott forrásai
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Szeged (1995)

35Sammelwerk  Korai magyar történeti lexikon (9-14. század)
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (1994)

36Sachtitel  Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia. Bd. 3: 1311-1314
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (1994)
http://library.hungaricana.hu/en/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_03/

37Sachtitel  Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia. Bd. 2: 1306-1310
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (1992)
http://library.hungaricana.hu/en/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_02/

38Gesamttitel Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia = Anjou-kori oklevéltár (Vol. 1-[24])
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (1990 -)

39Sachtitel  Documenta res hungaricas tempore regum andegavensium illustrantia. Bd. 1: 1301-1305
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (1990)
http://library.hungaricana.hu/en/view/KozMagyOkmanytarak_anjou_uj_01/

40Monographie  A vármegyék kialakulása Magyarországon
Kristó, Gyula. - Budapest (1988)

41Monographie  Az Árpád-házi uralkodók
Kristó, GyulaMakk, Ferenc. - Budapest (1988)

42Monographie  Az Anjou-kor háború
Kristó, Gyula. - Budapest (1988)

43Sammelwerk  Az államalapító
Kristó, Gyula [Hrsg.]. - Budapest (1988)

44Monographie  Az Árpád-kor háborúi
Kristó, Gyula. - Budapest (1986)

45Monographie  Tanulmányok az Árpád-korról
Kristó, Gyula. - Budapest (1983)

46Monographie  A feudális széttagolódás Magyarországon
Kristó, Gyula. - Budapest (1979)

47Monographie  Az aranybullák évszázada
Kristó, Gyula. - Budapest (1976)

48Monographie  A XI. századi hercegség története Magyarországon
Kristó, Gyula. - Budapest (1974)

49Buchbeitrag  Die Bevölkerungszahl Ungarns in der Arpadenzeit
Kristó, Gyula. (2007) - In: Historische Demographie Ungarns (896-1996) S. 9-56

50Artikel  Károly Róbert családja [The Family of Charles Robert]
Kristó, Gyula. (2006) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 20, 4 (2006) S. 14-28

51Artikel  Kristó Gyula publikációi [Bibliography of Gyula Kristó's Works ]
Kristó, Gyula. (2006) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 20, 4 (2006) S. 160-181

52Buchbeitrag  A Dubnici Krónika Mátyás-történetének két kifejezéséröl [The Dubnic Chronicle on two expressions of Mathias' story]
Kristó, Gyula. (2005) - In: FS Géza Érszegi S. 165-167

53Artikel  A DAI 38. fejezetének forrásáról
Kristó, Gyula. (2005) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 122 (2005) S. 3-9

54Artikel  A vlach bevándorlás kezdetei a 12-13. századi Magyarországon
Kristó, Gyula. (2005) - In: Rubicon Bd. 16 (2005) S. 47-49

55Artikel  Die Stellung Siebenbürgens innerhalb des Königreichs Ungarn im früheren Mittelalter
Kristó, Gyula. (2004) - In: Mediaevalia Transilvanica Bd. 7/8 (2004) S. 53-60

56Artikel  Tatárjárás elötti bencés monostorainkról
Kristó, Gyula. (2004) - In: Századok Bd. 138 (2004) S. 403-412

57Artikel  Hóman Bálint, az östörténet és az Árpád-kor kutatója
Kristó, Gyula. (2004) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 119 (2004) S. 39-46

58Buchbeitrag  A Küküllei-elöszó szövegpárhuzamai pápai oklevelekben
Kristó, Gyula. (2004) - In: FS György Székely (2004) S. 213-215

59Buchbeitrag  Residenzen von Territorialherren in Ungarn (1301 - 1320)
Kristó, Gyula. (2004) - In: FS András Kubinyi (Liber) S. 325-329

60Artikel  A "kitalált középkor" kitalálása
Kristó, Gyula. (2003) - In: Rubicon Bd. 14, 5 (2003) S. 6-8

61Artikel  Románok (újra) Pannóniában?
Kristó, Gyula. (2003) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 117 (2003) S. 17-25

62Artikel  I. Károly király harcai a tartományurak ellen (1310-1323)
Kristó, Gyula. (2003) - In: Századok Bd. 137 (2003) S. 297-347

63Buchbeitrag  Francia államkormányzati hatások Magyarországon a 13. század elején
Kristó, Gyula. (2003) - In: FS Domokos Kosáry (2003) S. 55-60

64Buchbeitrag  Szlávok Erdélyben a magyar honfoglalás elött [Slaves en Transylvanie avant la conquête des Hongrois]
Kristó, Gyula. (2002) - In: FS Imre H. Tóth (2002) S. 249-253

65Artikel  A magyar-horvát perszonálunió kialakulása
Kristó, Gyula. (2002) - In: Tiszatáj Bd. 56, 10 (2002) S. 39-44

66Buchbeitrag  Kalocsa helye a középkori magyar településhierarchiában
Kristó, Gyula. (2002) - In: Központok és falvak a honfoglalás és kora Árpád-kori Magyarországon S. 179-182

67Artikel  Néhány vármegye kialakulásának kérdéséhez
Kristó, Gyula. (2002) - In: Századok Bd. 136 (2002) S. 469-484

68Buchbeitrag  Der ungarische Anonymus über die bulgarischen Fürsten im Karpatenbecken des 9. Jahrhunderts
Kristó, Gyula. (2002) - In: FS Ivan Božilov S. 150-156

69Buchbeitrag  Géza és István
Kristó, Gyula. (2002) - In: A magyar történelem vitatott személyiségei S. 7-38

70Buchbeitrag  Les villes et les fleuves dans le DAI (De administrando imperio)
Kristó, Gyula. (2002) - In: FS Terézia Olajos S. 83-88

71Artikel  Les relations des Hongrois et des Polonais aux Xe-XIIe siècles d'après les sources
Kristó, Gyula. (2002) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 7 (2002) S. 127-143

72Artikel  Quelle est l'origine des Sicules?
Kristó, Gyula. (2002) - In: Cahiers d'études hongroises Bd. 10 (2002) S. 115-128

73Buchbeitrag  Die ungarische Staatsgründung
Kristó, Gyula. (2002) - In: Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa S. 39-48

74Artikel  Városok és folyók a DAI-ban
Kristó, Gyula. (2002) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 116 (2002) S. 3-8

75Artikel  Rendszerjelleg a korai középkor kutatásában
Kristó, Gyula. (2002) - In: Századok Bd. 136 (2002) S. 686-690

76Artikel  A társadalomtudományok felsö szintje: A Szegedi Középkorász Mühely tíz éve
Kristó, Gyula. (2002) - In: Szeged Bd. 14, 8 (2002) S. 2-5

77Artikel  Modellváltás a 13. században
Kristó, Gyula. (2001) - In: Századok Bd. 135 (2001) S. 473-487

78Buchbeitrag  A magyar állam kezdeteiröl - egyes szám elsö személyben
Kristó, Gyula. (2001) - In: Professoribus salutem. Ttlálkozások neves történészekkel S. 49-59

79Artikel  A királyi vármegye eredete
Kristó, Gyula. (2001) - In: Rubicon Bd. 11 (2001) S. 22-26

80Artikel  A magyar államalapítás
Kristó, Gyula. (2001) - In: Történelmi szemle Bd. 43 (2001) S. 113-122

81Artikel  Anonymus a 9. századi Kárpát-medence bolgár fejedelmeiröl
Kristó, Gyula. (2001) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 113 (2001) S. 11-19

82Artikel  A honfoglalás és az államalapítás kora: A magyar államalapítás. Kazár és német minták
Kristó, Gyula. (2001) - In: Historia (Budapest) Bd. 23, 5/6 (2001) S. 8-11

83Artikel  Influences de la direction politique française en Hongrie au début du XIIIe siècle
Kristó, Gyula. (2001) - In: Chronica (Szeged) Bd. 1 (2001) S. 45-51

84Artikel  A multikulturális Erdély középkori gyökerei
Kristó, Gyula. (2001) - In: Tiszatáj Bd. 52, 11 (2001) S. 91-98

85Artikel  Tartományúri rezidenciák Magyarországon. 1301-1320
Kristó, Gyula. (2001) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 115 (2001) S. 33-40

86Artikel  Szabolcs vezér
Kristó, Gyula. (2001) - In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve Bd. 43 (2001) S. 265-270

87Buchbeitrag  A székelyek östörténetéröl
Kristó, Gyula. (2001) - In: FS Lajos Demény S. 227-2365

88Artikel  Romans and Vlachs in the works by Nestor and Anonymus
Kristó, Gyula. (2001) - In: Specimina nova. Pars prima, Sectio mediaevalis Bd. 1 (2001) S. 15-57

89Artikel  II. András király "új intézkedései"
Kristó, Gyula. (2001) - In: Századok Bd. 135 (2001) S. 251-300

90Buchbeitrag  Szent István a kortársak között és a hagyományban
Kristó, Gyula. (2001) - In: Az államalapítókról 2000-ben S. 50-54

91Artikel  A honfoglalás és az államalapítás kora: A nemzet a középkorban. Összetartozás, elkülönülés
Kristó, Gyula. (2001) - In: Historia (Budapest) Bd. 23, 3 (2001) S. 27-30

92Artikel  Elöd. A magyar östörténet- és krónikakutatás egy fejezete
Kristó, Gyula. (2000) - In: Akadémiai mühely , 3 (1995/97) S. 195-216

93Artikel  Az Árpád-ház
Kristó, Gyula. (2000) - In: Rubicon Bd. 97 (2000) S. 4-50

94Buchbeitrag  Internationale Wege durch das Karpatenbecken
Kristó, Gyula. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 139-140

95Buchbeitrag  Les bases du pouvoir royal de Charles Ier en Hongrie
Kristó, Gyula. (2000) - In: La noblesse dans les territoires angevins S. 423-429

96Artikel  A magyarok és a lengyelek kapcsolatai a 10-12. században a források tükrében
Kristó, Gyula. (2000) - In: Történelmi szemle Bd. 42 (2000) S. 1-18

97Buchbeitrag  A középkor magyarjai - idegen tükörben
Kristó, Gyula. (2000) - In: "Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?" S. 145-152

98Artikel  Egy dicsöséges dinasztia, az Árpád-Ház
Kristó, Gyula. (2000) - In: Rubicon , 3 (2000) S. 4-50

99Artikel  A Foltin-féle oklevelekröl [Über die Foltinschen Urkunden ]
Kristó, Gyula. (2000) - In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve Bd. 42 (2000) S. 89-92

100Buchbeitrag  Die Arpaden und Ungarn.
Kristó, Gyula. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 566-569

101Buchbeitrag  A Magyar Fejedelemseg a 10. szazadban [Das ungarische Fürstentum im 10. Jahrhundert]
Kristó, Gyula. (2000) - In: Európa és Magyarország Szent István korában S. 289-318

102Artikel  Erdély a korai magyarországi elbeszélö forrásokban [La Transylvanie dans les sources narratives anciennes de l'Hongrie]
Kristó, Gyula. (2000) - In: Korunk Bd. 11, 7 (2000) S. 23-31

103Artikel  Gizella királyné magyarországi kísérete
Kristó, Gyula. (2000) - In: Vár ucca tizenhét Bd. 8 (2000) S. 61-64

104Artikel  Géza fejedelem és István király
Kristó, Gyula. (2000) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 15, 3 (2000) S. 25-35

105Artikel  A magyar nomádállamtól Szent István államáig
Kristó, Gyula. (2000) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat , 3 (2000) S. 116-120

106Buchbeitrag  Die historische Geographie der ungarischen Länder
Kristó, Gyula. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 551-554

107Artikel  Joghatóság Somogy felett Szent István korában
Kristó, Gyula. (2000) - In: Turul Bd. 73 (2000) S. 1-5

108Buchbeitrag  Szent István pécsváradi okleveléröl
Kristó, Gyula. (2000) - In: FS Ferenc Makk (2000) S. 307-321

109Buchbeitrag  A Dél-Alföld történeti helye a középkori Magyarországon
Kristó, Gyula. (2000) - In: A középkori Dél-Alföld és Szer S. 9-16

110Artikel  Az elsö magyar királynék. 11. század
Kristó, Gyula. (2000) - In: Historia (Budapest) Bd. 22, 1 (2000) S. 10-12

111Artikel  Magyarország népei Szent István korában
Kristó, Gyula. (2000) - In: Századok Bd. 134 (2000) S. 3-44

112Buchbeitrag  Szent István állama
Kristó, Gyula. (2000) - In: Államalapítás, társadalom, müvelödés S. 13-20

113Buchbeitrag  Konstantinos Porphyrogennetos über die Landnahme der Ungarn
Kristó, Gyula. (1999) - In: Byzanz und Ostmitteleuropa 950-1453 S. 13-22

114Buchbeitrag  La conquête hongroise: Réalité et tradition
Kristó, Gyula. (1999) - In: Les Hongrois et l'Europe. Conquete et intégration S. 137-148

115Artikel  Mályusz Elemér, a krónikakutató
Kristó, Gyula. (1999) - In: Levéltári közlemények Bd. 70 (1999) S. 174-179

116Artikel  Egy tudományos egyesület anatómiája: A Szegedi Középkorász Mühely
Kristó, Gyula. (1999) - In: Szeged Bd. 11, 4 (1999) S. 44-46

117Artikel  I. Károly király föúri elitje (1301-1309)
Kristó, Gyula. (1999) - In: Századok Bd. 133 (1999) S. 41-62

118Artikel  Megyék születése a Felsö-Tisza vidékén
Kristó, Gyula. (1999) - In: Szabolcs-Szatmar-Beregi szemle Bd. 34 (1999) S. 403-412

119Artikel  Termelés és önfenntartás a Kárpát-medencében
Kristó, Gyula. (1999) - In: Historia (Budapest) Bd. 21, 9/10 (1999) S. 47-50

120Buchbeitrag  L'An Mil. Changement de régime en Hongrie
Kristó, Gyula. (1999) - In: Les Hongrois et l'Europe. Conquete et intégration S. 11-25

121Artikel  Az elsö esztergomi érsekekröl
Kristó, Gyula. (1999) - In: Magyar egyháztörténeti vázlatok Bd. 11, 3/4 (1999) S. 7-18

122Artikel  Adatok a fiatal Károly Róbert külföldi kapcsolataihoz
Kristó, Gyula. (1999) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 109 (1999) S. 13-19

123Artikel  Kik és hányan voltak a honfoglaló magyar vezérek? A magyar östörténet és a krónikaírók
Kristó, Gyula. (1999) - In: Historia (Budapest) Bd. 21, 4 (1999) S. 7-9

124Artikel  A Szent Gellért-legenda és Szent István Intelmei
Kristó, Gyula. (1999) - In: Vigilia Bd. 64 (1999) S. 844-847

125Artikel  Szent István születési ideje
Kristó, Gyula. (1999) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 110 (1999) S. 3-10

126Artikel  Levedia és Etelköz
Kristó, Gyula. (1998) - In: Magyar nyelv Bd. 94 (1998) S. 151-157

127Artikel  A szegedi hospeskiváltság keltéröl
Kristó, Gyula. (1998) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 107 (1998) S. 29-34

128Buchbeitrag  The bishoprics of Saint Stephen, king of Hungary
Kristó, Gyula. (1998) - In: FS Paul Cernovodeanu S. 55-66

129Artikel  A magyar állam kezdeteiröl - egyes szám elsö személyben
Kristó, Gyula. (1998) - In: Belvedere meridionale Bd. 10 (1998) S. 147-150

130Artikel  Levedi, Liüntika, Levente
Kristó, Gyula. (1998) - In: Magyar nyelv Bd. 94 (1998) S. 187-188

131Buchbeitrag  Magyar kalandozók német mondákban
Kristó, Gyula. (1998) - In: FS Agnes R. Várkonyi S. 31-35

132Artikel  Idegenek az Árpád-kori Magyarországon
Kristó, Gyula. (1998) - In: Rubicon Bd. 83/84 (1998) S. 24-28

133Buchbeitrag  Szövegpárhuzam Telegdi Csanád érsek "müveiben"
Kristó, Gyula. (1998) - In: FS Iván Borsa S. 173-175

134Artikel  Az Árpádok államának bomlása
Kristó, Gyula. (1998) - In: Rubicon Bd. 78/79 (1998) S. 4-7

135Buchbeitrag  A korai középkor oktatása és annak problémái
Kristó, Gyula. (1998) - In: Ki neveli a gyerekeket? S. 139-152

136Artikel  Nápolytól Temesvárig. Károly Róbert útja a hatalomhoz
Kristó, Gyula. (1998) - In: Szeged , dec. (1998) S. 18-21

137Buchbeitrag  Regino és a magyar honfoglalás
Kristó, Gyula. (1998) - In: Studia varia (Szeged 1998) S. 89-97

138Buchbeitrag  Magyarország lélekszáma az Árpád-korban
Kristó, Gyula. (1997) - In: Magyarország történeti demográfiája (896-1995) S. 35-65

139Artikel  Nekotorye položeniâ o vengrah v russkih letopisâh
Kristó, GyulaTóth, Imre H.. (1997) - In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 42 (1997) S. 45-52

140Artikel  A honfoglalók régészeti hagyatékának keltezéséröl
Kristó, Gyula. (1997) - In: Századok Bd. 131 (1997) S. 234-275

141Buchbeitrag  A honfoglaló magyarok politikai szervezete
Kristó, Gyula. (1997) - In: A honfoglalás 1100 éve és a Vajdaság S. 75-80

142Artikel  A Kárpát-medence X. századi helyneveiröl
Kristó, Gyula. (1997) - In: Magyar nyelv Bd. 93 (1997) S. 129-135

143Artikel  Új forráshely a 10. századi hercegségröl?
Kristó, Gyula. (1996) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 103 (1996) S. 51-55

144Buchbeitrag  A honfoglalók megtelepedése a Kárpát-medencében [The settlements of the conquerors in the Carpathian basin.]
Kristó, Gyula. (1996) - In: Honfoglaló öseink S. 207-222

145Artikel  A magyar nomád állam kialakulása: A magyarság politikai létformái a 9. században
Kristó, Gyula. (1996) - In: Rubicon Bd. 61 (1996) S. 11-14

146Buchbeitrag  Székesfehérvár legkorábbi nevéröl
Kristó, Gyula. (1996) - In: A székesfehérvári Boldogasszony Bazilika történeti jelentösége S. 163-179

147Buchbeitrag  Néhány megjegyzés Pápa korai középkoráról
Kristó, Gyula. (1996) - In: Tanulmányok Pápa város történetéböl S. 9-20

148Artikel  Mi is egy vagyunk a Kárpát-medence népei közül
Blazovich, LászlóKristó, Gyula. (1996) - In: Tiszatáj Bd. 50, 10 (1996) S. 65-74

149Buchbeitrag  Rendszerváltás az elsö ezredfordulón
Kristó, Gyula. (1996) - In: Árpád elött és után S. 95-103

150Artikel  Középkorkutatás Szegeden
Kristó, Gyula. (1996) - In: Történelmi szemle Bd. 38 (1996) S. 125-133

151Artikel  Az Orosz Évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról
Kristó, GyulaTóth, Imre H.. (1996) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 103 (1996) S. 21-29

152Artikel  Hányan voltak a honfoglalók?
Kristó, Gyula. (1996) - In: Historia (Budapest) Bd. 18, 2 (1996) S. 19-22

153Buchbeitrag  Erdély 1315-ben
Kristó, Gyula. (1996) - In: FS Zsigmond Jakó (1996) S. 333-342

154Buchbeitrag  Történeti földrajz
Kristó, Gyula. (1996) - In: A történelem segédtudományai S. 296-306

155Artikel  La conquête hongroise: Réalité et tradition
Kristó, Gyula. (1996) - In: Cahiers d'études hongroises Bd. 8 (1996) S. 9-19

156Artikel  Rendszerváltás az elsö ezredfordulón
Kristó, Gyula. (1996) - In: Szeged , maj. (1996) S. 10-15

157Buchbeitrag  Kronológia
Kristó, Gyula. (1996) - In: A történelem segédtudományai S. 76-86

158Buchbeitrag  Helynévtan
Kristó, Gyula. (1996) - In: A történelem segédtudományai S. 319-325

159Buchbeitrag  A magyar kalandozó hadjáratok szezonalitása
Kristó, Gyula. (1996) - In: Honfoglaló magyarság - Árpád kori magyarság S. 11-16

160Artikel  A honfoglalás a középkori magyar történeti hagyományban
Kristó, Gyula. (1996) - In: Magyar tudomány Bd. 41 (1996) S. 1004-1010

161Artikel  A honfoglaló magyarok életmódjáról
Kristó, Gyula. (1995) - In: Századok Bd. 129 (1995) S. 3-62

162Artikel  Falicsi és Fajsz
Kristó, Gyula. (1995) - In: Magyar nyelv Bd. 91, 1 (1995) S. 36-44

163Buchbeitrag  Latini, italiani e veneziani nella cronaca ungherese
Kristó, Gyula. (1995) - In: Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo S. 343-354

164Artikel  Gondolatok a honfoglalásról
Kristó, Gyula. (1995 - 1997) - In: A Dugonics Társaság évkönyve (1995/97) S. 77-82

165Artikel  A Halotti beszéd kora
Kristó, Gyula. (1995) - In: Szabolcs-Szatmar-Beregi szemle Bd. 30 (1995) S. 464-473

166Buchbeitrag  Magyarország lélekszáma az Árpád-korban
Kristó, Gyula. (1995) - In: Magyarország történeti demográfiája. 1. A honfoglalás és az Árpád-kor népessége S. 42-95

167Artikel  Mikor lett fejedelem Géza?
Kristó, Gyula. (1995) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 102 (1995) S. 11-23

168Artikel  A nemesi megye születése
Kristó, Gyula. (1994) - In: Rubicon Bd. 38/39 (1994) S. 6-9

169Buchbeitrag  A 101. krónikafejezet szövegpárhuzamai.
Kristó, Gyula. (1994) - In: FS József Gerics S. 57-61

170Artikel  Orosz hercegnö volt-e Károly Róbert elsö felesége?
Kristó, Gyula. (1994) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 9, 1 (1994) S. 194-199

171Artikel  Arisztokrácia az Árpád-korban
Kristó, Gyula. (1994) - In: Rubicon Bd. 44 (1994) S. 4-8

172Artikel  Adatok és szempontok a magyar helynévadás kialakulásához a X-XI. század fordulója táján
Kristó, Gyula. (1993) - In: Névtani értesítö Bd. 15 (1993) S. 200-205

173Artikel  A helytörténetírás irányai
Kristó, Gyula. (1993 - 1995) - In: A Dugonics Társaság évkönyve (1993/95) S. 29-34

174Artikel  Keán, Szent István király ellenfele
Kristó, Gyula. (1993) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 98 (1993) S. 15-28

175Artikel  Anonymus és Szer. Gesta Hungarorum: legenda és valóság
Kristó, Gyula. (1993) - In: Szeged , aug. (1993) S. 4-5

176Artikel  A honfoglalás évfordulójára készülve
Kristó, Gyula. (1993) - In: Magyar tudomány Bd. 38 (1993) S. 723-731

177Artikel  Selbstbewusstsein und Fremdenfeindlichkeit im Ungarn der Árpádenzeit
Kristó, Gyula. (1993 - 1996) - In: East Central Europe Bd. 20/23, 2 (1993/96) S. 91-112

178Artikel  Az elsö Anjou Magyarország trónján
Kristó, Gyula. (1992) - In: Historia (Budapest) Bd. 14, 9 (1992) S. 13-15

179Buchbeitrag  Hihetünk-e Anonymusnak?
Kristó, Gyula. (1992) - In: Emlékkönyv a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola alapításának 50. évfordulójára S. 51-60

180Artikel  Szent László királyra emlékezve
Kristó, Gyula. (1992) - In: Vigilia Bd. 57 (1992) S. 343-347

181Artikel  Aba Sámuel és Károly Róbert családi kapcsolatairól
Kristó, Gyula. (1992) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 96 (1992) S. 25-30

182Artikel  Magyar östörténeti könyvtár
Kristó, Gyula. (1992) - In: Magyar könyvszemle Bd. 108 (1992) S. 287-288
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00350/pdf/MKSZ_EPA00021_1992_108_03_285-290.pdf#page=3

183Artikel  Öt pondust fizetok és várhospesek
Kristó, Gyula. (1991) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 92 (1991) S. 25-35

184Buchbeitrag  Néhány erdélyi helynévröl
Kristó, Gyula. (1991) - In: FS Loránd Benkö S. 386-393

185Buchbeitrag  Über die Hunnentradition der Ungarn
Kristó, Gyula. (1991) - In: FS András Róna-Tas S. 117-125

186Artikel  Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján
Kristó, Gyula. (1991) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 6, 3/4 (1991) S. 5-13

187Artikel  A nagyobbik és a Hartvik-féle István-legenda szövegkapcsolatához
Kristó, Gyula. (1990) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 91 (1990) S. 43-62

188Buchbeitrag  Die Entstehung der Komitatsorganisation unter Stephan der Heiligen
Kristó, Gyula. (1990) - In: Etudes historiques hongroises 1990 Tl. 1 S. 13-25

189Buchbeitrag  Telepítés és államalapítás
Kristó, Gyula. (1989) - In: FS Béla Karácsonyi S. 47-58

190Artikel  A 10. századi Erdély poltikai történetéhez
Kristó, Gyula. (1988) - In: Századok Bd. 122 (1988) S. 3-35

191Buchbeitrag  Erdély XI.-XIII. századi történetéhez
Kristó, Gyula. (1988) - In: Tanulmányok Erdély történetéröl S. 60-64

192Buchbeitrag  Toponomastica unna ed avara in Ungheria
Kristó, Gyula. (1988) - In: Popoli delle steppe. Unni, Avari, Ungari Tl. 1 S. 273-281

193Buchbeitrag  Közigazgatás Szent István korában
Kristó, Gyula. (1988) - In: Szent István és kora S. 54-58

194Artikel  Árpád fejedelemutódai
Kristó, Gyula. (1987) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 84 (1987) S. 11-21

195Buchbeitrag  O toponimiceskih nazvaniâh Karpatskogo bassejna so vtorym clenom-grad (-grad-grád)
Kristó, Gyula. (1986) - In: Szlávok, protobolgárok, Bizánc S. 99-112

196Buchbeitrag  A Kárpát-medence -grad, -grád utótagú helyneveiröl
Kristó, Gyula. (1986) - In: FS Dezsö Pais S. 31-41

197Artikel  Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék és az erdélyi románság létszáma
Kristó, Gyula. (1986) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 83 (1986) S. 41-51

198Buchbeitrag  Die Macht der Territorialherren in Ungarn am Anfang des 14. Jahrhunderts
Kristó, Gyula. (1985) - In: Etudes historiques hongroises 1985 S. 597-614

199Artikel  A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása
Kristó, Gyula. (1985) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 82 (1985) S. 11-17

200Buchbeitrag  A Kárpát-medencei helynévanyag kontinuitásának kérdéséhez
Kristó, Gyula. (1985) - In: Név és névkutatás. Az Inczefi Géza halálának S. 15-22

201Buchbeitrag  Szeged kialakulása
Kristó, Gyula. (1984) - In: Szeged évszázadai S. 92-95

202Artikel  Források kritikája és kritikus források az 1040-es évek magyar történetére vonatkozóan
Kristó, Gyula. (1984) - In: Magyar könyvszemle Bd. 100 (1984) S. 159-175, 285-299
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00324/pdf/MKSZ_EPA00021_1984_100_03_159-175.pdf
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00325/pdf/MKSZ_EPA00021_1984_100_04_285-299.pdf

203Buchbeitrag  Puszta személyneves helynevek névadóinak kérdéséhez
Kristó, Gyula. (1983) - In: Név és társadalom, 1980 S. 101-104

204Buchbeitrag  Wittman Tibor, a tanár és a kolléga
Kristó, Gyula. (1983) - In: Wittman Tibor emlékkönyv S. 9-11

205Buchbeitrag  Nyelv és etnikum a "kettös honfoglalás" elméleti alapjaihoz
Kristó, Gyula. (1983) - In: A 80-as évek társadalomtudománya S. 177-190

206Artikel  Új adatok és régi vélekedések Csák Mátéról
Kristó, Gyula. (1983) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 75 (1983) S. 29-34

207Artikel  Koppány felnégyelése
Kristó, Gyula. (1982) - In: Századok Bd. 116 (1982) S. 959-968

208Artikel  Konstantinos Porphyrogennetos und die Herausbildung des ungarischen Stammesbundes
Kristó, Gyula. (1981) - In: Acta Universitatis de Attila József nominatae. Acta antiqua et archaeologica Bd. 23 (1981) S. 77-89

209Artikel  Sírhelyekre vonatkozó adatok korai okleveleinkben
Kristó, Gyula. (1981) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 71 (1981) S. 21-28

210Buchbeitrag  Konstantinos Porphyrogennetos und die Herausbildung des ungarischen Stammesbundes
Kristó, Gyula. (1981) - In: Über das letzte Jahrzehnt der ungarischen Byzantinistik S. 77-89

211Buchbeitrag  Ajtony and Vidin
Kristó, Gyula. (1981) - In: Turkic-Bulgarian-Hungarian relations (VI. - XI. centuries) S. 129-135

212Buchbeitrag  Laslo Kan i Transilvanija
Kristó, Gyula. (1980) - In: Etudes historiques hongroises 1980 S. 33-60

213Artikel  Kralj Koloman, kralj Stjepan i Hrvatska
Kristó, Gyula. (1980 - 1981) - In: Historijski zbornik Bd. 33/34 (1980/81) S. 263-265
http://historiografija.hr/hz/1980/HZ_33-34_10_KRISTO.pdf

214Artikel  Oroszok az Árpád-kori Magyarországon
Kristó, Gyula. (1980) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 67 (1980) S. 57-66

215Artikel  Szempontok Anonymus gestájának megítéléséhez
Kristó, Gyula. (1979) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 66 (1979) S. 45-59

216Artikel  [Data to the philological and historical study of the life of Nahum]
Kristó, GyulaTóth, Imre H.. (1978) - In: Palaeobulgarica Bd. 2, 4 (1978) S. 58-64

217Buchbeitrag  Volt-e a magyaroknak ösi hun hagyományuk?
Kristó, Gyula. (1978) - In: Mítosz és történelem S. 55-64

218Artikel  Rómaiak és vlachok Nyesztornál és Anonymusnál
Kristó, Gyula. (1978) - In: Századok Bd. 112 (1978) S. 623-661

219Buchbeitrag  Törzsek és törzsnévi helynevek
Kristó, Gyula. (1977) - In: Magyar östörténeti tanulmányok S. 211-223

220Artikel  A legrégibb Naum-legenda és a magyar honfoglalás
Kristó, Gyula. (1977) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 58 (1977) S. 13-20

221Artikel  Orosz utazó a XV. századi Magyarországon
Kristó, GyulaTóth, Imre H.. (1977) - In: Történelmi szemle Bd. 20 (1977) S. 142-145

222Artikel  Szempontok korai helyneveink történeti tipológiájához
Kristó, Gyula. (1976) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 55 (1976) S. 3-99

223Artikel  Néhány megjegyzés a magyar nemzetségekröl
Kristó, Gyula. (1975) - In: Századok Bd. 109 (1975) S. 953-967

224Buchbeitrag  Les saints de la dynastie des Árpáds et leurs légendes
Kristó, Gyula. (1975) - In: O knezu Lazaru. Naucni skup u Kruševcu 1971 S. 415-420

225Artikel  Legitimitás és idoneitás: adalékok Árpád-kori eszmetörténetünkhöz
Kristó, Gyula. (1974) - In: Századok Bd. 108 (1974) S. 585-621

226Artikel  Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez
Kristó, Gyula. (1974) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 48 (1974) S. 3-54

227Artikel  Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez
Kristó, Gyula. (1973) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 44 (1973) S. 3-95

228Artikel  Bulcsú nemzetségének nyári szállása ürügyén
Kristó, Gyula. (1972) - In: Századok Bd. 106 (1972) S. 1080-1085

229Artikel  Anonymus magyarországi írott forrásainak kérdéséhez
Kristó, Gyula. (1972) - In: Magyar könyvszemle Bd. 88 (1972) S. 166-174
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00285/pdf/MKSZ_EPA00021_1972_88_03-04_166-174.pdf

230Artikel  Diplomata historiam dominii Matthaei de genere Chak illustrantia: Oklevelek a Csák-territórium történetéhez
Karácsonyi BélaKristó, Gyula. (1971) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 36 (1971) S. 3-40

231Artikel  Az Exordia Scythica. Regino és a magyar krónikák
Kristó, Gyula. (1970) - In: Filológiai közlöny Bd. 16 (1970) S. 106-115

232Artikel  Stephanus Bohemus
Kristó, Gyula. (1967) - In: Historické štúdie Bd. 12 (1967) S. 205-210

233Artikel  Anjou-kori krónikáink [Die ungarischen Chroniken aus der Anjouzeit]
Kristó, Gyula. (1967) - In: Századok Bd. 101 (1967) S. 457-504

234Artikel  Korai levéltári és elbeszélö forrásaink kapcsolatához
Kristó, Gyula. (1966) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 21 (1966) S. 3-27

235Artikel  Megjegyzések az ún. "pogánylázadások" kora történetéhez
Kristó, Gyula. (1965) - In: Acta historica (Szeged) Bd. 18 (1965) S. 3-55

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.