RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Krzyszowski, Andrzej«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Krzyszowski, Andrzej

RI opac: 27 Einträge

1Artikel  Dieta elit panstwa wczesnopiastowskiego w swietle badan izotopowych [The diet of the elites of the early Piast state in the light of isotopic studies]
Blaszczyk, DariuszDrozd-Lipinska, AlicjaKrzyszowski, AndrzejPolinski, DariuszWrzesinska, AnnaWrzesinski, Jacek. (2021) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 28, 1 (2021) S. 11-35

2Artikel  Noze z wczesnosredniowiecznego cmentarzyska w Sowinkach pod Poznaniem - ze studiów nad typologia i technikami kowalskimi
Krzyszowski, Andrzej. (2019) - In: Slavia antiqua Bd. 60 (2019) S. 303-348
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/22242

3Artikel  A medieval sword with remains of a scabbard excavated in Buk in Greater Poland
Krzyszowski, AndrzejMichalak, ArkadiuszStepnik, Tomasz. (2014) - In: Acta militaria mediaevalia Bd. 10 (2014) S. 173-189
http://amm.sanok.pl/wp-content/uploads/2017/06/X.9_Krzyszowski-i-inni.pdf

4Artikel  Naczynia ceramiczne i wiaderka klepkowe z wczesnopiastowskiego cmentarzyska w Sowinkach k. Poznania [Ceramic vessels and stave buckets from an early Piast cemetery in Sowinki near Poznan]
Krzyszowski, Andrzej. (2014) - In: Acta archaeologica Lodziensia Bd. 60 (2014) S. 137-158

5Artikel  Blatnickie okucie koncówki pasa z Grebocic kolo Glogowa a problem naplywu tzw. brazów awarskich i blatnicko-mikulczyckich na obszar Dolnego Slask
Jaworski, KrzysztofKrzyszowski, AndrzejMiazga, BeataSikorski, Andrzej. (2012) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 54 (2012) S. 27-48

6Artikel  Sprawozdanie z dzialalnosci Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w latach 2008-2010
Krzyszowski, Andrzej. (2011) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 47 (2011) S. 373-397

7Artikel  Wyniki badan wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku nr 6 w Suchym Lesie, woj. wielkopolskie
Krzyszowski, Andrzej. (2011) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 47 (2011) S. 179-242

8Artikel  Rytualne paleniska czy obiekty grobowe(?) z przelomu okresu "póznorzymskiego" i wczesnych faz wczesnego sredniowiecza w Wilanowie (stan. 12), gmina Kamieniec, w woj. wielkopolskim
Krzyszowski, Andrzej. (2010) - In: Slavia antiqua Bd. 51 (2010) S. 164-225

9Artikel  Osadnictwo pradziejowe i wczesnosredniowieczne w Niepruszewie: stan 49., gmina Buk w powiecie poznanskim
Krzyszowski, Andrzej. (2009) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 45 (2009) S. 165-226

10Artikel  Nowe materialy wczesnosredniowiczne ze Zbaszynia (ul. Rynek 14)
Krzyszowski, Andrzej. (2007) - In: Wielkopolskie sprawozdania archeologiczne Bd. 8 (2007) S. 105-112

11Artikel  Osada kultury ceramiki wstegowej rytej w Pierzchnie (stan. 18), w powiecie poznan'skim
Krzyszowski, Andrzej. (2007) - In: Wielkopolskie sprawozdania archeologiczne Bd. 8 (2007) S. 11-22

12Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczna osada w Ostrowie Wielkopolskim (stan. 23)
Krzyszowski, Andrzej. (2006) - In: FS Eugeniusz Wilgocki S. 201-207

13Buchbeitrag  Grob typu Alt Käbelich z osady w Otoku, powiat Gryfice
Krzyszowski, Andrzej. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 481-498

14Artikel  Nowe materialy wczesnosredniowieczne z Chludowa, stan. 62, gm. Suchy Las, w woj. wielkopolskim
Krzyszowski, Andrzej. (2006) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 42 (2006) S. 145-156

15Artikel  Cmentarzysko ludnosci kultury luzyckiej w Zakrzewie w powiecie sieradzkim
Krzyszowski, Andrzej. (2005) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 40 (2005) S. 83-279

16Artikel  Wczesnosreniowieczna osada w Suchym Lesie pod Poznaniem (stan. 12)
Krzyszowski, Andrzej. (2005) - In: Wielkopolskie sprawozdania archeologiczne Bd. 7 (2005) S. 247-272

17Artikel  Badania geofizyczne na stanowisku w Zakrzewie
Rózycki, AleksanderKrzyszowski, Andrzej. (2005) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 40 (2005) S. 213-215

18Buchbeitrag  Dwa póznosredniowieczne pochówki na osadzie ze Slugocinka k/Konina, w pow. slupeckim
Krzyszowski, AndrzejBartkowiak, Zygmunt. (2003) - In: Kobieta, smierc, mezczyzna. Funeralia Lednickie, spotkanie 5 S. 349-356

19Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne materialy typu Felberg/Kedrzyno z miejscowosci Wegorzyce (stan. 5) w powiecie goleniowskim
Krzyszowski, Andrzej. (2001) - In: FS Wladyslaw Filipowiak S. 275-288

20Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczny czastkowy pochówek na cmentarzysku w Sowinkach
Krzyszowski, Andrzej. (2000) - In: Czarownice (2000) S. 117-125

21Artikel  Badania ratownicze w Sitnie k/Szczecinka, woj. koszalinskie
Krzyszowski, Andrzej. (1998) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 44 (1998) S. 143-170

22Buchbeitrag  Odwaznik i ozdobne okucie z wczesnosredniowiecznej osady z konca XI - 1. polowy XIII wieku ze stanowiska 7/1 w Turowie, gm. Szczecinek, w województwie koszalinskim
Krzyszowski, AndrzejKrause, Edward. (1998) - In: Kraje slowianskie w wiekach srednich. Profanum i sacrum S. 292-303

23Artikel  Osada z okresu rzymskiego w miejscowosci Wilcze Laski, gm. Szczecinek, woj. koszalinskie, stanowisko 10.
Krzyszowski, Andrzej. (1998) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 44 (1998) S. 125-142

24Artikel  Frühmittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznan in Großpolen
Krzyszowski, Andrzej. (1997) - In: Germania Bd. 75 (1997) S. 639-671

25Artikel  Obozowisko mezolityczne z pierwszej polowy okresu atlantyckiego w Puszczykowie w województwie poznanskim
Krzyszowski, Andrzej. (1997) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 38 (1997) S. 13-40

26Buchbeitrag  Archäologische Untersuchungen auf dem Gebiet des Braunkohlentagebaus Belchatów
Krzyszowski, Andrzej. (1996) - In: Archäologie in den Braunkohlrevieren Mitteleuropas S. 83-96

27Artikel  Ein reiches Gräberfeld aus dem 10./11. Jahrhundert in Sowinki bei Poznan
Krzyszowski, Andrzej. (1995) - In: Slavia antiqua Bd. 36 (1995) S. 49-71

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.