RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 1,9 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kubinyi, András«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kubinyi, András

RI opac: 322 Einträge

1Sammelwerk  Stände und Ständestaat im spätmittelalterlichen Ungarn
Kubinyi, András. Schäfer, Tibor [Bearb.]. - Herne (2011)

2Sammelwerk  Tanulmányok Budapest középkori történetéröl
Kubinyi, András. Kenyeres, IstvánKis, PéterSasfi, Csaba [Hrsg.]. - Budapest (2009)

3Sammelwerk  Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet
Kubinyi, AndrásLaszlovszky, JózsefSzabó, Péter [Hrsg.]. - Budapest (2008)

4Monographie  Les Angevins aux Habsbourgs (Histoire de la Hongrie médiévale.)
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Rennes (2008)

5Monographie  Matthias Rex
Kubinyi, András. - Budapest (2008)

6Sammelwerk  Nándorfehérvártól Mohácsig: a Mátyás- és Jagelló-kor hadtörténete
Kubinyi, András. - Budapest (2007)

7Sammelwerk  Historische Demographie Ungarns (896-1996)
Kristó, GyulaEngel, PálKubinyi, András. - Herne (2007)

8Monographie  Városhálozat a késö középkori Kárpát-medencében
Kubinyi, András. - Budapest (2005)

9Monographie  Magyarország története, 1301-1526
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Budapest (2005)

10Monographie  Mestská siet Karpatskej kotliny v neskorom stredoveku
Kubinyi, András. - Presov (2005)

11Monographie  A királyi udvar kormányzati szerepe Mohács elött
Kubinyi, András. - Budapest (2005)

12Monographie  Mátyás király
Kubinyi, András. - Budapest (2001)

13Monographie  Városfejlödés és vásárhálózat a középkori Alföldön és az Alföld szélén [Ausbildung der Städte und Märkte in der ungarischen Tiefebene im Mittelalter]
Kubinyi, András. - Szeged (2000)

14Monographie  Budapest története a kezdetektöl 1945-ig [Geschichte der Stadt Budapest von den Anfängen bis 1945]
Bácskai, VeraGyáni, GáborKubinyi, András. - Budapest (2000)

15Monographie  Föpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon [Hohe Geistliche, kirchliche Institutionen und Frömmigkeit im mittelalterlichen Ungarn]
Kubinyi, András. - Budapest (1999)

16Monographie  Matthias Corvinus. Die Regierung eines Königreichs in Ostmitteleuropa 1458-1490
Kubinyi, András. - Herne (1999)

17Monographie  Magyarország története 1301-1457.
Engel, PálKristó, GyulaKubinyi, András. - Budapest (1998)

18Monographie  König und Volk im spätmittelalterlichen Ungarn. Städteentwicklung, Alltagsleben und Regierung im mittelalterlichen Königreich Ungarn
Kubinyi, András. - Herne (1998)

19Sachtitel  Elenchus fontium historiae urbanae. 3, 2: [Quellensammlung zur Frühgeschichte der ungarischen Stadt (bis 1301)]
Jánosi, MonikaKubinyi, András [Hrsg.]. - Budapest (1997)

20Sammelwerk  Tanulmányok Pápa város történetéböl a kezdetektöl 1970-ig
Kubinyi, András [Hrsg.]. - Pápa (1994)

21Monographie  Változások a középkor végi Magyarországon [Veränderungen in Ungarn, Ende des Mittelalters]
Kubinyi, András. - Budapest (1993)

22Sammelwerk  Alltag und materielle Kultur im mittelalterlichen Ungarn
Kubinyi, AndrásLaszlovszky, József [Hrsg.]. - Krems (1991)

23Monographie  Saecula Hungariae. 5: 1438-1526
Kubinyi, András. - Budapest (1985)

24Monographie  Die Anfänge Ofens
Kubinyi, András. - Berlin (1972)

25Monographie  Die Frage des bosnischen Königtums von Nikolaus Ujlaky
Kubinyi, András. - Budapest (1958)

26Buchbeitrag  Buda, Medieval Capital of Hungary
Kubinyi, András. (2016) - In: Medieval Buda in Context S. 366-385

27Buchbeitrag  István Werböczy als Politiker in der Zeit vor Mohács (1526)
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 253-290

28Buchbeitrag  Die Rolle der Kirche in der Landespolitik und in der Landesverteidigung am Ende des Mittelalters
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 7-32

29Buchbeitrag  Die Schlacht bei Mohács und ihre Vorgeschichte
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 365ff.

30Buchbeitrag  Die Wahlkapitulation Wladislaws II. in Ungarn (1490)
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 167-198

31Buchbeitrag  Barone im königlichen Rat zur Zeit Matthias' und Wladislaws II.
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 41-166

32Buchbeitrag  Die Beisitzer des königlichen Rates aus dem mittleren Adel unter den Jagiellonen
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 233-252

33Buchbeitrag  Der mittlere Adel unmittelbar vor Mohács
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 199-232

34Buchbeitrag  Die innenpolitische Lage des ungarischen Staates vor Mohács
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 291-354

35Buchbeitrag  Die Rolle der Stuhlweißenburger Pröpste in der Staatsregierung
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 33-40

36Buchbeitrag  Der "Kalandbund" des Jahres 1525
Kubinyi, András. (2011) - In: Kubinyi, Stände und Ständestaat S. 355-364

37Buchbeitrag  Egy nezsideri torony tulajdonosa: a budai Wolfgang Hiller (1548): adatok a 16. századi hivatalnokréteg történetéhez
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 775-779

38Buchbeitrag  A mezögazdaság történetéhez a Mohács elötti Budán: Gallinczer Lénárt számadáskönyve 1525-böl
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 407-447

39Buchbeitrag  A budai német patriciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a 13. századtól a 15. század második feléig
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 457-512

40Buchbeitrag  A budai káptalan késö középkori jegyzökönyve: birtokeladások és zálogosítások a budai káptalan elött
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 671-693

41Buchbeitrag  Királyi székhely a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 223-227

42Buchbeitrag  A Kotta család: spanyol zsidók a középkori Budán
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 781-786

43Buchbeitrag  Parasztok városba költözése a középkor végén
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 571-598

44Buchbeitrag  Burgstadt, Vorburgstadt és Stadtburg: a középkori Buda morfológiájához
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 31-42

45Buchbeitrag  Buda kezdetei
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 43-99

46Buchbeitrag  A budai vár udvarbírói hivatala (1458-1541): kísérlet az országos és a királyi magánjövedelmek szétválasztására
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 241-267

47Buchbeitrag  A nürnbergi Hallerek Budán: adalékok a késö középkori dél-német kereskedelem történetéhez
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 705-741

48Buchbeitrag  A középkori budai mészároscéh
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 637-670

49Buchbeitrag  Budai királyi udvar zenei életéhez a 16. század elején: tanult zenészek - népi mulattatók
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 695-702

50Buchbeitrag  Rabok feliratai a budai Csonkatoronyban
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 787-790

51Buchbeitrag  Matthias Corvinus: The Man and the King
Kubinyi, András. (2009) - In: Church Union and Crusading in the Fourteenth and Fifteenth Centuries S. 117-145

52Buchbeitrag  A király és a királyné kuriái a 13. századi Budán
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 101-114

53Buchbeitrag  Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 513-570

54Buchbeitrag  Polgári értelmiség és hivatalnokréteg Budán és Pesten a Hunyadi- és a Jagelló-korban
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 599-619

55Buchbeitrag  A Pemfflingerek Bécsben és Budán: adatok a két föváros polgárságának középkor végi gazdasági és családi összeköttetéseihez
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 743-756

56Buchbeitrag  Az "ország közepétöl" a fövárosig
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 219-221

57Buchbeitrag  Konrad Wann: egy budai iskolamester pályája a 15. század második felében
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 765-774

58Buchbeitrag  Az egészségügyi foglalkozásúak társadalmi és gazdasági helyzete Budán a 15-16. század fordulóján
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 621-635

59Buchbeitrag  Rákospalota és Pestújhely a honfoglalástól a török hódoltságig: a települések története 1541-ig
Kubinyi, András. (2009) - In: Kubinyi, Tanulmányok Budapest középkori történetéröl S. 197-207

60Buchbeitrag  Országgyülési küzdelmek Magyarországon 1523-1525-ben [Parliamentary struggles in Hungary in 1523-1525]
Kubinyi, András. (2009) - In: FS Pál Engel S. 125-148

61Buchbeitrag  A belkereskedelem a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2008) - In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon S. 229-251

62Buchbeitrag  Udvartartás és udvari élet Mátyás király korában
Kubinyi, András. (2008) - In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban, 1458-1490 S. 21-33

63Buchbeitrag  Courtiers and Court Life in the Time of Matthias Corvinus
Kubinyi, András. (2008) - In: Matthias Corvinus the king. Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court S. 21-34

64Buchbeitrag  Hadszervezet a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2008) - In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon S. 25-42

65Buchbeitrag  Népességtörténeti kérdések a késö középkori Magyarországon: népesség, népcsoportok, gazdálkodá
Kubinyi, AndrásLaszlovszky, József. (2008) - In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon S. 37-48

66Buchbeitrag  Wende in der historischen Beurteilung Königin Marias von Ungarn: Ergebnisse einer Tagung und weitere Aufgaben
Kubinyi, András. (2007) - In: Maria von Ungarn (1505-1558). Eine Renaissancefürstin S. 401-412

67Buchbeitrag  Wende in der historischen Beurteilung Königin Marias von Ungarn: Ergebnisse einer Tagung und weitere Aufgaben
Kubinyi, András. (2007) - In: Maria von Ungarn (1505-1558). Eine Renaissancefürstin S. 401-412

68Buchbeitrag  A török háborúk hatása Magyarország központi fekvésü városaira 1541-ig
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 79-92

69Buchbeitrag  Magyarország és a pálosok a 14-15. században
Kubinyi, András. (2007) - In: FS Sándor Öze S. 40-56

70Buchbeitrag  Magyarország déli határvárai a középkor végén
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 71-79

71Buchbeitrag  A mohácsi csata és elözményei
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 156-195

72Buchbeitrag  Magyarország hatalmasai és a török veszély a Jagelló-korban, 1490-1526
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 233-260

73Buchbeitrag  Die Bevölkerung des Königreichs Ungarn am Ende des 15. Jahrhunderts
Kubinyi, András. (2007) - In: Historische Demographie Ungarns (896-1996) S. 66-93

74Buchbeitrag  Alternatívák Mátyástól Mohácsig: elkerülhetö volt-e a középkori magyar királyság bukása?
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 261-276

75Buchbeitrag  Magyarország és a pálosok a 14-15. században
Kubinyi, András. (2007) - In: Decus solitudinis S. 40-56

76Buchbeitrag  Matthias Corvinus. The Man and the King
Kubinyi, András. (2007) - In: Stephen the Great and Matthias Corvinus and their time S. 21-42

77Buchbeitrag  Föúri étrend tábori körülmények között 1521-ben
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 57-64

78Buchbeitrag  Hadszervezet a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 199-215

79Buchbeitrag  Adalék a katonák fegyelmezéséhez Mátyás hadseregében és a királyi kapitány hatásköre
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 105-113

80Buchbeitrag  Politika és honvédelem a Jagellók Magyarországában
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 216-232

81Buchbeitrag  A fejérköi jobbágyok megmozdulásai 1520 körül
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 114-118

82Buchbeitrag  A Szávaszentdemeter-Nagyolaszi gyözelem 1523-ban: adatok Mohács elo"zményéhez
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 121-150

83Buchbeitrag  Szulejmán szultán 1524. évi békeajánlata: legenda vagy tény?
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 151-155

84Buchbeitrag  Városaink háborús terhei Mátyás alatt: alcím
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 93-104

85Buchbeitrag  Logisztikai kérdések a Mohács elötti magyar hadszervezetben
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 33-49

86Buchbeitrag  A nándorfehérvári diadal: kérdések és következmények
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 11-29

87Buchbeitrag  Mozgósítási és hadsereg-ellátási problémák Mátyás alatt
Kubinyi, András. (2007) - In: Kubinyi, Nándorfehérvártól Mohácsig S. 50-57

88Artikel  Hunyadi Mátyás, a személyiség és a király
Kubinyi, András. (2007) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 22, 3 (2007) S. 83-100

89Buchbeitrag  Die Märkte Ungarns im Spätmittelalter.
Kubinyi, András. (2007) - In: Messen, Jahrmärkte und Stadtentwicklung in Europa S. 253-262

90Buchbeitrag  Társadalom és rendiség a késö-középkorban különös tekintettel az egyházi személyek politikai lehetöségeire
Kubinyi, András. (2006) - In: FS József Török S. 189-206

91Artikel  Okleveles adatok a késö középkor mindennapi életéröl
Kubinyi, András. (2006) - In: Levéltári évkönyv Bd. 14 (2006) S. 13-22

92Artikel  Jakó Zsigmond, a történettudós
Kubinyi, András. (2006) - In: Erdélyi Múzeum Bd. 68, 3/4 (2006) S. 1-15

93Artikel  A királyi titkárok II. Lajos uralkodása idején
Kubinyi, András. (2006) - In: Gesta. Fiatal miskolci történészek folyóirata Bd. 6, 1 (2006) S. 3-22

94Artikel  A nándorfehérvári diadal: kérdések és következmények
Kubinyi, András. (2006) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 119 (2006) S. 923-941

95Artikel  Az 1505-ös rákosi országgyülés és a szittya ideológia
Kubinyi, András. (2006) - In: Századok Bd. 140 (2006) S. 361-374

96Artikel  "Szabad királyi város" - "királyi szabad város"?
Kubinyi, András. (2006) - In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv Bd. 1 (2006) S. 51-61

97Buchbeitrag  "Oras, regal liber" - "oras, liber regal" ["Free Royal town" - "Royal free town"?]
Kubinyi, András. (2006) - In: Orase si oraseni S. 25-40

98Artikel  A Jagelló-kori magyar állam
Kubinyi, András. (2006) - In: Történelmi szemle Bd. 48 (2006) S. 287-308

99Buchbeitrag  A királyi udvar a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2005) - In: Idövel paloták. Magyar udvari kultúra a 16-17. századba S. 13-32

100Buchbeitrag  Városhálózat a késö középkori Kárpát-medencében
Kubinyi, András. (2005) - In: Bártfától Pozsonyig. Városok a 13-17. században S. 9-36

101Buchbeitrag  Logisztikai kérdések a Mohács elotti magyar hadszervezetben
Kubinyi, András. (2005) - In: FS Géza Perjés S. 441-457

102Artikel  Gercse: egy Buda melletti késö-középkori kisnemesi falu és lakói
Kubinyi, András. (2005) - In: Levéltári évkönyv Bd. 12/13 (2005) S. 27-37

103Buchbeitrag  Politikai vitakultúra a Mohács elötti Magyarországon: Bácsi Ferenc szózata a hatvani országgyüléshez (1525), valamint egy latin verse [Conventions of political debate in Hungary before the Mohács Disaster]
Kubinyi, András. (2005) - In: FS Géza Érszegi S. 169-195

104Buchbeitrag  Ispotályok és városfejlödés a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2004) - In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról S. 187-195

105Artikel  Tárcai János, az utolsó székely ispán. (Genealógiai és prozopográfiai tanulmány) [ Der letzte Szeklergespan]
Kubinyi, András. (2004) - In: Mediaevalia Transilvanica Bd. 7/8 (2004) S. 117-137

106Buchbeitrag  Székesfehérvár helye a késö középkori Magyarország városhálózatában, valamint Fejér vármegye központi helyei között
Kubinyi, András. (2004) - In: FS György Székely (2004) S. 277-284

107Buchbeitrag  Hungary's Power Factions and the Turkish Threat in the Jagiellonian Period (1490-1526)
Kubinyi, András. (2004) - In: Fight against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century S. 115-145

108Buchbeitrag  Magyarország hatalmasai és a török veszély a Jagelló-korban, 1490-1526
Kubinyi, András. (2004) - In: Közép-Európa harca a török ellen a 16. század elsö felében S. 117-145

109Buchbeitrag  Rendelkeztek-e országrendiséggel a magyar királyi szabad városok a középkorban?
Kubinyi, András. (2003) - In: FS István Bariska S. 55-70

110Buchbeitrag  A jobbágy és házastársa
Kubinyi, András. (2003) - In: FS Sándor Bodó S. 403-420

111Artikel  Die Rolle der Mittelalterarchäologie in Ungarn. Ergebnisse und Aufgaben
Kubinyi, András. (2003) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 54, 1/2 (2003) S. 243-254

112Buchbeitrag  Szekfü Gyula és a késo" középkori Magyarország kutatása
Kubinyi, András. (2003) - In: FS Domokos Kosáry (2003) S. 61-69

113Artikel  Halál és végtisztesség a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2002) - In: Rubicon Bd. 13, 3 (2002) S. 18-22

114Buchbeitrag  A városok az országos politikában, különös tekintettel Sopronra
Kubinyi, András. (2002) - In: Sopron térben és idöben S. 29-53

115Buchbeitrag  Föúri étrend tábori körülmények között 1521-ben
Kubinyi, András. (2002) - In: FS Ferenc Szakály S. 249-262

116Artikel  A császárvári uradalom közbecsü összeírása 1489-böl
Kubinyi, András. (2001) - In: Történelmi szemle Bd. 43 (2001) S. 3-8

117Buchbeitrag  Vásárok a középkori Zala megyében
Kubinyi, András. (2001) - In: Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet S. 53-60

118Buchbeitrag  A királyi trón a középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2001) - In: Koronák, koronázási jelvények S. 73-98

119Buchbeitrag  The Hungarian State and the Papacy during the Reign of Jagello Kings (1490-1526)
Kubinyi, András. (2001) - In: A thousand years of Christianity in Hungary S. 79-85

120Artikel  Buda, Magyarország középkori fövárosa
Kubinyi, András. (2001) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 29 (2001) S. 11-22
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=19242&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00029/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_29_011.pdf

121Artikel  Ernuszt Zsigmond pécsi püspök rejtélyes halála és hagyatékának sorsa: A magyar igazságszolgáltatás nehézségei a középkor végén
Kubinyi, András. (2001) - In: Századok Bd. 135 (2001) S. 301-361

122Buchbeitrag  Vas, város, vaskereskedelem a középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2001) - In: FS Gusztáv Heckenast S. 5-16

123Buchbeitrag  Zsidók a királyi kincstárban a középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2001) - In: 1100 éves együttélés S. 101-106

124Buchbeitrag  Pécs gazdasági jelentösége és városiassága a késö-középkorban
Kubinyi, András. (2001) - In: Pécs szerepe a Mohács elötti Magyarországon S. 43-52

125Buchbeitrag  Királyi székhely a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2001) - In: A magyar államiság ezer éve. Kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében S. 113-119

126Buchbeitrag  Nemesi szabadság - jobbágyi szabadság - falusi önkormányzat a késö középkorban
Kubinyi, András. (2001) - In: "Múltunk építökövei..." S. 85-99

127Buchbeitrag  König Sigismund und das ungarische Städtewesen.
Kubinyi, András. (2000) - In: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich S. 109-119

128Artikel  Egy különös középkori per: Ernuszt Zsigmond püspök meggyilkolása és hagyatéka elsikkasztása
Kubinyi, András. (2000) - In: Historia (Budapest) Bd. 22, 4 (2000) S. 19-21

129Buchbeitrag  Plätze und Gassen in den mittelalterlichen Städten und Märkten des Königreichs Ungarn
Kubinyi, András. (2000) - In: Mittelalterliche Häuser und Straßen in Mitteleuropa S. 17-24

130Buchbeitrag  Werböczy és Pásztó
Kubinyi, András. (2000) - In: FS Ferenc Makk (2000) S. 323-328

131Buchbeitrag  Hadszervezet a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (2000) - In: 1000 év a hadak útján. Nagy Milleniumi hadtörténet S. 75-86

132Buchbeitrag  Ungarn in Rom im Spätmittelalter
Kubinyi, András. (2000) - In: Santo Stefano Rotondo in Roma. Archeologia, storia dell'arte, restauro S. 171-180

133Buchbeitrag  Nemesi szabadság - jobbágyi szabadság. Falusi önkormányzat a késö középkorban
Kubinyi, András. (1999) - In: FS Ilona Sz. Jónás S. 245-256

134Buchbeitrag  Magyarok a késö-középkori Rómában
Kubinyi, András. (1999) - In: Történelmi tanulmányok (1999) S. 83-91
http://mek.niif.hu/02000/02097/html/kubinyi.htm

135Buchbeitrag  István Werböczy als Politiker in der Zeit vor Mohács (1526)
Kubinyi, András. (1999) - In: FS János M. Bak S. 558-582

136Artikel  A budavári Szent Zsigmond-káptalan a késö középkorban
Kubinyi, András. (1999) - In: Budapest regisegei Bd. 33 (1999) S. 19-23

137Artikel  Központi helyek a középkor végi Abaúj, Borsod, Heves és Torna megyékben
Kubinyi, András. (1999) - In: A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bd. 37 (1999) S. 499-518

138Artikel  Törvénytelen gyermekek a magyar középkorban: Utódok, örökösök, fattyúk
Kubinyi, András. (1999) - In: Historia (Budapest) Bd. 21, 7 (1999) S. 20-22

139Artikel  A középkori magyar politikai elit
Kubinyi, András. (1999) - In: Buksz Bd. 11, 1 (1999) S. 30-36

140Artikel  A központi igazgatás a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (1998) - In: Rubicon Bd. 83/84 (1998) S. 76-82

141Artikel  Borok, hordók, szölészeti eljárások: Késö középkor
Kubinyi, András. (1998) - In: Historia (Budapest) Bd. 20, 5/6 (1997/98) S. 22-24

142Artikel  Vallási társulatok a késö középkori magyarországi városokban
Kubinyi, András. (1998) - In: Magyar egyháztörténeti vázlatok Bd. 10 (1998) S. 123-134

143Buchbeitrag  Osztrák - magyar kapcsolatok a középkorban
Kubinyi, András. (1998) - In: Osztrák - magyar kapcsolatok S. 12-16

144Buchbeitrag  Dél-magyarországi bencés apátok 1449. évi szekszárdi gyülése
Kubinyi, András. (1998) - In: Hermann Egyed Emlékkönyv S. 189-194

145Buchbeitrag  Zur Frage der Toleranz im mittelalterlichen Königreich Ungarn
Kubinyi, András. (1998) - In: Toleranz im Mittelalter S. 187-206
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17483/11291

146Artikel  Alternatívák Mátyástól Mohácsig: elkerülhetö volt-e a középkori magyar királyság bukása?
Kubinyi, András. (1998) - In: Rubicon Bd. 78/79 (1998) S. 8-16

147Buchbeitrag  A késöközépkori magyar - nyugati kereskedelmi kapcsolatok kérdése
Kubinyi, András. (1998) - In: FS Agnes R. Várkonyi S. 109-117

148Buchbeitrag  Art. Tavernikalstadt
Kubinyi, András. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 514

149Artikel  Egy késö középkori förangú hölgy végrendelkezésének tanulságai
Kubinyi, András. (1997) - In: Történelmi szemle Bd. 39 (1997) S. 401-410

150Buchbeitrag  Fragen der Familiennamengebung im mittelalterlichen Ungarn
Kubinyi, András. (1997) - In: Personennamen und Identität S. 345-362

151Buchbeitrag  Art. Tarnackmeister
Kubinyi, András. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 178

152Buchbeitrag  Csepreg a Nyugat-Dunántúl középkori városhálózatában
Kubinyi, András. (1996) - In: Tanulmányok Csepreg történetéböl S. 130-148

153Buchbeitrag  Weinbau und Weinhandel in den ungarischen Städten im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit
Kubinyi, András. (1996) - In: Stadt und Wein S. 67-84

154Buchbeitrag  Landesherr, Reichstag bzw. Landtag und Komitatsversammlungen in Ungarn und Siebenbürgen 1542-1681
Kubinyi, András. (1996) - In: Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa S. 81-94

155Artikel  A Magyar Királyság népessége a 15. század végén. [The population of the kingdom of Hungary at the end of the 15th century]
Kubinyi, András. (1996) - In: Történelmi szemle Bd. 38 (1996) S. 135-161

156Buchbeitrag  Településhálózatában
Kubinyi, András. (1996) - In: Miskolc története S. 415-432

157Buchbeitrag  Diplomáciai érintkezések a Jagelló-kori magyar állam és a pápaság között (1490-1526)
Kubinyi, András. (1996) - In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve S. 119-134

158Artikel  A korai Árpád-kor gazdasági fejlödésének kérdöjelei
Kubinyi, András. (1996) - In: Valóság Bd. 39 (1996) S. 60-65

159Buchbeitrag  A székesfehérvári prépostok szerepe az államkormányzatban
Kubinyi, András. (1996) - In: A székesfehérvári Boldogasszony Bazilika történeti jelentösége S. 154-162

160Buchbeitrag  Egy budai iskolamester pályája a 15. század második felében [Laufbahn eines Ofener (Budaer) Schulmeisters in der zweiten Hälfte des 15. Jhs.]
Huber, AlfonsKubinyi, András. (1996) - In: A Magyar iskola elsö évszázadai (996-1526) S. 51-60

161Buchbeitrag  Epigráfia
Kubinyi, András. (1996) - In: A történelem segédtudományai S. 43-60

162Buchbeitrag  Elöszó
Kubinyi, András. (1996) - In: Medium regni. Középkori magyar királyi székhelyek S. 5-8

163Buchbeitrag  Deutsche und Nicht-Deutsche in den Städten des mittelalterlichen ungarischen Königreiches
Kubinyi, András. (1996) - In: Verfestigung und Änderung der ethnischen Strukturen im pannonischen Raum im Spätmittelalter S. 145-177

164Buchbeitrag  "A magyar várostörténet elsö fejezete"
Kubinyi, András. (1996) - In: Társadalomtörténeti tanulmányok S. 36-46

165Buchbeitrag  Mátyás király és a monasztikus rendek
Kubinyi, András. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 538-544

166Artikel  Hivatalnokkarrier a XV. század végén: Vémeri Zsigmond királyi kincstartó, zágrábi püspök
Kubinyi, András. (1996) - In: Magyar egyháztörténeti évkönyv Bd. 2 (1996) S. 97-107

167Buchbeitrag  Stadt und Kirche in Ungarn im Mittelalter
Kubinyi, András. (1995) - In: Stadt und Kirche S. 179-198

168Buchbeitrag  Alltag und Fest am ungarischen Königshof der Jagellonen 1490-1526
Kubinyi, András. (1995) - In: Alltag bei Hofe S. 197-215

169Buchbeitrag  A királyi udvar élete a Jagelló-korban
Kubinyi, András. (1995) - In: FS Gyula Kristó S. 309-335

170Buchbeitrag  Art. Stadt. I. Ostmitteleuropa. II. Ungarn
Kubinyi, András. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 2205-2206

171Buchbeitrag  Der königliche Hof als Integrationszentrum Ungarns von der Mitte des 15. bis zum ersten Drittel des 16. Jahrhunderts und sein Einfluß auf die städtische Entwicklung Budas.
Kubinyi, András. (1995) - In: Metropolen im Wandel S. 145-162

172Artikel  A magyarországi zsidóság története a középkorban
Kubinyi, András. (1995) - In: Soproni szemle Bd. 49 (1995) S. 2-27

173Buchbeitrag  Egyház és város a késö középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (1994) - In: FS György Székely (1994) S. 74-87

174Buchbeitrag  Das ungarische Städtewesen in der Sigismund-Zeit
Kubinyi, András. (1994) - In: Sigismund von Luxemburg S. 171-178

175Artikel  Buda és Pest szerepe a távolsági kereskedelemben
Kubinyi, András. (1994) - In: Történelmi szemle Bd. 36 (1994) S. 1-52

176Artikel  Mágnások a középkor végén
Kubinyi, András. (1994) - In: Rubicon (1994) S. 13-16

177Buchbeitrag  A szlovákok és Magyarország késö-középkori kormányzata
Kubinyi, András. (1994) - In: Szlovákok az európai történelemben S. 17-26

178Artikel  A Jagelló-kori Magyarország történetének vázlata
Kubinyi, András. (1994) - In: Századok Bd. 128 (1994) S. 288-319

179Artikel  Fejezetek a magyarországi zsidóság középkori történetéböl
Kubinyi, András. (1994) - In: Évkönyv (1994) S. 127-159

180Buchbeitrag  Egy üzletelö és diplomata várúr Mohács elött: Ákosházy Sárkány Ambrus
Kubinyi, András. (1994) - In: FS Gerö László S. 263-291

181Artikel  Föváros, rezidencia és az egyházi intézmények
Kubinyi, András. (1994) - In: Magyar egyháztörténeti évkönyv Bd. 1 (1994) S. 57-70

182Buchbeitrag  A középkori Pápa
Kubinyi, András. (1994) - In: Tanulmányok Pápa város történetéböl a kezdetektöl 1970-ig S. 75-124

183Artikel  A szobafütés kezdete
Kubinyi, András. (1993) - In: Historia (Budapest) Bd. 15, 5/6 (1993) S. 9-12

184Artikel  Új király, régi "szakértök". 1458-1526.
Kubinyi, András. (1993) - In: Historia (Budapest) Bd. 15, 7 (1993) S. 6-8

185Artikel  A középkori Magyarország városfejlödése
Kubinyi, András. (1993) - In: Rubicon Bd. 32/33 (1993) S. 16-20

186Buchbeitrag  Szulejmán szultán 1524. évi békeajánlata: legenda vagy tény?
Kubinyi, András. (1993) - In: FS Domokos Kosáry (1993) S. 45-48

187Artikel  Városi szervezetek a középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (1993) - In: Honismeret Bd. 21, 6 (1993) S. 15-19

188Buchbeitrag  Szécsi Dénes bíboros prímás
Kubinyi, András. (1993) - In: FS Géza Entz S. 99-108

189Buchbeitrag  Városaink háborús terhei Mátyás alatt: alcím
Kubinyi, András. (1993) - In: FS Jenö Házi S. 93-104

190Buchbeitrag  A Gergelylaki Buzlaiak a középkor végén
Kubinyi, András. (1993) - In: FS Miklós Horler S. 269-283

191Buchbeitrag  Az egyház szerepe az országos politikában és a honvédelemben a középkor végén
Kubinyi, András. (1992) - In: Egyházak a változó világban S. 19-27

192Buchbeitrag  Kocsmázás, becsületsértés és fogadás a késö-középkori
Kubinyi, András. (1992) - In: Hiedelmek, szokások az Alföldön S. 231-238

193Artikel  Középkori váraink néhány kérdéséhez
Kubinyi, András. (1992) - In: Müemlékvédelem Bd. 36, 2 (1992) S. 117-121

194Buchbeitrag  Magyarország déli határvárai a kozépkor végén [Die südlichen Grenzfestungen Ungarns am Ende des Mittelalters]
Kubinyi, András. (1992) - In: Várak a késöközépkorban S. 65-76

195Buchbeitrag  Der Eisenhandel in den ungarischen Städten des Mittelalters
Kubinyi, András. (1992) - In: Stadt und Eisen S. 197-(206)

196Buchbeitrag  Palota - terem. Terminológiai kérdések ["Palast" und "Saal"]
Kubinyi, András. (1992) - In: Várak a késöközépkorban S. 55-64

197Buchbeitrag  Sprechende Wappen im bürgerlich-handwerklichen Bereich. Das Beispiel des mittelalterlichen Ungarn
Kubinyi, András. (1992) - In: FS Harry Kühnel S. 277-294

198Artikel  Mátyás király ausztriai kormányzata
Kubinyi, András. (1992) - In: Levéltári közlemények Bd. 63 (1992) S. 111-121

199Artikel  Egyetemalapítások a középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (1992) - In: Napjaink Bd. 6, 2 (1992) S. 19-24

200Buchbeitrag  Wirtschaftsgeschichtliche Probleme in den Beziehungen Ungarns zum Westen am Ende des Mittelalters
Kubinyi, András. (1992) - In: FS Ferdinand Seibt (München) S. 165-174

201Artikel  Európa és Magyarország 500 évvel ezelött
Kubinyi, András. (1992) - In: Historia (Budapest) Bd. 14, 5/6 (1992) S. 14-16

202Buchbeitrag  Residenz- und Herrschaftsbildung in Ungarn in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts und am Beginn des 16. Jahrhunderts
Kubinyi, András. (1991) - In: Fürstliche Residenzen im spätmittelalterlichen Europa S. 421-462
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/15912/9778

203Artikel  Két sorsdöntö eszbendö (1490-1491).
Kubinyi, András. (1991) - In: Történelmi szemle Bd. 33 (1991) S. 1-54

204Buchbeitrag  Buda - Die mittelalterliche Hauptstadt Ungarns. Eine deutsch-ungarische Stadt in Ostmitteleuropa
Kubinyi, András. (1991) - In: Budapest im Mittelalter S. 15-41

205Artikel  Költözés, helyváltoztatás, utazás a késö középkori Magyarországon. A horizontális mobilitás kérdései
Kubinyi, András. (1991) - In: A tapolcai Városi Múzeum közleményei Bd. 2 (1991) S. 229-242

206Buchbeitrag  A késöközépkori magyarországi városi fejlödés vitás kérdései
Kubinyi, András. (1991) - In: Régészet és várostörténet. Tudományos konferencia S. 15-31

207Artikel  Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon
Kubinyi, András. (1991) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 6, 2 (1991) S. 26-46

208Artikel  Die Zusammensetzung des städtischen Rates im mittelalterlichen Königreich Ungarn
Kubinyi, András. (1991 - 1992) - In: Südostdeutsches Archiv Bd. 34/35 (1991/92) S. 23-42

209Buchbeitrag  Über das Alltagsleben im spätmittelalterlichen Ungarn
Kubinyi, András. (1991) - In: Alltag und materielle Kultur im mittelalterlichen Ungarn S. 9-31

210Buchbeitrag  Die königlich-ungarischen Salzordnungen des Mittelalters.
Kubinyi, András. (1991) - In: Das Salz in der Rechts- und Handelsgeschichte S. 261-270

211Buchbeitrag  A kincstári személyzet a XV. század második felében
Kubinyi, András. (1990) - In: Mátyás király, 1458-1490 S. 62-79

212Artikel  Hunyadi Mátyás, a magyar király
Kubinyi, András. (1990) - In: Napjaink Bd. 4, 2 (1990) S. 18-21

213Buchbeitrag  A Mátyás-kori államszervezet
Kubinyi, András. (1990) - In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára S. 53-147

214Buchbeitrag  Föúri rezidenciák a középkor végén
Kubinyi, András. (1990) - In: Falvak, várak és puszták a Dunántúlon, XI-XIX. század S. 87-93

215Buchbeitrag  Les problèmes d'approvisionnement en eau dans les villes en Hongrie au Moyen Âge
Kubinyi, András. (1990) - In: Etudes historiques hongroises 1990 Tl. 3 S. 65-73

216Artikel  Stände und Staat in Ungarn in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
Kubinyi, András. (1990) - In: Bohemia Bd. 31 (1990) S. 312-325
https://www.bohemia-online.de

217Buchbeitrag  Urbanisation in the east-central part of medieval Hungary
Kubinyi, András. (1990) - In: Towns in Medieval Hungary S. 103-149

218Buchbeitrag  Mátyás király és a vidéki Magyarország
Kubinyi, András. (1990) S. 5-19

219Artikel  Magyarország déli határvárai a középkor végén
Kubinyi, András. (1990) - In: Castrum bene Bd. 2 (1990) S. 65-76

220Buchbeitrag  A királyi tanács az 1490. évi interregnum idején
Kubinyi, András. (1990) - In: Mátyás király, 1458-1490 S. 184-199

221Artikel  Mozgósítási és hadsereg-ellátási problémák Mátyás alatt
Kubinyi, András. (1990) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 103, 1 (1990) S. 50-57

222Artikel  Palota - terem: Terminológiai kérdések
Kubinyi, András. (1990) - In: Castrum bene Bd. 2 (1990) S. 55-64

223Artikel  Die Wiener Regierung des Königs Matthias Corvinus
Kubinyi, András. (1990) - In: Wiener Geschichtsblätter Bd. 45 (1990) S. 88-99

224Artikel  Mezövárosok egy városmentes tájon: A középkori Délnyugat-Magyarország
Kubinyi, András. (1989) - In: A tapolcai Városi Múzeum közleményei Bd. 1 (1989) S. 319-330

225Artikel  Árpád-kori váraink kérdése: Kísérlet egy közbülsö kutatási mérleg felállításához
Kubinyi, András. (1989) - In: Castrum bene Bd. 1 (1989) S. 290-301

226Buchbeitrag  Die Komitate Vas und Zala als historische Landschaft im mittelalterlichen Königreich Ungarn
Kubinyi, András. (1989) - In: Johannes Aquila und die Wandmalerei des 14. Jahrhunderts S. 10-23

227Buchbeitrag  Az államcímer elemei középkori városaink címereiben
Kubinyi, András. (1989) - In: A magyar birodalom vagy Magyarországs részeinek cimerei S. 137-141

228Buchbeitrag  Königliches Salzmonopol und die Städte des Königreichs Ungarn im Mittelalter
Kubinyi, András. (1988) - In: Stadt und Salz S. 213-232

229Buchbeitrag  Horizontale Mobilität im spätmittelalterlichen Königreich Ungarn
Kubinyi, András. (1988) - In: Migration in der Feudalgesellschaft S. 113-139

230Buchbeitrag  A Jagelló-kori értelmiség
Kubinyi, András. (1988) - In: Az értelmiség Magyarországon a 16.-17. században S. 7-21

231Artikel  Bárók a királyi tanácsban Mátyás és II. Ulászló idejében
Kubinyi, András. (1988) - In: Századok Bd. 122 (1988) S. 147-215

232Buchbeitrag  Erdély a Mohács elötti évtizedekben
Kubinyi, András. (1988) - In: Tanulmányok Erdély történetéröl S. 65-73

233Buchbeitrag  Regensburg, Passau, Ungarn im Mittelalter
Kubinyi, András. (1988) - In: Bayern und Ungarn (1988) S. 29-39

234Buchbeitrag  Wüstungen, Zersplitterung der Bauernhufen und Wirtschaft in den Besitzungen der Magnatenfamilie Garai in Ungarn
Kubinyi, András. (1987) - In: FS Othmar Pickl (1987) S. 367-377

235Buchbeitrag  Zsigmond király és a városok
Kubinyi, András. (1987) - In: Müvészet Zsigmond király korában 1387-1437 S. 235-245

236Buchbeitrag  Az alföldi megyék jobbágyportaszáma a középkor végén
Kubinyi, András. (1986) - In: Falvak, mezövárosok az Alföldön S. 279-296

237Buchbeitrag  Ungarn und die Türkenabwehr bis 1526
Kubinyi, András. (1986) - In: Die Steiermark. Brücke und Bollwerk S. 176-178

238Buchbeitrag  Mittelalterliche Siedlungsformen in Westungarn
Kubinyi, András. (1986) - In: Siedlungsnamen und Siedlungsformen als Quellen zur Besiedlungsgeschichte Niederösterreichs S. 152-170

239Buchbeitrag  Középkori városkutatásunk újabb eredményei
Kubinyi, András. (1986) - In: Középkori régészetünk újabb eredményei és idöszerü feladatai S. 211-227

240Buchbeitrag  A magyar állam belpolitikai helyzete Mohács elött
Kubinyi, András. (1986) - In: Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata 450. évfordulója alkalmából S. 59-99

241Artikel  A középkori Magyarország középkeleti része városfejlödésének kérdéséhez
Kubinyi, András. (1985) - In: Borsodi levéltári évkönyv Bd. 5 (1985) S. 7-82

242Buchbeitrag  Die Rolle der Archäologie und der Urkunden bei der Erforschung des Alltagslebens im Spätmittelalter
Kubinyi, András. (1985) - In: Etudes historiques hongroises 1985 S. 615-644

243Buchbeitrag  Die Rolle interdisziplinärer Forschung für die mittelalterliche Realienkunde
Kubinyi, András. (1984) - In: Die Erforschung von Alltag und Sachkultur des Mittelalters S. 45-52

244Buchbeitrag  A középbirtokos nemesség Mohács elöestéjén
Kubinyi, András. (1984) - In: Magyarország társadalma a török kiüzésének idején S. 5-24

245Buchbeitrag  A királyi tanács köznemesi ülnökei a Jagello-korban
Kubinyi, András. (1984) - In: FS Elemér Mályusz (1984) S. 257-268

246Buchbeitrag  Írástudás és értelmiségi foglalkozásúak a Jagelló-korban
Kubinyi, András. (1984) - In: A magyar hivatali írásbeliség fejlödése, 1181-1981 S. 186-208

247Buchbeitrag  Szeged a középkori magyar városhierarchiában
Kubinyi, András. (1984) - In: Szeged évszázadai S. 96-106

248Buchbeitrag  Bäuerlicher Alltag im spätmittelalterlichen Ungarn
Kubinyi, András. (1984) - In: Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters S. 235-264

249Buchbeitrag  A királyi várospolitika tükrözödése a magyar királyi oklevelek arengáiban
Kubinyi, András. (1984) - In: Eszmetörténeti tanulmányok a magyar középkorról S. 275-291

250Artikel  Isten bárányát ábrázoló törvénybeidézö pecsét (billog)
Kubinyi, András. (1984) - In: Folia archaeologica Bd. 35 (1984) S. 139-159

251Buchbeitrag  I. Lajos király és kora
Kubinyi, András. (1982) - In: Müvészet I. Lajos király korában 1342-1382 S. 15-36

252Artikel  Die Rolle interdisziplinärer Forschung für die mittelalterliche Realienkunde
Kubinyi, András. (1982) - In: Medium Aevum Quotidianum Bd. 1 (1982) S. 79-81

253Artikel  Národnostné pomery miest centrálneho Uhorska v stredoveku
Kubinyi, András. (1982) - In: Historicky casopis Bd. 30 (1982) S. 847-858

254Buchbeitrag  Die Jagellonen als Nachfolger des Matthias
Klaniczay, TiborKubinyi, András. (1982) - In: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458-1541 S. 500-502

255Buchbeitrag  Mittelalterliche epigraphische Forschungen in Ungarn
Kubinyi, András. (1982) - In: Fachtagung für lateinische Epigraphik des Mittelalters und der Neuzeit S. 132-133

256Buchbeitrag  The road to defeat: Hungarian politics and defense in the Jagiellonian period
Kubinyi, András. (1982) - In: From Hunyadi to Rákóczi. War and Society in Late Medieval and Early Modern Hungary S. 159-178

257Buchbeitrag  Udvari pecséthasználat az Anjou-korban
Kubinyi, András. (1982) - In: Müvészet I. Lajos király korában 1342-1382 S. 137-139

258Artikel  Bäuerlicher Alltag im spätmittelalterlichen Ungarn
Kubinyi, András. (1982) - In: Medium Aevum Quotidianum Bd. 1 (1982) S. 59-61

259Buchbeitrag  Fragen der städtischen Gesundheitspflege in den mittelalterlichen Städten Ungarns
Kubinyi, András. (1982) - In: Stadt und Gesundheitspflege S. 95-107

260Buchbeitrag  Städtische Wasserversorgungsprobleme im mittelalterlichen Ungarn
Kubinyi, András. (1981) - In: Städtische Versorgung und Entsorgung S. 180-190

261Artikel  Burgstadt, Vorburgstadt und Stadtburg: zur Morphologie des mittelalterlichen Buda
Kubinyi, András. (1981) - In: Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 33 (1981) S. 161-178

262Artikel  A mohácsi csata és elözmény
Kubinyi, András. (1981) - In: Századok Bd. 115 (1981) S. 66-107

263Buchbeitrag  Zur Frage der Vertretung der Städte im ungarischen Reichstag bis 1526
Kubinyi, András. (1980) - In: Städte und Ständestaat S. 215-246

264Buchbeitrag  Handel und Entwicklung der Städte in der ungarischen Tiefebene im Mittelalter
Kubinyi, András. (1980) - In: FS Herbert Ludat (1980) S. 423-444

265Buchbeitrag  A középkori körmöcbányai pénzverés és történeti jelentösége
Kubinyi, András. (1980) - In: Emlékezés a 650 éves Körmöcbányára S. 9-32

266Buchbeitrag  Zu den historischen Grundlagen der Kunstentwicklung Ungarns im 14. Jahrhundert
Kubinyi, András. (1980) - In: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400 Bd. 4 S. 130-131

267Buchbeitrag  Az 1525. évi "Kalandos szövetség"
Kubinyi, András. (1980) - In: FS István Sinkovics S. 141-153

268Buchbeitrag  A középkori körmöcbányai pénzverés és történeti jelentösége
Kubinyi, András. (1980) - In: Emlékezés a 650 éves Körmöcbányára S. 9-32

269Artikel  A magyarországi városok országrendiségének kérdéséhez: különös tekintettel az 1458-1526 közti idore [Zur Frage des Landesständwesens der Städte Ungarns: mit besonderer Rücksicht auf die Zeit, 1458-1526 ]
Kubinyi, András. (1979) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 21 (1979) S. 7-48
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=47074&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00021/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_21_007.pdf

270Buchbeitrag  Ungarn und Buda
Kubinyi, AndrásMarosi, Ernöu.a.. (1978) - In: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Handbuch zur Ausstellung Tl. 2 S. 451-466

271Buchbeitrag  Das Wirtschaftsgebiet der Stadt Vác im Mittelalter
Kubinyi, András. (1978) - In: Beiträge zur Handels- und Verkehrsgeschichte S. 33-43

272Artikel  Die Pemfflinger in Wien und Buda
Kubinyi, András. (1978) - In: Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Stadt Wien Bd. 34 (1978) S. 67-88

273Artikel  A Szávaszentdemeter-Nagyolaszi gyözelem 1523-ban: adatok Mohács elözményéhez
Kubinyi, András. (1978) - In: Hadtörténelmi közlemények Ser. NF, Bd. 25 (1978) S. 194-222

274Buchbeitrag  Königliche Kanzlei und Hofkapelle in Ungarn um die Mitte des 12. Jahrhunderts
Kubinyi, András. (1977) - In: FS Friedrich Hausmann (1977) S. 299-324

275Buchbeitrag  Die Wahlkapitulationen Wladislaws II. in Ungarn (1490)
Kubinyi, András. (1977) - In: Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze S. 140-162

276Buchbeitrag  Die Anfänge des städtischen Handwerks in Ungarn
Kubinyi, András. (1977) - In: La formation et le développement des metiers au Moyen Âge (5e - 14e siècles) S. 139-153

277Artikel  A királyi tanács az 1490. évi interregnum idején: II. Ulászló választási feltételeinek létrejötte
Kubinyi, András. (1977 - 1978) - In: Levéltári közlemények Bd. 48/49 (1977/78) S. 61-80

278Buchbeitrag  Städtische Bürger und Universitätsstudium in Ungarn am Ende des Mittelalters
Kubinyi, András. (1977) - In: Stadt und Universität im Mittelalter S. 161-165

279Buchbeitrag  Einige Fragen zur Entwicklung des Städtenetzes Ungarns im 14./15. Jahrhundert
Kubinyi, András. (1977) - In: Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa S. 164-183

280Buchbeitrag  Zur Frage der deutschen Siedlungen im mittleren Teil des Königreichs Ungarn (1200-1541)
Kubinyi, András. (1975) - In: Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters S. 527-566
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/16229/10085

281Artikel  Királyi kancellária és udvari kápolna Magyarországon a XII. század közepén
Kubinyi, András. (1975) - In: Levéltári közlemények Bd. 46 (1975) S. 59-121

282Artikel  Budapest im Mittelalter
Kubinyi, András. (1975) - In: Cahiers bruxellois Bd. 20 (1975) S. 39-54

283Artikel  A kaposújvári uradalom és a Somogy megyei familiárisok szerepe Újlaki Miklós birtokpolitikájában: adatok a XV. századi feudális nagybirtok hatalmi politikájához
Kubinyi, András. (1973) - In: Somogy megye múltjából Bd. 4 (1973) S. 3-44

284Artikel  Musikleben am Budaer Königshof, Anfang des 16. Jahrhunderts. Geschulte Musiker und Spielleute
Kubinyi, András. (1973) - In: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 15 (1973) S. 89-100

285Buchbeitrag  Der ungarische König und seine Städte im 14. und am Beginn des 15. Jahrhunderts
Kubinyi, András. (1972) - In: Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert S. 192-228

286Buchbeitrag  Gubacs, Soroksár és környékük a honfoglalástól a török hódoltságig
Kubinyi, András. (1972) - In: Pesterzsébet, Soroksár. Budapest 20. kerületének múltja és jelene S. 29-43

287Buchbeitrag  Deutsche Ratsbürgerfamilien von Ofen am Ende des Mittelalters und ihre Verwandten in Wien und im oberdeutschen Raum.
Kubinyi, András. (1972) - In: Genealogica et Heraldica. 10. Internationaler Kongreß S. 195-196

288Artikel  A magyarországi városhálózat XIV-XV. századi fejlodésének néhány kérdése [Einige Fragen zur Entwicklung des Städtenetzes von Ungarn im 14. und 15. Jahrhundert]
Kubinyi, András. (1972) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 19 (1972) S. 39-56
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=46862&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00019/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_19_039.pdf

289Artikel  Dél-dunántúli parasztok városba költözése a középkor végén
Kubinyi, András. (1972) - In: Somogy megye múltjából Bd. 3 (1972) S. 13-45

290Buchbeitrag  Die Auswirkungen der Türkenkriege auf die zentralen Städte Ungarns bis 1541.
Kubinyi, András. (1971) - In: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege S. 201-219

291Artikel  Budai Kakas János és történeti feljegyzései [Johannes Kakas de Buda und seine historischen Aufzeichnungen]
Kubinyi, András. (1971) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 18 (1971) S. 59-79
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=46828&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00018/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_18_059.pdf

292Buchbeitrag  Die Städte Ofen und Pest und der Fernhandel am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts
Kubinyi, András. (1971) - In: Der Außenhandel Ostmitteleuropas 1450-1650 S. 342-433

293Artikel  A budai német patríciátus társadalmi helyzete családi összeköttetéseinek tükrében a XIII. századtól a XV. század második feléig
Kubinyi, András. (1971) - In: Levéltári közlemények Bd. 42 (1971) S. 203-269

294Artikel  Der Besitzer eines Turmes in Neusiedl am See: Wolfgang Hiller von Ofen (1548)
Kubinyi, András. (1971) - In: Burgenländische Heimatblätter Bd. 33 (1971) S. 116-123

295Buchbeitrag  Les Cotta de Tolède et la colonie espagnole à Bude aux 15e et 16e siècles
Kubinyi, András. (1971) - In: Mélanges Szabolcs de Vajay S. 381-390

296Artikel  Soziale Stellung und Familienverbindungen des deutschen Patriziats von Ofen in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts
Kubinyi, András. (1970) - In: Archiv für Sippenforschung Bd. 36 (1970) S. 447-454

297Artikel  A magyar genealógiai kutatás
Kubinyi, András. (1970) - In: Levéltári közlemények Bd. 41 (1970) S. 213-221

298Artikel  Polgári értelmiség és hivatalnokrétege Budán és Pesten a Hunyadi- és Jagelló-korban
Kubinyi, András. (1968) - In: Levéltári közlemények Bd. 39 (1968) S. 205-231

299Artikel  Pesti Gábor családi összeköttetései
Kubinyi, András. (1968) - In: Irodalomtörténeti közlemények Bd. 72 (1968) S. 81-86

300Artikel  A budai káptalan jegyzökönyve
Kubinyi, AndrásFügedi, Erik. (1967 - 1968) - In: Történeti statisztikai évkönyv Bd. 5 (1967/68) S. 9-59

301Artikel  Spielleute und Musiker von Buda (Ofen) in der Jagello-Epoche
Kubinyi, András. (1967) - In: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 9 (1967) S. 77-97

302Artikel  Zur Erforschung der Geschichte von Budapest
Kubinyi, András. (1967) - In: Acta historica. Revue de l'Academie des sciences de Hongrie Bd. 13 (1967) S. 171-198

303Artikel  Budai és pesti polgárok családi összeköttetései a Jagelló-korban
Kubinyi, András. (1966) - In: Levéltári közlemények Bd. 37 (1966) S. 227-291

304Artikel  A XV-XVI. századi magyarországi városi fejlödés kérdéseihez: egy könyvismertetés kapcsán
Kubinyi, András. (1965) - In: Századok Bd. 99 (1965) S. 513-521

305Buchbeitrag  Topographic growth of buda up to 1541
Kubinyi, András. (1965) - In: Nouvelles Études historiques (Budapest 1965) Tl. 1 S. 133-157

306Artikel  Historische Hilfswissenschaften und Verwaltungsgeschichte in Ungarn 1945 bis 1964
Kumorovitz, Lajos BernátGerics, JózsefKubinyi, AndrásLezey, Lászlo. (1965) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 73 (1965) S. 382-398

307Artikel  Budafelhévíz topográfiája és gazdasági fejlödése [Topographie und wirtschaftliche Entwicklung von Budafelhévíz ]
Kubinyi, András. (1964) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 16 (1964) S. 85-170
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=46785&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00016/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_16_085.pdf

308Artikel  A budai vár udvarbírói hivatala, 1458-1541: kísérlet az országos és a királyi magánjövedelmek szétválasztására
Kubinyi, András. (1964) - In: Levéltári közlemények Bd. 35 (1964) S. 67-98

309Artikel  A mezögazdaság történetéhez a Mohács elötti Budán
Kubinyi, András. (1964) - In: Agrártörténeti szemle Bd. 6 (1964) S. 371-404

310Artikel  L'agriculture á Buda et á Pest la rencontre du XVe et du XVIe siècles
Kubinyi, András. (1964) - In: Agrártörténeti szemle Bd. 6, Suppl. (1964) S. 1-21

311Artikel  II. A Középkori Osztály - Vármúzeum - története
Lócsy, ErzsébetKubinyi, András. (1964) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 16 (1964) S. 22-30
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=46775&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00016/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_16_022.pdf

312Artikel  A városi rend kialakulásának gazdasági feltételei és a föváros kereskedelme a 15. század végén [ Les conditions économiques de la formation du troisième ordre en Hongrie et le commerce de la capitale hongroise à la fin du XVe siècle ]
Kubinyi, András. (1963) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 15 (1963) S. 189-226
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=46541&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00015/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_15_189.pdf

313Artikel  Beriszló Péter és budai szereplése
Kubinyi, András. (1963) - In: Budapest regisegei Bd. 20 (1963) S. 125-136

314Artikel  A fejérköi jobbágyok megmozdulásai 1520 körül
Kubinyi, András. (1963) - In: Agrártörténeti szemle Bd. 5 (1963) S. 379-383

315Artikel  Die Nürnberger Haller in Ofen. Ein Beitrag zur Geschichte des Südosthandels im Spätmittelalter
Kubinyi, András. Haller von Hallerstein, Helmut Frhr. [Bearb.]. (1963 - 1964) - In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg Bd. 52 (1963/64) S. 80-128
http://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00000968,00087.html

316Artikel  A király és a királyné kúriái a XIII. századi Budán
Kubinyi, András. (1962) - In: Archaeologiai értesítö Bd. 89 (1962) S. 160-171

317Artikel  Buda város pecséthasználatának kialakulása [Le développement de l'usage du sceau de la ville de Buda]
Kubinyi, András. (1961) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 14 (1961) S. 109-146
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=46384&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00014/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_14_109.pdf

318Artikel  Népmozgalmak Budapesten a feudalizmus korában [Narodnye dviženiâ v Budapešte v epohu feodalizma]
Kubinyi, András. (1961) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 14 (1961) S. 7-15
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=46382&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00014/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_14_007.pdf

319Artikel  Budai kereskedök udvari szállításai a Jagelló-korban
Kubinyi, András. (1959) - In: Budapest regisegei Bd. 19 (1959) S. 99-117

320Artikel  A királyi kincstartók oklevéladó müködése Mátyástól Mohácsig
Kubinyi, András. (1957) - In: Levéltári közlemények Bd. 28 (1957) S. 35-60

321Artikel  A kincstári személyzet a XV. század második felében [Le personnel de la trésorerie à la fin du XVe siècle]
Kubinyi, András. (1957) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 12 (1957) S. 25-49
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=46354&mutat=http://epa.oszk.hu/02100/02120/00012/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_12_025.pdf

322Artikel  Tállya mezöváros levéltára
Kubinyi, András. (1955) - In: Levéltári közlemények Bd. 26 (1955) S. 80-89

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.