RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Kuiper, Willem«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Kuiper, Willem

RI opac: 21 Einträge

1Sachtitel  Den spiegel der duecht ende der eerbaerheyt, vol schoone historien ende exempelen, zoals gedrukt door Thomaes vander Noot te Brussel in 1515. Kritische editie met facsimile van het unieke exemplaar: Washington, Library of Congress, Rosenwald Collection 1131
Kuiper, WillemOutryve, Inge van [Hrsg.]. - Amsterdam (2022)

2Sachtitel  Een schone ende wonderlijcke historie van Rijckaert zonder Vreese, sone van Robrecht de Duyvel, hertoghe van Normandien, die door sijne kloecke daden ende voorsichticheyt koninc van Enghelandt wert, zoals gedrukt door Hieronimus Verdussen te Antwerpen in 1619 [exemplaar UB Go¨ttingen 8 FAB III, 1945], en een diplomatische editie van Le rommant de Richart sans paour [...], in de bewerking van Gilles Corrozet, zoals gedrukt door Alain Lotrian en Denis Janot te Parijs z.j. [ca. 1530] [exemplaar Bibliothe'que de l'Arsenal, Re's. 4° B.L.4303]
Kuiper, Willem [Hrsg.]. - Amsterdam (2019)

3Monographie  Het spel van het Sacrament van Niervaert. Een laat-middeleeuws toneelstuk over een wonderbaarlijke hostie, geschreven door Jan Smeken
Kuiper, WillemJongen, Ludo. - Breda (2017)

4Monographie  Het spel van het Sacrament van Niervaert: een laat-middeleeuws toneelstuk over een wonderbaarlijke hostie, / geschreven door Jan Smeken
Smeken, Jan. Pelt, Nadia-Thérèse van [Bearb.]. Kuiper, Willem [Hrsg.]. - Breda (2017)

5Sachtitel  Die vergaderinge der historien van Troyen. Synoptische kritische editie
Kuiper, Willem [Hrsg.]. - Amsterdam (2016 - 2017)
https://cf.hum.uva.nl/dsp/scriptamanent/bml/Vergaderinge_der_historien_van_Troyen/Vergaderinge_Boek_I_synoptisch_kritisch.pdf

6Monographie  Een schoone historie van Urbaen, die onbekende sone vanden keyser Frederick Barberousse, die door die loosheyt van sekere Florentijnen vercreech die dochter vanden soudaen, metter hystorien van Jan Bocace niet min avontuerlijck dan ghenoechlijck, onlancx ghetranslateert uut den Franchoyse int Neder-Duytsch. Gheprint t'Hantwerpen op die Camerpoort brugghe, Indenschilt van Artoys by die weduwe van Jacob van Liesveldt.
Kuiper, Willem. - Amsterdam (2014)

7Monographie  The secrets of women in Middle Dutch ; a bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444
Lie, Orlanda S. H.Kuiper, Willem. - Hilversum (2011)

8Sachtitel  Gulden legende. De Middelnederlandse vertaling von de Legenda aurea door Petrus Naghel, uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 15140
Berteloot, AmandClaassens, Geert H. M.Kuiper, Willem [Hrsg.]. - Turnhout (2011)

9Monographie  Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno: de kracht van woorden, de pracht van beelden
Chavannes-Mazel, Claudine A.. Dalen-Oskam, Karina H. vanKuiper, Willem [Bearb.]. - Den Haag (2008)

10Sachtitel  Sibilla. Een zestiende-eeuwse Karelroman in proza. Voor het eerst uitgegeven en van commentaar voorzien
Besamusca, BartKuiper, WillemResoort, Rob J. [Hrsg.]. - Muiderberg (1988)

11Artikel  Lijst van gedigitaliseerde Middelnederlandse handschriften en drukken
Kuiper, WillemSchoenars, Dirk. (2018) - In: Madoc Bd. 32 (2018) S. 47-49

12Buchbeitrag  Misschien wel het oudste bewaard gebleven Middelnederlandse afschrift van de Reis van Jan van Mandeville. Fragment Antwerpen, Ruusbroecgenootschap, Neerl. 413/5
Kienhorst, HansKuiper, Willem. (2017) - In: Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur S. 211-224

13Buchbeitrag  Luna en Fortuna
Kuiper, Willem. (2014) - In: Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen S. 46-53

14Artikel  Past, Present and Future of Editing ‘ Ferguut'. The Medieval Dutch Translation / Adaptation of the Old-French ‘ Li Chevalier au Biel Escu', Better Known as ‘ Fergus'
Kuiper, Willem. (2011) - In: Variants Bd. 5 (2011) S. 277-284

15Buchbeitrag  'Fergus'/'Ferguut'
Kuiper, WillemClaassens, Geert H. M.. (2010) - In: Germania litteraria mediaevalis Francigena 5 S. 311-330

16Artikel  Ende ic ware op grauweele
Kuiper, Willem. (2001) - In: Madoc Bd. 15 (2001) S. 290-299

17Buchbeitrag  Fergus
Kuiper, Willem. (1998) - In: A dictionary of medieval heroes S. 100-103

18Artikel  De filoloog als patholoog-anatoom
Kuiper, Willem. (1998) - In: Queeste Bd. 5 (1998) S. 172-180

19Artikel  De Middeleeuwen in 'Spektator'
Kuiper, Willem. (1995) - In: Spektator. Tijdschrift voor neerlandistiek (1995) S. 253-255

20Buchbeitrag  Dat hi mijn wijf hevet verhoert (A 73)
Kuiper, Willem. (1984) - In: Opstellen F. Lulofs S. 87-104

21Buchbeitrag  De roodharigen in de middeleeuwse literatur
Kuiper, Willem. (1980) - In: FS F. Lulofs S. 130-139

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.