RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Leciejewicz, Lech«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Leciejewicz, Lech

RI opac: 360 Einträge

1Monographie  Slowianie zachodni: z dziejów tworzenia sie sredniowiecznej Europy
Leciejewicz, Lech. - Wodzislaw Slaski (2010)

2Sammelwerk  Kolobrzeg: wczesne miasto nad Baltykiem
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Warszawa (2007)

3Monographie  Nowa postac swiata: Narodziny sredniowiecznej cywilizacji europejskiej [Eine neue Gestalt der Welt. Die Geburt der europäischen mittelalterlichen Gesellschaft]
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw (2007)

4Sammelwerk  Opera selecta: Z dziejów kultury sredniowiecznej Polski i Europy
Leciejewicz, Lech. Rebkowski, MarianMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

5Sammelwerk  Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbaltyckiej w XIII w
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Kolobrzeg (2005)

6Monographie  La nuova forma del mondo: la nascita della civiltà europea medievale
Leciejewicz, Lech. - Bologna (2004)

7Monographie  Starozytna spuscizna kulturowa na ziemiach polskich w poczatkach sredniowiecza
Leciejewicz, Lech. - Poznán (2002)

8Sammelwerk  Civitas & villa: miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej [Civitas et villa: Stadt und Dorf im mittelalterlichen Mitteleuropa]
Bucko, CezaryLeciejewicz, LechKlápšte, JanMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2002)

9Sammelwerk  Od neolitycznego obozowiska do sredniowiecznej wsi
Leciejewicz, Lech [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

10Sammelwerk  Salsa Cholbergiensis. Kolobrzeg w sredniowieczu
Leciejewicz, Lech [Hrsg.]. - Kolobrzeg (2000)

11Monographie  Nowa postac swiata: Narodziny sredniowiecznej cywilizacji europejskiej [Eine neue Gestalt der Welt. Die Geburt der europäischen mittelalterlichen Gesellschaft]
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw (2000)

12Sammelwerk  Torcello: nuove ricerche archeologiche.
Leciejewicz, Lech [Hrsg.]. - Roma (2000)

13Sammelwerk  Czlowiek a srodowisko w srodkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym
Leciejewicz, Lech [Hrsg.]. - Wroclaw (1996)

14Sammelwerk  Miasto zachodnioslowianskie w XI-XII wieku: spoleczenstwo - kultura
Leciejewicz, Lech [Hrsg.]. - Wroclaw (1991)

15Monographie  Gli slavi occidentali: le origini delle società e delle culture feudali
Leciejewicz, Lech. - Spoleto (1991)

16Monographie  Kolobrzeg w czasach Boleslawa Krzywoustego
Leciejewicz, Lech. - Kolobrzeg (1990)

17Monographie  Slowianie zachodni: z dziejów tworzenia si sredniowiecznej Europy [Die Westslawen - zur Geschichte der Entstehung des mittelalterlichen Europa ]
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw (1989)

18Sammelwerk  Obronnosc polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów [Der Verteidigungszustand der polnischen Westgrenze in der frühen Piastenzeit]
Leciejewicz, Lech [Bearb.]. - Wroclaw (1984)

19Monographie  Szczecin we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, LechCnotliwy, EugeniuszLosinski, Wladyslaw. - Wroclaw (1983)

20Monographie  Jäger, Sammler, Bauer, Handwerker: frühe Geschichte der Lausitz bis zum 11. Jh.
Leciejewicz, Lech. - Bautzen (1982)

21Monographie  Hontwjerjo, zberarjo, burja, rjemjeslnicy. Dawne stawizny Lužicy hac do 11. letstotka
Leciejewicz, Lech. - Bautzen (1981)

22Monographie  Normanowie
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw [u.a.] (1979)

23Monographie  Torcello. Scavi 1961-62
Leciejewicz, LechTabaczynska, EleonoraTabaczynski, Stanislaw. - Roma (1977)

24Monographie  Slowianszczyzna zachodnia, Kultura Europy wczesnosredniowiecznej, z. 2
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw [u.a.] (1976)

25Monographie  Miasta Slowian pólnocnopolabskich
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw [u.a.] (1968)

26Monographie  500 zagadek archeologicznych
Leciejewicz, LechLeciejewiczowa A.. - Warszawa (1966)

27Monographie  Poczatki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw [u.a.] (1962)

28Monographie  Ujscie we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. - Wroclaw (1961)

29Monographie  Kolobrzeg we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, LechLosinski, WladyslawTabaczynska, Eleonora. - Wroclaw (1961)

30Buchbeitrag  Bibliografía prac Prof. dr. hab. Lecha Leciejewicza za lata 2001-2010
Leciejewicz, Lech. (2011) - In: FS Lech Leciejewicz (2011) S. 11-18

31Buchbeitrag  Die Geburt des mittelalterlichen Europa aus polnischer Sicht
Leciejewicz, Lech. (2011) - In: Mittelalter - eines oder viele? S. 45-54

32Buchbeitrag  Mensa illorum nunquam disarmatur. Kilka uwag o slowianskiej goscinnosci
Leciejewicz, Lech. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 628-633

33Buchbeitrag  Gli slavi dell'Europa centrale a cavallo delle due epoche (secoli VIII-X)
Leciejewicz, Lech. (2009) - In: Symposium Internacional Poder y Simbología en Europa, siglos VIII-X S. 181-197

34Artikel  Przyroda i polityka w poczatkowych dziejach Kolobrzegu
Leciejewicz, Lech. (2009) - In: Folia praehistorica Posnaniensia Bd. 15 (2009) S. 237-247

35Buchbeitrag  Przdom cywilizacyjny w swiecie slowianskim we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (2008) - In: Slowianszczyzna w tworzeniu Europy (X - XIII-XIV w.) S. 21-28

36Buchbeitrag  Dlaczego podanie o Amazonkach moglo uchodzié we wczesnym sredniowieczu za wiarogodne?
Leciejewicz, Lech. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 105-112

37Buchbeitrag  Grodzisko w Budzistowie. Badania w latach 1954-1958
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 31-110

38Buchbeitrag  Umocnienia i zabudowa wczesnosredniowiecznego Kolobrzegu
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 179-185

39Buchbeitrag  Uwagi koncowe. Poczatki Kolobrzegu w swietle rozpoznania archeologicznego
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 299-317

40Buchbeitrag  Peoples and Environments
Leciejewicz, LechValor Piechotta, Magdalena. (2007) - In: The archaeology of medieval Europe. 1. Eighth to twelfth centuries AD S. 46-75

41Buchbeitrag  Wstep
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 13-27

42Buchbeitrag  Salz und Hering in der Entstehungsgeschichte einer Ostseestadt
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: FS Eike Gringmuth-Dallmer S. 263-268

43Buchbeitrag  Podstawy gospodarcze w swietle wykopalisk
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 187-197

44Buchbeitrag  Podgrodzie pólnocne w Budzistowie. Badania w 1957 roku
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 159-168

45Buchbeitrag  Saliny na terenie dzisiejszego miasta. Badania w 1958 roku
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 171-175

46Artikel  How to date the glass-making workshop in Torcello?
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: Archaeologia Polona Bd. 45 (2007) S. 99-104

47Buchbeitrag  Central and Northern Europe as seen by Early Medieval Travellers and Geographers,
Leciejewicz, Lech. (2007) - In: The archaeology of medieval Europe. 1. Eighth to twelfth centuries AD S. 58-67

48Buchbeitrag  Poczatki Wenecji w swietle polsko-wloskich badan archeologicznych
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 311-328

49Buchbeitrag  Wielkie Morawy i Wenecja w IX wieku
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 75-84

50Buchbeitrag  O kontaktach Slowian Nadbatíyckich z pólnocna. Rusia, we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 275-283

51Buchbeitrag  Legendy etnogenetyczne w swiecie slowianskim
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 95-111

52Buchbeitrag  Saint-Jean-le-Froid - sredniowieczna wies w górach Rouergue
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 343-363

53Buchbeitrag  Kiedy zostal wzniesiony gród w Kolobrzegu?
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 75-82

54Buchbeitrag  O rozwoju miast w ksiestwie zachodniopomorskim na przetomie XII/XIII wieku
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 213-244

55Buchbeitrag  Adria - Ostsee. Ein frühmittelalterlicher, wenig bekannter Verkehrsweg im östlichen Mitteleuropa
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Trade, Journeys, Inter- and Intracultural Communication in East and West (up to 1250) S. 260-272

56Buchbeitrag  Opuszczanie wsi w Polsce Sredniowiecznej
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 147-156

57Buchbeitrag  "Kultura prapolska" Jozefa Kostrzewskiego widziana dzisiaj
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 385-392

58Buchbeitrag  Limes karolinski - rubiez dwóch stref kulturowych
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 63-74

59Buchbeitrag  Ksztaltowanie sie pierwszych miast u Slowian Nadbaltyckich
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 173-202

60Buchbeitrag  Cmentarzysko w Birce. Proba interpretacji spolecznej
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 285-310

61Buchbeitrag  Sepulcra antiquorum w okolicy Dargunia, w Ziemi Czrezpieriskiej
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 265-274

62Buchbeitrag  Spoleczne i polityczne warunki chrystianizacji Pomorza
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 253-264

63Buchbeitrag  Za denara otrzymasz wóz swiezych sledzi
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 245-252

64Buchbeitrag  Polska Piastów krajem lacinskiej Europy
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 113-126

65Buchbeitrag  Normanowie nad Odra, i Wisla, w IX-XI wieku
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 157-171

66Buchbeitrag  Narodziny Europy z polskiej perspektywy
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 393-400

67Buchbeitrag  Archeologia sredniowieczna we wschodniej Europie
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 365-376

68Buchbeitrag  Kultura materialna - burzliwe losy pewnego terminu
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura S. 17-22

69Buchbeitrag  Z nowszych badan nad pochodzeniem Slowian
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 11-18

70Buchbeitrag  Polskie badania archeologiczne w Starej Lubece
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 377-384

71Buchbeitrag  "In pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte... sibi indito"
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 85-94

72Buchbeitrag  Starozytna spuscizna kulturowa na ziemiach polskich w poczatkach sredniowiecza
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 27-43

73Buchbeitrag  Udzial archeologii polskiej w badaniach nad wczesnym sredniowieczem europejskim
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 21-30

74Buchbeitrag  Sporne problemy genezy niezaleznosci politycznej miast przy ujsciu Odry we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 203-212

75Buchbeitrag  Sredniowieczne miasta polskie i archeologiczne metody ich badania
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 135-146

76Buchbeitrag  O modelu kultury wczesnostowianskiej
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 19-26

77Buchbeitrag  Slowianie Zachodni, ich osadnictwo i dzialalnosc gospodarcza
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 45-62

78Buchbeitrag  Funkcja wczesnych miast w przelomie cywilizacyjnym na ziemiach polskich we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 127-134

79Buchbeitrag  Wykopaliska na Marmuyas (Málaga) i ich wklad do studiów nad sredniowieczna cywilizacja mozarabska
Leciejewicz, Lech. (2006) - In: Leciejewicz, Opera selecta S. 329-342

80Buchbeitrag  Wprowadzenie w problematyke
Leciejewicz, Lech. (2005) - In: Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbaltyckiej w XIII w S. 13-14

81Buchbeitrag  Adriatyk - Baltyk. Malo znany, wczesnosredniowieczny szlak komunikacyjny w srodkowo-wschodniej Europie
Leciejewicz, Lech. (2005) - In: FS Stanislaw Mielczarski S. 146-155

82Buchbeitrag  Martyrium sw. Foski na Torcello w swietle badan archeologicznych
Leciejewicz, Lech. (2005) - In: FS Klementyna Zurowska S. 383-388

83Buchbeitrag  Die sozialen Eliten im frühpiastischen Polen
Leciejewicz, Lech. (2005) - In: Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas S. 353-358

84Buchbeitrag  Starozytna spuscizna kulturowa na ziemiach polskich w poczatkach sredniowiecza.
Leciejewicz, Lech. (2005) - In: Archeologia o poczatkach Slowian S. 243-252

85Buchbeitrag  Funkcja wczesnych miast w przelomie cywilizacyjnym na ziemiach polskich we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (2004) - In: FS Tadeusz Nawrolski S. 21-25

86Artikel  U narodzin Polski historycznej
Leciejewicz, Lech. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 168 (2004) S. 9-18

87Buchbeitrag  U narodzin Polski historycznej
Leciejewicz, Lech. (2004) - In: Polska a Europa (X-XX wiek) S. 9-18

88Buchbeitrag  Kolobrzeg - an early town on the Baltic coast
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 33-46
https://www.academia.edu/33211703

89Buchbeitrag  Polska Piastów krajem lacinskiej Europy.
Leciejewicz, Lech. (2003) - In: Civitas Schinesghe cum pertinentiis S. 19-31

90Buchbeitrag  Des frühe Mittelalter in Odergebiet
Leciejewicz, LechGringmuth-Dallmer, Eike. (2002) - In: Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit S. 304-313

91Buchbeitrag  Die ersten Bischofssitze in Pommern
Leciejewicz, Lech. (2002) - In: FS Andris Caune (2002) S. 192-204

92Buchbeitrag  Kim byli wlas'ciciele skarbów ukrytych w okolicy Kolobrzegu w XI wieku? [Who was the owner of the hoards hidden near Kolobrzeg in the 11th century?]
Leciejewicz, Lech. (2002) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2002) S. 103-112

93Buchbeitrag  "Suburbium" wczesnosredniowiecznego Kolobrzegu
Leciejewicz, Lech. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 83-88

94Buchbeitrag  The European Barbaricum in the early Middle Ages. Ethnogeography and Ecology
Leciejewicz, Lech. (2002) - In: Centre - Region - Periphery. Medieval Europe 2002 Tl. 1 S. 154-156

95Artikel  Bibliografia prac prof. dr hab. Lecha Leciejewicza. [Bibliography of the works of Prof. Lech Leciejewicz.]
Leciejewicz, Lech. Rebkowski, MarianRebkowska, Maria [Bearb.]. (2002) - In: Archeologia polski Bd. 47 (2002) S. 45-66

96Buchbeitrag  Z Misni do Glogowa, czyli cesarz Otton III na Slasku
Leciejewicz, Lech. (2002) - In: "Trakt cesarski": Ilawa - Gniezno - Magdeburg S. 123-128

97Buchbeitrag  O zabudowie wczesnosredniowiecznego grodu w Kolobrzegu
Leciejewicz, Lech. (2002) - In: FS Tadeusz Poklewski S. 211-217

98Artikel  Italian-Polish researches into the origin of Venice
Leciejewicz, Lech. (2002) - In: Archaeologia Polona Bd. 40 (2002) S. 51-71
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/621

99Artikel  Poczatki Wenecji w swietle polsko-wloskich badan archeologicznych [The origins of Venice in the light of Polish-Italian archaeological researches]
Leciejewicz, Lech. (2002) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 50 (2002) S. 85-102

100Buchbeitrag  Nadbaltyccy pertnerzy Polski: Skandynawia na przelomie tysiacleci [The Baltic partners of Poland: Scandinavia at the turn of the 1st millennium]
Leciejewicz, Lech. (2001) - In: Polska na przelomie I i II tysiaclecia. Materialy sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki S. 77-88

101Buchbeitrag  Kolobrzeg: Siedziba biskupa Reinberna w 1000 roku
Leciejewicz, Lech. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 37-43

102Buchbeitrag  Jan Zak i jego studia nad wczesnosredniowieczna Skandynawia
Leciejewicz, Lech. (2001) - In: Archeologia. Paradygmat. Pamiec S. 67-74

103Buchbeitrag  Gdzie zostaly umieszczone pierwsze siedziby Biskupie na Pomorzu?
Leciejewicz, Lech. (2001) - In: Z dziejow chrzescijanstwa na Pomorzu (2001) S. 17-34

104Buchbeitrag  Some Remarks on the Making of Early Medieval Europe and its Civilization
Leciejewicz, Lech. (2001) - In: Medieval properties S. 241-251

105Buchbeitrag  O kontaktach Slowian nadbaltyckich z pólnoczna Rusia we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 208-214

106Buchbeitrag  W poszukiwaniu wczesnosredniowiecznego portu w Kolobrzegu
Leciejewicz, Lech. (2001) - In: FS Wladyslaw Filipowiak S. 177-182

107Buchbeitrag  Torcello - the Venetian "Great Trading Stating" in the Light of ArcheologyI
Leciejewicz, Lech. (2001) - In: Velká Morava mezi východem a západem S. 257-266

108Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne poczatki
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Kolobrzeg. Sredniowieczne miasto nad Baltykiem S. 7-72

109Buchbeitrag  Kolberg: Neuere Forschungen zur Entstehung einer Hansestadt in Pommern
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: FS Adriaan von Müller S. 30-33

110Buchbeitrag  Slask w Polsce wczesnopiastowskiej
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Slask okolo roku 1000 S. 89-99

111Buchbeitrag  Herkunft und Gliederung der Westslawen
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 234-238

112Buchbeitrag  Kolobrzeg - wczesne miasto na pomorskim wybrzezu Baltyku
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Salsa Cholbergiensis S. 73-83

113Buchbeitrag  Introduzione
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Torcello. Nuove ricerche archeologiche S. 7-10

114Buchbeitrag  Pomorze Zachodnie w projekcie badawczym poswieconym Polsce w dobie Zjazdu Gnieznienskiego
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieznienskiego S. 139-143

115Buchbeitrag  Nowi czlonkowie lacinskiej wspólnoty kulturowej miedzy Laba a Wisla
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Przelomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wroclaw 1 Tl. 1 S. 111-119

116Buchbeitrag  Torcello antica e medievale alle luce delle nuove ricerche archeologiche
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Torcello. Nuove ricerche archeologiche S. 87-98

117Buchbeitrag  Ricerche archeologiche condotte nell'isola di Torcello negli anni 1981 e 1983
Leciejewicz, LechRulewicz, Marian. (2000) - In: Torcello. Nuove ricerche archeologiche S. 11-26

118Buchbeitrag  Kultury archeologiczne wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej a rzeczywistosc etniczna i spoleczno-polityczna
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Kultury archeologiczne a rzeczywistosc dziejowa S. 101-112

119Buchbeitrag  Lubeka i Kolobrzeg, dwa osrodki wladzy panstwowej u Slowian nadbaltyckich w XI-XII wieku
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: FS Henryk Samsonowicz (2000) S. 263-272

120Buchbeitrag  U zródel konfliktu Pomorzan z panstwem Piastowskim w X-XI wieku
Leciejewicz, Lech. (2000) - In: Zródla archeologiczne i ich tresci S. 39-50

121Buchbeitrag  Kolokwium archeologiczne Praga - Wroclaw 1998 - próba podsumowania. [Archeological colloquium Prague - Wroclaw 1998. A summary essay]
Leciejewicz, Lech. (1999) - In: Kolokvium Praha - Wroclaw 1998 S. 313-318

122Buchbeitrag  The Baltic as the Mediterranean Sea of Northern Europe in the Early Middle Ages
Leciejewicz, Lech. (1999) - In: Rannesrednevekovye drevnosti Severnoj Rusi i jejo sosedej S. 123-128

123Buchbeitrag  Sredniowieczne poczatki poza limesem
Leciejewicz, Lech. (1999) - In: Narodziny sredniowiecznej Europy S. 114-150

124Artikel  Kolokwium archeologiczne Praga - Wroclaw 1998 - próba podsumowania [Archaeological colloquium Prague - Wroclaw 1998. A summary essay]
Leciejewicz, Lech. (1999) - In: Mediaevalia archaeologica Bd. 1 (1999) S. 313-318

125Buchbeitrag  Art. Westslaven
Leciejewicz, Lech. (1998) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 9 S. Sp. 38-42

126Buchbeitrag  O modelu kultury wczesnoslowianskiej
Leciejewicz, Lech. (1998) - In: Kraje slowianskie w wiekach srednich. Profanum i sacrum S. 31-37

127Buchbeitrag  Zur politischen Funktion der heidnischen Kultstätten bei den Westslawen
Leciejewicz, Lech. (1998) - In: FS Michael Müller-Wille (1998) S. 315-320

128Buchbeitrag  Kijv v perekazach central no-evropejskich litopisciv XI i peršoj poloviny XII st.
Leciejewicz, Lech. (1998) - In: Istorija Rusi-Ukrajni (istoriko-archeologicnij zbirnik) S. 166-171

129Buchbeitrag  Kolobrzeg - miasto pomorskie na poludniowym wybrzezu Baltyku
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Trudy VI Meždunarodnogo Kongresa slavjanskoj archeologii Tl. 1 S. 23-32

130Buchbeitrag  Opuszczanie wsi w Polsce sredniowiecznej
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 427-432

131Buchbeitrag  Chozjajstvennye funkcii i topografija rannich gorodov zapadnych slavjan
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Pamjatniki stariny. Koncepcii. Otkrytija. Versii Tl. 2 S. 9-12

132Buchbeitrag  Archeologia wroclawska w latach 1945-1995
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: 50 lat nauki we Wroclawiu S. 85-97

133Artikel  Maritime activities of Western Slavs in the Early Middle Ages
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Archaeologia Baltica Bd. 2 (1997) S. 95-104

134Buchbeitrag  Wyznaczniki pozycji spolecznej w rytuale pogrzebowym wczesniejszego sredniowiecza
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 45-55

135Buchbeitrag  Salt, trade and crafts. The origins of an early town on the southern Baltic coast
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Exchange and Trade in Medieval Europe 3 S. 131-137

136Artikel  Narodziny sredniowiecznej Europy
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Sprawozdania z Czynnosci i Posiedzen Bd. 60 (1997) S. 27-30

137Buchbeitrag  Die sozialen und politischen Voraussetzungen des Glaubenswechsels in Pommern.
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Rom und Byzanz im Norden Tl. 2 S. 163-176

138Buchbeitrag  Great Moravia and Venice in the 9th century.
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Central Europe in 8th - 10th centuries - Mitteleuropa im 8.-10. Jahrhundert S. 115-120

139Buchbeitrag  Z nowszych badan nad pochodzeniem Slowian
Leciejewicz, Lech. (1997) - In: Archeologia i starozytnicy S. 165-171

140Buchbeitrag  Early Towns of the Baltic Slavs and their Scandinavian Parallels
Leciejewicz, Lech. (1996) - In: XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences. Colloquia 14 S. 47-53

141Buchbeitrag  Archeologia na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych w okresie powojennym
Leciejewicz, Lech. (1996) - In: 50 lat rozwoju nauki na Ziemiach Zachodnich i Pólnocnych S. 89-97

142Buchbeitrag  Early Towns of the Baltic Slavs and their Scandinavian Parallels
Leciejewicz, Lech. (1996) - In: The colloquia of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences 14 S. 47-54

143Artikel  Wielkie Morawy i Wenecja w IX wieku
Leciejewicz, Lech. (1996) - In: Slavia antiqua Bd. 38 (1996) S. 153-162

144Buchbeitrag  Kolobrzeg lokacyjny w perspektywie archeologicznej
Leciejewicz, Lech. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 7-12

145Buchbeitrag  Czlowiek a srodowisko w srodkowym i dolnym Nadodrzu w pradziejach i sredniowieczu jako problem badawczy
Leciejewicz, Lech. (1996) - In: Czlowiek a srodowisko w srodkowym i dolnym Nadodrzu S. 9-12

146Artikel  Zwei Perioden des kulturellen Wandels: Das westliche Europa in der Merowingerzeit und das östliche Europa in der Zeit der Staatsbildungen
Leciejewicz, Lech. (1996) - In: Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte , 1 (1996) S. 75-86

147Artikel  Najnowsze odkrycia archeologiczne w Polsce Zachodniej
Leciejewicz, Lech. (1996) - In: Sprawozdania Gdanskiego Towarzystwa Naukowego Bd. 22 (1996) S. 52-53

148Artikel  Spoleczne i polityczne warunki chrystianizacji Pomorza [The social and political background of Pomerania's conversion to christianity ]
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Pomorania antiqua Bd. 16 (1995) S. 61-74

149Buchbeitrag  Art. Rügen, Ostseeinsel
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1091-1092

150Buchbeitrag  Art. Pyritz
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 338

151Buchbeitrag  Szczecin - macierz miast pomorskich
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Szczecin na przestrzeni wieków. Historia - kultura - sztuka S. 19-43

152Artikel  On the Meeting in Gniezno: Poland Around A.D. 1000 in the Light of Archaeology
Leciejewicz, Lech. (1995 - 1996) - In: Annual of medieval studies at Central European University Budapest (1995/96) S. 143-145

153Buchbeitrag  Podsumowanie wyników sesji
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Najnowsze kierunki badan najdawniejszych dziejów Pomorza S. 289-295

154Buchbeitrag  Art. Ranen
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 439

155Buchbeitrag  Art. Pomoranen
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 86-88

156Artikel  Skandinavier im Oder- und Weichselgebiet 800-1200
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Acta praehistorica et archaeologica Bd. 26/27 (1994/95) S. 73-82

157Artikel  Lubor Niederle a nauka polska
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Slavia Bd. 64 (1995) S. 275-279

158Buchbeitrag  Kaufleute in westslawischen Frühstädten in archäologischer Sicht
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Burg, Burgstadt, Stadt S. 60-67

159Buchbeitrag  Slawen und Deutsche in Pommern: Beiträge der Archäologie
Leciejewicz, Lech. (1995) - In: Slawen und Deutsche im südlichen Ostseeraum S. 43-57

160Buchbeitrag  Il barbaricum: presupposti dell'evoluzione altomedievale
Leciejewicz, Lech. (1994) - In: Storia d'Europa 3 S. 41-83

161Buchbeitrag  Art. Ostrów Lednicki
Leciejewicz, Lech. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. 1541

162Artikel  Polsko-wloskie badania nad poczatkami Wenecji
Leciejewicz, Lech. (1993) - In: Sprawozdania Gdanskiego Towarzystwa Naukowego Bd. 20 (1993) S. 45-47

163Buchbeitrag  Slavjanskaja archeologija 1990
Leciejewicz, Lech. (1993) - In: Etnogenez, rasselenie i duchovnaja kultura slavjan S. 144-152

164Buchbeitrag  Osrodki wladzy panstwowej w ksiestwie zachodniopomorskim w XII wieku [Machtzentren im westpommerschen Fürstentum im 12. Jahrhundert]
Leciejewicz, Lech. (1993) - In: Lokalne osrodki wladzy panstwowej w XI-XII wieku w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 63-76

165Buchbeitrag  Medieval Archaeology in Eastern Europe
Leciejewicz, Lech. (1993) - In: The study of medieval archaeology S. 75-84

166Artikel  Normanowie nad Odra i Wisla w IX-XI wieku
Leciejewicz, Lech. (1993) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 100, 4 (1993) S. 49-62

167Buchbeitrag  The Integration Activities in the Baltic during the Early Middle Ages
Leciejewicz, Lech. (1993) - In: Actes du XIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques Tl. 4 S. 23-25

168Buchbeitrag  Art. Opole
Leciejewicz, Lech. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. 1415

169Artikel  Rola mniejszych rzek w dziejach dawnych spoleczenstw na przykladzie Parsety
Leciejewicz, Lech. (1992) - In: Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia Bd. 1 (1992) S. 121-140

170Buchbeitrag  Sasi w slowianskich miastach nadbaltyckich w X-XII w.
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Kultura sredniowieczna i staropolska S. 99-105

171Buchbeitrag  Od plemienia do panstwa. Slask na tle wczesnosredniowiecznej Slowianszczyzny Zachodniej jako problem badawczy
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Od plemienia do panstwa. Slask na tle wczesnosredniowiecznej Slowianszczyzny S. 11-19

172Buchbeitrag  Plemienne poczatki
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Pomorze w dziejach Polski S. 23-65

173Buchbeitrag  Poczatki miast w nadbaltyckiej Europie
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Czas, przestrzen, praca w dawnych miastach S. 101-113

174Buchbeitrag  Umocnienie panstwowosci a przelom cywilizacyjny na przykladzie Slaska w XI-XII wieku
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Od plemienia do panstwa. Slask na tle wczesnosredniowiecznej Slowianszczyzny S. 207-228

175Artikel  Zum frühmittelalterlichen Heringshandel im südlichen Ostseegebiet
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Zeitschrift für Archäologie Bd. 25 (1991) S. 209-214

176Buchbeitrag  Spoleczenstwo i kultura miast pomorskich w XI-XII wieku
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Miasto zachodnioslowianskie w XI-XII wieku S. 205-224

177Artikel  Ethnogenetic legends in the Slav world
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Quaestiones medii aevi Bd. 4 (1991) S. 29-43

178Buchbeitrag  Die Frühstadt in Schlesien und ihre kulturbildende Funktion
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Frühgeschichte der europäischen Stadt S. 166-173

179Buchbeitrag  Art. Lech
Leciejewicz, Lech. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1785

180Buchbeitrag  Wczesne miasto na Slasku i jego funkcje kulturotwórcze
Leciejewicz, Lech. (1990) - In: Slask, Polska, Niemcy S. 51-60

181Artikel  Wojny na Slasku we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1990) - In: Zaranie slaskie Bd. 53 (1992) S. 199-218

182Artikel  Les origines de la ville de Szczecin. Questions historiques et réalité archéologique
Leciejewicz, Lech. (1990) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 37 (1990) S. 181-194

183Artikel  L'abandonament de poblats a la Polonia medieval
Leciejewicz, Lech. (1990) - In: Cota Zero Bd. 6 (1990) S. 17-24

184Buchbeitrag  Wczesne sredniowiecze Slaska - stan i potrzeby badan
Leciejewicz, Lech. (1990) - In: Stan i potrzeby slaskoznawczych badan humanistycznych S. 47-64

185Buchbeitrag  Rodowód historyczny kultury polskiej - najstarsze zródla
Leciejewicz, Lech. (1989) - In: Uniwersalizm i swoistosc kultury polskiej S. 15-39

186Buchbeitrag  Czy byl Szczecin "najstarszym miastem Pomorza"?
Leciejewicz, Lech. (1989) - In: Zródloznawstwo i studia historyczne S. 41-50

187Artikel  Z nowszych badan nad Slowianszczyzna; Zachodnia we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1989) - In: Sprawozdania Gdanskiego Towarzystwa Naukowego Bd. 15 (1989) S. 43-45

188Artikel  Archäologische Stadtforschung in Polen
Leciejewicz, Lech. (1989) - In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Bd. 4/5 (1989) S. : 131-140.

189Artikel  Legendy etnogenetyczne w swiecie slowianskim
Leciejewicz, Lech. (1989 - 1990) - In: Slavia antiqua Bd. 32 (1989/90) S. 129-144

190Artikel  The Early Middle Ages of Silesia in the Polish Studies after World War II
Leciejewicz, Lech. (1988) - In: Annales Silesiae Bd. 17 (1988) S. 35-54

191Artikel  Ziemia Stodoran a Pomorze Zachodnie w XI-XII wieku
Leciejewicz, Lech. (1988) - In: Pomorania antiqua Bd. 13 (1988) S. 135-142

192Artikel  Slaven und Germanen im Altertum und im frühen Mittelalter
Leciejewicz, Lech. (1988) - In: Polnische Weststudien Bd. 7 (1988) S. 173-195

193Buchbeitrag  Letopisnye Pomorjane
Leciejewicz, Lech. (1988) - In: Drevnosti Slavjan i Rusi S. 133-138

194Artikel  Sredniowiecze miasta polskie i archeologiczne metody ich badania
Leciejewicz, Lech. (1988) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 9 (1988) S. 137-154

195Buchbeitrag  Zapadnoslavjanskij gorod - strukturnye preobrazovanija v XI-XII vv.
Leciejewicz, Lech. (1987) - In: Trudy Pjatogo Meždunarodnogo Kongressa Slavjanskoj Archeologii Tl. 1 S. 118-126

196Artikel  "In pago Silensi, vocabulo hoc a quodam monte ... sibi indito": O funkcji miejsc kultu poganskiego w systemie polit. Slowian zachodnich doby plemiennej.
Leciejewicz, Lech. (1987) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 42 (1987) S. 125-135

197Artikel  Sachsen in den slawischen Ostseestädten im 10.-12. Jahrhundert
Leciejewicz, Lech. (1987) - In: Zeitschrift für Archäologie Bd. 21 (1987) S. 75-81

198Artikel  Einige Bemerkungen über die Kontakte der Ostsee-Slawen mit der nördlichen Rus im Frühmittelalter
Leciejewicz, Lech. (1987) - In: Folia praehistorica Posnaniensia Bd. 3 (1987) S. 157-164

199Buchbeitrag  Art. Behren Lübchin
Leciejewicz, Lech. (1986) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 7 S. 423-425

200Buchbeitrag  Art. Birka
Leciejewicz, Lech. (1986) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 7 S. 462-463

201Artikel  Excavations at Marmuyas (Malaga) and their contribution to studies on the medieval Mozarabian civilization
Leciejewicz, LechLópez de Coca Castañer, José EnriqueRulewicz, Marian. (1986) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 33 (1986) S. 191-205

202Artikel  Wczesne sredniowiecze Slaska w badaniach polskich po II Wojnie Swiatowej
Leciejewicz, Lech. (1986) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 41 (1986) S. 329-346

203Artikel  Le limes carolingien - frontière de deux zones culturelles
Leciejewicz, Lech. (1986) - In: Quaestiones medii aevi Bd. 3 (1986) S. 35-48

204Buchbeitrag  Okres wczesnofeudalny do roku 1237
Chlopocka, HelenaWieczorowski, T.Leciejewicz, Lech. (1985) - In: Dzieje Szczecina Tl. 2 S. 15-59

205Buchbeitrag  Das karolingische Reich und die Westslawen. Zur Entfaltung einer Kulturgrenzzone im 8.-9. Jahrhundert
Leciejewicz, Lech. (1985) - In: Die Bayern und ihre Nachbarn. Berichte des Symposions der Kommission für Frühmittelalterforschung Tl. 2 S. 147-155

206Buchbeitrag  Za denara otrzymasz wóz swiezych sledzi... [You can get a cart of fresh herring for a denarius...]
Leciejewicz, Lech. (1985) - In: Nummus et Historia. Pieniadz Europy sredniowiecznej S. 103-109

207Buchbeitrag  Polish archaeology and the medieval history of Polish towns
Leciejewicz, Lech. (1985) - In: The comparative history of urban origins in non-Roman Europe Tl. 1 S. 335-351

208Buchbeitrag  Die Stammesburgen als Ausgangspunkt der frühen Stadtentwicklung an der pommerschen Ostseeküste
Leciejewicz, Lech. (1985) - In: Society and trade in the Baltic during the Viking Age S. 171-184

209Buchbeitrag  Wykopaliskowe szczatki kostne jako podstawa rekonstrukcji wczesnosredniowiecznej fauny slaskiej
Leciejewicz, Lech. (1985) - In: Dawna fauna Slaska w swietle badan archeozoologicznych S. 187-198

210Artikel  Sepulcra antiquorum w okolicy Dargunia w Ziemi Czrezpienskiej
Leciejewicz, Lech. (1985) - In: Folia praehistorica Posnaniensia Bd. 1 (1985) S. 129-140

211Buchbeitrag  Problem obronnosci zachodniej granicy Polski Piastowskiej w badaniach archeologicznych
Leciejewicz, Lech. (1984) - In: Obronnosc polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów S. 7-10

212Buchbeitrag  Die Pomoranen und der Piastenstaat im 10.-11. Jahrhundert
Leciejewicz, Lech. (1984) - In: Der Lutizenaufstand im Jahre 983 S. 107-116

213Buchbeitrag  Zur Frage der Stadtentwicklung auf dem Gebiet des pommerschen Herzogtums im 12./13. Jahrhundert
Leciejewicz, Lech. (1983) - In: Seehandelszentren des nördlichen Europa S. 131-146

214Buchbeitrag  O rozwoju miast w ksiestwie zachodnio-pomorskim na przelomie XII-XIII wieku,
Leciejewicz, Lech. (1983) - In: FS Wojciech Kócki S. 121-153

215Buchbeitrag  Wczesne sredniowiecze do czasu uksztaltowania sie miasta (VI-X wiek)
Leciejewicz, LechWieczorowski, T.. (1983) - In: Dzieje Szczecina Tl. 1 S. 521-610

216Buchbeitrag  Gli Slavi occidentali: loro insediamento ed actività economiche
Leciejewicz, Lech. (1983) - In: Gli Slavi occidentali e meridionali nell'alto Medioevo S. 475-513

217Buchbeitrag  Niektóre problemy dziejów luzyc we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1983) - In: FS Wojciech Kócki S. 43-57

218Buchbeitrag  Art. Zelazo
Leciejewicz, Lech. (1982) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 7 S. 242

219Buchbeitrag  Gród und podgrodzie bei den Westslawen. Zur Frage der Funktion und der räumlichen Lösungen
Leciejewicz, Lech. (1982) - In: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 2 S. 197-204

220Artikel  Slowianie Zachodni i Normanowie we wzajemnych stosunkach kulturowych we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1981) - In: Pomorania antiqua Bd. 10 (1981) S. 155-168

221Artikel  Rozwój miast na terenie ksiestwa zachodniopomorskiego na przelomie XII/XIII wieku
Leciejewicz, Lech. (1981) - In: Sprawozdania Gdanskiego Towarzystwa Naukowego Bd. 8 (1981) S. 58-59

222Buchbeitrag  Zur Frage der Kulturverbindungen der alten Rus mit dem Ostseeraum
Leciejewicz, Lech. (1981) - In: Gesellschaft und Kultur Russlands im frühen Mittelalter S. 155-168

223Buchbeitrag  Alcuni problemi dell'origine di Venezia alla luce degli scavi di Torcello
Leciejewicz, Lech. (1981) - In: Le origini di Venezia. Problemi, esperienze, proposte S. 55-63

224Buchbeitrag  Glówne problemy dziejów obodrzyckich
Leciejewicz, Lech. (1981) - In: Slowianszcyzna polabska miedzy niemcami a Polska S. 167-182

225Buchbeitrag  Wikingowie a Polska
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Wikingowie, Wystawa w Panstwowym Muzeum Archeologicznym S. 8-11

226Buchbeitrag  Art. Wolin 2
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 561-564

227Buchbeitrag  Medieval Archaeology and its Problems
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Unconventional Archaeology S. 191-211

228Buchbeitrag  Art. Wolinianie
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 564

229Buchbeitrag  Art. Wologoszcz 2
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 574-575

230Buchbeitrag  Art. Wyszak 2
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 652

231Buchbeitrag  Art. Wineta
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 472

232Buchbeitrag  Westslaven und Normannen im ihren Kulturbeziehungen im frühen Mittelalter
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: FS Herbert Ludat (1980) S. 232-248

233Buchbeitrag  Art. Wyszomierz 2
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 658

234Buchbeitrag  Art. Wanzlow 2
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 316-317

235Buchbeitrag  Art. Weligrad
Leciejewicz, Lech. (1980) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 361

236Buchbeitrag  Poczatki miast polskich i archeologiczne metody ich badania
Leciejewicz, Lech. (1979) - In: Ksztaltowanie sie kulturywczesnopolskiej na Opolszczyznie S. 41-57

237Buchbeitrag  Die Anfänge des Staatswesens bei den Westslawen und in Skandinavien - einige Parallelen und Unterschiede
Leciejewicz, Lech. (1979) - In: Rapports du IIIe Congrès International d'Archéologie Slave Tl. 1 S. 487-492

238Artikel  Die Differenzierungs- und Intergrationsprozesse in der westslawischen Kultur zur Zeit der Staatsbildung
Leciejewicz, Lech. (1979) - In: Letopis. Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung. Reihe B Geschichte Bd. 26 (1979) S. 58-74

239Artikel  Badania IHKM PAN w zakresie archeologii wczesnosredniowiecznej w latach 1954-1978
Leciejewicz, Lech. (1979) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 27 (1979) S. 497-500

240Buchbeitrag  Pomorze na tle podzialów kulturowych Slowianszczyzny Zachodniej wczesniejszego sredniowiecza
Leciejewicz, Lech. (1979) - In: Konferencja Pomorska 1978 S. 43-52

241Artikel  Kupcy we wczesnosredniowiecznych miastach nadbaltyckich w swietle archeologii
Leciejewicz, Lech. (1978) - In: Pomorania antiqua Bd. 8 (1978) S. 57-72

242Artikel  Niektóre problemy poczatków panstwa u Slowian zachodnich i w Skandynawii
Leciejewicz, Lech. (1978) - In: Prace i materialy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Lodzi. Seria archeologiczna Bd. 25 (1978) S. 231-238

243Artikel  Limes karolinski - rubiez dwóch stref kulturowych
Leciejewicz, Lech. (1978) - In: Slavia antiqua Bd. 25 (1978) S. 49-61

244Artikel  Castelseprio. Scavi diagnostici 1962-63
Dabrowska, M.Leciejewicz, LechTabaczynska, EleonoraTabaczynski, Stanislaw. (1978 - 1979) - In: Sibrium Bd. 14 (1978-1979) S. 1-132

245Artikel  Skandynawia a Slowian'szczyzna Zachodnia we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1978) - In: Sprawozdania Gdanskiego Towarzystwa Naukowego Bd. 4 (1978) S. 67-68

246Artikel  Kaufleute in den frühen Ostseestädten in archäologischer Sicht
Leciejewicz, Lech. (1978) - In: Zeitschrift für Archäologie Bd. 12 (1978) S. 191-203

247Artikel  Traditional and Progressive Patterns in the Early Slavonic Urban Culture
Leciejewicz, Lech. (1978) - In: Slovenska archeológia Bd. 26 (1978) S. 51-57

248Buchbeitrag  Gród i podgrodzie u Slowian zachodnich - problemy funkcji i rozwiazan przestrzennych
Leciejewicz, Lech. (1978) - In: Poczatki zamków w Polsce S. 51-57

249Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne terytoria osadniczo-plemienne w dorzeczu Odry i Wisly
Leciejewicz, Lech. (1978) - In: Badania z Dziejów Osadnictwa i Toponimii S. 7-20

250Buchbeitrag  Art. Tornow 2
Leciejewicz, LechWedzki, Andrzej. (1977) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 115-116

251Buchbeitrag  Art. Teterow
Leciejewicz, Lech. (1977) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 67-68

252Buchbeitrag  Art. Tetín
Leciejewicz, LechWedzki, Andrzej. (1977) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 68-69

253Buchbeitrag  Art. Uznam 2
Leciejewicz, LechWedzki, Andrzej. (1977) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 6 S. 282-285

254Artikel  Das Mittelelbgebiet und Slask im Rahmen der Kulturgruppen der Westslawen im frühen Mittelalter
Leciejewicz, Lech. (1977) - In: Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege Bd. 22 (1977) S. 311-318

255Buchbeitrag  Zmierzch slowian'skiego poganstwa
Leciejewicz, Lech. (1977) - In: Sladami Dawnych Wierzen S. 31-67

256Artikel  Early-medieval sociotopographical transformations in West Slavonic urban settlements in the light of archaeology
Leciejewicz, Lech. (1976) - In: Acta Poloniae historica Bd. 34 (1976) S. 29-56

257Buchbeitrag  Obcy kupcy na Slowianszczyznie Zachodniej w okresie wielkiego przelomu (IX - XI w.). [Foreign merchants among the West Slavs of the "great change" period (9th to 11th centuries).]
Leciejewicz, Lech. (1976) - In: Cultus et cognitio. Studia z dziejów sredniowicznej kultury S. 333-339

258Buchbeitrag  Sporne problemy genezy niezaleznosci politycznej miast przy uj'sciu Odry we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1976) - In: Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski S. 295-310

259Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne przemiany socjotopograficzne osad miejskich u Slowian zachodnich w swietle archeologii
Leciejewicz, Lech. (1976) - In: Miasta doby feudalnej w Europy srodkowo-wschodniej. Przemiany spoleczne a uklad przestrzenny S. 35-66

260Artikel  Medieval archaeology in Poland; current problems and research methods
Leciejewicz, Lech. (1976) - In: Medieval archaeology Bd. 20 (1976) S. 1-16

261Buchbeitrag  Gli insediamenti protourbani della laguna veneta prima del sorgere della cittá di Venezia alla luce degli scavi di Torcello
Leciejewicz, Lech. (1976) - In: Atti del colloquio internazionale di Archeologia medievale (1976) Tl. 1 S. 45-58

262Artikel  Wczesnosredniowieczne naczynia gliniane i kamienne z Castelseprio [Early Mediaeval Clay and Stone Vessels from Castelseprio]
Leciejewicz, LechDabrowska, Malgorzata. (1976) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 24 (1976) S. 185-216

263Buchbeitrag  Sredniowiecze Sporne problemy genezy niezaleznosci politycznej miast przy ujsciu Odry we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1976) - In: Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski S. 295-309

264Buchbeitrag  Die Entstehung der Stadt Szczecin im Rahmen der frühen Stadtentwicklung an der südlichen Ostseeküste
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter Tl. 2 S. 209-230

265Artikel  Die frühmittelalterlichen Siedlungs- und Stammesräume im Oder- und Weichselgebiet
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Ethnographisch-archäologische Zeitschrift Bd. 16 (1975) S. 505-517

266Buchbeitrag  Art. Strzalów
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 444

267Buchbeitrag  Art. Slowianie na Baltyku
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 292-294

268Buchbeitrag  Art. Szwecja
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 554

269Buchbeitrag  Art. Swarzyn 2
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 495-496

270Buchbeitrag  Art. Swina
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 591-592

271Buchbeitrag  Art. Sitno 2
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 188

272Buchbeitrag  Art. Swiatynie poganskie
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 579-580

273Artikel  Zur Erforschung von Frühstädten im mittleren Odergebiet
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Archaeologia Polona Bd. 16 (1975) S. 221-230
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/267

274Buchbeitrag  Art. Szczecin
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 519-520

275Buchbeitrag  Art. Stargard
Leciejewicz, Lech. (1975) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 5 S. 394-395

276Buchbeitrag  O pochodzeniu rogowej rzezby ze Wzgórza Zamkowego w Szczecinie
Leciejewicz, Lech. (1974) - In: Studia archaeologica Pomeranica S. 178-188

277Buchbeitrag  Spoleczno-gospodarcze przeslanki kontaktów kulturowych Slowian zachodnich z Niemcami we wczesnym sredniowieczu,
Leciejewicz, Lech. (1973) - In: II. Internationaler Kongress für Slawische Archäologie. Berichte Tl. 3 S. 13-14

278Artikel  Gospodarcze i polityczne aspekty uzytkowania morza do XIV wieku
Leciejewicz, Lech. (1973) - In: Zeszyty Naukowe Wydzialu Humanistycznego Uniwersytetu Gdanskiego. Historia Bd. 2 (1973) S. 9-23

279Buchbeitrag  Penetracja obcego kupiectwa na ziemiach zachodnioslowianskich we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1973) - In: VII Miedzynarodowy Kongres Slawistów w Warszawie 1973 S. 976-978

280Buchbeitrag  I Longobardi e la cultura tardoromana dell'Italia settentrionale alla luce dello studio delle ceramiche
Leciejewicz, Lech. (1973) - In: Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques Tl. 3 S. 299-302

281Artikel  Poczatki Szczecina w swietle badan archeologicznych
Leciejewicz, Lech. (1973) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 17 (1973) S. 59-75

282Artikel  W sprawie poczatków miast nad srodkowa Odra
Leciejewicz, Lech. (1973) - In: Archeologia polski Bd. 18 (1973) S. 539-545

283Buchbeitrag  Miejsce kultury dawnych Slowian w Europie
Leciejewicz, Lech. (1972) - In: Maly Slownik Kultury Dawnych Slowian S. 629-641

284Buchbeitrag  Slowianie zachodni-geografia, osadnictwo, podzialy terytorialne
Leciejewicz, Lech. (1972) - In: Maly Slownik Kultury Dawnych Slowian S. 458-474

285Artikel  Problemy morskie w badaniach nad polskim wczesnym sredniowieczem
Leciejewicz, Lech. (1972) - In: Pomorania antiqua Bd. 4 (1972) S. 81-96

286Artikel  Archeologia slowian'ska w 25-leciu PRL
Leciejewicz, Lech. (1972) - In: Pamietnik slowianski Bd. 22 (1972) S. 261-271

287Buchbeitrag  Pomorze we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1972) - In: Problemy badan archeologicznych Polski pólnocno-zachodniej S. 175-185

288Buchbeitrag  Poczatki miast
Leciejewicz, Lech. (1972) - In: Maly Slownik Kultury Dawnych Slowian S. 546-559

289Artikel  Procesy integracyjne w kulturze Slowian zachodnich w drugiej polowie I tysiaclecia n.e.
Leciejewicz, Lech. (1972) - In: Z polskich studiów slawistycznych Ser. 4, Bd. 3 (1972) S. 5-17

290Buchbeitrag  La popolazione della laguna veneta nel periodo delle migrazioni
Leciejewicz, Lech. (1971) - In: Actes du VIIe Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques Tl. 2 S. 994-996

291Artikel  Sea problems in research into early medieval Poland
Leciejewicz, Lech. (1971) - In: Acta Poloniae historica Bd. 23 (1971) S. 136-149

292Artikel  Badania archeologiczne nad wczesnym sredniowieczem polskim. Aktualne problemy i perspektywy
Leciejewicz, LechSuchodolski, Stanislaw. (1971) - In: Sprawozdania archeologiczne Bd. 23 (1971) S. 463-465

293Artikel  Z badan nad wczesnosredniowieczna ceramika Wloch pólnocnych. Elementy rodzime i obce
Leciejewicz, Lech. (1971) - In: Archeologia polski Bd. 16, 2 (1971) S. 281-292

294Buchbeitrag  Art. Podgrodzie
Leciejewicz, Lech. (1970) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 4 S. 168-169

295Artikel  Ksztaltowanie sie pierwszych miast u Slowian nadbaltyckich
Leciejewicz, Lech. (1970) - In: Slavia antiqua Bd. 17 (1970) S. 93-124

296Buchbeitrag  Art. Pomorzanie
Leciejewicz, Lech. (1970) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 4 S. 223-224

297Buchbeitrag  O pierwszych kontaktach Slowian pólnocno-zachodnich ze swiatem arabskim
Leciejewicz, Lech. (1970) - In: FS Kazimierz Tymieniecki (1970) S. 213-237

298Artikel  Kultura materialna wczesnosredniowiecznej Skandynawii w swietle nowszych badan
Leciejewicz, Lech. (1970) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 18 (1970) S. 639-646

299Buchbeitrag  Art. Pomorze
Leciejewicz, Lech. (1970) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 4 S. 224-226

300Artikel  Ksztaltowanie sie stosunków gospodarczych i politycznych w basenie Baltyku we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1970) - In: Zapiski historyczne Bd. 35, 2 (1970) S. 7-21

301Buchbeitrag  Sur le l'évezou l'etablissement médiéval de Saint-Jean-le-Froid
Leciejewicz, LechPesez, Jean-MarieRulewicz, MarianTabaczynski, Stanislaw. (1970) - In: Archéologie du village déserté S. 55-93

302Buchbeitrag  Sozialökonomische Voraussetzungen der Kulturkontakte der Westslawen mit den Deutschen im frühen Mittelalter
Leciejewicz, Lech. (1970) - In: II. Internationaler Kongress für Slawische Archäologie. Berichte Tl. 1 S. 87-98

303Buchbeitrag  Rozklad wspólnoty rodowej i ksztaltowanie sie stosunków wczesnofeudalnych (VI-XII wiek)
Leciejewicz, LechKostrzewski, JózefLabuda, Gerard. (1969) - In: Historia Pomorza Tl. 1 S. 219-345

304Buchbeitrag  Zur Entwicklung des westpommerschen Städtewesens im frühen Mittelalter
Leciejewicz, Lech. (1969) - In: Siedlung, Burg und Stadt. Studien zu ihren Anfängen S. 161-170

305Artikel  Zur Entstehung von Frühstädten an der südlichen Ostseeküste
Leciejewicz, Lech. (1969) - In: Zeitschrift für Archäologie Bd. 3 (1969) S. 182-210

306Buchbeitrag  Die Anfänge der westslawischen Städte im Rahmen der Urbanisationsprozesse Europas im frühen Mittelalter
Leciejewicz, Lech. (1968) - In: I. Internationaler Kongreß für Slawische Archäologie Tl. 4 S. 263-271

307Artikel  Uwagi o problematyce badan nad osadnictwem Europy srodkowej we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1968) - In: Studia z dziejów osadnictwa Bd. 6 (1968) S. 49-61

308Buchbeitrag  Art. Levý Hradec
Luka, A.Leciejewicz, LechWedzki, Andrzej. (1967) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 3 S. 50-52

309Buchbeitrag  Art. Libice 2
Leciejewicz, LechWedzki, Andrzej. (1967) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 3 S. 53-54

310Buchbeitrag  Art. Libušin
Leciejewicz, LechMikolajczyk, Gabriela. (1967) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 3 S. 55-56

311Buchbeitrag  Art. Lubeka 2
Leciejewicz, LechJasnocz, S.. (1967) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 3 S. 94-95

312Artikel  Die wirtschaftliche Gliederung der elbslawischen Stämme im Lichte der Schatzfunde
Leciejewicz, Lech. (1967) - In: Zeitschrift für Archäologie Bd. 1 (1967) S. 298-304

313Buchbeitrag  Aus den Untersuchungen über die Anfänge des Städtewesens an der Ostsee im frühen Mittelalter
Leciejewicz, Lech. (1966) - In: Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche Tl. 3 S. 186-189

314Artikel  Polsko-wloskie badania nad poczatkami Wenecji
Leciejewicz, LechTabaczynska, EleonoraHensel, Witold. (1966) - In: Archeologia polski Bd. 10 (1966) S. 600-654

315Buchbeitrag  Die Entstehung der Küstenstädte zwischen Oder und Weichsel im Lichte der letzten Forschungen
Leciejewicz, Lech. (1965) - In: Die Zeit der Stadtgründung im Ostseeraum S. 47-53

316Buchbeitrag  Le village déserté de Saint-Jean-le-Froid: rapport de fouilles
Leciejewicz, LechHensel, WitoldDabrowski, E.Rulewicz, Marian. (1965) - In: Villages désertés et histoire économique (XIe-XVIIIe siècle) S. 327-339

317Artikel  Gli scavi a Castelseprio nel 1962
Leciejewicz, LechTabaczynska, EleonoraTabaczynski, Stanislaw. (1965) - In: Rassegna gallaratese di storia e d'arte Bd. 24, 3 (1965) S. 7-28

318Buchbeitrag  Kolobrzeg w okresie wczesnofeudalnym (do roku 1255),
Leciejewicz, Lech. (1965) - In: Dzieje Kolobrzegu S. 5-25

319Buchbeitrag  Art. Górnictwo
Leciejewicz, Lech. (1964) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 2 S. 144-146

320Buchbeitrag  Art. Hutnictwo
Leciejewicz, Lech. (1964) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 2 S. 233

321Buchbeitrag  Art. Haithabu
Leciejewicz, LechJasnocz, S.. (1964) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 2 S. 183

322Artikel  Uwagi o wczesnosredniowiecznym osadnictwie na stan. 6 w Biskupinie w pow. zninskim, 1
Leciejewicz, Lech. (1964) - In: Archeologia polski Bd. 9 (1964) S. 172-179

323Buchbeitrag  O polozeniu grodu "najblizszego morzu" w Kolobrzegu
Leciejewicz, Lech. (1963) - In: FS Josef Kostrzewski (1963) S. 369-374

324Artikel  Ricerche archeologiche a Torcello nel 1962. Relazione provvisoria
Leciejewicz, LechTabaczynska, EleonoraTabaczynski, Stanislaw. (1963 - 1964) - In: Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano Bd. 5/6 (1963/64) S. 3-14

325Buchbeitrag  Okres wczesnofeudalny do roku 1237
Leciejewicz, LechChlopocka, HelenaWieczorowski, T.. (1963) - In: Dzieje Szczecina Tl. 2 S. 11-53

326Buchbeitrag  Art. Drahuš 2
Leciejewicz, Lech. (1962) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 1 S. 378

327Artikel  Metoda archeologiczna w zastosowaniu do badan nad wsia i miastem wczesnosredniowiecznym w Polsce
Leciejewicz, LechHensel, Witold. (1962) - In: Archeologia polski Bd. 7 (1962) S. 175-201

328Buchbeitrag  Art. Danewirke
Leciejewicz, Lech. (1962) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 1 S. 326

329Artikel  Investigations concerning Early Mediaeval Kolobrzeg in Pomerania
Leciejewicz, Lech. (1962) - In: Archaeologia Polona Bd. 5 (1962) S. 133-147
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/86

330Artikel  Je pripojeni polskych zapádních úzení historicky podloženo?
Leciejewicz, Lech. (1962) - In: Slovanský prehled Bd. 48 (1962) S. 227-232

331Buchbeitrag  Art. Chleb
Leciejewicz, Lech. (1962) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 1 S. 243-244

332Artikel  En Pologne médiévale: L'Archéologie au service de l'Histoire. 1. Villes et campagnes
Hensel, WitoldLeciejewicz, Lech. (1962) - In: Annales Bd. 17 (1962) S. 209-222
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ahess_0395-2649_1962_num_17_2_420814

333Artikel  Ricerche archeologiche nell'area della cattedrale di Torcello nel 1961
Leciejewicz, LechTabaczynska, EleonoraTabaczynski, Stanislaw. (1961) - In: Bollettino dell'Istituto di storia della società e dello stato veneziano Bd. 3 (1961) S. 28-47

334Buchbeitrag  Art. Birka
Leciejewicz, LechZak, Jan. (1961) - In: Slownik starozytnosci slowianskich Tl. 1 S. 118-119

335Artikel  Z badan nad krajobrazem naturalnym wczesnosredniowiecznego Kolobrzegu
Leciejewicz, LechSolek, Z.. (1961) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 9 (1961) S. 387-394

336Artikel  Badania archeologiczne w Kolobrzegu w 1958 roku,
Leciejewicz, LechLosinski, Wladyslaw. (1960) - In: Sprawozdania archeologiczne Bd. 11 (1960) S. 43-57

337Artikel  Wczesnosredniowieczny Kolobrzeg
Leciejewicz, Lech. (1960) - In: Slavia antiqua Bd. 7 (1960) S. 307-392

338Artikel  Nowsze badania archeologiczne nad Slowianszczyzna wczesnosredniowieczna w Niemczech
Leciejewicz, Lech. (1960) - In: Slavia antiqua Bd. 7 (1960) S. 477-487

339Artikel  Die Anfänge und die älteste Entwicklung der westpommerschen Ostseestädte
Leciejewicz, Lech. (1960) - In: Archaeologia Polona Bd. 3 (1960) S. 120-138
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/41

340Buchbeitrag  Zarys archeologii Pomorza Zachodniego
Leciejewicz, Lech. (1960) - In: Pomorze Zachodnie - Nasza Ziemia Ojczysta S. 60-78

341Artikel  Poczatki Kolobrzegu w swietle ostatnich badan
Leciejewicz, Lech. (1960) - In: Szczecin , 1/2 (1960) S. 7-20

342Artikel  Wczesnosredniowieczne cmentarzysko w Mlodzikowie w pow. sredzkim
Leciejewicz, LechLosinski, Wladyslaw. (1960) - In: Fontes archaeologici Posnanienses Bd. 11 (1960) S. 104-165

343Artikel  Plemiona zachodniopomorskie we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1960) - In: Archeologia polski Bd. 5 (1960) S. 91-109

344Artikel  O polozeniu slowianskiego grodu w Kamieniu
Leciejewicz, Lech. (1959) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 5 (1959) S. 335-341

345Artikel  Badania archeologiczne w Kolobrzegu w roku 1956
Leciejewicz, Lech. (1959) - In: Sprawozdania archeologiczne Bd. 5 (1959) S. 133-144

346Artikel  Kilka uwag o najstarszych osrodkach panstwa zachodniopomorskiego
Leciejewicz, Lech. (1959) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 5, 1 (1959) S. 5-22

347Buchbeitrag  U zródel bogactwa i potegi Pomorza Zachodniego w sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1958) - In: Szkice z dziejów Pomorza Tl. 1 S. 5-35

348Artikel  Badania archeologiczne nad wczesnym sredniowieczem na Pomorzu Zachodnim w ostatnim dziesiecioleciu
Leciejewicz, Lech. (1958) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 4 (1958) S. 339-353

349Artikel  Badania archeologiczne w Kolobrzegu w 1955 r.,
Leciejewicz, Lech. (1957) - In: Sprawozdania archeologiczne Bd. 3 (1957) S. 119-130

350Artikel  Badania archeologiczne nad starozytnosciami slowianskimi w Niemczech
Leciejewicz, Lech. (1957) - In: Slavia antiqua Bd. 6 (1957) S. 446-450

351Artikel  Z badan nad ksztaltowaniem sie osrodków grodowych na pograniczu pomorsko-wielkopolskim we wczesnym sredniowieczu
Leciejewicz, Lech. (1957) - In: Slavia antiqua Bd. 6 (1957) S. 134-171

352Artikel  Badania na terenie osady i grodu wczesnosredniowiecznego w Ujsciu, pow. Chodziez
Leciejewicz, Lech. (1956) - In: Sprawozdania archeologiczne Bd. 2 (1956) S. 140-149

353Artikel  Osadnictwo wczesnosredniowieczne w poludniowej czesci Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
Leciejewicz, LechDymaczewski, Aleksander. (1955) - In: Przeglad zachodni Bd. 11 (1955) S. 234-240

354Artikel  Sprawozdanie z badan archeologicznych w Kolobrzegu w 1954 r.
Leciejewicz, Lech. (1955) - In: Sprawozdania archeologiczne Bd. 1 (1955) S. 165-178

355Artikel  Sprawozdanie z ratowniczych badan archeologicznych w Ujsciu nad Notecia
Leciejewicz, LechDabrowski, E.. (1954) - In: Przeglad zachodni Bd. 10 (1954) S. 234-240

356Artikel  Cmentarzysko w Birce. Próba interpretacji spolecznej
Leciejewicz, Lech. (1954) - In: Archeologia. Rocznik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Bd. 6 (1956) S. 141-159, 306-307, 321-322

357Artikel  Badania nad starozytnosciami slowianskimi w Niemczech
Leciejewicz, Lech. (1954) - In: Slavia antiqua Bd. 5 (1954) S. 424-429

358Artikel  Teterow
Leciejewicz, Lech. (1953) - In: Slavia antiqua Bd. 4 (1953) S. 387-392

359Artikel  Jama dziegciarska z Mlodzikowa, w pow. sredzkim
Leciejewicz, Lech. (1951) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 9 (1951) S. 420-425

360Artikel  Jama dziegciarska w Mlodzikowie pow. Sroda [Une fosse à goudron à Mlodzikowo, distr. de Sroda]
Leciejewicz, Lech. (1951 - 1952) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 9 (1951/52) S. 420-425

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.