RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Lie, Orlanda S. H.«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Lie, Orlanda S. H.

RI opac: 48 Einträge

1Monographie  Christine de Pizan in Bruges: le Livre de la Cité des Dames as Het Bouc van de Stede der Vrauwen (London, British Library, Add. 20698)
Lie, Orlanda S. H.Meuwese, MartineAussems, MarkJoldersma, Hermina. - Hilversum (2015)

2Sammelwerk  Kennis in beeld: denken en doen in de Middeleeuwen
Lie, Orlanda S. H.Meuwese, MartinePatijn, MariaLeerdam, Andrea van [Bearb.]. - Hilversum (2014)

3Monographie  The secrets of women in Middle Dutch ; a bilingual edition of Der vrouwen heimelijcheit in Ghent University Library Ms 444
Lie, Orlanda S. H.Kuiper, Willem. - Hilversum (2011)

4Sammelwerk  Kennis-maken. Een bloemlezing uit de middelnederlandse artesliteratuur
Lie, Orlanda S. H.Veltman, Lenny M. [Hrsg.]. - Hilversum (2008)

5Sachtitel  Het boek van Sidrac: een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie,
Lie, Orlanda S. H. [Hrsg.]. - Hilversum (2006)

6Sammelwerk  Artes in context: Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten
Lie, Orlanda S. H.Reynaert, Joris [Hrsg.]. - Hilversum (2004)

7Sammelwerk  Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur
Huizenga, ErwinLie, Orlanda S. H.Veltman, Lenny M. [Hrsg.]. - Hilversum (2002)

8Sachtitel  Den duytschen Cathoen: naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch: met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis
Buuren, Alfons M. J. vanLie, Orlanda S. H.Orbán, Arpád Peter [Hrsg.]. - Hilversum (1998)

9Sammelwerk  Den duytschen Cathoen. Naar de Antwerpse druk van Henrick Eckert van Homberch. Met als bijlage de andere redacties van de vroegst bekende Middelnederlandse vertaling der Dicta Catonis.
Lie, Orlanda S. H.Buuren, Alfons M. J. vanOrbán, Arpád Peter [Hrsg.]. - Hilversum (1998)

10Sammelwerk  Cyclification. The Development of Narrative Cycles in the Chansons de Geste and the Arthurian Romances (Proceedings of the Colloquium, Amsterdam, 17-18 December, 1992)
Besamusca, BartGerritsen, Willem PieterHogetoorn, CorryLie, Orlanda S. H. [Hrsg.]. - Amsterdam [u.a.] (1994)

11Monographie  The Middle Dutch Prose Lancelot: a study of the Rotterdam fragments and their place in the French, German, and Dutch Lancelot en prose tradition
Lie, Orlanda S. H.. - Amsterdam [u.a.] (1987)

12Monographie  The middle dutch prose Lancelot: a study of the Rotterdam fragments and their place in the french, german and dutch "Lancelot en prose" tradition
Lie, Orlanda S. H.. - [University of California, Berkeley] (1979)

13Buchbeitrag  Kluiven in een keldergewelf - Prototype van een middeleeuwse maaltijd in hedendaags perspectief?
Meuwese, MartineJongen, LudoLie, Orlanda S. H.Winter, Johanna Maria van. (2017) - In: Middeleeuwers in Drievoud S. 281-287

14Buchbeitrag  Kennis in beeld
Run, Anton J. vanLie, Orlanda S. H.. (2014) - In: Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen S. 20-29

15Buchbeitrag  Ter inleiding
Lie, Orlanda S. H.. (2014) - In: Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen S. 10-19

16Buchbeitrag  Vrouwengeneeskunde in de middeleeuwen: fysiologie en beeldvorming
Lie, Orlanda S. H.. (2013) - In: Reproductieve geneeskunde, Gynaecologie en Obstetrie anno 2013 S. 193-198

17Artikel  Column Ad Fontes: middeleeuwse bronnen in UCLA
Lie, Orlanda S. H.. (2012) - In: Madoc Bd. 26 (2012) S. 88-90

18Buchbeitrag  Sarah's menopause. Women's Physiology and the Bible Translator of 1361
Lie, Orlanda S. H.. (2011) - In: Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur S. 239-254

19Buchbeitrag  What Every Midwife Needs to Know: The Trotula
Lie, Orlanda S. H.. (2010) - In: Women's writing from the low countries 1200 - 1875 S. 138-143

20Buchbeitrag  Some say that this book was written by a woman named Christine'; The Flemish Book of the Cities of Ladies
Lie, Orlanda S. H.. (2010) - In: Women's writing from the low countries 1200 - 1875

21Buchbeitrag  Boekenkennis en het vrouwelijk lichaam: van Trotula to Jakob Ruf
Lie, Orlanda S. H.. (2009) - In: Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties S. 216-224

22Buchbeitrag  De hand als persoonlijke routekaart. Een middeleeuwse handleiding voor het handlezen
Krah, V.Lie, Orlanda S. H.. (2008) - In: Kennis-maken. Een bloemlezing uit de middelnederlandse artesliteratuur S. 137-163

23Buchbeitrag  Women's medicine in middle Dutch
Lie, Orlanda S. H.. (2008) - In: Science translated. Latin and vernacular translations of scientific treatises in medieval Europe S. 449-467

24Buchbeitrag  Brokstukken van een middeleeuwse encyclopedie voor vrouwen? De Brusselse fragmenten
Lie, Orlanda S. H.. (2008) - In: Kennis-maken. Een bloemlezing uit de middelnederlandse artesliteratuur S. 163-181

25Artikel  Hoerenwijsheid: de Middelnederlandse Evangelien vanden spinrocke
Lie, Orlanda S. H.. (2007) - In: Madoc Bd. 21 (2007) S. 169-179

26Buchbeitrag  De verliefde leraar. Liefdesverzen in Middelnederlandse artesteksten
Lie, Orlanda S. H.. (2005) - In: Studies Jozef D. Janssens S. 239-256

27Buchbeitrag  Alsoe leerde Madelghijs sine const. Magie in de Middeleeuwen: fictie of werkelijkheid?
Lie, Orlanda S. H.. (2005) - In: Karolus Rex. Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote S. 181-193

28Buchbeitrag  Lichaamstaal: Fysiognomie in Middelnedederlandse handschriften
Lie, Orlanda S. H.. (2004) - In: Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten S. 41-58

29Artikel  Eeuwigheid kent geen tijd. Kennisoverdracht in Middelnederlandse artesteksten
Lie, Orlanda S. H.. (2003) - In: Madoc Bd. 17 (2003) S. 263-272
http://igitur-archive.library.uu.nl/let/2006-1201-202708/UUindex.html

30Buchbeitrag  Verborgen kennis in de Middeleeuwen: de magische recepten van het Hattemse handschrift C 5
Lie, Orlanda S. H.. (2002) - In: Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur S. 195-215

31Buchbeitrag  Inleiding: een wereld van kennis
Huizenga, ErwinLie, Orlanda S. H.Veltman, Lenny M.. (2002) - In: Een wereld van kennis. Bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur S. 11-36

32Artikel  Middelnederlandse literatuur vanuit genderperspectief. Een verkenning
Lie, Orlanda S. H.. (2001) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 117 (2001) S. 246-267

33Buchbeitrag  Encyclopedic literature, Dutch
Lie, Orlanda S. H.. (2001) - In: Medieval Germany. An encyclopedia S. 202-203

34Buchbeitrag  Magic and charms, Dutch
Lie, Orlanda S. H.. (2001) - In: Medieval Germany. An encyclopedia S. 485-486

35Buchbeitrag  Vrouwenprivileges: voorrecht of keurslijf? De epiloog van "Het Bouc van de Stede der Vrauwen"
Lie, Orlanda S. H.. (2000) - In: Opstellen W. P. Gerritsen S. 105-112

36Artikel  Kanttekeningen bij Maerlants berijmde Heimelijkheid der heimelijkheden en de Proza-Heimelijkheid
Lie, Orlanda S. H.. (1996) - In: Queeste Bd. 3 (1996) S. 136-150

37Buchbeitrag  Eerherstel voor Galiene
Lie, Orlanda S. H.Poel, Dieuwke E. van der. (1996) - In: Het zaad der middeleeuwen S. 91-111

38Artikel  What is truth? The verse-prose debate in medieval Dutch literature
Lie, Orlanda S. H.. (1994) - In: Queeste Bd. 1 (1994) S. 34-65

39Buchbeitrag  Sexualiteit en de middeleeuwse leek. Over de sexuele ethiek in het Boek van Sydrac en haar cultuurhistorische invloed.
Lie, Orlanda S. H.. (1994) - In: Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde S. 116-131

40Buchbeitrag  The prologue to 'Arturs doet', the Middle Dutch translation of 'La Mort le Roi Artu' in the 'Lancelot Compilation'
Besamusca, BartLie, Orlanda S. H.. (1994) - In: Medieval Dutch Literature in its European Context S. 96-112

41Buchbeitrag  A fourteenth-century vernacular poetics: Jan van Boendale's 'How Writers Should Write'
Gerritsen, Willem PieterDijk, Hans vanLie, Orlanda S. H.Buuren, Alfons M. J. van. (1994) - In: Medieval Dutch Literature in its European Context S. 245-260

42Buchbeitrag  De Middelnederlandse vertalers van het Purgatorium Sancti Patricii: hun medium en publiek
Lie, Orlanda S. H.. (1993) - In: Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza S. 124-140

43Buchbeitrag  Van onmondig publiek tot zelfstandige lezer. Het publiek van de Middelnederlandse Artes-teksten
Lie, Orlanda S. H.. (1993) - In: Oraliteit en schriftcultuur S. 189-203

44Buchbeitrag  The Flemish exemplar of Ms. W.fo.46* Blankenheim: a fifteenth-century German translation of the Suite de la Charrette
Lie, Orlanda S. H.. (1991) - In: Arturus Rex 2 S. 404-418

45Buchbeitrag  Antipodenleer in de Middeleeuwen: botsing tussen geloof en wetenschap
Lie, Orlanda S. H.. (1988) - In: Culturen en contact. Botsing en integratie in de Middeleeuwen S. 167-183

46Buchbeitrag  Een Middelnederlands lunarium in een Ovidiushandschrift
Gerritsen, GiselaLie, Orlanda S. H.. (1985) - In: Bundel studies W. P. Gerritsen S. 115-137, 342-344

47Buchbeitrag  Middelnederlandse artes-teksten in verzen en in proza: een eerste verkenning
Lie, Orlanda S. H.. (1985) - In: Bundel studies W. P. Gerritsen S. 157-173, 348-350

48Buchbeitrag  Le Lancelot en prose et ses traductions moyen-néerlandaises
Gerritsen, Willem PieterLie, Orlanda S. H.Oostrom, Frits Pieter van. (1978) - In: Langue et littérature françaises du Moyen Âge S. 39-49

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.