RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Madas, Edit«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Madas, Edit

RI opac: 71 Einträge

1Sammelwerk  "Látjátok feleim...": magyar nyelvemlékek a kezdetektöl a 16. század elejéig: az Országos Széchényi Könyvtár kiállítása, 2009. október 29 - 2010. február 28.
Madas, Edit [Hrsg.]. - Budapest (2009)

2Sammelwerk  Középkori prédikációk Szent László királyról
Madas, Edit [Hrsg.]. - Budapest (2008)

3Monographie  Középkori prédikációk Szent László királyról: Sermones de Sancto ladislao rege Hungariae / László
Ladislaus <I., Ungarn, König>. Madas, Edit [Hrsg.]. - Budapest (2008)

4Sammelwerk  Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron
Madas, Edit [Hrsg.]. - Budapest (2006)

5Monographie  Középkori prédikációirodalmunk történetéböl: a kezdetektöl a XIV. század elejéig
Madas, Edit. - Debrecen (2002)

6Sammelwerk  Legendák és csodák (13-16. század). Szentek a magyar középkorból II
Klaniczay, GáborMadas, Edit [Hrsg.]. - Budapest (2001)

7Sammelwerk  "swer sînen vriunt behaltet, daz ist lobelîch". Festschrift für András Vizkelety zum 70. Geburtstag
Madas, EditSarbak, Gábor [Bearb.]. Nagy, MártaJónácsik, László [Hrsg.]. - Budapest (2001)

8Sammelwerk  A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektol 1730-ig
Madas, EditMonok, István [Hrsg.]. - Budapest (1998)

9Sammelwerk  Szöveggyujtemény a régi magyar irodalom történetéhez: Középkor (1000-1530).
Madas, Edit [Hrsg.]. - Budapest (1992)

10Buchbeitrag  A la recherche des sources liturgiques et hagiographiques du culte des "saints rois " hongrois en Europe centrale
Madas, Edit. (2017) - In: Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Âge S. 281-292

11Buchbeitrag  Les ordres mendiants en Hongrie et la litterature médiévale en langue vemaculaire (XIIIe -XVe siècle)
Madas, Edit. (2014) - In: Entre stabilité et itinérance. Livres et culture des ordres mendiants, XIIIe - XVe siècle S. 367-374

12Buchbeitrag  Der heilige Gerhard, Bischof von Tschanad
Madas, Edit. (2013) - In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz S. 544-553

13Artikel  A magyar "szent királyok" közép-európai kultusza liturgikus és hagiográfiai források tükrében
Madas, Edit. (2013) - In: Ars Hungarica Bd. 39 (2013) S. 145-152

14Buchbeitrag  "Kintornáljatok bölcsen". Zsoltározás a liturgikus gyakorlatban, zsoltárok a közösségi és magánájtatosságban
Madas, Edit. (2013) - In: Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép-és kora újkorban S. 193-201

15Buchbeitrag  Sursum sonet laudis melos
Madas, Edit. (2012) - In: FS Klára Pajorin S. 147-154

16Buchbeitrag  Pannonhalmi Kódex: Evagelistarium, Benedictionale, Professionale
Madas, Edit. (2010) - In: Biblia scripta. Az Írás a középkorban S. 44-46

17Artikel  In natale Sancti Patris nostri Benedicti: A Biblia scripta - Az írás a középkorban címü kiállítás megnyitójára
Madas, Edit. (2010) - In: Pannonhalmi szemle Bd. 18, 2 (2010) S. 99-101

18Buchbeitrag  La "Bibliotheca Corviniana" et les "corvina" "authentiques"
Madas, Edit. (2009) - In: Matthias Corvin. Les bibliothèques princières et la genèse de l'état moderne S. 35-80

19Buchbeitrag  Maclas Edit megjelent müvei (1976-2008)
Madas, Edit. (2009) - In: FS Edit Madas S. 341ff.

20Artikel  Szent László, a bécsi egyetem magyar nációjának patrónusa "Bécsi egyetemi beszédek"
Madas, Edit. (2008) - In: Arrabona Bd. 46 (2008) S. 85-92

21Artikel  Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae: egy középkori forrásterület rendszeres feltárásáról
Madas, Edit. (2008) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 23, 1 (2008) S. 101-115

22Buchbeitrag  The late-mediaeval book culture in Hungary from the 1430s to the late 1470s
Madas, Edit. (2008) - In: A star in the raven's shade. János Vitéz and the beginnings of humanism in Hungary S. 9-24

23Buchbeitrag  A középkori könyvkultúra továbbélése Magyarországon az 1430-as évektöl az 1470-es évek végéig
Madas, Edit. (2008) - In: Csillag a holló árnyékában. Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon S. 7-21

24Buchbeitrag  Internationalismus und Regionalität der Schriftkultur des ungarischen Spätmittelalters vom 15. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts
Madas, Edit. (2008) - In: Régionalisme et internationalisme. Problèmes de paléographie et de codicologie du Moyen Âge S. 167-176

25Buchbeitrag  Boldog Csáki Móric (1270 k. - 1336. március 20.)
Madas, Edit. (2007) - In: A Domonkos rend Magyarországon S. 26-30

26Buchbeitrag  Egy vitatott eredetü nyelvemlék: Guillelmus Parisiensis egy posztillájának fordítása a Debreceni Református Kollégium Levéltárában
Madas, Edit. (2007) - In: FS László N. Szelestei S. 206-209

27Buchbeitrag  Le roi Saint Ladislas dans les chroniques, légendes et sermons médiévaux
Madas, Edit. (2006) - In: Hercules Latinus. Acta colloquiorum minorum S. 119-124

28Buchbeitrag  Sermones de Sancto Ladislao rege: középkori prédikációk Szent László királyról
Madas, Edit. (2006) - In: Classica, mediaevalia, neolatina. Acta conventus S. 99-111

29Buchbeitrag  Die heiligen ungarischen Könige in zisterziensischen Legendarien am Ende des 12. bis Anfang des 13. Jahrhunderts
Madas, Edit. (2005) - In: Zisterziensisches Schreiben im Mittelalter. Das Skriptorium der Reiner Mönche S. 219-229

30Buchbeitrag  Les bibliothèques des chapitres de Veszprém, de Presbourg et de Zagreb d'après leurs inventaires
Madas, Edit. (2005) - In: Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins S. 221-230

31Artikel  Trente ans de recherches en Hongrie sur les fragments des manuscrits médiévaux
Madas, Edit. (2005) - In: Cultura neolatina Bd. 65 (2005) S. 233-244

32Buchbeitrag  A Corvina újkori története Magyarországon
Madas, Edit. (2004) - In: A hollo jegyeben. Fejezetek a Corvinak törtenetebol S. 65-82

33Buchbeitrag  Szent László a középkori prédikációirodalomban
Madas, Edit. (2004) - In: Mindennemü dolgok változása. Hagyományok, források, távlatok S. 25-36

34Buchbeitrag  La Naissance du hongrois écrit
Madas, Edit. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 311-319

35Artikel  L'organisation des cahiers du codex Pray
Madas, EditPoulle, Emmanuel. (2003) - In: Scriptorium Bd. 57 (2003) S. 238-252

36Buchbeitrag  La storia della Bibliotheca Corvinana nell'Ungheria dell'età moderna
Madas, Edit. (2002) - In: Nel segno del corvo. Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino S. 233-240

37Buchbeitrag  A legkorábbi fennmaradt magyarországi prédikációk (Sermók Hartvik püspök szertartáskönyvében) [Die frühesten erhaltengebliebenen Predigten aus Ungarn (Agenda pontificalis des Bischofs Hartvik)]
Madas, Edit. (2002) - In: FS Csaba Csapodi S. 173-190

38Buchbeitrag  Studium summae veritatis (Über die Fünfkirchner Universitätspredigten)
Madas, Edit. (2001) - In: Die ungarische Universitätsbildung und Europa S. 51-58

39Buchbeitrag  Zur Geschichte der Dominikanerpredigt im Ungarn des 13.-14. Jahrhunderts
Madas, Edit. (2001) - In: FS András Vizkelety S. 143-150

40Buchbeitrag  Les auteurs classiques mentionnés et cités dans les sermonnaires de la Hongrie du Moyen Âge
Madas, Edit. (2001) - In: L'eredità classica in Italia e Ungheria fra tardo Medioevo e primo Rinascimento S. 119-133

41Artikel  A legjelentösebb középkori domonkos prédikációgyüjteményünkröl
Madas, Edit. (2001) - In: Tanítvány Bd. 7, 2 (2001) S. 4-13

42Buchbeitrag  Les origines et les motifs principaux de la légende du chevalier Nicolas Toldi
Madas, Edit. (2000) - In: La noblesse dans les territoires angevins S. 709-716

43Buchbeitrag  Eine Schwesterhandschrift des sog. Olmützer Homiliars im mittelalterlichen Ungarn
Madas, Edit. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 137-143

44Artikel  "Species Priami digna est imperio". Les enseignements d'un sermon du XIIIème siècle sur Saint Ladislas
Madas, Edit. (2000) - In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 40 (2000) S. 311-319

45Buchbeitrag  Szent Márton középkori magyarországi liturgikus kultuszáról
Madas, Edit. (1999) - In: FS Ilona Sz. Jónás S. 349-356

46Artikel  Említett és idézett klasszikus auktorok a középkori magyarországi prédikációirodalomban
Madas, Edit. (1999) - In: Magyar könyvszemle Bd. 115 (1999) S. 277-286
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00022/0003-184.html

47Buchbeitrag  Un genre littéraire: La prédication. Réalité hongroise et contexte européen
Madas, Edit. (1999) - In: Les Hongrois et l'Europe. Conquete et intégration S. 395-410

48Buchbeitrag  Szent Márton középkori liturgikus kultusza
Madas, Edit. (1999) - In: Szent Márton (316-397) emléke S. 37-53

49Artikel  Középkori bibliafordításainkról
Madas, Edit. (1998) - In: Iskolakultúra Bd. 8 (1998) S. 48-54

50Buchbeitrag  Írás, könyv és könyvhasználat a középkori Magyarországon, 1000-1526
Madas, Edit. (1998) - In: A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektol 1730-ig S. 9-66

51Buchbeitrag  La figura di San Benedetto nella letteratura di prediche e leggende nell'Ungheria medievale
Madas, Edit. (1997) - In: Mille anni di storia dell'arciabbazia di Pannonhalma S. 121-147

52Buchbeitrag  Handschriften und Inkunabeln des Peregrinus in Ungarn
Madas, Edit. (1997) - In: Die Anfänge des Schrifttums in Oberschlesien S. 169-182

53Buchbeitrag  Középkori Zsófia-legendáink latin forrása
Madas, Edit. (1996) - In: FS Andor Tarnai S. 173-179

54Buchbeitrag  Szent Benedek a középkori magyarországi prédikációés legendairodalomban
Madas, Edit. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 369-386

55Buchbeitrag  La Hongrie
Klaniczay, GáborMadas, Edit. (1996) - In: Hagiographies. Histoire internationale de la littérature Tl. 2 S. 103-160

56Buchbeitrag  Szent László a középkori magyarországi prédikációirodalomban
Madas, Edit. (1996) - In: Neolatin irodalom Európában és Magyarországon S. 63-79

57Artikel  A Dominican sermon collection
Madas, Edit. (1996) - In: Budapest review of books Bd. 5 (1996) S. 193-199

58Buchbeitrag  La Légende dorée - Historia Lombardica - en Hongrie
Madas, Edit. (1995) - In: Spiritualità e lettere nella cultura italiana e ungherese del basso medioevo S. 53-61

59Artikel  Egy 12. századi prédikációgyujtemény töredékei magyarországi könyvtárakban
Madas, Edit. (1993) - In: Magyar könyvszemle Bd. 109 (1993) S. 249-262

60Artikel  A Legenda aurea a középkori Magyarországon
Madas, Edit. (1992) - In: Magyar könyvszemle Bd. 108 (1992) S. 93-99
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00349/pdf/MKSZ_EPA00021_1992_108_02_093-099.pdf

61Buchbeitrag  Adalékok az Érsekújvári kódex sermoihoz
Madas, Edit. (1990) - In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról S. 203-223

62Buchbeitrag  Esztergomi iskoláskönyv a XV. század elsö negyedéböl
Madas, Edit. (1986) - In: Müvelödéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról S. 159-175

63Artikel  Das Fragment des Hieronymus-Briefes an Presbyter Cyprianus in der Kathedralbibliothek zu Esztergom (Gran)
Madas, Edit. (1985) - In: Codices manuscripti Bd. 11 (1985) S. 87-89

64Artikel  Az Érdy-kódex perikóparendszere és Guillermus Parisiensis posztillás könyve
Madas, Edit. (1984) - In: Magyar könyvszemle Bd. 100 (1984) S. 99-105
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00323/pdf/MKSZ_EPA00021_1984_100_01-02_087-118.pdf#page=13

65Artikel  Die in der Österreichischen Nationalbibliothek erhaltenen Handschriften des ehemaligen Augustiner-Chorherrenstiftes St. Dorothea in Wien
Madas, Edit. (1982) - In: Codices manuscripti Bd. 8 (1982) S. 81-114

66Artikel  Bécsi Glosszák
Madas, Edit. (1981) - In: Magyar nyelv Bd. 77 (1981) S. 506-510

67Buchbeitrag  Középkori kódexek között kutatva
Madas, Edit. (1980) - In: Emlékkönyv 1955-1980 S. 70-71

68Buchbeitrag  "Szent László királnak innepéröl": Az Érdy-kódex László-napi beszédének forráselemzése
Madas, Edit. (1980) - In: Athleta patriea. Tanulmányok Szent László történetéhez S. 75-82

69Artikel  A kódex-lapok írástükrének geometriai arányai (két képpel)
Madas, Edit. (1980) - In: Magyar könyvszemle Bd. 96 (1980) S. 385-390

70Artikel  Egy 15. századi karthauzi kórus-lectionarium töredékei az Egyetemi Könyvtárban
Madas, Edit. (1980) - In: Magyar könyvszemle Bd. 96 (1980) S. 156-159

71Artikel  "Ad terrorem omnium". (A középkori vágánsének egy magyarországi változata ?)
Madas, Edit. (1976) - In: Magyar könyvszemle Bd. 92 (1976) S. 380-385
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00296/pdf/MKSZ_EPA00021_1976_92_04_373-415.pdf#page=8

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.