RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Marculet, Vasile«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Marculet, Vasile

RI opac: 90 Einträge

1Monographie  Vlaho-bulgari si latini (1204-1218): aspecte militare ale luptei pentru suprematie în Peninsula Balcanica
Marculet, Vasile. - Constanta (2017)

2Monographie  Imperiul Bizantin la Dunarea de Jos în secolele VI-XII: organizarea militar-administrativa
Marculet, Vasile. - Constanta (2016)

3Monographie  Byzantium - Constantinopolis: (657 B.C.-A.D. 641): a city of a millenary history
Marculet, VasileZahariade, Mihail. - Braila (2015)

4Monographie  Structurile ecleziastice de la Dunarea de Jos si Biserica Orientala: (secolele IV-X)
Marculet, Vasile. - Braila (2015)

5Monographie  Organizare ecleziastica si implicatii bizantine în spatiul românesc (secolele X-XV)
Marculet, Vasile. - Braila (2014)

6Sammelwerk  Dictionar general al Evului Mediu românesc
Marculet, Vasile [Hrsg.]. - Bucuresti (2013)

7Monographie  Bizantini si barbari la Dunarea de Jos: (secolele IV - XII)
Marculet, Vasile. - Braila (2013)

8Monographie  Bizantini, italieni si români în secolele XIV - XVI: relatiile Bizantului si ale republicilor maritie italiene cu spatiul românesc
Marculet, Vasile. - Braila (2012)

9Monographie  Campanii si confruntari militare in secolele IV - XV: studii de istori militara
Marculet, Vasile. - Braila (2012)

10Monographie  Interese, competitie Si competitori in bazinul vest-pontic: (sfarSitul sec. XIII-inceputul sec. XVI) ; studii
Marculet, Vasile. - Braila (2010)

11Sammelwerk  Evul mediu românesc: dictionar biografic
Marculet, Vasile [Hrsg.]. - Bucuresti (2010)

12Monographie  Bizantul si formatiunile politice din Transilvania si Banat (secolele X - XI): contributii istorice
Marculet, Vasile. - Medias (2008)

13Monographie  Thema Paristrion - Paradunavon: c.1018/1020 - c.1200/1202
Marculet, Vasile. - Medias (2008)

14Monographie  Justinianus I - caesar roman si suveran crestin
Marculet, Vasile. - Medias (2007)

15Monographie  Contributii la istoria bazinului vest-pontic in secolele IX - XV: studii
Marculet, Vasile. - Medias (2006)

16Monographie  Lumea româneasca de la Imperiul Asanestilor la statele nord-dunarene. Spatiul carpato-balcanic în relatiile internationale de la începutul secolului al XIII-lea pâna la mijlocul secolului al XIV-lea
Marculet, Vasile. - Alba Iulia (2005)

17Monographie  Imperiul Bizantin la Dunarea de Jos în secolele X-XII: Spatiul carpato-balcanic în politica vest-pontica a Imperiului Bizantin
Marculet, Vasile. - Targu-Mures (2005)

18Monographie  Stapanirea bizantina la Dunarea de Jos in secolele X-XII: aspecte din istoria Themei Mesopotamia Apusului, a Strategatului de Dristra-Dorostolon Si a Themei Paristrion-Paradunavon
Marculet, Vasile. - Medias (2005)

19Monographie  Tarile Romane, Genova Si Venetia în secolele XIV - XV: legaturi politice Si comerciale
Marculet, Vasile. - Medias (2004)

20Monographie  Statele medievale românesti si formatiunile de origine bizantina (sec. XIII - începutul sec. XVI)
Marculet, Vasile. - Sibiu (2003)

21Monographie  Relatiile Imperiului Bizantin si ale republicilor maritime italiene cu Tarile Române pâna în secolul al XV-lea
Marculet, Vasile. - Sibiu (2002)

22Monographie  Tarile române si statele post-bizantine: relatiile tarilor române cu statele post-bizantine pâna în secolul al XV-lea între ipoteze si certitudini
Marculet, Vasile. - Bucuresti (2002)

23Monographie  Din istoria relatiilor politico-militare bizantino-române
Marculet, Vasile. - Medias (2001)

24Monographie  Bizantul si teritoriile românesti. Contributii la studierea relatiilor bizantino-române. Secolele X-XV [Le Byzance et les territoires roumains. Contributions a l'étude des relations byzantino-roumaines]
Marculet, Vasile. - Medias (1998)

25Artikel  Aspecte ale guvernarii themei Paristrion (Paradunavon) in secolul al XI-lea: guvernari asociate [Aspects of the Governance of Theme Paristrion (Paradunavon) in the 11th Century: Associated Governments]
Marculet, Vasile. (2017) - In: Muzeul national Bd. 29 (2017) S. 1-9

26Artikel  Martiri voluntari si cvasi-voluntari de la Dunarea de Jos din secolul al IV-lea [4th century Voluntary and Quasi-Voluntary Martyrs from the Lower Danube]
Marculet, Vasile. (2016) - In: Muzeul national Bd. 28 (2016) S. 7-21

27Artikel  Nota privind functionarea unei episcopii la Dineia, în Moesia Secunda, în secolul al V-lea [Note Regarding the Functioning of a Diocese at Dineia in Moesia Secunda in the 5th Century]
Marculet, Vasile. (2016) - In: Istros Bd. 22 (2016) S. 425-433

28Artikel  Campania bizantina din 1148 împotriva cumanilor si consecintele sale asupra situatiei teritoriilor de pe malul stâng al Dunarii de Jos
Marculet, Vasile. (2015) - In: Acta terrae fogarasiensis Bd. 4 (2015) S. 51-68

29Artikel  De la episcopia Ungrovlahiei la Mitropolia "A toata Ungrovlahia". Scurte consideratii privind începuturile organizarii Bisericii Tarii Românesti [From The Episcopate Of Ungro-Wallachia To The Metropolitan Church Of "All Ungro-Wallachia"[
Marculet, Vasile. (2015) - In: Muzeul national Bd. 27 (2015) S. 25-33

30Artikel  Noi consideratii privind functionarea Arhontatului de Lykostomion în secolul al IX-lea [New Considerations on the Functioning of the Archonate of Lykostomion in the 9th Century]
Marculet, Vasile. (2014) - In: Istros Bd. 20 (2014) S. 429-446

31Artikel  Scurte consideratii asupra începuturilor organizarii bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi [(Brief coniderations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops]
Marculet, Vasile. (2014) - In: Muzeul national Bd. 26 (2014) S. 29-36

32Artikel  Organizare ecleziastica si implicatii bizantine în Transilvania în secolul al XIV-lea si la începutul secolului al XV-lea [The Ecclesiastical Organization and the Byzantine Implications in Transylvania in the 14th Century and the Beginning of the 15th Century]
Marculet, Vasile. (2014) - In: Sargetia Ser. NS, Bd. 5 (2014) S. 135-141

33Artikel  Aspecte controversate ale campaniei otomano-muntene din Transilvania din toamna anului 1479
Marculet, VasileMarculet, Ioan. (2014) - In: Revista Bistritei Bd. 28 (2014) S. 239-251

34Artikel  Împarati bizantini în spatiul românesc
Marculet, Vasile. (2014) - In: Acta terrae fogarasiensis Bd. 3 (2014) S. 309-330

35Artikel  [Consideratii asupra politicii antiotomane promovate de domnul Tarii românesti Alexandru Aldea între 1431-1432 [Considerations on the anti-ottoman policy promoted by Alexander Aldea, prince of Wallachia between 1431-1432]
Marculet, Vasile. (2013) - In: Muzeul national Bd. 25 (2013) S. 35-46

36Artikel  O campanie militara araba la Dunare în toamna anului 718. Noi consideratii pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI, XLII [An Arab Military Campaign at the Danube in the Autumn of 718. New Considerations about an Excerpt from Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI, XLII]
Marculet, Vasile. (2013) - In: Sargetia Ser. NS, Bd. 4 (2013) S. 273-280

37Artikel  Încetarea stapânirii bizantine de la Dunarea de Jos (sfârsitul secolului XII - începutul secolului XIII)
Marculet, Vasile. (2013) - In: Revista Bistritei Bd. 27 (2013) S. 119-127

38Artikel  Consideratii privind datarea si contextul în care si-a încetat existenta mitropolia Severinului [Considerations concerning the dating and the context in which broke its existence the metropolis of Severin]
Marculet, Vasile. (2012) - In: Muzeul national Bd. 24 (2012) S. 27-37

39Artikel  Revenirea bizantina la Dunarea de Jos 1000-1018/1020 [Le retour byzantin au Bas-Danube 1000-1018/1020]
Marculet, Vasile. (2012) - In: Sargetia Ser. NS, Bd. 3 (2012) S. 183-190

40Artikel  Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumatate a secolului al XIV-lea: relatiile cu Imperiul grec de Trapezunt
Marculet, Vasile. (2011) - In: Revista Bistritei Bd. 25 (2011) S. 203-207

41Artikel  Denumirea stapânirilor bizantine de la Dunarea Inferioara din secolele X-XII si semnificatia lor
Marculet, Vasile. (2011) - In: Carpica Bd. 40 (2011) S. 78-87

42Artikel  "The archontate of the Paristrion cities" or "of the cities from the Istros" - a thema with a single name in the byzantine literary sources
Marculet, Vasile. (2011) - In: Istros Bd. 17 (2011) S. 55-68

43Artikel  Aspecte ale organizarii bisericesti în Thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII [Aspects de l'organisation écclesiastique dans le thème Paristrion-Paradounavon pendant les XIe-XIIe siècles]
Marculet, Vasile. (2011) - In: Sargetia Ser. NS, Bd. 2 (2011) S. 159-168

44Artikel  Un posibil mitropolit necunoscut al Severinului din decenul 9 al secolului al XIV-lea [A possible unknown Metropolitan of Severin in the Nineteenth century of the Fourteenth century]
Marculet, Vasile. (2011) - In: Muzeul national Bd. 23 (2011) S. 13-20

45Artikel  Situatia teritoriilor ponto-danubiene între 1418 si mijlocul secolului al XV-lea. O problema controversata în istoriografia româneasca
Marculet, Vasile. (2010) - In: Carpica Bd. 39 (2010) S. 110-121

46Artikel  Consideratii privind jurisdictia mitropolitilor Ungrovalhiei pâna la începutul secolului al XV-lea [Considérations concernant la jurisdiction du Métropolite de la Ungrovalachie jusqu'au début du XV-e siècle]
Marculet, Vasile. (2010) - In: Sargetia Ser. NS, Bd. 1 (2010) S. 257-265

47Artikel  Un probable gouverneur du thème Paristrion-Paradounavon de la première partie du XI siècle
Marculet, Vasile. (2010) - In: Orientalia christiana periodica Bd. 76 (2010) S. 201-208

48Artikel  Asanestii - domniile si morfile Ior violente
Marculet, Vasile. (2010) - In: Revista Bistritei Bd. 24 (2010) S. 285-296

49Buchbeitrag  La reconquete de la Dacie méridionale et le début de la politique de reconquista de Justinien Ier.
Marculet, Vasile. (2009) - In: Miscellanea Ionel Cândea S. 51-64

50Artikel  Un posibil itinerar urmat de Mezid-Bey de la Sibiu la Sîntimbru în martie 1442. Consideratii istorico-geografice [A possible route followed by Mezid-Bey from Sibiu to Sîntimbru in March 1442. Historical and geographical aspects]
Marculet, VasileMarculet, Ioan. (2009) - In: Patrimonium Apulense Bd. 9 (2009) S. 107-121

51Artikel  Conflictul religios moldo-bizantin de la sfârsitul secolului al XIV-lea - disputa pentru recunoasterea Mitropoliei sau pentru controlul investirii mitropolitului?
Marculet, Vasile. (2009) - In: Carpica Bd. 38 (2009) S. 65-73

52Artikel  Aspecte interne controversate ale domniei tarului vlaho-bulgar Boril Asan (1207-1218)
Marculet, Vasile. (2009) - In: Pontica Bd. 42 (2009) S. 307-322

53Artikel  Chilia - subiect de disputa între Mircea cel Batrân si Alexandru cel Bun [Chilia - a dispute subject between Mircea cel Batrân and Alexander the Great]
Marculet, Vasile. (2009) - In: Revista Bistritei Bd. 23 (2009) S. 105-110

54Artikel  Consideratii asupra implicarii Dobrogei si Tarii Românesti în relatiile internationale din spatiul mediteraneano-pontic din deceniul opt al secolului [Appreciations Regarding the Implication of Dabroudja and Wallachia in the Diplomatic Relations in the Mediterranean-Pontic Region of the Eighth Decennium]
Marculet, Vasile. (2009) - In: Peuce Ser. NS, Bd. 7 (2009) S. 393-410

55Buchbeitrag  Asupra functionarii unor guvernatori ai themei Paristrion-Paradunavon din secolul al IX-lea [The governors of Paristrion -Paradunavon in the 9th c.]
Marculet, Vasile. (2008) - In: Studii Victor Spinei S. 175-198

56Buchbeitrag  Did Ioanitza Asen, the Vlach-Bulgarian tsar, request the acknowledgement from the Latins in 1204?
Marculet, Vasile. (2008) - In: FS Alexandru Elian S. ??

57Buchbeitrag  Zona Gurilor Dunarii - factor de tensiune în relatiile moldo-muntene în prima jumatate a secolului al XV-lea [The Danube Sources area -a tension factor in the Moldavia-Wallachia relations in the first half of the 15th c.]
Marculet, Vasile. (2008) - In: Dobrogea 1878-2008 S. 167-183

58Artikel  Chilia - subiect de disputa între Mircea cel Batrân si Alexandru cel Bun [Chilia - a dispute subject between Mircea cel Batrân and Alexander the Great]
Marculet, Vasile. (2008) - In: Revista Bistritei Bd. 22 (2008) S. 243-248

59Artikel  Cu privire la începuturile Mitropoliei Moldovei. Noi consideratii asupra datei întemeierii eparhiei moldovene [Regarding the beginnings of the Metropolitan church of Moldavia. New remarks on the foundation date of Moldavian diocese]
Marculet, Vasile. (2008) - In: Carpica Bd. 37 (2008) S. 232-246

60Artikel  Un problème de géopolitique de la politique danubienne du Constantin le Grand (324-337): la reconquête et la domination de la Dacie méridionale
Marculet, Vasile. (2008) - In: Pontica Bd. 41 (2008) S. 299-312

61Artikel  Dobrogea si politica pontica a lui Mircea cel Batrân [Dobruja and Pontic policy of Mircea the Old]
Marculet, Vasile. (2008) - In: Revista de istorie militara Bd. 1/2 (2008) S. 41-50

62Artikel  Conflictul dobrogeano-genovez (1360-1387) - componenta a luptei pentru suprema.ie în bazinul vest-pontic din a doua jumatate a secolului al XIV-lea [The Dobrudjan - Genoese Conflict (1360/1387) - a Component Part of the Battle for the Supremacy in the Western - Pontic Area in the Second Half the 14th Century]
Marculet, Vasile. (2007) - In: Pontica Bd. 40 (2007) S. 371-400

63Artikel  O personalitate contradictorie: Vlad Tepes-Dracula [A contradictory personality: Vlad Tepes - Dracula)
Marculet, Vasile. (2007) - In: Historia (Bucuresti) Bd. 7, 69 (2007) S. 17-27

64Artikel  Consideratii asupra leg turilor tarii Românesti cu coloniile genoveze din nordul Marii Negre în anii 1462-1463 [The relations between the Romanian Principalities and the Genovese colonies from north of the Danube in 1462-1463]
Marculet, Vasile. (2007) - In: Hrisovul Bd. 13 (2007) S. 71-80

65Artikel  Relations between Duke Menumorut and the Byzantine Empire.
Marculet, Vasile. (2007) - In: Transylvanian review Bd. 16, 2 (2007) S. 11-25

66Artikel  Stefan cel Mare si Vlad Tepes, adversari ireconciliabili [Stephen the Great and Vlad Tepes, irreconcilable opponents]
Marculet, Vasile. (2007) - In: Historia (Bucuresti) Bd. 7, 62 (2007) S. 60-67

67Artikel  Asupra identificarii getilor, dacilor si Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV
Marculet, Vasile. (2007) - In: Revista Bistritei Bd. 21, 2 (2007) S. 7-12

68Artikel  Asasinarea tarului Asan
Marculet, Vasile. (2006) - In: Historia (Bucuresti) Bd. 5, 51 (2006) S. 14-16

69Artikel  Interese, conflicte si competitori în comertul de la Gurile Dunarii si limanul Nistrului la sfârsitul secolului al XIII-lea si în secolul al XIV-lea [Interests, conflicts and competitors in the commerce at the Danube entries and Dniester bank at the end of the 13th century and 14th century]
Marculet, Vasile. (2006) - In: Sargetia Bd. 34 (2006) S. 31-54

70Artikel  Scheia (6 martie 1486) - un esec militar, dar un succes politic. Unele consideratii pe baza unor surse moldovenesti si turcesti din secolele XV-XVIII [(Scheia (March 6, 1486) - a military failure and a political success. Some remarks based on Moldavian and Turkish sources of the 15th-18th centuries]
Marculet, Vasile. (2006) - In: Revista Bistritei Bd. 20 (2006) S. 189-198

71Artikel  Relatiile moldo-muntene dintre 1457-1462. Între colaborare politica si confruntare militara [Moldo-wallachian relations during 1457-1462. Between political collboration and military confrontation]
Marculet, Vasile. (2006) - In: Carpica Bd. 35 (2006) S. 94-111

72Artikel  Unele consideratii asupra momentului si a împrejur rilor în care si-a încetat existenta statala despotatul dobrogean [Some remarks regarding the time and circumstances in which Dobruja despotate ceased its statal existence]
Marculet, Vasile. (2006 - 2007) - In: Acta Musei Porolissensis Bd. 28/29 (2006/07) S. 9-24

73Artikel  A stapânit Basarab I la nord de Gurile Dunarii? Consideratii privind începutul st pânirii Tarii Românesti asupra sud-vestului Bugeacului [Did Basarab I rule North to the Danube entries? Opinions regarding the beginning of Wallachian ruling over South-Western Buceag]
Marculet, Vasile. (2006) - In: Sargetia Bd. 34 (2006) S. 19-30

74Artikel  La politique de la Moldavie au Pont-Euxin à l'époque d'Étienne le Grand: l'alliance avec la principauté de Théodoro-Mangop 1471-1475
Marculet, Vasile. (2006) - In: Transylvanian review Bd. 15, 3 (2006) S. 3-27

75Artikel  Comment est mort Jean de Hunyadi? Des considérations autour des Nouvelles byzantines et turques des XVe-XVIIe siècles
Marculet, Vasile. (2006 - 2007) - In: Studii de istorie a Banatului Bd. 30/31 (2006/07) S. 149-154

76Artikel  Consideratii asupra unor aspecte ale legaturilor Voievodatului ardelean cu Imperiul bizantin (mijlocul sec. X - începutul sec. XI)
Marculet, Vasile. (2005) - In: Acta Musei Porolissensis Bd. 27 (2005) S. 11-22

77Artikel  Din nou despre organizarea teritoriilor bizantine de la Dunarea de Jos: Strategatul de Dristra-Dorostolon [De nouveau sur l'organisation des territoires byzantines du Bas-Danube: Le Stratégat de Dristra-Dorostolon]
Marculet, Vasile. (2005 - 2006) - In: Peuce Ser. NS, Bd. 3/4 (2005/06) S. 305-316

78Artikel  Noi consideratii asupra organizarii teritoriilor bizantine de la Dunarea de Jos în secolele X-XI
Marculet, Vasile. (2005) - In: Studia Universitatis Cibiniensis. Series historica Bd. 2 (2005) S. 113-127
http://istorie.ulbsibiu.ro/studia/studia2/Marculet.pdf

79Artikel  Consideratii asupra unor aspecte ale debutului legáturilor politice si religioase ale formatiunii politice intracarpatice conduse de ducele Gyla cu Imperiul Bizantin la mijlocul secolului al X-lea
Marculet, Vasile. (2005) - In: Ziridava Bd. 24 (2005) S. 31-42

80Artikel  Asediul Chiliei (iunie 1462). Momentul culminant al conflictului dintre Stefan cel Mare si Vlad Tepes
Marculet, Vasile. (2004 - 2006) - In: Acta Moldaviae Meridionalis Bd. 25/27, 1 (2004/06) S. 98-106

81Artikel  The siege of Belgrade (1456). As Seen by 15th-16th Century Byzantine Chroniclers
Marculet, Vasile. (2004) - In: Transylvanian review Bd. 13, 3 (2004) S. 102-116

82Artikel  Unele consideratii asupra relatiilor Imperiului vlaho - bulgar cu Imperiul de Niceea si cu Imperiul de Thessalonik (1204-1261)
Marculet, Vasile. (2004) - In: Studia Universitatis Cibiniensis. Series historica Bd. 1 (2004) S. 99-110
http://istorie.ulbsibiu.ro/studia/studia1/Marculet.pdf

83Artikel  Unele consideratii asupra marii invazii mongole din 1241-1242 în spatiul carpato-balcanic [The great Mongolian invasion from 1241-1242 in the Carpathian -Balkanic area]
Marculet, Vasile. (2004 - 2005) - In: Studii de istorie a Banatului Bd. 28/29 (2004/05) S. 133-154

84Artikel  Considerations on the Relations between the Banat Voivodatship Led by Achtum and the Byzantine Empire at the Beginning of the 11th Century
Marculet, Vasile. (2004 - 2005) - In: Studii de istorie a Banatului Bd. 28/29 (2004/05) S. 155-163

85Artikel  The international context of the transformation of Wallachia and Moldavia into Pontic states (1358-1392).
Marculet, Vasile. (2002 - 2003) - In: Studii de istorie a Banatului Bd. 26/27 (2002/03) S. 31-54

86Buchbeitrag  Asupra organizarii teritoriilor bizantine de la Dunarea de Jos în secolele X-XII: thema Mesopotamia Apusului strategatul Distrei, thema Paristrion-Paradunavon [Sur l'organisation des territoires byzantines du Bas-Danube aux Xe-XIIe siècles: le thème de la Mésopotamie de l'Occident, le stratégat de Dorostolon, le thème de Paristrion-Paradounabon]
Marculet, Vasile. (2002) - In: FS Stelian Brezeanu S. 47-54

87Artikel  On the Participation of the Romanian from Transylvania and Wallachia in the Crusade of 1444.
Marculet, Vasile. (2002) - In: Transylvanian review Bd. 11, 4 (2002) S. 81-90

88Artikel  Byzantium and the Political Entities in Transylvania and the Banat (the 10th-11th Centuries)
Marculet, Vasile. (2001) - In: Transylvanian review Bd. 10, 3 (2001) S. 38-48

89Artikel  1185-1204. Actiuni militare antibizantine ale aliantei laho-bulgaro-cumane
Marculet, Vasile. (1998) - In: Revista de istorie militara , 4-5 (1998) S. 16-19; 15-17

90Artikel  Rolul militar al vlahilor în Imperiul bizantin (secolele X-XII)
Marculet, Vasile. (1997) - In: Revista de istorie militara , 4 (1997) S. 2-8

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.