RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Marzec, Andrzej«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Marzec, Andrzej

RI opac: 34 Einträge

1Monographie  Pod rzadami nieobecnego monarchy: Królestwo Polskie 1370-1382 [Reigned over by an absentee monarch: the kingdom of Poland 1370-1382]
Marzec, Andrzej. - Kraków (2017)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Marzec, Andrzej. (2016)
http://jagiellonian.academia.edu/AndrzejMarzec

3Sammelwerk  Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii
Marzec, Andrzej [Hrsg.]. - Kraków (2010)

4Monographie  Urzednicy malopolscy w otoczeniu Wladyslawa Lokietka i Kazimierza Wielkiego (1305 - 1370)
Marzec, Andrzej. - Kraków (2006)

5Sammelwerk  Krol w Polsce XIV i XV wieku: [materialy z konferencji "Rex Poloniae", Krakow-Przegorzaly, 24 - 26 listopada 2003]
Marzec, Andrzej [Hrsg.]. - Kraków (2006)

6Buchbeitrag  Wladyslaw Bialy. Ostatni ksiaze dzielnicowy Królestwa Polskiego
Marzec, Andrzej. (2022) - In: FS Wojciech Falkowski S. 301-312

7Buchbeitrag  Wenceslas II Premyslid and Louis I of Anjou: Two Personal Unions of the Polish Kingdom in the Fourteenth Century
Marzec, Andrzej. (2022) - In: Unions and Divisions. New Forms of Rule in Medieval and Renaissance Europe S. 197-209

8Buchbeitrag  Chevalerie et chevalier
Kalhous, DavidMarzec, AndrzejZsoldos, Attila. (2021) - In: Démystifier l'Europe centrale S. 357-360

9Buchbeitrag  Noblesse
Kalhous, DavidCsukovits, EniköMarzec, Andrzej. (2021) - In: Démystifier l'Europe centrale S. 655-659

10Buchbeitrag  Unter der Herrschaft des abwesenden Königs. Das Königreich Polen 1370-1382
Marzec, Andrzej. (2020) - In: Interregna im mittelalterlichen Europa. Konkurrierende Kräfte in politischen Zwischenräumen S. 171-187

11Buchbeitrag  Sredniowieczne rody rycerskie jako przedmiot krytyki historiografii marksistowskiej lat piecdziesiatych XX wieku
Marzec, Andrzej. (2020) - In: Marxismus a medievistika. Spolecné osudy? S. 101-118

12Artikel  Dokument królowej Elzbiety Lokietkówny z 1 stycznia 1377 roku, w potwierdzeniu wikariuszy Królestwa Polskiego z 26 czerwca 1381 roku [A document of Elisabeth of Poland, Queen of Hungary, of the 1st of January 1377, in the validation of the vicars of the Kingdom of Poland of the 16th of April 1381]
Marzec, Andrzej. (2019) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 23 (2019) S. 338-349

13Buchbeitrag  Hungary and Hungarians in the chronicle of Jan of Czarnkow
Marzec, Andrzej. (2019) - In: Hungary and Hungarians in Central and East European Narrative Sources (10th-17th Centuries) S. 125-137

14Artikel  W przededniu zjazdu koszyckiego. Dokument królowej Elzbiety Lokietkówny z 7 wrzesnia 1374 roku
Marzec, Andrzej. (2016) - In: Roczniki historyczne Bd. 82 (2016) S. 139-148

15Buchbeitrag  New King and New Elites. The Reign of Louis the Great in Poland 1370-1382
Marzec, Andrzej. (2016) - In: Hungaro-Polonica. Young Scholars on Medieval Polish-Hungarian Relations S. 189-224

16Buchbeitrag  Krolewskie sadownictwo prawa polskiego za panowania Wladyslawa Lokietka i Kazimierza Wielkiego
Marzec, Andrzej. (2016) - In: Pravní kultura stredoveku S. 81-104

17Buchbeitrag  Krakowski dokument sadowy z kwietnia 1358 roku
Marzec, Andrzej. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 261-274

18Buchbeitrag  Szymon z Ruszkowa. Z badan nad personelem kancelarii królewskiej w czternastowiecznej Polsce
Marzec, Andrzej. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 228-239
http://www.academia.edu/12093681

19Artikel  Protekcja, pokrewienstwo, kolezenstwo i rywalizacja. Mechanizmy funkcjonowania elit politycznych w czternastowiecznej Polsce [Patronage, Kinship, Camaraderie and Rivalry. Mechanisms of Political Elites Functioning in the Fourteenth-Century Poland]
Marzec, Andrzej. (2014) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 10 (2014) S. 62-73

20Artikel  The monarch and the town. Princes and kings versus Kraków at the turn of the 13th and 14th centuries
Marzec, Andrzej. (2012) - In: Mesto a dejiny Bd. 1 (2012) S. 39-47
https://www.upjs.sk/public/media/15022/MaD-2012-Marzec.pdf

21Artikel  Miedzy Przemyslem II a Wladyslawem Lokietkiem, czyli kilka uwag o Królestwie Polskim na przelomie XIII i XIV wieku
Marzec, Andrzej. (2012) - In: Roczniki historyczne Bd. 78 (2012) S. 83-106

22Buchbeitrag  Die Amtsträgerelite im Königreich Polen unter Wladyslaw Ellenlang und Kasimir dem Großen (1305-1370)
Marzec, Andrzej. (2012) - In: Studien zum Adel im mittelalterlichen Polen S. 303-334
http://www.academia.edu/3279815

23Artikel  Kartoteka Slownika Historyczno-Geograficznego ziemi lwowskiej w sredniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych
Marzec, Andrzej. (2009) - In: Studia zródloznawcze Bd. 47 (2009) S. 175-182
http://www.academia.edu/3279801

24Buchbeitrag  Gladysze z Losia w XIV i pierwszej polowie XV wieku
Marzec, Andrzej. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 215-234
http://www.academia.edu/3279795

25Buchbeitrag  Bieleccy z Bilki. Z dziejow drobnej szlachty w pietnastowiecznej ziemi lwowskiej
Marzec, Andrzej. (2007) - In: FS Antoni Gasiorowski (2007) S. 145-160

26Buchbeitrag  Wladyslaw Lokietek i malopolska elita wladzy
Marzec, Andrzej. (2007) - In: Lipnica Murowana. Gród króla Wladyslawa Lokietka S. 125-138

27Buchbeitrag  Rex caput regni. Rola króla w funkcjonowaniu instytucjí panstwowych w Polsce XIV wieku
Marzec, Andrzej. (2006) - In: Krol w Polsce XIV i XV wieku S. 221-238

28Buchbeitrag  Centrum i peryferie wladzy. Zróznicowanie politychznego znaczenia Malopolan w monarch w Kazimierza Wielkiego. Zarys problematyki [Centre and Periphery of Power. A Differentiation of the Political Importance of 'Representatives of 'Little Poland in Casimirthe Great's Monarchy. An Outline of Problems]
Marzec, Andrzej. (2003) - In: Dwór a kraj miedzy centrum a peryferiami wladzy S. 23-46
http://www.academia.edu/3279966

29Buchbeitrag  Elita wobec wladzy i wladca wobec elity w królestwie Wladyslawa Lokietka i Kazimierza Wielkiego. [The relationship of the elite to power and of the ruler to the elite in the kingdom of Wladyslaw Lokietek and Kazimierz Wielki.]
Marzec, Andrzej. (2002) - In: FS Henryk Samsonowicz (2002) S. 139-168

30Buchbeitrag  "Sapientor inter proceres Poloniae". Kariera polityczna Janusza Suchywilka herbu Grzymaia (1336-1374) [Die politische Karriere Janusz Suchywilk des Wappens Grzymaia 1336-1374]
Marzec, Andrzej. (2000) - In: Polska i jej sasiedzi w póznym sredniowieczu S. 9-53
http://www.academia.edu/3279679

31Artikel  "Domina terrae Sandecensis". Rola polityczna królowej Jadwigi lokietkowej w kontekscie jej zwiazków z dostojnikami malopolskimi (1305-1339)
Marzec, Andrzej. (2000) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 107, 1 (2000) S. 3-23
http://www.academia.edu/3279671

32Buchbeitrag  Zwierzyniec Mistrza Wincentego na tle sredniowiecznej wiedzy encyklopedycznej
Marzec, Andrzej. (1997) - In: Flora and Fauna in the medieval culture from the 12th to the 15th century S. 25-28

33Artikel  Porozumienie Kazimierza Wielkiego z Rudolfem IV Habsburgiem z roku 1362
Marzec, Andrzej. (1997) - In: Teki krakowskie Bd. 5 (1997) S. 125-133

34Artikel  Krag rodzinny arcybiskupa Janusza Suchywilka
Marzec, Andrzej. (1996) - In: Genealogia. Studia i materialy historyczne Bd. 8 (1996) S. 9-26

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.