RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Matijevic-Sokol, Mirjana«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Matijevic-Sokol, Mirjana

RI opac: 65 Einträge

1Monographie  Studia mediaevalia selecta: rasprave i prinosi iz hrvatske srednjovjekovne povijesti
Matijevic-Sokol, Mirjana. - Zagreb (2020)

2Sammelwerk  Splitski evangelijar: Evangeliarium Spalatense
Matijevic-Sokol, MirjanaGalovic, Tomislav [Hrsg.]. - Split (2016)

3Sachtitel  Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae - Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici
Matijevic-Sokol, Mirjana [Hrsg.]. - Crikvenica (2008)

4Monographie  Abstractiones de Libro Sententiarum: (13./14. st.) ; editio princeps s podatcima o autoru, djelu, rukopisu i izvornome tekstu
Martin <Zadranin>. Biskup, Marian [Bearb.]. Matijevic-Sokol, Mirjana [Hrsg.]. - Zagreb (2006)

5Sammelwerk  Statut grada Koprivnice - Statuta civitatis Capronczensis
Levanic, KarmenErnecic, DraženMatijevic-Sokol, Mirjana [Bearb.]. - Koprivnica (2006)

6Monographie  Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira
Matijevic-Sokol, MirjanaSokol, Vladimir. - Zagreb (2005)

7Sammelwerk  Toma Arhidakon i njegovo doba: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25.-27. rujna 2000. godine u Splitu
Matijevic-Sokol, MirjanaPeric, Olga [Hrsg.]. - Split (2004)

8Sammelwerk  Spomenica Filipa Potrebice
Matijevic-Sokol, Mirjana [Hrsg.]. - Zagreb (2004)

9Monographie  Toma Arhidakon i njegovo djelo: rano doba hrvatske povijes
Matijevic-Sokol, Mirjana. - Jastrebarsko (2002)

10Monographie  Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira
Matijevic-Sokol, MirjanaSokol, Vladimir. - Zagreb (1999)

11Monographie  Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII = Branimir's Croatia in the letters by Pope John VIII = Branimir's Kroatien in den Briefen des Papstes Johannes VIII.
Johannes <Papa, VIII.>. Matijevic-Sokol, Mirjana [Hrsg.]. - Split (1990)

12Buchbeitrag  Political and practical literacy
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2022) - In: The Routledge handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300 S. 409-424

13Buchbeitrag  Od kapitulara Gargana de Arscindisa do Percevalova statuta [From the Capitularium of Gargano De Arcindis until Perceval's Statute]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2015) - In: Splitski statut iz 1312. godine S. 99-110, 111-112

14Artikel  Zbirka isprava u Arhivu Provincije franjevaca trecoredaca glagoljaša [Collection of Deeds in the Archives of the Province of Tertiary Franciscans]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2015) - In: Radovi. Zavod za Hrvatsku Povijest Bd. 47 (2015) S. 111-117
http://hrcak.srce.hr/file/226733

15Buchbeitrag  Pristup Nade Klaic diplomatickoj gradi i spisu Historia Salonitana maior [Nada Klaic's approach to diplomatic documents and Historia Salonitana maior]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2014) - In: Nada Klaic i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije S. 103-112

16Buchbeitrag  O nekim stilskim, jezicnim i strukturnim osobitostima Salonitanske povijesti Tome Arhidakona Splicanina [On some stylistic, linguistic and structural characteristics of Historia Salon itana by Thomas Archdeacon of Split]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2014) - In: Spalatumque dedit ortum. Zbornik S. 223-238

17Buchbeitrag  Od Ivana Ravenjanina do Adama Parizanina. Poruke Splitskog evange-lijarija [From John of Ravenna to Adam of Paris: The Messages of the Evangeliarium Spalatense]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2013) - In: Splitska hagiografska baština S. 69-84

18Artikel  Notae epigraphicae, palaeographicae, chronologicae, historiographicae (…) u radovima M. Barade
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2011) - In: Povijesni prilozi Bd. 40 (2011) S. 23-33

19Buchbeitrag  Historia Salonitana post Thomam - recepcija Salonitanske povijesti do prvotiska
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2009) - In: FS Franjo Sanjek S. 99-112

20Buchbeitrag  Latin epigraphic heritage
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2008) - In: Croatia in the late Middle Ages and the Renaissance S. 107-128

21Buchbeitrag  Dujmovi nasljednici na biskupskoj stolicu u Saloni tijekom 4. i 5. stoljeca [Die Nachfolger des Domnius auf dem Bischofsstuhl von Salona während des 4. und 5. Jahrhunderts]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2008) - In: Salonitansko-splitska crkva u prvom tisucljecu kršcanske povijesti S. 197-209

22Artikel  Nostrum et regni nostri registrum. Srednjovjekovni arhiv Ugarsko-hrvatskog kraljevstva [Nostrum et regni nostri registrum. Mediaeval archive of the Hungarian-Croatian Kingdom]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2008) - In: Arhivski vjesnik Bd. 51 (2008) S. 237-267
http://hrcak.srce.hr/file/46373

23Artikel  Krsni zdenac Hrvata. Paleografsko-epigrafska rašclamba natpisa s krstionice kneza Višeslava (''Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis'', Matth, 28, 19-20) [Baptismal font of Croats. Paleographic and epitaphic analysis of the inscription from the baptistery of prince Višeslav) ]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2007) - In: Croatica christiana periodica Bd. 31, 59 (2007) S. 1-31

24Artikel  Archdeacon Thomas of Split (1200-1268) - a source of early croatian history
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2007) - In: Review of Croatian history Bd. 2 (2007) S. 251-269

25Buchbeitrag  Samostanski memorijalni zapisi (libri traditionum) srednjega vijeka i uloga svecenika-pisara (pranotara) [Memorial records in monasteries /libri traditionum/ from the middle ages and the role of the priest-scribe /praenotarius)]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2007) - In: 2. Istarski povijesni biennale - 2nd Istrian history biennale S. 5-19

26Buchbeitrag  Statuti gradskih komuna i povlastice slobodnih kraljevskih gradova s posebnim osvrtom na grad Koprivnicu
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2006) - In: Statut grada Koprivnice - Statuta civitatis Capronczensis S. 9-29

27Artikel  Marko Lauro Ruic (1736-1808) kao sakupljac i obradivac diplomaticke grade [Marko Lauro Ruic (1736-1808), as a collector and interpreter of charters]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2006) - In: Arhivski vjesnik Bd. 49 (2006) S. 21-33
http://hrcak.srce.hr/file/9499

28Buchbeitrag  Splitski srednjovjekovni književni krug [Split - a medieval literary circle]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2005) - In: FS Tomislav Raukar S. 157-173

29Buchbeitrag  Item iurabunt ipse potestas et sui officiales … facere et obseruare equaliter iusticiam et specialiter ecclesiis, pauperibus, orphanis, uiduis et miserabilibus personis… (Spl. st. II, 16)
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2005) - In: 1. Istarski povijesni biennale - 1st Istrian history biennale S. 268-278

30Buchbeitrag  Život i rad Filipa Potrebice
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2004) - In: Spomenica Filipa Potrebice S. 11-14

31Buchbeitrag  Najstarija povijesna svjedocanstva o Zelini [The oldest historical evidences on Zelina]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2004) - In: Zelina i zelinski kraj u prošlosti S. 23-32

32Buchbeitrag  Razdoblje hrvatskih narodnih vladara u "Salonitanskoj povijesti" [The period of Croatian rulers in Salonitan history) ]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2004) - In: Toma Arhidakon i njegovo doba S. 21-28

33Buchbeitrag  Neki aspekti hrvatske ranosrednjovjekovne latinske pismenosti [Some aspects of the Croatian literacy in the Early Middle Ages]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2004) - In: Spomenica Filipa Potrebice S. 97-107

34Buchbeitrag  Regimen Latinorum Tome Arhidakona u teoriji i praksi [Archdeacon Thomas' Regimen Latinorum in theory and practice]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2004) - In: Toma Arhidakon i njegovo doba S. 159-175

35Buchbeitrag  Najstarija povijesna svjedocanstva o Zelini
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2003) - In: Sveti Ivan Zelina i zelinski kraj u prošlosti S. 23-32

36Buchbeitrag  Neki aspekti diplomaticke tradicije u zapisima splitske crkvene provenijencije [Some aspects concerning diplomatic traditions in the records of the provenance of the Split Church]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2003) - In: FS Mirko Valentic S. 14-21

37Buchbeitrag  Pisana povijesna svjedocanstva o knezu Branimiru [Written historical sources on duke Branimir]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2002) - In: Hrvatska u doba kneza Branimira S. 23-41

38Buchbeitrag  Toma Arhidakon i uspostava dubrovacke nadbiskupije [Thomas Archdeacon and establishment of Dubrovnik archdiocese ]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2001) - In: Tisucu godina dubrovacke (nad)biskupije S. 113-124

39Buchbeitrag  Latinska epigraficka baština
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2000) - In: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost 2 S. 105-125

40Buchbeitrag  Isprave su dokazi postojanja (O zbirci isprava iz Arhiva Muzeja Sv. Ivan Zeline)
Matijevic-Sokol, Mirjana. (2000) - In: Sveti Ivan Zelina, osam stoljeca pisane povijesti i kulture S. 89-94

41Buchbeitrag  Prvi spomen grada Slatine
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1999) - In: Slatina 1297. - 1997. Zbornik S. 11-15

42Artikel  Izdavanje povijesnih izvora
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1999) - In: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda Bd. 17 (1999) S. 181-184

43Artikel  Regimen Latinorum Arhidakona Tome u teoriji i praksi [Regimen Latinorum of Thomas Archdeacon in theory and in practice]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1999) - In: Historijski zbornik Bd. 52 (1999) S. 17-32

44Buchbeitrag  Latin inscriptions
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1999) - In: Croatia and Europe 1. Croatia in the early middle ages S. 239-256

45Buchbeitrag  Najstarije povijesno svjedocanstvo o Ivancu (diplomaticko-povijesna analiza isprave od 22. lipnja 1396. godine)
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1997) - In: Zbornik 600 godina Ivanca S. 23-27

46Artikel  jstarija povijesna svjedocanstva o Zaboku
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1997) - In: Radovi. Zavod za Hrvatsku Povijest Bd. 29 (1996) S. 295-302

47Buchbeitrag  Kralj Zvonimir u diplomatickim izvorima
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1997) - In: Zvonimir kralj hrvatski. Zbornik radova S. 45-55

48Buchbeitrag  Latinski natpisi
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1997) - In: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost 1 S. 239-256

49Artikel  Ivan Kukuljevic Sakcinski kao epigraficar [Ivan Kukuljevic Sakcinski als Epigraphiker]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1996) - In: Radovi zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždin Bd. 8/9 (1996) S. 85-90

50Buchbeitrag  Neka pitanja o splitskom dakonu Dobri (kraj XI. - pocetak XII. stoljeca) [Some considerations about the Split Deacon Dobro - end 9th - beginning 12th c.)]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1996) - In: Spomenica Ljube Bobana S. 61-71

51Buchbeitrag  Gospodarstvo u statutima na istocnoj obali Jadrana u Kotruljevicevo doba [The economy in statutes from the eastern Adriatic coast in Kotruljevic's time]
Strcic, PetarMatijevic-Sokol, Mirjana. (1996) - In: Dubrovcanin Benedikt Kotruljevic - hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeca. Zbornik radova S. 145-159

52Buchbeitrag  Povijesna svjedocanstva o Zaboku
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1996) - In: Zavicajem Ksavera Šandora Gjalskog S. 13-21

53Artikel  Toma Arhidakon Splicanin (1200. - 1268.) - nacrt za jedan portret [Thomas der Archidiakon von Split (1200 - 1268). Entwurf zu einem Porträt]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1995) - In: Povijesni prilozi Bd. 14 (1995) S. 117-135
https://hrcak.srce.hr/file/157945

54Artikel  Povijesna svjedocanstva o Senju i okolici: anticki izvori [Geschichtliche Zeugnisse über Senj und seine Umgebung. Antike Quellen]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1994) - In: Senjski zbornik Bd. 21 (1994) S. 25-40
http://hrcak.srce.hr/file/108233

55Artikel  Struktura i diplomaticka analiza isprava Kninskog kaptola [The structure and textual analysis of the documents of the Knin chapter]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1994) - In: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru Bd. 36 (1994) S. 69-85

56Buchbeitrag  Isprave-dokazi postojanja, O zbirci isprava iz Arhiva Muzeja Sv. Ivan Zelina
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1994 - 1995) - In: Zbornik radova Matice hrvatske S. 18-31

57Artikel  Starohrvatski Solin u Kronici Tome Arhidakona [Das altkroatische Solin in der Chronik Thomas Archidiaconus]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1992) - In: Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku Bd. 85 (1992) S. 83-90

58Buchbeitrag  Crkvena organizacija i Statut grada i otoka Korcule
Gamulin, V.Matijevic-Sokol, Mirjana. (1989) - In: Zbornik radova Znanstvenog skupa Statut grada i otoka Korcule S. 141-143

59Buchbeitrag  Crkvena organizacija i Statut grada i otoka Korcule
Gamulin-Tudjina, VesnaMatijevic-Sokol, Mirjana. (1989) - In: Zbornik radova Znanstvenog skupa Statut grada i otoka Korcule S. 213-221

60Artikel  Toma Arhicakon i crkvena organizacija u Saloni [Toma Arcidiacono e l'organizzazione ecclesiastica a Salona]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1988) - In: Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istrazivackog Bd. 15 (1988) S. 11-26
http://hrcak.srce.hr/file/33708

61Artikel  Uspostava mletacke vlasti u Kotoru 1420. godine (na osnovi kotorskih notarskih isprava) [Istituzione del dominio veneto a Cattaro nell'anno 1420 (in base ai documenti notarili cattarini) ]
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1982) - In: Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istrazivackog Bd. 12 (1982) S. 9-20
http://hrcak.srce.hr/file/34221

62Artikel  Zapisnici Velikog vijec'a grada Splita 1352-1354, 1357-1359 [Libri Maioris consilii civitatis Spalati 1352-1354, 1357-1359 ]
Stipišic, JakovŠamšalovic, MiljenMatijevic-Sokol, Mirjana. (1982) - In: Zbornik Zavoda za Povijesne Znanosti Istrazivackog Bd. 12 (1982) S. 63-266
http://hrcak.srce.hr/file/34232

63Artikel  Trgovacko poslovanje pocetkom sedamnaestog stoljeca (po djelu S. Scaccie "Tractatus de commerciis et cambio")
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1979) - In: Acta historico-oeconomica Iugoslaviae Bd. 6 (1979) S. 153-163

64Artikel  Savjetovanje o obrazovanju kadrova za proucavanje povijesne i kulturne baštine na latinskom i grckom jeziku u SR Hrvatskoj
Matijevic-Sokol, Mirjana. (1979) - In: Latina et graeca Bd. 7 (1979) S. 97-98

65Artikel  Iz Pauzanijina opisa Olimpije
Matijevic-Sokol, MirjanaMarin, E.. (1974) - In: Latina et graeca Bd. 9 (1974) S. 29-33

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.