RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Mol, Johannes Adriaan«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Mol, Johannes Adriaan

RI opac: 128 Einträge

1Sammelwerk  De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560
Mol, Johannes AdriaanMeer, Petrus L. G. van der. - Hilversum (2017)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Mol, Johannes Adriaan. (2016)
https://fryske-akademy.academia.edu/JohannesMol

3Sammelwerk  De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543
Mol, Johannes AdriaanMeer, Petrus L. G. van der [Hrsg.]. - Leeuwarden (2013)

4Sachtitel  De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543
Meer, Petrus L. G. van derMol, Johannes Adriaan [Hrsg.]. - Leeuwarden (2013)

5Monographie  Vechten, bidden en verplegen: opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden
Mol, Johannes Adriaan. - Hilversum (2011)

6Sammelwerk  De abtenkroniek van Aduard: studies, editie en vertaling
Moolenbroek, Jaap J. vanMol, Johannes AdriaanLoer, Jakob [Bearb.]. - Hilversum (2010)

7Sammelwerk  The Military Orders and the Reformation: Choices, State Building and the Weight of Tradition. Papers of the Utrecht Conference, 30 September-2 October 2004
Mol, Johannes AdriaanMilitzer, KlausNicholson, Helen J. [Hrsg.]. - Hilversum (2006)

8Sammelwerk  Wonderen voor alledag: Elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap von Moolenbroek opnieuw uitgegeven bij zijn afscheid van de Vrije Universiteit
Moolenbroek, Jaap J. van. Corbellini, SabrinaGoudriaan, KoenMol, Johannes AdriaanTervoort, Ad [Hrsg.]. - Hilversum (2006)

9Monographie  Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen
Mol, Johannes Adriaan. - Leiden (2004)
https://openaccess.leidenuniv.nl/dspace/handle/1887/4523

10Sammelwerk  Friezen. In bondel stúdzjes oer persoansnammen
Ebeling, Rudolf A.Gildemacher, Karel F.Mol, Johannes Adriaan [Hrsg.]. - Ljouwert (1996)

11Sammelwerk  Friese testamenten tot 1550
Bremer, H. [Bearb.]. Verhoeven, GerritMol, Johannes Adriaan [Hrsg.]. - Leeuwarden (1994)
https://www.academia.edu/19550619

12Sammelwerk  Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw
Mol, Johannes Adriaan [Hrsg.]. - Leeuwarden (1994)

13Monographie  De Friese huizen van de Duits orde: Nes Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap
Mol, Johannes Adriaan. - Ljouwert (1991)

14Sammelwerk  Leuwerderadeels aenbrengh gemaect int jaer 1540
Mol, Johannes Adriaan [Hrsg.]. - Leeuwarden (1989)
https://www.academia.edu/19757244

15Buchbeitrag  The murder of the Rome legation of the Livonian bishops in 1428 and the subsequent career of the chief perpetrator, Goswin von Ascheberg
Mol, Johannes Adriaan. (2023) - In: FS Hubert Houben (Mittelmeer) S. 343-359

16Artikel  The Frisians as a Chosen People. Religious-patriotic Historiography in Fifteenth-century Frisia
Mol, Johannes AdriaanSmithuis, Justine. (2021) - In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik Bd. 81 (2021) S. 172-207

17Artikel  Church, Landscape, and Power in ‘Holland' West Frisia up to the Middle of the Eleventh Century: The Bishop, the Count, and the Development of the Parish System in Frisia between Vlie and Zonnemare,
Langen, Gilles J. deMol, Johannes Adriaan. (2020) - In: The Medieval Low Countries. An Annual Review Bd. 7 (2020) S. 9-48

18Buchbeitrag  Alltag im Deutschordenskonvent Utrecht im 15. Jahrhundert
Mol, Johannes Adriaan. (2019) - In: Das Leben im Ordenshaus S. 164-177

19Buchbeitrag  Een heilige in It Heidenskip. Een volmiddeleeuwse veenontginning onder de klokslag van Sint Ursula
Langen, Gilles J. deMol, Johannes Adriaan. (2018) - In: FS Ernst Taayke S. 173-186

20Buchbeitrag  De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558
Mol, Johannes AdriaanMeer, Petrus L. G. van der. (2017) - In: De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 S. 176-338

21Artikel  Church Foundation and Parish Formation in Frisia in the Tenth and Eleventh Centuries. A Planned Development?
Langen, Gilles J. deMol, Johannes Adriaan. (2017) - In: The Medieval Low Countries. An Annual Review Bd. 4 (2017) S. 1-56

22Buchbeitrag  Terpenbouw en dorpsvorming in het Friese kustgebied tussen Vlie en Eems in de volle middeleeuwen
Langen, Gilles J. deMol, Johannes Adriaan. (2016) - In: Van Wierhuizen tot Achlum S. 99-128
http://www.academia.edu/30152357

23Artikel  De nieuwbouw van het cisterciënzer klooster Menterne, ca. 1290-1300. Een verkenning van de ruimtelijke structuur
Mol, Johannes AdriaanFeikens, J. J.. (2015) - In: Groninger kerken Bd. 32 (2015) S. 1-12
https://www.academia.edu/19604998

24Artikel  Jacob van Zuden and the Early Fourteenth-Century Expansion of the Hospitallers in the Bishopric of Utrecht
Mol, Johannes AdriaanKoorn, Florence Wilhelmina Johanna. (2015) - In: Crusades Bd. 14 (2015) S. 183-209
https://www.academia.edu/19722186

25Artikel  The Knight brothers from the Low Countries in the Conflict between the Westphalians and the Rhinelanders in the Livonian Branch of the Teutonic Order
Mol, Johannes Adriaan. (2015) - In: Ordines militares Bd. 20 (2015) S. 123-144
https://www.academia.edu/28471113

26Artikel  Gerkesklooster en zijn ontginningsactiviteit in Langewold omstreeks 1300
Mol, Johannes AdriaanZomer, Jeroen. (2015) - In: Stad en lande (Groningen) Bd. 24, 3 (2015) S. 30-35
https://www.academia.edu/19177641

27Buchbeitrag  Traitor to Livonia? The Teutonic Orders' land marshal Jasper van Munster and his actions at the outset of the Livonian crisis, 1554-1556
Mol, Johannes Adriaan. (2014) - In: 17th Ordines Militares Conference S. 205-240

28Artikel  The Cistercian model? The Application of the Grange System by the Various Religious Orders in the Frisian Coastal Area, 1150-1400
Mol, Johannes Adriaan. (2014) - In: The Medieval Low Countries. An Annual Review Bd. 1 (2014) S. 205-232
https://www.academia.edu/19666383

29Artikel  Belang en betekenis van de Beneficiaalboeken van Friesland 1543. Inleiding
Meer, Petrus L. G. van derMol, Johannes Adriaan. (2014) - In: De Vrije Fries Bd. 94 (2014) S. 129-132

30Artikel  Het inkomen van zielzorgers in Friesland. 1511-1543
Mol, Johannes Adriaan. (2014) - In: De Vrije Fries Bd. 94 (2014) S. 165-174

31Artikel  Traitor to Livonia?: The Teutonic Orders' land marshal Jasper van Munster and his actions at the outset of the Livonian crisis, 1554-1556
Mol, Johannes Adriaan. (2014) - In: Ordines militares Bd. 19 (2014) S. 205-240

32Buchbeitrag  Monasteries and water management in the Frisian coastal plain. The reconstruction of landed property as a trigger for new research on the chronology of embankment and drainage
Mol, Johannes Adriaan. (2013) - In: Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered S. 267-285

33Buchbeitrag  Die ehemaligen Klosterplätze im Küstengebiet / De voormalige kloosterplaatsen in het kustgebied
Bärenfänger, RolfMol, Johannes Adriaan. (2013) - In: Land der Entdeckungen. Die Archäologie des friesischen Küstenraums S. 296-309

34Buchbeitrag  Zur bäuerlichen Selbstverwaltung und Wehrhaftigkeit in Fryslân, besonders in den südlichen Moorgebieten
Mol, Johannes Adriaan. (2013) - In: Die "freien Friesen". Geschichte und Perspektiven der Selbstverwaltung S. 55-66
https://www.academia.edu/19284743

35Artikel  Macht, geweld en monniken, De escalatie van een vete in de Friese Zuidwesthoek 1482-1495
Gerrits, MatthijsMol, Johannes Adriaan. (2013) - In: De Vrije Fries Bd. 93 (2013) S. 53-98

36Artikel  Macht, geweld en monniken. Partijtwisten en kloosterhervormingen in de Friese Zuidwesthoek, 1482-1495
Mol, Johannes AdriaanGerrits, Matthijs. (2013) - In: De Vrije Fries Bd. 93 (2013) S. 53-98
https://www.academia.edu/19178070

37Buchbeitrag  Naar het voorbeeld van de cisterciënzers? Uithoven van kloosters in de Friese kustzone, 1150-1400
Mol, Johannes Adriaan. (2012) - In: Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen S. 53-62

38Buchbeitrag  Udo Arnold, historicus van Europese betekenis
Mol, Johannes Adriaan. (2012) - In: Opstellen Udo Arnold S. 19-24
https://www.academia.edu/19962299

39Buchbeitrag  Inleiding
Mol, Johannes Adriaan. (2012) - In: De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht S. 9-22
http://www.academia.edu/20352113

40Artikel  Om riddereer of zielenheil? De Pruisenreizen van de Noord-Nederlandse adel in de veertiende eeuw
Mol, Johannes Adriaan. (2012) - In: Leidschrift Bd. 27, 3 (2012) S. 113-126
https://www.academia.edu/19283433

41Buchbeitrag  Priesterbrüder in Friesland und der Bailei Utrecht während des Mittelalters
Mol, Johannes Adriaan. (2012) - In: Herrschaft, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens in Mittelalter und Neuzeit S. 93-106

42Artikel  De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland: datering en fasering
Mol, Johannes Adriaan. (2011) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 14 (2011) S. 46-90
https://www.academia.edu/19282961

43Buchbeitrag  Crises in Prussia, crisis in the bailiwicks?: the case of Utrecht, 1443 - 1469
Mol, Johannes Adriaan. (2011) - In: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten S. 173-189
https://www.academia.edu/19285708

44Artikel  Nieuwe literatuur over het proces van de tempeliers (1307-1314)
Mol, Johannes Adriaan. (2010) - In: Militiae Christi Bd. 1 (2010) S. 245-254
http://www.academia.edu/21997197

45Buchbeitrag  Bezitsverwerving en goederenbeheer van de abdij van Aduard
Mol, Johannes Adriaan. (2010) - In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling S. 173-202
https://www.academia.edu/19275641

46Buchbeitrag  Stellingwerf en Schoterland als vrije Friese landsgemeenten en hun strijd met de bisschop van Utrecht
Mol, Johannes Adriaan. (2010) - In: Soe sullen die Stellinge S. 11-30
https://www.academia.edu/19274438

47Buchbeitrag  Het klooster, het land en het water
Mol, Johannes AdriaanDelvigne, J.. (2010) - In: De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling S. 153-172
http://www.academia.edu/22123934

48Artikel  Netwerken voor het Heilige Land. Jacob van Zuden en de expansie van de johannieters in het bisdom Utrecht
Koorn, Florence Wilhelmina JohannaMol, Johannes Adriaan. (2009) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 12 (2009) S. 146-174

49Buchbeitrag  Epiloog: De moderne devotie en de vernieuwing van het kloosterlandschap in Nederland
Mol, Johannes Adriaan. (2008) - In: Monastiek observantisme en moderne devotie in de Noordelijke Nederlanden S. 213-231
https://www.academia.edu/19274439

50Buchbeitrag  Die friesischen Johanniterklöster im Mittelalter
Mol, Johannes Adriaan. (2008) - In: Zur Geschichte des Johanniterordens im friesischen Küstenraum und anschließenden Binnenland S. 42-65

51Artikel  De Friezen als uitverkoren volk: Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland.
Mol, Johannes AdriaanSmithuis, Justine. (2008) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 11 (2008) S. 165-204

52Buchbeitrag  Frisians and foreigners in the Hospitaller house of Sneek: origins and careers
Mol, Johannes Adriaan. (2008) - In: The military orders. 3. History and heritage S. 269-278

53Buchbeitrag  Tussen Staveren en Warns: het Rode Klif. Fries nationalisme
Mol, Johannes Adriaan. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 228-239

54Buchbeitrag  Helwerd: de heilige wierde bij Usquert. De eerste dichter in de volkstaal
Mol, Johannes Adriaan. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 74-85
https://www.academia.edu/19609260

55Buchbeitrag  Friesland under the Teutonic Order?: a fantastic plan from 1517 by grand master Albrecht of Brandenburg-Ansbach
Mol, Johannes Adriaan. (2007) - In: FS Anthony Luttrell S. 245-253
https://www.academia.edu/19285463

56Buchbeitrag  Gallows in Late Medieval Frisia
Mol, Johannes Adriaan. (2007) - In: Advances in Old Frisian philology S. 263-298
https://www.academia.edu/9551310

57Buchbeitrag  Modsz kronika Wielkich Mistrow
Mol, Johannes Adriaan. (2007) - In: Imagines potestatis. Insygnia i znaki Wadzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim S. 415-416

58Buchbeitrag  Het Broereklooster van Bolsward: een kort historisch overzicht
Mol, Johannes Adriaan. (2006) - In: Onder dak. De Broerekerk in Bolsward S. 9-17
https://www.academia.edu/19274566

59Buchbeitrag  The Hospitaller Sisters in Frisia
Mol, Johannes Adriaan. (2006) - In: Hospitaller Women in the Middle Ages S. 179-208
https://www.academia.edu/19779472

60Buchbeitrag  Trying to Survive. The Military Orders in Utrecht, 1580-1620
Mol, Johannes Adriaan. (2006) - In: The Military Orders and the Reformation. Choices, State Building and the Weight of Tradition S. 181-208
http://www.academia.edu/20195324

61Artikel  Galgen in laatmiddeleeuws Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (2006) - In: De Vrije Fries Bd. 86 (2006) S. 95-104
https://www.academia.edu/19275664

62Artikel  Klaarkamp bij Rinsumageest: de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster
Mol, Johannes Adriaan. (2006) - In: Fryslan Bd. 12, 2 (2006) S. 5-12

63Buchbeitrag  Art. Frisia
Mol, Johannes Adriaan. (2006) - In: The Crusades. An Encyclopaedia S. 487-489

64Buchbeitrag  Een premonstratenzer landschap in Friesland: het 'imperium' van Lidlum en Monnikebajum ruimtelijk bezien
Mol, Johannes Adriaan. (2006) - In: Norbertijner Abdij-economie en Landschap S. 31-51

65Buchbeitrag  The Dutch presence in the Teutonic Order in Latvia
Mol, Johannes Adriaan. (2006) - In: Beyond traditional borders. Eight centuries of Latvian-Dutch relations S. 19-26
https://www.academia.edu/19275646

66Artikel  Kerstening van Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (2005) - In: Benedictijns Tijdschrift Bd. 66 (2005) S. 61-71
http://www.academia.edu/21996871

67Buchbeitrag  Die Johanniterklöster im mittelalterlichen Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (2005) - In: Die Johanniterkapelle in Bokelesch S. 9-44
https://www.academia.edu/19275665

68Artikel  Friesland en Groningen onder de Duitse Orde? Een fantastisch plan van hoogmeester Albrecht van Brandenburg-Ansbach uit 1517
Mol, Johannes Adriaan. (2005) - In: Fryslan Bd. 1, 11 (2005) S. 18-23

69Buchbeitrag  De Johannieter zusters in middeleeuws Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (2005) - In: FS Hajo van Lengen S. 173-197

70Artikel  Beziehungen zwischen den Zirkarien Friesland und Westfalen im Mittelalter
Mol, Johannes Adriaan. (2005) - In: Analecta Praemonstratensia Bd. 81 (2005) S. 128-153
https://www.academia.edu/19275653

71Artikel  De kloostergoederen in Friesland na de Reformatie
Mol, Johannes Adriaan. (2004) - In: Signum Bd. 16 (2004) S. 87-98

72Artikel  Het uithofsysteem van het koorherenklooster Bergum in Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (2004) - In: Historisch-geografisch tijdschrift Bd. 22, 3 (2004) S. 73-85

73Artikel  De Epposteen van Rinsumageest
Mol, Johannes Adriaan. (2004) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond Bd. 103 (2004) S. 109-121

74Artikel  De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie
Mol, Johannes Adriaan. (2004) - In: Fryslan Bd. 10, 3 (2004) S. 16-20

75Artikel  Het uithofsysteem van het klooster Bergum in Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (2004) - In: Historisch-geografisch tijdschrift Bd. 22 (2004) S. 73-85
https://www.academia.edu/19607594

76Buchbeitrag  Die Wirtschaftsführung der Ritterorden in den friesischen Ländern
Mol, Johannes Adriaan. (2003) - In: Die Ritterorden in der europäischen Wirtschaft des Mittelalters S. 107-128
https://www.academia.edu/19275668

77Artikel  Barrahûs en it Burgumer kleaster
Mol, Johannes Adriaan. (2003) - In: Fryslan Bd. 9, 3 (2003) S. 6-12

78Artikel  Keatse en kolvjen yn Dokkum om 1560 hinne
Mol, Johannes Adriaan. (2003) - In: Fryslan Bd. 9, 3 (2003) S. 21-23
https://www.academia.edu/19275636

79Buchbeitrag  Friesische Freiheit im Kirchspiel und Kloster
Mol, Johannes Adriaan. (2003) - In: Die Friesische Freiheit des Mittelalters. Leben und Legende S. 194-245
https://www.academia.edu/19275657

80Artikel  Vorsten en edelen als bouwheren van stenen kerken
Mol, Johannes Adriaan. (2003) - In: Millennium Bd. 17 (2003) S. 145-156

81Artikel  Frisian fighters and the Crusade
Mol, Johannes Adriaan. (2002) - In: Crusades Bd. 1 (2002) S. 89-110
https://www.academia.edu/19275634

82Artikel  J.G. Ottema syn útjefte fan de Proeliarius (1855). In ferhaal oer it kleaster Starum/Himmelum yn de perioade 1482-1517
Mol, Johannes Adriaan. (2002) - In: De Vrije Fries Bd. 82 (2002) S. 264-274

83Buchbeitrag  Bemiddelaars voor het hiernamaals. Kloosterlingen in middeleeuws Frisia
Mol, Johannes Adriaan. (2001) - In: Hel en hemel. De Middeleeuwen in het Noorden S. 152-164

84Buchbeitrag  Ít kleaster Anjum en syn oergong nei Windesheim yn 1439
Mol, Johannes Adriaan. (2001) - In: Stúdzjes Philippus H. Breuker S. 23-44

85Artikel  Zielenheilseconomie en kloosterlijke concurrentie in de Friese steden
Mol, Johannes Adriaan. (2001) - In: Signum Bd. 13 (2001) S. 37-44
https://www.academia.edu/19274535

86Artikel  Friese krijgers en de kruistochten
Mol, Johannes Adriaan. (2001) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 4 (2001) S. 86-117

87Artikel  Fryske krigers en de krüstochten
Mol, Johannes Adriaan. (2000) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 62 (2000) S. 1-26

88Artikel  Fryske krigers en de krustochten
Mol, Johannes Adriaan. (2000) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 62, 1 (2000) S. 3, 7-8

89Buchbeitrag  De materiële grondslagen van de Premonstratenzer kloosters in Westlauwers Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (2000) - In: Norbertijnen in Westlauwers Friesland, Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden S. 7-24

90Buchbeitrag  Hoofdelingen en huurlingen: militaire innovatie en de aanloop tot 1498
Mol, Johannes Adriaan. (1999) - In: Fryslân, staat en macht 1450-1650 S. 65-84

91Artikel  Het success van een late Windesheimse reformatie: Haskerconvent 1461-1521
Mol, Johannes Adriaan. (1999) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 2 (1999) S. 162-207
https://www.academia.edu/19274536

92Artikel  In ûnbekend kleaster fûn. Bernardahûs ûnder Lichtaard
Mol, Johannes Adriaan. (1999) - In: Fryslan Bd. 5, 1 (1999) S. 20-22
http://www.academia.edu/22133386

93Artikel  Het militaire einde van de Friese vrijheid: de slag bij Laaxum, 10 juni 1498
Mol, Johannes Adriaan. (1999) - In: Millennium Bd. 13 (1999) S. 3-20

94Buchbeitrag  Kloosters in Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (1999) - In: Kloosterpad. Een bedevaart in het oosten van Friesland S. 7-13
https://www.academia.edu/19275648

95Buchbeitrag  The 'Hospice of the German Nobility': Changes in the Admission Policy of the Teutonic Knights in the Fifteenth Century
Mol, Johannes Adriaan. (1999) - In: Mendicants, military orders and regionalism in medieval Europe S. 115-130
https://www.academia.edu/19275649

96Artikel  De stichting fan it Cisterciënzer kleaster Klaarkamp by Rinsumageast
Mol, Johannes Adriaan. (1998) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 58 (1996) S. 1-13

97Buchbeitrag  The beginnings of the military orders in Frisia
Mol, Johannes Adriaan. (1998) - In: The military orders. 2. Welfare and warfare S. 307-317

98Artikel  De slach by Laaksum, 10 juny 1498
Mol, Johannes Adriaan. (1998) - In: It beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy Bd. 60 (1998) S. 102-120

99Artikel  De oudste oorkonden van het Sint-Odulfusklooster van Staveren
Mol, Johannes AdriaanVliet, Kaj van. (1998) - In: Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis Bd. 1 (1998) S. 73-134
https://www.academia.edu/19274537

100Buchbeitrag  Orde in de bronnen: rekeningen als bron voor de geschiedenis van de Duitse Orde
Mol, Johannes Adriaan. (1998) - In: Vander Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium S. 122-132, 291-293

101Artikel  It begjin fan de ridderoarders yn midsieusk Fryslân
Mol, Johannes Adriaan. (1998) - In: De Vrije Fries Bd. 78 (1998) S. 49-56
https://www.academia.edu/19275635

102Artikel  Een toevluchtsoord voor de "arme" adel: veranderingen in de toelating van ridderbroeders tot de Duitse Orde in de vijftiende eeuw
Mol, Johannes Adriaan. (1998) - In: Virtus. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis Bd. 5 (1998) S. 33-47

103Buchbeitrag  Deutschherren und Johanniter im Bistum Utrecht und ihre Pfarreien
Mol, Johannes Adriaan. (1997) - In: Ritterorden und Kirche im Mittelalter S. 112-127
https://www.academia.edu/19275655

104Buchbeitrag  Vechten of verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije Utrecht
Mol, Johannes Adriaan. (1997) - In: Crux et arma S. 199-221

105Buchbeitrag  Graaf Willem IV, de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de Friese kloosters
Mol, Johannes Adriaan. (1997) - In: Negen eeuwen Friesland-Holland S. 94-108

106Artikel  Die Bedeutung des friesischen Katasters von 1511/1640 für die historische Siedlungsforschung
Mol, Johannes AdriaanNoomen, Paul N.. (1996) - In: Siedlungsforschung Bd. 14 (1996) S. 217-236
https://www.academia.edu/19275661

107Buchbeitrag  Het Leeuwarder Dominicanenklooster in de middeleeuwen
Mol, Johannes Adriaan. (1996) - In: Dominicusdag 1245-1995. 750 jaar Dominicaanse aanwezigheid in Leeuwarden S. 20-32

108Buchbeitrag  De stichting van de augustijner koorherenabdij Ludingakerke en haar relatie met Rolduc.
Mol, Johannes AdriaanNoomen, Paul N.. (1996) - In: Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis S. 11-46
https://www.academia.edu/19274567

109Buchbeitrag  De Johanniters fan Snits: nammen, komôf en karrières
Mol, Johannes Adriaan. (1996) - In: Friezen. In bondel stúdzjes oer persoansnammen S. 117-154
https://www.academia.edu/19275645

110Buchbeitrag  Klaarkamp en Betterwird: een Cisterciënzer klooster en een uithof
Mol, Johannes Adriaan. (1996) - In: Verborgen verleden belicht. Introductie tot het historische en archeologische archief van Friesland S. 40-42

111Artikel  Nederlandse ridderbroeders van de Duitse Orde in Lijfland. Herkomst, afkomst en carrières.
Mol, Johannes Adriaan. (1996) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 111 (1996) S. 1-29
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/m/Mol__J._A._-_Nederlandse_ridderbroeders_van_de_Duitse_orde_i.pdf

112Buchbeitrag  Ziekenzorg voor kloosterlingen: de infirmerie
Mol, Johannes Adriaan. (1995) - In: Over kaken, broodbanken en etstoelen S. 123-124
https://www.academia.edu/19274585

113Artikel  Testamenten als historische bron
Mol, Johannes Adriaan. (1994) - In: Madoc Bd. 8 (1994) S. 203-210
https://www.academia.edu/19274579

114Buchbeitrag  Friezen en het hiernamaals: zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken, kloosters en armen in testamenten uit Friesland tot 1580
Mol, Johannes Adriaan. (1994) - In: Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw S. 175-214
https://www.academia.edu/19289760

115Buchbeitrag  Speelkinderen en papenkroost: testamentaire beschikkingen ten gunste van bastaarden
Mol, Johannes Adriaan. (1994) - In: Zorgen voor zekerheid. Studies over Friese testamenten in de vijftiende en zestiende eeuw S. 259-288

116Artikel  Vechten of verplegen: ontstaan en begintijd van het huis en de balije van Utrecht van de Duitse orde
Mol, Johannes Adriaan. (1993) - In: Jaarboek Oud-Utrecht (1993) S. 45-66

117Artikel  Begijnen in middeleeuws Leeuwarden: enkele nieuwe gegevens
Mol, Johannes Adriaan. (1993) - In: Leeuwarder historische reeks Bd. 4 (1993) S. 36-40
https://www.academia.edu/19274448

118Artikel  Haskerkonvint 1464-1521. It sukses fan in Windesheimer kleaster
Mol, Johannes Adriaan. (1993) - In: De Vrije Fries Bd. 73 (1993) S. 25-62
https://www.academia.edu/19274563

119Buchbeitrag  Besitzerwerbungen der friesischen Zisterzienserklöster Klaarkamp, Bloemkamp un Gerkesklooster
Mol, Johannes Adriaan. (1992) - In: Erwerbspolitik und Wirtschaftsweise mittelalterlicher Orden und Klöster S. 67-96

120Artikel  De grauwe bagijnen van Leeuwarden
Mol, Johannes Adriaan. (1992) - In: Leeuwarder historische reeks (1992) S. 61-106

121Artikel  De heilige in Friese testamenten, 1400-1550. Enkele onderzoeksperspectieven
Mol, Johannes Adriaan. (1992) - In: Kerktijd Bd. 4, 2 (1992) S. 8-14

122Artikel  De Fryske cisterciënser kleasters en har besit
Mol, Johannes Adriaan. (1991) - In: De Vrije Fries Bd. 71 (1991) S. 29-52

123Artikel  Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt. De stichting van de kloosters te Sneek en Franeker in de vijftiende eeuw
Mol, Johannes Adriaan. (1990) - In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis Bd. 16 (1990) S. 327-348

124Artikel  "Friese vrijheid" in de Duitse Orde. De verhoudingen van het Friese klooster Nes tot zijn ordescentrum Utrecht
Mol, Johannes Adriaan. (1989) - In: Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland Bd. 31 (1989) S. 113-152

125Buchbeitrag  Zur Wirtschaftsgeschichte der Deutschordensniederlassungen in Friesland
Mol, Johannes Adriaan. (1989) - In: Zur Wirtschaftsentwicklung des Deutschen Ordens S. 25-48
https://www.academia.edu/19416449

126Artikel  De plundering van het convent te Schoten in 1472
Mol, Johannes Adriaan. (1987) - In: De Vrije Fries Bd. 67 (1987) S. 65-88

127Buchbeitrag  Friezen en het hiernamaals. Zieleheilsbeschikkingen ten gunste van kerken kloosters en armen in testamenten uit Friesland, 1400-1580
Mol, Johannes Adriaan. (1986) - In: Studies A. H. Bredero S. 28-64, 259-268

128Buchbeitrag  Deux commanderies de la Frise médiévale
Mol, Johannes Adriaan. (1986) - In: Les ordres militaires, la vie rurale et le peuplement en Europe occidentale S. 241-254
https://www.academia.edu/19757708

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.