RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Mozdzioch, Slawomir«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Mozdzioch, Slawomir

RI opac: 55 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Mozdzioch, Slawomir. (2016)
https://iaepan.academia.edu/SlawomirMozdzioch

2Sammelwerk  Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej: spoleczenstwo, gospodarka, ideologia
Chrzan, KrystianCzapla, KrzysztofMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2014)

3Sammelwerk  Consensus or violence?: cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.)
Mozdzioch, SlawomirWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

4Sammelwerk  Scandinavian culture in medieval Poland
Mozdzioch, SlawomirStanislawski, Blazej M.Wiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

5Sammelwerk  Mittelalter - eines oder viele? = Sredniowiecze - jedno czy wiele?: erstes deutsch-polnisches Mediävistentreffen, Wroclaw, 3 - 5 VI 2005
Mozdzioch, SlawomirMrozowicz, WojciechRosik, Stanislaw [Bearb.]. - Wroclaw (2010)

6Sammelwerk  Stare i nowe w sredniowieczu: Pomiedy innowacja a tradycja [Altes und Neues im Mittelalter]
Mozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2009)

7Sammelwerk  Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej
Chudziak, WojciechMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Torún [u.a.] (2006)

8Sammelwerk  Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza. Praca zbiorowa
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna BogumilaMozdzioch, SlawomirRebkowski, Marian [Bearb.]. - Szczecin [u.a.] (2006)

9Sammelwerk  Opera selecta: Z dziejów kultury sredniowiecznej Polski i Europy
Leciejewicz, Lech. Rebkowski, MarianMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

10Sammelwerk  Wedrówki rzeczy i idei w sredniowieczu. Spotkania Bytomskie V
Mozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

11Monographie  Castrum munitissimum Bytom. Lokalny osrodek wladzy w panstwie wczesnopiastowskim
Mozdzioch, Slawomir. - Warszawa (2002)

12Sammelwerk  Civitas & villa: miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej [Civitas et villa: Stadt und Dorf im mittelalterlichen Mitteleuropa]
Bucko, CezaryLeciejewicz, LechKlápšte, JanMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2002)

13Sammelwerk  Czlowiek, sacrum, srodowisko
Mozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2000)

14Sammelwerk  Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej . Spotkania Bytomskie III
Mozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (1999)

15Sammelwerk  Lokalne osrodki wladzy panstwowej w XI - XII wieku w Europie Srodkowo-Wschodniej
Mozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (1993)

16Artikel  Rapporto preliminare della I campagna di scavi archeologici condotti nel sito della chiesa di Santa Maria di Campogrosso (San Michele del Golfo)- Altavilla Milicia-Pa
Mozdzioch, SlawomirBaranowski, TadeuszStanislawski, Blazej M.. (2017) - In: Notiziario Archeologico Palermo , 19 (2017) S. 1-13
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/notiziarioarcheologicopalermo/19_Polacchi_Altavilla_5.pdf

17Buchbeitrag  Oriens ex alto regnum Polonie visitavit? Christianisierung Polens unter den ersten Piasten im Lichte archäologischer Quellen
Mozdzioch, Slawomir. (2014) - In: Stredoveká Evropa v pohybu S. 419-448

18Buchbeitrag  Consensus or Violence? Archaeology and the Beginnings of the Piast State
Mozdzioch, Slawomir. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 299-314

19Buchbeitrag  Grody wezesnopiastowskie w swietle wyników tzw. badan "milenialnych" oraz efektów najnowszych prac wykopaliskowych [Early Piast castles in the light of the "Millennium" surveys and the results of the latest archaeological excavations]
Mozdzioch, Slawomir. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 443-458

20Buchbeitrag  "Bodaj sie Piastow rzady nam swiecily". Archeologia o poczatkach panstwa piastowskiego
Mozdzioch, Slawomir. (2011) - In: FS Lech Leciejewicz (2011) S. 67-82

21Buchbeitrag  Zu den Anfängen des polnischen Städtewesens aus der Sicht archäologischer Erkenntniss
Mozdzioch, Slawomir. (2011) - In: Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung S. 245-268

22Buchbeitrag  Czy monarchia pierwszych Piastów byla krajem chrzescijanskim? Uwagi archeologa
Mozdzioch, Slawomir. (2011) - In: Dynamika przemian spoecznych i religijnych w sredniowieczu S. 123-154

23Artikel  Die Piastenburgen und die Anfänge der mittelalterlichen Städte in Schlesien
Mozdzioch, Slawomir. (2010) - In: Acta praehistorica et archaeologica Bd. 42 (2010) S. 85-97

24Buchbeitrag  Wishful digging - Burgwallforschung im Rahmen des polnischen Millenium-Projektes
Mozdzioch, Slawomir. (2009) - In: Burgwallforschung im akademischen und öffentlichen Diskurs des 20. Jahrhunderts S. 139-154

25Buchbeitrag  Gród Recen - refugium episcopi [Die Burg Recen - refugium episcopi]
Mozdzioch, SlawomirPrzysiezna-Pizarska, Magdalena. (2008) - In: Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu S. 235-252

26Buchbeitrag  Ein Land, wo "Milch und Honig fließt". Die ersten Piasten als Wirtschafter ihres Landes
Mozdzioch, Slawomir. (2008) - In: FS Winfried Schich (Zentrum) S. 265-278

27Buchbeitrag  Refleksje na temat stanu wiedzy archeologicznej o slaskim wczesnym sredniowieczu
Mozdzioch, Slawomir. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 189-206

28Buchbeitrag  Obieg monetarny na Slasku w XI wieku na przykladzie znalezisk z Bytomia Odrzanskiego
Mozdzioch, SlawomirSuchodolski, Stanislaw. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 365-381

29Buchbeitrag  Gens perfidia et nondum bene christiana - konfrontacja chrzescijanstwa i wierzen tradycyjnych w panstwie pierwszych Piastów w swietle najnowszych odkryc archeologii
Mozdzioch, Slawomir. (2005) - In: Sacrum. Obraz i funkcja w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 67-82

30Buchbeitrag  The "Castrum Munitissimum Bytom" - a local power centre of the early Piast State.
Mozdzioch, Slawomir. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 305-318

31Buchbeitrag  Wroclaw-Ostrów Tumski in the Early Middle Ages.
Mozdzioch, Slawomir. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 319-338

32Buchbeitrag  Slask wczesnosredniowieczny w swietle badan archeologicznych i historycznych - "crambe bis cocta"?.
Mozdzioch, Slawomir. (2003) - In: Civitas Schinesghe cum pertinentiis S. 51-87

33Buchbeitrag  Dzieje ziemi opolsko-raciborskiej w sredniowieczu z punktu widzenia archeologa
Mozdzioch, Slawomir. (2003) - In: Sacra Silenti provincia 800 lat dziedziczonego ksiestwa opolskiego (1202-2002) S. 11-25

34Buchbeitrag  Die frühmittelalterliche Burg in "Bitom"
Mozdzioch, Slawomir. (2002) - In: Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit S. 227-241

35Buchbeitrag  Schlesien im 10. Jahrhundert
Mozdzioch, Slawomir. (2001) - In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 S. 417-440

36Buchbeitrag  Archeologiczne slady kultu poganskiego na Slasku wczesnosredniowiecznym
Mozdzioch, Slawomir. (2000) - In: Czlowiek, sacrum, srodowisko S. 155-193

37Buchbeitrag  Spolecznosc plemienna Slaska w IX-X wieku
Mozdzioch, Slawomir. (2000) - In: Slask okolo roku 1000 S. 25-71

38Buchbeitrag  Slezsko v 10. století.
Mozdzioch, Slawomir. (2000) - In: Premyslovský stát kolem roku 1000 S. 215-224

39Buchbeitrag  Slask miedzy Gnieznem a Praga.
Mozdzioch, Slawomir. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku S. 169-198

40Buchbeitrag  Wstep
Mozdzioch, Slawomir. (1999) - In: Centrum i zaplecze we wczesnosredniowiecznej Europie Srodkowej. Spotkania Bytomskie III S. 7-8

41Buchbeitrag  Wczesnosredniowieczne grody slaskie a ówczesne podzialy plemienne
Mozdzioch, Slawomir. (1998) - In: Kraje slowianskie w wiekach srednich. Profanum i sacrum S. 99-114

42Buchbeitrag  Archäologische Forschungen zu frühmittelalterlichen Burgen in Schlesien
Mozdzioch, Slawomir. (1998) - In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa S. 275-292

43Buchbeitrag  Usus aquarum: Der Fluß im frühmittelalterlichen Alltag Schlesiens
Mozdzioch, Slawomir. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 467-481

44Buchbeitrag  Die frühstädtischen Siedlungskomplexe und Lokationsstädte in Schlesien im 12.-13. Jh. (Änderungen der Raumstruktur im Lichte der archäologischen Quellen)
Hendel, ZenonMozdzioch, Slawomir. (1996) - In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa S. 87-100

45Buchbeitrag  Das mittelalterliche Dorf in Polen im Lichte der archäologischen Forschung
Mozdzioch, Slawomir. (1996) - In: Ruralia 1 S. 282-295

46Buchbeitrag  Dwa wielkie plany. Wczesnomiejskie zespoly osadnicze a miasta lokacyjne na Slasku
Mozdzioch, Slawomir. (1996) - In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej 2 S. 31-42

47Buchbeitrag  Zur Genese der Lokationsstädte in Polen in stadtgeschichtlicher Sicht
Mozdzioch, Slawomir. (1995) - In: Burg, Burgstadt, Stadt S. 149-160

48Artikel  The origins of the medieval Polish towns
Mozdzioch, Slawomir. (1994) - In: Archaeologia Polona Bd. 32 (1994) S. 129-153
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/484

49Buchbeitrag  Die Keramik der Siedlung Bytom Odrzaski in Schlesien. Ein Beitrag zur Theorie und Methode der Bearbeitung von frühmittelalterlicher Keramik
Mozdzioch, Slawomir. (1994) - In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert (1994) S. 143-154

50Buchbeitrag  Kasztelania bytomska - losy sredniowiecznego osrodka wladzy [Kastellaneiburg Bytom - zur Geschichte des mittelalterlichen Zentrums]
Mozdzioch, Slawomir. (1993) - In: Lokalne osrodki wladzy panstwowej w XI-XII wieku w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 261-289

51Artikel  Wczesnosredniowieczny zespól osadniczy w Bytomiu Odrzanskim, woj. Zielona Góra
Mozdzioch, SlawomirNowacka, Lidia. (1993) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 34 (1993) S. 249-257

52Artikel  Znaczenie pozytkow wodnych w zyciu codziennym mieszkancow wczesnosredniowiecznego Slaska
Mozdzioch, Slawomir. (1993) - In: Rzeki. Kultura, cywilizacja, historia Bd. 2 (1993) S. 149-168

53Buchbeitrag  Wczesnomiejskie zespoly osadnicze na Slasku w XI-XII wieku.
Mozdzioch, Slawomir. (1991) - In: Miasto zachodnioslowianskie w XI-XII wieku S. 85-102

54Buchbeitrag  Konsekwencje gospodarcze przylaczenia Slaska do panstwa Piastów
Mozdzioch, Slawomir. (1991) - In: Od plemienia do panstwa. Slask na tle wczesnosredniowiecznej Slowianszczyzny S. 153-179

55Artikel  Funkcje gospodarcze slaskich grodów kasztelanskich w panstwie wczesnopiastowskim
Mozdzioch, Slawomir. (1991) - In: Studia Lednickie Bd. 2 (1991) S. 23-42
http://czashum.hist.pl/media//files/Studia_Lednickie/Studia_Lednickie-r1991-t2/Studia_Lednickie-r1991-t2-s23-42/Studia_Lednickie-r1991-t2-s23-42.pdf

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.