RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Muller, Samuel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Muller, Samuel

RI opac: 59 Einträge

1Gesamttitel Oorkondenboek van het sticht Utrecht tot 1301 (Vol. 1-5)
Muller, SamuelHerringa, K.Ketner, FransBouman, Arie Cornelis [Hrsg.]. - Utrecht (1925 - 1959)

2Sachtitel  Oorkondenboek van het sticht Utrecht tot 1301. Bd. 1
Muller, Samuel [Hrsg.]. - Utrecht (1925)

3Sachtitel  Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528). Bd. 4: Indices
Muller, SamuelSoest, Marie I. van [Bearb.]. - Utrecht (1922)

4Sachtitel  Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528). Bd. 3
Muller, Samuel [Bearb.]. - Utrecht (1919)

5Sachtitel  Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528). Bd. 2
Muller, Samuel [Bearb.]. - Utrecht (1918)

6Monographie  Albrecht Dürers niederländische Reise (Vol. 1-2)
Veth, JanMuller, Samuel. - Berlin (1918)

7Sachtitel  Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528). Bd. 1
Muller, Samuel [Bearb.]. - Utrecht (1917)

8Gesamttitel Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht (722-1528) (Vol. 1-3 u. Indices)
Muller, Samuel [Bearb.]. - Utrecht (1917 - 1922)

9Monographie  Catalogus van het archief der staten van Utrecht: 1375 - 1813
Muller, SamuelFruin, F.. - Utrecht (1915)

10Monographie  Schetsen uit de middeleeuwen
Muller, Samuel. - Amsterdam (1914)

11Monographie  Ordinamento e Inventario degli Archivi
Muller, SamuelFeith, Johan AdriaanFruin, Robert. - Torino (1908)
http://archivi.beniculturali.it/Biblioteca/indexMuller.html

12Sammelwerk  Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen (Vol. 1-7)
Joosting, Jan Gualtherus ChristiaanMuller, Samuel [Hrsg.]. - Den Haag (1906 - 1924)

13Monographie  Catalogus van het archief der bisschoppen van Utrecht
Muller, Samuel. - Utrecht (1906)

14Sachtitel  Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht
Muller, Samuel [Hrsg.]. - 's-Gravenhage (1903)

15Sachtitel  Regesten van het archief der stad Utrecht
Muller, Samuel [Bearb.]. - Utrecht (1896)
http://www.archive.org/details/regestenvanheta00mullgoog

16Monographie  Bijdragen voor een oorkondenboek van het sticht Utrecht: Regesten van het Archief der stad Utrecht
Muller, Samuel. - Utrecht (1896)

17Sachtitel  Het Rechtsboek van den dom van Utrecht, door Mr. Hugo Wstinc
Muller, Samuel [Hrsg.]. - 's-Gravenhage (1895)

18Sachtitel  Het oudste cartularium van het sticht Utrecht
Muller, Samuel [Hrsg.]. - 's-Gravenhage (1892)

19Sachtitel  Regesten van het kapittel van St. Pieter
Muller, Samuel [Bearb.]. - Utrecht (1891)
http://www.archive.org/details/regestenvanhetk00mullgoog

20Monographie  Over claustraliteit: bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden
Muller, Samuel. - Amsterdam (1890)

21Sachtitel  De Registers en rekeningen van het bisdom Utrecht: 1325 - 1336 (Vol. 1-2)
Muller, Samuel [Hrsg.]. - Utrecht (1889 - 1891)

22Monographie  Catalogus van het archief van het kapittel van St. Pieter
Muller, Samuel. (1886)

23Monographie  Openbare verzamelingen der Gemeente Utrecht: Catalogus van het Archief (Vol. 1-4)
Muller, Samuel. - Utrecht (1884 - 1893)

24Sachtitel  De middeleeuwsche rechtsbronnen der stad Utrecht (Vol. 1-4)
Muller, Samuel [Hrsg.]. - 's-Gravenhage (1883 - 1897)

25Monographie  Lijst van Noord -Nederlandsche Kronijken , met opgave van bestaande handschriften en litteratur.
Muller, Samuel. - Utrecht (1880)

26Monographie  Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur
Muller, Samuel. - Utrecht (1880)

27Artikel  Een Mideleeuwsch Gasthuis
Muller, Samuel. (1921) - In: Oudheidkundig jaarboek Ser. 3, Bd. 1 (1921) S. 47-50
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/oudheidkundig_jaarboek1921/0063?sid=69976bed71a1ac5749a0d108217f8dc7

28Artikel  Historisch-diplomatische opmerkingen over oorkonden, uit te geven in het Oorkondenboek van het sticht Utrecht II
Bouman, Arie CornelisMuller, Samuel. (1920 - 1922) - In: Nederlands archievenblad Bd. 29 (1920/22) S. 26-41

29Artikel  Middeleeuwsche glasvensters
Muller, Samuel. (1917) - In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond Ser. 2, Bd. 10 (1917) S. 118-120
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0130?sid=69976bed71a1ac5749a0d108217f8dc7

30Artikel  Maasland en Delfland
Muller, Samuel. (1916) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 5, Bd. 3 (1916) S. 143-155

31Artikel  De Trechtsche Kathedraalkwestie
Muller, Samuel. (1915) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 5, Bd. 2 (1915) S. 1-26

32Artikel  Nog iets over de oudste geschiedenis van Schieland
Muller, Samuel. (1915) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 5, Bd. 2 (1915) S. 173-193

33Artikel  De oudste goederenlijsten der abdij van Egmond
Muller, Samuel. (1914) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 35 (1914) S. 1-39

34Artikel  De echtheid van het Charter van bisschop Balderik
Muller, Samuel. (1912) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 4, Bd. 10 (1912) S. 42-57

35Artikel  Antwoord aan mr. Muller, van dr. I.H. Gosses, met Naschrift van mr. S. Muller Fz.
Gosses, Izaak HendrikMuller, Samuel. (1912) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 4, Bd. 10 (1912) S. 58-72

36Artikel  Arnoldus Buchelius, Traiecti Batavorum descriptio,
Muller, Samuel. (1906) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 25 (1904) S. 131-268

37Artikel  Le style de la circoncision
Muller, SamuelNélis, Hubert. (1906) - In: Revue des bibliothèques et archives de Belgique Bd. 4 (1906) S. 259-280, 399-403

38Artikel  Nog eenige stukken over de proosdij van St. Jan te Utrecht
Muller, Samuel. (1904 - 1909) - In: Verslagen en mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandsche Recht Bd. 5 (1904/09) S. 42-56

39Artikel  Bisschop Adelbolds Dom
Muller, Samuel. (1902) - In: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht Bd. 28 (1902) S. 114-120

40Artikel  Nog iets over de St. Salvatorskerk te Utrecht
Muller, Samuel. (1901) - In: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht Bd. 27 (1901) S. 287-299

41Artikel  De Dom van Bisschop Adelbold
Muller, Samuel. (1901) - In: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht Bd. 27 (1901) S. 307-328

42Artikel  Het oude register van graaf Florens
Muller, Samuel. (1901) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 22 (1901) S. 90-269

43Artikel  Lijst van de goederen en rechten, behoorende aan de proosdij van St. Jan te Utrecht in de 15de eeuw
Muller, Samuel. (1899 - 1903) - In: Verslagen en mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandsche Recht Bd. 4 (1899/03) S. 239-316

44Artikel  De St. Salvatorskerk te Utrecht. Eene Merovingische kathedraal
Muller, Samuel. (1898) - In: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht Bd. 25 (1898) S. 21-73

45Artikel  De valsche wijbisschop Jacob van Gulik
Muller, Samuel. (1897) - In: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht Bd. 24 (1897) S. 187-214

46Artikel  Die S. Salvatorskirche in Utrecht
Muller, Samuel. (1897) - In: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst Bd. 16 (1897) S. 256-292

47Artikel  Rekeningen van den drost van Twenthe over 1336-1339
Muller, Samuel. (1897) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 18 (1897) S. 123-180
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a148055.pdf

48Artikel  De Nederlandsche Volksnamen op de Tabula Peutingeriana
Muller, Samuel. (1893) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 3, Bd. 7 (1893) S. 82-88

49Artikel  Collatierecht en ambtsbejag, naschrift
Muller, Samuel. (1892) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 3, Bd. 6 (1892) S. 75-80

50Artikel  De jaarstijl te Rotterdam voor de hervorming
Muller, Samuel. (1892) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 3, Bd. 6 (1892) S. 268-270

51Artikel  Das Eigentum an den Domcurien der deutschen Stifter
Muller, Samuel. (1891) - In: Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst Bd. 10 (1891) S. 341-374

52Artikel  Mandamenten van bisschop Aernt van Hoern tot handhaving der kerkelijke tucht. 1372-1375
Muller, Samuel. (1889) - In: Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht Bd. 17 (1889) S. 124-146

53Artikel  Collatierecht en incorporatie van kerken: Bijlagen
Muller, Samuel. (1888) - In: Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis Bd. 3 (1888) S. 280-336

54Artikel  Het archief der Oud-Bisschoppelijke Klerezij te Utrecht
Muller, Samuel. (1888) - In: Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde Ser. 3, Bd. 4 (1888) S. 209-220

55Artikel  Collatierecht en incorporatie van kerken
Muller, Samuel. (1887) - In: Archief voor Nederlandsche kerkgeschiedenis Bd. 2 (1887) S. 193-218, 337-371

56Artikel  Stukken betreffende den strijd der Bisschoppen van Utrecht met de stadt Utrecht, over het bezit van heerlijke rechten
Muller, Samuel. (1886) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 9 (1886) S. 31-125

57Artikel  Stukken betreffende de groote en kleine kalende-broederschappen te Utrecht,
Muller, Samuel. (1885) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 8 (1885) S. 117-153

58Artikel  Sprokkelingen uit het archief van het kapittel van St. Pieter te Utrecht
Muller, Samuel. (1880 - 1885) - In: Verslagen en mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-vaderlandsche Recht Bd. 1 (1880/85) S. 460-485

59Artikel  Het oprichten eener Vroedschap te Utrecht
Muller, Samuel. (1879) - In: Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap Bd. 2 (1879) S. 73-94

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.