RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Musílek, Martin«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Musílek, Martin

RI opac: 55 Einträge

1Sammelwerk  Svatá Ludmila: Žena na rozhraní veku
Marík, JanMusílek, MartinSommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2021)

2Monographie  Hertvíkové z Rušinova: východoceská šlechta ve víru husitských bourí
Musílek, Martin. - Praha (2020)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Musílek, Martin. (2016)
https://cuni.academia.edu/MartinMusilek

4Sammelwerk  Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415-2015): Mistr Jan Hus a jeho dedictví: katalog výstavy.
Musílek, Martin [Hrsg.]. - Praha (2015)

5Monographie  Patroni, klienti, príbuzní. Sociální svet Starého Mesta pražského ve 14. století [Patrons, Clients, and Relatives: The Social World of Old Town Prague in the 14th Century]
Musílek, Martin. - Praha (2015)

6Sammelwerk  Prameny k dejinám Židu v Cechách a na Morave ve stredoveku: od pocátku do roku 1347.
Blechová, LenkaDoležalová, EvaMusílek, MartinZachová, JanaPolakovic, DanielVisi, Tamás [Hrsg.]. - Praha (2015)

7Monographie  Patroni, klienti, príbuzní. Sociální svet Starého Mesta pražského ve 14. století [Patrons, Clients, and Relatives: The Social World of the Old Town Prague in the 14th Century]
Musílek, Martin. - [University of Prague] (2014)
https://hdl.handle.net/20.500.11956/72893

8Sammelwerk  Havelské Mesto pražské ve stredoveku: historie, archeologie, stavební historie
Musílek, Martin [Hrsg.]. - Praha (2012)

9Buchbeitrag  Jméno Ludmila a jeho obliba ve stredoveké Praze
Musílek, Martin. (2021) - In: Svatá Ludmila. Žena na rozhraní veku S. 185-205

10Buchbeitrag  "Cí chleba jíš, toho písen zpívej." Bohatí a chudí ve stredoveké Praze
Cymbalak, TomaszMusílek, Martin. (2021) - In: FS Rudolf Procházka S. 150-178

11Artikel  Kaufmannsbücher und -register in den böhmischen Ländern des Mittelalters
Musílek, Martin. (2021) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 129 (2021) S. 22-53

12Artikel  Majitelé - nájemci - podnájemníci
Musílek, Martin. (2020) - In: Staletá Praha Bd. 36, 2 (2020) S. 2-36

13Artikel  Hus a pražští konšelé v predvecer revoluce: Staromestské soudní knihy pro dluhy a možnosti jejich výpovedi pro dejiny mesta
Musílek, Martin. (2019) - In: Cesky casopis historicky Bd. 117 (2019) S. 275-317

14Buchbeitrag  Jak Janek Heim do neštestí prišel. "Obycejné" dedictví v "neobycejné" dobe aneb politika, moc a bohatství v husitské Praze
Musílek, Martin. (2019) - In: Stredoveké mesto. Politické promeny a sociální inovace S. 75-88

15Buchbeitrag  Hertvíkové na Rušinove. Sociální svet nižší šlechty na Cáslavsku a Chrudimsku v dobe vymknuté z kloubu
Musílek, Martin. (2019) - In: Z pocátku husitské revoluce. K výrocí svecení husitských kneží na Lipnici v roce 1417 S. 141-163

16Artikel  Jaroslav Mezník a "diskuse" o krizi pozdnestredoveké spolecnosti a pocátcích husitské revoluce.
Musílek, Martin. (2019) - In: Casopis matice moravské Bd. 138 (2019) S. 381-395

17Artikel  Migration in der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert. Neubürgerliste (1324-1393) und Gerichtsbuch (1351-1367) als Quellen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Stadt
Musílek, Martin. (2019) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 127 (2019) S. 173-188

18Artikel  Unser stat rathaus". Staromestská radnice v Praze a její nejstarší znaková galerie ["Unser stat rathaus". The Old Town Hall in Prague and its earliest gallery of coats of arms]
Musílek, Martin. (2018) - In: Staletá Praha Bd. 34, 1 (2018) S. 2-42
http://www.staletapraha.cz/media/2018_1/sp-2018-1-cl-01-musilek-sme-radnice-72dpi.pdf

19Buchbeitrag  Meštanská domácnost a její výbava.
Musílek, Martin. (2018) - In: Sedm veží. Karel IV. pohledem akademiku (1316-2016) S. 123-139

20Buchbeitrag  Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400
Musílek, Martin. (2018) - In: Die "Berner" oder die "Prager" Pietà? S. 115-125

21Buchbeitrag  Obchodní kontakty pražských meštanu na prelomu 14. a 15. století: Die Handelskontakte der Prager Bürger in der Zeit um 1400.
Musílek, Martin. (2018) - In: Pražská Pieta v Bernu. Predmet obchodu, modla, muzejní exponát S. 115-143

22Buchbeitrag  "Eine aus den Fugen geratene Zeit". Böhmen und Sachsen während der Hussitenkriege
Musílek, Martin. (2018) - In: Sachsen Böhmen 7000. Begleitband zur Sonderausstellung S. 210-219

23Buchbeitrag  Pražské Židovské Mesto ve stredoveku a jeho obyvatelé.
Musílek, Martin. (2018) - In: Sedm veží. Karel IV. pohledem akademiku (1316-2016) S. 153-171

24Buchbeitrag  Die Juden in Böhmen und Sachsen im Mittelalter
Musílek, Martin. (2018) - In: Sachsen Böhmen 7000. Begleitband zur Sonderausstellung S. 220-224

25Buchbeitrag  Aby království kvetlo pokojem: zakladatelské úsilí Lucemburku
Musílek, Martin. (2018) - In: Sedm veží. Karel IV. pohledem akademiku (1316-2016) S. 51-63

26Buchbeitrag  Petr Habartuv a jeho svet. Historie, archeologie a stavebni historie nad dejinami Stareho Mesta prazskeho ve stredoveku [Petr Habartuv and His World. History, Archaeology, and Building History of the Old Town of Prague History in the Middle Ages]
Musílek, Martin. (2017) - In: Forum urbes medii aevi 10 S. 219-231

27Buchbeitrag  Opatovice na Novém Meste pražském. Nejstarší dejiny a topografie prímestské osady ve svetle písemných pramenu.
Musílek, Martin. (2017) - In: Radnice, rynek a tržište. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve stredovekých a rane novovekých mestech S. 175-214

28Buchbeitrag  Písemnosti mestské správy - Kniha soudní s trhovými zápisy Starého Mesta pražského
Musílek, Martin. (2017) - In: Cítanka latinských textu S. 327-342

29Buchbeitrag  Narodni-Mikulandska, vyzkum jednoho domovniho bloku. Nastin transformace stredovekeho osidleni na rozmezi Stareho a Noveho Mesta prazskeho ve svetle aktualnich archeologickych pramenu [Narodni-Mikulandska, Research of a Block of Flats. An Outline of the Transformation of the Medieval Settlement on the Boundaries of the Old and New Towns of Prague In the Light of Current Archaeological Sources]
Cymbalak, TomaszMusílek, Martin. (2017) - In: Forum urbes medii aevi 10 S. 125-148

30Artikel  Z meštanského domu na panovnický dvur: potomci Jana z Kamenice a Olbramovici ve službách Lucemburku a církve
Musílek, Martin. (2017) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 20, 2 (2017) S. 85-115

31Artikel  Zlomek knihy vydání, v níž jsou jména Židu. "Nove objevený" rukopisný zlomek kupeckého rejstríku a jehovýpoved pro pražský obchod ve stredoveku
Musílek, Martin. (2016) - In: Pražský sborník historický Bd. 44 (2016) S. 141-166

32Artikel  Šimon od Bílého lva. Den pražského meštana v dobe vymknuté z kloubu
Musílek, Martin. (2016) - In: Staletá Praha Bd. 32, 2 (2016) S. 2-27

33Buchbeitrag  Stadtelite oder Patriziat? Die Sozialwelt der Prager Herrschaftselite im Mittelalter
Musílek, Martin. (2016) - In: Krakau - Nürnberg - Prag. Die Eliten der Städte S. 79-90

34Buchbeitrag  Juden und Christen in der Prager Altstadt während des Mittelalters. Koexistenz oder Konfrontation?
Musílek, Martin. (2015) - In: Juden in der mittelalterlichen Stadt S. 57-78

35Artikel  Svedectví písemných pramenu o stavebních úpravách domu na Starém Meste pražském ve stredoveku.
Musílek, Martin. (2015) - In: Svorník Bd. 13 (2015) S. 202-209

36Buchbeitrag  Stadtbevölkerung und Raum: die soziale und räumliche Veränderung der Prager Altstadt im 14. Jahrhundert
Musílek, Martin. (2014) - In: Cities and their spaces. Concepts and their use in Europe S. 273-287

37Buchbeitrag  Formy komunikace doby husitské. Listy pražských obcí proti odbehlým meštanum aneb vysoká hra o velké majetky
Musílek, Martin. (2014) - In: Komunikace ve stredovekých mestech S. 151-161

38Buchbeitrag  Mésta
Musílek, Martin. (2014) - In: Husitské století S. 317-332

39Artikel  "Z Benátek až na konec sveta". Príbeh skleneného poháru z pražského domu cp. 379/I v Praze
Musílek, MartinŽdárská, Anna. (2014) - In: Staletá Praha Bd. 30, 2 (2014) S. 2-17

40Artikel  K promene predlokacního osídlení Prahy v rane gotické mesto na príkladu románského domu v objektu cp. 309 v Bartolomejské ulici
Havrda, JanSemerád, MatoušMusílek, Martin. (2014) - In: Staletá Praha Bd. 30, 2 (2014) S. 65-85

41Artikel  Mincmistr Eberhard a jeho prátelé. Nekolik poznámek k pocátkum Havelského Mesta [Mintmaster Eberhard and his Friends: Several notes on the beginnings of Gallus Town]
Musílek, Martin. (2013) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 16, 2 (2013) S. 7-23

42Artikel  Príbeh trí Mikulášu od Veže. Príspevek k otázce jejich totožnosti
Musílek, Martin. (2013) - In: Staletá Praha Bd. 29, 1 (2013) S. 2-15

43Artikel  Mestská spolecnost a prostor. Problémy a moznosti vyuzití sociální topografie pri výzkumu stredovekých mest [Städtische Gesellschaft und Raum. Probleme und Nutzungsmöglichkeiten der Sozialtopographie bei der Erforschung mittelalterlicher Städte]
Musílek, Martin. (2013) - In: Documenta Pragensia Bd. 32, 2 (2013) S. 23-42

44Buchbeitrag  In Novo foro residentis: sociotopografická analýza Havelského tržište ve 14. století
Musílek, Martin. (2012) - In: Havelské Mesto pražské ve stredoveku. Historie, archeologie, stavební historie S. 42-71

45Artikel  Ke stavebním dejinám zaniklého mestského špitálu a chudobince u sv. Bartolomeje na Novém Meste pražském (cp. 427 a 435)
Kovár, MiroslavMusílek, MartinProkopová, Anna. (2012) - In: Staletá Praha Bd. 28, 2 (2012) S. 77-90

46Buchbeitrag  Mestské elity ve sluzbách Lucemburku
Musílek, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 461-464

47Buchbeitrag  Der Aufstand von Wiener, Krakauer und Prager Bürgern. Die Entwicklung der Stadteliten zu Anfang des 14. Jahrhunderts
Musílek, Martin. (2011) - In: Elita wladzy miasta Krakowa S. 379-400

48Artikel  Pet tisíc hriven Ebruše Poplinova. Príspevek k financnímu podnikání pražských a kutnohorských meštanských elit ve 13. a 14. století na základe výpovedi písemných pramenu [Five thousand grivnas of Ebruš Poplinov. Contribution to the finantial enterprise of the town elites in Prague and Kuttenberg in the 13th and 14th century based on the written sources]
Musílek, Martin. (2011) - In: Numismatický sborník Bd. 26 (2011) S. 117-135

49Buchbeitrag  Hostince, krcmy a šenky na Starém Meste pražském ve stredoveku. [Accommodation facilities in the Old Town (Prague) in the Middle Ages]
Musílek, Martin. (2010) - In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie S. 57-77

50Artikel  Benediktinské opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémove. Príspevek k historii a stavební podobe "zapomenutého" kláštera pod Železnými horami.
Kovár, MiroslavMusílek, Martin. (2009) - In: Muzeum (Praha) Bd. 117 (2009) S. 157-183

51Buchbeitrag  Patriciát: prední mezi meštany
Musílek, Martin. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 502-503

52Buchbeitrag  Zajetí ceského panstva patriciátem v sedleckém kláštere a v Praze roku 1309. Príspìvek k vývoji pražského a kutnohorského patriciátu na prelomu 13. a 14. století
Musílek, Martin. (2009) - In: Sedlec. Historie, architektura a umelecká tvorba seleckého kláštera S. 139-164

53Buchbeitrag  Cenek z Vartenberka a jeho hodnocení v ceské historii
Musílek, Martin. (2008) - In: Historie - pamet národa 2. Prínos významných postav a událostí ceských dejin pro soucasnost S. 51-62

54Buchbeitrag  Odraz dvorské kultury v mestském prostredí ve 13. a 14. století
Musílek, Martin. (2008) - In: Dvory a rezidence ve stredoveku Tl. 2 S. 475-505

55Artikel  Apatykári na Starém Meste pražském ve stredoveku. Príspevek k možnostem sociotopografické analýzy v areálu pražského soumestí na príklade osob zabývajících se vykonáváním lékárnického povolání
Musílek, Martin. (2008 - 2009) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 12, 1 (2008/09) S. 97-137

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.