RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Musil, František«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Musil, František

RI opac: 101 Einträge

1Monographie  Dejiny vychodnich Cech: v praveku a stredoveku (do roku 1526) [Die Geschichte Ostböhmens in Urzeit und Mittelalter (bis zum Jahre 1526)]
Felcman, Ondreju.a.. Musil, František [Hrsg.]. - Praha (2009)

2Monographie  Kladsko
Musil, František. - Praha (2007)

3Monographie  Dokumenty k dejinám ceského stredoveku a raného novoveku.
Šandera, MartinMusil, FrantišekBeran, Zdenek. - Hradec Králové (2006)

4Monographie  Jablonné nad Orlicí - vydáno ke 100. výrocí povýšení na mesto císarem Františkem Josefem I.
Keprta, JaroslavMusil, FrantišekNožka, Vladimír. - Jablonné nad Orlicí (2006)

5Monographie  Úvod do kastelologie (Vol. 1-2)
Musil, František. - Hradec Králové (2006)

6Monographie  Zaniklé hrady, zámky a tvrze Cech, Moravy a Slezska po roce 1945
Musil, FrantišekPlacek, MiroslavÚlovec, Jirí. - Praha (2005)

7Monographie  Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Sleszka [Verschwundene Burgen, Schlösser und Festungen in Mähren und Schlesien]
Musil, FrantišekPlacek, Miroslav. - Praha (2003)

8Monographie  Osídlování Poorlicka v dobe predhusitské: Kraj na Tiché Orlici, v povodí Trebovky a Moravské Sázavy [ Besiedlung des Gebietes Poorlicko in vorhussitischer Zeit.]
Musil, František. - Ústí nad Orlicí (2002)

9Monographie  Chrestomatie k de(jinám Kladska
Musil, FrantišekPregiel, Piotr. - Hradec Králové (2002)

10Monographie  Dejiny Králicka
Musil, František. - Dolní Lipka (2000)

11Monographie  Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov nad Knežnou
Musil, FrantišekSvoboda, Ladislav. - Ústí nad Orlicí (1998)

12Monographie  Velká Skrovnice. Její historie a soucasnost
Harapátová, AnnaMusil, František. - Dolní Lipka (1996)

13Monographie  Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí
Musil, František. - Ústí nad Orlicí (1995)

14Buchbeitrag  Vjchodní Cechy v raném a vrcholném stredoveku. Stredoveké kolonizacni procesy a uzemni podoba oblasti
Musil, František. (2011) - In: Uzemi vychodnich Cech od stredoveku po rany novovek S. 17-36

15Artikel  Zanikly zámek v Ostrave-Kuncickách (Malych Kuncicich) [Das eingegangene Schloss in Ostrau-Klein Kuntschitz]
Musil, František. (2010) - In: Castellologica bohemica Bd. 12 (2010) S. 563-566

16Buchbeitrag  Minsterbersko a Kladsko - dva sousedni regiony / Ksiestwo Ziebickie i Ziemia Klodzka - dwa sasiednie regiony
Musil, František. (2010) - In: Ziebice - miasto sw. Jerzego. Dzieje i kultura dawnej stolicy ksiazecej S. 29-40

17Buchbeitrag  Kladsko v dobe vlády Lucemburku - (Jan Lucemburský, Karel IV.) [Das Glatzer Land in der Zeit der Regierung der Luxemburger (Johann von Luxemburg, Karl IV. ]
Musil, František. (2009) - In: 550 let Hrabství kladského. 1459-2009. Sborník S. 41-75

18Artikel  K chronologii a lokalizaci nejstarších hradeckých kostelu (do pocátku 14. století). [On Chronology and Localization of the Oldest Churches in Hradec Králové (by the beginning of the 14th century)]
Musil, František. (2009) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 16 (2009) S. 147-156

19Artikel  Rod erbu trmene a vrcholná kolonizace kraje na strední Úpe a strední a horní Metuji
Musil, František. (2009) - In: Rodným krajem Bd. 38 (2009) S. 24-27

20Buchbeitrag  Hradec Králové jako centrum východoceské církevní správy v predhusitském období.
Musil, František. (2009) - In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejcka v Hradci Králové 1308-2008 S. 53-60

21Buchbeitrag  Otazníky kolem nejstarších dejin Žamberka
Musil, František. (2009) - In: FS Ružena Hlušicková S. 211-223

22Buchbeitrag  Hradec Králové, Eliška Rejcka a rok 1308
Musil, František. (2009) - In: Chrám Svatého Ducha a královna Eliška Rejcka v Hradci Králové 1308-2008 S. 11-15

23Artikel  Z dejin šlechtického sídla v Havírove-Dolní Suché. [From the history of the former mansion in Havírov-Dolní Suchá]
Musil, František. (2009) - In: Tešínsko Bd. 52, 4 (2009) S. 21-24

24Buchbeitrag  Náboženské zvraty v Kladsku [Religiöse Wandlungen in Glatz]
Musil, František. (2009) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 4 S. 422-438

25Artikel  Rod erbu trmene a vrcholná kolonizace kraje na strední Úpe a strední a horní Metuji
Musil, František. (2008) - In: Rodným krajem Bd. 37 (2008) S. 29-34

26Artikel  Lovecký zámecek v Janském (Janovském) údolí (k. ú. Staré Hobzí)
Musil, František. (2008) - In: Vlastivedný sborník Moravskobudejovicka Bd. 2 (2008) S. 545-550

27Artikel  Otázky kolem pocátku hradu Potštejna neboli muže být rok 2009 rokem 750. výrocí první písemné zprávy o Potštejne
Musil, František. (2008) - In: Orlické Hory a Podorlicko Bd. 15 (2008) S. 207-216

28Artikel  Dva zámky v Dolní (Nemecké) Lutyni
Musil, František. (2008) - In: Tešínsko Bd. 51 (2008) S. 14-17

29Buchbeitrag  K formování "Ceského koutku" v Kladsku. In: Regiony - casoprostorové prusecíky? [Some information about the development of the "Czech corner" in Klodzko]
Musil, František. (2008) - In: Regiony - casoprostorové prusecíky? S. 116-127

30Buchbeitrag  K pocátkum "Ceského koutku" v Kladsku. [Zu den Anfängen des Böhmischen Winkels im Glatzer Lande]
Musil, František. (2008) - In: Ceský koutek v Kladsku S. 15-22

31Artikel  Z historie zámku v Novém Hobzí (cást Starého Hobzí)
Musil, František. (2008) - In: Vlastivedný sborník Moravskobudejovicka Bd. 2 (2008) S. 142-150

32Buchbeitrag  Nemecké vlastivedné casopisy z Trutnovska. [Deutsche heimatkundliche Zeitschriften aus dem Gebiet von Trutnov]
Musil, František. (2008) - In: Historiografie Trutnovska S. 73-79

33Artikel  Tvrz a zámek ve Vrateníne.
Musil, František. (2008) - In: Vlastivedný sborník Moravskobudejovicka Bd. 2 (2008) S. 551-557

34Artikel  Ješte jednou "... nostros pauperes in Cribonia" neboli Ceská ci Moravská Trebová [Noch einmal "... nostros pauperes in Cribonia" oder Ceská bzw. Moravská Trebová]
Musil, František. (2007) - In: Pomezí Cech, Moravy a Slezska Bd. 8 (2007) S. 137-153

35Artikel  Zámky v Kocurovicích a Trinci - doplnek k nejnovejším pracím o šlechtických sídlech na Tešínsku
Musil, František. (2007) - In: Tešínsko Bd. 50 (2007) S. 19-24

36Buchbeitrag  K pocátecnímu vývoji církevní správy na Brodsku
Musil, František. (2007) - In: FS Kohárov-Nesej S. 136-142

37Artikel  Zámecek Porz u Mikulova. [Das Schloss Porz im Katastralgebiet von Mikulov (Nikolsburg)]
Musil, František. (2007) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 59 (2007) S. 264-271

38Buchbeitrag  Otázky kolem vzniku Bohuslavic nad Metují
Musil, František. (2007) - In: FS Zdenek Macek S. 123-127

39Artikel  Pocátky mesta Ladeku - Zdrój a hradu Karpensteina Karpien. [Die Anfänge der Stadt Ladek]
Musil, František. (2006) - In: Kladský sborník Bd. 7 (2006) S. 7-16

40Buchbeitrag  Interpretace dejin Kladska jako odraz mocensko-politických pomeru ve strední Evrope [Die Interpretation der Geschichte des Gebiets von Glatz als Widerspiegelung der machtpolitischen Verhältnisse in Mitteleuropa ]
Musil, František. (2005) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu. 2. Spolecné a rozdílné S. 81-95

41Artikel  Nekolik poznámek k architektonickému vývoji hradu v Polné
Musil, František. (2005) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 23/24 (2005) S. 243-256

42Artikel  710 let od první písemné zmínky o Mezilesí (Miedzylesie, Mittelwalde)
Musil, František. (2005) - In: Kladský sborník Bd. 6 (2005) S. 197-200

43Artikel  Nekolik poznámek k pocátkum kladské kastelologie
Musil, František. (2005) - In: Kladský sborník Bd. 6 (2005) S. 319-326

44Artikel  Historie dvora Kronfeld a Kronhof
Musil, František. (2005) - In: Lanškrounsko Bd. 3 (2005) S. 4-6

45Artikel  Nová literatura o Orlickoústecku (2002-2004)
Musil, František. (2005) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 23/24 (2005) S. 564-569

46Artikel  Histoická geografie ve výzkumné cinnosti královéhradeckého univerzitního historického pracovište
Musil, František. (2005) - In: Historická geografie Bd. 33 (2005) S. 505-511

47Artikel  Neznámý lovecký zámek Hiršperk (Hirschberg, Oborský dvur) u Protivanova (bývalý okres Prostejov)
Musil, František. (2004) - In: Strední Morava Bd. 10, 19 (2004) S. 157-160

48Buchbeitrag  Ke vzniku královských venných mest a jejich vývoji do 2. poloviny 15. století
Musil, František. (2004) - In: Venná mesta za tricetileté války a jejich poválecná obnova S. 1-15

49Artikel  Gesta Hungarorum a histioricko-zemepisný obraz Slovenska [Gesta Hungarorum's geschichtlich-geographisches Bild der Slowakei]
Musil, František. (2004) - In: Historicky casopis Bd. 52 (2004) S. 433-450

50Buchbeitrag  Hrad Hukvaldy ve vývoji moravské kastelologie
Musil, FrantišekWolf, Vladimír. (2004) - In: Hukvaldské etudy S. 25-48

51Buchbeitrag  K pocátkum církevní organizace na území Ceské Trebové a k jejímu vývoji do doby husitské
Musil, František. (2004) - In: Ceskotrebovská farnost v historii S. 11-19

52Artikel  Slovensko na nejstarších mapách. [Slovakia on Old Maps]
Musil, František. (2003) - In: Historická geografie Bd. 32 (2003) S. 11-19

53Buchbeitrag  K pocátkum církevní správy na území Kladska [Zu den Anfängen der Kirchenverwaltung in der Grafschaft Glatz]
Musil, František. (2003) - In: Vývoj církevní správy na Morave S. 165-167

54Buchbeitrag  K formování sociální a správní stránky manského systému v Kladsku [Zum sozialen und administrativen Aspekt der Herausbildung des Vasallensystems in Glatz]
Musil, František. (2003) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 1. Integracní a partikulární rysy S. 266-274

55Artikel  Nekolik poznámek k dejinám hradu Krontenfulu u Žichlínka
Musil, František. (2003) - In: Lanškrounsko Bd. 1 (2003) S. 4-6

56Buchbeitrag  Informace o nekterých archeologických výzkumech na méne známých hradech a tvrzích ve východních Cechách
Musil, František. (2002) - In: Okresní muzeum Brno-venkov. Sborník 2002 S. 72-75

57Artikel  K vývoji šlechtických sídel na území okresu Prostejov. [Zur Entwicklung der Adelssitze im Kreise Prossnitz]
Musil, František. (2002) - In: Strední Morava Bd. 8, 14 (2002) S. 24-43

58Artikel  Zamyšlení nad novomestskými hrady
Musil, František. (2002) - In: Nachodsko od minulosti k dnesku Bd. 4 (2002) S. 123-140

59Artikel  K dejinám tvrze v Horních Libchavách
Musil, FrantišekGilar, Štepán. (2002) - In: Pomezí Cech a Moravy Bd. 5 (2002) S. 243-250

60Artikel  Nekolik poznámek k pocátkum šlechtických sídel ve východních Cechách [Einige Anmerkungen zu den Anfängen der Adelssitze in Ostböhmen]
Musil, František. (2002) - In: Východoceské listy historické Bd. 19/20 (2002) S. 9-32

61Buchbeitrag  K prvním historicko-vlastivedným popisum Cech a Moravy.
Musil, František. (2002) - In: FS Vladimír Wolf S. 265-273

62Artikel  Z nové historické literatury o Orlickoústecku (1999, 2000).
Musil, František. (2001) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 17/18 (2001) S. 449-454

63Artikel  K vývoji šlechtických sídel na Kromerížsku
Musil, František. (2001) - In: Strední Morava Bd. 6, 10 (2000) S. 26-41

64Artikel  Obraz Slovenska v Anonymove kronice Anonymus notarius Belae regis. [Das Bild der Slowakei in der Chronik eines anonymen Verfassers. Anonymus notarius Belae regis]
Musil, František. (2001) - In: Historická geografie Bd. 31 (2001) S. 191-209

65Artikel  K vývoji šlechtických sídel na území okresu Prostejov I
Musil, František. (2001) - In: Strední Morava Bd. 7, 13 (2001) S. 27-41

66Artikel  Zamyšlení nad nejstaršími dejinami a podobou Opocna
Musil, František. (2001) - In: Orlické Hory a Podorlicko Bd. 11 (2001) S. 166-172

67Artikel  Kladsko nebo Plock. Úvaha nad jednou lenní listinou z doby Karla IV.. [Glatz oder Plozk. Erwägung über eine Lehensurkunde aus der Zeit Karls IV..
Musil, František. (2001) - In: Kladský sborník Bd. 4 (2001) S. 7-12

68Artikel  Zamyšlení nad dejinami východních Cech od pocátku slovanského osídlení do konce 10. století. [Überlegungen über die Geschichte von Ostböhmen vom Beginn der slawischen Besiedlung bis zum Ende des 10. Jahrhunderts]
Musil, František. (2001) - In: Východoceské listy historické Bd. 17/18 (2001) S. 21-60

69Artikel  K vývoji šlechtických sídel na Kromerížsku [Zur Entwicklung der Adelssitze im Kreise Kremsier]
Musil, František. (2001) - In: Strední Morava Bd. 6, 11 (2001) S. 18-36

70Artikel  Nekolik úvah nad novými kastelologickými encyklopediemi
Musil, František. (2000) - In: Cesky casopis historicky Bd. 98 (2000) S. 585-592

71Artikel  Otazníky nad stredomoravskými Strítežemi. [Fragen nach den mittelmährischen Ortschaften Strítež]
Musil, František. (2000) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 52 (2000) S. 239-246

72Artikel  Z nové historické produkce Orlickoústecka v roce 1998
Musil, František. (2000) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 15/16 (2000) S. 295-298

73Artikel  Nekolik poznámek ke starším dejinám Podorlicka
Musil, František. (2000) - In: Orlické Hory a Podorlicko Bd. 10 (2000) S. 15-23

74Artikel  Vlastivedné monografie soudních a politických okresu z východních Cech
Musil, František. (2000) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 15/16 (2000) S. 191-239

75Artikel  Regionální bádání na okresech Rychnov na Knežnou a Ústí nad Orlicí
Musil, František. (2000) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 15/16 (2000) S. 381-387

76Artikel  K vývoji šlechtických sídel na Šumpersku a Bruntálsku 2 [Zur Entwicklung der Adelsitze in den Kreisen Mährisch Schönberg und Freudenthal (die mährischen Teile)]
Musil, František. (1999) - In: Strední Morava Bd. 5, 8 (1999) S. 17-31

77Artikel  Vznik manského systému v Kladsku a jeho vývoj do doby husitské. [Die Entstehung des Lehenssystems im Glatzer Lande und seine Entwicklung bis zu der Hussitenzeit]
Musil, František. (1999) - In: Kladský sborník Bd. 3 (1999) S. 37-60

78Artikel  K problematice vývoje stredovekých komunikací v Poorlicku v dobe predhusitské. [Zur Problematik der Entwicklung mittelalterlicher Kommunikationen in der Region am Fluss Orlice/Adler in der vorhussitischen Zeit]
Musil, František. (1999) - In: Historická geografie Bd. 30 (1999) S. 135-153

79Artikel  Nová historická literatura z Orlickoústecka v roce 1997
Musil, František. (1998) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 13/14 (1998) S. 201-204

80Artikel  Vztahy Kladska a Cech z pohledu dejin osídlení. [Beziehungen zwischen Böhmen und dem Glatzer Lande aus der Sicht der Besiedlungsgeschichte]
Musil, František. (1998) - In: Kladský sborník Bd. 2 (1998) S. 83-98

81Buchbeitrag  I mistr tesar se nekdy utne (aneb Úvaha o míste tvrze Uherska)
Musil, František. (1998) - In: FS Jaroslav Šula S. 179-184

82Artikel  K vývoji šlechtických sídel na Šumpersku a Bruntálsku 1
Musil, František. (1998) - In: Strední Morava Bd. 4, 7 (1998) S. 26-37

83Artikel  K problematice hradu v Dobrušce
Musil, František. (1998) - In: Hláska Bd. 9 (1998) S. 33-34

84Buchbeitrag  Patrilo Kladsko puvodne ke Slezsku? [Gehörte Glatz ehemals zu Schlesien?]
Musil, František. (1998) - In: Slezsko v dejinách ceského státu S. 101-106

85Artikel  Cesta pres Mladkovské (Mezileské) sedlo. (K problematice stredovekých komunikací spojujících Cechy s Kladskem). ]Der Weg über den Wichstadtler (Habelschwerdter) Pass]
Musil, František. (1998) - In: Kladský sborník Bd. 2 (1998) S. 99-115

86Artikel  K vývoji šlechtických sídel na Prerovsku. [Zur Entwicklung der Adelsitze im Kreise Prerau]
Musil, František. (1998) - In: Strední Morava Bd. 4, 6 (1998) S. 9-21

87Artikel  Ke vzniku Uherska
Musil, František. (1998) - In: Zprávy klubu prátel Pardubicka Bd. 33 (1998) S. 136-138

88Artikel  Doplnky soupisu moravských a slezských hrádku a tvrzí [Ergänzungen des Verzeichnisses der mährischen und schlesischen Hausberge und Festen]
Musil, František. (1997) - In: Casopis Slezského Zemského Muzea B Bd. 46 (1997) S. 26-39

89Artikel  Východoceské historicko-vlastivedné sborníky
Malina, JiríMusil, František. (1997) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 11/12 (1997) S. 131-146

90Artikel  Ceská nebo Moravská Trebová? (K problematice údajne nejstarší písemné zprávy o Ceské Trebové)
Musil, František. (1995) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 47 (1995) S. 172-174

91Buchbeitrag  Prehled vývoje národního podniku Mona, továrny na módní textil, Ústí nad Orlicí.
Musil, František. (1995) - In: V promenách casu (1995) S. 83-100

92Artikel  K otázce existence stredovekých opevnení v katastrálním území Malé Hradisko, okres Prostejov
Musil, František. (1994) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 46 (1994) S. 165-167

93Artikel  Ke vzniku Králík
Musil, František. (1994) - In: Orlické Hory a Podorlicko Bd. 7 (1994) S. 31-44

94Buchbeitrag  Obraz slovenských hradu, kaštelu a kurií v díle Mateje Bela
Musil, František. (1994) - In: Pohledy do minulosti S. 157-168

95Artikel  Ke vzniku mesta Ústí nad Orlici
Musil, František. (1994) - In: Vychodocesky sbornik historicky Bd. 4 (1994) S. 43-56

96Artikel  Nekolik poznámek k lokalizaci moravských Újezdu (s tvrzí).
Musil, František. (1993) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 45 (1993) S. 208-209

97Artikel  K otázce existence hradu Rasensteina (Ostrého Kamene) na Svitavsku
Musil, František. (1993) - In: Dissertationes historicae Bd. 1 (1993) S. 123-124

98Artikel  K soupisu moravských a slezských hrádku a tvrzí
Musil, František. (1992) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 44 (1992) S. 34-44

99Artikel  Neznámý hrad v katastrálním území Nekor, okres Ústí nad Orlicí
Musil, František. (1991) - In: Castellologica bohemica Bd. 2 (1991) S. 101-106

100Artikel  Tvrz Hyncina, Ospit, Sejfy a Kirchberg
Musil, František. (1991) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 43 (1991) S. 461-464

101Artikel  Hrad Rumberk a príslušné léno
Musil, FrantišekPlacek, MiroslavProcházka, Rudolf. (1989) - In: Sborník Okresního Muzea Blansko (1989) S. 10-21

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.