RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Mutgé i Vives, Josefina«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Mutgé i Vives, Josefina

RI opac: 81 Einträge

1Sammelwerk  La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'Història Medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol
Mutgé i Vives, JosefinaSalicrú Lluch, RoserVela Aulesa, Carles [Hrsg.]. - Barcelona (2013)

2Monographie  El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a través de la documentació de Cancelleria reial de l'arxiu de la Corona d'Aragó (1287-1510)
Mutgé i Vives, Josefina. - Barcelona (2008)

3Sammelwerk  La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana: actes del seminari celebrat a Barcelona, els dies 27 i 28 de novembre de 2003
Ferrer i Mallol, María TeresaMutgé i Vives, Josefina [Hrsg.]. - Barcelona (2005)

4Monographie  Política, urbanismo y vida ciudadana en la Barcelona del siglo XIV
Mutgé i Vives, Josefina. - Barcelona (2004)

5Monographie  Pergamins del monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó: (segles XII - XIV)
Mutgé i Vives, Josefina. - Barcelona (2002)

6Sammelwerk  El mas català durant l'edat mitjana i la moderna: (segles IX- XVIII). Aspectes arqueològics, històrics geogràfics, arquitectònics i antropològics. Actes del Col.loqui celebrat a Barcelona, del 3 al 5 de novembre de 1999
Ferrer i Mallol, María TeresaMutgé i Vives, JosefinaRiu Riu, Manuel [Hrsg.]. - Barcelona (2001)

7Sammelwerk  De l'esclavitud a la llibertat: Esclaus i lliberts a l'edat mitjana ; actes del Col.loqui Internacional celebrat a Barcelona, del 27 al 29 de maig de 1999
Ferrer i Mallol, María TeresaMutgé i Vives, Josefina [Hrsg.]. - Barcelona (2000)

8Monographie  L'aljama sarraïna de Lleida a l'Edat Mitjana: aproximació a la seva història
Mutgé i Vives, Josefina. - Barcelona (1992)

9Monographie  La ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonsa el Benigno: 1327 - 1336
Mutgé i Vives, Josefina. - Madrid [u.a.] (1987)

10Monographie  La Ciudad de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno, 1327-1336 (Vol. 1-3)
Mutgé i Vives, Josefina. - Barcelona (1982)

11Buchbeitrag  Els reials: la descendència il·legítima de Martí el Jove; la descendència de Joan I; la descendència de Pere el Cerimoniós; la descendència d'Alfons el Benigne; la descendència de Jaume II
Mutgé i Vives, Josefina. (2015) - In: Martí l'Humà. El darrer rei de la dinastia de Barcelona S. 717-732

12Buchbeitrag  Publicacions de la Dra. Josefa Mutgé i Vives (1966-2011)
Mutgé i Vives, Josefina. (2013) - In: Estudis Josefina Mutgé i Vives S. 17-24

13Buchbeitrag  Els sarraïns, treballadors del camp de Lleida (segles XII-XIV)
Mutgé i Vives, Josefina. (2013) - In: Estudis Maria Teresa Ferrer i Mallol S. 505-513

14Artikel  Contribució a l'estudi de la fundació i els primers anys de la cartoixa de Valldemossa (Mallorca)
Sáinz de la Maza Lasoli, ReginaMutgé i Vives, Josefina. (2010) - In: Randa Bd. 64 (2010) S. 17-30

15Buchbeitrag  Los reyes de la Corona de Aragón y el monasterio de Leire (Navarra) en el primer tercio del siglo XIV
Sáinz de la Maza Lasoli, ReginaMutgé i Vives, Josefina. (2010) - In: Cataluña y Navarra en la baja Edad Media S. 343-364

16Buchbeitrag  La jurisdicción real inferior en Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (1327-1336). Sus representantes
Mutgé i Vives, Josefina. (2009) - In: Homenaje Julio Valdeón Tl. 2 S. 367-380

17Artikel  Alguns camins per a apaigar els conflictes per incidents de pirateria en el Mediterrani Occidental
Mutgé i Vives, Josefina. (2008) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 38 (2008) S. 901-919
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/89/90

18Buchbeitrag  Los censos enfitéuticos en el Monasterio de San Pablo del Campo de Barcelona (siglo XIII)
Mutgé i Vives, Josefina. (2007) - In: Estudios Carlos Sáez S. 291-300

19Buchbeitrag  Les relíquies de Sant Galderic, una parada a Barcelona, en el camí de Sant Jaume
Mutgé i Vives, Josefina. (2007) - In: El camí de Sant Jaume i Catalunya. Actes S. 151-155

20Artikel  Artesanos barceloneses al servicio de Alfonso el Benigno (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (2006) - In: Aragón en la edad media Bd. 19 (2006) S. 407-416

21Buchbeitrag  La piratería entre la Corona de Aragón y los Reinos de Castilla y Portugal en el siglo XIV Contribución a su estudio
Mutgé i Vives, Josefina. (2006) - In: La Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico S. 387-394

22Artikel  Els membres del govern municipal de Barcelona entre 1328 i 1339
Mutgé i Vives, Josefina. (2005) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 26 (2005) S. 379-401
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188949/261985

23Buchbeitrag  Contribució de València a la guerra catalano-genovesa de 1330 a 1335
Mutgé i Vives, Josefina. (2005) - In: La Mediterrània de la Corona d'Aragó, segles XIII-XVI S. 309-326

24Buchbeitrag  La inseguretat en el Mediterrani Occidental: acord entre el rei catalanoaragonès Pere el Cerimoniós i el francès Joan II de Valois per a la solució de les marques existents entre ambdós regnes (1351)
Mutgé i Vives, Josefina. (2005) - In: La Corona catalanoaragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa edat mitjana S. 185-204

25Buchbeitrag  Dos ejemplos de negociación de la época del rey catalanoaragonés Alfonso el Benigno (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (2005) - In: Negociar en la Edad Media S. 527-552

26Buchbeitrag  Algunos ejemplos de actuaciones urbanísticas y de vida ciudadana, en la Barcelona del siglo XIV
Mutgé i Vives, Josefina. (2005) - In: Estudios Nilda Guglielmi S. 253-262

27Buchbeitrag  Els reis catalanoaragonesos i l'estudi general de Lleida: la proteccio de la Corona a un grup privilegiat (1387-1410)
Mutgé i Vives, Josefina. (2003) - In: El món urbà a la Corona d'Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta Tl. 2 S. 797-806

28Artikel  La immunitat d'un grup privilegiat: els estudiants de l'Estudi General de Lleida (1336-1379)
Mutgé i Vives, Josefina. (2003 - 2004) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 25 (2003/04) S. 277-289
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188890/254872

29Buchbeitrag  Alfonso el Benigno y la ciudad de Lleida (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (2002) - In: Estudios Luis Vicente Díaz Martín Tl. 2 S. 869-880

30Artikel  Preocupacions del govern municipal barceloní en el 1371 a través dels testaments dels consellers
Mutgé i Vives, Josefina. (2002) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 23/24 (2002) S. 331-351
http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188861/254728

31Artikel  Alfons el Benigne i el govern municipal de Barcelona: aspectes concrets
Mutgé i Vives, Josefina. (2001) - In: Barcelona. Quaderns d'història Bd. 4 (2001) S. 146-154
http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105198/134546

32Buchbeitrag  Contribució a l'estudi de les relacions polítiques i comercials a la Mediterrània occidental: anàlisi d'un procés de l'any 1442, conservat a l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona
Mutgé i Vives, Josefina. (2001) - In: XVI Congresso Internazionale di Storia della Corona d'Aragona Tl. 2 S. 1147-1160

33Buchbeitrag  La "Casa d'Espiells" propietat del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona
Mutgé i Vives, Josefina. (2001) - In: El mas català durant l'edat mitjana i la moderna S. 279-296

34Artikel  Noticias y documentos sobre las Ordenes Militares en Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno
Mutgé i Vives, Josefina. (2001) - In: Revista de las Órdenes Militares Bd. 1 (2001) S. 31-61

35Artikel  L'abastament de blat a la ciutat de Barcelona en temps d'Alfons el Benigne (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (2001) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 31 (2001) S. 649-691
http://estudiosmedievales.revistas.csic.es/index.php/estudiosmedievales/article/view/265/270

36Buchbeitrag  Les ordinacions del municipi de Barcelona sobre els esclaus
Mutgé i Vives, Josefina. (2000) - In: De l'esclavitud a la llibertat S. 245-265

37Buchbeitrag  Sociedad laica y sociedad eclesiástica en Cataluña: siglo XIV - aportación a su estudio
Mutgé i Vives, Josefina. (1999) - In: Homenaje Carmen Orcástegui Gros S. 1185-1197

38Artikel  Documents de la Cancelleria Reial sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona (1402-1450)
Mutgé i Vives, Josefina. (1999) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 20/21 (1999) S. 663-682

39Buchbeitrag  La aljama sarracena en la Lleida cristiana: noticias y conclusiones
Mutgé i Vives, Josefina. (1999) - In: Actas del VII Simposio Internacional de Mudejarismo S. 101-111

40Artikel  Documentació per a l'estudi del monestir de Sant Pau del Camp, durant l'Edad Mitjana, als arxius de Barcelona
Mutgé i Vives, Josefina. (1998) - In: Analecta sacra tarraconensia Bd. 71 (1998) S. 597-611
http://www.icatm.net/bibliotecabalmes/sites/default/files/public/analecta/AST_71/AST_71_597.pdf

41Buchbeitrag  El convento de agustinos de Barcelona en el siglo XIV
Mutgé i Vives, Josefina. (1998) - In: Conventos agustinos. Actas del congreso Tl. 1 S. 497-528

42Buchbeitrag  Els Bimferri
Mutgé i Vives, Josefina. (1998) - In: L'Islam i Catalunya S. 291-295

43Artikel  Entorn de l'ocupació de càrrecs públics i de la pràctica d'oficis artesans per part dels clergues el segle XIV
Mutgé i Vives, Josefina. (1998) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 28 (1998) S. 821-836

44Artikel  Documents de Cancelleria Reial sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona (1332-1394)
Mutgé i Vives, Josefina. (1998) - In: Acta historica et archaeologica mediaevalia Bd. 19 (1998) S. 19-54

45Buchbeitrag  Relaciones entre Alfons el Benigne de Catalunya-Aragó i Alfons IV de Portugal
Mutgé i Vives, Josefina. (1997) - In: XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón 2 S. 477-492

46Artikel  Activitat piràtica entre catalano-aragonesos i casellans a la Mediterrània occidental durant el regnat de Jaume II
Mutgé i Vives, Josefina. (1996) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval Bd. 11 (1996) S. 445-456

47Buchbeitrag  La contribució de les ciutats de Tortosa i de Girona a l'armada contra els genovesos durant el regnat d'Alfons el Benigne (1333)
Mutgé i Vives, Josefina. (1996) - In: 14. Congresso di storia della Corona d'Aragona 3 S. 629-641

48Artikel  El monestir benedictí de Sant Pau del Camp de Barcelona a la segona meitat del segle XV: edició d'un capbreu del 1461-1462.
Mutgé i Vives, Josefina. (1996) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 8 (1996) S. 393-461

49Artikel  Il Consell di Barcellona nell'ambito della politica siciliana di Giacomo II d'Aragona
Mutgé i Vives, Josefina. (1995) - In: Medioevo (Cagliari) Bd. 20 (1995) S. 223-250

50Buchbeitrag  Els sarraïns de Lleida i la seva activitat
Mutgé i Vives, Josefina. (1994) - In: L'Expulsió dels moriscos S. 219-224

51Artikel  Documents sobre el monestir de Sant Pau del Camp, de Barcelona, segles XIII-XIV
Mutgé i Vives, Josefina. (1994 - 1995) - In: Estudis castellonencs Bd. 6 (1994/95) S. 943-954

52Artikel  Contribució a l'estudi del comerç al Mediterrani occidental en el segle XIV: l'atac piràtic a la coca d'Esteve Bordell
Mutgé i Vives, Josefina. (1994) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 24 (1994) S. 465-477

53Artikel  Documents sobre vida ciutadana i urbanisme a Barcelona durant el regnat d'Alfons el Benigne
Mutgé i Vives, Josefina. (1994) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 7 (1994) S. 259-322

54Buchbeitrag  Notices i documents sobre les relacions entre Barcelona i Nàpols durant la guerra de Genova de 1333-1335
Mutgé i Vives, Josefina. (1993) - In: Studi Alberto Boscolo (1993) Tl. 2 S. 203-216

55Buchbeitrag  Pere el Cerimoniós i la capella reial de Barcelona
Mutgé i Vives, Josefina. (1993) - In: III Congrés d'Història de Barcelona. La ciutat i el seu territori S. 209-214

56Artikel  La guerra contra Gènova de 1330-1335: Documentació barcelonina
Mutgé i Vives, Josefina. (1992) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 6 (1992) S. 47-100

57Artikel  Notícies i documents sobre les muralles de Barcelona a l'època de Pere el Cerimoniós
Mutgé i Vives, Josefina. (1992) - In: Universitas Tarraconensis Bd. 10 (1992) S. 151-161

58Buchbeitrag  Notícies històriques sobre Ivars d'Urgell i el seu estany
Mutgé i Vives, Josefina. (1992) - In: Miscel.lània. Homenatge a Josep Lladonosa S. 185-202

59Artikel  Notícies històriques sobre el monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona (1117-1212)
Mutgé i Vives, Josefina. (1992) - In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval Bd. 9 (1992) S. 101-117

60Buchbeitrag  La contribució del regne de Mallorca a la guerra catalona-genovesa de 1330 a 1335
Mutgé i Vives, Josefina. (1989) - In: XIII Congrés d'Història de la Corona d'Aragó Tl. 2 S. 217-226

61Buchbeitrag  Contribución al estudio del urbanismo en la Barcelona del siglo XIV: noticia documental de la pavimentación de una plaza y una calle en 1356
Mutgé i Vives, Josefina. (1989) - In: Homenaje Carlos Seco Serrano S. 31-34

62Buchbeitrag  La marca d'en Bernat Melhac, la corona catalano-aragonesa i el Llenguadoc (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (1989) - In: Historiographie de la Couronne d'Aragon Tl. 1 S. 175-188

63Artikel  Algunes notícies i documents sobre les relacions entre Barcelona i Sicília durant el regnat d'Alfons el Benigne (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (1989) - In: Mayurqa Bd. 22 (1989) S. 455-458

64Buchbeitrag  Les drassanes de Barcelona en temps d'Alfons el Benigne i de Pere el Cerimoniós
Mutgé i Vives, Josefina. (1989) - In: Historia urbana del Pla de Barcelona Tl. 1 S. 303-314

65Buchbeitrag  Una marca francesa contra els catalans, provocada per Francesc Carròs (1323-1335)
Mutgé i Vives, Josefina. (1989) - In: Homenatge Emilio Saez S. 127-138

66Buchbeitrag  L'abastament de peix i carn a Barcelona, en el primer terç del segle XIV
Mutgé i Vives, Josefina. (1988) - In: Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval S. 109-136

67Artikel  L'ambaixada a Tunis de Guillem de Clariana i de Benet Blanques (1345).
Mutgé i Vives, Josefina. (1988) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 4 (1988) S. 163-219

68Buchbeitrag  Algunas noticias sobre las relaciones entre la Corona Catalano-Aragonesa y el Reino de Túnez de 1345 a 1360
Mutgé i Vives, Josefina. (1988) - In: Relaciones de la Península Ibérica con el Magreb S. 131-164

69Artikel  La marca de Bernat Melhac, la Corona catalano-aragonesa i el Llenguadoc (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (1986) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 16 (1986) S. 227-238

70Artikel  Alfons el Benigne i el monestir de Santes Creus (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (1984) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 14 (1984) S. 237-322

71Artikel  Documents sobre vida ciutadana i urbanisme a Barcelona durant el regnat d'Alfons el Benigne
Mutgé i Vives, Josefina. (1984) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 7 (1984) S. 259-322

72Buchbeitrag  Algunes millores urbanístiques a Barcelona durant el regnat de Alfons el Benigne (1327-1336)
Mutgé i Vives, Josefina. (1984) - In: El Pla de Barcelona i la seva història S. 161-172

73Artikel  L'Infant Alfons, fill de Jaume II i el monestir de Santes Creus
Mutgé i Vives, Josefina. (1983) - In: Butlletí de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus Bd. 6 (1983) S. 399-425

74Artikel  L'Infant Alfons, fill de Jaume II i el monestir de Santes Creus (1319-1327)
Mutgé i Vives, Josefina. (1983) - In: Santes Creus Bd. 6, 57/58 (1983) S. 373-385

75Artikel  La guerra contra Gènova de 1330-1335: Documentació barcelonina
Mutgé i Vives, Josefina. (1982) - In: Miscellània de textos medievals Bd. 6 (1982) S. 47-100

76Artikel  Algunes notes sobre Alfons el Benigne i l'Orde de la Mercè de Barcelona
Mutgé i Vives, Josefina. (1981) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 11 (1981) S. 853-858

77Buchbeitrag  Trigo sardo en Barcelona durante el reinado de Alfonso de Benigno
Mutgé i Vives, Josefina. (1973) - In: VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón 2 Tl. 3 S. 235-242

78Buchbeitrag  Pedro de Arborea, Constanza de Saluzzo y Molins de Rei
Mutgé i Vives, Josefina. (1973) - In: La investigación de la historia hispánica del siglo XIV. Problemas y cuestiones S. 661-676

79Artikel  Pedro de Arborea, Constanza de Saluzzo y Molins de Rey
Mutgé i Vives, Josefina. (1970 - 1971) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 7 (1970/71) S. 661-675

80Artikel  El consell de Barcelona en la guerra catalano-genovesa, durante el reinado de Alfonso el Benigno
Mutgé i Vives, Josefina. (1965) - In: Anuario de estudios medievales Bd. 2 (1965) S. 229-256

81Buchbeitrag  Relaciones entre Alfonso II y el monasterio de Santes Creus
Mutgé i Vives, Josefina. (1964) - In: VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón Tl. 2 S. 235-246

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.