RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Mysliwski, Grzegorz«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Mysliwski, Grzegorz

RI opac: 47 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Mysliwski, Grzegorz. (2016)
https://uw.academia.edu/GrzegorzMysliwski

2Sammelwerk  Swiat sredniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi
Bartoszewicz, AgnieszkaMysliwski, GrzegorzPysiak, Jerzy [Bearb.]. - Warszawa (2010)

3Monographie  Wroclaw w przestrzeni gospodarczej Europy (XIII - XV wiek): centrum czy peryferie?
Mysliwski, Grzegorz. - Wroclaw (2009)

4Sammelwerk  Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem sredniowiecznej Europy
Czaja, RomanDygo, MarianGaxlas, SlawomirMysliwski, GrzegorzOzóg, Krzysztof [Bearb.]. - Warszawa (2006)

5Monographie  Czlowiek sredniowiecza wobec czasu i przestrzeni. Mazowsze od XII so pol. XVI. wieku
Mysliwski, Grzegorz. - Warszawa (1999)

6Buchbeitrag  Royal and Ducal Legislation for the Ethnic Communities in Selected Cities of the Polish Territories (Twelfth to First Half of the Sixteenth Century)
Mysliwski, Grzegorz. (2023) - In: Legal Norms and Political Action in Multi-Ethnic Societies 3 S. 45-76

7Buchbeitrag  Mining, Finances, and Commerce in Medieval Central Europe
Mysliwski, GrzegorzNagy, Balázs. (2022) - In: The Oxford handbook of medieval central Europe S. 291-319

8Buchbeitrag  Czlonkostwo Wroclawia w Hanzie niemieckiej
Mysliwski, Grzegorz. (2022) - In: FS Wojciech Falkowski S. 345-358

9Buchbeitrag  Egy sziléziai város és a Magyar Királyság. Boroszló és Magyarország gazdasági kapcsolatai a 13-15. században
Mysliwski, Grzegorz. (2019) - In: Márvány, tárház, adomány. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról S. 407-431

10Buchbeitrag  A Silesian Town and the Hungarian Monarchy: Economic Contacts between Wroclaw and Hungary ca. 1250-1500
Mysliwski, Grzegorz. (2019) - In: The medieval networks in East Central Europe. Commerce, contacts, communication S. 236-262

11Artikel  Medieval Sumptuary Laws in Polish Historiography: the State of the Question, and Directions of New Research
Mysliwski, Grzegorz. (2017) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 22 (2017) S. 335-354

12Buchbeitrag  Remnants and Traces: In Search of Wroclaw's Accounting Books (Late 14th to Early 16th Centuries)
Mysliwski, Grzegorz. (2016) - In: Money and finance in Central Europe during the later middle ages S. 169-180

13Buchbeitrag  Retail Trade in Wroclaw between around the Mid-Thirteenth and the Fifteenth Century
Mysliwski, Grzegorz. (2015) - In: Il commercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale S. 277-294

14Buchbeitrag  Relacje jezykowe w handlu dalekosieznym Europy Srodkowo-Wschodniej (do konca XV w.). Zarys zagadnienia
Mysliwski, Grzegorz. (2014) - In: Komunikace ve stredovekých mestech S. 53-80

15Buchbeitrag  Wirtschaftsleben an der Hohen Straße: zu den wirtschaftlichen Kontakten Breslaus mit Krakau und anderen kleinpolnischen Städten
Mysliwski, Grzegorz. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 173-218

16Buchbeitrag  Did Silesia constitute an economic region between the 13th and the 15th century ? Survey of region-integrating and region-disintegrating factors
Mysliwski, Grzegorz. (2013) - In: Cuius regio ? Ideological and Territorial Cohesion of the Historical Region of Silesia S. 93-128

17Buchbeitrag  Breslau und die Hanse. Genese der wechselseitigen Beziehungen und geschichtlicher Überblick
Mysliwski, Grzegorz. (2012) - In: Am Rande der Hanse S. 49-70

18Artikel  Czy Slask stanowil region ekonomiczny w XIII-XV w. ? Czynniki spajajace i dezintegrujace terytorium regionalne pod wzgledem gospodarczym
Mysliwski, Grzegorz. (2012) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 67, 4 (2012) S. 79-102

19Buchbeitrag  Central Europe
Mysliwski, Grzegorz. (2011) - In: Agrarian change and crisis in Europe, 1200 - 1500 S. 250-291

20Buchbeitrag  Poczatki zwiazków Wroclawia i Hanzy niemieckiej
Mysliwski, Grzegorz. (2011) - In: FS Michal Tymowski S. 79-82

21Buchbeitrag  Leges sumptuariae w sredniowiecznym Lwowie
Mysliwski, Grzegorz. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 222-233

22Buchbeitrag  Les Anciens et la Loi: L'évolution de la procédure judiciaire en tant que résultat des transformations socioculturelles en Pologne aux XVe et XVIe siècles
Mysliwski, Grzegorz. (2010) - In: L'Europe centrale au seuil de la modernité S. 117-128

23Artikel  Wroclaw's economic links with the upper German lands in the thirteenth to the fifteenth century.
Mysliwski, Grzegorz. (2010) - In: Acta Poloniae historica Bd. 102 (2010) S. 5-42

24Buchbeitrag  Venice and Wroclaw in the later middle ages
Mysliwski, Grzegorz. (2009) - In: Central and Eastern Europe in the middle ages. A cultural history S. 100-115

25Buchbeitrag  From Feudal Rents towards a Tax System in Central Europe (the Thirteenth to the Fifteenth Century)
Mysliwski, Grzegorz. (2008) - In: La fiscalità nell'economia europea secc. XIII-XVIII S. 271-278

26Buchbeitrag  Pamietnicy. Ludzic sedziwi jako zrodla wiedzy o przeszlosci na ziemiach polskich (do konca XVI w.)
Mysliwski, Grzegorz. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 113-126

27Artikel  Breslau und Regensburg: Wirtschaftskontakte in der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrhundert
Mysliwski, Grzegorz. (2006 - 2007) - In: Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau Bd. 47/48 (2006/07) S. 171-199

28Artikel  Wroclaw i Ratyzbona: Kontakty gospodarcze w XIII - XV w. [Breslau und Regensburg. Wirtschaftsbeziehungen vom 13. bis zum 15. Jahrhundert]
Mysliwski, Grzegorz. (2006) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 61 (2006) S. 225-248

29Artikel  Wroclaw i miasta poludniowoniemieckie - powiazania gospodarcze (ok. 1270-1450) [Breslau und die süddeutschen Städte - wirtschaftliche Beziehungen (ca.1270-1450)]
Mysliwski, Grzegorz. (2005) - In: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej Bd. 3 (2005) S. 35-42, 131-140

30Artikel  Zwiazki gospodarcze Wroclawia z miastami poludniowych Niemiec i Szwajcarii, XIII - XV w.
Mysliwski, Grzegorz. (2005) - In: Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych Bd. 65 (2005) S. 127-165

31Buchbeitrag  Handel Europy w póznym sredniowieczu [European trade in the late Middle Ages]
Mysliwski, Grzegorz. (2003) - In: Schylek sredniowiecznej Europy S. 55-106

32Buchbeitrag  Ostmitteleuropa und der Handel mit dem Nahen und Fernen Osten im 13.-16. Jarhundert - Einheitlichkeit oder Differenzierung?
Mysliwski, Grzegorz. (2003) - In: Ostmitteleuropa im 14. - 17. Jahrhundert. Eine Region oder Region der Regionen? S. 81-102

33Buchbeitrag  Utilisation of water in Central Europe (12th - 16th cents.)
Mysliwski, Grzegorz. (2003) - In: Economia e energia, secc. XIII-XVIII S. 321-333

34Buchbeitrag  Kosciól katolicki a miasta miedzy Odra a górnym Bugiem i Peltwia (polowa XIII-XVI). Stymulator czy przeszkoda ich rozwoju gospodarcza?
Mysliwski, Grzegorz. (2002) - In: Ecclesia et civitas. Kosciól i zycie religijne w miescie sredniowiecznym S. 235-267

35Artikel  Feudalizm - "rewolucja feudalna" - kryzys wladzy w Polsce XI - poczatku XII w. Punkt widzenia mediewistyki anglosaskiej. [Feudalism - "the feudal revolution" - the power crisis in Poland during the 11th and at the beginning of the 12th century. The standpoint of English-language medieval studies.]
Mysliwski, Grzegorz. (2002) - In: Przeglad historyczny Bd. 93 (2002) S. 73-102
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2002-t93-n1/Przeglad_Historyczny-r2002-t93-n1-s73-102/Przeglad_Historyczny-r2002-t93-n1-s73-102.pdf

36Artikel  Old Age and Longevity in Medieval Poland Against a Comparative Background
Mysliwski, Grzegorz. (2002) - In: Acta Poloniae historica Bd. 86 (2002) S. 5-46

37Buchbeitrag  Kij kalendarzowy z Wielkopolski. Przyczynek do dziejów chronometrii ludowej w XV-XVI wieku.
Mysliwski, Grzegorz. (2002) - In: FS Jan Tyszkiewicz S. 185-192

38Buchbeitrag  Boundaries and men in Poland from the twelfth to the sixteenth century: the case of Masovia
Mysliwski, Grzegorz. (2002) - In: Medieval frontiers. Concepts and practices S. 217-237

39Artikel  Starosc i dlugowiecznosc w Polsce do polowy XVI w. na tle porównawczym
Mysliwski, Grzegorz. (2001) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 49 (2001) S. 169-198

40Buchbeitrag  Rola dzwieku w spolecznosciach tradycyjnych
Mysliwski, Grzegorz. (2000) - In: FS Henryk Samsonowicz (2000) S. 682-698

41Artikel  Between Memory and Anticipation. Temporal Consciousness of Mazovian Society, the 12th - the Mid-16th Century
Mysliwski, Grzegorz. (2000) - In: Acta Poloniae historica Bd. 82 (2000) S. 5-36

42Artikel  Czy Marco Polo byl w Chinach ?
Mysliwski, Grzegorz. (2000) - In: Mówia Wieki , 7 (2000) S. 20-25

43Buchbeitrag  Boundary Delimitation in Medieval Poland
Mysliwski, Grzegorz. (1999) - In: Historical Reflections on Central Europe S. 27-36

44Artikel  Miary i miernicy na Mazowszu od XII do drugiej polowy XVI wieku
Mysliwski, Grzegorz. (1997) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 45 (1997) S. 319-349

45Buchbeitrag  Time's Conceptions in Medieval Mazovia
Mysliwski, Grzegorz. (1995) - In: Society and Culture. Poland in Europe S. 21-34

46Artikel  Czas na mazowszu sredniowiecznym: praktyka sadowa ziemi plonskiej w poczatkach XV wieku
Mysliwski, Grzegorz. (1992) - In: Przeglad historyczny Bd. 83 (1992) S. 49-63
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1992-t83-n1/Przeglad_Historyczny-r1992-t83-n1-s49-63/Przeglad_Historyczny-r1992-t83-n1-s49-63.pdf

47Artikel  Zjawiska "cudowne" w pisarstwie sredniowiecznym (XII - poczatek XIII w.)
Mysliwski, Grzegorz. (1990) - In: Przeglad historyczny Bd. 81 (1990) S. 405-422
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1990-t81-n3_4/Przeglad_Historyczny-r1990-t81-n3_4-s405-422/Przeglad_Historyczny-r1990-t81-n3_4-s405-422.pdf

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.