RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Nejedlý, Martin«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Nejedlý, Martin

RI opac: 49 Einträge

1Sammelwerk  Histoires de Bohême: nouveaux regards sur les sources (XIVe - XVe siècles)
Nejedlý, Martin [Hrsg.]. - Saint-Denis (2014)

2Sammelwerk  Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge
Baloup, DanielJoudiou, Benoît [Bearb.]. Nejedlý, MartinSvátek, Jaroslav [Hrsg.]. - Toulouse (2012)

3Sammelwerk  La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge: piété, diplomatie, aventure: Actes du colloque de Prague (26-27 octobre 2007)
Nejedlý, MartinSvátek, Jaroslav [Hrsg.]. - Toulouse (2009)

4Monographie  Stredoveky mytus o Meluzine a rodova povest Lucemburku [Der Melusinenmythos und die Geburt der Saga des Hauses Luxemburg]
Nejedlý, Martin. - Praha (2007)

5Monographie  Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a spolecnost ve stredoveku [The Fortune's Unstable Wheel]
Nejedlý, Martin. - Praha (2003)

6Monographie  Représentation des pouvoirs et des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart (Vol. 1-2)
Nejedlý, Martin. - Villeneuve d'Ascq (1995)

7Buchbeitrag  Le concept de nation en Bohême au XIVe et au début du XVe siècle
Nejedlý, Martin. (2014) - In: Nation et nations au Moyen Âge S. 231-243

8Buchbeitrag  Union des pays chrétiens ou croisade contre le Turc ? Un projet de Georges de Podebrady difficile à (ne pas sur) interpréter
Nejedlý, Martin. (2014) - In: Les projets de croisade. Géostratégie et diplomatie européenne du XIVe au XVIIe siècle S. 203-230

9Artikel  La Bohême aux XIVe et XVe siècles
Nejedlý, MartinSvátek, Jaroslav. (2014) - In: Médiévales Bd. 67 (2014) S. 5-10
http://medievales.revues.org/7362

10Artikel  "Tak jaký prídomek mu vymyslíme?" Stredovecí vládci v osidlech kronikárovy moci [So, what cognomen will we think up for him?" Medieval rulers in the snares of the chronicler's power]
Nejedlý, Martin. (2013) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 16, 2 (2013) S. 25-72

11Buchbeitrag  Vyslanec Eustach Deschamps a jcho dojmy z Cech
Nejedlý, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 792-794

12Buchbeitrag  Introduction
Nejedlý, MartinSvátek, Jaroslav. (2012) - In: Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge S. 11-16

13Buchbeitrag  "Comment le roy Selodus fist ardoir le corps du roy Fedric de Bahaigne devan la porte de Prange". Les Tchèques et la croisade contre les Sarrasins dans Mélusine de Jean d'Arras (vers 1393)
Nejedlý, Martin. (2012) - In: Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Âge S. 255-272

14Artikel  "O podivuhodnem promichani prazskych mnichu a divek". Bohemikalni a lucemburske pasaze Georgese Chasteleina z let 1455-1459 ["Comme il advint, en la cite de Pragues, une merveilleuse confusion entre religieux et demoiselles". Bohemicalia and Luxemburgs passages by Chastelein]
Nejedlý, Martin. (2012) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 4 (2012) S. 233-257

15Buchbeitrag  Rodová povést Lucemburku o vile Meluzíne
Nejedlý, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 785-788

16Buchbeitrag  Lucemburské Cechy ocima francouzskych literátu
Nejedlý, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 795-798

17Buchbeitrag  Deník panoše Jaroslava o poselstvu z roku 1464 jako historický pramen k plánu protitureckého tažení Jirího z Podebrad
Nejedlý, Martin. (2010) - In: Krížové výpravy v pozdním stredoveku. Kapitoly z dejin náboženských konfliktu S. 202-218

18Artikel  O nových smerech medievistického bádání ve Francii, o zdrojích francouzské inspirace a o každorocní promene výkladních skríní
Nejedlý, Martin. (2010) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 13, 2 (2010) S. 109-168

19Artikel  Pameti o varanovi "mnoukajícím víc než kocka" a o rubínu svatováclavske koruny, "velikém jako zralá datle". Zved Bertrandon de la Broquière na cestách (sebe)poznání [Memoirs About a Dragon Who Meowed Like a Cat and About the Ruby on the Crown of Saint Wenceslas that was as Big as a Ripe Date. The Spy Bertrandon de la Broquière on a Journey Towards (Self-)Knowledge]
Nejedlý, Martin. (2010) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 2 (2010) S. 39-73

20Buchbeitrag  Povest o puvodu ceských králu z krásné víly Meluzíny
Nejedlý, Martin. (2009) - In: Prednášky z 52. behu Letní školy slovanských studií S. 140-150

21Buchbeitrag  Promouvoir une alliance anti-turque, éviter une croisade anti-hussite: un noble tchèque en mission diplomatique. Le témoignage de l'écuyer Jaroslav sur l'ambassade à Louis XI en 1464
Nejedlý, Martin. (2009) - In: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge S. 163-184

22Artikel  Le journal de l'ambassade tchèque en France en 1464 par l''écuyer Jaroslav
Nejedlý, MartinAdde, Éloïse. (2009) - In: Annuaire Bulletin de la Société d'Histoire de France (2009) S. 53-90

23Artikel  Le projet d'union entre pays européens conçu en Bohême dans les années 1463-1464: un projet de croisade contre les Turcs ?
Nejedlý, Martin. (2009) - In: Comptes rendus. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres Bd. 153 (2009) S. 877-899
http://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2009_num_153_2_92552

24Buchbeitrag  Introduction
Nejedlý, MartinSvátek, Jaroslav. (2009) - In: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge S. 11-16

25Artikel  Na dobrodružných stezkách. Zvedové pozdního stredoveku
Nejedlý, Martin. (2009) - In: Historický obzor Bd. 20 (2009) S. 58-72, 155-175, 242-261

26Buchbeitrag  Mezi svudnou Morganou, materskou Meluzínou a sudickami nad kolébkou Šípkové Ruženky. K mnohotvárnému obrazu víly v literárních pramenech stredoveku [ Surrounded with seductive Morgana, mother-like Meluzína and the fates above the Sleeping Beauty's cradle.]
Nejedlý, Martin. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 284-308

27Buchbeitrag  "Práve jsem priletel z Prahy v Cechách!" Príspevek k úloze fantastiky ve stredovekém kronikárství [ "Ich bin gerade aus Prag in Böhmen angeflogen gekommen!" Ein Beitrag zur Rolle der Fantastik in mittelalterlichen Chroniken]
Nejedlý, Martin. (2007) - In: Inter laurum et olivam S. 451-468

28Buchbeitrag  Rodová povest Lucemburku a podzimní sny o krížové výprave [Die Familiensage der Luxemburger und späte Träume über einen Kreuzzug]
Nejedlý, Martin. (2006) - In: FS Lenka Bobková S. 210-230

29Buchbeitrag  "Do jakého Pruska nás to ten admirál zavlekl?" Periferie Evropy pohledem kronikáre Jeana Froissarta [ "To what Prussia has that admiral gragged us?" The Periphery of Europe in the Eyes of the Chronicler Jean Froissart]
Nejedlý, Martin. (2005) - In: FS Ales Skrivan S. 345-360

30Artikel  La Boh (Bohemia and its inhabitants in the eyes of four French Medieval authors (Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps, Jean Froissart, Jean d Arras))
Nejedlý, Martin. (2005) - In: Listy filologické Bd. 128 (2005) S. 21-24

31Artikel  "Prijmete ruku této urozené dívky a cest vládnout vznešenému Ceskému království": K souvislostem lucemburských a ceských dobrodružství v genealogickém mýtu o víle Meluzíne [ "Nehmt die Hand dieses hochgeborenen Mädchens und die Ehre, das ehrenwerte Königreich Böhmen zu regieren". Zu den Zusammenhängen luxemburgischer und böhmischer Abenteuer im genealogischen Mythos von der Fee Melusine]
Nejedlý, Martin. (2005) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 10 (2005) S. 161-198

32Artikel  Do jakého Pruska nás to ten admirál zavlekl?" Periferie Evropy pohledem kronikáre Jeana Froissarta ["To what Prussia has that admiral dragged us?" The Periphery of Europe in the Eyes of the Chronicler Jean Froissart]
Nejedlý, Martin. (2005) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 55 (2003) S. 345-360

33Artikel  La nation et les conflits nationaux en Boheme au XIVe et au XVe siècles
Nejedlý, Martin. (2004) - In: L'Amitié franco-tchecoslovaque (2004) S. 1-11

34Buchbeitrag  "V Praze jsou tri mesta, mnoho výstavných kostelu* a lidé zbožní ...": Obraz ceských zemí a jejich panovníku* ve francouzsky psané literature 14. století ["n Prague, there are three towns, many imposing churches and pious people..." The picture of the Czech lands and of their sovereigns in the French-written literature of the 14th century]
Nejedlý, Martin. (2004) - In: FS František Šmahel (2004) S. 35-57

35Artikel  Slasti a strasti prokletého básníka stredoveku [Pleasures and Woes of the Damned Medieval Poet]
Nejedlý, Martin. (2003) - In: Historický obzor Bd. 14 (2003) S. 50-70, 165-187, 205-217, 251-262

36Artikel  Od krásné dívky až k hadum a drakum [From beautiful maiden to snakes and dragons]
Nejedlý, Martin. (2002) - In: Archeologické rozhledy Bd. 54 (2002) S. 457-494

37Artikel  Froissartovy príbehy boju a lásek [Froissart's stories of fights and loves ]
Nejedlý, Martin. (2002) - In: Historický obzor Bd. 13 (2002) S. 98-111, 152-168, 200-214, 254-271

38Buchbeitrag  Historie, literatura, politika: Meluzínino prokletí [Geschichte, Literatur, Politik: Der Fluch der Melusine]
Nejedlý, Martin. (2002) - In: Pater familias. Sborník Hlavácek S. 249-270

39Artikel  Václav IV. a panská jednota. Cást druhá - "Králová koruna krásná jest vec, ale težká"
Nejedlý, Martin. (2000) - In: Historický obzor Bd. 11 (2000) S. 8-15

40Artikel  Meluzínský mýtus a rodová povest Lucemburku [Le mythe mélusinien et la légende généalogique des Luxembourg]
Nejedlý, Martin. (2000) - In: Cesky casopis historicky Bd. 98 (2000) S. 693-736

41Buchbeitrag  L'idéal du roi en Bohême à la fin du XIVe siècle. Remarques sur le "Nouveau Conseil" de Smil Flaška de Pardubice
Nejedlý, Martin. (2000) - In: Études Françoise Autrand S. 247-260

42Artikel  Václav IV. a panská jednota. Cást tretí - "Raciž, králi, poslúchati...
Nejedlý, Martin. (2000) - In: Historický obzor Bd. 11 (2000) S. 68-75

43Artikel  Poezie Eustacha Deschampse jako historický pramen 14. století
Nejedlý, Martin. (1998) - In: Cesky casopis historicky Bd. 96 (1998) S. 26-71

44Artikel  Cechy a Cechové ocima dvou francouzských básníku 14. století [The Czechs and Bohemia through the eyes of two French 14th century poets]
Nejedlý, Martin. (1998) - In: Historický obzor Bd. 9 (1998) S. 2-7

45Buchbeitrag  Les relations internationales dans les Chroniques de Jean Froissart
Nejedlý, Martin. (1997) - In: Prague Papers on History of International Relations S. 22-44

46Artikel  Jana z Arku
Nejedlý, Martin. (1997) - In: Historický obzor Bd. 8 (1997) S. 50-57

47Buchbeitrag  Deux poètes français du quatorzième siècle en Bohême. Rencontres et confrontations
Nejedlý, Martin. (1997) - In: Prague Papers on History of International Relations S. 30-53

48Artikel  Kroniky Jeana Froissarta a jejich snaha o hierarchické usporádáni sveta [Les chroniques de Jean Froissart et leur effort de l'ordonnance hiérarchique du monde],
Nejedlý, Martin. (1996) - In: Cesky casopis historicky Bd. 94 (1996) S. 481-526

49Artikel  Froissartovy Kroniky, diplomatický materiál a heroldové
Nejedlý, Martin. (1996) - In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica Bd. 12 (1996) S. 91-102

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.