RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Nodl, Martin«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Nodl, Martin

RI opac: 138 Einträge

1Sammelwerk  Festivities, ceremonies, and rituals in the lands of the Bohemian crown in the late Middle Ages
Šmahel, FrantišekNodl, MartinŽurek, Václav [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2022)

2Sammelwerk  Marxismus a medievistika: spolecné osudy? [Medieval studies and marxism]
Nodl, MartinWecowski, Piotr [Hrsg.]. - Praha (2020)

3Sammelwerk  Pohané a krestané: christianizace ceských zemí ve stredoveku
Nodl, MartinŠmahel, František [Hrsg.]. - Praha (2019)

4Sammelwerk  Stredoveké mesto: politické promeny a sociální inovace [The medieval city: the political transformations and social innovations]
Nodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2019)

5Monographie  Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen
Nodl, Martin. - Köln [u.a.] (2017)

6Sammelwerk  Stredoveká univerzitní vzdelanost [Medieval university education]
Nodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2017)

7Sammelwerk  Jan Hus: zycie, mysl, dziedzictwo
Kras, PawelNodl, Martin [Hrsg.]. - Warszawa (2017)

8Sammelwerk  Pravní kultura stredoveku
Nodl, MartinWecowski, Piotr [Hrsg.]. - Praha (2016)

9Sachtitel  Karel IV. v soudobých kronikách
Bláhová, MarieLukšová, ZuzanaNodl, Martin [Bearb.]. - Praha; Argo (2016)

10Sammelwerk  Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredoveku [Bohemian-Polish preaching relations in the Middle Ages: introductory reflection]
Bracha, KrzysztofNodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2016)

11Monographie  Stredovek v nás
Nodl, Martin. - Praha (2015)

12Sammelwerk  Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním stredoveku [Festivities, ceremonies and rituals in the later Middle Ages]
Šmahel, FrantišekNodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2014)

13Sammelwerk  Manželství v pozdním stredoveku: Rituály a obyceje [Marriage in the late middle ages: Rituals and customs]
Kras, PawelNodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2014)

14Sammelwerk  Jeden den ve stredoveku
Nodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2014)

15Sammelwerk  Moc a jeji symbolika ve stredoveku
Nodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2011)

16Sammelwerk  Ráj, peklo a ocistec ve stredovekých videních
Moravová, MagdalenaNodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2011)

17Monographie  Dekret kutnohorsky
Nodl, Martin. - Praha (2010)

18Sammelwerk  Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století
Nodl, MartinŠmahel, František [Hrsg.]. - Praha (2009)

19Sammelwerk  Ritual smireni: konflikt a jeho reseni ve stredoveku ; sbornik prispevku z konference konane ve dnech 31. kvetna - 1. cervna 2007 v Brne
Nodl, MartinWihoda, Martin [Hrsg.]. - Brno (2008)

20Sammelwerk  Šlechta, moc a reprezentace ve stredoveku
Nodl, MartinWihoda, Martin [Hrsg.]. - Praha (2007)

21Sammelwerk  Zbožnost ve stredoveku
Nodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2007)

22Sammelwerk  Antropologické prístupy v historickém bádání
Nodl, MartinTinková, Daniela [Hrsg.]. - Praha (2007)

23Sammelwerk  Sociální svet stredovekého mesta [Die soziale Welt der mittelalterlichen Stadt]
Nodl, Martin [Hrsg.]. - Praha (2006)

24Monographie  Tri studie o dobe Karla IV. [Drei Studien über Zeit Karls IV.]
Nodl, Martin. - Praha (2006)

25Sammelwerk  Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám
Nodl, MartinSommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2004)

26Sammelwerk  Clovek Ceského stredoveku [Der Mensch des böhmischen Mittelalters]
Nodl, MartinŠmahel, František [Hrsg.]. - Praha (2002)

27Monographie  Víra a zbožnost jagellonského veku
Macek, Josef. Nodl, Martin [Bearb.]. - Praha (2001)

28Buchbeitrag  Royal Weddings and Divorces
Nodl, Martin. (2022) - In: Festivities, ceremonies, and rituals in the lands of the Bohemian crown in the late Middle Ages S. 53-99

29Buchbeitrag  Introduction
Šmahel, FrantišekNodl, MartinŽurek, Václav. (2022) - In: Festivities, ceremonies, and rituals in the lands of the Bohemian crown in the late Middle Ages S. 1-8

30Artikel  Impacts of the plague epidemic on the Kingdom of Bohemia in the second half of the XIVth century and at the beginning of the XVth century
Nodl, Martin. (2021) - In: Studia Historica Gedanensia Bd. 12, 2 (2021) S. 44-62

31Buchbeitrag  Predmestí stredovekých mest: mestské predpolí versus svébytné mesto
Nodl, Martin. (2021) - In: FS Rudolf Procházka S. 97-111

32Artikel  Sexuální morálka a královská autorita [Sexual Morality and Royal Authority]
Nodl, Martin. (2020) - In: Cesky casopis historicky Bd. 118 (2020) S. 599-618

33Buchbeitrag  Husitství jako rane buržoazní revoluce
Nodl, Martin. (2020) - In: Marxismus a medievistika. Spolecné osudy? S. 159-179

34Artikel  Pocátky Tábora: dejiny, pamet a kronikárská konstrukce události
Nodl, Martin. (2020) - In: Listy filologické Bd. 143 (2020) S. 439-466

35Buchbeitrag  Medievistika a marxismus: úvodní zamyšlení
Nodl, MartinWecowski, Piotr. (2020) - In: Marxismus a medievistika. Spolecné osudy? S. 7-13

36Buchbeitrag  Detské korunovace: blasfemie rituálu
Nodl, Martin. (2019) - In: Gestá, symboly, ceromónie a rituály v stredoveku S. 51-64

37Buchbeitrag  Husitská reformace mezi zrozením zbožnosti, (ne)reformovatelností staré víry a "dechristianizací"
Nodl, Martin. (2019) - In: Pohané a krestané. Christianizace ceských zemí ve stredoveku S. 191-216

38Buchbeitrag  Christianizace jako badatelské téma
Nodl, MartinŠmahel, František. (2019) - In: Pohané a krestané. Christianizace ceských zemí ve stredoveku S. 7-8

39Buchbeitrag  Chudí a bohatí. Možnosti a meze studia spodních sociálních vrstev v pozdne stredovekých mestech
Nodl, Martin. (2019) - In: Stredoveké mesto. Politické promeny a sociální inovace S. 187-206

40Buchbeitrag  Cechy a ceské zeme ve 14. a 15. století
Šmahel, FrantišekNodl, Martin. (2019) - In: Dejiny Ceska (2019) S. 70-99

41Artikel  Táborský komunismus: ke genezi pojmu v historiografii 19. a 20. století
Nodl, Martin. (2019) - In: Cesky casopis historicky Bd. 117 (2019) S. 906-934

42Buchbeitrag  Staromestská radnice jako místo volby ceských králu a symbol zemského majestátu
Nodl, Martin. (2019) - In: Husitské re-formace. Promena kulturního kódu v 15. století S. 276-304

43Artikel  Stredoveká prosopografie. Jaroslav Mezník na svébytné ceste.
Nodl, Martin. (2019) - In: Casopis matice moravské Bd. 138 (2019) S. 353-366

44Buchbeitrag  Na hradech a v podhradí. Vnímání detství ve stredoveku a jeho promeny
Nodl, Martin. (2018) - In: Sedm veží. Karel IV. pohledem akademiku (1316-2016) S. 107-118

45Buchbeitrag  Clovecenství v ceských stredovekých mestech
Nodl, Martin. (2018) - In: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dejin S. 715-723

46Artikel  Konfessionalisierung und religiöse (In)Toleranz in Prag in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
Nodl, Martin. (2018) - In: Bohemia Bd. 58 (2018) S. 286-309

47Buchbeitrag  Náboženská tolerance z nutnosti v jagellonských monarchiích: Cechy a Polsko
Nodl, Martin. (2018) - In: Jagiellonowie i ich swiat. Centrum a peryferie w systemie wladzy Jagiellonów S. 199-210

48Buchbeitrag  Puri Bohemi Jeronýma Pražského: K podobám ceského národního vedomí a nacionalismu
Nodl, Martin. (2018) - In: Jeroným Pražský. Stredoveký intelektuál, mucedník ceské reformace a hrdina národní tradice S. 35-47

49Buchbeitrag  Corporative Interests Versus Nationalism: Prague University at the Turn of the 15th Century
Nodl, Martin. (2018) - In: Imagined communities. Constructing collective identities S. 335-363

50Buchbeitrag  Populacní nesobestacnost stredovekého mesta.
Nodl, Martin. (2017) - In: Stredoveké mesto a jeho obyvatelia S. 253-260

51Buchbeitrag  Uprázdnený polský trun a jeho cizí dedicové: legitimizace vlády Ludvíka z Anjou a Vladislava Jagellonského
Nodl, Martin. (2017) - In: Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi S. 172-195

52Buchbeitrag  Wstep: 600 lat sporu o Jana Husa - próba bilansu
Kras, PawelNodl, Martin. (2017) - In: Jan Hus. Zycie, mysl, dziedzictwo S. 13-52

53Buchbeitrag  Praga mater arcium. Translacio studii a prazska univerzita
Nodl, Martin. (2017) - In: Stredoveká univerzitní vzdelanost S. 119-134

54Buchbeitrag  Mezi autoritou a poslusností. Eklesiologie versus praktické nábozenství
Nodl, Martin. (2017) - In: Jan Hus. Zycie, mysl, dziedzictwo S. 111-128

55Buchbeitrag  Kalich v pameti Jednoty bratrské
Nodl, Martin. (2016) - In: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu S. 201-214

56Artikel  Geneza czeskiej reformacji
Nodl, Martin. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 20 (2016) S. 59-84

57Buchbeitrag  Sny ceského stredoveku a sen Karla IV.
Nodl, Martin. (2016) - In: Sny mezi obrazem a textem S. 28-38

58Buchbeitrag  Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredovéku. Úvodní zamyslení
Bracha, KrzysztofNodl, Martin. (2016) - In: Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredoveku S. 7-10

59Buchbeitrag  Král požádaný: symbolická komunikace Zikmunda Korybutovice.
Nodl, Martin. (2016) - In: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie S. 193-213

60Buchbeitrag  Jan Hus a prazská univerzita
Nodl, Martin. (2016) - In: Jan Hus. Zycie i dzielo S. 73-83

61Buchbeitrag  The Hussites and the Bohemian Reformation
Nodl, Martin. (2016) - In: From Hus to Luther. Visual culture in the Bohemian reformation (1380-1620) S. 17-46

62Artikel  Caput regni bohemiae: Praha doby Karola IV.
Nodl, Martin. (2016) - In: Historická revue Bd. 27, 5 (2016) S. 44-49

63Buchbeitrag  Husitskâ prâvni kultura. Uvodni zamysleni
Nodl, Martin. (2016) - In: Pravní kultura stredoveku S. 7-12

64Buchbeitrag  Clandestinum matrimonium
Nodl, Martin. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 370-381

65Artikel  Jan Hus a husitství na prelomu veku
Nodl, MartinŠmahel, František. (2015) - In: Filosofický casopis Bd. 63 (2015) S. 807-813

66Buchbeitrag  Memoria et damnatio memoriae ve stredoveku
Nodl, Martin. (2014) S. 7-13

67Buchbeitrag  Zanikly svet rukavic. Kosmas, Gall Anonym a knizeci gesta [The Lost World of Gloves. Cosmas, Gallus Anonymous and the Ducal Gestures]
Nodl, Martin. (2014) - In: FS Jan Klápšte (2014) S. 397-407

68Buchbeitrag  Jeden den ve stredoveku jako výzkumný úkol
Sommer, PetrNodl, Martin. (2014) - In: Jeden den ve stredoveku S. 7-8

69Buchbeitrag  Královske svatby a rozvody
Nodl, Martin. (2014) - In: Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním stredoveku S. 67-120

70Buchbeitrag  In facie ecclesiae
Nodl, Martin. (2014) - In: Manželství v pozdním stredoveku. Rituály a obyceje S. 53-62

71Buchbeitrag  Volba rektora pražského vysokého ucení
Nodl, Martin. (2014) - In: Jeden den ve stredoveku S. 165-177

72Buchbeitrag  Husitská univerzita
Nodl, Martin. (2014) - In: Husitské století S. 71-83

73Artikel  Ekonomie nemoci a milosrdenství ve stredoveku
Nodl, Martin. (2014) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 17, 1 (2014) S. 89-104

74Buchbeitrag  Ekonomie milosrdenství v rané Jednote bratrské
Nodl, Martin. (2013) - In: Milosrdenství ve stredovekých mestech S. 39-46

75Buchbeitrag  Nationalismus und Nationalbewusstsein zu Beginn des 14. Jahrhunderts und Karls Bemühen um ein konfliktfreies Bild des Zusammenlebens von Tschechen und Deutschen in Böhmen
Nodl, Martin. (2013) - In: Chronicon Aulae regiae. Die Königsaaler Chronik. Eine Bestandsaufnahme S. 187-224

76Artikel  Spor o Husa a ceské katolické dejepisectví prelomu 19. a 20. století [Disputes about Jan Hus and Czech Catholic Historiography in Late 19th and Early 20th Century]
Nodl, Martin. (2013) - In: Dejiny - teorie - kritika Bd. 10, 2 (2013) S. 209-220

77Artikel  Stredovek a memoáry pocátku 21. veku
Nodl, Martin. (2012) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 15, 1 (2012) S. 81-86

78Buchbeitrag  Maiestas Carolina
Nodl, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 243-244

79Buchbeitrag  Vítezové a poražení v pohusitské Kutné Hore.
Nodl, Martin. (2012) - In: Zwyciezcy i przegrani w dziejach sredniowiecznych i wczesnonowozytnych Czech i Polski S. 179-193

80Buchbeitrag  Vita Caroli
Nodl, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 240-242

81Buchbeitrag  Snatky a svatební slavnosti
Nodl, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 213-215

82Buchbeitrag  Sacramenta fidei [Sacramenta fidei]
Nodl, Martin. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 433-442

83Buchbeitrag  "Mesto ve meste: tzv. Havelské Mesto: hledání stredu mezi anomálií a fikcí
Nodl, Martin. (2012) - In: Havelské Mesto pražské ve stredoveku. Historie, archeologie, stavební historie S. 30-41

84Buchbeitrag  Lucembursti panovnici a prazska univerzita
Nodl, Martin. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 552-558

85Buchbeitrag  Karel IV. a rituály moci: Ordo ad coronandum regis a Maiestas Carolina
Nodl, Martin. (2011) - In: Moc a jeji symbolika ve stredoveku S. 93-102

86Buchbeitrag  Dábel svetcem spoutaný
Nodl, Martin. (2011) - In: FS Petr Sommer S. 197-203

87Buchbeitrag  Stredoveká videni onoho sveta
Cermanová, PavlínaNodl, Martin. (2011) - In: Ráj, peklo a ocistec ve stredovekých videních S. 5-17

88Buchbeitrag  Ceská reformace
Nodl, Martin. (2010) - In: Umeni ceske reformace (1380 - 1620) S. 17-33

89Buchbeitrag  Univerzitní národy na pražské univerzite. Konfliktní spolecenství?
Nodl, Martin. (2010) - In: Wspólnoty male i duze w spoleczenstwach Czech i Polski w sredniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych S. 35-57

90Buchbeitrag  Häresie in der Häresie. Toleranz und Intoleranz in Böhmen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Utraquisten und die Brüderunität
Nodl, Martin. (2010) - In: Przestrzen religijna Europy Srodkowo-Wschodniej w sredniowieczu S. 331-344

91Buchbeitrag  Slynaca cudami gora Blanik: transformacja mitu [Famous for miracles Blanik Mountain: transformation of the myth]
Nodl, Martin. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 167-178

92Buchbeitrag  Sredniowieczny testament jako anomalia
Nodl, Martin. (2010) - In: Dom, majatek, klient, suga S. 149-160

93Buchbeitrag  Role inkvizice pfi potirani ucenecké hereze v univerzitnim prostredi pozdniho stredoveku (Heidelberg - Praha - Viden)
Nodl, Martin. (2010) - In: Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 309-328

94Artikel  Auf dem Weg zum Kuttenberger Dekret: Von der Versöhnung der Nationen zum unversöhnlichen Nationalismus.
Nodl, Martin. (2009) - In: Bohemia Bd. 49 (2009) S. 52-75
https://www.bohemia-online.de

95Buchbeitrag  Mezi laickou a uceneckou zbožností. Katechetické prírucky pro faráre v ceském a slezském prostredí pozdního stredoveku
Nodl, Martin. (2009) - In: Korunní zeme v dejinách ceského státu 4 S. 176-191

96Artikel  Kuttenberger Dekret nach 600 Jahren: eine Bilanz der bisherigen Forschung
Šmahel, FrantišekNodl, Martin. (2009) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 49, 2 (2009) S. 19-54

97Artikel  Maiestas Carolina. Kritické postrehy k pramenum, vyhlásení a "odvolání" Karlova zakoníku [Maiestas Carolina. Critical Remarks on the Sources, Declaration and "Revocation" of the Legal Code Proposed by Charles IV]
Nodl, Martin. (2009) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 1 (2009) S. 21-35

98Buchbeitrag  Verejné versus soukromé. Odprísáhnutí hereze v pražském univerzitním prostredí. [Das Öffentliche gegen das Private. Das Abschwören der Häresie im Prager Universitätsraum]
Nodl, Martin. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století S. 385-414

99Buchbeitrag  Pronikání kanonického práva do ceského prostredí, jeho recepce narízeními církve a rezistence laického prostredí vuci kanonickým predpisum [The Penetration of Canon Law into the Czech Environment, its Reception by the Church's Regulations, and Resistance of the Lay Environment to Canonical Rulings.]
Nodl, Martin. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV S. 651-659

100Buchbeitrag  Kosmuv mýtus o pocátcích práv a zákonu kmene Cechu a jeho pozdejší transformace.
Nodl, Martin. (2008) - In: Limity a možnosti historického poznání. Sborník z cyklu prednášek S. 125-134

101Buchbeitrag  "Smírení národu" na pražské univerzite na prelomu 14. a 15. století
Nodl, Martin. (2008) - In: Ritual smireni. Konflikt a jeho reseni ve stredoveku S. 261-272

102Buchbeitrag  Ojciec i syn. "Pojednanie" w rozemberskim rodzie
Nodl, Martin. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 155-170

103Buchbeitrag  Václav III. Císar z boží milosti [Wenceslas III. An emperor by the grace of God]
Nodl, Martin. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 561-565

104Artikel  'Iuare vel promittere': Príspevek k problematice pražských univerzitních statut [ 'Iuare vel promittere '. Ein Beitrag zur Problematik der Prager Universitätsstatuten]
Nodl, Martin. (2007) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 47 (2007) S. 49-57

105Buchbeitrag  Rituál královských zásnub a svateb
Nodl, Martin. (2007) - In: Antropologické prístupy v historickém bádání S. 163-187

106Buchbeitrag  Dohlížet a netrestat. Nekolik postrehu k inkvizicnímu procesu ve Freiburgu im Üchtland 1430
Nodl, Martin. (2007) - In: Zbožnost ve stredoveku S. 231-240

107Artikel  Sociální aspekty stredovekého mestského pivovarnictví
Nodl, Martin. (2007) - In: Documenta Pragensia Bd. 25 (2007) S. 53-67

108Buchbeitrag  Trnitá cesta od harmonie k rešení konfliktu
Nodl, Martin. (2007) - In: Konfliktní situace v dejinách S. 7-10

109Buchbeitrag  Pozdne stredoveká transformace Kosmova mýtu o pocátcích práv a zákonu kmene Cechu (Kronikári dvorského okruhu, Maiestas Carolina, Ondrej z Dubé a Viktorin Kornel ze Všehrd)
Nodl, Martin. (2007) - In: Šlechta, moc a reprezentace ve stredoveku S. 189-207

110Buchbeitrag  "Gdzie wszystkie rzeki plyna; pod góre", czyli o basniach, kiedy jeszcze nie byly basniami
Nodl, Martin. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 585-596

111Buchbeitrag  Stredoveké dilema ženské svatosti
Nodl, Martin. (2006) - In: Dejiny žen, aneb, Evropská žena od stredoveku do poloviny 20. století v zajetí historiografie S. 105-114

112Buchbeitrag  Rituál rozvodu. [Ritual of divorce]
Nodl, Martin. (2006) - In: Stát, státnost a rituály premyslovského veku problémy, názory, otázky S. 113-134

113Artikel  Die hussitische Revolution. Zur Genese eines Forschungsparadigmas in der tschechischen Historiografie der 1950er und 1960er Jahre
Nodl, Martin. (2006 - 2007) - In: Bohemia Bd. 47 (2006/07) S. 151-171
https://www.bohemia-online.de

114Buchbeitrag  Nacionalismus a národní vedomí na pocátku 14. století [Nationalismus und nationales Bewusstsein zu Beginn des 14. Jahrhunderts]
Nodl, Martin. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej S. 77-115

115Buchbeitrag  Manželství v rané Jednote bratrské
Nodl, Martin. (2006) - In: FS Martá Beckova S. 129-146

116Buchbeitrag  Sociální aspekty pozdne stredovekého mestského pristehovalectví
Nodl, Martin. (2006) - In: Sociální svet stredovekého mesta S. 3-96

117Buchbeitrag  Stredoveký testament jako abnormalita [Mittelalterliches Testament als Abnormalität.]
Nodl, Martin. (2006) - In: Pozdne stredoveké testamenty v ceských mestech S. 73-85

118Buchbeitrag  Vizitacní protokoly a dejiny každodenního života.
Nodl, Martin. (2005) - In: Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií S. 55-67

119Buchbeitrag  Bedrich Mendl a sociální dejiny stredoveku.
Nodl, Martin. (2005) - In: Jaroslav Goll a jeho žáci S. 475-501

120Buchbeitrag  Svár obrazu s textem. Sen Karla IV. o smilstvu.
Nodl, Martin. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 69-95

121Artikel  Historia spoleczna miast czeskich i morawskich w sredniowieczu - przeglad badan. [The Social History of Medieval Bohemian and Moravian Towns - a Research Survey]
Nodl, Martin. (2004) - In: Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych Bd. 64 (2004) S. 43-83

122Buchbeitrag  Elity v ceských a moravských pozdne stredovekých mestech jak badatelský a interpretacní problém [ Eliten in böhmischen und mährischen Städten des Spätmittelalters als Forschungs- und Interpretationsproblem.]
Nodl, Martin. (2004) - In: Prazské mestské elity stredoveku a raného novoveku S. 23-49

123Buchbeitrag  František Graus: promeny pojetí krize pozdního stredoveku
Nodl, Martin. (2004) - In: František Graus - clovek a historik S. 99-118

124Buchbeitrag  Nemecká medievalistika v ceských zemích a studium sociálních a hospodárských dejin
Nodl, Martin. (2004) - In: Nemecká medievistika v ceských zemích do roku 1945 S. 21-65

125Buchbeitrag  Krcmy a krcmári [Wirtshäuser und Schankwirte]
Nodl, Martin. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 563-570

126Buchbeitrag  Klerici, rektori a scholárové [Kleriker, Rektoren und Scholaren]
Nodl, Martin. (2002) - In: FS Ivan Hlavácek (2002) S. 299-312

127Buchbeitrag  Klerici, rektori a scholárové
Nodl, Martin. (2002) - In: FS Ivan Hlavácek (2002) S. 299-311

128Buchbeitrag  Farár
Nodl, Martin. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 192-219

129Buchbeitrag  Clovek v ceském stredoveku
Nodl, MartinŠmahel, František. (2002) - In: Clovek Ceského stredoveku S. 9-24

130Artikel  Predhusitské mory: K problémum jedné interpretace [Die vorhussitische Pest. Zum Problem ihrer Interpretation]
Nodl, Martin. (2001) - In: Casopis matice moravské Bd. 120 (2001) S. 491-503

131Artikel  Populacní vývoj Stríbra v letech 1380-1419 (Integrace - fenomén dejin stredovekého mesta): Venováno Františku Hoffmannovi k 80. narozeninám [Die Bevölkerungsentwicklung in Mies 1380-1419. Integration - ein Phänomen in der Geschichte einer mittelalterlichen Stadt]
Nodl, Martin. (2000) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje Bd. 35 (2000) S. 7-47

132Buchbeitrag  Stredoveká prosopografie jako metodická inovace
Nodl, Martin. (2000) - In: VIII. sjezd ceských historiku. Hradec Králové S. 146-149

133Buchbeitrag  Pamet a intelektuál [Gedächtnis und Intellektuelle]
Nodl, Martin. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 376-384

134Buchbeitrag  Polský koncept studia sociální topografie stredovekého mesta. [Das polnische Konzept der Sozialtopographie der mittelalterlichen Stadt]
Nodl, Martin. (1999) - In: Kolokvium Praha - Wroclaw 1998 S. 305-311

135Artikel  Polský koncept studia sociální topografie stredovìkého mìsta [Das polnische Konzept der Sozialtopographie der mittelalterlichen Stadt]
Nodl, Martin. (1999) - In: Mediaevalia archaeologica Bd. 1 (1999) S. 305-311

136Artikel  Cas a minulost ve vnímání vesnicanu pozdnestredovekých Cech
Nodl, Martin. (1998) - In: Listy filologické Bd. 121 (1998) S. 255-275

137Buchbeitrag  Morová epidemie na Rakovnicku v roce 1380. Modelová studie k životu farního kléru. [Die Pestepidemie von 1380 im Gebiet um Rakovník. Eine Modellstudie zum Leben des Pfarrklerus]
Nodl, Martin. (1998) - In: FS Zdenka Hledíková (1998) S. 301-310

138Artikel  Západoceské Stríbro v roce 1380: Kvantitativní analýza vlivu moru na demografický vývoj stredovekého mesta [Die westböhmische Stadt Mies 1380. Quantitative Analyse des Pesteinflusses auf die demographische Entwicklung der mittelalterlichen Stadt]
Nodl, Martin. (1993) - In: Minulosti zapadoceskeho kraje Bd. 29 (1993) S. 7-14

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.