RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Ozóg, Krzysztof«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Ozóg, Krzysztof

RI opac: 64 Einträge

1Sammelwerk  Conflictus magnus apud Grunwald 1410: miedzy historia a tradycja ; materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej "Grunwald - Tannenberg - Žalgiris" zorganizowanej 20 - 24 wrzesnia 2010 r. w Malborku i Krakowie
Ozóg, KrzysztofTrupinda, Janusz [Hrsg.]. - Malbork (2013)

2Monographie  The role of Poland in the intellectual development of Europe in the Middle ages
Ozóg, Krzysztof. - Kraków (2009)

3Sammelwerk  Mendykanci w sredniowiecznym Krakowie. Zbior studiów [Mendicants in Medieval Cracow. Collected Studies]
Ozóg, KrzysztofGaluszka, TomaszZajchowska, Anna [Hrsg.]. - Kraków (2008)

4Sammelwerk  Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem sredniowiecznej Europy
Czaja, RomanDygo, MarianGaxlas, SlawomirMysliwski, GrzegorzOzóg, Krzysztof [Bearb.]. - Warszawa (2006)

5Monographie  Uczeni w monarchii Jadwigi Andegawenskiej i Wladyslawa Jagielly (1384-1434)
Ozóg, Krzysztof. - Kraków (2004)

6Sammelwerk  Polska i jej sasiedzi w póznym sredniowieczu [ Polen und seine Nachbarn im späten Mittelalter]
Ozóg, KrzysztofSzczur, Stanislaw [Hrsg.]. - Kraków (2000)

7Sammelwerk  Piastowie. Leksykon biograficzny
Szczur, StanislawOzóg, Krzysztof [Hrsg.]. - Kraków (1999)

8Monographie  Intelektualisci w sluzbie Królestwa Polskiego w latach 1306-1382
Ozóg, Krzysztof. - Kraków (1995)

9Sammelwerk  Cracovia - Polonia - Europa. Studia z dziejów sredniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w szescdziesiata piata rocznice urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej
Bukowski, WaldemarOzóg, KrzysztofSikora, FranciszekSzczur, Stanislaw [Hrsg.]. - Kraków (1995)

10Monographie  Kultura umyslowa w Krakowie w XIV wieku: srodowisko duchowienstwa swieckiego [Geistige Kultur in Kraków im 14. Jahrhundert]
Ozóg, Krzysztof. - Wroclaw [u.a.] (1987)

11Artikel  Kontakty personalne i instytucjonalne Jana Dlugosza z krakowskim srodowiskiem uniwersyteckim. Uwagi o stanie i perspektywach bada
Ozóg, Krzysztof. (2017) - In: Studia zródloznawcze Bd. 55 (2017) S. 163-172
http://studia-zrodloznawcze.pl/images/TomLV/08_Ozog.pdf

12Buchbeitrag  Die spätmittelalterliche Frömmigkeit in Polen. Zum Forschungsstand
Ozóg, Krzysztof. (2016) - In: Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität. Zum Forschungsstand S. 101-113

13Buchbeitrag  Nowa edycja Roczników Jana Dlugosza -próba bilansu
Ozóg, Krzysztof. (2016) - In: Jan Dlugosz (1415-1480). Zycie i dziela S. 251-259

14Buchbeitrag  Die intellektuelle Elite der Stadt Krakau im Mittelalter
Ozóg, Krzysztof. (2016) - In: Krakau - Nürnberg - Prag. Die Eliten der Städte S. 371-392

15Buchbeitrag  The Concept "rex illiteratus quasi asinus coronatus" in Late Medieval Cracovian Writings
Ozóg, Krzysztof. (2015) - In: Book versus power. Studies in the relations between politics and culture in Polish history S. 73-88

16Buchbeitrag  Jagiellonowie a uczeni
Ozóg, Krzysztof. (2015) - In: Europa Jagellonica 1386-1572 S. 115-130

17Buchbeitrag  Malzenstwo w polskim ustawodawstwie synodalnym wieków srednich
Ozóg, Krzysztof. (2014) - In: Manželství v pozdním stredoveku. Rituály a obyceje S. 15-34

18Buchbeitrag  Okolicznosci nadania kleparskiej kustodii sw. Floriona Uniwersytetowi Krakowskiemu przez Wladyslawa Jagielle
Ozóg, Krzysztof. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 78-86

19Buchbeitrag  "Bawarski Liwiusz". Andrzej z Ratyzbony i jego zainteresowania Polskq w pierwszej polowie XV wieku
Ozóg, Krzysztof. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 745-760

20Buchbeitrag  Die Krakauer Universität und ihre Teilnahme am öffentlichen Leben des jagiellonischen Königreiches
Ozóg, Krzysztof. (2010) - In: Ritualisierung politischer Willensbildung. Polen und Deutschland im hohen und späten Mittelalter S. 163-184

21Buchbeitrag  Book Collections in Medieval Cracow. Outline of the State of Research
Ozóg, Krzysztof. (2010) - In: Reading, writing and communicating S. 121-146

22Buchbeitrag  Rola rytualu w ksztaltowaniu korporacyjnej tozsamosci uniwersytetu krakowskiego w XV wieku. Przyklad mów uniwersyteckich. [Die Rolle des Rituals in der sich formierenden korporativen Eigenständigkeit der Krakauer Universität im 15. Jahrhundert auf der Basis der Universitätsansprachen.]
Ozóg, Krzysztof. (2009) - In: Rituály, ceremonie a festivity ve strední Evrope 14. 15. století S. 415-426

23Buchbeitrag  University masters at the royal court of Hedwig of Anjou and Wladyslaw Jagiello
Ozóg, Krzysztof. (2009) - In: Central and Eastern Europe in the middle ages. A cultural history S. 147-160

24Buchbeitrag  Uniwersytet Krakowski: przyklad póznosredniowiecznego eklektyzmu
Ozóg, Krzysztof. (2009) - In: Sredniowieczna wizja swiata. Jednosc czy roznorodnosc S. 235-250

25Buchbeitrag  Otoczenie intelektualne Mikoiaja Traby
Ozóg, Krzysztof. (2009) - In: Mikolaj Traba - maz stanu i prymas Polski S. 111-124

26Buchbeitrag  Studia krakowian na praskim uniwersytecie do poczatku XV wieku
Ozóg, Krzysztof. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 637-652

27Buchbeitrag  Prawo koscielne w Polsce w XIII-XV stuleciu [Ecclesiastical Law in Poland in the 13th-15th Centuries.]
Ozóg, Krzysztof. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV S. 57-80

28Buchbeitrag  Armia, bron i wojna w mysli uczonych krakowskich XV wieku
Ozóg, Krzysztof. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 553-571

29Buchbeitrag  Wplyw srodowiska uniwetsyreckiego na ksztaltowanie i rozwój kultury religijnej w Polsce sredniowiecznej
Ozóg, Krzysztof. (2008) - In: Animarum cultura. Studia nad kultura religijna na ziemiach polskich w sredniowieczu 1 S. 407-440

30Artikel  Migrationen von Professoren und Studenten aus Prag nach Krakau zu Beginn des 15. Jahrhunderts
Ozóg, Krzysztof. (2008) - In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 49, 2 (2009) S. 99-112

31Buchbeitrag  Mistrza Mikolkaja z Kozlowa poglady na wladze i panstwo
Ozóg, Krzysztof. (2007) - In: FS Urszula Borkowska S. 419-430

32Buchbeitrag  Zakres i melody nauezania "Septem artes" na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku
Ozóg, Krzysztof. (2007) - In: "Septem artes" w ksztaltowaniu kultury umyslowej w Polsce sredniowiecznej S. 105-124

33Buchbeitrag  Regionalne centra miejskie w Malopolsce w sredniowieczu (na przykladzie województwa sandomierskiego)
Ozóg, Krzysztof. (2006) - In: Miasteczko i okolica - od sredniowiecza do wspólczesnosci S. 15-25

34Buchbeitrag  "Pastor bonus" - duszpasterskie zabiegi biskupa Zbigniewa Olesnickiego w diecezji krakowskiej
Ozóg, Krzysztof. (2006) - In: Zbigniew Olesnicki. Ksiaze Kosciola i maz. stanu S. 157-170

35Buchbeitrag  Kleine Pastoralkompendien in den spätmittelalterlichen Synodalstatuten Polens
Ozóg, Krzysztof. (2006) - In: Partikularsynoden im späten Mittelalter S. 215-238

36Buchbeitrag  The intellectual culture of the 10th -13th century. Krakow in the european context
Ozóg, Krzysztof. (2006) - In: Kraków w chrzescijanskiej Europie X - XIII w. S. 78-119

37Buchbeitrag  Król w refleksji uczonych polskich XV wieku
Ozóg, Krzysztof. (2006) - In: Krol w Polsce XIV i XV wieku S. 7-38

38Buchbeitrag  Miejsce Polski w rozwoju intelektualnym Europy XIV-XV wieku
Ozóg, Krzysztof. (2006) - In: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem sredniowiecznej Europy S. 321-427

39Artikel  Duszpasterskie zabiegi biskupów krakowskich w póznym sredniowieczu
Ozóg, Krzysztof. (2005) - In: Rocznik krakowski Bd. 71 (2005) S. 41-54

40Buchbeitrag  Intellektuelle im Dienst der Staaten Ostmitteleuropas: Vergleichende Betrachtungen
Ozóg, Krzysztof. (2004) - In: Die "Blüte" der Staaten des östlichen Europa im 14. Jahrhundert S. 229-255

41Buchbeitrag  La piété dans le milieu cracovien à la fin du XIVe et au début du XVe siècles
Ozóg, Krzysztof. (2004) - In: Die 'Neue Frömmigkeit' in Europa im Spätmittelalter S. 187-210

42Buchbeitrag  Zlota jesien polskiego sredniowiecza
Ozóg, Krzysztof. (2003) - In: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 S. 62-65

43Buchbeitrag  Intellektuelle Milieus und Eliten in Regionen Ostmitteleuropas im 14.-16. Jahrhundert
Ozóg, Krzysztof. (2003) - In: Ostmitteleuropa im 14. - 17. Jahrhundert. Eine Region oder Region der Regionen? S. 127ff.

44Buchbeitrag  Zalozyciel dynastii
Ozóg, Krzysztof. (2003) - In: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 S. 26-29

45Buchbeitrag  Polska w Europie poczatku XV w.
Ozóg, Krzysztof. (2003) - In: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 S. 18-23

46Buchbeitrag  Unia w Horodle
Ozóg, Krzysztof. (2003) - In: Monarchia Jagiellonów 1399-1586 S. 24-25

47Buchbeitrag  Intellektuelle im Dienste des Staates - das Beispiel Polens im späten Mittelalter.
Ozóg, Krzysztof. (2003) - In: Das Reich und Polen S. 301-321
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17725/11538

48Buchbeitrag  Elity intelektualne w Polsce sredniowiecznej. Stan i perspektywy badan
Ozóg, Krzysztof. (2003) - In: Genealogia. Stan i perspektywy badan nad spoleczenstwem Polski S. 181-208

49Buchbeitrag  Srodowisko katedralne krakowskie w dobie kanonizacji sw. Stanislawa
Ozóg, Krzysztof. (2003) - In: Swiety Stanislaw w zyciu Kosciola w Polsce. 750-lecie kanonizacji S. 61-80

50Buchbeitrag  La réforme de lEglise et le conciliarisme en Pologne au XVe siècle: bilan des recherches
Ozóg, Krzysztof. (2001) - In: Medieval properties S. 261-276

51Buchbeitrag  Stanislawa ze Skarbimierza refleksje o panstwie
Ozóg, Krzysztof. (2001) - In: FS Józef Szymanski (2001) S. 47-61

52Buchbeitrag  Polityka i kultura odnowionego Królestwa Polskiego (koniec XIII-XV w.) w badaniach historycznych
Ozóg, Krzysztof. (2001) - In: Pytania o sredniowiecze S. 19-49

53Buchbeitrag  Klasztorna geografia sredniowiecznego Krakowa
Ozóg, Krzysztof. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 217-234

54Buchbeitrag  Udzial Andrzeja laskarzyca w sprawach i sporach polsko-krzyzackich do soboru w Konstancji [Die Teilnahme Andrzejs Laskarz an den Angelegenheiten und Streitigkeiten zwischen dem Königreich Polen und dem Deutschen Orden bis zum Konstanzer Konzil]
Ozóg, Krzysztof. (2000) - In: Polska i jej sasiedzi w póznym sredniowieczu S. 159-186

55Buchbeitrag  Miejsce i rola uczonych w póznosredniowiecznym panstwie polskim. Poglady mistrzów krakowskich a rzeczywistosc
Ozóg, Krzysztof. (1999) - In: Genealogia. Wladza i spoleczenstwo w Polce Sredniowiecznej S. 271-302

56Artikel  Les juristes italiens au service de la diplomatie polonaise sous Ladislas Jagellon
Ozóg, Krzysztof. (1998) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 3 (1998) S. 51-74

57Artikel  Zwiazki Uniwersytetu Krakowskiego z kapitula katedralna krakowska u schylku XIV i w pierwszej cwierci XV wieku
Ozóg, Krzysztof. (1998) - In: Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Bd. 43 (1998) S. 7-35

58Buchbeitrag  Swieta Jadwiga wobec problemów chrystianizacyjnych w Europie u schylku XIV wieku
Ozóg, Krzysztof. (1998) - In: Swieta Jadwiga Królowa Patronka Europy S. 61-82

59Artikel  Spór o biskupstwo krakowskie w roku 1392 na tle stosunków Polski z papiestwem u schylku XIV w
Ozóg, Krzysztof. (1997) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 104, 1 (1997) S. 3-20

60Buchbeitrag  Formacja intelektualna biskupów krakowskich w sredniowieczu
Ozóg, Krzysztof. (1995) - In: FS Jerzy Wyrozumski S. 159-180

61Artikel  Szymon z Teramo adwokat polski w Stolicy Apostolskiej i na soborach w Konstancji i Bazylei
Ozóg, Krzysztof. (1992) - In: Nasza przeszlosc Bd. 78 (1992) S. 169-185

62Artikel  "Dopelnienie szamotulskie" - studium zródloznawcze
Ozóg, Krzysztof. (1992) - In: Studia historyczne Bd. 35 (1992) S. 143-153

63Artikel  Wspólpraca prawników wloskich z Pawlem Wlodkowicem w procesie polsko-krzyzackim w Rzymie w latach 1420-1421
Ozóg, Krzysztof. (1991) - In: Nasza przeszlosc Bd. 76 (1991) S. 83-106

64Artikel  Krakowscy duchowni w sluzbie królewskiej w XIV wieku
Ozóg, Krzysztof. (1988) - In: Rocznik krakowski Bd. 54 (1988) S. 5-16

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.