RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Ozóg, Monika«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Ozóg, Monika

RI opac: 33 Einträge

1Sammelwerk  Rzymianie i barbarzyncy. Religia - polityka - kultura.
Wolinska, TeresaOzóg, MonikaKollinger, Karol [Hrsg.]. - Rzeszów (2019)

2Monographie  Sladami pierwszych chrzescijan. Przewodnik kulturowy po wczesnochrzescijanskim Rzymie
Ozóg, MonikaPietras, Henryk. - Kraków (2019)

3Monographie  Inter duas potestates: the religious policy of Theoderic the Great
Ozóg, Monika. - Frankfurt a. M. (2016)

4Sammelwerk  Zabobony, czary i magia w kosciele starozytnym [Superstition, witchcraft and magic in the ancient church]
Ozóg, MonikaWidok, Norbert [Hrsg.]. - Opole (2013)

5Monographie  Kosciól starozytny wobec swiatyn oraz posagów bóstw
Ozóg, Monika. - Kraków (2009)

6Monographie  Stosunek póznoantycznych chrzescijan do rzymsko-helleni-stycznych swiatyn i posagów bóstw.
Ozóg, Monika. - [Uniwersytet Gdanski] (1998)

7Buchbeitrag  Rozporzadzenia prawne Teodoryka Wielkiego w kwestiach religijnych w Variae Kasjodora
Ozóg, Monika. (2019) - In: Rzymianie i barbarzyncy. Religia - polityka - kultura S. 169-188

8Buchbeitrag  Baptysteria w titulusach oraz innych bazylikach papieskich w relacji "Liber Pontificalis"
Ozóg, MonikaPietras, Henryk. (2016) - In: Miejsca chrztów, urzadzenia baptyzmalne i ceremonial chrzcielny od starozytnosci chrzescijanskiej do Soboru Trydenckiego S. 25-40

9Buchbeitrag  Romanskie i wczesnogotyckie koscioly Glogowa: wspólczesne sposoby funkcjonowania reliktów i rekonstrukcji.
Ozóg, Monika. (2016) - In: Architektura sakralna w pocztkach panstwa polskiego (X-XIII wiek) S. 555-567

10Buchbeitrag  Podróze duchownych odbywane na polecenie panujacych w Kosciele starozytnym
Ozóg, Monika. (2015) - In: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podrózy duchownych S. 31-50

11Buchbeitrag  Chrzest Chlodwiga i jego reperkusje w Italii w swietle "Liber Pontificalis", czyli o rzymskim kosciele San Martino ai Monti
Ozóg, MonikaPietras, Henryk. (2015) - In: Teologia i liturgia chrztu od starozytnosci chrzescijanskiej do czasów nowozytnych S. 185-214

12Artikel  Magic Practices against Human Life and Health in Late Antiquity as Reflected in church Legislation
Ozóg, Monika. (2015) - In: Vox patrum Bd. 63 (2015) S. 243-252

13Artikel  Traces of the history of the Roman Church of Sancta Maria Antiqua according to the authors of Liber Pontificalis
Ozóg, Monika. (2014) - In: Christianitas antiqua Bd. 6 (2014) S. 61-70

14Artikel  Baptysteria rzymskie w Liber Pontificalis. Czesc I: Baptysterium lateranskie [Roman Baptisteries in "Liber Pontificalis". Part I: The Lateran Baptistery]
Ozóg, Monika. (2014) - In: Studia teologiczno-historyczne slaska opolskiego Bd. 34 (2014) S. 301-311

15Buchbeitrag  Sepulchri violatio w Edykcie Teodoryka na tle Kodeksu Teodozjusza i ustawodawstwa koscielnego [Sepulchri violatio in the Edict of Theoderic in light of the Theodosian Code and the laws of the Church]
Ozóg, Monika. (2014) - In: W kregu ikon wladzy, ludzi oraz idei swiata starozytnego S. 125-139

16Buchbeitrag  Praktyki magiczne w aktach synodalnych - zarys problematyki [Magical practices in the acta synodalia - outline of the issue]
Ozóg, MonikaPietras, Henryk. (2013) - In: Zabobony, czary i magia w kosciele starozytnym S. 97-117

17Artikel  Teoderyk Wielki a schizma akacjanska w swietle Liber Pontificalis
Ozóg, Monika. (2012) - In: U schylku starozytnosci Bd. 11 (2012) S. 107-126

18Buchbeitrag  Arianizm Teoderyka Wielkiego
Ozóg, Monika. (2012) - In: Ortodoksja, herezja, schizma w Kosciele starozytnym S. 105-121

19Artikel  Podróze mnichów i duchownych w swietle pism Swietego Hieronima
Ozóg, Monika. (2012) - In: Vox patrum Bd. 57 (2012) S. 453-468

20Artikel  "Veritas imaginum". Wizerunek wladzy Teodoryka Wielkiego na przykladzie wybranych "numizmatów"
Ozóg, Monika. (2011) - In: Perspektywy Kultury Bd. 5 (2011) S. 43-58

21Artikel  Starosc w "Listach" sw. Hieronima
Ozóg, Monika. (2011) - In: Vox patrum Bd. 56 (2011) S. 327-338

22Artikel  Edykt Teoderyka, przepisy synodalne a prawo azylu,
Ozóg, MonikaPietras, Henryk. (2011) - In: Polonia sacra. Czasopismo Wydzialu Teologicznego Bd. 15, 29 (2011) S. 85-96

23Artikel  Stanowisko cesarzy bizantynskich wobec rzadów Teoderyka Wielkiego na Zachodzie
Ozóg, Monika. (2011) - In: Polonia sacra. Czasopismo Wydzialu Teologicznego Bd. 15, 29 (2011) S. 97-111

24Artikel  Constantinopolis dedicatur paene omnium urbium nuditate". Konstantyn Wielki a sztuka
Ozóg, Monika. (2010) - In: Roczniki Naukowe IH PWSZ w Glogowie Bd. 2 (2010) S. 95-103

25Artikel  Saint Jerome and "Veritas Hebraica" on the Basis of the Corespondence with Saint Augustine
Ozóg, Monika. (2010) - In: Vox patrum Bd. 55 (2010) S. 511-519

26Buchbeitrag  Teodoryk Wielki a schizma laurencjanska
Ozóg, Monika. (2010) - In: Kosciól starozytny - Królestwo Chrystusa i instytucja S. 191-199

27Artikel  Kosciól starozytny i powstanie sztuki przedstawieniowej
Ozóg, Monika. (2009) - In: Roczniki Naukowe IH PWSZ w Glogowie Bd. 1 (2009) S. 97-109

28Artikel  [Les cérémonies du marriage en récit de saint Jean Chrysostome]
Ozóg, Monika. (2009) - In: Vox patrum Bd. 53/54 (2009) S. 159-173

29Artikel  The church and its influence on representative art between the second and fourth century AD
Ozóg, Monika. (2009) - In: Series byzantina Bd. 7 (2009) S. 11-17

30Buchbeitrag  Ustawodawstwo Konstantyna, Konstansa i Konstancjusza wobec poganskich obiektów kultu
Ozóg, Monika. (2009) - In: Romanitas i christianitas. Stanislao Plodzien (1913-1962) in memoriam S. 139-149

31Buchbeitrag  Asklepiejon w Ajgaj w IV w. n.e.
Ozóg, Monika. (2009) - In: Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur. Studia nad Sztuka Orientu S. 23-30

32Artikel  Zburzenie swiatyni Asklepiosa w Ajgaj w kontekscie polityki Konstantyna Wielkiego wobec wyznawców religii rzymsko-hellenistycznych
Ozóg, Monika. (2008) - In: Vox patrum Bd. 52 (2008) S. 797-806

33Artikel  Tertulian i jego poglady na sztuke przedstawieniowa
Ozóg, Monika. (2007) - In: Vox patrum Bd. 50/51 (2007) S. 313-320

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.