RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Pátková, Hana«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Pátková, Hana

RI opac: 94 Einträge

1Monographie  Scriptores. Písemná kultura a její tvurci v pozdne stredovekých 1300-1350 = written culture and its creators in late medieval Bohemia in 1300-1350
Hradilová, MartaPátková, Hana. - Praha (2017)

2Monographie  Script in town books in Medieval Bohemia: the development of script at selected border sites, 1420-1520
Pátková, Hana. - Budapest (2017)

3Sammelwerk  Liber vetustissimus Atiquae Civitatis Pragensis: 1310 - 1518 ; edice
Pátková, Hana [Hrsg.]. - Praha (2011)

4Monographie  Album pozdne stredovekého písma. Jižní Cechy. 10. Mestské knihy mesta Ceského Krumlvoa 1424-1522
Pátková, Hana. - Dolní Brežany (2009)

5Monographie  Vocabularium parvum scripturae latinae
Šedivý, JurajPátková, Hana. - Bratislava [u.a.] (2008)

6Monographie  Album pozdne stredovekého písma. Západní Cechy. 9. Kniha pametní mesta Velhartic 1397-1720. Kniha pametní mesta Kolínce 1409-1724. Rejstrík mestských poctu mesta Sušice 1464-1648.
Pátková, Hana. - Dolní Brežany (2008)

7Sammelwerk  Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním
Hojda, ZdenekPátková, Hana [Hrsg.]. - Praha (2008)

8Monographie  Ceská stredoveká paleografie
Pátková, Hana. - Ceské Budejovice (2008)

9Monographie  Album pozdne stredovekého písma. Západní Cechy. 7. Mestské knihy mesta Stríbra 1437-1520
Pátková, Hana. - Dolní Brežany (2007)

10Sammelwerk  Svetci a jejich kult ve stredoveku
Pátková, HanaPetrácek, Tomáš [Bearb.]. Kubín, Petr [Hrsg.]. - Ceské Budejovice (2006)

11Monographie  Album pozdne stredovekého písma. Severní Cechy. 5. Kniha soudní a pametní mesta Trebenic 1433-1577. Kniha soudní mesta Trebenic 1490-1601.
Pátková, Hana. - Dolní Brežany (2006)

12Sammelwerk  Ceská beseda o nemeckých i ceských kronikách, pametech a dalších vyprávecích pramenech. Príspevky z konference porádané 9. listopadu 2001
Pátková, Hana [Hrsg.]. - Dolní Brežany (2006)

13Sammelwerk  Z Noyonu do Prahy. Kult svatého Eligia ve stredovekých Cechách = De Noyon à Prague: Le culte de saint Eloi en Bohème médiévale
Pátková, Hana [Hrsg.]. - Praha (2006)

14Monographie  Album pozdne stredovekého písma. Severní Cechy. 4. Kniha trhová mesta Chomutova 1468-1583. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis. Volumen 4. Liber contractorum civitatis Comotoviae 1468-1583
Pátková, Hana. - Dolní Brežany (2005)

15Monographie  Album pozdne stredovekého písma. Severní Cechy. 2. Mestská kniha soudní a pametní Ústí nad Labem 1438-1514. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia serpentionalis. Volumen 2. Liber iudicialis et memorabilium civitatis Austriae super Albea 1348-1514.
Pátková, Hana. - Praha (2003)

16Monographie  Texty k výuce diplomatiky
Pátková, HanaBastl, Ondrej. - Dolní Brežany (2003)

17Sammelwerk  The History of Written Culture in the "Carpatho-Danubian" Region I. (Latin Paleography Network - Central and Central East Europe)
Pátková, HanaSpunar, PavelŠedivý, Juraj [Hrsg.]. - Bratislava [u.a.] (2003)

18Monographie  Album pozdne stredovekého písma. Severní Cechy. 3. Kniha prijímání za meštany mesta Ceské Lípy 1461-1722. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia serpentionalis. Volumen 3. Liber civium civitatis Lipae 1461-1722.
Pátková, Hana. - Praha (2003)

19Monographie  Album pozdne stredovekého písma. Severní Cechy. Svazek 1. Soudní knihy mesta Loun. [Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis. Volumen 1. Libri iudiciales civitatis Lunae]
Pátková, Hana. - Praha (2002)

20Sachtitel  Libri erectionum archidioecesis Pragensis, vol. VII. = Erekc(ní knihy pražské arcidiecéze, kniha VII.
Pátková, Hana [Hrsg.]. - Praha (2002)

21Monographie  Cvicení z pozdne stredoveké paleografie. Úvodní poznámka, zkratky, seznam literatury, prepisy ukázek
Pátková, Hana. - Dolní Brežany (2001)

22Sammelwerk  Ceská beseda o nemeckých badatelích v oblasti pomocných ved historických, archivnictví a edic historických pramenu. Príspevky z konference porádané 12. listopadu 1999 v Ústí nad Labem katedrou historie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyne vÚstí nad Labem a katedrou pomocných ved historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Pátková, Hana [Hrsg.]. - Praha (2000)

23Monographie  Bratrstvie ke cti Bozie. Poznámky ke kultovní cinnosti bratrstev a cechu ve stredovekych Cechách [ Bruderschaften zur Ehre Gottes. Einige Bemerkungen zur kulturellen Tätigkeit der tschechischen Bruderschaften im Mittelalter]
Pátková, Hana. - Praha (2000)

24Monographie  Bratrstvie ke cti Božie. Poznámky ke kultovní cinnosti bratrstev a cechu ve stredovekých Cechách. [The cult activities of the brotherhoods and guilds in the Bohemian Lands in the Middle Ages]
Pátková, Hana. - Praha (2000)

25Sammelwerk  Cechovní knihy pražských malíru 1348-1527
Pátková, Hana [Hrsg.]. - Praha (1996)

26Sachtitel  Berní knihy Starého Mesta pražského (1427-1434). Edice. [Die Steuerbücher der Prager Altstadt (1427-1434)]
Pátková, Hana [Hrsg.]. - Praha (1996)

27Buchbeitrag  Texty hospodárské evidence - Úcty a urbáre
Pátková, Hana. (2017) - In: Cítanka latinských textu S. 319-326

28Buchbeitrag  Les confréries, les métiers et le culte des saints dans la Bohême médiévale
Pátková, Hana. (2017) - In: Les saints et leur culte en Europe centrale au Moyen Âge S. 311-326

29Artikel  Über Inschriften und schriftliche Quellen im mittelalterlichen Böhmen bis zum Ende des 14. Jahrhundert. Einige Beobachtungen und Überlegungen
Pátková, Hana. (2017) - In: Studia Universitatis Cibiniensis. Series historica Bd. 14, Suppl. (2017) S. 11-17

30Buchbeitrag  Cechovní statuta - Statuta cechu malíru a sklenáru na Starém Meste pražském
Pátková, Hana. (2017) - In: Cítanka latinských textu S. 311-318

31Buchbeitrag  Frömmigkeit im spätmittelalterlichen Böhmen. Zum gegenwärtigen Forschungsstand
Pátková, Hana. (2016) - In: Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität. Zum Forschungsstand S. 15-19

32Artikel  Zlomek knihy bratrstva svaté Barbory z Archivu mesta Brna
Pátková, Hana. (2015) - In: Studia historica Brunensia Bd. 62 (2015) S. 389-397

33Artikel  Farní obvody na Slánsku a Rakovnicku v pozdním stredovìku. Možnosti využití ranì novovìkých tzv. farárských relací k rekonstrukci jejich územního rozsahu [Die Pfarrbezirke in den Gebieten der Städte Slaný (Schlan) und Rakovník (Rakonitz) im späten Mittelalter. Möglichkeiten der Nutzung der frühneuzeitlichen sog. Pfarrerrelationen zur Rekonstruktion der Gebietsgröße]
Pátková, Hana. (2015) - In: Sborník archivních prací Bd. 65 (2015) S. 307-

34Buchbeitrag  Schreiben und Scriptoria in den Klöstern der Franziskaner-Observanten in Böhmen am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts
Pátková, Hana. (2015) - In: Scriptorium. Wesen - Funktion - Eigenheiten S. 409-418

35Buchbeitrag  Bratrstvo pri spitále Anezky Premyslovny [Die Bruderschaft bei dem Hospital der Agnes der Premyslidin]
Pátková, Hana. (2013) - In: Svatá Anežka Ceská a velké ženy její doby S. 74-79

36Artikel  Písmo úredních písemností v tepelském kláštere na sklonku stredoveku
Pátková, Hana. (2012) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 2 (2012) S. 133-142
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)-s133-142/Historia_Slavorum_Occidentis-r2012-t1(2)-s133-142.pdf

37Buchbeitrag  Bruderschaften und Zünfte - Formen (und Grenzen) der Repräsentation
Pátková, Hana. (2011) - In: Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa S. 185-192

38Buchbeitrag  Ženské kláštery v pohusitských Cechách - premonstrátky
Pátková, Hana. (2010) - In: Sanctimoniales. Zakony zenskie w Polsce i Europie S. 151-161

39Buchbeitrag  Der heilige Eligius, der heilige Lukas und die Zunftpatrone im mittelalterlichen Böhmen
Pátková, Hana. (2010) - In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter S. 235-242

40Buchbeitrag  Adnotatio brevis ordinem Sancti Spiritus in Bohemia mediaevali attingens.
Pátková, Hana. (2009) - In: FS Zdenka Hledíková (2009) S. 141-143

41Buchbeitrag  Privilegia na vedení mestských knih v poddanských mestech pohusitských Cech
Pátková, Hana. (2009) - In: FS Miroslav Flodr S. 212-216

42Buchbeitrag  Chotešov a Doksany ve 13. století. Dva kláštery premonstrátek v dobe posledních Premyslovcu
Pátková, Hana. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 251-258

43Artikel  Tzv. kniha ružencového bratrstva v Kadani jako pramen pro dejiny zbožnosti na sklonku stredoveku
Pátková, Hana. (2009) - In: Porta Bohemica Bd. 5 (2009) S. 169-175

44Buchbeitrag  The Cult of Saint Michael in Medieval Bohemia
Pátková, Hana. (2009) - In: Cultus sanctorum. Cults, saints, patronage, hagiography S. 109-122

45Artikel  Knihy ohlášek pri bohoslužbách a knihy "ordo divinorum" jako pramen pro výzkum drobných památek stredních Brd [Aufgebotsbücher bei Gottesdiensten und die "ordo divinorum"- Bücher als Quelle für die Forschung von kleinen Denkmälern des mittleren Brdy-Gebirges. ]
Pátková, Hana. (2009) - In: Podbrdsko Bd. 16 (2009) S. 138-146

46Buchbeitrag  Zentrum und Grenzland. Die Kanzleischrift in Prag und in den nordböhmischen Städten im XV Jahrhundert
Pátková, Hana. (2008) - In: Régionalisme et internationalisme. Problèmes de paléographie et de codicologie du Moyen Âge S. 331-340

47Buchbeitrag  Normy krestanského života ve statutech laických korporací v pozdním stredoveku [ Standards of Christian Life in the Statutes of Lay Corporations in the Late Middle Ages.]
Pátková, Hana. (2008) - In: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV S. 235-238

48Buchbeitrag  Privilegia na vedení mestských knih pro poddanská mesta v predhusitských Cechách [Privilegien über Stadtbücherführung füf die untertänigen Städte im vorhussitischen Böhmen]
Pátková, Hana. (2008) - In: Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním S. 121-125

49Artikel  Von Menschen und Gräbern: Der Bestattungsort im städtischen Milieu des späten Mittelalters
Pátková, Hana. (2008) - In: Bohemia Bd. 48 (2008) S. 83-92
https://www.bohemia-online.de

50Artikel  Nekolik poznámek ke kostelu sv. Michaela v Otrocíne [Einige Bemerkungen zur Michaeliskirche in Landek (Otrocín)]
Pátková, Hana. (2008) - In: Sborník muzea Karlovarského kraje Bd. 16 (2008) S. 345-348

51Buchbeitrag  K diferenciaci individuálního rukopisu v užitkovém písmu téhož písare. Príklad z Horaždovic [Zur Differenzierung der individuellen Schreibweise in der Schrift ein und desselben Schreibers. Ein Beispiel aus Horaždovice]
Pátková, Hana. (2008) - In: FS Pavel Spunar (2008) S. 244-250

52Buchbeitrag  Soukromí meštanští písari v Praze ve 14. století [Private bürgerliche Schreiber in Prag im 14. Jahrhundert]
Pátková, Hana. (2008) - In: Mesto a intelektuálové od stredoveku do roku 1848 S. 63-68

53Artikel  Stredoveké nekrologium z Horovic aneb "memoria" venkovské farnosti [Ein mittelalterliches Nekrologium aus Horowitz oder Memoria einer ländlichen Pfarre]
Pátková, Hana. (2007) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 11 (2007) S. 229-238

54Buchbeitrag  Co nezachytí Libri erectionum
Pátková, Hana. (2007) - In: Církevní topografie a farní sít pražské církevní provincie v pozdním stredoveku S. 189-192

55Artikel  Zlomek listiny z rukopisu 992 Archivu hlavního mesta Prahy
Pátková, Hana. (2007) - In: Porta Bohemica Bd. 4 (2007) S. 233-234

56Buchbeitrag  Le culte de saint Michel en Bohème et Pologne au Moyen Âge. Bilan des recherches
Pátková, Hana. (2007) - In: Culto e santuari di San Michele nell'Europa medievale. Atti S. 57-62

57Buchbeitrag  Wallfahrt und Bruderschaft im spätmittelalterlichen Böhmen
Pátková, Hana. (2007) - In: Wallfahrt und Reformation S. 139-144

58Artikel  Zlomek listiny z rukopisu 992 Archivu hlavního mesta Prahy.
Pátková, Hana. (2007) - In: Numismatické listy Bd. 62 (2007) S. 233-234

59Artikel  Liber Vetustissismus Antiquae Civitas Pragensis: Život jedné stredoveké mestské knihy [ Die Geschichte eines mittelalterlichen Stadtbuchs]
Pátková, Hana. (2007) - In: Cesky casopis historicky Bd. 105 (2007) S. 393-405

60Buchbeitrag  Mestská kniha z Brezna u Chomutova [A municipal book from Brezno near Chomutov.]
Pátková, Hana. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 358-362

61Buchbeitrag  Horaždovická mestská kniha a syn pražského ševce [ Das Stadtbuch von Horaždovice und Sohn eines Prager Schusters.]
Pátková, Hana. (2007) - In: FS Václav Ledvinka S. 151-155

62Artikel  "Volumus eciam, quod liber in pergameno fiat": Urední knihy stredevekých bratrstev a cechu v Cechách [ Amtsbücher der mittelalterlichen Bruderschaften und Zünfte in Böhmen]
Pátková, Hana. (2006) - In: Archivni casopis Bd. 56 (2006) S. 184-192

63Buchbeitrag  Honoratiores ex statu ecclesiatico vel saeculari. Ružencové bratrstvo v Teplé na sklonku stredoveku [. Honoratiores ex statu ecclesiatico vel saeculari. Die Rosenkranzbruderschaft in Tepl am Ausgang des Mittelalters]
Pátková, Hana. (2006) - In: FS Lenka Bobková S. 256-264

64Buchbeitrag  Kult svateho Eligía ve stredovekych Cechach = Le culte de Saint Éloi en Bohême médiévale
Pátková, Hana. (2006) - In: Z Noyonu do Prahy. Kult svatého Eligia ve stredovekých Cechách S. 7-86

65Buchbeitrag  Svatý Eligius, svatý Lukáš a cechovní patroni ve stredovekých Cechách
Pátková, Hana. (2006) - In: Svetci a jejich kult ve stredoveku S. 221-227

66Buchbeitrag  Bratrstva ve stredovekých Cechách - probádané téma?
Pátková, Hana. (2005) - In: Bratrstva. Svetská a církevní sdružení a jejich role v kulturních S. 11-18

67Buchbeitrag  Pražské elity a vizitacní protokol arcijáhna Pavla z Janovic [. Die Prager Eliten und das Visitationsprotokoll des Archidiakons Paul von Janovice.]
Pátková, Hana. (2004) - In: Prazské mestské elity stredoveku a raného novoveku S. 67-79

68Buchbeitrag  "Von den historischen Hilfsmitteln". K výuce pomocných ved historických v první polovine 19. století ["Von den historischen Hilfsmitteln". Zur Lehre der historischen Hilfswissenschaften in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts]
Pátková, Hana. (2004) - In: FS Rostislav Nový (2004) S. 253-260

69Buchbeitrag  Die vorhussitischen Fronleichnamsbruderschaften in Böhmen
Pátková, Hana. (2004) - In: Die 'Neue Frömmigkeit' in Europa im Spätmittelalter S. 77-83

70Buchbeitrag  "Ihr Landsmann Roessler". Emil Franz Rössler v kontextu ceské medievistiky.
Pátková, Hana. (2004) - In: Nemecká medievistika v ceských zemích do roku 1945 S. 183-191

71Artikel  "Ceši" v rímských bratrstvech na sklonku stredoveku [Die Böhmen in römischen Bruderschaften im Spätmittelalter.]
Pátková, Hana. (2003) - In: Listy filologické Bd. 126 (2003) S. 153-172

72Buchbeitrag  "Chec-li, at pracuje." Poznámka k dejinám edice Libri erectionum ["Wenn er dies möchte, dann soll er arbeiten." Eine Bemerkung zur Editionsgeschichte der Libri erectionum]
Pátková, Hana. (2002) - In: Pater familias. Sborník Hlavácek S. 67-76

73Buchbeitrag  Církev a konfese v pohusitských Cechách: dvojverí ve trech západoceských mestech [ Kirche und Konfession im nachhussitischen Böhmen: Mehrkonfession in drei westböhmischen Städten]
Pátková, Hana. (2002) - In: Církevní správa a její písemnosti na pelomu stedovku a novovku S. 241-243

74Artikel  Dosavadní edicní zprístupneni rkp. 986 Archivu hlavního mesta Prahy. [Die bisherige editorische Zugänglichmachung der Handschrift Nr. 986 aus dem Archiv der Hauptstadt Prag.]
Pátková, Hana. (2002) - In: Documenta Pragensia Bd. 21 (2002) S. 15-22

75Artikel  Nález mincí z období konvencní meny z Oken v Podbezdezí
Pátková, HanaPeša, Vladimír. (2001) - In: Porta Bohemica Bd. 1 (2001) S. 167-172

76Artikel  Lózunka v Breznici na sklonku stredoveku
Pátková, Hana. (2001) - In: Podbrdsko Bd. 8 (2001) S. 26-43

77Artikel  Bratrstva v severozápadních Cechách v pozdním stredoveku. [Bruderschaften in Nordwestböhmen im Spätmittelalter]
Pátková, Hana. (2001) - In: Ústecký sborník historický (2001) S. 147-155

78Buchbeitrag  Projekt regionálních paleografických edic jako základ sledování obecného vývoje písma [Projekt der regionalen paläographischen Editionen als Grund der Forschung der allgemeinen Schriftentwicklung]
Pátková, Hana. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 639-641

79Buchbeitrag  Kláštery, cechy, bratrstva v pozdne stredovekých ceských mestech [Klöster, Zünfte, Bruderschaften in spätmittelalterlichen böhmischen Städten]
Pátková, Hana. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 323-328

80Buchbeitrag  Pražská bratrstva mezi husitstvím a reformací. [Prager Bruderschaften zwischen Hussitentum und Reformation]
Pátková, Hana. (2000) - In: Od stredovekých bratrstev k moderním spolkum S. 13-18

81Buchbeitrag  Die Bruderschaften in Böhmen im Mittelalter: Ein Überblick
Pátková, Hana. (1999) - In: Geist, Gesellschaft, Kirche im 13.-16. Jahrhundert S. 207-214

82Buchbeitrag  Novomestská zbožnost - kultovní cinnost bratrstev a cechu na Novém Meste pražském ve stredoveku. [ Neustädter Frömmigkeit - Die Tätigkeit der Bruderschaften in der Prager Neustadt im Mittelalter]
Pátková, Hana. (1998) - In: Nové Mesto pražské ve 14.-20. století S. 93-103

83Buchbeitrag  Bratrstva a cechy v Ceském Kumlove v dobe jagellonské.
Pátková, Hana. (1998) - In: Ceskokrumlovsko v dobe jagellonské 1470-1526 S. 62-69

84Buchbeitrag  "Psallendo seu cantando". Poznámka k pocátkum literátských bratrstev v Cechách. ["Psallendo seu cantando". Bemerkungen zu den Anfängen der Literatenbruderschaften in Böhmen]
Pátková, Hana. (1998) - In: FS Zdenka Hledíková (1998) S. 341-350

85Artikel  O Regestech II. Edice
Pátková, Hana. (1998) - In: Archivni casopis Bd. 48 (1998) S. 225-235

86Buchbeitrag  Bractwa a szkoly w póznosredniowiecznych Czechach na przykladzie sytuacji w jednym z czeskich miast królewskich
Pátková, Hana. (1997) - In: Nauczanie w dawnych wiekach S. 153-156

87Artikel  Stredoveká bratrstva v katedrále Sv. Víta v Praze [Mittelalterliche Bruderschaften im St. Veits Dom zu Prag]
Pátková, Hana. (1997) - In: Sborník archivních prací Bd. 47 (1997) S. 3-73

88Buchbeitrag  Sdružení pražských malíru v prvním století existence
Pátková, Hana. (1997) - In: Umení a mistrovství. Pražská malírská bratrstva 1348-1783 S. 12-18

89Artikel  O Regestech. Poznámky k vývoji jedné z ceských edic. [Über die Regesten. Bemerkungen zur Entwicklung einer tschechischen Edition]
Pátková, Hana. (1997) - In: Archivni casopis Bd. 47, 2 (1997) S. 65-73

90Artikel  Ženy ve stredovekých berních rejstrících
Pátková, Hana. (1996) - In: Documenta Pragensia Bd. 13 (1996) S. 47-55

91Artikel  Ke kultovní cinnosti remeslnických sdružení ve 14. a 15. století
Pátková, Hana. (1994) - In: Brno v minulosti a dnes Bd. 12 (1994) S. 169-174

92Artikel  Pražské malírské sdružení ve 14. a 15. století
Pátková, Hana. (1992) - In: Pražský sborník historický Bd. 25 (1992) S. 7-28

93Buchbeitrag  Statuta bratrstva služebníkù svatovítské katedrály z roku 1328 [Die Statuten der Bruderschaft der Diener der St. Veits-Kathedrale vom Jahre 1328]
Pátková, Hana. (1992) - In: FS Rostislav Nový (1992) S. 53-61

94Artikel  "Primus magister Theodoricus"
Pátková, Hana. (1992) - In: Umení Bd. 40 (1992) S. 164-165

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.