RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Panic, Idzi«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Panic, Idzi

RI opac: 96 Einträge

1Monographie  Jezyk mieszkanców Slaska Cieszynskiego od sredniowiecza do polowy XIX wieku
Panic, Idzi. - Cieszyn (2016)

2Monographie  Jak my ongis godali: jezyk mieszkanców Górnego Slaska od sredniowiecza do polowy XIX wieku
Panic, Idzi. - Kraków (2015)

3Sammelwerk  Sredniowiecze polskie i powszechne. 5
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Katowice (2009)

4Monographie  Zachodnioslowianska nazwa "Niemcy" w swietle zródel sredniowiecznych
Panic, Idzi. - Katowice (2007)

5Monographie  Studia z dziejów Skoczowa w czasach piastowskich
Panic, Idzi. - Skoczów (2005)

6Sammelwerk  Ustron 1305 - 2005: Praca zbiorowa. 1: 1305 - 1945
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Ustron (2005)

7Sachtitel  Urbarz Cieszynskiego klucza dóbr ksiazecych z 1646 roku
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (2005)

8Monographie  Dzieje Górek Wielkich i Malych
Panic, Idzi. - Górki Wielkie (2005)

9Monographie  Posloupnost tešinských Piastovci a Piastovén
Panic, Idzi. - Ceský Tesin (2004)

10Sachtitel  Opis powinnosci walaskich z 1647 roku
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (2004)

11Monographie  Poczatki Wegier. Polityczne aspekty formowania sie panstwa i spoleczenstwa wegierskiego w koncu IX i w pierwszej polowie X wieku.
Panic, Idzi. - Cieszyn (2004)

12Sachtitel  Szkolne mowy gimnazjalne ksiedza Leopolda Jana Szersznika (Zródla do dziejów oswiaty na Slasku Cieszynskim w dawnych wiekach.
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (2003)

13Sachtitel  Urbarz Cieszynski z 1621 r.
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (2003)

14Monographie  Poczet Piastów i Piastówien cieszynskich
Panic, Idzi. - Cieszyn (2002)

15Monographie  Zory pod rzadami Przemyslidów i Habsburgów: z badan nad historia miasta w latach 1327 - 1742
Panic, Idzi. - Zory (2002)

16Sammelwerk  Sredniowiecze polskie i powszechne. 2
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Katowice (2002)

17Monographie  Zory w czasach Przemyslidów i Habsburgów
Panic, Idzi. - Zory (2002)

18Monographie  Rozwój przestrzenny Cieszyna w dobie piastowskiej.
Panic, Idzi. - Cieszyn (2001)

19Sachtitel  Ordynacja ziemska cieszynska. Zbiór praw i porzadków ziemskich ksiestwa cieszynskiego
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (2001)

20Sachtitel  Urbarz Cieszynski z 1577 r.
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (2001)

21Monographie  Zory we wczesnym sredniowieczu. Z badan nad historia miasta
Panic, Idzi. - Zory (2000)

22Monographie  Ostatnie lata Wielkich Morav [ Die letzten Jahre des Großmährischen Reiches]
Panic, Idzi. - Katowice (2000)

23Monographie  Ostatnie lata Wielkich Moraw
Panic, Idzi. - Katowice (2000)

24Sammelwerk  Sredniowiecze polskie i powszechne. 1
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Katowice (1999)

25Sachtitel  Dyplomatariusz Skoczowski. Kodeks dyplomatyczny miasta Skoczowa. Tak zwana ksiega Gorgosza
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (1998)

26Sammelwerk  Stan i potrzeby badan nad dziejami Cieszyna [Forschungsstand und -bedarf zur Geschichte Teschens]
Nowak, KrzysztofPanic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (1998)

27Sachtitel  Historia Misji Towarzystwa Jezusowego w Bialej.
Panic, IdziPolak, J. [Hrsg.]. - Bielsko-Biala (1996)

28Monographie  Ksiaze cieszynski Przemyslaw Noszak (*ok. 1332 + 1410). Biografia polityczna
Panic, Idzi. - Cieszyn (1996)

29Sammelwerk  Stan i potrzeby badan nad historia Górnego Slaska w czasach sredniowiecznych i nowozytnych [Forschungsstand und -bedarf zur Geschichte Oberschlesiens im Mittelalter und der Frühen Neuzeit]
Panic, Idzi [Hrsg.]. - Cieszyn (1994)

30Monographie  Historia osadnictwa w ksiestwie opolskim we wczesnym sredniowieczu [ Geschichte der Besiedlung im Fürstentum Oppeln im frühen Mittelalter]
Panic, Idzi. - Katowice (1992)

31Monographie  Historia osadnictwa w ksiestwie opolskim we wczesnym sredniowieczu
Panic, Idzi. - Katowice (1992)

32Monographie  Zamek rybnicki
Panic, Idzi. - Rybnik (1990)

33Monographie  Ksiestwo cieszynskie w sredniowieczu. Studia z dziejów politycznych i spolecznych [Das Teschener Herzogtum im Mittelalter. Studien zur politischen und sozialen Geschichte]
Panic, Idzi. - Cieszyn (1988)

34Buchbeitrag  Mieszczanie i poddani szlacheccy w ksiestwie cieszynskim w kregu szlacheckich sporow w poczatkach doby nowozytnej. Rownosc szans czy potrzeba chwili? [Townspeople and the nobility's subjects in the Duchy of Cieszyn in the circles of aristocratic disputes at the beginning of the modern era. Equality of chances or necessity of a moment?]
Panic, Idzi. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski S. 183-194

35Buchbeitrag  Z badan nad osadnictwem na Gornym Slasku w pehiym i schylkowym sredniowieczu
Panic, Idzi. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 305-314

36Buchbeitrag  "Duces opolienses domini in Ratibor". Jeszcze w sprawie tytulatury ksiecia Przemyslawa raciborskiego oraz czasu powstania ksiestw raciborskiego i cieszynskiego
Panic, Idzi. (2009) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 5 S. 82-94

37Artikel  Przywileje cechu rzezników w miastach ksiestwa cieszynskiego (Z badan nad przywilejami cechowymi w ksiestwie cieszynskim w sredniowieczu i poczatkach czasów nowozytnych)
Panic, Idzi. (2008) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 63 (2008) S. 283-297

38Buchbeitrag  Ksiaze Wladyslaw Opolczyk w otoczeniu Karola IV
Panic, Idzi. (2007) - In: Ksiaze Wladyslaw Opolczyk. Fundator klasztoru Paulinow na Jasnej Gorze w Czestochowie S. 309-324

39Artikel  "Duces opolienses domini in Ratibor". Jeszcze w sprawie tytulatury ksiecia Przemyslawa raciborskiego oraz czasu powstania ksiestw raciborskiego i cieszynskiego
Panic, Idzi. (2007) - In: Wieki stare i nowe Bd. 5 (2007) S. 82-94

40Artikel  Fundacje mieszczan ksiestwa deszynskiego na rzecz szpitali w okresie rzadów regencyjnych Jana z Pernstejnu (1528-1544). Z badah nad dziejami Kosciola w ksiestwie deszynskim na przelomie sredniowiecza i czasów wczesnonowozytnych
Panic, Idzi. (2007) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 4 (2007) S. 245ff.

41Buchbeitrag  Szpitale na Slasku Cieszynskim na przelomie sredniowiecza i czasów nowozytnch
Panic, Idzi. (2007) - In: Dzieje górnoslaskiej medycyny w swietle zasobów zródlowych S. 67-98

42Buchbeitrag  Krak w polskiej i czeskiej tradycji wczesnosredniowiecznej [Krak in polnischer und tschechischer frühmittelalterlicher Tradition.]
Panic, Idzi. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej S. 48-62

43Artikel  Organizacja parafialna w Ksiestwie Cieszynskim w XIII wieku.
Panic, Idzi. (2006) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity Bd. 13 (2006) S. 45-56

44Artikel  Z badan nad kariera rodziny Rudzkich w ksiestwie cieszynskim w czasach piastowskich
Panic, Idzi. (2005) - In: Wieki stare i nowe Bd. 4 (2005) S. 91-112

45Buchbeitrag  Zródla dyplomatyczne w badaniach osadniczych i toponomastycznych. Uwagi metodologiczne na temat przydatnosci do studiów osadniczych i toponomastycznych listy swiadków
Panic, Idzi. (2005) - In: Tekst zródla - krytyka, interpretacja S. 193-203

46Artikel  Uposazenie ziemskie rodziny Czelo z Czechowic za panowania Piastow (Z badan nad drogami awansu i uposazeniem majaticowym szlachty cieszynskiej w czasach piastowskich 1290-1653)
Panic, Idzi. (2004) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 3 (2004) S. 230-262

47Buchbeitrag  Ksztaltowanie sie pojecia i terytorium Górnego Slaska w sredniowieczu
Panic, Idzi. (2004) - In: Poczatki i rozwój miast Górnego Slaska. Studia interdyscyplinarne S. 17-34

48Buchbeitrag  Rybnik w XII wieku. Centrum regionu czy jego peryferie
Panic, Idzi. (2003) - In: Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistoci Górnego Iska w redniowieczu S. 18-23

49Buchbeitrag  Uwagi na temat okolicznosci fundacji klasztorów cystersów na Górnym Slasku we wczesnym sredniowieczu
Panic, Idzi. (2003) - In: Sacrum i profanum. Klasztory i miasta w rzeczywistoci Górnego Iska w redniowieczu S. 97-105

50Buchbeitrag  Zabiegi cechów malych miast górnoslaskich o zachowanie uczciwej konkurencji przez czlonków cechu w czasach wczesnosredniowiecznych
Panic, Idzi. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 324-334

51Artikel  Capella Sancte Trinitatis extra muros in Tesen. (Z badan nad dziejami Kosciola w Cieszynie w sredniowieczu)
Panic, Idzi. (2003) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 18 (2003) S. 19-57

52Buchbeitrag  In Regno Dei id est Ray. (Uwagi nad czasem powstania osad polozonych w okolicach Zor u schylku wczesnego sredniowiecza)
Panic, Idzi. (2003) - In: Ludzie i kultury 1 S. 105-118

53Buchbeitrag  Závislost prostorové lokalizace mest a vesnic v procesech osídlování v tešínském knížectví ve stredoveku [Die Abhängigkeiten der räumlichen Anordnung der Städte und Dörfer in den Besiedlungsprozessen in Teschenauer Herzogtum im Mittelalter.]
Panic, Idzi. (2002) - In: Královská a poddanská mesta od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci S. 37-50

54Artikel  Nieznany dokument ksieznej Anny cieszynskiej z 9 lutego 1457 roku
Panic, Idzi [Bearb.]. (2002) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 17 (2002) S. 131-133

55Artikel  Item in Ustrona. (Uwagi nad datacja czasu zalozenia niektórych osad w kasztelanii cieszynskiej u schylku wczesnego sredniowiecza)
Panic, Idzi. (2002) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 17 (2002) S. 5-14

56Buchbeitrag  Zamek ksiazecy - miasto na Górnym Slasku w sredniowieczu. Próba modelu przestrzeni fizycznej na przykladzie ksiestwa cieszynskiego
Panic, Idzi. (2002) - In: Zamki i przestrzen spoleczna w Europie Srodkowej i Wschodniej S. 168-181

57Artikel  Idea panstwa i wladcy w najstarszych zywotach swietych Cyryla i Metodego.
Panic, Idzi. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 2 (2002) S. 51-62

58Buchbeitrag  Idea panstwa i wladcy w najstarszych zywotach swietych Cyryla i Metodego
Panic, Idzi. (2002) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 2 S. 51-62

59Artikel  Relacje przestrzenne na styku zamek ksiazecy - miasto w ksiestwue cieszynskim w sredniowieczu. [Gegenseitliche räumliche Beziehungen zwischen dem Fürstensitz und der Stadt im Teschner Fürstentum im Mittelalter]
Panic, Idzi. (2002) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity , 9 (2002) S. 97-110

60Buchbeitrag  Uwagi nad poczatkami archiprezbiteratu zorskiego w sredniowieczu ( Z badan nad organizacja parafialna na Górnym Slasku w sredniowieczu)
Panic, Idzi. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 374-379

61Artikel  Uwagi nad okolicznosciami nadania Zorom praw miejskich
Panic, Idzi. (2001) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 56 (2001) S. 225-236

62Buchbeitrag  "Sucha utraque": Z badan' nad 'Liber fundationis episcopatur Wratislaviensis'
Panic, Idzi. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 265-270

63Artikel  Fundacje na rzecz szpitala cieszynskiego w trakcie wspólregencji ksieznej cieszynskiej Anny w okresie maloletniosci ksiecia Waclawa III Adama, w latach 1528-1539
Panic, Idzi. (2001) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 16 (2001) S. 13-21

64Buchbeitrag  Delatynizacja jezyka dokumentów ksiazat cieszynskich [Entlatinisierung der Urkundensprache der Teschener Herzöge]
Panic, Idzi. (2001) - In: Lux Romana w Europie Srodkowej ze szczególnym uwzglednieniem Slaska S. 205-214

65Buchbeitrag  "Damus nobili Przechoni scultetiam in Zablocze". Jeszcze w sprawie rzekomego dyplomu ksiecia opolskiego Mieszka Otylego z 1232 r.
Panic, Idzi. (2001) - In: FS Józef Szymanski (2001) S. 245-251

66Artikel  Politické postavení Velkomoravské ríše v období pred Svatoplukovou smrtí. [Die politische Position des Grossmährischen Reiches in der Epoche vor dem Tod Svatopluks]
Panic, Idzi. (2001) - In: Vlastivedny vestnik moravsky Bd. 53 (2001) S. 221-233

67Artikel  "Iste sunt ville circa..." Z badari nad Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis
Panic, Idzi. (2001) - In: Wieki stare i nowe Bd. 2 (2001) S. 52-62

68Artikel  Dzieje Zor przedlokacyjnych
Panic, Idzi. (2000) - In: Wieki stare i nowe Bd. 1 (2000) S. 55-64

69Artikel  Z badan nad osadami zaniklymi na Górnym Slasku w sredniowieczu. Uwagi w sprawie istnienia zaginionych wsi podcieszynskich, Nageuuizi, Suenschizi, suburbium, Radouiza, Zasere, Clechemuje oraz Novosa
Panic, Idzi. (2000) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 15 (2000) S. 29-37

70Artikel  Trasy podrózy i stacje ksaze Wladyslawa opolskiego (1246-1281/1282)
Panic, Idzi. (1999) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity Bd. 182, 7 (1999) S. 5-15

71Artikel  Z badan nad dziejami wsi dawnego ksiestwa cieszynskiego w sredniowieczu. Uwagi w sprawie sredniowiecznych dziejów Debowca
Panic, Idzi. (1999) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 14 (1999) S. 5-11

72Artikel  Lata 891-892. Ostatnia próba podporzadkowania Pahstwa Wielko-morawskiego przez Wschodnich Franków u schylku panowania Swietopelka.
Panic, Idzi. (1999) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 1 (1999) S. 22-32

73Buchbeitrag  Ziemia Cieszynska w czasach piastowskich (X-XVII wiek)
Panic, Idzi. (1998) - In: Slask Cieszynski, Zarys dziejów S. 25-48

74Buchbeitrag  Stan i potrzeby badan nad dziejami Cieszyna w sredniowieczu (do roku 1528)
Panic, Idzi. (1998) - In: Stan i potrzeby badan nad dziejami Cieszyna S. 14-21

75Artikel  Poczatki organizacji parafialnej w kasztelanii cieszynskiej we wczesnym sredniowieczu
Panic, Idzi. (1998) - In: Przeglad historyczny Bd. 89 (1998) S. 13-24
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1998-t89-n1/Przeglad_Historyczny-r1998-t89-n1-s13-24/Przeglad_Historyczny-r1998-t89-n1-s13-24.pdf

76Buchbeitrag  Swiety Wojciech w wybranych sredniowiecznych kronikach slaskich. [Der hl. Adalbert in den mittelalterlichen schlesischen Annalen]
Panic, Idzi. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 325-341

77Artikel  Jeszcze w sprawie poczatków Skoczowa [Weiteres zu dem Thema der Anfänge von Skotschau]
Panic, Idzi. (1998) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 53 (1998) S. 149-156

78Artikel  Tytulatura ksiazat opolskich w XIII wieku. (Uwagi w zwiazku z dyskusja na temat poczatków Skoczowa)
Panic, Idzi. (1997) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 12 (1997) S. 5-13

79Artikel  Mikolaj Peter czy Mikolaj Ritter z Debowca. Z badan nad rycerstwem i szlachta w ksiestwie cieszynskim we wczesnym sredniowieczu
Panic, Idzi. (1997) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 14 (1999) S. 12-19

80Artikel  Fundacje na rzecz oltarza w kosciele farnym we Frysztacie w pierwszej polowie XV wieku. Z dziejów poboznosci w Ksiestwie Cieszynskim w sredniowieczu
Panic, Idzi. (1996) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 11 (1996) S. 21-25

81Artikel  Problem stratyfikacji szlachty w ksiestwie cieszynskim w XV wieku w swietle zródel kancelaryjnych
Panic, Idzi. (1994) - In: Przeglad historyczny Bd. 85 (1994) S. 21-33
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1994-t85-n1_2/Przeglad_Historyczny-r1994-t85-n1_2-s21-33/Przeglad_Historyczny-r1994-t85-n1_2-s21-33.pdf

82Buchbeitrag  Stan i perspektywy badan nad osadnictwem na Górnym Slasku od sredniowiecza do roku 1742
Panic, Idzi. (1994) - In: Stan i potrzeby badan nad historia Górnego Slaska S. 28-38

83Buchbeitrag  W sprawie potrzeb badawczych nad dziejami Kosciola na Górnym Slasku od sredniowiecza do poczatków czasów nowozytnych
Panic, Idzi. (1994) - In: Stan i potrzeby badan nad historia Górnego Slaska S. 66-81

84Artikel  Jeszcze o przejeciu Siewierza przez ksiecia cieszynskiego Kazimierza w 1337 roku
Panic, Idzi. (1993) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 7 (1993) S. 87-98

85Artikel  Jeszcze o pierwotnym uposazeniu klasztoru cystersów w Rudach Raciborskich
Panic, Idzi. (1993) - In: Ziemia slaska Bd. 3 (1993) S. 119-136

86Artikel  Alesz z Orle. Przyczynek do dziejów szlachty w ksiestwie cieszynskim w XV wieku
Panic, Idzi. (1993) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 7 (1993) S. 140-143

87Artikel  Suwerennosc skarbowa ksiazat górnoslaskich w sredniowieczu
Panic, Idzi. (1992) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 4 (1992) S. 5-22

88Artikel  Potencjal gospodarczy i osadniczy Ksiestwa Cieszynskiego u schylku XIII wieku
Panic, Idzi. (1991) - In: Rocznik cieszynski Bd. 6/7 (1991) S. 37-43

89Artikel  Lista swiadków w polskich dokumentach z wieku XIII na przykladzie kancelarii ksiecia wielkopolskiego Przemysla I (1239-1257)
Panic, Idzi. (1990) - In: Studia zródloznawcze Bd. 32/33 (1990) S. 35-45

90Artikel  Ksiazeta opolscy, niemodlinscy i strzeleccy na dworze Karola IV
Panic, Idzi. (1989) - In: Kwartalnik opolksi Bd. 35, 2 (1989) S. 34-45

91Artikel  Sluzba dyplomatyczna ksiecia cieszynskiego Przemyslawa Noszaka na dworze króla rzymskiego i czeskiego Waclawa IV w latach 1378-1396
Panic, Idzi. (1989) - In: Watra Bd. 4 (1989) S. 17-25

92Artikel  Z dziejów Pruchnej
Panic, Idzi. (1989) - In: Kalendarz cieszynski Bd. 5 (1989) S. 28-29

93Artikel  Uwagi o rzekomym pobycie Karola IV na Slasku w grudniu 1357 r
Panic, Idzi. (1989) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 44 (1989) S. 475-479

94Artikel  Dzialalnosc polityczna i dyplomatyczna ksiecia cieszynskiego Przemyslawa Noszaka w czasach panowania Karola IV jako cesarza (1355-1378)
Panic, Idzi. (1988) - In: Watra Bd. 3 (1988) S. 28-45

95Artikel  Lista swiadków na dokumentach ksiecia opolskiego Wladyslawa (1246-1281).
Panic, Idzi. (1987) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 42 (1987) S. 171-183

96Artikel  Osadnictwo w ziemi Cieszynskiej w okresie wczesnego sredniowiecza
Panic, Idzi. (1984) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 39 (1984) S. 1-20

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.