RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Paszkiewicz, Borys«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Paszkiewicz, Borys

RI opac: 93 Einträge

1Sachtitel  [Bibliographie]
Paszkiewicz, Borys. (2016)
https://uni-wroc.academia.edu/BorysPaszkiewicz

2Sachtitel  [Bibliographie]
Paszkiewicz, Borys. (2016)
https://wroc.academia.edu/BorysPaszkiewicz

3Monographie  Monety z kosciola sw. Mikolaja w Gieczu
Paszkiewicz, Borys. - Lednica (2010)

4Monographie  Brakteaty - pieniadzsredniowiecznych Prus [Die Brakteaten - Geld aus dem mittelalterlichen Preußen]
Paszkiewicz, Borys. - Wroclaw (2009)

5Monographie  Pienadz Gornoslawski w sredniowieczu [Oberschlesisches Geld im Mittelalter]
Paszkiewicz, Borys. - Lublin (2000)

6Buchbeitrag  The great monetary reform in Prussia, Poland and Ruthenia: a competition between 'grosso' and 'groschen' in the East
Paszkiewicz, Borys. (2017) - In: Essays Peter Spufford S. 101-110

7Buchbeitrag  O milosci wroclawian ku rzeczypospolitej i klodzkiej monecie Jerzyka
Paszkiewicz, Borys. (2017) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2017) S. 573-596

8Buchbeitrag  Poland
Paszkiewicz, Borys. (2015) - In: Survey of Numismatic Research 2008-2013 S. 428-435

9Buchbeitrag  Sambor I i Otto z Bambergu na wczesnych monetach gdanskich
Ceynowa, BeataPaszkiewicz, Borys. (2014) - In: Pomorze we wczesnym sredniowieczu w swietle zródel archeologicznych S. 125-142

10Artikel  Neznámý ceský denár s obrazem sv. Kryštofa z Montmusard, 'Akko (Izrael) [An Unknown Bohemian Saint Christopher Penny from Montmusard, Acre (Israel)]
Kool, RobertPaszkiewicz, BorysStern, Edna J.. (2014) - In: Numismatický sborník Bd. 28 (2014) S. 71-81

11Artikel  Przylek, Lubomia, Kroczyce Okupne: Stare i nowe znaleziska brakteatow z poludniowej Polski [Przylek, Lubomia & Kroczyce Okupne: Former and recent bracteate hoards from south Poland]
Paszkiewicz, Borys. (2012 - 2013) - In: Numismatický sborník Bd. 27 (2012/13) S. 49-76

12Artikel  The Wielka Wies (Szadek) Hoard of Bracteates, Parvi and Ingots
Miazga, BeataPaszkiewicz, BorysWachowski, Krzysztof. (2012) - In: The numismatic chronicle Bd. 172 (2012) S. 161-204

13Buchbeitrag  The Pomeranian imitative coinage and the recent discoveries from Gdansk
Paszkiewicz, Borys. (2012) - In: FS Peter Ilisch S. 127-142

14Buchbeitrag  Schilling Kennisbergisch slages of Grand Master Louis of Ehrlichshausen
Paszkiewicz, Borys. (2011) - In: Proceedings of the XIVth international numismatic congress Tl. 2 S. 1557-1563

15Artikel  Skarb z pogranicza brandenbursko-pomorskiego (rejon Barlinka i Choszczna) z drugej polowy XIV wieku [A hoard of the borderland between Pomerania and Brandenburg (the Barlinek and Choszczno area) from the second half of the fourteenth century]
Paszkiewicz, Borys. (2011) - In: Numismatický sborník Bd. 26 (2011) S. 279-302

16Buchbeitrag  Poland
Paszkiewicz, Borys. (2009) - In: A survey of numismatic research 2002 - 2007 S. 416-426

17Buchbeitrag  Znaleziska monet a rynek pieniezny: Skarb, pojedyncze monety i liczmany z bada Zielonej Bramy w Gdansku
Paszkiewicz, Borys. (2009) - In: Stan badan archeologicznych miast w Polsce (2009) S. 59-82

18Artikel  Polish research into medieval and modern coin metal. Fineness tests
Paszkiewicz, Borys. (2009) - In: Cercetari numismatice Bd. 15 (2009) S. 183-189

19Buchbeitrag  Kraków, Sandomierz i mennictwo Wladyslawa Lokietka
Paszkiewicz, Borys. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 765-778

20Buchbeitrag  Król Otokar i Piastowie: Pochodzenie herbu kujawskiego w swietle monet i pieczeci
Paszkiewicz, Borys. (2008) - In: Historia u Piastów, Piastowie w historii S. 113-126

21Artikel  An unrecorded moravian penny of king Premysl-Ottokar II [Neznámý moravský denár krále Premysla Otakara II]
Paszkiewicz, BorysPhillips, Marcus. (2008) - In: Numismatický sborník Bd. 23 (2008) S. 119-122

22Artikel  "De moneta in Regno currente". Mennictwo polskie Kazimierza Wielkiego ["De moneta in Regno currente". Polish coinage of King Casimir the Great]
Paszkiewicz, Borys. (2008) - In: Roczniki historyczne Bd. 74 (2008) S. 31-54

23Artikel  Sprawozdanie z badari wykopaliskowych zamku Wien w 2005 r. [A report from the 2005 excavation at castle Wlen]
Chorowska, MalgorzataJerzyk, WojciechPaszkiewicz, BorysPiekalski, Jerzy. (2008) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 50 (2008) S. 303-322

24Artikel  Zespól brakteatów Boleslawa III Krzywoustego z Dolnego Slaska [A find of bracteates of Boleslaw III Wrymouth (1102-1038) from Lower Silesia]
Paszkiewicz, Borys. (2008) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 50 (2008) S. 235-240

25Artikel  Rusia Rosie între Italia, Hoarda de Aur si Marea Baltica: Originea sistemului metrologic al monetariei de Lviv în secolul al XIV-lea (Cu un supliment) [Red Ruthenia Amongst Italy, the Golden Horde and the Baltic Sea: The Origin of the Lviv Mint Standards In the Fourteenth Century (With a supplement)]
Paszkiewicz, Borys. (2008) - In: Cercetari numismatice Bd. 14 (2008) S. 327-356

26Artikel  Brakteaty polskie ze schylku XIII i poczatku XIV wieku a skarb spod Bytowa (2001). [Polish bractetates from the late thirteenth and early fourteenth centuries and the hoard from the environs of Bytów (2001)]
Paszkiewicz, Borys. (2008) - In: Folia numismatica Bd. 21 (2006/07) S. 43-56

27Artikel  Skarb brakteatow polskich i morawskich z Lubomi na Gornym Slasku (poczatek XIV stulecia) [A Hoard of Polish and Moravian bracteates from Lubomia in Upper Silesia (the beginning of the fourteenth century]
Paszkiewicz, Borys. (2008) - In: Numismatický sborník Bd. 23 (2008) S. 123-161

28Buchbeitrag  Pieniadz i wojna w Prusach w XV wieku. [Money and war in Prussia in the fifteenth century]
Paszkiewicz, Borys. (2008) - In: Peníze v promenách casu 6 S. 83-95

29Buchbeitrag  A chronology of the Teutonic Prussian bracteates
Paszkiewicz, Borys. (2007) - In: Studies Jørgen Steen Jensen S. 171-186

30Buchbeitrag  The circulation of the earliest Lithuanian coins
Paszkiewicz, Borys. (2007) - In: Money circulation in antiquity, the Middle Ages and modern times S. 191-214

31Buchbeitrag  Beginnings of the Polish provincial coinage: some remarks.
Paszkiewicz, Borys. (2007) - In: Peníze v promenách casu 4 S. 21-40

32Artikel  The Szlichtyngowa hoard (2006)
Paszkiewicz, Borys. (2007) - In: The numismatic chronicle Bd. 167 (2007) S. 189-210

33Buchbeitrag  Jak Zygmunt Luksemburski nie zostal królem Polski: kilka uwag o domniemanym skarbie z Hrabušic [How Sigismund of Luxemburg did not become the king of Poland: few remarks on an alleged Hrabušice hoard. ]
Paszkiewicz, Borys. (2006) - In: Peníze v promenách casu 5 S. 23-34

34Artikel  Szeroki brakteat slaski ze smokiem znaleziony we Wroclawiu [The Silesian Large Module Bracteate with Dragon Found in Wroclaw ]
Paszkiewicz, Borys. (2006) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 50 (2006) S. 71-75

35Artikel  Anglo-Saxon and imitative pennies from the Raciazek hoard (1940)
Paszkiewicz, Borys. (2006) - In: The numismatic chronicle Bd. 166 (2006) S. 251-268

36Buchbeitrag  Mieszek Wladyslawic i dwa poczatki slaskiej monety dzielnicowej
Paszkiewicz, Borys. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 132-145

37Artikel  Mennictwo zaganskie w sredniowieczu. II. Okres halerzy [Das Saganer Münzwesen im Mittelalter. 2. Die Hellerzeit]
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: Wroclawskie Zapiski Numizmatyczne Bd. 1, 29 (2005) S. 3-7

38Buchbeitrag  Brandenburg, Poland, Hungary, or Ruthenia? A set of unknown pennies from the 14th century, found at Hrabušice, Slovakia
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid 2003. Actas - Proceedings - Actes Tl. 2 S. 1375-1381

39Buchbeitrag  Poczatki mennictwa inowroclawskiego?
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: FS Czeslaw Sikorski S. 69-79

40Artikel  Denary gniewkowskie
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 49 (2005) S. 155-171

41Artikel  Opavská mince v rámci stredovekého mincovnictví Horního Slezska [Troppauer Münzen im Rahmen des mittelalterlichen Münzwesens in Oberschlesien]
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: Slezsky sbornik Ser. NR, Bd. 7 (2005) S. 1-3

42Buchbeitrag  Dokadkolwiek, byle tam, gdzie dolar jest jeszcze potega! Moneta przedmiotem dumy
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 619-626

43Artikel  Najstarsze brakteaty slaskie. Katalog brakteatów Mieszka Mlodego i Boleslawa Wysokiego [Die ältesten schlesischen Brakteaten. Katalog der Brakteaten Mieszkos des Jüngeren und Boleslaus des Langen]
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: Wroclawskie Zapiski Numizmatyczne Bd. 2, 30 (2005) S. 3-9

44Buchbeitrag  Henryk Probus miedzy historia, archeologia i mitologia. Próba podsumowania
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 103-103

45Buchbeitrag  Heinrich Probus zwischen Geschichte, Archäologie und Mythologie. Versuch einer Zusammenfassung
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 105-107

46Buchbeitrag  Gdzie sa monety Henryka Probusa?
Paszkiewicz, Borys. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 63-69

47Artikel  Moneta w zródle, czyli po co historykowi pieniadze?
Paszkiewicz, Borys. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 170 (2004) S. 337-346

48Artikel  Swiety Stanislaw na denarze krakowskim z Xiii wieku. (Wstep do reinterpretacji skarbu z Pelczysk) [St. Stanislaus on the 13th-Century Cracow Penny. (An Introduction to the Reinterpretation of the Pelczyska Hoard)]
Paszkiewicz, Borys. (2004) - In: Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne Bd. 5 (2004) S. 117-136
http://mnk.pl/images/upload/o-muzeum/wydawnictwa/Notae/Tom%20V/B.%20Paszkiewicz%20%C5%9Awi%C4%99ty%20Stanis%C5%82aw%20na%20denarze%20krakowskim%20z%20XIII%20wieku.%20%28Wst%C4%99p%20do%20reinterpretacji%20skarbu%20z%20Pe%C5%82czysk%29.pdf

49Artikel  Brakteaty Mieszka przez badaczy omieszkane
Paszkiewicz, Borys. (2004) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 48 (2004) S. 205-214

50Buchbeitrag  Brakteaty z Leborka: Nowy rozdzial mennictwa pomorskiego
Paszkiewicz, Borys. (2004) - In: Najnowsze badania nad numizmatyka S. 81-94

51Artikel  Nieznany parwus ksiecia brzeskiego Boleslawa III
Paszkiewicz, Borys. (2004) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 48 (2004) S. 77-80

52Artikel  Poczatki polskiej monety dzielnicowej: kilka spostrzezen
Paszkiewicz, Borys. (2004) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 48 (2004) S. 1-18

53Artikel  Skarb z XII-XII wieku z Krakowa - drugie zblizenie (nieznane brakteaty polskie) [The 12th-13th Century Cracow Hoard - Another Look (Unknown Polish Bracteates)]
Haczewska, BogumilaPaszkiewicz, Borys. (2004) - In: Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne Bd. 5 (2004) S. 83-116
http://mnk.pl/images/upload/o-muzeum/wydawnictwa/Notae/Tom%20V/B.%20Haczewska%20B.%20Paszkiewicz%20Skarb%20z%20XII-XIII%20wieku%20z%20Krakowa%20-%20drugie%20zbli%C5%BCenie%20%28nieznane%20brakteaty%20polskie%29.pdf

54Buchbeitrag  Peryferie czy pomost - mennictwo górnoslaskie wobec sasiadów
Paszkiewicz, Borys. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 47-57

55Buchbeitrag  Brakteaty i grosze
Paszkiewicz, Borys. (2003) - In: Monarchia Piastów 1038-1399 S. 134-135

56Artikel  O kilku znaleziskach monetarnych ze zbiorów numizmatycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Kolendo, JerzyPaszkiewicz, Borys. (2003) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 47 (2003) S. 181-200

57Buchbeitrag  Polityka monetarna Wladyslawa I.
Paszkiewicz, Borys. (2003) - In: Sacra Silenti provincia 800 lat dziedziczonego ksiestwa opolskiego (1202-2002) S. 157-162

58Artikel  An Italian die-sinker and a king of Poland
Paszkiewicz, Borys. (2003) - In: Rivista italiana di numismatica e scienze affini Bd. 104 (2003) S. 287-304

59Buchbeitrag  W cieniu Rzymu
Makiewicz, TadeuszPaszkiewicz, BorysKaskanis, Danuta. (2003) - In: U zródel Polski do roku 1038 S. 100-121

60Buchbeitrag  Monety sredniowiecznych z Leborka - ciag dalszy
Paszkiewicz, Borys. (2003) - In: Ziemia leborska w wiekach srednich. Materialy S. 59-68

61Artikel  Between centralisation and fragmentation: Silesian mints and coinage in the fifteenth century
Paszkiewicz, Borys. (2003) - In: The numismatic chronicle Bd. 163 (2003) S. 237-259

62Buchbeitrag  Pierwsza monarchia.
Kurnatowska, ZofiaDerwich, MarekPaszkiewicz, BorysSwiechowski, Zygmunt. (2003) - In: U zródel Polski do roku 1038 S. 190-211

63Buchbeitrag  Trzy brakteaty z XIII wieku w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie [Three bracteates from the 13th century in the Czartoryski Museum in Cracow]
Paszkiewicz, Borys. (2002) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2002) S. 429-438

64Artikel  Zagadka denara króla Polski z konca XIII wieku
Paszkiewicz, Borys. (2002) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 46 (2002) S. 1-13

65Artikel  Denar Wladyslawa Lokietka z tarcza
Paszkiewicz, Borys. (2002) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 46 (2002) S. 67-73

66Artikel  O matce Lestka Boleslawowica i poczatkach mennictwa mazowieckiego
Paszkiewicz, Borys. (2001) - In: Przeglad historyczny Bd. 92 (2001) S. 1-14
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2001-t92-n1/Przeglad_Historyczny-r2001-t92-n1-s1-14/Przeglad_Historyczny-r2001-t92-n1-s1-14.pdf

67Artikel  Reforma monetarna króla Waclawa II w Polsce
Paszkiewicz, Borys. (2001) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 45 (2001) S. 23-44

68Buchbeitrag  Secret mints on the Polish frontier
Paszkiewicz, Borys. (2001) - In: I luoghi della moneta S. 315-328

69Buchbeitrag  French patterns and Teutonic coins
Paszkiewicz, Borys. (2000) - In: XII. Internationaler Numismatischer Kongreß. Akten S. 1056-1060

70Buchbeitrag  Moneta na pograniczu slasji-morawskim w 2. polowie 13 wieku. [A coinage on the Silesian-Moravian frontier]
Paszkiewicz, Borys. (2000) - In: Peníze v promenách casu 2 S. 23-34

71Artikel  ALENA DVCTRIX - brakteat ksieznej Heleny
Paszkiewicz, Borys. (2000) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 44 (2000) S. 55-62

72Artikel  Two 'Crossraguel Pennies' found in Gdansk and the Problem of their Function on the Continent
Paszkiewicz, Borys. (2000) - In: British Numismatic Journal Bd. 70 (2000) S. 83-89

73Buchbeitrag  Znaleziska monet i liczmanów sredniowiecznych w Starej Wiezy zamku w Cieszynie
Paszkiewicz, Borys. (1999) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 1 S. 177-189

74Artikel  Znaleziska monet i liczmanów sredniowiecznych w Starej Wiezy zamku w Cieszynie
Paszkiewicz, Borys. (1999) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 1 (1999) S. 177-189

75Artikel  The Sicilian Design on the Opole Coin and the Genesis of the White Eagle
Paszkiewicz, Borys. (1999) - In: Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne Bd. 3/4 (1999) S. 341-351
http://mnk.pl/images/upload/o-muzeum/wydawnictwa/Notae/TOM%20III_IV/B.%20Paszkiewicz%20The%20Sicilian%20Design%20on%20the%20Opole%20Coin%20and%20the%20Genesis%20of%20the%20White%20Eagle.pdf

76Buchbeitrag  Swiety Wojciech i monety. [Der hl. Adalbert und Münzen]
Paszkiewicz, Borys. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 293-305

77Buchbeitrag  Mennictwo slaskie wobec "rewolucji handlowej" XIII wieku
Paszkiewicz, Borys. (1998) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. "Rewolucja" XIII wieku S. 35-49

78Artikel  Skarb skandynawskich brakteatów z Wyspy Spichrzów w Gdansku [A Hoard of Scandinavian Bracteates from Granary Island, Gdansk ]
Paszkiewicz, Borys. (1998) - In: Pomorania antiqua Bd. 17 (1998) S. 265-285

79Artikel  Monety z badan archeologicznych w Jakuszowicach. W sprawie chronologii monet raciborskich w póznym sredniowieczu [Coins from Archaeological Finds at Jakuszowice. On the Chronology of Racibórz Coins in the Middle Ages]
Paszkiewicz, Borys. (1997) - In: Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne Bd. 2 (1997) S. 179-195
http://mnk.pl/images/upload/o-muzeum/wydawnictwa/Notae/Tom%20II/B.%20Paszkiewicz%20Monety%20z%20bada%C5%84%20archeologicznych%20w%20Jakuszowicach.%20W%20sprawie%20chronologii%20monet%20raciborskich%20w%20p%C3%B3%C5%BAnym%20%C5%9Bredniowieczu_01.pdf

80Artikel  Kwartniki slaskie w zbiorze Zamku Królewskiego w Warszawie
Paszkiewicz, Borys. (1996) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 40 (1996) S. 147-152

81Artikel  The Hoard of Gold Florins from Zalewo (a preliminary Information)
Januszkiewicz, ZofiaPaszkiewicz, BorysWeclawski, Jan. (1996) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 40 (1996) S. 117-120

82Artikel  Minting Rights of Polish Cities in the 14th century
Paszkiewicz, Borys. (1996) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 40 (1996) S. 97-115

83Artikel  Kwartniki slaskie w Królewskim Zbiorze Monet i Medali w Kopenhadze
Jensen, Jørgen SteenPaszkiewicz, Borys. (1996) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 40 (1996) S. 153-158

84Artikel  Dwa skarby denarów jagiellonskich z Krakowa [Two Jagiellonian Denarii Hoards from Cracow]
Paszkiewicz, Borys. (1996) - In: Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne Bd. 1 (1996) S. 107-128
http://mnk.pl/images/upload/o-muzeum/wydawnictwa/Notae/Tom%20I/B%20Paszkiewicz%20Dwa%20skarby%20denar%C3%B3w%20jagiello%C5%84skich%20z%20Krakowa_ok.pdf

85Artikel  Skarb monet z XV-XVII w. z Trok: (Trakai)
Paszkiewicz, BorysAleksiejúnas, Vytautas. (1995) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 39 (1995) S. 103-134

86Buchbeitrag  The coins of the Jedrzejów Abbey
Paszkiewicz, Borys. (1995) - In: FS Arkadi Molvõgin S. 147-150

87Buchbeitrag  Foreign and native coins in Poland's monetary system in the 14th century
Paszkiewicz, Borys. (1993) - In: Actes du XIe congrès international de numismatique Tl. 3 S. 175-180

88Artikel  West-European Coins in the 13th Century in Poland
Paszkiewicz, Borys. (1991) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 34 (1991) S. 177-193

89Artikel  Wczesnosredniowieczny skarb srebrny ze wsi Górki pod Chmielnikiem
Paszkiewicz, Borys. (1991) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 35 (1991) S. 147-154

90Artikel  Nowe monety pierwszych Piastów w zbiorze Zamku Królewskiego w Warszawie
Paszkiewicz, Borys. (1991) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 35 (1991) S. 131-133

91Artikel  Uwagi o XIII-wiecznym skarbie z Lubnic pod Wieluniem
Paszkiewicz, Borys. (1988) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 32 (1988) S. 60-79

92Artikel  Znaleziska sredniowieczne i nowozytne w zbiorze i archiwum Panstwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie
Paszkiewicz, Borys. (1988) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 32 (1988) S. 215-241

93Artikel  Mennictwo Wladyslawa Lokietka
Paszkiewicz, Borys. (1986) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 30 (1986) S. ??

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.