RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Piekalski, Jerzy«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Piekalski, Jerzy

RI opac: 101 Einträge

1Sammelwerk  Wlenski mikroregion osadniczy w X-XVIII: przemiany krajobrazu kulturowego
Piekalski, Jerzy [Hrsg.]. - Wroclaw (2017)

2Sammelwerk  Archeologia miast Pomorza w kontekscie ziem polskich: studia dedykowane pamieci Tadeusza Nawrolskiego
Nawrolska, GrazynaPaner, HenrykPiekalski, JerzyTrawicka, Ewa [Hrsg.]. - Gdansk (2016)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Piekalski, Jerzy. (2016)
http://wroc.academia.edu/JerzyPiekalski

4Monographie  Prague, Wroclaw and Kraków: the public and private space at the time of the medieval transition
Piekalski, Jerzy. - Wroclaw (2014)

5Monographie  Praga, Wroclaw i Kraków: przestrzen publiczna i prywatna w czasach sredniowiecznego przelomu
Piekalski, Jerzy. - Wroclaw (2014)

6Sammelwerk  Ulice sredniowiecznego Wroclawia [Streets in medieval Wroclaw]
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof [Bearb.]. - Wroclaw (2010)

7Monographie  Wczesne domy mieszczan w Europie srodkowej: geneza - funkcja - forma [ Early urban domestic buildings in Central Europe]
Piekalski, Jerzy. - Wroclaw (2004)

8Sammelwerk  Wroclaw na przelomie sredniowiecza i czasow nowozytnych
Piekalski, Jerzy [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

9Sammelwerk  Rynek Wroclawski w Swietle badan Archeologicznych 2
Piekalski, Jerzy [Hrsg.]. - Wroclaw (2002)

10Monographie  Von Köln nach Krakau: der topographische Wandel früher Städte
Piekalski, Jerzy. - Bonn (2001)

11Sammelwerk  Sredniowieczny Slask i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta. Wroclaw a Europa Srodkowa
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof [Hrsg.]. - Wroclaw (2000)

12Monographie  Od Kolonii do Krakowa: przemiana topografii wczesnych miast [ From Cologne to Krakow]
Piekalski, Jerzy. - Wroclaw (1999)

13Sammelwerk  Ze studiów nad zyciem codziennnym w sredniowiecznym miescie
Busko, CezaryPiekalski, Jerzy [Hrsg.]. - Wroclaw (1999)

14Monographie  Wroclaw sredniowieczny: Studium kompleksu osadniczego na Olbinie w VII-XIII w. [ Das mittelalterliche Breslau. Untersuchung d. Siedlungskomplexes auf dem Elbing im 7.-13. Jh.]
Piekalski, Jerzy. - Wroclaw (1991)

15Buchbeitrag  Kopaniec in the Izera Mountains. An example of unusual transformation in a village after the Thirty Years' War period in Silesia (1618-1648)
Duma, PawelLuczak, AnnaPiekalski, Jerzy. (2019) - In: Settlement change across Medieval Europe. Old paradigms and new vistas S. 331-340

16Buchbeitrag  Prag, Breslau und Krakau. Drei Varianten städtischer Frühformen in Ostmitteleuropa
Piekalski, Jerzy. (2018) - In: Kulturelle Vernetzung in Europa. Das Magdeburger Recht und seine Städte S. 387-402

17Buchbeitrag  Problem poczatkow wodociagów we Wroctawiu
Piekalski, Jerzy. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 419-430

18Buchbeitrag  Casde Chojnik/Kynast. Some remarks on research about the beginning of the private castles in Silesia
Luczak, AnnaPiekalski, Jerzy. (2017) - In: FS Ingolf Ericsson (2017) S. 347-354

19Buchbeitrag  Die Entstehung der Bürgerstadt Breslau
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2016) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 10 S. 453-464

20Buchbeitrag  Stratygrafia a dendrochronologia na placu Nowy Targ we Wroclawiu. Problemy interpretacyjne [Stratigraphy and Dendrochronology at Nowy Targ Square in Wroclaw. Problems of Interpretation]
Piekalski, Jerzy. (2016) - In: FS Tadeusz Nawrolski (2016) S. 107-124

21Artikel  Wlen jako miejsce centralne [Wlen as a central place]
Chorowska, MalgorzataDuma, PawelFurmanek, MiroslawLegut-Pintal, MariaLuczak, AnnaPiekalski, Jerzy. (2016) - In: Archaeologia historica polona Bd. 24 (2016) S. 155-193
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2016.009/12555

22Buchbeitrag  Das Heimische und das Fremde" in der Kulturlandschaft auf den polnischen Gebieten im Mittelalter
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2015) - In: FS Hans-Georg Stephan S. 317-346

23Artikel  Uwagi o strukturze przestrzennej Wroclawia w XI-XIII wieku [Remarks on the spatial structure of Wroclaw in the 11th-13th century]
Piekalski, Jerzy. (2015) - In: Archaeologia historica polona Bd. 23 (2015) S. 215-228
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2015.009/10180

24Buchbeitrag  Die Formierung des öffentlichen und privaten Raums im Breslau des 13. Jahrhunderts
Piekalski, Jerzy. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 27-52

25Buchbeitrag  The Town Castle in Wroclaw
Konczewski, PawelLasota, CzeslawPiekalski, Jerzy. (2014) - In: Stredoveká Evropa v pohybu S. 201-212

26Buchbeitrag  Three Variants of Urban Transformation in Medieval Central Europe: Prague, Wroclaw and Kraków
Piekalski, Jerzy. (2014) - In: Women and femininity S. 425-446

27Buchbeitrag  Die mittelalterlichen Klöster Breslaus und ihre Rolle in der Stadtentwicklung
Piekalski, Jerzy. (2014) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 9. Die Klöster S. 461-472

28Buchbeitrag  Die archäologischen Untersuchungen der Städte in Polen - Stand und Hauptprobleme
Piekalski, Jerzy. (2014) - In: Tradition - Umgestaltung - Innovation. Transformationsprozesse im hohen Mittelalter S. 517-526

29Artikel  Plac Nowy Targ we Wroclawiu w swietle badan wykopaliskowych w latach 2010-2012 [Nowy Targ square in Wroclaw in the light of excavations in 2010-2012]
Mackiewicz, MaksymMarcinkiewicz, KamilaPiekalski, Jerzy. (2014) - In: Archaeologia historica polona Bd. 22 (2014) S. 167-184
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2014.008/6589

30Buchbeitrag  Standard und Luxus im mittelalterlichen Breslau
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2014) - In: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter S. 151-172

31Buchbeitrag  Prag, Breslau und Krakau. Probleme der Stadtgründung und die neue Stadtstruktur in Ostmitteleuropa
Piekalski, Jerzy. (2014) - In: Gründung im archäologischen Befund S. 95-104
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/mitt-dgamn/article/view/17024/10839

32Buchbeitrag  The Environment and Living Conditions in Worclaw (Breslau) in the 16th-18th Centuries
Piekalski, Jerzy. (2013) - In: Historical archaeology in Central Europe S. 379-394

33Artikel  "Rodzime i obce" w krajobrazie kulturowym sredniowiecznych ziem polskich ["Domestic and foreign" in cultural landscape of mediaeval Polish grounds]
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2013) - In: Archaeologia historica polona Bd. 21 (2013) S. 127-170

34Buchbeitrag  Changes in the Market Square and the Town Hall, the 13th to the 18th century. A reconstruction based on analyses of the cultural deposits and remains of buildings
Furmanek, MiroslawMichnik, MonikaNataszye, JoannaPiekalski, JerzyZdaniewicz, Radoslaw. (2012) - In: Archaeology in a town, a town in archaeology S. 23-48

35Artikel  Badania na zamku Wlen. Budowle 6 i 7 na zamku górnym
Jaworski, GrzegorzMarcinkiewicz, KamilaPiekalski, JerzySiemianowska, Sylwia. (2012) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 54 (2012) S. 243-274

36Buchbeitrag  The Market Square in Gliwice, the 13th to the 18th century - Closing remarks
Piekalski, Jerzy. (2012) - In: Archaeology in a town, a town in archaeology S. 101ff.

37Buchbeitrag  Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Wroclaw (Breslau)
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2012) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8 S. 335-348

38Artikel  Parcela Rynek 6 - ul. Kielbasnicza 5 we Wroclawiu. Rozwój zabudowy i infrastruktury elitarnej dzialki mieszczanskiej w XIII-XIV wiek
Chorowska, MalgorzataKonczewski, PawelLasota, CzeslawPiekalski, Jerzy. (2012) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 54 (2012) S. 49-77

39Buchbeitrag  Current problems of research on production, processing, storage and distribution of food in the medieval rural environment of Lower Silesia
Fokt, KrzysztofPiekalski, Jerzy. (2011) - In: Ruralia 8 S. 409-420

40Artikel  Die Rolle der Wohntürme bei der Entwicklung städtischen Wohnens im 12. und 13. Jahrhundert in Mitteleuropa
Piekalski, Jerzy. (2011) - In: Offa Bd. 63/64 (2006/07) S. 173-196

41Buchbeitrag  The streets of medieval Wroclaw - methods of construction and functions
Konczewski, PawelPiekalski, Jerzy. (2011) - In: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni sredniowiecznego i wczesnonowozytnego miasta Europy S. 155-162

42Buchbeitrag  Die Lokation Breslaus als archäologisches Forschungsproblem
Piekalski, Jerzy. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 139-156

43Buchbeitrag  The Final Period of Proto-Urban Settlement in East Central Europe. The Cases of Wroclaw and Cracow
Piekalski, Jerzy. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa S. 653-664

44Buchbeitrag  The fortifications of medieval and post-medieval Wroclaw/Breslau
Konczewski, PawelMruczek, RolandPiekalski, Jerzy. (2010) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 7 S. 597-614

45Buchbeitrag  Stratygrafia nawarstwie i konstrukcje ulic
Konczewski, PawelPiekalski, Jerzy. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 91-158

46Artikel  Przelom sredniowiecza i nowozytnosci w miastach slaskich
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2010) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 52 (2010) S. 341-364

47Buchbeitrag  Struktura osadnicza i drogi Wroclawia przed wytyczeniem regularnej sieci ulic
Piekalski, Jerzy. (2010) - In: Ulice sredniowiecznego Wroclawia S. 47-56

48Buchbeitrag  Current problems of the research of high medieval towns in East-Central Europe
Piekalski, Jerzy. (2010) - In: Making a medieval town. Patterns of early medieval urbanization S. 191-202

49Buchbeitrag  Miasta pomiedzy wczesnym a póznym sredniowieczem
Piekalski, Jerzy. (2010) - In: Sredniowiecze w rozjasnieniu S. 161-176

50Buchbeitrag  Miejskie fortyfikacje Wroclawia i Krakowa miedzy sredniowieczem a nowozytnosci
Piekalski, Jerzy. (2009) - In: Stan badan archeologicznych miast w Polsce (2009) S. 115-128

51Buchbeitrag  Die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts in den Städten Schlesiens
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2009) - In: Zwischen Tradition und Wandel. Archäologie des 15. und 16. Jahrhunderts S. 409-420

52Artikel  Standard i luksus w sredniowiecznym Wrodawiu. Mozliwosci identyfikacji [Standard and luxury in medieval Wroclaw. Possibility of identification]
Piekalski, JerzyWachowski, Krzysztof. (2009) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 51 (2009) S. 77-96

53Artikel  Sprawozdanie z badari wykopaliskowych zamku Wien w 2005 r. [A report from the 2005 excavation at castle Wlen]
Chorowska, MalgorzataJerzyk, WojciechPaszkiewicz, BorysPiekalski, Jerzy. (2008) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 50 (2008) S. 303-322

54Artikel  Problem lokalizacji sredniowiecznej osady Walonów we Wroclawiu w swietle ostatnich badan archeologicznych [New evidence from archaeology on the location of the medieval Walloon district in Wroclaw]
Konczewska, MagdalenaPiekalski, Jerzy. (2008) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 50 (2008) S. 241-258

55Buchbeitrag  Wohlstand und Luxus in der mittelalterlichen Stadt Breslau
Piekalski, Jerzy. (2008) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 6 S. 545-556

56Buchbeitrag  Changes in the Market Square and the Town Hall, the 13th to the 18th century. A reconstruction based on analyses of the cultural deposits and remains of buildings
Furmanek, MiroslawMichnik, MonikaNastaszyc, JoannaPiekalski, JerzyZdaniewicz, Radoslaw. (2008) - In: Archaeology of a pre-industrial town in Silesia. Case study Gliwice S. 23-48

57Buchbeitrag  The Market Square in Gliwice, the 13th to the 18th century - Closing remarks
Piekalski, Jerzy. (2008) - In: Archaeology of a pre-industrial town in Silesia. Case study Gliwice S. 101-

58Buchbeitrag  Sredniowieczna osada Walonów we Wroclawiu w swietle badan archeologicznych przy plebanii parafii Sw. Maurycego we Wroclawiu
Konczewska, MagdalenaPiekalski, Jerzy. (2007) - In: Dzieje parafii Sw. Maurycego na Przedmiesciu Olawskim we Wroclawiu S. 21-30

59Artikel  Zamek ksiazecy na lewym brzegu Odry we Wroclawiu w swietle badari z lat 2005-2006 [The ducal castle on the left bank of the Odra R. in Wroclaw in the light of research (2005--2006) ]
Lasota, CzeslawKonczewski, PawelPiekalski, Jerzy. (2007) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 49 (2007) S. 225-254

60Artikel  Neubau oder Weiterentwicklung? Frühneuzeitliche Stadtbefestigung in Breslau und Krakau.
Piekalski, Jerzy. (2007) - In: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit Bd. 18 (2007) S. 131-140

61Buchbeitrag  Das Handwerk in Breslau im Mittelalter und in früher Neuzeit
Piekalski, Jerzy. (2006) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 5 S. 437-448

62Buchbeitrag  Wroclaw - miasto Henryka IV
Piekalski, Jerzy. (2005) - In: Slask w czasach Henryka IV Prawego S. 39-48

63Buchbeitrag  Przemiany topografii miast Europy Srodkowej w XII-XIII wieku. Aktualne problemy badawcze
Piekalski, Jerzy. (2005) - In: Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbaltyckiej w XIII w S. 73-82

64Artikel  Stan czystosci sredniowiecznych miast Europy Srodkowej. Zarys problemu z punktu widzenia archeologa [The sanitary condition of mediaeval towns in Central Europe from the archaeologist's perspective]
Piekalski, Jerzy. (2005) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 53 (2005) S. 271-278

65Artikel  Organizacja wnetrz domów mieszczanskich w Europie Srodkowej w XII-XIII wieku
Piekalski, Jerzy. (2004) - In: Archaeologia historica polona Bd. 14 (2004) S. 29-49

66Buchbeitrag  Rola archeologii w badaniach poczatków sredniowiecznego domu mieszczanskiego w Europie centralnej [The role of archaeology in research of the beginnings of medieval townspeople house in central Europe]
Piekalski, Jerzy. (2004) - In: Dom w miescie sredniowiecznym i nowosytnym S. 51-59

67Buchbeitrag  Elementy infrastruktury sredniowiecznego Wroclawia
Piekalski, Jerzy. (2004) - In: Wroclaw na przelomie sredniowiecza i czasow nowozytnych S. 9-24

68Buchbeitrag  Problem genezy budowli typu 'kemenate' w miastach srodkowoeuropejskiej strefy nadmorskiej [ Zur Entstehung von Bauten 'Kemenate' in mitteleuropäischen Städten der Ostseeregion]
Piekalski, Jerzy. (2004) - In: FS Tadeusz Nawrolski S. 227-236

69Buchbeitrag  Organizacja wnetrz domów mieszczanskich w Europie Srodkowej w XII-XIII wieku.
Piekalski, Jerzy. (2004) - In: Materialy z VII Sesji Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii redniowiecza i Nowoytnoci Wyposa S. 29-49

70Buchbeitrag  Die Infrastruktur der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt Breslau
Piekalski, Jerzy. (2004) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 4 S. 343-358

71Buchbeitrag  Rozwój mieszkalnej funkcji domu mieszczanskiego w Europie Srodkowej XII-XIII wieku
Piekalski, Jerzy. (2003) - In: Studia z archeologii, historii i historii architektury S. 167-183

72Buchbeitrag  Lokacja Wroclawia jako problem badawczy archeologa
Piekalski, Jerzy. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 49-62

73Artikel  Städtebildende Funktionen der religiösen Zentren im binnenländischen Teil Mitteleuropas bis zum 14. Jahrhundert
Piekalski, Jerzy. (2002) - In: Siedlungsforschung Bd. 20 (2002) S. 133-150

74Artikel  Sroda Slaska. Zaplecze targu malego miasta sredniowiecznego
Guszpit, PrzemyslawMruczek, RolandPiekalski, Jerzy. (2002) - In: Slaskie sprawozdania archeologiczne Bd. 44 (2002) S. 431-448

75Buchbeitrag  Centrum sredniowiecznego miasta jako problem badawczy archeologa
Piekalski, Jerzy. (2000) - In: Sredniowieczny Slask i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta S. 11-18

76Buchbeitrag  Transformace mest stredoveké strední Evropy. Prostorová struktura. [Transformation of medieval towns of Central European interior. Spacial structure]
Piekalski, Jerzy. (1999) - In: Kolokvium Praha - Wroclaw 1998 S. 21-42

77Buchbeitrag  Forma i konstrukcja budynków
Piekalski, Jerzy. (1999) - In: Ze studiów nad zyciem codziennnym w sredniowiecznym miescie S. 37-42

78Artikel  Transformace mìst stredovìké strední Evropy. Prostorová struktura [Transformation of medieval towns of Central European interior. Spacial structure]
Piekalski, Jerzy. (1999) - In: Mediaevalia archaeologica Bd. 1 (1999) S. 21-42

79Buchbeitrag  Wstep
Piekalski, Jerzy. (1999) - In: Ze studiów nad zyciem codziennnym w sredniowiecznym miescie S. 7-14

80Buchbeitrag  Mozliwosci poznawcze archeologii w badaniach zycia codziennego w sredniowiecznym miescie na przykladzie parcel przy ul. Wieziennej 10-11 we Wroclawiu, ryc. 15.
Busko, CezaryPiekalski, Jerzy. (1998) - In: Zycie codzienne w sredniowiecznym miescie S. 11-32

81Buchbeitrag  Topographische Struktur Breslaus (Wroclaw): zwei Typen der mittelalterlichen Stadt im mitteleuropäischen Binnenland
Piekalski, Jerzy. (1997) - In: Urbanism in Medieval Europe. Papers of the "Medieval Europe Brugge 1997" Conference S. 219-226

82Artikel  Póznosredniowieczna ceramika wroclawska z dzialki mieszczanskiej przy ul. Igielnej 8 [Spätmittelalterliche Breslauer Keramik aus der Bauparzelle der Igielna-Straße 8]
Niezgoda, JerzyPiekalski, Jerzy. (1997) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia archeologiczne Bd. 29 (1997) S. 169-191

83Buchbeitrag  St. Elisabeth zu Breslau (Wroclaw): Die Pfarrkirche der mittelalterlichen Stadt im Lichte der archäologischen Untersuchungen
Lasota, CzeslawPiekalski, Jerzy. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 408-415

84Artikel  Kacerska Górka 22/Zaulek Koci 33. Rozwój sredniowiecznej i nowozytnej parceli mieszczanskiej [Ketzerberg 22/die Kätzer-Ohle 33. Die Entwicklung des mittelalterlichen und neuzeitlichen bürgerlichen Grundstücks]
Busko, CezaryPiekalski, Jerzy. (1996) - In: Silesia antiqua Bd. 35 (1996) S. 176-188

85Artikel  Sredniowieczna i nowozytna parcela mieszczanska przy ul. Kacerska Górka 20/Zaulek Koci 31 [Das mittelalterliche und neuzeitliche bürgerliche Grundstück Ketzerberg 20/Kätzel-Ohle 3]
Busko, CezaryPiekalski, Jerzy. (1996) - In: Silesia antiqua Bd. 35 (1996) S. 152-174

86Buchbeitrag  Alte und neue Holzbauten in den mittelalterlichen Rechtsstädten Schlesiens
Piekalski, Jerzy. (1996) - In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa S. 101-112

87Artikel  Z badan drewnianej zabudowy sredniowiecznej dzialki mieszczanskiej na Slasku
Piekalski, Jerzy. (1996) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 44 (1996) S. 5-12

88Artikel  Holzbauten im spätmittelalterlichen Breslau
Piekalski, Jerzy. (1996) - In: Archäologisches Korrespondenzblatt Bd. 26 (1996) S. 363-375

89Buchbeitrag  Zamek we Wleniu
Niegoda, JerzyPiekalski, Jerzy. (1996) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Zamek S. 93-99

90Artikel  Die Altstadt von Breslau im 13.-15. Jahrhundert
Busko, CezaryPiekalski, Jerzy. (1995 - 1996) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 23/24 (1995/96) S. 155-182

91Buchbeitrag  Budownictwo z drewna w póznosredniowiecznym Wroclawiu
Piekalski, Jerzy. (1995) - In: Materialy z I sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii S. 107-125

92Buchbeitrag  Zur Funktion kirchlicher Stiftungen als Urbanisationselement im Lichte archäologischer Forschungen an Beispielen aus der frühen Geschichte Polens
Piekalski, Jerzy. (1995) - In: Burg, Burgstadt, Stadt S. 161-175

93Buchbeitrag  Wprowadzenie do badan pólnocno-zachodniej strefy Starego Miasta we Wroclawiu
Piekalski, Jerzy. (1995) - In: Kultura sredniowiecznego Slaska i Czech. Miasto S. 117-127

94Buchbeitrag  Klasztor jako element wczesnych miast na ziemiach polskich w swietle zródel archeologicznych
Piekalski, Jerzy. (1995) - In: Klasztor w kulturze sredniowiecznej Polski. Materialy z ogílnopolskiej konferencji S. 127-140

95Artikel  Wroclaw/Breslau - eine mittelalterliche Agglomeration
Busko, CezaryPiekalski, JerzyRzeznik, Pawel. (1995) - In: Slavia antiqua Bd. 36 (1995) S. 105-119

96Artikel  Staré mesto ve Vratislavi v 13.-15. století. [Die Altstadt in Vratislav Breslau im 13.-15. Jahrhundert]
Busko, P.Piekalski, Jerzy. (1995) - In: Archaeologia historica Bd. 20 (1995) S. 299-314

97Artikel  Breslau-Elbing (Wrozlaw-Olbin) vom 7.-13. Jahrhundert
Piekalski, Jerzy. (1994) - In: Archäologisches Korrespondenzblatt Bd. 24 (1994) S. 217-222

98Artikel  Bemerkungen zur Struktur des Konsums und der Verteilung von Fleisch im mittelalterlichen Breslau (Wroclaw)
Piekalski, Jerzy. (1993) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 21 (1993) S. 169-184

99Artikel  Przyczynek do kwestii spozycia i dystrybucji miesa w sredniowiecznym Wroclawiu
Piekalski, Jerzy. (1991) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 39 (1991) S. 139-152

100Artikel  Der Bauplatz der romanischen Benediktinerabtei in Wroclaw-Olbin (Breslau-Elbing)
Lasota, CzeslawPiekalski, Jerzy. (1990 - 1991) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 18/19 (1990/91) S. 117-134

101Artikel  Produkcja wapna na placu budowy romanskiego opactwa benedyktynów na Olbinie we Wroclawiu
Lasota, CzeslawPiekalski, Jerzy. (1988) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 36, 1 (1988) S. 27-41

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.