RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Pleszczynski, Andrzej«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Pleszczynski, Andrzej

RI opac: 64 Einträge

1Sammelwerk  Germans and Poles in the Middle Ages. The Perception of the 'Other' and the Presence of Mutual Ethnic Stereotypes in Medieval Narrative Sources
Pleszczynski, AndrzejVercamer, Grischa [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2021)

2Sammelwerk  Imagined communities: constructing collective identities in medieval Europe
Pleszczynski, AndrzejSobiesiak, Joanna AleksandraTomaszek, MichalTyszka, Przemyslaw [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2018)

3Monographie  Historia communitatem facit: struktura narracji tworzacych tozsamosci grupowe w sredniowieczu
Pleszczynski, Andrzej. - Wroclaw (2016)

4Monographie  The birth of a stereotype: Polish rulers and their country in German writings, c. 1000 A.D
Pleszczynski, Andrzej. - Leiden [u.a.] (2011)

5Monographie  Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963 - 1034): narodziny stereotypu: postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja wladcow Polski i ich kraju [The German attitude towards the first Polish state (963-1034) ]
Pleszczynski, Andrzej. - Lublin (2008)

6Monographie  Vyšehrad: Rezidence ceských panovníku ; Studie o rezidenci panovníka raného stredoveku na príkladu ceského Vyšehradu [Der Vysehrad. Residenz der böhmischen Herrscher. Eine Studie über Herrscherresidenzen im frühen Mittelalter am Beispiel des Vysehrad]
Pleszczynski, Andrzej. - Praha (2002)

7Monographie  Przestrzen i polityka. Studium rezydencji wladcy wczesniejszego sredniowiecza. Przyklad czeskiego Wyszehradu.
Pleszczynski, Andrzej. - Lublin (2000)

8Buchbeitrag  Narrative Schemata in polnischer mittelalterlicher Historiographie zu deutsch-polnischen Kontakten
Pleszczynski, Andrzej. (2021) - In: Schaffen und Nachahmen. Kreative Prozesse im Mittelalter S. 249-262

9Buchbeitrag  Portraying the people and lands of eastern Europe in Polish writings up to the union of Lublin (1569)
Pleszczynski, Andrzej. (2020) - In: Memories in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I S. 259-287

10Artikel  Back to the Middle Ages: The longue durée of stereotypes in the mutual perception of Germans and Poles
Pleszczynski, Andrzej. (2020) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 25 (2020) S. 135-161

11Artikel  Zmiana kulturowa i zmiana etniczna we wczesnym sredniowieczu - przyklad Europy Srodkowo-Wschodniej w kontekscie wspólczesnych badan biologicznych dawnych populacji naszego kontynentu
Pleszczynski, Andrzej. (2020) - In: Res historica Bd. 50 (2020) S. 55-78

12Artikel  Niemcy - wrogowie czy partnerzy? Przeglad opinii sredniowiecznych polskich autorów
Pleszczynski, Andrzej. (2019) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F Bd. 74 (2019) S. 9-49
https://journals.umcs.pl/f/article/view/9195/7250

13Artikel  Die Sicht auf die Geschichte der Slawen im Chronicon imperatorum et pontificum Bavaricum im Kontext damaliger stereotyper deutscher Ansichten
Pleszczynski, Andrzej. (2019) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 24 (2019) S. 193-215

14Artikel  Kryzys i upadek wczesnych panstw slowianskich oraz ich odbudowa (IX-XI wiek): zarys problemu
Pleszczynski, Andrzej. (2018) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 125 (2018) S. 263-302

15Buchbeitrag  The Identity of Self-Govcrning Groups (Guilds and Communes) in Middle Ages and Their Collective Identity
Pleszczynski, Andrzej. (2018) - In: Imagined communities. Constructing collective identities S. 204-221

16Buchbeitrag  Niemcy i Polska w czasach Ottona z Bambergu: ludzie i wydarzenia, przestrzenie wspotpracy i rywalizacji
Pleszczynski, Andrzej. (2018) - In: Biskup Otton z Bambergu i jego swiat S. 73-88

17Buchbeitrag  The Identity of Self-Governing Groups (Guilds and Communes) in the Middle Ages and Their Collective Identity
Pleszczynski, Andrzej. (2018) - In: Imagined communities. Constructing collective identities in medieval Europe S. 204-221

18Buchbeitrag  Gall Anonim o relacji Polski do Niemiec/ Cesarstwa Rzymskiego w kontekscie wywodu Mnicha Sazawskiego o polozeniu Czech
Pleszczynski, Andrzej. (2017) - In: Symboliczne i realne podstawy S. 313-332

19Buchbeitrag  Die polnische Öffentlichkeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert gegenüber den preußischen Initiativen zur Verherrlichung Friedrichs I. Barbarossa
Pleszczynski, Andrzej. (2017) - In: Friedrich Barbarossa in den Nationalgeschichten Deutschlands und Ostmitteleuropas (19.-20 Jh.) S. 47-62

20Buchbeitrag  Gall Anonim o relacji Polski do Niemiec / Cesarstwa Rzymskiego w kontekscie wywodu Mnicha Sazawskiego o polozeniu Czech
Pleszczynski, Andrzej. (2017) - In: Symboliczne i realne podstawy tozsamosci spolecznej w sredniowieczu S. 313-332

21Buchbeitrag  Problem genezy grup prawa samorzadowego - cecháw, gildii, komun - i kwestia ich znaczenia dla historii cywilizacji europejskiej
Pleszczynski, Andrzej. (2016) - In: Pravní kultura stredoveku S. 65-80

22Artikel  Problem ideologicznej i sakralnej struktury siedziby Przemyslidów na Wyszehradzie (X-XII w.) i jej relacji do palatium praskiego
Pleszczynski, Andrzej. (2016) - In: Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska F Bd. 71 (2016) S. 9-24
https://journals.umcs.pl/f/article/view/5365/3978

23Artikel  Wiadomosci Ottona z Fryzyngi i Rahewina o Polsce na tle ich doniesien o wschodnich sasiadach Niemiec
Pleszczynski, Andrzej. (2015) - In: Roczniki historyczne Bd. 81 (2015) S. 87-106

24Buchbeitrag  Meandry pamieci o chrzcie Polski 966 r. ujete brzegami paradygmatu badawczego stworzonego przez Pierre'a Nora: zalety i wady metody
Pleszczynski, Andrzej. (2014) - In: Memoria et damnatio memoriae ve stredoveku S. 15-27

25Artikel  Die uralten Wurzeln des neuzeitlichen Polenstereotyps bei den Deutschen, oder: Welchen Zusammenhang hatte Hitlers Propaganda mit der Wahrnehmung der Slawen im Mittelalter?
Pleszczynski, Andrzej. (2013) - In: Res historica Bd. 36 (2013) S. 55-71
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/editions-content?id=25997

26Buchbeitrag  Zur Geschichte und Bedeutung der Stiftung des Klarissenklosters in Zawichost
Pleszczynski, Andrzej. (2013) - In: Monarchische und adlige Sakralstiftungen im mittelalterlichen Polen S. 395-416

27Buchbeitrag  The Struggle for Power in Suzdal-Vladimir Rus' in 1252 According to the Author of The Life of Alexander Nevsky
Pleszczynski, Andrzej. (2013) - In: Consensus or violence? Cohesive forces in early and high medieval societies (9th-14th c.) S. 219-230

28Buchbeitrag  Die Taufe Polens - das Jahr 966
Pleszczynski, Andrzej. (2013) - In: Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz S. 795-803

29Buchbeitrag  Schönheit vergeht - Tugend besteht albo o modzie i racji w nauce:przyklad analizy wstepnych czesci Kroniki Czechów Kosmasaoraz Dudona z Saint-Quentin Librorum tres de moribus et actis primorum Normanniae ducum
Pleszczynski, Andrzej. (2012) - In: FS Jacek Banaszkiewicz S. 129-144

30Buchbeitrag  The Symbolic Meaning of the Scabbard Decoration of the Reich Sword (c. 1070)
Pleszczynski, Andrzej. (2011) - In: Moc a jeji symbolika ve stredoveku S. 127-136

31Buchbeitrag  Powolanie i koronacja króla niemieckiego od X do XIII wieku. Miejsca, ryty, insygnia - zarys problematyki
Pleszczynski, Andrzej. (2011) - In: Gnieznienskie koronacje królewskie i ch srodkowoeuropejskie konteksty S. 59-73

32Buchbeitrag  Pierwsza Monarchia Piastowska w koncepcjach urzadzenia wschodnich obszarów imperium Ludolfingów u schylku X i poczatku XI wieku a problem aspiracji politycznych wladców polskich
Pleszczynski, Andrzej. (2010) - In: Promena stredovýchodní Evropy raného a vrcholného stredoveku S. 34-60

33Buchbeitrag  Swietosc i polityka. Henryk II na synodzie w Dortmundzie (rok 1005)
Pleszczynski, Andrzej. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 468-482

34Buchbeitrag  Przemyslidzi
Pleszczynski, Andrzej. (2010) - In: Dynastie Europy (3) S. 249-268

35Buchbeitrag  Boleslawa Chrobrego z Henrykiem II rozmowy bez slów a Thiethmara z Merseburga polemnika ze wspólczesnymi (Kronika Thietmara VI/92). Uwagi na marginesie koncepcji Phillipe'a Buca dotyczacej rozumienia sredniowiecznych rytualow
Pleszczynski, Andrzej. (2010) - In: Sredniowiecze w rozjasnieniu S. 177-188

36Buchbeitrag  Hofburg
Pleszczynski, Andrzej. (2010) - In: Dynastie Europy - Habsburgowie S. 116-123

37Buchbeitrag  Znaczenie symboliczno-insygnialne dekoracji pochwy tzw. Miecza Rzeszy (wykonanej ok. 1070)
Pleszczynski, Andrzej. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 827-834

38Buchbeitrag  Królewskie gesty slowianskich dynastów w XI wieku na przykladzie Piastów i Przemyálidów
Pleszczynski, Andrzej. (2009) - In: Persona, gestus habitusque, insignium S. 35-46

39Artikel  Das Reich und das Verhältnis des Piastenstaates zu ihm im Urteil der Chronik des sogenannten Galus Anonymus
Pleszczynski, Andrzej. (2009) - In: Frühmittelalterliche Studien Bd. 43 (2009) S. 296-314

40Buchbeitrag  The unbridled emotions of Thietmar of Merseburg or: Why for a noble bishop and one of the best medieval chroniclers a Polish ruler could be a "venomous snake" and "roaring lion"?
Pleszczynski, Andrzej. (2008) - In: Meetings with emotions. Human past between anthropology and history S. 51-75

41Buchbeitrag  Opisac nieznane - sposoby percepcji geografii Azji zarejestrowane w relacjach z podrózy Jana de Pian del Carpine i Benedykta Polaka (1245-1247) oraz Wilhelma Rubruka (1253-1255)
Pleszczynski, Andrzej. (2008) - In: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce S. 13-23

42Buchbeitrag  Mieszko I i jego pan'stwo w opisie Ibrahima ibn Jakuba a archetyp "dzikiej Pólnocy"
Pleszczynski, Andrzej. (2006) - In: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura S. 209-220

43Buchbeitrag  Otta III. a problém východní misie. Nekolik poznámek k politickému a ideologickému pozadí fundace pro eremity v Polsku
Pleszczynski, Andrzej. (2006) - In: Svatý Prokop, Cechy a strední Evropa S. 77-89

44Buchbeitrag  Gorliwosc neofitów. Religijnosc osobista Przemyslidów i Piastów w X i na poczatku XI wieku.
Pleszczynski, Andrzej. (2006) - In: Przemyslidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii S. 93-99

45Buchbeitrag  Fundacja opactwa klarysek w Zawichoscie w 1245 roku a aspiracje polityczne Boleslawa Wstydliwego
Pleszczynski, Andrzej. (2005) - In: Klasztor w panstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 151-164

46Buchbeitrag  Otto III. und das Problem der Ostmission: einige Bemerkungen über die politische und ideologische Grundlage eines Stiftes für Eremiten in Polen
Pleszczynski, Andrzej. (2005) - In: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa S. 79-92

47Buchbeitrag  Ikonografia czeskich przedstawien Jerozolimy Niebianskiej (zabytki XI do poczatku XII w. ze szcególnym uwzglednieniem malowidel kaplicy palacowej w Znojmie) [The iconography of Czech representations of the "heavenly Jerusalem" (monuments from the 11th to the early 13th century, in particular the paintings from the palace chapel in Znojmo)]
Pleszczynski, Andrzej. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 409-422

48Artikel  Ikonografia czeskich przedstawien Jerozolimy Niebianskiej: (zabytki XI do poczatku XIII w. ze szczególnym uwzglednieniem malowidel kaplicy palacowej w Znojmie)
Pleszczynski, Andrzej. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 409-422

49Buchbeitrag  Podtoze polityczne i ideowe fundacji Boleslawa Wstydliwego dla zakonu klarysek w Zawichoscie
Pleszczynski, Andrzej. (2004) - In: FS Aleksandra Witkowska S. 381-392

50Buchbeitrag  Boleslaw Crobry w Czechach. Realizacja idei Sklawinii czy zwykla ekspansja? [Boleslaus the Brave in Bohemia. Realization of an idea of Sclavinia. (A Federal Slavic State) or a common expansion?]
Pleszczynski, Andrzej. (2004) - In: Polacy w Czechach. Czesi w Polsce, X - XVIII wiek S. 133-146

51Buchbeitrag  "Amicitia" a sprawa polska. Uwagi o stosunku Piastów do Cesarstwa w X i na poczatku XI wieku.
Pleszczynski, Andrzej. (2004) - In: Ad fontes. O naturze zródla historycznego S. 49-58

52Artikel  "Amicitia" a sprawa polska: uwagi o stosunku Piastów do Cesarstwa w X i na poczatku XI wieku
Pleszczynski, Andrzej. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 170 (2004) S. 49-58

53Buchbeitrag  Przestrzen polityczna w sredniowieczu
Pleszczynski, Andrzej. (2003) - In: Przestrzen we wspólczesnej nauce S. 193-202

54Buchbeitrag  Rozwój i upadek
Pleszczynski, AndrzejPiech, ZenonChudziak, WojciechKurnatowska, Zofia. (2003) - In: U zródel Polski do roku 1038 S. 168-189

55Artikel  Sobeslaus - ut Salomon, ut rex Ninivitarum: Gesta rituály a inscenace - propagandistické nástroje boje ceského knížete v konflikty s opozicí, 1130-1131 [Gesten, Rituale und Inszenierungen - propagandistische Kampfmittel des böhmischen Herzogs im Konflikt mit der Opposition, 1130-1131]
Pleszczynski, Andrzej. (2003) - In: Cesky casopis historicky Bd. 101 (2003) S. 237-260

56Buchbeitrag  Sobieslaw I - Rex Ninivitarum. Ksiaze czeski w walce z ordynariuszem praskim Meinhardem, biskupem Rzeszy. [Sobieslaw I - Rex Ninivitarum. The duke of Bohemia in the struggle with Meinhard, the ordinary of Prague and imperial bishop.]
Pleszczynski, Andrzej. (2002) - In: FS Henryk Samsonowicz (2002) S. 125-138

57Buchbeitrag  Poland as an ally of the Holy Roman Empire
Pleszczynski, Andrzej. (2001) - In: Europe around the year 1000 S. 409-425

58Buchbeitrag  Vyšehrader Interpolation in der Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, oder was uns ein Falsifikat erkennen lässt
Pleszczynski, Andrzej. (2001) - In: Medieval properties S. 297-318

59Buchbeitrag  "Fetyszysm poczatków" w ideologii wladzy czeskiego sredniowiecza
Pleszczynski, Andrzej. (2001) - In: Origines mundi, gentium et civitatum S. 153-159

60Buchbeitrag  Poczatek rzadów Boleslawa Chrobrego
Pleszczynski, Andrzej. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 217-232

61Buchbeitrag  Znaczenie polityczne i ideowe liturgii slowianskiej w Czechach we wczesniejszym sredniowieczu [Politische und ideelle Bedeutung der slawischen Liturgie für Böhmen des frühen Mittelalters]
Pleszczynski, Andrzej. (1999) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Cyrylo-Metodianskie S. 153-164

62Buchbeitrag  Miejsca wladzy w Czechach w X-XII wieku. Zarys modelu przestrzennego centrum wczesnosredniowiecznej wspólnoty, jego geneza i charakter ideowy
Pleszczynski, Andrzej. (1999) - In: Sedes regni principales. Materialy z konferencji S. 81-94

63Buchbeitrag  Przemyslidzi
Pleszczynski, Andrzej. (1997) - In: Dynastie Europy S. 319-346

64Artikel  Boleslaw Chrobry konfratrem eremitów sw. Romualda w Miedzyrzeczu
Pleszczynski, Andrzej. (1996) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 103, 1 (1996) S. 3-22

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.