RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Powierski, Jan«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Powierski, Jan

RI opac: 85 Einträge

1Sammelwerk  Prussica. Artykuly wybrane z lat 1965-1995. Bd. 2
Powierski, Jan. Trupinda, Janusz [Hrsg.]. - Malbork (2005)

2Sammelwerk  Grunwald 1410. 1: Narodziny idei krucjatowej
Trupinda, Janusz [Bearb.]. Powierski, Jan [Hrsg.]. - Malbork (2005)

3Sammelwerk  Prussica. Artykuly wybrane z lat 1965-1995. Bd. 1
Powierski, Jan. - Malbork (2004)

4Monographie  Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyzaków do Polski [ Preußen, Masowien und die Einladung an Kreuzritter nach Polen]. Bd. 2 (Vol. 1-2)
Powierski, Jan. - Malbork (2001 - 2003)

5Sammelwerk  Pomorze Zachodnie poprzez wieki
Powierski, Jan [Hrsg.]. - Szczecin (1999)

6Monographie  Prusowie, Mazowsze i sprowadzenie Krzyzaków do Polski [ Preußen, Masowien und die Einladung an Kreuzritter nach Polen]
Powierski, Jan. - Malbork (1996)

7Sammelwerk  Ludzie wladza posiadlosci
Powierski, Jan [Hrsg.]. - Gdánsk (1994)

8Monographie  Studia z dziejów Pomorza w XII wieku
Powierski, JanSliwinski, BlazejBruski, Klemens. - Slupsk (1993)

9Monographie  Kryzys rzaldów Boleslawa Smialego: polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze sredniowiecznej
Powierski, Jan. - Gdansk (1992)

10Monographie  Dobra ostrowicko-golubskie biskupstwa wloclawskiego na tle stosunków polsko-krzyzackich w latach 1235-1308 [Die Grundbesitzungen Ostrowite-Golub des Bistums von Wloclawek im Lichte der polnisch-deutsch-ordensritterlichen Beziehungen in den Jahren 1235 - 1308]
Powierski, Jan. - Gdansk (1977)

11Monographie  Podzialy administracyjne Kujaw i ziemi dobrzynskiej w XIII-XIV wieku
Guldon, ZenonPowierski, Jan. - Warszawa (1974)

12Monographie  Stosunki polsko-pruskie do 1230 r: ze szczególnym uwzgleldnieniem roli pomorza gdanskiego [Polnisch-preussische Beziehungen bis zum Jahre 1230: mit besonderer Berücksichtigung der Rolle von Pommerellen]
Powierski, Jan. - Torún (1968)

13Buchbeitrag  Ksiaze kujawski i leczycki Kazimierz a zakon krzyzacki w latach 1248-1249
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 367-396

14Buchbeitrag  Swietopelk gdanski i Kazimierz Kujawsko-Leczycki w rywalizacji z zakonem krzyzackim o ziemie baltyckie w latach 1250 - polowa 1252
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 269-317

15Buchbeitrag  Polityka baltyjska ksiazat polskich w polowie XIII wieku (koncesje Innocentego IV)
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 167-193

16Buchbeitrag  Analiza przekazów Powiesti wriemiennych let z lat 6603-6604 a rekonstrukcja wydarzen na Rusi od 1095 do wiosny 1097 roku
Powierski, Jan. (2005) - In: Komturzy, rajcy, zupani S. 223-269

17Buchbeitrag  Poczatek walk Krzyzaków o panowanie nad Zalewem Wislanym i zalozenie Elblaga
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 477-538

18Buchbeitrag  Baltowie i ich relacje z Polska do konca XII wieku (na tle stosunków w strefie baltyckiej)
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 599-640

19Buchbeitrag  Stanowisko polityczne ksiazat polskich wobec ludów baltyjskich i zakonu krzyzackiego w okresie nasilenia najazdów litewskich (1261-1263)
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 319-366

20Buchbeitrag  Hugo Butyr. Fragment stosunków polsko-niderlandzkich w XII wieku
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 43-77

21Buchbeitrag  Krzyzackie podboje ziem nad Zalewem Wislanym a Lubeczanie (od zalozenia miasta Elblaga do pierwszej lokacji miasta Braniewa
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 539-597

22Buchbeitrag  Zulawa Kwidzynska i jej zaplecze osadniczo-wlasnosciowe w Pomezanii na Pojezierzu Ilawskim w sredniowieczu (w swietle zródel pisanych)
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 397-475

23Buchbeitrag  Kazimierz Kujawski a poczatki rywalizacji o ziemie zachodniobaltyjskie (do 1247 r.)
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 225-268

24Buchbeitrag  Chronologia poczatków Malborka
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 79-105

25Buchbeitrag  Ksiazeta polscy i zakon krzyzacki a problem baltyjski w okresie od schylku 1258 do polowy 1260 roku
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 137-166

26Buchbeitrag  Wybuch II powstania pruskiego a stosunki miedzy zakonem krzyzackim i ksiazetami polskimi (1260-1261)
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 195-223

27Buchbeitrag  Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejsciowej okupacji ziemi chelminskiej
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 9-41

28Buchbeitrag  Sprawa Prus i Jacwiezy w polityce zakonu krzyzackiego i ksiazat polskich w okresie po ugodzie wloclawskiej z 4 VIII 1257 roku
Powierski, Jan. (2005) - In: Powierski, Prussica 2 S. 107-135

29Artikel  Truso - niektóre aspekty genezy [Truso: some aspects of the genesis.]
Powierski, Jan. (2002) - In: Rocznik elblaski Bd. 18 (2002) S. 15-66

30Buchbeitrag  Znaczenie przywileju dla Postolina z 1295 r. dla ustalenia polaczen komunikacyjnych Malborka z ziemia chelminska w pierwszych latach po zalozeniu zamku i miasta
Powierski, Jan. (2001) - In: FS Maciej Kilarski S. 401-411

31Buchbeitrag  Aspekty terytorialne cysterskiej misji w Prusach
Powierski, Jan. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 251-270

32Buchbeitrag  Bibliografia publikacji Jana Powierskiego za lata 1996-2000 (z uzupelnieniami za lata poprzednie)
Powierski, Jan. (2000) - In: Mazowsze, Pomorze, Prusy S. 19-22

33Buchbeitrag  Jeszcze raz o swietym Wojciechu [Noch einmal über den Hl. Adalbert]
Powierski, Jan. (2000) - In: Baltyk w polityce polskiej w tysiacleciu S. 9-84

34Buchbeitrag  Ze studiów nad najstarszymi warstwami toponimii a ksztaltowaniem sie stosunków etnicznych w dorzeczu Drwecy i na sasiednich terenach. Nazwa Drweca
Powierski, Jan. (1999) - In: Studia nad osadnictwem sredniowiecznym ziemi chelminskiej 3 S. 83-91

35Buchbeitrag  Nazwa strugi 'Veronica'. Slad po nadbaltyckich Wenetach?
Powierski, Jan. (1999) - In: Ksiazeta, urzednicy, zloczyncy S. 169-189

36Buchbeitrag  Zródloznawcze i merytoryczne aspekty sporu o miejsce smierci sw. Wojciecha
Powierski, Jan. (1999) - In: Pogranicze polsko-pruskie w czasach sw. Wojciecha S. 149-164

37Buchbeitrag  Legenda pomezanska o smierci sw. Wojciecha. [Die pomesanische Legende vom Ort des Todes des hl. Adalbert]
Powierski, Jan. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 121-188

38Buchbeitrag  Tlo polityczne pobytu sw. Wojciecha w Gdansku
Powierski, Jan. (1998) - In: Gdansk sredniowieczny w swietle najnowszych badan archeologicznych i historycznych S. 205-208

39Buchbeitrag  Czy siedziby Chorwatów "Powiesti wremiennych let" mogly lezec na wschód od Dniepru?
Powierski, Jan. (1998) - In: Szlachta, starostowie, zaciezni S. 157-192

40Buchbeitrag  Identifikacja ksiecia brzeskiego z przekazu mistrza Wincentego
Powierski, Jan. (1998) - In: FS Waclaw Odyniec (1998) S. 75-110

41Buchbeitrag  Dzieje ziemi pasleckiej do schylku XIII w
Powierski, Jan. (1997) - In: Paslek. Z dziejów miasta i okolic 1297-1997 S. 75-224

42Buchbeitrag  Krzyzacka politika Przemysla II w pierwszym okresie jego aktywnosci politycznej [Zur Politik Przemysls II. gegenüber dem Deutschen Orden in der ersten Zeit seiner politischen Tätigkeit]
Powierski, Jan. (1997) - In: Przemysl II. Odnowienie Królestwa Polskiego S. 101-122

43Buchbeitrag  O czasie pozwania Msciwuja II pomorskiego przez Krzyzackow przed sad legata papieskiego Filipa z Fermo
Powierski, Jan. (1997) - In: FS Janusz Bieniak S. 521-528

44Artikel  Co naprawde wiemy o pobycie sw. Wojciecha w Gdansku [What Do We Really Know of St. Wojciech's (Adalbert's) Stay in Gdansk ]
Powierski, Jan. (1997) - In: Rocznik gdanski Bd. 57 (1997) S. 37-56

45Buchbeitrag  Czas napisania kroniki przez mistrza Wincentego
Powierski, Jan. (1997) - In: Krzyzowcy, kronikarze, dyplomaci S. 147-208

46Buchbeitrag  Polityczne tlo malzenstwa Boleslawa II mazowieckiego z córka Trojdena litewskiego Gaudemunda Zofia
Powierski, Jan. (1997) - In: Europa srodkowa i wschodnia w polityce Piastów S. 63-82

47Artikel  Wokól dynastii slawienskiej [Zur Schlawer Dynastie]
Powierski, Jan. (1996) - In: Studia Baltyckie. Historia Bd. 2 (1996) S. 13-34

48Buchbeitrag  Elblag a Balga. Z dziejów pierwszego krzyzackiego podboju Prus na tle stosunków w Europie Srodkowo-Wschodniej
Powierski, Jan. (1996) - In: 750 lat praw miejskich Elblaga. Ksiega pamiatkowa S. 27-52

49Buchbeitrag  Studia nad polityka Krzyzaków i ich sasiadów w poczatkach XIV wieku
Powierski, Jan. (1996) - In: Wladcy, mnisi, rycerze S. 125-215

50Buchbeitrag  O poczatkach obsadzania funkcji wójta biskupstwa warminskiego przez rycerzy Zakonu Krzyzackiego
Powierski, Jan. (1995) - In: FS Kazimierz Jasinski S. 45-85

51Artikel  Krzyzackie podboje ziem nad Zalewem Wislanym a Lubeczanie (od zalozenia miasta Elblaga do pierwszej lokacji miasta Braniewa)
Powierski, Jan. (1995) - In: Nautologia Bd. 30, 1 (1995) S. 1-20

52Buchbeitrag  Bibliografia publikacji Jana Powierskiego za lata 1965-1994
Powierski, Jan. (1995) - In: FS Jan Powierski (1995) S. 11-23

53Buchbeitrag  Ksiezniczka pomorska w Polocku
Powierski, Jan. (1995) - In: Pomorze slowianskie i jego sasiedzi X-XV w. Praca zbiorowa S. 93-119

54Artikel  Krzyzackie podboje ziem nad Zalewem Wislanym a Lubeczanie
Powierski, Jan. (1995) - In: Nautologia Bd. 30 (1995) S. 1-20

55Artikel  Poczatki walki Krzyzaków o panowanie nad Zalewem Wislanym i zalozenie Elblaga
Powierski, Jan. (1993) - In: Nautologia Bd. 28, 3 (1993) S. 2-22

56Artikel  Wydzielenie Kujaw Kazimierzowi Konradowicowi (polowa 1230 r)
Powierski, Jan. (1993) - In: Rocznik Lódzki Bd. 40 (1993) S. 91-112

57Artikel  Poczatki kapituly kolegiackiej w Dobrym Miescie na tle stosunków politycznych
Powierski, Jan. (1993) - In: Studia Warminskie Bd. 30 (1993) S. 195-252

58Buchbeitrag  Misedzynarodowe tlo konfliktu polsko-krzy­zackiego przed kampania wrzezýniowa 1331 roku [Der internationale Hintergrund des Konfliktes zwischen Polen und dem Deutschen Orden vor dem Septemberfeldzug 1331]
Powierski, Jan. (1992) - In: FS Marian Biskup S. 269-284

59Artikel  Czynniki warunkujace rozwój polityczny ludów zachodniobaltyckich
Powierski, Jan. (1990) - In: Acta Baltico-Slavica Bd. 19 (1990) S. 93-143

60Artikel  Uwagi o wynikach badan nad dziejami Pomorza Gdanskiego w sredniowieczu, ze szczególnym uwzglednieniem osiagniec ostatniego cwiercwiecza i potrzeb badawczych
Powierski, Jan. (1990) - In: Rocznik gdanski Bd. 50, 1 (1990) S. 63-84

61Artikel  Stan i potrzeby badan nad dziejami Elblaga w sredniowieczu
Powierski, Jan. (1989) - In: Rocznik elblaski Bd. 11 (1989) S. 57-74

62Artikel  Ksiaze kujawski i Leczycki Kazimierz a zakon krzyzacki w latach 1248-1249
Powierski, Jan. (1985) - In: Ziemia Kujawska Bd. 7 (1985) S. 29-57

63Artikel  Stanowisko polityczne ksiazat polskich wobec ludów baltyckich i Zakonu Krzyzackiego w okresie nasilenia najazdów litewskich (1261-1263) [The political attitude of Polish dukes towards Baltic people and the Teutonic Order during increased Lithuanian incursions (1261-1263)]
Powierski, Jan. (1983) - In: Acta Baltico-Slavica Bd. 15 (1983) S. 7-53

64Buchbeitrag  Ziemi polskie a panstwo krzyzackiego w XIII w.
Powierski, Jan. (1982) - In: 700 lat ukladu kepinskiego. Materialy S. 49-69

65Buchbeitrag  Die Stellung der pommerellischen Herzöge zur Preußen-Frage im 13. Jahrhundert
Powierski, Jan. (1982) - In: Der Deutschordensstaat Preußen in der polnischen Geschichtsschreibung der Gegenwart S. 103-132

66Buchbeitrag  Teodoryk (Dytrych) Stango okolo polowy XIII wieku.
Powierski, JanSliwinski, Blazej. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 149-153

67Buchbeitrag  Sambor I (okolo polowy XII w.-1207?), princeps gdanski
Powierski, Jan. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 108-113

68Buchbeitrag  Chrystian (3 swierc XII w.-1245), pierwszy biskup pruski
Powierski, Jan. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 35-43

69Buchbeitrag  Msciwój II (przed 1224-1294), ksiaze gdanskopomorski
Powierski, Jan. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 89-96

70Artikel  [The role of the Sudovians in the struggles of the Balt peoples against the aggressions of the Teutonic knight]
Powierski, Jan. (1981) - In: Rocznik bialostocki Bd. 14 (1981) S. 87-116

71Buchbeitrag  Swietopelk (koniec XII w.-1266), ksiaze gdanskopomorski
Powierski, Jan. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 138-148

72Artikel  Kazimierz Kujawski a poczatki rywalizacji o ziemie zachodniobaltyjskie, pruskie i jacwieskie do 1247 r.
Powierski, Jan. (1981) - In: Ziemia Kujawska Bd. 6 (1981) S. 5-15

73Artikel  Swietopelk gdanski i Kazimierz kujawsko-leczycki w rywalizacji z zakonem krzyzackim o ziemie baltyjskie w latach 1250 - polowa 1252
Powierski, Jan. (1981) - In: Rocznik gdanski Bd. 41 (1981) S. 37-88

74Buchbeitrag  Msciwoj (albo Msciwuj) I (3 cwierc XII w.-1217?), princeps gdanskopomorski
Powierski, Jan. (1981) - In: Ludzie pomorskiego sredniowiecza. Szkice biograficzne S. 84-88

75Artikel  Wybuch II powstania pruskiego a stosunki miedzy zakonem Irzyzackim i ksiazetami polskimi (1260-1261).
Powierski, Jan. (1980) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1980) S. 303-326

76Artikel  Ksiazeta polscy i zakon krzyzacki a problem baltyjski w okresie od schylku 1258 do polowy 1260 roku.
Powierski, Jan. (1979) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1979) S. 369-392

77Artikel  Sprawa Prus i Jacwiezy w polityce zakonu krzyzackiego i ksiazat polskich w okresie po ugodzie wloclawskiej z. 4 sierpnia 1257 roku.
Powierski, Jan. (1979) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1979) S. 255-278

78Artikel  Osadnictwo nad srednia Gardega: Ze studiów nad polskopruskim pograniczem etniczym w poludniowej Pomezanii.
Powierski, Jan. (1979) - In: Rocznik elblaski Bd. 8 (1979) S. 11-38

79Artikel  Chronologia poczatków Malborka
Powierski, Jan. (1979) - In: Zapiski historyczne Bd. 44, 2 (1979) S. 5-32

80Artikel  Stan i potrzeby badan nad dziejami wschodnich Kujaw i ziemi dobrzynskiej we wczesniejszym sredniowieczu (IX-XII w.)
Powierski, Jan. (1978) - In: Zapiski kujawsko-dobrzynskie (1978) S. 25-48

81Artikel  Zanik poganstwa i postepy chrystianizacji u Baltów.
Powierski, Jan. (1976) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (1976) S. 553-559

82Artikel  Die ethnische Struktur der Gesellschaft im Ordensstaat im 13. bis zum 16. Jahrhundert
Powierski, Jan. (1975) - In: Internationales Jahrbuch für Geschichts- und Geographie-Unterricht Bd. 16 (1975) S. 265-275

83Artikel  Ostrowicko-golubski kompleks osadnjlczy i problem jego stosunków wlasnosciowych w okresie przedkrzyzackim [Die Siedlungsgruppe Ostrowite-Golub und das Problem ihrer Besitzverhältnisse in der Zeit vor der Deutschordensherrschaft]
Powierski, Jan. (1973) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia Bd. 9 (1973) S. 45-58

84Buchbeitrag  Zlotowszczyzna do konca XIV wieku
Powierski, Jan. (1969) - In: Ziemia zlotowska. Praca zbiorowa pod S. 35-49

85Artikel  Przyczynek do dziejów politycznych Pomorza Gdanskiego na przelomie XIII i XIV w
Powierski, Jan. (1966) - In: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia Bd. 2 (1966) S. 87-116

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.