RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Prims, Floris«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Prims, Floris

RI opac: 112 Einträge

1Monographie  Geschiedenis van Wilrijk.
Prims, Floris. - Wilrijk (1952)

2Monographie  Antwerpen door de eeuwen heen
Prims, Floris. - Antwerpen (1951)

3Monographie  Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XXe eeuw
Prims, Floris. - Berchem (1949)

4Monographie  Geschiedenis van het Kiel
Prims, Floris. - Antwerpen (1938)

5Sachtitel  Rechterlijk Antwerpen in de middeleeuwen: De rechterlijke instellingen
Prims, Floris [Hrsg.]. - Mecheln (1936)

6Monographie  Campina Sacra. Bd. 3: Herentals. Besloten Hof. Bd. 4: De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijnen te Postel.
Prims, Floris. - Antwerpen (1933 - 1935)

7Monographie  Het koninklijk paleis te Antwerpen
Prims, Floris. - Antwerpen (1931)

8Monographie  Het Middeleeuwsche Godsdienstleven naar een "Compendium" van Pastoraal-theologie voor de priesters uit het Kamerijksche in de XIIIe eeuw
Prims, Floris. - s.l. (1930)

9Monographie  Antwerpiensia. Bd. 3
Prims, Floris. - Anvers (1930)

10Monographie  Geschiedenis van Antwerpen (Vol. 1-7)
Prims, Floris. - Antwerpen, Bruxelles (1927 - 1949)

11Sachtitel  Een Limburgsch gebedenboek uit de XVde eeuw
Prims, Floris [Hrsg.]. - Dendermonde (1926)

12Monographie  Geschiedenis van Sint-Jorisparochie en kerk te Antwerpen, 1303-1923
Prims, Floris. - Antwerpen (1923)

13Artikel  Studies over Schilde en de Kempen
Prims, Floris. (1964) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 47 (1964) S. 9-173

14Artikel  De oorsprong van de Latijnse dorpsscholen
Prims, Floris. (1954) - In: Oudheid en Kunst Bd. 37 (1954) S. 22-27

15Artikel  Borsbeek
Prims, Floris. (1953) - In: Antwerpiensia Bd. 24 (1953) S. 73-138

16Artikel  Schilde
Prims, Floris. (1953) - In: Antwerpiensia Bd. 24 (1953) S. 141-191

17Artikel  Uit de rekening van een " De Profundis " bij de Metten, te Antwerpen, 1389-1391
Prims, Floris. (1953) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Ser. 3, Bd. 5 (1953) S. 177-178

18Artikel  Antwerpen in geldnood. 1371
Prims, Floris. (1953) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Ser. 3, Bd. 5 (1953) S. 175-176

19Artikel  Een elfurenmis te Antwerpen (1486-1543)
Prims, Floris. (1953) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Ser. 3, Bd. 5 (1953) S. 180-181

20Artikel  Daghuren te Antwerpen in 1371
Prims, Floris. (1953) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Ser. 3, Bd. 5 (1953) S. 177

21Artikel  De kapel van Burgondië en haar geheim
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 17-22

22Artikel  Kerkverplaatsingen in de oude Kempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 118-120

23Artikel  De Kempische Personaten
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 127-135

24Artikel  Norbertijnse Kempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 124-126

25Artikel  Pauselijke prebenden in de Kempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 136-138

26Artikel  De "kern" van ons land: Brabant of Vlaanderen ?
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 218-220

27Artikel  De oudste kapittels in de Kempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 103-105

28Artikel  O. L. Vr. van Melanen te Antwerpen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 26-28

29Artikel  Vrije kerken in de Kempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 112-117

30Artikel  De oudste abdijen in de Kempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 100-102

31Artikel  Pastoraal in de Kempen in vroeger tijd
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 106-108

32Artikel  Het hertoglijk en stedelijk keurmees ter schap
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 8-16

33Artikel  De Westergrens van de Antwerpse Kempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 96-99

34Artikel  Antwerpse Priestertestamenten en enkele andere uit de XIVe-XVIe Eeuw.
Prims, Floris. (1952) - In: De Schakel Bd. 7 (1952) S. 130-132

35Artikel  De ouderdom van de Kempische parochien
Prims, Floris. (1952) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Ser. 3, Bd. 4 (1952) S. 157-170

36Artikel  De voogd en de molen van Corbie te Mol
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 155-159

37Artikel  De personen van Duffel
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 183-185

38Artikel  Personaat en patronaat van Buisegem-Edegem
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 186-188

39Artikel  De kanunniken van O. L. Vrouw Kapittel te Antwerpen. Naamlijst voor 1124-1795
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 63-66

40Artikel  Utrechtse Dom en Antwerpse Kempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 139-145

41Artikel  Antwerpen en 1302
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 5-7

42Artikel  Oud-Turnhout. Wouter Sweers (1426-1498)
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 168-170

43Artikel  De parochielij sten van deKempen
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 121-123

44Artikel  De kapel van Burgondië en haar geheim
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 17-22

45Artikel  De Scholasterie van Herentals
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 149-154

46Artikel  Kempische Ecclesiolae of "Herekerkjes"
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 23 (1952) S. 109-111

47Artikel  Toevoegsels aan de geschiedenis van Wilrijk.
Prims, Floris. (1952) - In: Antwerpiensia Bd. 22 (1952) S. 197-215

48Artikel  De bibliotheek van Marcus Nunez, 1569
Prims, Floris. (1951) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Ser. 3, Bd. 3 (1951) S. 133-149

49Artikel  De oprichting der begijnenparochie van Aarschot, 1259
Prims, Floris. (1951) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 3 (1951) S. 240-243

50Artikel  De St Lambertuspatroonschap in de Antwerpse Kempen
Prims, Floris. (1950) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 2 (1950) S. 100-106

51Artikel  Landkaart van Oud Oosterweel
Prims, Floris. (1950) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 2 (1950) S. 208-209

52Artikel  Het Oudste Landboek van Oosterweel
Prims, Floris. (1950) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 2 (1950) S. 193-207

53Artikel  Het oude Leenboek van Merksem
Prims, Floris. (1950) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 2 (1950) S. 107-113

54Artikel  Het oude Keurboek van Merksem en Dambrugge
Prims, Floris. (1950) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 2 (1950) S. 113-125

55Artikel  Beroep op de Raad van Brabant van Adriaen van Loen, syndicus der Antwerpse Minderbroeders tegen een antwerps Vonnis 1469
Prims, Floris. (1950) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 2 (1950) S. 129-138

56Artikel  Briefwisseling over het debat Mechelen-Antwerpen omtrent de stapels 1412-1419
Prims, Floris. (1950) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 1 (1950) S. 153-163

57Artikel  Het cijnsboek van Berchem
Prims, Floris. (1949) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 1 (1949) S. 305-310

58Buchbeitrag  De gulde van de grote Heer Sint Anthonys 1450 te Antwerpen
Prims, Floris. (1948) - In: Miscellanea Jean Gessler Tl. 2 S. 1010-1015

59Artikel  Het Chartarium van de O. L. V. Priorij van Korsendonk (Oud-Turnhout) van af de stichting 1395 tot rond 1415
Prims, Floris. (1948) - In: Bulletin de la Commission Royale Bd. 113 (1948) S. 119-204

60Artikel  Onze-Lieve-Vrouw-Priorij Korsendonk
Prims, Floris. (1947) - In: Campinia sacra Bd. 7 (1947) S. 127-129

61Artikel  Historiek van de gewone gebeden
Prims, Floris. (1943) - In: Ons geestelijk erf Bd. 17, 1 (1943) S. 141-196

62Buchbeitrag  St. Willibrordus en Antwerpen
Prims, Floris. (1940) - In: Willibrordus. Echternacher Festschrift zur 12. Jahrhundertfeier des Todes des heiligen Willibrord S. 81-90

63Artikel  De vestiging van het Hansekantoor te Antwerpen (1468 bis 1553)
Prims, Floris. (1938) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 29 (1938) S. 163-241

64Artikel  De Antwerpsche Kempen onder Keizer Karel
Prims, Floris. (1938) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 16 (1938) S. 72-80

65Artikel  Antwerpsche bibliotheken rond 1500
Prims, Floris. (1938) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 16 (1938) S. 120-133

66Artikel  Heer Anselmus onze tiende deken (1415-1449)
Prims, Floris. (1938) - In: Antwerpiensia (1938) S. 19-26

67Artikel  De vestiging van het Hansekantoor te Antwerpen (1468-1553)
Prims, Floris. (1938) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 16 (1938) S. 163ff.

68Artikel  De Vooravond van het Protestantisme te Antwerpen
Prims, Floris. (1937) - In: Collectanea Mechliniensia Bd. 11 (1937) S. 291-318

69Artikel  Oostmalle. Documenten (1450-1466)
Prims, Floris. (1937) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 15 (1937) S. 53-59

70Artikel  Liber Secretorum Capituli Lyrensis
Prims, Floris. (1937) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 15 (1937) S. 158-179

71Artikel  De ketting te Heffen. Het Groot Stedenproces, 1432-1438
Prims, Floris. (1936) - In: Antwerpiensia Bd. 10 (1936)

72Artikel  Het Tijdvak van Antoon van Burgondië en Jan IV, schouterekeningen.
Prims, Floris. (1936) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 14 (1936) S. 352-371

73Artikel  Antwerpsche schoutetrekeningen uit de jaren van hertog Antoon
Prims, Floris. (1935) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 26 (1935) S. 254-266

74Artikel  De Antwerpsche Kempen in de Geschiedenis
Prims, Floris. (1934) - In: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1934) S. 813-837

75Artikel  Het "cleyn pampieren privilegieboek" 1462-1572
Prims, Floris. (1934) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 9 (1934) S. 1-10

76Artikel  'Bij den terugkeer tot Brabant. De Antwerpsche stadsrekeningen van het jaar 1404
Prims, Floris. (1934) - In: Antwerpiensia Bd. 8 (1934)

77Artikel  Bijdrage tot een Brabantsche Muntgeschiedenis
Prims, Floris. (1933) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 24 (1933) S. 1-4

78Artikel  Rekeningen van Markgraaf en Schouten uit de Antwerpsche Kempen (1393-1395).
Prims, Floris. (1933) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 24 (1933) S. 5-40

79Artikel  Antwerpsche teksten uit de jaren 1292-1312 en de eerste Brabantsche teksten in onze taal
Prims, Floris. (1933) - In: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1933) S. 301-357

80Artikel  Stadsuitgaven te Antwerpen in 1401
Prims, Floris. (1933) - In: Antwerpiensia Bd. 7 (1933)

81Artikel  De Grondgeschiedenis van het oude Antwerpsen gebied sinds de bewoning
Prims, Floris. (1933) - In: Bulletin de la Société royale belge de géographie Bd. 3 (1933) S. 22-48

82Artikel  Het eerste officieel Fransch te Antwerpen (1380-1406)
Prims, Floris. (1933) - In: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1933) S. 763-781

83Artikel  Antwerpsche teksten uit den tijd van Hertog Jan III, 1313 -1318, 1318-1330, 1331-1334, 1335-1345, 1345-1348
Prims, Floris. (1933) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 8 (1933) S. 39-76, 142-157

84Artikel  Het woord om te sluiten over S. Willibrordus en S. Amandus te Antwerpen
Prims, FlorisLaenen, Joseph. (1932) - In: Collectanea Mechliniensia (1932) S. [28 S]

85Artikel  Teksten tot de geschiedenis van het recht en tot de studie der oude rechtstaat. Hoofdvonnissen aangevraagd door Kempische schepenbanken in de XVe eeuw, 1432 (Turnhout, Herenthals, Lommes, Eersel).
Prims, Floris. (1932) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 23 (1932) S. 157-174

86Artikel  Hoe onze Karthuizers heeren van het Kiel werden
Prims, Floris. (1932) - In: Antwerpiensia (1932) S. 54-61

87Artikel  Antwerpsche teksten uit den tijd van Hertog Jan III, 1313 -1318, 1318-1330, 1331-1334, 1335-1345, 1345-1348
Prims, Floris. (1932) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 7 (1932) S. 83-121, 161-162, 267-288, 330-331

88Artikel  De Begiftigers van het Karthuizerklooster van het Kiel-Antwerpen
Prims, Floris. (1932) - In: Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude hertzogdom Brabant Bd. 10 (1932) S. 138-150

89Artikel  Het Keurboek van Antwerpen en het probleem der Stadskeuren
Prims, Floris. (1932) - In: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1932) S. 445-463

90Artikel  De eerste Kartuizers op het Kiel
Prims, Floris. (1932) - In: Antwerpiensia (1932) S. 45-53

91Artikel  Onuitgegeven documenten betreffende de priorij van O. L. V. ten Throon (Grobbendonck), 1430-1439
Prims, Floris. (1932) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 23 (1932) S. 17-108

92Artikel  De stadsrekening van 1313. Het kapittel der lijftochten
Prims, Floris. (1931) - In: Antwerpsch Archievenblad Ser. 2, Bd. 6 (1931) S. 228-245

93Artikel  S. Willibrordus en S. Amandus te Antwerpen
Prims, Floris. (1931) - In: Collectanea Mechliniensia Bd. 5 (1931) S. ??

94Artikel  Antwerpsche Teksten uit den tijd van hertog Jan III
Prims, Floris. (1931) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 6 (1931) S. 294-309

95Artikel  Rechterlijke Informatiën uit het Wonderjaar 1566
Prims, Floris. (1931) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 22 (1931) S. 1-10

96Artikel  Antwerpsche Teksten uit den tijd van hertog Jan III
Prims, Floris. (1931) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 7 (1931) S. 71-76

97Artikel  Lijst der dossieren betreffende Antwerpsche goud- en zilversmeden
Prims, Floris. (1930) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 5 (1930) S. 318

98Artikel  Antwerpsche akten uit den tijd van hertog Jan II, 1294-1312
Prims, Floris. (1930) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 5 (1930) S. 33-77, 100-123

99Artikel  Antwerpsche akten uit den tijd van hertog Jan II, 1294-1312
Prims, Floris. (1930) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 6 (1930) S. 27-62, 146-150

100Artikel  De opstand der Stad Antwerp tegen den hertog in 1301-1302
Prims, Floris. (1929) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 3 (1929) S. 238-240

101Artikel  Inventaris op de "Missieven en Informatien" XVIe eeuw
Prims, Floris. (1929) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 3 (1929) S. 161-219

102Artikel  Jerusalemsche Pelgrims
Prims, Floris. (1928) - In: Antwerpiensia Bd. 2 (1928) S. 334-339

103Artikel  De eerste eeuw van de Lakennijverheid te Antwerpen (1226-1328)
Prims, Floris. (1928) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 3 (1928) S. 105-149

104Artikel  "De modo vivendi in ecclesia dei": Een tweede handschrift der "Theoria Metrica"
Prims, Floris. (1928) - In: Ons geestelijk erf Bd. 2 (1928) S. 161-175

105Artikel  Kerkelijk Antwerpen onder Guiardus van Laon 1238-1247, Niklaas van Fontaines 1248-1273, Ingelram van Créquy 1273-1285, Willem van Henegouwen 1286-1296
Prims, Floris. (1928) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 19 (1928) S. 1-320

106Artikel  Nog finantieele conflicten te Antwerpen in de XIIIe eeuw
Prims, Floris. (1928) - In: Antwerpsch Archievenblad Bd. 3 (1928) S. 38-54

107Artikel  De oorsprong van het Kiel
Prims, Floris. (1927) - In: Antwerpiensia (1927) S. 34-39

108Artikel  Kerkelijk Antwerpen onder Guiardus van Laon 1238-1247, Niklaas van Fontaines 1248-1273, Ingelram van Créquy 1273-1285, Willem van Henegouwen 1286-1296
Prims, Floris. (1927) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 18 (1927) S. 197-241, 321-382

109Artikel  De eerste kapel van het Kiel
Prims, Floris. (1927) - In: Antwerpiensia (1927) S. 46-49

110Artikel  Wat is er met Hugo Nose gebeurd?
Prims, Floris. (1927) - In: Nederlands archievenblad Bd. 2 (1927) S. 249-267

111Artikel  Het kerkelijke Antwerpen rond het jaar 1200
Prims, Floris. (1926) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 17 (1926) S. 361ff.

112Artikel  Het Antwerpsch Stadsarchief en zijn inventoriëering
Prims, Floris. (1925) - In: Bijdragen tot de geschiedenis Bd. 16 (1925) S. 263-281

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.