RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Profantová, Nadja«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Profantová, Nadja

RI opac: 154 Einträge

1Sammelwerk  Ludmila: knežna a svetice
Izdný, JakubBravermanová, MilenaCajka, FrantišekDrška, VáclavFrolík, JanHasil, JanKubín, PetrLutovský, MichalProfantová, NadjaPribyl, StanislavRoyt, JanSuchánek, DrahomírTomanová, PavlaTomášek, JanTomková, KaterinaWeissová, Nina [Bearb.]. - Praha (2020)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Profantová, Nadja. (2016)
https://independent.academia.edu/NProfantova

3Monographie  Klecany: rane stredoveká pohrebište
Profantová, Nadja. - Praha (2010 - 2011)

4Monographie  Pocátky raného stredoveku v Cechách
Kuna, MartinProfantová, Nadja. - Praha (2005)

5Monographie  Mikulcice: pohrebište u 6. a 12. kostela
Profantová, NadjaKavánová, Blanka. - Brno (2003)

6Sammelwerk  Velké dejiny zemí Koruny ceské (Vol. 1-2)
Bláhová, MarieFrolík, JanProfantová, NadjaVanícek, Vratislav [Bearb.]. - Praha (1999 - 2000)

7Monographie  Sámova ríše [Das Reich Samos]
Lutovský, MichalProfantová, Nadja. - Praha (1995)

8Buchbeitrag  Luxus aus dem Süden. Das Depot aus Domousice, Bez. Louny, und die Fernkontakte Böhmens im 8. Jahrhundert
Profantová, Nadja. (2021) - In: Von den Hunnen zu den Türken - Reiterkrieger in Europa und Zentralasien S. 215-238

9Artikel  Železné nákoncí karolínského typu z Hradište u Libetic [Die eiserne Riemenzunge des karolingischen Typs vom Burgwall bei Libetice.]
Profantová, NadjaJohn, Jan. (2021) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 34 (2021) S. 255-266

10Buchbeitrag  Ethnicity and the Culture with ceramics of the Prague type (Prague-Korchak)
Profantová, NadjaProfant, Martin. (2021) - In: New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic S. 301-340

11Artikel  Nové poznatky o hradišti v Branove, okr. Rakovník [New findings on the hillfort at Branov, Rakovník District]
Profantová, NadjaŠámal, ZdenekBlažková, Katerina. (2021) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 25 (2021) S. 159-169

12Buchbeitrag  Archeologie elit v Cechách
Profantová, Nadja. (2020) - In: Raný ceský stát 10. století S. 147-170

13Artikel  Motiv postavy tancící v podrepu na ozdobe z 8. století ze severního okraje Prahy
Profantová, NadjaPlevová, Anna. (2020) - In: Staletá Praha Bd. 36, 2 (2020) S. 60-69

14Buchbeitrag  Hill-Torts with collections of Avar Khaganat Period Finds in Bohemia. Some interpretation models
Profantová, Nadja. (2020) - In: Der Ostalpenraum im Frühmittelalter - Herrschaftsstrukturen, Raumorganisation und archäologisch-historischer Vergleich S. 163-170

15Artikel  Kovové artefakty jako klíc ke krajine a spolecnosti predpremyslovských Cech
Hasil, JanProfantová, NadjaLevá, Katerina. (2020) - In: Archaeologia historica Bd. 45 (2020) S. 7-42

16Buchbeitrag  Cechy v dobe narození knežny Ludmily
Profantová, Nadja. (2020) - In: Ludmila. Knežna a svetice S. 29-58

17Artikel  Tismice jako produkcní a nadregionální centrum Cech 8. a 9. století [Tismice as a Production and Supra-Regional Centre of Bohemia in the 8th and 9th Centuries]
Profantová, NadjaKrivánek, RomanFikrle, MarekZavrel, Jan. (2020) - In: Památky archeologické Bd. 111 (2020) S. 193-271

18Artikel  Der Langsax von Horní Folmava/Ober-Vollmau im Kontext der frühmittelalterlichen Metallfunde aus Fernverbindungskorridoren im Böhmerwald.
Profantová, Nadja. (2020) - In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Bd. 36 (2020) S. 68-80

19Artikel  Sonda do agrárního osídlení dlouhého trvání. Rane stredoveké sídlište v Dretovicích, okr. Kladno [A probe into a long-term agrarian settlement. The early medieval settlement at Dretovice, Kladno District]
Volfová, KaterinaProfantová, Nadja. (2020) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 24 (2020) S. 483-578

20Artikel  Železná jehlice z hradište Kneží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížne datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišt v širších souvislostech
Hložek, JosefProfantová, NadjaMenšík, Petr. (2019) - In: Archaeologia historica Bd. 44 (2019) S. 1113-1125

21Buchbeitrag  Neue Funde von Waffen und Reitzeug aus Mittel- und Ostböhmen
Profantová, Nadja. (2019) - In: Bewaffnung und Reiterausrüstung des 8. bis 10. Jahrhunderts in Mitteleuropa: Waffenform und Waffenbeigaben bei den mährischen Slawen und in den Nachbarländern S. 263-282

22Buchbeitrag  Byzanz am Ende der Welt? Ein Beschlag mit Kaiserporträt aus Mittelböhmen
Profantová, Nadja. (2018) - In: FS Falko Daim S. 325-336

23Buchbeitrag  Zajímavá kování z Libcan a jejich bližší kulturne-chronologické zarazení
Profantová, Nadja. (2018) - In: FS Jan Frolík S. 289-296

24Buchbeitrag  Der Beschlag von einer Spathascheide und eine Cloisonne-Schnalle aus Mittelbohmen. Indizien fur die Anwesenheit von Elitegruppen im 5. Jahrhundert?
Profantová, Nadja. (2018) - In: FS Dan Gh. Teodor S. 255-276

25Buchbeitrag  New archaeological evidentes of traces of pagan rituals in Bohemia
Profantová, Nadja. (2018) - In: Slovani, naša dedišcina S. 108-122

26Artikel  Nová stríbrná kaptorga ze stredních Cech v souvislosti s konkrétním výrobním okruhem(?) v Praze
Profantová, NadjaDanecek, David. (2017) - In: Slavia antiqua Bd. 58 (2017) S. 91-113
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/13064

27Buchbeitrag  New Data about the Earliest of Early Medieval Hill-forts and Hill-sites in the Central Bohemia (8th and First Half of 9th Century)
Profantová, Nadja. (2017) - In: Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016 S. 99-114

28Artikel  Ostruhy jako doklady prítomnosti elity v 8. a 9. století v Cechách.
Profantová, Nadja. (2016) - In: Archaeologia historica Bd. 41, 2 (2016) S. 7-40

29Buchbeitrag  Chronologie casne slovanského a starohradištního osídlení Cech na príkadu Prahy a jejího zázemí.
Profantová, Nadja. (2016) - In: Praha archeologická S. 129-146

30Artikel  Sekeromlat madarského puvodu z Ceské Kubice, okr. Domažlice.
Profantová, Nadja. (2016) - In: Archeologie západních Cech Bd. 10 (2016) S. 88-93

31Buchbeitrag  Errichtung und Zerstörung der ersten frühmittelalterlichen Burgwälle in Böhmen (8./9. Jahrhundert)
Profantová, Nadja. (2016) - In: Die frühen Slawen - von der Expansion zu gentes und nationes Tl. 1 S. 223-239

32Buchbeitrag  Bohemia and Great Moravia - archaeological evidence
Bohácová, IvanaProfantová, Nadja. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity S. 143-154

33Buchbeitrag  The horse harness, spurs and stirrups in Bohemia in 8th and 9th century
Profantová, Nadja. (2015) - In: Warriors, weapons, and harness from the 5th-10th centuries in the Carpathian Basin S. 281-298

34Buchbeitrag  Power elites in 9th-10th century Bohemia
Profantová, Nadja. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity S. 66-73

35Buchbeitrag  Bronzefunde des 7. Jahrhunderts aus Móstec Králove (Bez. Nymburk, Böhmen)
Profantová, Nadja. (2015) - In: FS Béla Miklós Szöke S. 249-264

36Artikel  "Bože, chran nás od Avaru" aneb Nejmocnejší ze všech kmenu.
Profantová, Nadja. (2014) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 36, 7 (2014) S. 10-14

37Buchbeitrag  Strukturalni spolecenska zmena konce 8. a 1. poloviny 9. stoleti [The Structural Social Change at the End of the 8th Century and in the First Half of the 9th Century]
Profantová, Nadja. (2014) - In: FS Jan Klápšte (2014) S. 385-396

38Artikel  Nové nálezy byzantských prezek v Ceské republice
Profantová, Nadja. (2014) - In: Byzantinoslovaca Bd. 5 (2014) S. 74-82

39Artikel  Rane stredoveke sidliste v Turnove-Maskovych zahradách [Die frühmittelalterliche Siedlung in Turnov-Maskovy zahrady]
Profantová, NadjaProstredník, Jan N.. (2014) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 18 (2014) S. 819-864

40Artikel  Rane stredoveké kování a cást prezky z Meclova-Brezí
Profantová, NadjaRezác, Milan. (2014) - In: Archeologie západních Cech Bd. 7 (2014) S. 71-77

41Buchbeitrag  Nákoncí avarského puvodu z Ceského Mezirící, okres Rychnov nad Knežnou
Profantová, Nadja. (2014) - In: FS Jirí Kalferst S. 253-256

42Artikel  Luxusni karolinská prúvlecka a nákonci z Kosicek, okr. Hradec Králove [A luxurious Carolingian strap holder and a strap end from Kosicky, Hradec Kralove District ]
Profantová, Nadja. (2014) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 18 (2014) S. 869-873

43Artikel  Modernizace moravské medievistiky? [The modernisation of Moravian medieval studies?]
Profantová, NadjaProfant, Martin. (2014) - In: Archeologické rozhledy Bd. 66 (2014) S. 127-140

44Buchbeitrag  An der Ostgrenze des Frankenreiches. Ein Hortfund von Denaren von Ludwig dem Frommen bei Jedomelice (Bezirk Kladno), Böhmen
Videman, JanProfantová, Nadja. (2014) - In: Women and femininity S. 367-390

45Artikel  Charakterizace chemického a mineralogického složení keramických nálezu z 6.-11. století z Roztok u Prahy [Charakterisierung der chemischen und mineralogischen Zusammensetzung der in Roztoky bei Prag gemachten Keramikfunde aus dem 6.-11. Jahrhundert ]
Kloužková, AlexandraZemenová, PetraProfantová, Nadja. (2014) - In: Archaeologia historica Bd. 39 (2014) S. 53-73
http://hdl.handle.net/11222.digilib/130280

46Artikel  Ke zmenám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Cechách [Zu den Veränderungen in der Entwicklung der Sachkultur des 10. Jahrhunderts in Böhmen]
Profantová, Nadja. (2013) - In: Archaeologia historica Bd. 38 (2013) S. 27-44
http://hdl.handle.net/11222.digilib/128307

47Buchbeitrag  Frühmittelalterliche Gräber mit Sporen aus Böhmen
Profantová, Nadja. (2013) - In: Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen im westslawischen Raum S. 57-76

48Artikel  Nahrdelniky byzantskeho (?) puvodu a bronzove kruhove ozdoby ve slovanskem prostredi 6.-7. stoleti. K interkuiturnim vztahum [Halsketten byzantinischen (?) Ursprungs und Bronzeringschmuck im slawischen Umfeld des 6.-7. Jahrhunderts. Zu den interkulturellen Beziehungen]
Profantová, Nadja. (2013) - In: Památky archeologické Bd. 104 (2013) S. 149-182

49Artikel  Archeologický doklad kulturních styku Bavorska a Cech v 10. století.
Profantová, Nadja. (2013) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 17 (2013) S. 207-214

50Artikel  Rane stredoveke nakonci k pochve mece z Ceskeho stredohori [Ein frühmittelalterliches Ortband aus dem Böhmischen Mittelgebirge]
Profantová, NadjaŠtolba, Milan. (2012) - In: Archeologické rozhledy Bd. 64 (2012) S. 357-361

51Buchbeitrag  Zlaceny vrchlik z Bosina (okr. Csti nad Orlici) a problem dokladu pritomnosti rane stredovéké elity ve vychodnich Cechách [Gilded cap from Bosin (Usti nad Orlici district) and evidence of the presence of an early medieval elite in Eastern Bohemia]
Profantová, NadjaVích, David. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 197-208

52Artikel  Nove získané kovové predmety z hradište Cešov a jeho okolí
Profantová, Nadja. (2012) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 16 (2012) S. 315-320

53Artikel  Kovové ozdoby a mince z hradište Drevíc, okr. Rakovník
Profantová, NadjaStolz, DanielVideman, Jan. (2012) - In: Archeologie západních Cech Bd. 2 (2012) S. 29-36

54Buchbeitrag  Ein tauschierter Steigbügel aus der Umgebung von Dobruska (okr. Rychnov nad Kneznou/CZ)
Profantová, Nadja. (2012) - In: Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik S. 295-308

55Buchbeitrag  Examples of the most important results of technological analyses of swords in the Czech Republic
Profantová, Nadja. (2012) - In: Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik S. 169-190

56Artikel  Pozdne rímské mince a denár Karla Velikého (768-814) z areálu hradište Tismice (okr. Kolín) [Late Roman coins and a denier struck under Charles the Great from the grounds of the Tismice hill fort (Kolín district)]
Militký, JiríProfantová, NadjaVideman, Jan. (2012 - 2013) - In: Numismatický sborník Bd. 27 (2012/13) S. 179-190

57Artikel  Nove poznatky o výrobe a obsahu kaptorg na základe studia hrobu ze Zelence a Celákovic, okr. Praha-východ. [New knowledge about the manufacture and contents of kaptorgas based on the study of graves from Zelenec and Celákovice, Prague-East District]
Profantová, NadjaŠpacek, JaroslavNovotná, Miroslava. (2011) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 15 (2011) S. 539-552

58Artikel  Karolínske importy a jejich napodobování v Cechách, prípadne na Morave (konec 8.-10. století) [Karolingische Importe und ihre Nachahmung in Böhmen, bzw. in Mähren (das ausgehende 8.-10. Jahrhundert)]
Profantová, Nadja. (2011) - In: Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum Bd. 4 (2011) S. 71-104

59Buchbeitrag  Nové poznatky o archeologicky zjistitelných projevech pohanství v ceských zemí
Profantová, Nadja. (2011) - In: FS Petr Sommer S. 21-39

60Buchbeitrag  New Evidence Concerning the Dating, Importance and Hinterland of the Early Medieval Hillfort of Klecany (District Prague-East)
Profantová, Nadja. (2011) - In: Frühgeschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa S. 355-370

61Artikel  Pohrebište únetické kultury v Klecanech, okr. Praha-východ.
Ernée, MichalProfantová, NadjaBrezinová, HelenaFrána, JaroslavMajer, AntonínStránská, Petra. (2011) - In: Archeologické rozhledy Bd. 63 (2011) S. 307-330

62Artikel  Samova ríša. Príbeh krála - cudzinca, ktorý nebol nikdy porazený
Profantová, Nadja. (2011) - In: Historická revue Bd. 22, 8 (2011) S. 6-10

63Buchbeitrag  Lunicovité prívesky z Levého Hradce
Profantová, Nadja. (2010) - In: FS Zdenek Merinský S. 194-202

64Artikel  Dve bronzová kování ze severozápadních Cech a problematika jedné dílny.
Profantová, NadjaRypka, Luboš. (2010) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 14 (2010) S. 799-806

65Artikel  K problému interpretace ostatku detí na rane stredovekém sídlišti v Praze-Liboci.
Profantová, NadjaBureš, Michal. (2010) - In: Živá archeologie Bd. Suppl., 3 (2010) S. 173-181

66Artikel  Awarische Funde in der Tschechischen Republik: Forschungsstand und neue Erkenntnisse
Profantová, Nadja. (2010) - In: Acta archaeologica Carpathica Bd. 45 (2010) S. 203-270

67Artikel  Rane stredoveké kaptorgy v Cechách. Analýza nálezu z hrobu c. 22 na pohrebišti Klecany II [Frühmittelalterliche Kaptorgen in Böhmen. Analyse eines Fundes aus Grab Nr. 22 auf dem Gräberfeld Klecany II]
Profantová, NadjaŠilhová, Alena. (2010) - In: Památky archeologické Bd. 101 (2010) S. 283-310

68Buchbeitrag  Novy relikviárovy krízek z hradiste Drevíc (ob. Kozojedy) / New Reliquiary Cross from the Stronghold of Drevíc (Kozojedy Cadaster)
Profantová, NadjaStolz, Daniel. (2009) - In: My Things Changed Things. Social Development and Cultural Exchange S. 199-210

69Buchbeitrag  Hrob knížete z Kolína
Profantová, Nadja. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 140-141

70Artikel  Kultura s keramikou pražského typu a problém šírení slavinity do strední Evropy. K clánku Florina Curty [The Prague-type pottery culture and the problem of diffusion of Slavinity into central Europe. On the article by Florin Curta]
Profantová, Nadja. (2009) - In: Archeologické rozhledy Bd. 61 (2009) S. 303-330

71Buchbeitrag  Velkomoravské vlivy v Cechách
Profantová, Nadja. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 106-107

72Buchbeitrag  Dvorce: sídla knížat velmožu
Profantová, Nadja. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 97-99

73Artikel  Archeology and written sources on eighth- to tenth-century Bohemia
Profantová, Nadja. (2009) - In: Early medieval Europe Bd. 17 (2009) S. 286-310
https://www.academia.edu/27602760

74Buchbeitrag  Ceský šperk v rane stredovekých pokladech
Profantová, Nadja. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 135

75Buchbeitrag  Rane stredoveké pohrebište Klecany I - prínos výzkumu v roce 2005
Profantová, Nadja. (2009) - In: Archeologie doby hradištní v Ceské a Slovenské republice. Sborník S. 82-93

76Buchbeitrag  Byzantine coins from the 9th-10th Century from the Czech Republic
Profantová, Nadja. (2009) - In: Byzantine coins in Central Europe between the 5th and 10th century S. 581-598

77Buchbeitrag  Knížecí družina
Profantová, Nadja. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 142-143

78Buchbeitrag  Muži a ženy na rane stredovekých pohrebištích v Klecanech (podle poznatku archeologie a antropologie)
Profantová, NadjaStránská, Petra. (2008) - In: Konference o pohrebním ritu. Muž a žena v pohrebním ritu S. 129-142

79Artikel  Rane stredoveké osídlení Malé Hané na pomezí Cech a Moravy [Early medieval Settlement of Malá Haná, Region on the Bohemian-Moravian Border]
Profantová, NadjaVích, David. (2008) - In: Prehled výzkumu Bd. 49 (2008) S. 133-164
http://arub.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/arub/prehled-vyzkumu/prehled-vydanych-cisel/files/PV49_studie_8.pdf

80Artikel  Nákoncí z doby avarské z Kourimska a byzantská prezka z Cech (?)
Profantová, NadjaVích, David.. (2008) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 12 (2008) S. 619-624

81Buchbeitrag  Byzantské nálezy v 6.-11. stol. v Cechách a na Morave
Profantová, Nadja. (2008) - In: Zeme Koruny ceske a vychodni Stredomori S. 73-120

82Artikel  The Middle Avar period and the problem of a "cultural change" at the end of the seventh century north of the Avar Khaganat
Profantová, Nadja. (2008) - In: Antaeus Bd. 29/30 (2008) S. 215-232

83Buchbeitrag  Die frühslawische Besiedlung Böhmens und archäologische Spuren der Kontakte zum früh- und mittelawarischen sowie merowingischen Kulturkreis
Profantová, Nadja. (2008) - In: Kulturwandel in Mitteleuropa. Langobarden, Awaren, Slawen S. 619-644

84Artikel  Detské hroby na rané stredovékych pohrebistich Klecany I, II ve svétle poznatkû antropologie, antropogenetiky a archéologie [Kindergräber auf frühmittelalterlichen Fundstellen Klecany I, II im Licht der Erkenntnissen von Anthropologie, Anthropogenetik und Archäologie]
Profantová, NadjaStránská, PetraHajek, Martin. (2007) - In: Studijné zvesti Bd. 42 (2007) S. 141-151

85Buchbeitrag  Nálezy byzantskeho puvodu z 6. - 10. stoleti z Ceske republiky: teze [Byzantinische Funde aus dem 6.-10. Jh. in Böhmen und Mähren: Thesen]
Profantová, Nadja. (2007) - In: Byzantska kultura a Slovensko. Zbornik studii S. 51-66

86Artikel  Nákoncí z doby avarské ze Skocic, okr. Strakonice [Riemenzungen der Awarenzeit aus Skocice, Kr. Strakonice]
Profantová, NadjaStolz, Daniel. (2007) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 20 (2007) S. 407-410

87Buchbeitrag  Novy nález relikviárového krížku z Kourimi [A newly found reliquary cross in Kourim]
Profantová, NadjaStolz, Daniel. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 124-130

88Buchbeitrag  Deposits of ceramic and wooden pots as one most important offerings for the "last way for the afterlife" in the 9th -10th century in the Middle Bohemia
Profantová, Nadja. (2007) - In: Funerary offerings and votive depositions in Europe's 1st millennium AD S. 191-206

89Artikel  Nález kování z doby avarské na hradišti Porán k.ú. Vesec, okr. Jicín. [An Avar-period fitting from the Porán enclosure Vesec cadastre, Jicín district]
Profantová, NadjaWaldhauser, Jirí. (2007) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 11 (2007) S. 527-530

90Buchbeitrag  Nákoncí z doby avarské ze Skocic, okr. Strakonice
Profantová, NadjaStolz, Daniel. (2007) - In: FS Jirí Michálek S. 407-410

91Artikel  Další doklad slovanského osídlení ve Slepoticích, okr. Pardubice. [Further evidence of Slavic settlement at Slepotice, Pardubice district]
Beková, MartinaProfantová, Nadja. (2007) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 11 (2007) S. 519-526

92Artikel  Nálezy byzantského puvodu z 6.-10. století z Ceské republiky: teze [Byzantinische Funde aus dem 6.-10. Jh. in Böhmen und Mähren: Thesen]
Profantová, Nadja. (2007) - In: Annales Musei Nationalis Slovaci Archaeologia Supplementum Bd. 2 (2007) S. 51-65

93Buchbeitrag  Problém rozpoznatelnosti dílen u nejstarších Slovanu 6. - pol. 8. stol. [Das Problem der Erkennbarkeit der Werkstätten bei den ältesten Slawen 6. Jahrhundert - Mitte des 8. Jahrhunderts]
Profantová, Nadja. (2006) - In: FS Jirí Sláma (2006) S. 113-129

94Artikel  Chronologie a význam hradište Rubín u Podboran ve svetle nových rane stredovekých nálezu. [Chronologie und Bedeutung des Burgwalls Rubín im Lichte der neuen frühmittelalterlichen Funde]
Profantová, NadjaStolz, Daniel. (2006) - In: Archaeologia historica Bd. 31 (2006) S. 165-180

95Buchbeitrag  Život knežny Ludmily, drama na prelomu epoch. [The life of Princess Ludmila; drama at the turn of an epoch]
Profantová, Nadja. (2006) - In: Nomine Liudmilam. Sborník prací k pocte svaté Ludmily S. 23-33

96Buchbeitrag  Pohrebište elity ve Staré Kourimi (9.-10. století).
Profantová, Nadja. (2006) - In: Ceské zeme v raném stredoveku S. 232-243

97Artikel  Kovové nálezy z hradište v Tismicích a pokus o interpretaci významu hradište [Metal finds from the hillfort of Tismice and attampt to the interpretation of importance of the hillfort in the Early Middle Age]
Profantová, NadjaStolz, Daniel. (2006) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 10 (2006) S. 793-838

98Artikel  Hrob vznešené Cešky v Rezne: Neznámá Premyslovna?
Profantová, Nadja. (2005) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 27, 7 (2005) S. 6

99Buchbeitrag  Die Elite im Spiegel der Kindergräber aus dem 9. und 10. Jahrhundert in Böhmen
Profantová, Nadja. (2005) - In: Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas S. 313-334

100Artikel  Umajjovská medená mince z Celákovic, okr. Praha-východ. Príspevek k nálezum rane stredovekých islámských mincí v Cechách. [A Umayyad copper coin from Celákovice, Prague-East district. Contribution to finds of early medieval Islamic coins in Bohemia]
Profantová, NadjaNovák, Vlastimil. (2005) - In: Numismatický sborník Bd. 20 (2005) S. 21-28

101Buchbeitrag  Exkurs: Žárový hrob v Praze - na Loretánském námestí
Profantová, Nadja. (2005) - In: Pohrbívání na Pražském hrade a jeho predpolích. Díl I. 1, Textová cást S. 197-200

102Buchbeitrag  Exkurs 1: Kování z hrobu 26 na pohrebišti Jízdárna
Profantová, Nadja. (2005) - In: Pohrbívání na Pražském hrade a jeho predpolích. Díl I. 1, Textová cást S. 305-306

103Artikel  Elita v zrcadle detskych pohrbu 9. a 10. stoleti v Cechách [Die Elite im Spiegel der Kinderbestattungen des 9. und 10. Jahrhunderts in Böhmen]
Profantová, Nadja. (2005) - In: Studijné zvesti Bd. 37 (2005) S. 63-78, 79

104Artikel  Nové objekty kultury s keramikou pražského typu z Roztok u Prahy [Neue Objekte der Kultur mit Keramik des Prager Typus aus Roztoky bei Prag]
Profantová, Nadja. (2005) - In: Památky archeologické Bd. 96 (2005) S. 127-164

105Buchbeitrag  Exkurs 2: Poznámky k meci z hrobu bojovníka na III. nádvorí Pražského hradu
Profantová, Nadja. (2005) - In: Pohrbívání na Pražském hrade a jeho predpolích. Díl I. 1, Textová cást S. 307-310

106Artikel  Nález praveké falérky a gombíku na hradišti Prerovská Hura, okr. Nymburk. [A small prehistoric phalera and gombík button from the Prerovská Hura hillfort (Nymburk district) ]
Profantová, Nadja. (2004) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 8 (2004) S. 591-598

107Buchbeitrag  Rane stredoveká bronzová kování ze Zámostí, hradište Prachovské skály, okres Jicín.
Profantová, Nadja. (2004) - In: FS Darina Bialeková S. 293-302

108Buchbeitrag  Archeologie a historie aneb "jak vykopávat" dejiny?
Profantová, NadjaProfant, Martin. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 239-250

109Artikel  Další kovové nálezy z hradište Kal, okr. Jicín [Weitere Metallfunde aus dem Burgwall Kal, Bez. Jicín]
Profantová, Nadja. (2003) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 7 (2003) S. 541-552

110Artikel  Príspevek k poznání rane stredovekého osídlení v Toušeni (Lázne Toušen, akr. Praha-východ) [Der Beitrag zur Erkenntnis der frühmittelalterlichen Besiedlung in Toušen (Bad Toušen), Bez. Prag-Ost]
Profantová, NadjaŠpacek, Jaroslav. (2003) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 7 (2003) S. 509-530

111Artikel  Kulturní diskontinuita a možnosti její interpretace jako etnické zmeny problém tzv. slovanské expanze. Problém symbolického systému sebeidentifikace elity a jeho nedostatecného poznání. [Die kulturelle Diskontinuität und die Möglichkeiten ihrer Interpretation als ethnische Änderungen]
Profantová, Nadja. (2003) - In: Archaeologia historica Bd. 28 (2003) S. 19-31

112Artikel  Nejstarší slovanská sídlište na Celákovicku. [Die ältesten slawischen Siedlungen in der Region Celákovice]
Profantová, NadjaŠpacek, Jaroslav. (2003) - In: Archeologické rozhledy Bd. 55 (2003) S. 354-376

113Artikel  Príspevek ke studiu šperkarství v raném stredoveku v Cechách a na Morave [A contribution to the study of jewellery-making in the Early Middle Ages in Bohemia and Moravia]
Profantová, NadjaFrána, Jaroslav. (2003) - In: Archeologické rozhledy Bd. 55 (2003) S. 47-58

114Artikel  Obytný areál v Roztokách ze 6. a 7. století
Profantová, Nadja. (2002) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 40 (2002) S. 50-55

115Artikel  Doklad velkomoravského vlivu z Prahy-Bohnic [Evidence of great moravian influence at Prague-Bohnice]
Profantová, Nadja. (2002) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 16 (2002) S. 41-46

116Artikel  Zlomek nádoby z doby stehování národu z hradište Zámka v Praze-Bohnicích [Part of a migration period vessel from the Zámka hill-fort at Prague-Bohnice]
Profantová, Nadja. (2002) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 16 (2002) S. 37-40

117Artikel  Výšinné sídlište v Prívorech, okres Melník v raném stredoveku. [Höhensiedlung in Prívory, Kreis Melník, im frühen Mittelalter]
Profantová, Nadja. (2002) - In: Confluens. Sborník historických a vlastivedných prací z Melnicka Bd. 4 (2002) S. 22-46

118Artikel  Nejstarší slovanské sídlište ve Statenicích, okr. Praha-západ [The earliest Slavic settlement at Statenice (Prague-West district) ]
Profantová, Nadja. (2002) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 6 (2002) S. 425-440

119Artikel  Mikroanalýzy keramických zlomku z Doubravcic, okr. Kolín [Microanalyses of ceramic sherds from Doubravcice (Kolín district)]
Hanykýr, VladimirMaryška, MilanProfantová, Nadja. (2002) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 6 (2002) S. 493-498

120Buchbeitrag  K pruniku prvku franského životního stylu do Cech 9. století na základe( poznatku* archeologie)
Profantová, Nadja. (2001) - In: Velká Morava mezi východem a západem S. 327-338

121Buchbeitrag  Casne slovanské nádoby z Pošemberí [Frühslawische Gefässe aus dem Šembera-Flussgebiet]
Profantová, Nadja. (2000) - In: FS Miroslav Buchvaldek S. 215-217

122Artikel  Nové poznatky o vybraných nálezech z Libice nad Cidlinou [Neuere Erkenntnisse über einzelne Funde aus Libice nad Cidlinou]
Profantová, Nadja. (2000) - In: Sborník prací Filozofické fakulty brnenské univerzity M Bd. 5 (2000) S. 175-181
http://hdl.handle.net/11222.digilib/113812

123Artikel  Další rane stredoveké nálezy z Prahy-Stodulek [Weitere frühmittelalterliche Funde aus Prag-Stodulky]
Profantová, Nadja. (2000) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 15 (2000) S. 109-116

124Artikel  Metalografie nožu z hradište Doubravcice v Cechách. K vývoji nožírského remesla na prahu stredoveku [Metallkundliche Untersuchung von Messern aus dem Burgwall von Doubravcice, Böhmen. Zur Entwicklung der Messerschmiedekunst an der Schwelle des Mittelalters]
Pleiner, RadomírProfantová, Nadja. (2000) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 4 (2000) S. 275-290

125Artikel  Zum gegenwärtigen Erkenntnisstand der frühmittelalterlichen Besiedlung des Burgwalls Sarka (Gemeinde Dolni Liboc, Prag 6)
Profantová, Nadja. (1999) - In: Památky archeologické Bd. 90 (1999) S. 65-106, 217-224

126Artikel  Nové poznatky o hradišti Kal, okr. Jicín. [Neue Erkenntnisse über den Burgwall Kal, Bez. Jicín]
Kalferst, JiríProfantová, Nadja. (1999) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 3 (1999) S. 293-335

127Artikel  Frühmittelalterliche Bronzeriemenzunge aus Cešov, Bez. Jicín
Profantová, Nadja. (1999) - In: Archeologické rozhledy Bd. 51 (1999) S. 614-630

128Artikel  Kování avarského puvodu ze Staré Boleslavi. [Fittings of Avar origin from Stará Boleslav]
Bohácová, IvanaProfantová, NadjaŠpacek, Jaroslav. (1998) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 2 (1998) S. 341-348

129Artikel  Doubravcice: Zu den Anfängen der frühmittelalterlichen Burgwallanlage aufgrund der Ausgrabungen von J. Kudrnac
Profantová, Nadja. (1998) - In: Památky archeologické Bd. 89 (1998) S. 303-364

130Buchbeitrag  Importprobleme und Rekonstruktion der Wege im 8. und 9. Jh.
Profantová, Nadja. (1998) - In: Sborník príspevku prednesených na XXIX. Celostátní Konferenci S. 79-88

131Artikel  Problém importu a rekonstrukce cest v 8.-9.století [t Importprobleme und Rekonstruktion der Wege im 8. und 9. Jahrhundert]
Profantová, Nadja. (1998) - In: Archaeologia historica Bd. 23 (1998) S. 79-88

132Artikel  Doubravcice. K problematice pocátku rane stredovekého hradište na základe výzkumu J. Kudrnáce. [Doubravcice - a contribution to the problems of the beginnings of Early Medieval hillforts, on the basis of research by J. Kudrnác]
Profantová, Nadja. (1998) - In: Archeologie ve stredních Cechách Bd. 2 (1998) S. 157-275

133Artikel  Od pocatku hradist k pocatkum premyslovskeho statu [Von den Anfängen der Burgwälle zu den Anfängen des Premyslidenstaates]
Bubeník, JosefPleinerová, IvanaProfantová, Nadja. (1998) - In: Památky archeologické Bd. 89 (1998) S. 104-145

134Artikel  An early slavic crucible from Kadan
Profantová, Nadja. (1998) - In: Archeologické rozhledy Bd. 50 (1998) S. 433-435

135Artikel  Casne slovanské žárové hroby z Prahy-Bohnic [Frühslawische Brandgräber aus Prag-Bohnice]
Fridrichová, MarieProfantová, Nadja. (1997) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 13 (1997) S. 49-68

136Artikel  K novejším nálezum z hradište Libetice, okr. Strakonice. [Neueste archäologische Funde vom Burgwall Hradište bei Libetice, Kreis Strakonice]
Profantová, Nadja. (1997) - In: Archeologické vyzkumy v jizních Cechách Bd. 10 (1997) S. 26-38

137Artikel  Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen
Profantová, Nadja. (1997) - In: Archiv orientální Bd. 65 (1997) S. 224-225

138Buchbeitrag  On the archeological evidence for Bohemian elites of the 8th-9th century.
Profantová, Nadja. (1997) - In: Central Europe in 8th - 10th centuries - Mitteleuropa im 8.-10. Jahrhundert S. 105-114

139Buchbeitrag  Ein Hortfund von Eisengegenständen aus Plužná, Kreis Mladá Boleslav.
Profantová, Nadja. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 514-519

140Buchbeitrag  On some Danubian Influences in 8th-9th Century Bohemia: Particular Pottery Shapes.
Profantová, Nadja. (1996) - In: Ethnische und kulturelle Verhältnisse an der mittleren Donau im 6.-11. Jahrhundert S. 227-243

141Artikel  K nálezum z rane stredovekého pohrebište u Libcan, okr. Hradec Králové
Profantová, NadjaLutovský, Michal. (1996) - In: Archeologické rozhledy Bd. 48 (1996) S. 141-143

142Artikel  Slovanské osídlení hradište Bohnice-Zámka a jeho zázemí. Na základe výzkumu N. Maška [Die slawische Besiedlung des Burgwalls Bohnice-Zámka und seines Hinterlandes. Auf Grund der Ausgrabungen N. Mašeks]
Profantová, Nadja. (1996) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 12 (1996) S. 65-140

143Artikel  K datování kování z hradište Libetice
Profantová, Nadja. (1995) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 33 (1995) S. 99-101

144Artikel  Problém avarsko-slovanského soužití u L. Niederla a dnes
Profantová, Nadja. (1995) - In: Slavia Bd. 64 (1995) S. 263-266

145Buchbeitrag  From the Emergence of Hillforts to the Beginning of the State - Research into the Initial Phase of the Early Middle Ages in Bohemia
Bubeník, JosefNechvátal, BorivojPleinerová, IvanaPrincová, JarmilaProfantová, NadjaTomková, Katerina. (1994) - In: 25 years of archaeological research in Bohemia S. 133-152

146Buchbeitrag  K nálezum ostruh z konce 7.-9.stol. v Cechách. [Spurs from the 7th-9th century in Bohemia]
Profantová, Nadja. (1994) - In: Mediaevalia Archaeologica Bohemica 1993 S. 60-85

147Buchbeitrag  The eastern motives in late Avar metalwork and their transformation in Central Europe
Profantová, Nadja. (1992) - In: Art and symbolism. Pre-printed papers S. 17-22

148Buchbeitrag  Awarische Funde aus den Gebieten nördlich der awarischen Siedlungsgrenzen
Profantová, Nadja. Frána, JaroslavMaštalka, Antonin [Bearb.]. (1992) - In: Awarenforschung (1992) Tl. 2 S. 605-802

149Artikel  Staromadarské nálezy z Cech
Profantová, NadjaLutovský, Michal. (1992) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 3 (1992) S. 3-16

150Artikel  Nákoncí z doby avarské z Prahy 1 - Nového Mesta [Die Riemenzunge aus der Awarenzeit aus Prag 1 - Neustadt]
Profantová, NadjaŠpacek, Jaroslav. (1991) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 11 (1991) S. 93-100

151Artikel  Predbezné vyhodnoceni rentgenfluorescencnich analyz bronzovych predmetu z 8. a 9. stoleti [Preliminary evaluation of X-ray-fluorescence analyses of bronze objects from the 8th and 9th centuries]
Profantová, Nadja. (1991) - In: Studijné zvesti Bd. 27 (1991) S. 65-69

152Artikel  Prínos archeologie k poznání ceských dejin devátého století
Profantová, Nadja. (1991) - In: Studia mediaevalia Pragensia Bd. 2 (1991) S. 29-60

153Artikel  Byzantská prezka z Prahy - Košír [Byzantinische Schnalle aus Prag - Košíre]
Lutovský, MichalProfantová, Nadja. (1989) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 10 (1989) S. 77-84

154Artikel  Dve rane stredoveká kování z Pražského hradu
Profantová, Nadja. (1989) - In: Archeologické rozhledy Bd. 41 (1989) S. 601-613

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.