RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Prokopp, Mária«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Prokopp, Mária

RI opac: 54 Einträge

1Sammelwerk  Nápoly középkori magyar emlékei a XIII - XV. századból [Ricordi ungheresi medievali dei secoli XIII - XV a Napoli]
Prokopp, Mária [Hrsg.]. - Budapest (2014)

2Sammelwerk  Középkori freskók Gömörben [Medieval frescoes in Gömör County]
Prokopp, MáriaMéry, Gábor [Hrsg.]. - Somorja (2002)

3Monographie  Die Malerei des Trecento
Prokopp, Mária. - Budapest (1986)

4Monographie  Italian Trecento influence on murals in East Central Europe, particularly Hungary
Prokopp, Mária. - Budapest (1983)

5Monographie  A garamszentbenedeki úrkoporsó az esztergomi Keresztény Múzeumban
Prokopp, Mária. - Budapest (1982)

6Buchbeitrag  Árpád-házi Szent Erzsébet: rózsacsoda és a Rózsaregény
Prokopp, Mária. (2019) - In: A Rózsaregény. Kontextus, üzenet, recepció S. 35-42

7Artikel  Fresken des Schönen Stils in der Pfarrkirche von Torna (heute Turna nad Bodvou, Slowakei) im einstigen Oberungarn
Prokopp, Mária. (2019) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 60 (2019) S. 51-70

8Buchbeitrag  Mátyás király és Zrednai (Vitéz) János váradi püspök, majd esztergomi érsek, Magyarország prímása
Prokopp, Mária. (2019) - In: Mátyás király és az Egyház S. 17-33

9Buchbeitrag  A fény szerepe a gótika képzömuvészetében, különös tekintettel Magyarországra
Prokopp, Mária. (2016) - In: A Fény az európai kultúrában és tudományban S. 168-179

10Buchbeitrag  Árpád-házi Mária nápolyi királyné muvészetpártolása
Prokopp, Mária. (2014) - In: FS László Solymosi S. 607-624

11Buchbeitrag  Francia-magyar müvészeti kapcsolatok III. Bélaudvarában, Esztergomban
Prokopp, Mária. (2013) - In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban S. 291-314

12Buchbeitrag  Die hl. Agnezka an dem Altarfresko von Simone Martini in der Hl. Elisabethkapelle in der Unterkirche von San Francesco in Assisi
Prokopp, Mária. (2013) - In: Svatá Anežka Ceská a velké ženy její doby S. 197-208

13Artikel  Nuovi risultati di una ricercha: la carriera die Botticelli ebbe inizio in Ungheria, a Esztergom, nel 1466!
Prokopp, Mária. (2012) - In: Rivista di studi ungheresi Bd. 11 (2012) S. 115-135

14Artikel  Újonnan felfedezett középkori falképek Pest város plébániatemplomának fohelyén [Neuentdeckte gotische Fresken in der Hauptpfarrkirche der Stadt Pest]
Prokopp, Mária. (2012) - In: Tanulmanyok Budapest multjabol Bd. 36 (2012) S. 7-22

15Buchbeitrag  Die Fresken von Százd (Sazdice) im Königreich Ungarn um 1370
Prokopp, Mária. (2012) - In: Art and architecture around 1400. Global and regional perspectives S. 141-149

16Buchbeitrag  Gli affreschi quattrocenteschi dello studiolo del Primate del Regno d'Ungheria a Esztergom: una nuova attribuzione.
Prokopp, Mária. (2011) - In: Italy and Hungary. Humanism and art in the early Renaissance S. 293-315

17Buchbeitrag  The scholarship of Johannes Vitéz of Zredna (1408-1472): primate of Hungary and royal chancellor
Prokopp, Mária. (2010) - In: Essays Ernö Marosi S. 347-358

18Buchbeitrag  A Magyar Királyság szerepe Szent Erzsébet egyetemes tiszteletében: adalékok Szent Erzsébet ikonográfiájához
Prokopp, Mária. (2009) - In: Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században S. 153-162

19Buchbeitrag  Új er edmények Vitéz János esztergomi érsek dolgozószobájának falképeiröl a 2005-2007. évi restaurá lás alapján
Prokopp, Mária. (2009) - In: Hunyadi Mátyás és a magyar újjászületés S. 42-51

20Buchbeitrag  Szent Erzsébet ábrázolásának föbb típusai a középkorban
Prokopp, Mária. (2009) - In: Arpád-házi Szent Erzsébet S. 159-166

21Buchbeitrag  L'Accademia Istropolitana, Università europea in Ungheria e il suo cancelliere Johannes Vitéz, Primate d'Ungheria: il programma e il pittorre degli affreschi del suo Studiolo a Esztergom
Prokopp, Mária. (2009) - In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West S. 135-148

22Artikel  A nápolyi királyi udvar Szent László tisztelete a XIV. században
Prokopp, Mária. (2008) - In: Arrabona Bd. 46 (2008) S. 403-414

23Buchbeitrag  Johannes Vitéz, arcivescovo di Esztergom e Leon Battista Alberti
Prokopp, Mária. (2008) - In: FS Gábor Hajnóczi S. 221-228

24Artikel  Bács ferences templomának középkori falképei
Prokopp, Mária. (2008) - In: Bácsország , 2 (2008) S. 107-109

25Buchbeitrag  Szent Imre Itália müvészetében
Prokopp, Mária. (2007) - In: Szent Imre 1000 éve. Székesfehérvár 1007-2007 S. 83-87

26Buchbeitrag  Überlegungen zur mittelalterlichen Ikonographie der heiligen Elisabeth
Prokopp, Mária. (2007) - In: Elisabeth von Thüringen - eine europäische Heilige. 3. Thüringer Landesausstellung. Aufsätze S. 413-420

27Artikel  Studi recenti sui rapporti artistici tra l'Italia e l'Europa Centrale
Prokopp, Mária. (2006) - In: Arte cristiana Bd. 94 (2006) S. 27-32

28Buchbeitrag  Az egyetemszervezö Vitéz János esztergomi érsek
Prokopp, Mária. (2004) - In: FS György Székely (2004) S. 263-268

29Buchbeitrag  Das Mäzenatentum des ungarischen Königs Ludwig des Großen (1342-1382) in Mariazell
Prokopp, Mária. (2003) - In: Mariazell und Ungarn. 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit S. 93-98

30Artikel  Tracce masoliniane nella pittura ungherese del primo Quattrocento
Prokopp, Mária. (2003) - In: Arte lombarda Ser. NS, Bd. 139 (2003) S. 71-75

31Buchbeitrag  Nagy Lajos magyar király (1342-1382) mûvészetpártolása Mariazellben
Prokopp, Mária. (2003) - In: Mariazell és Magyarország. 650 év vallási kapcsolatai S. 93-98

32Buchbeitrag  Zala megye középkori falképei
Prokopp, Mária. (2001) - In: Zala megye ezer éve. Tanulmánykötet S. 66-73

33Buchbeitrag  Magyarországi Mária, nápolyi királyné (1253-1323)
Prokopp, Mária. (2001) - In: Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért S. 101-106

34Buchbeitrag  Magyar szentek az itáliai trecento festészetben
Prokopp, Mária. (2000) - In: Magyar szentek tisztelete és ereklyéi S. 25-35

35Artikel  A középkori ember kapcsolata a túlvilággal: Halál, látomások, képzelt utazások
Prokopp, Mária. (2000) - In: Credo. Evangélikus mühely Bd. 6 (2000) S. 58-60

36Buchbeitrag  Znovuodkryté gotické fresky v Keszthely
Prokopp, Mária. (2000) - In: FS Václav Mencl S. 85-96

37Buchbeitrag  Szent Erzsébet-falképciklus a nápolyi Santa Mária Donnaregina-templomban
Prokopp, Mária. (1999) - In: FS Ilona Sz. Jónás S. 413-424

38Artikel  Bogyay Tamás XIV. századi müészettörténeti kutatásai
Prokopp, Mária. (1996) - In: Magyar egyháztörténeti évkönyv Bd. 2 (1996) S. 21-26

39Buchbeitrag  A tornaszentandrási templom középkori falképei
Prokopp, Mária. (1994) - In: FS György Székely (1994) S. 63-68

40Buchbeitrag  A maconkai falképek müvészettörténeti vizsgálatához
Prokopp, Mária. (1993) - In: FS Géza Entz S. 25-28

41Buchbeitrag  Simone Martini Szent László képe Altomonte-ben
Prokopp, Mária. (1992) - In: Szent László és Somogyvár. Tanulmányok a 900 éves S. 137-144

42Buchbeitrag  Italian Renaissance frescoes in the Castle of the Hungarian Archbishop at Esztergom
Prokopp, Mária. (1985) - In: Studies Craig Hugh Smyth Tl. 2 S. 365-382

43Buchbeitrag  Byzantinische Beziehungen in der ungarischen Wandmalerei des 12. und 13. Jahrhunderts
Prokopp, Mária. (1983) - In: Wandmalerei des Hochfeudalismus im europäisch-byzantinischen Spannungsfeld S. 116-130

44Buchbeitrag  A falképfestészet
Prokopp, Mária. (1982) - In: Müvészet I. Lajos király korában 1342-1382 S. 281-296

45Buchbeitrag  Bemerkungen zur Malerei in Ungarn im 14. Jahrhundert
Prokopp, Mária. (1980) - In: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400 Bd. 4 S. 142-143

46Artikel  Zu Andras Peters Studie über Ambrogio Lorenzetti
Prokopp, Mária. (1980) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 26 (1980) S. 262-263

47Artikel  Nuova proposta sull'attribuzione di un dipinto del Trecento nel Museo Cristiano di Esztergom
Prokopp, Mária. (1978) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 24 (1978) S. 67-77

48Artikel  A Keszthelyi plebaniatemplom gotikus falkepei [Les peintures murales gothiques de l'église paroissiale de Keszthely]
Prokopp, Mária. (1978) - In: Müvészet Bd. 19, 4 (1978) S. 24-28

49Buchbeitrag  Italienischer Einfluss in der Wandmalerei in Ungarn im 14. Jahrhundert.
Prokopp, Mária. (1977) - In: Gotyckie malarstwo scienne w Europie srodkowo-wschodniej S. 43-49

50Artikel  Un nuovo crocifisso dipinto del Trecento nel Museo Cristiano di Esztergom
Prokopp, Mária. (1974) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 20 (1974) S. 157-172

51Artikel  Architektúra-ábrazolás a középkori Magyarország néhány gótikus falképén
Prokopp, Mária. (1973) - In: Építés-építészettudomány Bd. 5 (1973) S. 323-329

52Artikel  Pitture murali del XIV secolo nella cappella del castello di Esztergom: II: problemi dello stile
Prokopp, Mária. (1972) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 18 (1972) S. 169-192

53Buchbeitrag  La questione dell'attribuzione degli affreschi trecenteschi nella capella del castello di Esztergom
Prokopp, Mária. (1972) - In: Evolution générale et développements régionaux en histoire de l'art Tl. 1 S. 583-586

54Artikel  Pitture murali del XIV secolo nella cappella del Castello di Esztergom: 1: problemi iconografici
Prokopp, Mária. (1967) - In: Acta historiae artium Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 13 (1967) S. 273-312

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.