RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Rebkowski, Marian«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Rebkowski, Marian

RI opac: 101 Einträge

1Sammelwerk  Wolin - the Old Town. 2: Studies on finds
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2019)

2Sammelwerk  Lubin: early medieval stronghold at the mouth of the Oder River
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2018)

3Sammelwerk  Biskup Otton z Bambergu i jego swiat
Rebkowski, MarianRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2018)

4Sammelwerk  Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2018)

5Sachtitel  [Bibliographie]
Rebkowski, Marian. - s.l. (2018)
https://iaepan.academia.edu/MarianRebkowski

6Sammelwerk  Koscioly w dobie chrystianizacji
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2016)

7Sammelwerk  Klasztor premonstratensów w Bialobokach: archeologia i historia = Das Prämonstratenserstift in Belbuck: Archäologie und Geschichte
Biermann, Felix PaulRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2015)

8Sammelwerk  Economies, monetisation and society in the west Slavic lands
Bogucki, MateuszRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2013)

9Monographie  Die Christianisierung Pommerns: eine archäologische Studie
Rebkowski, Marian. - Bonn (2011)

10Sammelwerk  Populi terrae marisque. Prace poswiecone pamieci Profesora Lecha Leciejewicza
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Wroclaw (2011)

11Sammelwerk  Ekskluzywne zycie - dostojny pochówek ; w kregu kultury elitarnej wieków srednich
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Wolin (2011)

12Monographie  Chrystianizacja Pomorza Zachodniego: studium archeologiczne [Die Christianisierung von Hinterpommern. Archäologische Studien]
Rebkowski, Marian. - Szczecin (2007)

13Sammelwerk  Kolobrzeg: wczesne miasto nad Baltykiem
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Warszawa (2007)

14Sammelwerk  Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza. Praca zbiorowa
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna BogumilaMozdzioch, SlawomirRebkowski, Marian [Bearb.]. - Szczecin [u.a.] (2006)

15Sammelwerk  Opera selecta: Z dziejów kultury sredniowiecznej Polski i Europy
Leciejewicz, Lech. Rebkowski, MarianMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

16Sammelwerk  Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbaltyckiej w XIII w
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Kolobrzeg (2005)

17Sammelwerk  Archaeologia et historia urbana: pamieci Tadeusza Nawrolskiego
Nawrolska, GrazynaRebkowski, MarianTandecki, Janusz [Hrsg.]. - Elblag (2004)

18Monographie  Pierwsze lokacje miast w Ksiestwie Zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe
Rebkowski, Marian. - Kolobrzeg (2001)

19Monographie  Pierwsze lokacja miasta w Ksiestwie Zachodniopomorskim: Przemiany przestrzenne i kulturowe [Die ersten Stadtgründungen im Herzogtum Pommern. Raum- und Kulturwandlungen.]
Rebkowski, Marian. - Kolobrzeg (2001)

20Sammelwerk  Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu (Vol. 1-2)
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Kolobrzeg (1996 - 1998)

21Monographie  Sredniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kolobrzegu [Mittelalterliche Keramik der Gründungsstadt in Kolberg]
Rebkowski, Marian. - Kolobrzeg (1995)

22Buchbeitrag  The beginnings of Christianity in Pomerania
Rebkowski, Marian. (2019) - In: The Dawnings of Christianity in Poland and across Central-Eastern Europe S. 91-110

23Buchbeitrag  O chronologii grodu w Lubinie na wyspie Wolin
Rebkowski, Marian. (2018) - In: FS Andrzej Buko S. 337-342

24Buchbeitrag  Pomorze w czasach misji Ottonowych. Zarys problemu
Rebkowski, Marian. (2018) - In: Biskup Otton z Bambergu i jego swiat S. 189-210

25Buchbeitrag  Archäologische Zeugen der ersten Missionsreise Bischof Ottos in Pommern
Rebkowski, Marian. (2017) - In: Bischof Otto von Bamberg in Pommern. Historische und archäologische Forschungen S. 149-162
https://www.academia.edu/36144807

26Artikel  Badania milenijne na Pomorzu zachodnim. Przebieg, znaczenie, skutki [Millennial Studies in Pomerania. Course, Significance, Effects]
Rebkowski, Marian. (2017) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 65 (2017) S. 1-15
https://www.academia.edu/36144375

27Buchbeitrag  Gdzie rezydowal Swietopelk dux odrensis? Przyczynek do badan struktury politycznej Pomorza w pierwszej polowie XII wieku
Rebkowski, Marian. (2017) - In: FS Marta Mlynarska-Kaletynowa S. 125-136

28Buchbeitrag  Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Plotach.
Janowski, AndrzejRebkowski, Marian. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 1343-1356
https://www.academia.edu/33042311

29Artikel  Die Anfänge der Stadt Köslin (Koszalin)
Rebkowski, MarianSiminski, Rafal. (2016) - In: Baltische Studien Ser. NF, Bd. 102 (2016) S. 7-30
https://www.academia.edu/37027996

30Buchbeitrag  Miasta Gryfa. Przyczynek archeologiczny do badan nad polityka lokacyjna ksiazat zachodniopomorskich w XIII wieku [The Town of the Griffin. Archaeological Contribution to Research on the Policy of Town Foundation of the Pomeranian Rulers in the 13th Century]
Rebkowski, Marian. (2016) - In: FS Tadeusz Nawrolski (2016) S. 65-76
https://www.academia.edu/34872441

31Artikel  Od grodu ksiazecego do rezydencji prepozyta kapituly. Lubin w XI-XVI wieku [From ducal stronghold to chapter provost's residence. Lubin in the 11th-16th centuries]
Rebkowski, Marian. (2016) - In: Archaeologia historica polona Bd. 24 (2016) S. 60-73
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2016.004/12550

32Buchbeitrag  Wprowadzenie / Introduction
Rebkowski, Marian. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 9, 10

33Buchbeitrag  The origin of the chartered town of Kolobrzeg from the archaeological perspective
Rebkowski, Marian. (2016) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 10 S. 465-471
https://www.academia.edu/33211671

34Buchbeitrag  Ecclesia sancti Nicolai w Lubinie. Kosciól grodowy z doby pomorskich misji Ottona z Bambergu [Ecclesia sancti Nicolai in Lubin. A Stronghold Church of the Period of the Pomeranian Mission of Otto of Bamberg]
Rebkowski, Marian. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 225-237, 238
https://www.academia.edu/31734180

35Artikel  Pielgrzymki pomorskie w sredniowieczu. Stan i perspektywy badan
Majewski, MarcinRebkowski, MarianSiminski, Rafal. (2016) - In: Przeglad zachodniopomorski , 1 (2016) S. 129-168
https://wnus.edu.pl/pzp/pl/issue/72/article/415/

36Artikel  Archäologische Forschungen am Prämonastratenserstift Belbuck bei Treptow an der Rega
Biermann, Felix PaulDworaczyk, MarekRebkowski, Marian. (2015) - In: Baltische Studien Bd. 101 (2015) S. 15-36
https://www.academia.edu/35451825

37Artikel  Siedziba prepozyta kapituly kamienskiej w Lubinie na wyspie Wolin [The Residence of the Prevost of the Cammin Cathedral Chapter in Lubin on the Island of Wolin]
Rebkowski, MarianRomanowicz, Paulina. (2015) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 63 (2015) S. 391-410
https://www.academia.edu/31766356

38Artikel  Cmentarz w chrzescijanskiej przestrzeni sredniowiecza [Cemetery in the christian space of the Middle Ages]
Rebkowski, Marian. (2014) - In: Acta archaeologica Lodziensia Bd. 60 (2014) S. 191-196
https://www.academia.edu/17504737

39Buchbeitrag  The role of monastic institutions in the religious topography of medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2014) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 9. Die Klöster S. 473-481

40Buchbeitrag  Zur Ostgrenze des Verbreitungsgebietes der Kugeltöpfe - Neue Betrachtung eines alten Problems
Rebkowski, Marian. (2014) - In: FS Manfred Gläser S. 519-526
https://www.academia.edu/17505162

41Buchbeitrag  Komu potrzebna jest archeologia sredniowiecza? Glos w dyskusji
Rebkowski, Marian. (2013) - In: Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam S. 122-127

42Buchbeitrag  The Finds of the Pilgrim Badges from the Polish Baltic Coast
Rebkowski, Marian. (2013) - In: Wallfahrer aus dem Osten - mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine S. 33-50
https://www.academia.edu/17505290

43Buchbeitrag  Childhood in medieval Kolobrzeg. Reflections on the archaeological Evidence
Rebkowski, MarianRomanowicz, Paulina. (2012) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8 S. 349-362
http://www.academia.edu/4128885

44Buchbeitrag  Sw. Otton a archeologia. O potrzebie i perspektywach badan
Rebkowski, Marian. (2011) - In: FS Lech Leciejewicz (2011) S. 93-122

45Buchbeitrag  Boundary of a town and boundaries in a town: spatial divisions of chartered towns in thirteenth century Pomerania in the light of archaeological studies
Rebkowski, Marian. (2011) - In: Frontiers and borderlands S. 149-170
https://www.academia.edu/17504561

46Artikel  Christian mission, state formation and changes in burial customs: the case of Pomerania
Rebkowski, Marian. (2010) - In: Archaeologia Polona Bd. 48 (2010) S. 257-268
https://www.academia.edu/20570498

47Buchbeitrag  Fortifications of medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2010) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 7 S. 615-628

48Artikel  The Pomeranian towns and the state of the first piasts: the case of Szczecin and Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2010) - In: Acta praehistorica et archaeologica Bd. 42 (2010) S. 9-17
https://www.academia.edu/17505443

49Buchbeitrag  An urban landscape in transition. The Pomeranian towns in the 13th century from the archaeological perspective
Rebkowski, Marian. (2009) - In: Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit S. 119-139
https://www.academia.edu/32860524

50Buchbeitrag  Domus Sancti Spiritus in Colbergh (Kolobrzeg) in the light of archaeological evidence
Rebkowski, Marian. (2009) - In: The Hansa town Riga as mediator between East and West S. 80-89
https://www.academia.edu/36155544

51Buchbeitrag  Kolbacz (Kolbatz) and Bialoboki (Belbuck) - archaeology of two 12th century monasteries in Pomerania
Rebkowski, Marian. (2009) - In: Glaube, Macht und Pracht. Geistliche Gemeinschaften des Ostseeraums im Zeitalter der Backsteingotik S. 125-140
https://www.academia.edu/17504894

52Buchbeitrag  Greifswald - Stettin - Kolberg. Drei Modelle räumlicher Anknüpfungen in der Stadtgründungszeit in Pommern
Rebkowski, Marian. (2008) - In: FS Winfried Schich (Zentrum) S. 235-246
https://www.academia.edu/17504795

53Buchbeitrag  Die Heilig-Geist-Kapelle - Eine verschollene Kirche aus dem mittelalterlichen Kolberg
Rebkowski, Marian. (2008) - In: FS Günter Mangelsdorf S. 327-335

54Buchbeitrag  Selected aspects of archaeological research on lifestyle and social topography in medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2008) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 6 S. 557-567

55Buchbeitrag  Usedom-Grobe und Treptow (Trzebiatów)-Belbuck: Herrschafts- und Sakraltopographie pommerscher Zentralorte im 12./13. Jh.
Biermann, Felix PaulRebkowski, Marian. (2007) - In: FS Eike Gringmuth-Dallmer S. 69-78
https://www.academia.edu/29121005

56Buchbeitrag  Grodzisko w Budzistowie. Badania w 1997 roku
Rebkowski, Marian. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 115-156

57Buchbeitrag  Uwagi koncowe. Poczatki Kolobrzegu w swietle rozpoznania archeologicznego
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 299-317

58Buchbeitrag  Chronologia ceramiki. Uwagi na podstawie zbioru uzyskanego w wykopie badanym w 1997 roku
Rebkowski, Marian. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 199-213

59Buchbeitrag  Pomorze Zachodnie. Osiagniecia ostatniego pietnastolecia, potrzeby i perspektywy badan
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 311-327

60Artikel  Technologietransfer als ein Faktor der Kulturwandlungen im pommerschen Raum im 13. Jahrhundert.
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 34 (2006) S. 63-69
https://www.academia.edu/32873199

61Buchbeitrag  Mozliwosci archeologii w poznaniu procesów lokacyjnych. Na przykladzie wybranych miast poludniowego wybrzeza Baltyku
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Procesy lokacyjne miast w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 203-226

62Buchbeitrag  Remarks on handicraft in medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 5 S. 449-458

63Buchbeitrag  Kilka uwag w sprawie genezy orientacji pochowkow szkieletowych we wczesnym gredniowieczu
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 515-520

64Buchbeitrag  Kolobrzeg jako modelowy przyklad przemian urbanizacyjnych na Pomorzu w XIII wieku [Kolobrzeg as an example of urban transformations in Pomerania in the 13th century]
Rebkowski, Marian. (2005) - In: Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbaltyckiej w XIII w S. 47-59
https://www.academia.edu/35146209

65Artikel  Pielgrzymki mieszkanców sredniowiecznych miast poludniowego wybrzeza Baltyku w swietle znalezisk znaków patniczych: wstep do bada'
Rebkowski, Marian. (2004) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 52 (2004) S. 153-188

66Buchbeitrag  Nowe znaleziska sredniowiecznej kamionki waldenburskiej w pólnocnej Polsce
Rebkowski, Marian. (2004) - In: FS Tadeusz Nawrolski S. 421-428

67Artikel  The size of original plots in Pommeranian port charter towns
Rebkowski, Marian. (2004) - In: Studia maritima Bd. 17 (2004) S. 5-21

68Buchbeitrag  Kolobrzeg - an early town on the Baltic coast
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 33-46
https://www.academia.edu/33211703

69Buchbeitrag  The infrastructure of Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2004) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 4 S. 359-370

70Artikel  Kiedy powstal Kolobrzeg? Uwagi na temat datowania dwóch przelomowych momentów w dziejach miasta
Rebkowski, Marian. (2003) - In: Rocznik koszalinski Bd. 31 (2003) S. 245-251

71Buchbeitrag  "Ad sanctum jacobum ultra montes..." Przyczynek do badan nad pielgrzymkami mieszczan kolobrzeskich w sredniowieczu
Rebkowski, Marian. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 265-269

72Artikel  Bibliografia prac prof. dr hab. Lecha Leciejewicza. [Bibliography of the works of Prof. Lech Leciejewicz.]
Leciejewicz, Lech. Rebkowski, MarianRebkowska, Maria [Bearb.]. (2002) - In: Archeologia polski Bd. 47 (2002) S. 45-66

73Buchbeitrag  Umwelt und Siedlungsentwicklung des mittelalterlichen Kolberg/Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2002) - In: Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit S. 217-227

74Buchbeitrag  Neue Ergebnisse zur ältesten Befestigung der Gründungsstadt Kolberg (Kolobrzeg)
Rebkowski, Marian. (2002) - In: FS Andris Caune (2002) S. 224-234

75Buchbeitrag  Czy mieszkancy Szczecina pielgrzymowali w sredniowieczu do Kolonii ?
Rulewicz, MarianRebkowski, Marian. (2001) - In: FS Wladyslaw Filipowiak S. 351-358

76Buchbeitrag  Poczatki i rozwój miasta lokacyjnego w Kolobrzegu. Swiadectwo archeologii
Rebkowski, Marian. (2000) - In: Salsa Cholbergiensis S. 147-160

77Buchbeitrag  Centrum lokacyjnego Kolobrzegu
Rebkowski, Marian. (2000) - In: Sredniowieczny Slask i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta S. 227-234

78Buchbeitrag  Handwerk in der Gründungsstadt Kolberg. Bemerkungen zu den Möglichkeiten des archäologischen Forschungsstandes
Rebkowski, Marian. (2000) - In: Handwerk - Stadt - Hanse. Ergebnisse der Archäologie S. 37-52

79Buchbeitrag  Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Kolberg (Kolobrzeg) vom 13. bis zum 15. Jahrhundert
Rebkowski, Marian. (1999) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 2 S. 403-414

80Buchbeitrag  The maritime topography of medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (1999) - In: Maritime topography and the medieval town S. 55-60

81Buchbeitrag  Zabytki wykonane z innych surowców
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu S. 277-287

82Buchbeitrag  Wstep
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 3 S. 5-12

83Artikel  The Location of Medieval Kolobrzeg and the Finds of Pottery as Evidence of Social Changes
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Hikuin Bd. 25 (1998) S. 99-110

84Buchbeitrag  Znaki pielgrzymie
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu S. 223-227

85Buchbeitrag  Naczynia gliniane
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu S. 197-207

86Buchbeitrag  Zabudowa i funkcja terenu w sredniowieczu
Polak, ZbigniewRebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 3 S. 169-181

87Buchbeitrag  Drewniana figurka sw. Jana
Nyborg, EbbeRebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu S. 259-270

88Buchbeitrag  Zabytki bursztynowe, szklane, kamienne, rogowe i kosciane oraz inne wyroby wykonane z gliny
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 2 S. 235-241

89Buchbeitrag  Elementy rozplanowania - blok i parcela
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 2 S. 143-150

90Buchbeitrag  Medieval glazed pottery imported into Pomerania. A survey of the present state of research
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Imported and Locally Produced Pottery. Methods of Identification and Analysis S. 97-110

91Buchbeitrag  Change or continuity. The origins of the late medieval town of Kolobrzeg in Pomerania
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Urbanism in Medieval Europe. Papers of the "Medieval Europe Brugge 1997" Conference S. 19-28

92Buchbeitrag  Zagadnienia wstepne
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 2 S. 5-14

93Buchbeitrag  Naczynia gliniane
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 2 S. 165-171

94Buchbeitrag  Wyroby z rogu i kosci, bursztynu, kamienia, szkla oraz gliny
Rebkowski, Marian. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 337-344

95Buchbeitrag  Ceramika
Rebkowski, Marian. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 221-230

96Buchbeitrag  Wprowadzenie do archeologii sredniowiecznego Kolobrzegu
Rebkowski, Marian. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 13-24

97Buchbeitrag  Topografia Kolobrzegu w XIII wieku
Rebkowski, Marian. (1996) - In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej 2 S. 127-136

98Buchbeitrag  Rozplanowanie przestrzenne
Rebkowski, MarianPolak, Zbigniew. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 195-208

99Artikel  Przemiany spoleczno-kulturowe w dobie lokacji w Kolobrzegu w swietle badan nad ceramika
Rebkowski, Marian. (1993) - In: Archeologia polski Bd. 38 (1993) S. 319-336

100Artikel  Importowane rynienki z Kolobrzegu. Z badan nad dalekosieznymi kontaktami sredniowiecznego miasta [Die importierte Pfannen aus Kolobrzeg. Aus Forschungen über Fernkontakten der mittelalterlichen Stadt]
Rebkowski, Marian. (1992) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 40 (1992) S. 97-104

101Artikel  Stan i problematyka badan nad poczatkami miasta lokacyjnego w Kolobrzegu w swietle trzech pierwszych sezonów badawczych (1986-1988) [Stand der Forschung über die Anfänge von Kolberg während der ersten drei Forschungsperioden]
Rebkowski, Marian. (1989) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 37 (1989) S. 463-479

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.