RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Rebkowski, Marian«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Rebkowski, Marian

RI opac: 99 Einträge

1Sammelwerk  Wolin - the Old Town. 2: Studies on finds
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2019)

2Sammelwerk  Biskup Otton z Bambergu i jego swiat
Rebkowski, MarianRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2018)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Rebkowski, Marian. - s.l. (2018)
https://iaepan.academia.edu/MarianRebkowski

4Sammelwerk  Lubin: early medieval stronghold at the mouth of the Oder River
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2018)

5Sammelwerk  Lubin. Early Medieval Stronghold at the Mouth of the Oder River
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2018)

6Sammelwerk  Koscioly w dobie chrystianizacji
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2016)

7Sammelwerk  Klasztor premonstratensów w Bialobokach: archeologia i historia = Das Prämonstratenserstift in Belbuck: Archäologie und Geschichte
Biermann, Felix PaulRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2015)

8Sammelwerk  Economies, monetisation and society in the west Slavic lands
Bogucki, MateuszRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Szczecin (2013)

9Sammelwerk  Ekskluzywne zycie - dostojny pochówek ; w kregu kultury elitarnej wieków srednich
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Wolin (2011)

10Monographie  Die Christianisierung Pommerns: eine archäologische Studie
Rebkowski, Marian. - Bonn (2011)

11Sammelwerk  Populi terrae marisque. Prace poswiecone pamieci Profesora Lecha Leciejewicza
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Wroclaw (2011)

12Monographie  Chrystianizacja Pomorza Zachodniego: studium archeologiczne [Die Christianisierung von Hinterpommern. Archäologische Studien]
Rebkowski, Marian. - Szczecin (2007)

13Sammelwerk  Kolobrzeg: wczesne miasto nad Baltykiem
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Warszawa (2007)

14Sammelwerk  Opera selecta: Z dziejów kultury sredniowiecznej Polski i Europy
Leciejewicz, Lech. Rebkowski, MarianMozdzioch, Slawomir [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

15Sammelwerk  Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza. Praca zbiorowa
Dworaczyk, MarekKowalska, Anna BogumilaMozdzioch, SlawomirRebkowski, Marian [Bearb.]. - Szczecin [u.a.] (2006)

16Sammelwerk  Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbaltyckiej w XIII w
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian [Hrsg.]. - Kolobrzeg (2005)

17Sammelwerk  Archaeologia et historia urbana: pamieci Tadeusza Nawrolskiego
Nawrolska, GrazynaRebkowski, MarianTandecki, Janusz [Hrsg.]. - Elblag (2004)

18Monographie  Pierwsze lokacje miast w Ksiestwie Zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe
Rebkowski, Marian. - Kolobrzeg (2001)

19Monographie  Pierwsze lokacja miasta w Ksiestwie Zachodniopomorskim: Przemiany przestrzenne i kulturowe [Die ersten Stadtgründungen im Herzogtum Pommern. Raum- und Kulturwandlungen.]
Rebkowski, Marian. - Kolobrzeg (2001)

20Sammelwerk  Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu (Vol. 1-2)
Rebkowski, Marian [Hrsg.]. - Kolobrzeg (1996 - 1998)

21Monographie  Sredniowieczna ceramika miasta lokacyjnego w Kolobrzegu [Mittelalterliche Keramik der Gründungsstadt in Kolberg]
Rebkowski, Marian. - Kolobrzeg (1995)

22Buchbeitrag  O chronologii grodu w Lubinie na wyspie Wolin
Rebkowski, Marian. (2018) - In: FS Andrzej Buko S. 337-342

23Buchbeitrag  Pomorze w czasach misji Ottonowych. Zarys problemu
Rebkowski, Marian. (2018) - In: Biskup Otton z Bambergu i jego swiat S. 189-210

24Artikel  Badania milenijne na Pomorzu zachodnim. Przebieg, znaczenie, skutki [Millennial Studies in Pomerania. Course, Significance, Effects]
Rebkowski, Marian. (2017) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 65 (2017) S. 1-15
https://www.academia.edu/36144375

25Buchbeitrag  Archäologische Zeugen der ersten Missionsreise Bischof Ottos in Pommern
Rebkowski, Marian. (2017) - In: Bischof Otto von Bamberg in Pommern. Historische und archäologische Forschungen S. 149-162
https://www.academia.edu/36144807

26Buchbeitrag  Ceramika Saintonge z siedziby rycerskiej w Plotach.
Janowski, AndrzejRebkowski, Marian. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 1343-1356
https://www.academia.edu/33042311

27Artikel  Die Anfänge der Stadt Köslin (Koszalin)
Rebkowski, MarianSiminski, Rafal. (2016) - In: Baltische Studien Ser. NF, Bd. 102 (2016) S. 7-30
https://www.academia.edu/37027996

28Artikel  Od grodu ksiazecego do rezydencji prepozyta kapituly. Lubin w XI-XVI wieku [From ducal stronghold to chapter provost's residence. Lubin in the 11th-16th centuries]
Rebkowski, Marian. (2016) - In: Archaeologia historica polona Bd. 24 (2016) S. 60-73
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AHP/article/view/AHP.2016.004/12550

29Buchbeitrag  The origin of the chartered town of Kolobrzeg from the archaeological perspective
Rebkowski, Marian. (2016) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 10 S. 465-471
https://www.academia.edu/33211671

30Buchbeitrag  Ecclesia sancti Nicolai w Lubinie. Kosciól grodowy z doby pomorskich misji Ottona z Bambergu [Ecclesia sancti Nicolai in Lubin. A Stronghold Church of the Period of the Pomeranian Mission of Otto of Bamberg]
Rebkowski, Marian. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 225-237, 238
https://www.academia.edu/31734180

31Artikel  Pielgrzymki pomorskie w sredniowieczu. Stan i perspektywy badan
Majewski, MarcinRebkowski, MarianSiminski, Rafal. (2016) - In: Przeglad zachodniopomorski , 1 (2016) S. 129-168
https://wnus.edu.pl/pzp/pl/issue/72/article/415/

32Buchbeitrag  Miasta Gryfa. Przyczynek archeologiczny do badan nad polityka lokacyjna ksiazat zachodniopomorskich w XIII wieku [The Town of the Griffin. Archaeological Contribution to Research on the Policy of Town Foundation of the Pomeranian Rulers in the 13th Century]
Rebkowski, Marian. (2016) - In: FS Tadeusz Nawrolski (2016) S. 65-76
https://www.academia.edu/34872441

33Buchbeitrag  Wprowadzenie / Introduction
Rebkowski, Marian. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 9, 10

34Artikel  Archäologische Forschungen am Prämonastratenserstift Belbuck bei Treptow an der Rega
Biermann, Felix PaulDworaczyk, MarekRebkowski, Marian. (2015) - In: Baltische Studien Bd. 101 (2015) S. 15-36
https://www.academia.edu/35451825

35Artikel  Siedziba prepozyta kapituly kamienskiej w Lubinie na wyspie Wolin [The Residence of the Prevost of the Cammin Cathedral Chapter in Lubin on the Island of Wolin]
Rebkowski, MarianRomanowicz, Paulina. (2015) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 63 (2015) S. 391-410
https://www.academia.edu/31766356

36Buchbeitrag  Zur Ostgrenze des Verbreitungsgebietes der Kugeltöpfe - Neue Betrachtung eines alten Problems
Rebkowski, Marian. (2014) - In: FS Manfred Gläser S. 519-526
https://www.academia.edu/17505162

37Artikel  Cmentarz w chrzescijanskiej przestrzeni sredniowiecza [Cemetery in the christian space of the Middle Ages]
Rebkowski, Marian. (2014) - In: Acta archaeologica Lodziensia Bd. 60 (2014) S. 191-196
https://www.academia.edu/17504737

38Buchbeitrag  The role of monastic institutions in the religious topography of medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2014) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 9. Die Klöster S. 473-481

39Buchbeitrag  Komu potrzebna jest archeologia sredniowiecza? Glos w dyskusji
Rebkowski, Marian. (2013) - In: Archaeologia versus historiam - historia versus archaeologiam S. 122-127

40Buchbeitrag  The Finds of the Pilgrim Badges from the Polish Baltic Coast
Rebkowski, Marian. (2013) - In: Wallfahrer aus dem Osten - mittelalterliche Pilgerzeichen zwischen Ostsee, Donau und Seine S. 33-50
https://www.academia.edu/17505290

41Buchbeitrag  Childhood in medieval Kolobrzeg. Reflections on the archaeological Evidence
Rebkowski, MarianRomanowicz, Paulina. (2012) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 8 S. 349-362
http://www.academia.edu/4128885

42Buchbeitrag  Sw. Otton a archeologia. O potrzebie i perspektywach badan
Rebkowski, Marian. (2011) - In: FS Lech Leciejewicz (2011) S. 93-122

43Buchbeitrag  Boundary of a town and boundaries in a town: spatial divisions of chartered towns in thirteenth century Pomerania in the light of archaeological studies
Rebkowski, Marian. (2011) - In: Frontiers and borderlands S. 149-170
https://www.academia.edu/17504561

44Buchbeitrag  Fortifications of medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2010) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 7 S. 615-628

45Artikel  Christian mission, state formation and changes in burial customs: the case of Pomerania
Rebkowski, Marian. (2010) - In: Archaeologia Polona Bd. 48 (2010) S. 257-268
https://www.academia.edu/20570498

46Artikel  The Pomeranian towns and the state of the first piasts: the case of Szczecin and Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2010) - In: Acta praehistorica et archaeologica Bd. 42 (2010) S. 9-17
https://www.academia.edu/17505443

47Buchbeitrag  Domus Sancti Spiritus in Colbergh (Kolobrzeg) in the light of archaeological evidence
Rebkowski, Marian. (2009) - In: The Hansa town Riga as mediator between East and West S. 80-89
https://www.academia.edu/36155544

48Buchbeitrag  Kolbacz (Kolbatz) and Bialoboki (Belbuck) - archaeology of two 12th century monasteries in Pomerania
Rebkowski, Marian. (2009) - In: Glaube, Macht und Pracht. Geistliche Gemeinschaften des Ostseeraums im Zeitalter der Backsteingotik S. 125-140
https://www.academia.edu/17504894

49Buchbeitrag  An urban landscape in transition. The Pomeranian towns in the 13th century from the archaeological perspective
Rebkowski, Marian. (2009) - In: Städtelandschaften im Ostseeraum im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit S. 119-139
https://www.academia.edu/32860524

50Buchbeitrag  Greifswald - Stettin - Kolberg. Drei Modelle räumlicher Anknüpfungen in der Stadtgründungszeit in Pommern
Rebkowski, Marian. (2008) - In: FS Winfried Schich (Zentrum) S. 235-246
https://www.academia.edu/17504795

51Buchbeitrag  Die Heilig-Geist-Kapelle - Eine verschollene Kirche aus dem mittelalterlichen Kolberg
Rebkowski, Marian. (2008) - In: FS Günter Mangelsdorf S. 327-335

52Buchbeitrag  Selected aspects of archaeological research on lifestyle and social topography in medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2008) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 6 S. 557-567

53Buchbeitrag  Uwagi koncowe. Poczatki Kolobrzegu w swietle rozpoznania archeologicznego
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 299-317

54Buchbeitrag  Grodzisko w Budzistowie. Badania w 1997 roku
Rebkowski, Marian. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 115-156

55Buchbeitrag  Chronologia ceramiki. Uwagi na podstawie zbioru uzyskanego w wykopie badanym w 1997 roku
Rebkowski, Marian. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 199-213

56Buchbeitrag  Usedom-Grobe und Treptow (Trzebiatów)-Belbuck: Herrschafts- und Sakraltopographie pommerscher Zentralorte im 12./13. Jh.
Biermann, Felix PaulRebkowski, Marian. (2007) - In: FS Eike Gringmuth-Dallmer S. 69-78
https://www.academia.edu/29121005

57Buchbeitrag  Mozliwosci archeologii w poznaniu procesów lokacyjnych. Na przykladzie wybranych miast poludniowego wybrzeza Baltyku
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Procesy lokacyjne miast w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 203-226

58Artikel  Technologietransfer als ein Faktor der Kulturwandlungen im pommerschen Raum im 13. Jahrhundert.
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters Bd. 34 (2006) S. 63-69
https://www.academia.edu/32873199

59Buchbeitrag  Pomorze Zachodnie. Osiagniecia ostatniego pietnastolecia, potrzeby i perspektywy badan
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 311-327

60Buchbeitrag  Remarks on handicraft in medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 5 S. 449-458

61Buchbeitrag  Kilka uwag w sprawie genezy orientacji pochowkow szkieletowych we wczesnym gredniowieczu
Rebkowski, Marian. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 515-520

62Buchbeitrag  Kolobrzeg jako modelowy przyklad przemian urbanizacyjnych na Pomorzu w XIII wieku [Kolobrzeg as an example of urban transformations in Pomerania in the 13th century]
Rebkowski, Marian. (2005) - In: Civitas Cholbergiensis. Transformacja kulturowa w strefie nadbaltyckiej w XIII w S. 47-59
https://www.academia.edu/35146209

63Artikel  The size of original plots in Pommeranian port charter towns
Rebkowski, Marian. (2004) - In: Studia maritima Bd. 17 (2004) S. 5-21

64Artikel  Pielgrzymki mieszkanców sredniowiecznych miast poludniowego wybrzeza Baltyku w swietle znalezisk znaków patniczych: wstep do bada'
Rebkowski, Marian. (2004) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 52 (2004) S. 153-188

65Buchbeitrag  Kolobrzeg - an early town on the Baltic coast
Leciejewicz, LechRebkowski, Marian. (2004) - In: Polish lands at the turn of the first and the second millenia S. 33-46
https://www.academia.edu/33211703

66Buchbeitrag  Nowe znaleziska sredniowiecznej kamionki waldenburskiej w pólnocnej Polsce
Rebkowski, Marian. (2004) - In: FS Tadeusz Nawrolski S. 421-428

67Buchbeitrag  The infrastructure of Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2004) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 4 S. 359-370

68Artikel  Kiedy powstal Kolobrzeg? Uwagi na temat datowania dwóch przelomowych momentów w dziejach miasta
Rebkowski, Marian. (2003) - In: Rocznik koszalinski Bd. 31 (2003) S. 245-251

69Buchbeitrag  Umwelt und Siedlungsentwicklung des mittelalterlichen Kolberg/Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (2002) - In: Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit S. 217-227

70Artikel  Bibliografia prac prof. dr hab. Lecha Leciejewicza. [Bibliography of the works of Prof. Lech Leciejewicz.]
Leciejewicz, Lech. Rebkowski, MarianRebkowska, Maria [Bearb.]. (2002) - In: Archeologia polski Bd. 47 (2002) S. 45-66

71Buchbeitrag  "Ad sanctum jacobum ultra montes..." Przyczynek do badan nad pielgrzymkami mieszczan kolobrzeskich w sredniowieczu
Rebkowski, Marian. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 265-269

72Buchbeitrag  Neue Ergebnisse zur ältesten Befestigung der Gründungsstadt Kolberg (Kolobrzeg)
Rebkowski, Marian. (2002) - In: FS Andris Caune (2002) S. 224-234

73Buchbeitrag  Czy mieszkancy Szczecina pielgrzymowali w sredniowieczu do Kolonii ?
Rulewicz, MarianRebkowski, Marian. (2001) - In: FS Wladyslaw Filipowiak S. 351-358

74Buchbeitrag  Centrum lokacyjnego Kolobrzegu
Rebkowski, Marian. (2000) - In: Sredniowieczny Slask i Czechy. Centrum sredniowiecznego miasta S. 227-234

75Buchbeitrag  Poczatki i rozwój miasta lokacyjnego w Kolobrzegu. Swiadectwo archeologii
Rebkowski, Marian. (2000) - In: Salsa Cholbergiensis S. 147-160

76Buchbeitrag  Handwerk in der Gründungsstadt Kolberg. Bemerkungen zu den Möglichkeiten des archäologischen Forschungsstandes
Rebkowski, Marian. (2000) - In: Handwerk - Stadt - Hanse. Ergebnisse der Archäologie S. 37-52

77Buchbeitrag  Archäologische Erkenntnisse zum Handel in Kolberg (Kolobrzeg) vom 13. bis zum 15. Jahrhundert
Rebkowski, Marian. (1999) - In: Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum 2 S. 403-414

78Buchbeitrag  The maritime topography of medieval Kolobrzeg
Rebkowski, Marian. (1999) - In: Maritime topography and the medieval town S. 55-60

79Buchbeitrag  Wstep
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 3 S. 5-12

80Buchbeitrag  Drewniana figurka sw. Jana
Nyborg, EbbeRebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu S. 259-270

81Buchbeitrag  Naczynia gliniane
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu S. 197-207

82Artikel  The Location of Medieval Kolobrzeg and the Finds of Pottery as Evidence of Social Changes
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Hikuin Bd. 25 (1998) S. 99-110

83Buchbeitrag  Znaki pielgrzymie
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu S. 223-227

84Buchbeitrag  Zabudowa i funkcja terenu w sredniowieczu
Polak, ZbigniewRebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 3 S. 169-181

85Buchbeitrag  Zabytki wykonane z innych surowców
Rebkowski, Marian. (1998) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu S. 277-287

86Buchbeitrag  Zagadnienia wstepne
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 2 S. 5-14

87Buchbeitrag  Naczynia gliniane
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 2 S. 165-171

88Buchbeitrag  Change or continuity. The origins of the late medieval town of Kolobrzeg in Pomerania
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Urbanism in Medieval Europe. Papers of the "Medieval Europe Brugge 1997" Conference S. 19-28

89Buchbeitrag  Medieval glazed pottery imported into Pomerania. A survey of the present state of research
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Imported and Locally Produced Pottery. Methods of Identification and Analysis S. 97-110

90Buchbeitrag  Elementy rozplanowania - blok i parcela
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 2 S. 143-150

91Buchbeitrag  Zabytki bursztynowe, szklane, kamienne, rogowe i kosciane oraz inne wyroby wykonane z gliny
Rebkowski, Marian. (1997) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 2 S. 235-241

92Buchbeitrag  Wprowadzenie do archeologii sredniowiecznego Kolobrzegu
Rebkowski, Marian. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 13-24

93Buchbeitrag  Topografia Kolobrzegu w XIII wieku
Rebkowski, Marian. (1996) - In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej 2 S. 127-136

94Buchbeitrag  Ceramika
Rebkowski, Marian. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 221-230

95Buchbeitrag  Rozplanowanie przestrzenne
Rebkowski, MarianPolak, Zbigniew. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 195-208

96Buchbeitrag  Wyroby z rogu i kosci, bursztynu, kamienia, szkla oraz gliny
Rebkowski, Marian. (1996) - In: Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu Tl. 1 S. 337-344

97Artikel  Przemiany spoleczno-kulturowe w dobie lokacji w Kolobrzegu w swietle badan nad ceramika
Rebkowski, Marian. (1993) - In: Archeologia polski Bd. 38 (1993) S. 319-336

98Artikel  Importowane rynienki z Kolobrzegu. Z badan nad dalekosieznymi kontaktami sredniowiecznego miasta [Die importierte Pfannen aus Kolobrzeg. Aus Forschungen über Fernkontakten der mittelalterlichen Stadt]
Rebkowski, Marian. (1992) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 40 (1992) S. 97-104

99Artikel  Stan i problematyka badan nad poczatkami miasta lokacyjnego w Kolobrzegu w swietle trzech pierwszych sezonów badawczych (1986-1988) [Stand der Forschung über die Anfänge von Kolberg während der ersten drei Forschungsperioden]
Rebkowski, Marian. (1989) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 37 (1989) S. 463-479

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.