RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Reynaert, Joris«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Reynaert, Joris

RI opac: 79 Einträge

1Sachtitel  Die "Abele Spelen" und ihre "Sotternien" ; Bibliothek mittelniederla¨ndischer Literatur
Dauven-van Knippenberg, CarlaHuwiler, ElkeReynaert, Joris [Hrsg.]. - Münster (2017)

2Sammelwerk  Artes in context: Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten
Lie, Orlanda S. H.Reynaert, Joris [Hrsg.]. - Hilversum (2004)

3Sammelwerk  Geschreven en gedrukt: Boekproductie van handschrift naar druk in de overgang van middeleeuwen naar moderne tijd
Pleij, HermanReynaert, Joris [Hrsg.]. - Gent (2004)

4Sammelwerk  Laet ons voort vroylijc maken zanc: opstellen over de lyriek in het Gruuthuse-handschrift
Reynaert, Joris. - Gent (1999)

5Monographie  Catalogus van de middelnederlandse handschriften in de bibliotheek van de universiteit te Gent. Bd. 2, 1. De handschriften verworven na 1852
Reynaert, Joris. - Gent (1996)

6Sammelwerk  Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde
Reynaert, Joris [Hrsg.]. - Amsterdam (1994)

7Monographie  De Beeldspraak van Hadewijc
Reynaert, Joris. - Lannoo (1981)

8Artikel  Literatuur en geschiedenis. De abele spelen en de Brabantse context omstreeks 1350-1400
Reynaert, Joris. (2020) - In: Spiegel der letteren Bd. 62 (2020) S. 211-244

9Artikel  Middeleeuwen in de negentiende eeuw: Ridder Olivier van Leefdaal bij Jacques Collin de Plancy, polygraaf
Reynaert, Joris. (2019) - In: Queeste Bd. 26 (2019) S. 5-35

10Artikel  Middelnederlandse wandteksten en grafschriften op rijm
Reynaert, Joris. (2017) - In: Spiegel der letteren Bd. 59 (2017) S. 171-202

11Buchbeitrag  Een noordelijke vroegrenaissance? De allegorische gedichten en de historische artistieke context.
Reynaert, Joris. (2015) - In: Het Gruuthusehandschrift. Literatuur, muziek, devotie rond 1400 S. 189-206

12Artikel  Het 'Spel van Olivier van Leefdale'
Reynaert, Joris. (2014) - In: Queeste Bd. 21 (2014) S. 23-55

13Artikel  Tekst en opvoering van de abele spelen. Het kopieerwerk in het handschrift-Van Hulthem en de geïntendeerde voorstellingen
Reynaert, Joris. (2014) - In: Spiegel der letteren Bd. 56 (2014) S. 453-475

14Buchbeitrag  Wat is conste? Het begrip "kunst" en de artistieke context van het Gruuthusehandschrift
Reynaert, Joris. (2013) - In: Liefde & devotie. Het Gruuthusehandschrift S. 214-229

15Artikel  De abele spelen, de 'profane' Miracles de Notre Dame par personnages en de veertiende-eeuwse Franstalige epiek
Reynaert, Joris. (2013) - In: Nederlandse letterkunde Bd. 18 (2013) S. 1-25

16Artikel  Het 39e van de Limburgse sermoenen, de Boengaert van der geesteleker herten en Hadewijchs Brieven
Reynaert, Joris. (2012) - In: Ons geestelijk erf Bd. 83 (2012) S. 193-215

17Buchbeitrag  Laienethik in der mittelniederländischen Literatur
Reynaert, Joris. (2011) - In: Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur S. 219-238

18Artikel  Visies op de schrijfkunst in de Late Middeleeuwen. 'Laus scripturae' bij Jan van Boendale, Jean Gerson, Hermann Strepel
Reynaert, Joris. (2011) - In: Spiegel der letteren Bd. 53 (2011) S. 123-152

19Buchbeitrag  Minne, astrologie en kluizenaars: aspecten van een ideologisch spanningsveld in de 'allegorische gedichten'
Reynaert, Joris. (2010) - In: Het Gruuthuse-handschrift in woord en klank S. 149-168

20Artikel  Clausen, zinsbouw en versificatie in de abele spelen: Theatrale en stilistische aspecten van het 'rijmoverschrijdende verzenpaar'
Reynaert, Joris. (2009) - In: Queeste Bd. 16 (2009) S. 15-38

21Buchbeitrag  Over de namen en de invloed van de tekens van de dierenriem. Het zodiologium Leiden
Reynaert, Joris. (2008) - In: Kennis-maken. Een bloemlezing uit de middelnederlandse artesliteratuur S. 205-230

22Artikel  Les fables insérées dans Reynaerts historie (L'histoire de Renard, Flandre, XVe s.) et le Dit D'ysopet de Marie de France
Reynaert, Joris. (2007 - 2008) - In: Reinardus Bd. 20 (2007/08) S. 107-127

23Buchbeitrag  De kok in het vuur. Over een riskant beroep in de middeleeuwse epiek
Reynaert, Joris. (2005) - In: Karolus Rex. Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote S. 117-124

24Buchbeitrag  De functie van het voorwerk in Handschrift Groningen, UB, 405
Reynaert, Joris. (2005) - In: Studies Jozef D. Janssens S. 257-282

25Artikel  Met de zodiak op drift: Structuur en 'stemmen' in Jan van Leeuwens "Vanden seven teekenen der sonnen"
Reynaert, Joris. (2005) - In: Queeste Bd. 12 (2005) S. 97-126

26Buchbeitrag  Boekbinders, 'scrivers' en boekproductie te Gent ca. 1430 - 1530: Het traditionele ambacht tegenover de drukpers ; Breuk of continuïteit?
Reynaert, Joris. (2004) - In: Geschreven en gedrukt. Boekproductie van handschrift naar druk S. 85-102

27Buchbeitrag  Boekproductie in de overgang van het geschreven naar het gedrukte boek
Pleij, HermanReynaert, Joris. (2004) - In: Geschreven en gedrukt. Boekproductie van handschrift naar druk S. 1-17

28Buchbeitrag  Arteshandschriften: Een verkenning van het 'genre' aan de hand van de manuscripten in de bibliotheek van de Universiteit Gent
Reynaert, Joris. (2004) - In: Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten S. 149-167

29Artikel  Astrologie en determinisme in Middelnederlandse teksten omstreeks 1300
Reynaert, Joris. (2004) - In: Spiegel der letteren Bd. 46 (2004) S. 105-132

30Buchbeitrag  Kwade en goede dagen in Middelnederlandse handschriften
Reynaert, Joris. (2004) - In: Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten S. 79-98

31Buchbeitrag  Hadewijchs hemelvisioenen en de comtemporaine iconografie
Reynaert, Joris. (2003) - In: Opstellen Karel Porteman S. 351-372

32Artikel  "Ene suptile clergie, daer groet soetheit in leit". Filosofie en middelnederlandse literatuur omstreeks het begin van de veertiende eeuw
Reynaert, Joris. (2003) - In: Queeste Bd. 10 (2003) S. 1-15

33Buchbeitrag  Boendale of 'Antwerpse school'? Over het auteurschap van Melibeus en Dietsche doctrinale
Reynaert, Joris. (2002) - In: Al t'Antwerpen in die stad

34Artikel  De Middelnederlandse vertaling van de Chirurgia magna van Lanfranc van Milaan. Een vergelijkende editie van de preliminaire hoofdstukken
Huizenga, ErwinReynaert, Joris. (2002) - In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 112 (2002) S. 299-380

35Artikel  'Der vrouwen heimelijcheit' als secundaire bron in de Zuid-Nederlandse bewerking van de 'Chirurgia magna' van Lanfranc van Milaan
Reynaert, Joris. (2001) - In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 111 (2001) S. 165-188

36Buchbeitrag  Auteurstypes
Reynaert, Joris. (2000) - In: Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde S. 115-127

37Buchbeitrag  Beschrijving van de codex en zijn inhoud
Reynaert, Joris. (1999) - In: Reynaert, Laet ons voort vroylijc maken zanc: opstellen over de lyriek in het Gruuthuse-handschrift S. 213-238

38Buchbeitrag  Botsaets verbijstering. Over de interpretatie van Van den vos Reynaerde
Reynaert, Joris. (1999) - In: Pade crom ende menichfoude. Het Reynaert-onderzoek in de tweede helft van de twintigste eeuw S. 267-283

39Artikel  Over medische kennis in de late Middeleeuwen: de middelnederlandse vertaling van Lanfrancs Chirurgia magna
Reynaert, Joris. (1999) - In: Millennium Bd. 13 (1999) S. 21-29

40Artikel  De verborgen zijde van de middeleeuwse kopiist. over de functie en de samenstelling van het Geraardsbergse handschrift
Reynaert, Joris. (1999) - In: Queeste Bd. 6 (1999) S. 41-53

41Artikel  Tussen bloeticheit en verdoemnisse. Een merkwaardige laatmiddeleeuwse mystieke autograaf - (Gent UB, Hs 1359, fol 79r-91r. 106r-113v
Reynaert, Joris. (1998) - In: Ons geestelijk erf Bd. 72 (1998) S. 173-189

42Artikel  De verborgen zijde van de middeleeuwse kopiist. Over de functie en de samenstelling van het Geraardsbergse handschrift
Reynaert, Joris. (1998) - In: Queeste Bd. 6 (1998) S. 41-52

43Artikel  Van Minnen: Lanseloets verdriet?
Reynaert, Joris. (1997) - In: Spiegel der letteren Bd. 39 (1997) S. 1-12

44Buchbeitrag  Laien, Ethik und moralistisch-didaktische Literatur
Reynaert, Joris. (1997) - In: Kulturnachbarschaft. Eine Dokumentation des Düsseldorfer Round-Table-Gesprächs S. 41-49

45Artikel  Botsaerts verbijstering. Over de interpretatie van 'Van den vos Reynaerde'
Reynaert, Joris. (1996) - In: Spiegel der letteren Bd. 38 (1996) S. 44-61

46Artikel  Gespreksvorm, rolverdeling en personages in de Martijns
Reynaert, Joris. (1996) - In: Queeste Bd. 3 (1996) S. 179-190

47Buchbeitrag  14 Augustus 1412: gezellen van Diest houden een intocht te Aken en vertonen Lanseloet. Vroegst bewaarde voorbeelden van wereldlijk drama
Reynaert, Joris. (1996) - In: Een theatergeschiedenis der Nederlanden S. 36-41

48Buchbeitrag  "Contemptus" in het Middelnederlands
Reynaert, Joris. (1996) - In: Verraders en bruggenbouwers S. 189-210, 328-333

49Buchbeitrag  'De steen die trect die naelde naar . . .': Lied 95 uit het Gruuthuse-handschrift
Reynaert, Joris. (1996) - In: Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten S. 103-110

50Buchbeitrag  Profaan-ethische literatuur in het Middelnederlands: enkele grote lijnen
Reynaert, Joris. (1995) - In: Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde S. 99-116

51Artikel  "Het sceen teen moeste ghestorven sijn". Klaaglied om Egidius (v.5)
Reynaert, Joris. (1995) - In: Spiegel der letteren Bd. 37 (1995) S. 213-217

52Buchbeitrag  Art. Praet, Jan
Reynaert, Joris. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 158

53Buchbeitrag  Hadewijch: mystic poetry and courtly love
Reynaert, Joris. (1994) - In: Medieval Dutch Literature in its European Context S. 208-225

54Buchbeitrag  Ethiek en 'filosofie' voor de leken in de 'Dietsche Doctrinael'.
Reynaert, Joris. (1994) - In: Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde S. 199-214

55Artikel  Het Comburgse handschrift en de Gentse "Ghesellen van den Ringhe".
Reynaert, Joris. (1993) - In: Spiegel der letteren Bd. 35 (1993) S. 63-66

56Buchbeitrag  Geestelijke spijs met zalige vermaning. Verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen
Geirnaert, DirkReynaert, Joris. (1993) - In: Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza S. 190-209

57Artikel  Middelnederlandse literatuur in interdisciplinair perspectief
Reynaert, Joris. (1993) - In: Spiegel der letteren Bd. 35 (1993) S. 141-152

58Buchbeitrag  Geadresseerde en geïntendeerd publiek in de 'Dietsche doctrinale'.
Reynaert, Joris. (1992) - In: FS W. L. Braekman S. 461-476

59Buchbeitrag  Onhoofse liederen. Thematische genres en types in het Gruuthuseliedboek
Reynaert, Joris. (1992) - In: Een Zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen S. 154-169

60Artikel  Het mystieke "licht" en Hadewijchs eerste brief
Reynaert, Joris. (1991) - In: Ons geestelijk erf Bd. 65 (1991) S. 3-11

61Artikel  Jacobus van Gruitrodes Speculum Saecularium hominum (cap. 1) in middelnederlandse vertaling. Teksteditie en beschrijving van het hs. Wroclaw, Universiteitsbibliotheek IV.D.5
Reynaert, Joris. (1991) - In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde , 1 (1991) S. 36-57
http://www.cartusiana.org/sites/default/files/Reynaert_Jacobus%20van%20Gruitrodes%20Speculum%20saecularium%20hominum%20%28cap.%201%29%20in%20het%20Middelnederlands.PDF

62Artikel  Enkele aanvullende nota's bij Lievens' Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa.
Reynaert, Joris. (1991) - In: Neerlandica Wratislaviensia Bd. 5 (1991) S. 57-78

63Buchbeitrag  Enkele aanvullende nota's bij Lievens' Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa
Reynaert, Joris. (1991) - In: Neerlandica Wratislaviensia 5 S. 57-78

64Artikel  Een derde handschrift van Marcellianus' vertaling van Juan de la Cruz
Reynaert, Joris. (1990) - In: Spiegel der letteren Bd. 32 (1990) S. 71-73

65Buchbeitrag  Art. Gruuthuse-Handschrift
Reynaert, Joris. (1989) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 4 S. Sp. 1756

66Artikel  Snellaert en de receptie van Hadewijch in de 19de eeuw
Reynaert, Joris. (1988) - In: Studia germanica Gandensia Bd. 16 (1988) S. 157-180

67Buchbeitrag  Hadewijch en de Bijbel
Reynaert, Joris. (1987) - In: Opstellen Jan Deschamps Tl. 2 S. 41-56

68Buchbeitrag  Mystische Bibelinterpretation bei Hadewijch
Reynaert, Joris. (1987) - In: Grundfragen christlicher Mystik. Wissenschaftliche Studientagung Theologia mystica in Weingarten S. 123-137

69Artikel  Codicologische principes en catalografie
Reynaert, Joris. (1986) - In: Spiegel der letteren Bd. 28 (1986) S. 63-69

70Buchbeitrag  Muziek als levenskunst: lied 101 uit het Gruuthuse-handschrift
Reynaert, Joris. (1986) - In: Studies L. Rens S. 78-92

71Artikel  Ruusbroec en Hadewijch
Reynaert, Joris. (1981) - In: Ons geestelijk erf Bd. 55 (1981) S. 193-233

72Artikel  Over Hadewych naar aanleiding van drie recente publikaties
Reynaert, Joris. (1980) - In: Ons geestelijk erf Bd. 54 (1980) S. 280-292

73Artikel  Jan van Leeuwen in hs. Gent, U.B. 208
Reynaert, Joris. (1979) - In: Ons geestelijk erf Bd. 53 (1979) S. 405-420

74Artikel  Het vroegste middelnederlandse palmboomtraktaat
Reynaert, Joris. (1978) - In: Ons geestelijk erf Bd. 52 (1978) S. 296-310

75Artikel  Het vroegste Middelnederlandse palmboomtraktaat. I. De Handschriften
Reynaert, Joris. (1978) - In: Ons geestelijk erf Bd. 52 (1978) S. 3-32

76Artikel  Het vroegste middelnederlandse palmboomtraktaat. II. De tekst naar handschrift Brussel, K.B. 19565
Reynaert, Joris. (1978) - In: Ons geestelijk erf Bd. 52 (1978) S. 195-228

77Artikel  Het doodsmotief bij Hadewijch
Reynaert, Joris. (1976) - In: Studia germanica Gandensia Ser. NS, Bd. 17 (1976) S. 5-18

78Artikel  De 10de Brief van Hadewych en het 41ste der Limburgse Sermoenen
Reynaert, Joris. (1974) - In: Leuvense bijdragen Bd. 53 (1974) S. 137-149

79Artikel  Het licht in de beeldspraak van Hadewijch
Reynaert, Joris. (1974) - In: Ons geestelijk erf Bd. 48 (1974) S. 3-45

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.