RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Roosval, Johnny«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Roosval, Johnny

RI opac: 85 Einträge

1Monographie  Sveriges kyrkor 221: Kyrkobyggnader 1760 - 1860 ; Del 4. Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Ångermanland
Curman, SigurdRoosval, Johnny. - Stockholm (1997)

2Monographie  Sveriges kyrkor 97=Gotland.4,5: Kräklinge ting: sydöstra delen
Roosval, Johnny. - Stockholm (1963)

3Monographie  Sveriges kyrkor 84=Gotland.4,4: Kräklinge ting: nordvästra delen
Roosval, Johnny. - Stockholm (1959)

4Sammelwerk  Gotländska stenmästare
Roosval, JohnnyCurman, Sigurd [Bearb.]. Lindblom, AndreasSvahnström, Gunnar [Hrsg.]. - Malmö (1959)

5Monographie  Studier i Linköpings domkyrka
Roosval, Johnny. - Stockholm (1955)

6Monographie  Bibliographia Roosvaliana: fullständig förteckning över Professor Johnny Roosvals tryckta skrifter, 1897 - 1954.
Roosval, Johnny. Lundqvist, Maja [Hrsg.]. - Stockholm (1954)

7Monographie  Sveriges kyrkor 66=Gotland.4,2: Kyrkor i Halla ting: norra delen
Roosval, Johnny. - Stockholm (1952)

8Monographie  Sveriges kyrkor 68=Gotland.4,3: Kyrkor i Halla ting: södra delen
Roosval, Johnny. - Stockholm (1952)

9Monographie  Gotlands kyrkokonst
Roosval, Johnny. - Stockholm (1952)

10Monographie  Gotländsk vitrarius; de medeltida gotländska glasmålningarnas bestånd och historia
Roosval, Johnny. - Stockholm (1950)

11Monographie  Den gotländske ciceronen: vägvisare genom den gotländska konsthistorien med huvudvikten lagd på medeltida kyrkokonst
Roosval, Johnny. - Stockholm (1950)

12Monographie  Sveriges kyrkor 62=Uppland.1,3: Kyrkor i Värmdö skeppslag
Brandel, SvenJohanson, O. ErikRoosval, Johnny. - Stockholm (1949)

13Monographie  Sveriges kyrkor 61=Gotland.4,1: Kyrkor i Lina ting
Roosval, Johnny. - Stockholm (1947)

14Monographie  Symboler, helgon och legender: Anteckningar under byggandet av Fornsalens medeltidsavdelning, juli 1945 ; Till vägledning för Fornsalens gäster.
Roosval, Johnny. - Visby (1945)

15Monographie  En blick på konstens utveckling i gotländska skulpturer och glasmålningar från omkr. 1100 till 1500-talets början: Anteckningar under byggandet av Fornsalens medeltidsavdelning, juli 1945 ; Till vägledning för Fornsalens gäster.
Roosval, Johnny. - Visby (1945)

16Monographie  Gotländska glasmålningar från 12- och 1300-talen: anteckningar under byggandet av Fornsalens medeltidsavdelning, juli 1945.
Roosval, Johnny. - Visby (1945)

17Monographie  Sveriges kyrkor. 57=Bohuslän 1,1: Kyrkor i Västra Hisings härad: konsthistoriskt inventarium.
Roosval, Johnny. - Stockholm (1944)

18Monographie  Sveriges kyrkor 54=Gotland.3: Hejde setting
Roosval, Johnny. - Stockholm (1942)

19Monographie  Hinrich Wylsynck: ett bidrag till bokillustrationens historia i Lübeck mot slutet av 1400-talet.
Roosval, Johnny. - Uppsala (1936)

20Monographie  Sveriges kyrkor 42=Gotland.2: Rute setting
Roosval, Johnny. - Stockholm (1935)

21Monographie  S:ta Maria Magdalena kyrka
Curman, SigurdRoosval, Johnny. - Stockholm (1934)

22Monographie  Guide des monuments visités par les membres du XIIIe congrès international d'histoire de l'art
Roosval, Johnny. - Stockholm (1933)

23Monographie  Romansk konst
Roosval, Johnny. - Stockholm (1930)

24Monographie  Medeltida konst i Gotlands fornsal
Roosval, Johnny. - Stockholm (1928)

25Monographie  Sveriges kyrkor 25=Stockholm.1,3: Inredning och lösa inventarier
Roosval, Johnny. - Stockholm (1927)

26Monographie  Den gotländske ciceronen: vägvisare genom den gotländska konsthistorien med huvudvikten lagd på medeltida kyrkokonst: till den resandes tjänst utarbetad
Roosval, Johnny. - Visby (1926)

27Monographie  Medeltida skulptur i Gotlands fornsal: uppställd, skildrad och historiskt grupperad
Roosval, Johnny. - Stockholm (1925)

28Monographie  Den baltiska Nordens kyrkor
Roosval, Johnny. - Uppsala (1924)

29Monographie  Sveriges kyrkor 17=Stockholm.1: S. Nikolai eller Storkyrkan i Stockholm
Roosval, JohnnyBrun, Frans deCurman, Sigurd.. - Stockholm (1924)

30Monographie  Nya Sankt Görans studier: Utförda i samband med rengöringen och konserveringen af Stockholms Storkyrkas Sankt Görans-monument....
Roosval, Johnny. - Stockholm (1924)

31Monographie  Riddar Sankt Göran i Stockholms Stora eller Sankt Nicolai kyrka: en skildring af monumentes yttre öden ....
Roosval, Johnny. - Stockholm (1919)

32Monographie  Die Steinmeister Gottlands: eine Geschichte der führenden Taufsteinwerkstätte des schwedischen Mittelalters, ihrer Voraussetzungen und Begleit-Erscheinungen
Roosval, Johnny. - Stockholm (1918)

33Monographie  Dopfuntar i Statens Historiska Museum: Beskrivande grupperande förteckning.
Roosval, Johnny. - Stockholm (1917)

34Monographie  Svensk konsthistoria
Romdahl, Axel LudvigRoosval, Johnny. - Stockholm (1913)

35Monographie  Schnitzaltäre in schwedischen Kirchen und Museen aus der Werkstatt des Brüssler Bildschnitzers Jan Borman
Roosval, Johnny. - Straßburg (1903)

36Artikel  Des rapports entre l'architecture et la sculpture françaises du XIIIe siècle et celles de Gotland en Suède
Roosval, Johnny. (1958) - In: Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France (1956) S. 68

37Artikel  Kung David den helige av Skottland och Hablingbo kyrka på Gotland
Roosval, Johnny. (1956) - In: Gotländskt arkiv Bd. 28 (1956) S. 58-59

38Artikel  Ett originalarbete av Notke i Öja, Södermanland
Roosval, Johnny. (1954) - In: Fornvännen Bd. 49 (1954) S. 226-230

39Buchbeitrag  The Metamorphoses of Guldrupe
Roosval, Johnny. (1954) - In: Studies Belle da Costa Greene S. 148-160

40Buchbeitrag  Protorenaissance at the end of the 12th century
Roosval, Johnny. (1951) - In: FS Georg Swarzenski S. 39-44

41Artikel  St. Michaels drakstrid på glasmålning från Silte kyrka
Roosval, Johnny. (1950) - In: Gotländskt arkiv (1950) S. 25-27

42Buchbeitrag  Mustasch - mästaren i Rekarne
Roosval, Johnny. (1950) - In: Studier Henrik Cornell S. 189-210

43Artikel  Die Seelenwägung Kaiser Heinrichs II. in der gotländischen Malerei
Roosval, Johnny. (1950) - In: Zeitschrift für Kunstwissenschaft Bd. 4 (1950) S. 125ff.

44Artikel  "Stabat Mater Dolorosa"
Roosval, Johnny. (1950) - In: Gotländskt arkiv (1950) S. 21-24

45Artikel  Elvahundratalets skulptur i Jylland
Roosval, Johnny. (1949) - In: Fornvännen Bd. 44 (1949) S. 173-183

46Artikel  Notkes Sankt Göran i fri kopia
Roosval, Johnny. (1947) - In: Fornvännen Bd. 42 (1947) S. 142-147

47Artikel  Hörsne kärnkyrka: ett mönsterexempel på gotländska proportioneringsregler under cisterciensisk tid
Roosval, Johnny. (1947) - In: Fornvännen Bd. 42 (1947) S. 358-363

48Artikel  Medieval Schools of stained glass painting on Gottland
Roosval, Johnny. (1945) - In: Gazette des beaux-arts Ser. 6, Bd. 28 (1945) S. 193-204

49Artikel  Ad Triangulum, ad Quadratum
Roosval, Johnny. (1944) - In: Gazette des beaux-arts Ser. 6, Bd. 26 (1944) S. 149-162

50Artikel  Engelskt-norskt i Gotlands gotiska kapell
Roosval, Johnny. (1943) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 12 (1943) S. 1-9

51Artikel  Brantare tak 1492?
Roosval, Johnny. (1942) - In: Fornvännen Bd. 37 (1942) S. 303-304

52Artikel  Globus: en gotländsk stenmästare verksam omkring 1160-1180
Roosval, Johnny. (1942) - In: Gotländskt arkiv Bd. 14 (1942) S. 40-52

53Artikel  Bernt Notke i smältgrytan?
Roosval, Johnny. (1941) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 10 (1941) S. 1-11

54Artikel  700-talets stil i målning från 1500-talet, blottad under övermålning från 1600-talet
Roosval, Johnny. (1940) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 9 (1940) S. 45-47

55Artikel  Elsass, Lund och Gotland
Roosval, Johnny. (1939) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 8 (1939) S. 72-77

56Buchbeitrag  Une voûte à nervures du XIe siècle à Sigtuna
Roosval, Johnny. (1939) - In: Studies A. Kingsley Porter Tl. 2 S. 689-697

57Artikel  Kronologi och metrologi på Guldrupe kyrka
Roosval, Johnny. (1938) - In: Fornvännen Bd. 33 (1938) S. 273-283

58Artikel  En inclusorie-cell i Westminster Abbey
Roosval, Johnny. (1938) - In: Fornvännen Bd. 33 (1938) S. 255-256

59Artikel  "The Dark Ages"
Roosval, Johnny. (1937) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 6 (1937) S. 71-72

60Artikel  Bernd Notke, peintre
Roosval, Johnny. (1937) - In: Gazette des beaux-arts Ser. 6, Bd. 17 (1937) S. 12-25

61Artikel  Bertil-Målare aus Lübeck und seine Stockholmer Werkstatt
Roosval, Johnny. (1936) - In: Nordelbingen Bd. 12 (1936) S. 107-136

62Artikel  Norge, Lübeck och "den baltiska Norden"
Roosval, Johnny. (1936) - In: Fornvännen Bd. 31 (1936) S. 82-88

63Artikel  Bernt Notkes oldgesäll 1482 - 1483
Roosval, Johnny. (1936) - In: Rig (1936) S. 113-123

64Artikel  Skulpturer af Bernt Notke från Köpings kyrka på Öland
Roosval, Johnny. (1936) - In: Fornvännen Bd. 31 (1936) S. 321-326

65Artikel  Les peintures des retables néerlandais en Suède
Roosval, Johnny. (1934) - In: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art Bd. 4 (1934) S. 311-320

66Artikel  Revision av gotländska dateringar. 4
Roosval, Johnny. (1934) - In: Fornvännen Bd. 29 (1934) S. 129-143

67Buchbeitrag  Årtalen i Bilefeldts taxuslista och hos Strelow
Roosval, Johnny. (1933) - In: FS Nils Lithberg S. 162-168

68Artikel  Retables d'origines néerlandaise dans les pays nordiques
Roosval, Johnny. (1933) - In: Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art Bd. 3 (1933) S. 136-158

69Artikel  Reliefer och statyetter till Sankt Görans sockel
Roosval, Johnny. (1932) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 1 (1932) S. 102-114

70Artikel  Sankt Göran färdig?
Roosval, Johnny. (1932) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 1 (1932) S. 97-101

71Artikel  Petrus - och Moses - gruppen bland Roms sarkofager
Roosval, Johnny. (1932) - In: Konsthistorisk tidskrift Bd. 1 (1932) S. [12 S.]

72Artikel  En reliefserie från Trecento i Napoli, här identifierad såsom illustration till den grekiska s:t Georgslegenden
Roosval, Johnny. (1931) - In: Tidskrift för konstvetenskap Bd. 15 (1931) S. 73-80

73Artikel  Triumfkrucifixet i Stånga: ett meddelanden om dess konservering och nyuppsättning
Roosval, Johnny. (1930) - In: Gotländskt arkiv Bd. 2 (1930) S. 3-21

74Artikel  Westfälisch-gotländische Beziehungen in der Architektur des 13. Jahrhunderts
Roosval, Johnny. (1928) - In: Hansische Geschichtsblätter Bd. 53 (1928) S. 1-30

75Artikel  Revision av gotländska dateringar. 3
Roosval, Johnny. (1926) - In: Fornvännen Bd. 21 (1926) S. 73-84

76Buchbeitrag  Eine kölnische Marmorstatue in Wisby
Roosval, Johnny. (1923) - In: FS Adolph Goldschmidt (1923) S. 49-51

77Artikel  Orientaliska inslag i svensk unggotik: bidrag till karaktärisering av vår medeltidskonst
Roosval, Johnny. (1922) - In: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri (1922) S. 371-380

78Artikel  St. George of Stockholm
Roosval, Johnny. (1922) - In: The Burlington magazine for connoisseurs Bd. 40 (1922) S. 110-113

79Buchbeitrag  L'inventaire de l'art religieux en Suède
Roosval, Johnny. (1922) - In: Congrès d'Histoire de l'art (1921) S. 160-161

80Buchbeitrag  Les influences musulmanes et byzantines dans l'art suèdois au Moyen Âge
Roosval, Johnny. (1922) - In: Congrès d'Histoire de l'art (1921) S. 119

81Artikel  Swedish and English fonts
Roosval, Johnny. (1918) - In: The Burlington magazine for connoisseurs Bd. 32 (1918) S. 85-88, 90, 93-94

82Artikel  Byzantios eller en gotländsk stenmästare på 1100-talet
Roosval, Johnny. (1916) - In: Fornvännen Bd. 11 (1916) S. 220-237

83Artikel  Till frågan om Gotlandskyrkornas kronologi: med anledning av d:r E. Ekhoffs forskningar
Roosval, Johnny. (1913) - In: Kyrkohistorisk årsskrift (1913) S. 7-28

84Artikel  Benedikt Dreyer, ein Lübecker Bildschnitzer im Anfang des XVI. Jahrhunderts
Roosval, Johnny. (1909) - In: Jahrbuch der Preußischen Kunstsammlungen Bd. 30 (1909) S. 271-282

85Artikel  Gottländska portaler
Roosval, Johnny. (1909) - In: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri (1909) S. 17-40

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.