RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Rosik, Stanislaw«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Rosik, Stanislaw

RI opac: 91 Einträge

1Sammelwerk  Biskup Otton z Bambergu i jego swiat
Rebkowski, MarianRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2018)

2Sammelwerk  Orbis hominum: civitas, potestas, universitas: w kregu badan nad ksztaltowaniem cywilizacji w wiekach srednich
Golinski, MateuszRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2016)

3Sammelwerk  Z badan nad historia Slaska i Europy w wiekach srednich [Researches on the history of Silesia and Europe in the Middle Ages]
Golinski, MateuszRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2013)

4Sammelwerk  Studia z historii spolecznej
Golinski, MateuszRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2012)

5Sammelwerk  Historicae viae: studia dedykowane profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy zawodowej
Golinski, MateuszRosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2012)

6Sammelwerk  Mittelalter - eines oder viele? = Sredniowiecze - jedno czy wiele?: erstes deutsch-polnisches Mediävistentreffen, Wroclaw, 3 - 5 VI 2005
Mozdzioch, SlawomirMrozowicz, WojciechRosik, Stanislaw [Bearb.]. - Wroclaw (2010)

7Sammelwerk  Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

8Sammelwerk  Slowianszczyzna w tworzeniu Europy (X - XIII/XIV w.): pytania o strategie badan: europeizacja a przelom cywilizacyjny ; [II Kongres Mediewistow Polskich, Lublin, 19 - 21 wrzesnia 2005 roku]
Rosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2008)

9Monographie  Bystrzyca Klodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wiekow
Ruchniewicz, MalgorzataRosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2007)

10Sammelwerk  Cor hominis. Wielkie namietnosci w dziejach, zródlach i studiach nad przeszloscia
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - s.l. (2007)

11Monographie  Wielki poczet polskich wladców
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2006)

12Sammelwerk  Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura wokól interdyscyplinarnosci badan historycznych ; [... uczestników VI Interdyscyplinarnych Spotkan' Historycznych "Ad Fontes" (Jamrozowa Polana, 4 - 7 maja 2005 r.)]
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2006)

13Monographie  Poczet polskich królów i ksiazat. Od Henryka Brodatego do Kazimierza Jagiellonczyka
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2005)

14Monographie  Poczet polskich królów i ksiazat. Od Mieszka I do Wladyslawa Laskonogiego
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2005)

15Monographie  Poczet polskich królów i ksiazat. Od Jana Olbrachta do królów zaborowych
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw. - Wroclaw (2005)

16Sammelwerk  Ad fontes. O naturze zródla historycznego
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2004)

17Sammelwerk  Imago narrat. Obraz jako komunikat w spoleczenstwach europejskich ; [ ... konferencji "Imago narrat: obraz jako komunikat w spolecze'nstwach europejskich od pradziejów po czasy nowo·zytne" (... II Interdyscyplinarne Spokania Historyczne zorganizowanej w dniach 29 listopada - 1 grudnia 2001 r. przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego w Kudowie Zdroju]
Rosik, Stanislaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2002)

18Sammelwerk  Origines mundi, gentium et civitatum
Rosik, StanislawWiszewski, Przemyslaw [Hrsg.]. - Wroclaw (2001)

19Monographie  Interpretacja chrzescijanska religii poganskich Slowian w swietle kronik niemieckich XI-XII wieku: Thietmar, Adam z Bremy, Helmold [ Christliche Interpretation der Religion heidnischer Slawen im Lichte deutscher Chroniken des 11. und 12. Jahrhunderts. Thietmar von Merseburg, Adam von Bremen, Helmold von Bosau]
Rosik, Stanislaw. - Wroclaw (2000)

20Monographie  Udzial chrzescijan'stwa w powstaniu policefalnych posagów kultowych u Slowian zachodnich [ Der Anteil des Christentums bei der Entstehung von Kultsäulen bei den Westslawen]
Rosik, Stanislaw. - Wroclaw (1995)

21Buchbeitrag  Orbis Romanus - Christianitas - Pomerania. Pomorze w „swiecie" Ottona z Bambergu: pamiec wspólczesnych i poczatki tradycji Apostóla Pomorzan (rekonesans)
Rosik, Stanislaw. (2018) - In: Biskup Otton z Bambergu i jego swiat S. 13-52

22Buchbeitrag  The Shaping of Post-barbarian Identity: The Example of Pomerania in the 11th-12th Century
Rosik, Stanislaw. (2018) - In: Imagined communities. Constructing collective identities S. 293-303

23Buchbeitrag  The Shaping of Post-barbarian Identity: The Example of Pomerania in the 11th-12th Century
Rosik, Stanislaw. (2018) - In: Imagined communities. Constructing collective identities in medieval Europe S. 293-304

24Buchbeitrag  The "Baptism of Poland": Power, Institution and Theology in the Shaping of Monarchy and Society from the Tenth through Twelfth Centuries
Rosik, Stanislaw. (2017) - In: Imaginations and configurations of Polish society S. 46-53

25Artikel  Chrystianizacja Polabia i Pomorza (X-XII w.) [Christianisation of Polabia and Pomerania (tenth-twelfth centuries)]
Rosik, Stanislaw. (2017) - In: Historia slavorum occidentis , 3 (2017) S. 68-88

26Buchbeitrag  Die Strategie und Praxis der Mission Bischof Ottos von Bamberg in Pommern
Rosik, Stanislaw. (2017) - In: Bischof Otto von Bamberg in Pommern. Historische und archäologische Forschungen S. 33-38

27Buchbeitrag  O pozytku z lektury Galla Anónima w badaniu po-Gallowych czasów. Na przykladzie pomorskich podbojów Boleslawa Krzywoustego
Rosik, Stanislaw. (2017) - In: Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem S. 151-160

28Artikel  Chrystianizacja Polabia i Pomorza (X-XII w.) [Christianisation of Polabia and Pomerania (tenth-twelfth centuries)]
Rosik, Stanislaw. (2017) - In: Historia slavorum occidentis , 4 (2017) S. 11-35

29Buchbeitrag  Ecclesias de ramis arborum, ut novella tunc plantatio exigebat, construxit. Pierwsze pomorskie koscioly w swiadectwie o misyjnych dokonaniach sw. Ottona z Bambergu (XII wiek) [Ecclesias de ramis arborum, ut novella tunc plantatio exigebat, construxit. The First Pomeranian Churches in the Accounts of the Missionary Achievements of St. Otto of Bamberg (12th century)]
Rosik, Stanislaw. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 203-212, 213

30Buchbeitrag  Jez w rekawie. Osobliwa przygoda mniszki Raclawy w pulapce swiata symboli (w kregu hagiografii jadwizanskiej)
Rosik, JoannaRosik, Stanislaw. (2015) - In: FS Wladyslaw Duczko S. 197-200

31Buchbeitrag  O "rozpoznawaniu" civitas w swiecie slowiariskich plemion (tzw. Geograf Bawarski a Jacinskie przekazy z XI-XII w.). Uwagi do dyskusji nad ksztaltowaniem sie pojecia grodu
Rosik, Stanislaw. (2014) - In: Funkcje grodów w panstwach wczesnosredniowiecznej Europy Srodkowej S. 37-42

32Buchbeitrag  Die Anfänge des Christentums in Polen
Rosik, Stanislaw. (2013) - In: Credo - Christianisierung Europas im Mittelalter 1 S. 380-388

33Buchbeitrag  Die Christianisierung der slawischen Stämme auf dem heutigen Gebiet der Lausitz
Rosik, Stanislaw. (2013) - In: Die Nieder- und Oberlausitz. Konturen einer Integrationslandschaft. 1. Mittelalter S. 57-62

34Buchbeitrag  Zobtenberg und die Stadt Sobôtka (Zobten)
Rosik, Stanislaw. (2013) - In: Petites villes en montagne, de l'Antiquité au XXe siècle S. 235-244

35Buchbeitrag  Fünfzig Talente für die Lanze Cäsars und dreihundert für slawische "kontina" - Zur symbolischen Valorisation der Preise im 12. Jh. in den Biografien Ottos von Bamberg
Rosik, Stanislaw. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 369-376

36Buchbeitrag  Jarowit Mars i Czarny Bóg Diabel. O rozmaitej genezie nowychtozsamosci slowianskich bóstw na pólnocnym Polabiu(w kregu przekazów z XII wieku)
Rosik, Stanislaw. (2012) - In: FS Jacek Banaszkiewicz S. 263-276

37Buchbeitrag  Pomerania and Poland in the 10th to 12th Centuries: The expansion of the Piasts and shaping political, social and state relations in the seaside Slav communities
Rosik, Stanislaw. (2012) - In: The expansion of Central Europe in the Middle Ages S. 451-490

38Buchbeitrag  Mieszko I - krol bez korony? W kregu przekazu Widukinda z Korwei
Rosik, Stanislaw. (2012) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz (2012) S. 167-176

39Buchbeitrag  W lesic gaj, ale swiety. Uwagi o urzadzeniu i funkcjonowaniu giownego Sanktuarium w ziemi starogardzkiej (na podstawie przekazu Helmolda z Bozowa, XII w.)
Rosik, StanislawWachowski, Krzysztof. (2012) - In: Studia z historii spolecznej S. 153-158

40Buchbeitrag  Morze czy... "Morzyc"? Na tropie dawnych pojec warunkujacych oglaci wod (w kregu przekazow o nadbaltyckiej Slowianszczyznie z XI i XII wieku)
Rosik, JoannaRosik, Stanislaw. (2011) - In: FS Lech Leciejewicz (2011) S. 139-146

41Buchbeitrag  Zur Genese und Funktion so genannter Neustädte in Schlesien im 13. und 14. Jahrhundert
Rosik, Stanislaw. (2011) - In: Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen S. 169-180

42Buchbeitrag  W sprawie polskich misji do krajów poganskich w wiekach srednich (wokól konwersji Pomorzan w dobie Boleslawa Krzywoustego)
Rosik, Stanislaw. (2011) - In: Dynamika przemian spoecznych i religijnych w sredniowieczu S. 223-230

43Buchbeitrag  Mons Silensis - axis mundi. Góra Sleza miedzy historia a fenomenologia "sacrum" [Mons Silensis - axis mundi. Sleza Mountain between history and phenomenology of sacrum]
Rosik, Stanislaw. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 179-192

44Buchbeitrag  Christianisierung und Macht - zwischen heidnischer Theokratie und christlicher Monarchie (zur Systemwandlung in westslawischen Ländern im 10 -12 Jahrhundert)
Rosik, Stanislaw. (2010) - In: Potestas et communitas. Interdisziplinäre Beiträge S. 183-188

45Buchbeitrag  Slavi - sclavi? Chrystianizacja a zmierzch niewolnictwa na Slowianszczyznie (w kregu zywotów sw. Ottona z Bambergu)
Rosik, Stanislaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 98-106

46Buchbeitrag  Litua na horyzoncie Cesarstwa Rzymian z przelomu tysiacleci. Wokól najdawniejszej wzmianki o Litwie (1009)
Rosik, Stanislaw. (2010) - In: Wroclaw na litewskie millenium S. 11-16

47Buchbeitrag  Obraz poganina na podstawie pismiennictwa z przelomu X i XI stulecia. Z badan nad umyslowoscia sw. Brunona z Kwerfurtu
Rosik, Stanislaw. (2010) - In: Brun z Kwerfurtu. Osoba - dzielo - epoka S. 145-160

48Buchbeitrag  "Testimonium conversionis ac credulitatis illarum gentium..." Wokol pozytku z glow posajgu Trzyglawa w dwunastowiecznej debacie nad pomorskimi misjami sw. Ottona z Bambergu
Rosik, Stanislaw. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 63-68

49Buchbeitrag  Greeks and Romans in pagan Wolin. Integrating the Barbarians into the collective memory of the Latin West at the time of the conversion of the Slavs
Rosik, Stanislaw. (2010) - In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence S. 195-202

50Buchbeitrag  The world of paganism in Gallus' narrative (Reconnaissance)
Rosik, Stanislaw. (2010) - In: Gallus Anonymous and his chronicle in the context of twelfth-century historiograpy S. 91-102

51Buchbeitrag  "Conversio gentis Pomeranorum". Legitymizacja pomorskich misji sw. Ottona z Bambergu w przekazach z XII wieku
Rosik, Stanislaw. (2009) - In: Kosciól w monarchiach Przemyslidów i Piastów S. 375-384

52Buchbeitrag  Nieodparty urok "swiata rzymskiego"?: Nadmorscy Slowanie miedzy chrystianizacja a "europeizacja"
Rosik, Stanislaw. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 329-337

53Buchbeitrag  'De animarum salute res agitur' ... w sprawie doktryny i praktyki pomorskich misji biskupa Ottona z Bambergu
Rosik, Stanislaw. (2009) - In: FS Krystyna Matwijowski S. 53-60

54Buchbeitrag  Abremintiatio diaboli' in Missionary Practice during the Conversion of Pomerania.
Rosik, Stanislaw. (2008) - In: Meetings with emotions. Human past between anthropology and history S. 41-50

55Buchbeitrag  Barbari et Greci w banne. "Europa barbarzynska" jako koncepcja w studiach nad formowaniem sie kulturowego oblicza Kontynentu (wokól przekazu Adama z Bremy)
Rosik, Stanislaw. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 191-198

56Buchbeitrag  Bohater epizodyczny na scenie historii: graf Wichman w Dziejach saskich Widukinda z Korwei (w kregu studiów nad poczátkami polskiej panstwowosci)
Rosik, Stanislaw. (2008) - In: Hominem quaerere. Clowiek w zrodle historycznym S. 79-84

57Buchbeitrag  Romanorum prepotens imperator augustus und Valentior sibi in Christo domnus apostolicus in der Chronik Thietmars von Merseburg. Probleme der mittelalterlichen Historiologie.
Rosik, Stanislaw. (2007) - In: Inter laurum et olivam S. 373-378

58Buchbeitrag  Gdy radosne widowisko przeradza sie; w horror. Lowienie emocji w przekazie hagiograficznym (przyklad z zywotu sw. Ottona: Ebo III, 10-11)
Rosik, Stanislaw. (2007) - In: Cor hominis. Wielkie namietnosci w dziejach, zródlach i studiach nad przeszloscia S. 369-376

59Buchbeitrag  The kingdom of Poland with an Appendix on Polabia and Pomerania between paganism and Christianity
Urbanczyk, PrzemyslawRosik, Stanislaw. (2007) - In: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c.900-1200 S. 263-??

60Buchbeitrag  Pius princeps. O poboznosci Henryka Brodatego w tradycji wieków srednich
Rosik, Stanislaw. (2007) - In: Piastowie slascy w kulturze i europejskich dziejach S. 383-395

61Buchbeitrag  Cien wiezy Babel na pomorskich kacinach. O niepokornej sluzbie metafory w badaniach nad poczatkami Slowianszczyzny i jej kultury duchowej
Rosik, Stanislaw. (2006) - In: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura S. 401-408

62Buchbeitrag  Najdawniejsze dzieje Dolnego Slaska (do roku 1138)
Rosik, Stanislaw. (2006) - In: Dolny Slask. Monografia historyczna S. 142-162

63Buchbeitrag  Ksztaltowanie sie regionu (do 1526 roku)
Mrozowicz, WojciechRosik, StanislawWójcik, Marek L.. (2006) - In: Dolny Slask. Monografia historyczna S. 15-187

64Buchbeitrag  W sprawie genezy i funkcji tzw. nowych miast na Slasku w XIII - XIV wieku
Rosik, Stanislaw. (2006) - In: Procesy lokacyjne miast w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 247-256

65Buchbeitrag  Dokad siegaja pamiecia slowianscy starcy z Kroniki Helmolda? Refleksje na marginesie dyskusji nad historiografia XI i XII wieku
Rosik, Stanislaw. (2006) - In: Starosc - wiek spelnienia. Funeralia Lednickie, spotkanie 8 S. 233-236

66Buchbeitrag  'In omni christiana religione et observatione obedientes sint': Prawa i zwyczaje barbarzynców w obliczu chrystianizacji na przykladzie misji sw. Ottona na Pomorzu
Rosik, Stanislaw. (2006) - In: Kultura prawna w Europie Srodkowej S. 146-154

67Buchbeitrag  Die vorchristliche Religion der Westslaven in der historischen Forschung seit 1800
Rosik, Stanislaw. (2005) - In: Auf dem Weg zum 'Germania Slavica'-Konzept S. 15-26

68Buchbeitrag  Zur polnischen Übersetzung der Chronik des Thietmar von Merseburg.
Rosik, Stanislaw. (2005) - In: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2003-2004 S. 27-38

69Buchbeitrag  "Causa computandi". W sprawie mozliwosci interpretacji symboliki liczb w dwunastowiecznych przekazach o chrystianizacji Pomorzan
Rosik, Stanislaw. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 473-477

70Buchbeitrag  Quae conventio Christi ad Belial? Konfrontacja duchowych poteg w sredniowiecznej teologii (na przykladzie lacinskich przekazów o przedchrzescijanskiej religii Slowian i ich chrystianizacji)
Rosik, Stanislaw. (2005) - In: Sacrum. Obraz i funkcja w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 115-125

71Artikel  "Causa computandi": w sprawie mozliwosci interpretacji symboliki liczb w dwunastowiecznych przekazach o chrystianizacji Pomorzan
Rosik, Stanislaw. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 473-477

72Buchbeitrag  Die sächsischen Chronisten Widukind von Corvey und Thietmar von Merseburg über Anfänge Polens und Schlesiens
Rosik, Stanislaw. (2005) - In: Niedersachsen - Niederschlesien. Der Weg beider in die Geschichte S. 19-35

73Buchbeitrag  The Pomeranian mission of St Otto of Bamberg. Remarks on the doctrine and practice of christianisation
Rosik, Stanislaw. (2004) - In: Christianization of the Baltic Region S. 167-173

74Buchbeitrag  In sola missa non est contenta ducissa... Zycie liturgiczne w zywocie sw. Jadwigi slaskiej
Rosik, Stanislaw. (2004) - In: Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich S. 177-190

75Buchbeitrag  Policefalizm slowianskich idoli - rzecz i idea, ale czy ich wedrówka? W kregu rozwazan nad kultem Trzyglawa
Rosik, Stanislaw. (2004) - In: Wedrówki rzeczy i idei w sredniowieczu. Spotkania Bytomskie V S. 85-93

76Buchbeitrag  Poczatki Polski w kronikach niemieckich X-XI w. (w kregu wiadomosci Widukinda z Korwei)
Rosik, Stanislaw. (2004) - In: Kolory i struktury redniowiecza S. 235-252

77Buchbeitrag  Misje i oswobodzenia jenców - od Cyryla i Metodego do Ottona z Bambergu [Missionen und Befreiung der Gefangenen - von Cyrillus und Methodius bis Otto von Bamberg]
Rosik, Stanislaw. (2004) - In: Curatores pauperum. Zrodla i tradycje kultury charytatywnej Europy S. 330-336

78Artikel  O tym, jak kronikarz Thietmar w relacji o Boleslawie Chrobrym wspial sie na wyzyny obiektywizmu, czyli na tropie intencji autora w "swiecie tekstu"
Rosik, Stanislaw. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 170 (2004) S. 59-62

79Buchbeitrag  'Pauper et modicus, collegio pauperum aggregatus': Der anonyme Hagiograph der Hl. Hedwig von Schlesien als Theologe ; Beobachtungen aufgrund der 'Vita sanctae Hedvigis'
Rosik, Stanislaw. (2004) - In: Slaska republika uczonych Tl. 1 S. 55-65

80Buchbeitrag  Slowianie
Parczewski, MichalRosik, StanislawKurnatowska, ZofiaFilipowiak, Wladyslaw. (2003) - In: U zródel Polski do roku 1038 S. 122-143

81Buchbeitrag  Opolini, Golensizi, Lupiglaa. Ziemia opolsko-raciborska we wczesnym sredniowieczu (uwagi w sprawie dyskusji historyków)
Rosik, Stanislaw. (2003) - In: Sacra Silenti provincia 800 lat dziedziczonego ksiestwa opolskiego (1202-2002) S. 27-36

82Buchbeitrag  Polabskie wladztwo "ksiecia demonów". Teologiczne uwarunkowania opisów poganskich wierzen i kultu w przekazach o religii Slowian
Rosik, Stanislaw. (2003) - In: Studia z historii sredniowiecza (2003) S. 7-21

83Buchbeitrag  Homo oeconomicus pod wladza ksiecia (na przykladzie tkaczy z wroclawskiego Nowego Miasta w XIII-XIV w.).
Rosik, Stanislaw. (2003) - In: Korzenie srodkowoeuropejskej i górnoslaskiej kultury gospodarczej S. 287-293

84Buchbeitrag  Wroclawskie Nowe Miasto: przegrany konkurent, zbuntowany satelita metropolii... czy intratna posada dla Gerharda z Glogowa
Rosik, Stanislaw. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 123-134

85Buchbeitrag  Christianisierungsprozeß in Schlesien am Anfang des 11. Jahrhunderts nach der Chronik des Thietmar von Merseburg
Rosik, Stanislaw. (2002) - In: Geschichte des christlichen Lebens im schlesischen Raum S. 191-198

86Buchbeitrag  Motyw slezanski w "Kronice" Thietmara
Rosik, Stanislaw. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 45-52

87Buchbeitrag  "Sponsae Christi" oraz "dii manu facti" w Kronice Thietmara. Elementy konwencji dziejopisarskiej w sluzbie historiologii
Rosik, Stanislaw. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 415-421

88Buchbeitrag  Sacrum Pomorzan "w oczach" sw. Ottona z Bambergu (w kregu chrzescijan'skiej interpretacji religii slowian)
Rosik, Stanislaw. (2001) - In: Z dziejow chrzescijanstwa na Pomorzu (2001) S. 43-77

89Buchbeitrag  Awans Slonca w mitologii przedchrzescijanskich Slowian na tle przemian spoleczno-politycznych
Rosik, Stanislaw. (2000) - In: Czlowiek, sacrum, srodowisko S. 49-59

90Buchbeitrag  "...omnique conversacionis perfectione Falderense illud collegium primitu claruerit..." Kanonicy z Faldery (Neumünster) w Helmolda Kronice Slowian
Rosik, Stanislaw. (2000) - In: Klasztor w miescie sredniowiecznym i nowozytnym S. 377-382

91Buchbeitrag  Reinbern - Salsae Cholbergiensis ecclesiae episcopus.
Rosik, Stanislaw. (2000) - In: Salsa Cholbergiensis S. 85-93

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.