RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Rymar, Edward«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Rymar, Edward

RI opac: 351 Einträge

1Monographie  Slownik historyczny nowej marchii w Sredniowieczu (Vol. 1-2)
Rymar, Edward. - Chojna (2016)

2Monographie  Wojny i spory pomorsko-brandenburskie w XV - XVI wieku
Rymar, Edward. - Zabrze (2012)

3Monographie  Pyrzyce i okolice poprzez wieki
Rymar, Edward. - Pyrzyce (2009)

4Monographie  Klucz do ziem polskich: Czyli dzieje Ziemi Lubuskeij az. po jej utrate; przez Piastów i ugruntowanie wladzy margrabiów brandenburskich [ Der Schlüssel zu den polnischen Ländern, oder die Geschichte des Lebuser Landes bis zu dessen Verlust durch die Piasten und der Festigung der Herrschaft der Brandenburger]
Rymar, Edward. - Gorzów Wielkopolski (2007)

5Monographie  Der heilige Brunnen: Oder die Missionsreise Ottos von Bamberg, des Schutzheiligen von Pyritz und das Andenken an ihn im Lauf der Jahrhunderte ; Anlässlich der 880-Jahrfeier der Pyritzer Massentaufe von 1124
Rymar, Edward. - Pyrzyce (2006)

6Monographie  Wielka podróz. wielkiego ksiecia. Wyprawa Boguslawa X Pomorskiego na niemiecki dwór królewski, do Ziemi Swietej i Rzymu (1496-1498)
Rymar, Edward. - Szczecin (2004)

7Sammelwerk  Pomorze militarne XII - XXI wiek (Vol. 1-2)
Kozlowski, KazimierzRymar, Edward [Hrsg.]. - Szczecin (2004 - 2006)

8Monographie  Trzy relacje o wojnie pomorsko-brandenburskiej z lat 1478 - 1479: Anonim - Wilwolt von Schaumburg - Tomasz Kantzow ; praca wydana na sesje naukowa "Pomorze militarne XII - XXI wiek", Szczecin 27 listopada 2003 r.
Rymar, Edward. - Szczecin (2003)

9Monographie  Biskupi, mnisi, reformatorzy: Studia z dziejów diecezji kamien'skiej [ Bischöfe, Mönche, Reformatoren. Studien zur Geschichte der Diözese Kammin]
Rymar, Edward. - Szczecin (2002)

10Sammelwerk  Studia i materialy z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa: Szkice historyczne [ Studien und Materialien zur Geschichte der Neumark und Landsbergs an der Warthe]
Rymar, Edward. - Gorzów (1999)

11Monographie  Rodowód ksiazat pomorskich [Genealogie der pommerschen Herzöge] (Vol. 1-2)
Rymar, Edward. - Szczecin (1995)

12Monographie  Rodowód ksiazat pomorskich (Vol. 1-2)
Rymar, Edward. - Szczecin (1995)

13Monographie  Bibliografia regionu pyrzyckiego, t. 2.: Druki polskie 1847-1890
Rymar, Edward. - Pyrzyce (1981)

14Monographie  Bibliografia regionu Pyrzyckiego, t. 1.: Druki obcojezyczne XVI w. - 1978
Rymar, Edward. - Pyrzyce (1980)

15Monographie  O ksiestwie slawiensko-slupskim w XII-XIII wieku
Rymar, Edward. - Pyrzyce [u.a.] (1976)

16Monographie  Poczatki i rozwój Pyrzyc
Rymar, Edward. - Pyrzyc (1964)

17Buchbeitrag  Parafia w Gorzowie i jej kosciól Mariacki w swietle sredniowiecznych dokumentów
Rymar, Edward. (2021) - In: W glównym nurcie dziejów. Katedra Wniebowziecia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od konca XIII wieku do roku 2017 S. 331-358

18Artikel  Wielki dzien Skalina (7 IV 1269), poczatki Choszczna i pomorskich von Kleistów. W tle konflikt ksiecia Barnima I, jego rycerstwa z ziemi stargardzkiej i cystersów kolbackich z joannitami oraz interwencja margrabiów brandenburskich w zlewni lewobrzezn [Skalin's great day (7th April 1269), origins of Choszczno and the Pomerania's von Kleists. In the background conflict of Duke Barnim I, his knights from the Stargard Land and the Cistercians from Kolbacz with the Joannites, and intervention of the ....]
Rymar, Edward. (2021) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 36, 1 (2021) S. 31-67

19Buchbeitrag  Promnitzowie, Kerwulfowie i Kawelowie, prominenci Gorzowa z XV-XVI wieku (na marginesie ksiazki prof. Joachima Zdrenki o dawnych inskrypcjach powiatu gorzowskiego
Rymar, Edward. (2021) - In: W glównym nurcie dziejów. Katedra Wniebowziecia NMP w Gorzowie Wielkopolskim od konca XIII wieku do roku 2017 S. 261-280

20Artikel  Jeszcze o zbrodni rogozinskiej i granicy miedzy Polska a Brandenburgia na Noteci w XIII-XIV wieku [More on the Rogozno Crime and the Border between Poland and Brandenburg on the River Notec in the Thirteen and Fourteenth Centuries]
Rymar, Edward. (2020) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 24 (2020) S. 350-390

21Artikel  Kim byli Kaszubi, Pomorzanie i Sasi, uczestnicy wojny domowej w Polsce w 1383 r. [Who Were the Kashubs (Kashubians), the Pomeranians and the Saxons, Who Participated in the Civil War in Poland in 1383]
Rymar, Edward. (2019) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 26 (2019) S. 13-28

22Artikel  Msciwoj II jako lennik margrabiów brandenburskich (w latach 1269-1273) [Mestwin II as a vassal of Brandenburg margraves (in the years 1269-1273)]
Rymar, Edward. (2019) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 23 (2019) S. 216-244

23Artikel  Fortyfikacje Gorzowa w swietle zachowanych zródel sredniowiecznych i ich nowozytne losy [The Fortifications of Gorzów in the Light of the Existing Medieval Sources and their Fate in Modern Times ...]
Rymar, Edward. (2019) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 26 (2019) S. 29-40

24Artikel  Lewobrzezny Gorzów i tzw. Marchia Gorzowska nominalnie w panstwie polskim (do 1793 roku) [The Left-Bank Gorzów (German: Landsberg) and the So-Called Gorzów March, nominally within the Polish State (up to 1793) ]
Rymar, Edward. (2018) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 25 (2018) S. 13-54

25Artikel  Rola Nowej Marchii w rabunkowej dzialalnosci braci Maternów w latach 1495-1507 (W 520-lecie napadu na kupców gdanskich pod Nowogardem) [The Role of the New March in the Wasteful Exploitation Conducted by the Matern Brothers in the Years 1495-1507. (on the 520th Anniversary of the Assault on Gdansk Merchants near Nowogard) ]
Rymar, Edward. (2018) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 25 (2018) S. 55-76

26Artikel  Pomorskie i polskie watki w dzialalnosci i twórczosci Johannesa de Kitzschera (ok. 1460/65-1521)
Rymar, Edward. (2017) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 21 (2017) S. 150-177

27Artikel  Termin i okolicznosci utraty i rezygnacji ksiestwa pomorskiego z ziem barnimskiej, teltowskiej i poludniowej ziemi wkrzanskiej (1180-1230)
Rymar, Edward. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 19 (2016) S. 157-178

28Artikel  Promnitzowie, Kerwulfowie i Kawelowie, prominenci Gorzowa z XV-XVI wieku (na marginesie ksiazki prof. Joachima Zdrenki o dawnych inskrypcjach powiatu gorzowskiego) [Kerwulf and Kawel, the Prominent Families of Gorzów in the 15th and 16th Centuries (Commentaries on the Book by Professor Joachim Zdrenka on the Ancient Inscriptions of the Gorzów County) ]
Rymar, Edward. (2016) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 23 (2016) S. 35-48

29Artikel  Wyjscie z zascianka, czyli o podrózy Boguslawa X do Niemiec, Wloch i Ziemi Swietej raz jeszcze (Suplement 3)
Rymar, Edward. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 20 (2016) S. 147-170

30Artikel  Niektóre rody rycerskie Nowej Marchii [Some Knightly Families in the New March]
Rymar, Edward. (2015) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 22 (2015) S. 193-226

31Artikel  Jeszcze raz o pomorskim obszarze trybutarnym w IX-XIV wieku. W zwiazku z polemicznym wystapieniem Gerarda Labudy w 2007 roku
Rymar, Edward. (2014) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 18 (2014) S. 355ff.

32Artikel  Brandenbursko-wielkopolska bitwa pod Mysliborzem (1278)
Rymar, Edward. (2014) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 21 (2014) S. 65-72

33Artikel  Pogranicze Nowej Marchii z Polska w latach 1454-1535
Rymar, Edward. (2014) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 21 (2014) S. 41-50

34Artikel  Ksiestwa zachodniopomorskie w pierwszym okresie wplywów dunskich (1187-1211) .
Rymar, Edward. (2013) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 17 (2013) S. 143-180

35Artikel  Kolejne rodziny rycerskie ziemi chojenskiej, trzcinskiej i mieszkowickiej w sredniowieczu: Fiddichow, Plötz, Schwarzenholtz, Uchtdorf, Steinbeck, Werbelow, Werben, Witte
Rymar, Edward. (2013) - In: Rocznik chojenski Bd. 5 (2013) S. 85-112

36Artikel  Jeszcze o templariuszu Henningu z Wartenberga, jego pochodzeniu i kregu krewniaczym. Post scriptum do rozprawy Marka Smolinskiego
Rymar, Edward. (2013) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 17 (2013) S. 287ff.

37Artikel  Sonnewaldowie z Königswalde, czyli poczatki Lubniewic
Rymar, Edward. (2013) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 20 (2013) S. 23-37

38Artikel  Czelinsko-klosowski ród Mornerów w wiekach srednich
Rymar, Edward. (2012) - In: Rocznik chojenski Bd. 4 (2012) S. 81-92

39Artikel  Nazwy wodne prawobrzeznej dolnej Warty miedzy Santokiem i Kostrzynem [Gewässernamen am rechten Ufer der unteren Warthe]
Rymar, Edward. (2012) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 19 (2012) S. 23-77

40Buchbeitrag  Pierwsze stulecie zachodniopomorskiego miasta Nowogard (do konca XIV w.)
Rymar, Edward. (2012) - In: Pierwsze spotkanie Kulickie poswiecone dziejom ziemi Nowogardzkiej S. 19-40

41Artikel  Dawne mlyny, folusze i tartaki w ziemi chojenskiej i mieszkowickiej
Rymar, Edward. (2012) - In: Rocznik chojenski Bd. 4 (2012) S. 59-80

42Artikel  Nowa Marchia wobec wojen husyckich i roszczen brandenburskich: kryzys przysiegowy (1426-1432)
Rymar, Edward. (2012) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 19 (2012) S. 11-22

43Artikel  Zamek, miasteczko i przejs'cie graniczne w Drawie w Starym Osiecznie przed wiekami [Das Schloss, die Stadt und der Grenzübergang an der Drawe in der Gemeinde Hochzeit (Stare Osieczno) durch die Jahrhunderte]
Rymar, Edward. (2012) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 19 (2012) S. 343-351

44Artikel  Zaginione miejscowosci ziemi chojenskiej i mieszkowickiej.Cz. 3. Parchnica, "Patrów", Parnakel (troszynski)Parnakel (cedynski), "Slonski Gród" kolo Trzcinska
Rymar, Edward. (2012) - In: Rocznik chojenski Bd. 4 (2012) S. 381-384

45Artikel  Duchowni i koscioly Stargardu w Repertorium Germanicum za lata 1378-1471 [Die Geistlichen und die Kirchen in Stargard in Repertorium Germanicum für die Jahre 1378-1471]
Rymar, Edward. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 33-52

46Artikel  Podchojenska rodzina rycerska von Sack (Saccus, Sak, Secken)w sredniowieczu.
Rymar, Edward. (2011) - In: Rocznik chojenski Bd. 3 (2011) S. 49-60

47Artikel  Jeszcze raz o datacji i okolicznos'ciach zawarcia polsko-brandenburskiego ukladu landsberskiego (gorzowskiego)
Rymar, Edward. (2011) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 18 (2011) S. 31-43

48Artikel  Jeszcze o kliku sredniowiecznych rodach rycerskich z okolic Gorzowa
Rymar, Edward. (2011) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 18 (2011) S. 231-236

49Artikel  Czy Zitarigroda z 1124 roku to Stargard nad Ina? [Zitarigroda aus dem Jahr 1124 Stargard an der Ihna?]
Rymar, Edward. (2011) - In: Stargardia Bd. 6 (2011) S. 13-24

50Artikel  Rola i znaczenie miasta Königsberg / Chojna w sredniowiecznych dziejach Nowej Marchi
Rymar, Edward. (2011) - In: Rocznik chojenski Bd. 3 (2011) S. 21-48

51Artikel  Zaginione miejscowosci ziemi chojenskiej i mieszkowickiej.Cz. 2. "Krzymowo", "Brewce", "Sarbiewo"
Rymar, Edward. (2011) - In: Rocznik chojenski Bd. 3 (2011) S. 271-276

52Artikel  Jurysdykcja koscielna na ziemiach pogranicza pomorsko-wielkopolskiego: archidiakonaty nowomarchijskie (XIV - XV w.)
Rymar, Edward. (2011) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 18 (2011) S. 45-68

53Artikel  Rodzina rycerska von Sydow w sredniowieczu (w ziemichojenskiej w szczególnosci)
Rymar, Edward. (2010) - In: Rocznik chojenski Bd. 2 (2010) S. 27-50

54Artikel  Pralatura kapituly kamienskiej w XII - XVI wieku. 4. Tesauraiusze, witztumowie, struktuariusze
Rymar, Edward. (2010) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 54 (2010) S. 7-33

55Artikel  Klasztor chojenskich augustianów
Rymar, Edward. (2010) - In: Rocznik chojenski Bd. 2 (2010) S. 6-26

56Artikel  Materialy do slownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego w sredniowieczu: Poludniowa polac obecnego powiatu stargardzkiego (gm. Stargard, Dolice)
Rymar, Edward. (2010) - In: Stargardia Bd. 5 (2005/09) S. 405-430

57Artikel  Kilka mniej znanych rodów rycerskich ziemi gorzowskiej i mysliborskiej w sredniowieczu
Rymar, Edward. (2010) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 17 (2010) S. 363-374

58Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (Dokumentacja, identyfikacja, lokalizacja). 6. Zlewnia Drawy. Uzupe?nienia.
Rymar, Edward. (2010) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 25, 2 (2010) S. 129-153

59Buchbeitrag  Wojna z Brandenburgs (1299) przyczyna, upadku rzadów Wíadyslawa Lokietka?
Rymar, Edward. (2010) - In: FS Kazimierz Jasinski (2010) S. 141-166

60Buchbeitrag  "Vorbothe de Mogulicz alias Virsebant de Smochaw", czyli przyczynek do biografii Grzymality Wierzbiety ze Smogulca i dziejów Wielkopolski w latach 1380-1383
Rymar, Edward. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 765-774

61Artikel  Wierzbno: Miejskie tradycje wsi nad Miedwiem.
Rymar, Edward. (2010) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 25, 2 (2010) S. 7-26

62Artikel  Brandenburscy Wittelsbachowie na dzisiejszich ziemiach polskich, zwlaszcza w Nowej Marchii na Pomorzu w latach 1323 - 1373 (itinerarium). 2. poprawione i uzupelnione
Rymar, Edward. (2009) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 16 (2009) S. 9-46

63Buchbeitrag  Grodowy Gorzebadz na przelomie XIII i XIV w. Przyczynek do poznawania pewnego konfliktu pomorsko-pomorskiego
Rymar, Edward. (2009) - In: Pielgryzmi, pogrobowcy, prebendarze S. 147-172

64Buchbeitrag  Ksiestwa zachodniopomorskie, zwlaszcza ich polac zaodrzanska, u schylku dominacji duriskiej (1215-1223/28)
Rymar, Edward. (2009) - In: FS Kazimierz Bobowski S. 323-340

65Artikel  Waldensi z "kacerskich" okolic Chojny w XIV - XV wieku
Rymar, Edward. (2009) - In: Rocznik chojenski Bd. 1 (2009) S. 7-33

66Artikel  Pralatura kapituly kamienskiej w XII-XVI wieku. 2: Dziekani
Rymar, Edward. (2009) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 53, 2 (2009) S. 7-23

67Artikel  Ród von Uchtenhagen
Rymar, Edward. (2009) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 16 (2009) S. 327-342

68Buchbeitrag  Brandenburgia a Pomorze Gdanskie do poczatków XIV wieku
Rymar, Edward. (2009) - In: "Rzez gdanska" z 1308 roku w swietle najnowszych badan S. 50-63

69Artikel  Pralatura kapituly kamienskiej w XII-XVI wieku. 1: Prepozyci
Rymar, Edward. (2009) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 53, 1 (2009) S. 5-30

70Artikel  Kilka mniej znanych rodów rycerskich ziemi gorzowskiej w sredniowieczu
Rymar, Edward. (2008) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 15 (2008) S. 253-260

71Artikel  Wladcy Brandenburgii (Askanczycy) na dzisiejszych ziemiach polskich, zwlaszcza w Nowej Marchii i na Pomorzu w latach 1200 - 1319 (itinerarium)
Rymar, Edward. (2008) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 15 (2008) S. 17-40

72Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (dokumentacja, identyfikacja, lokalizacja). IX: Zlewnia dolnej Noteci miedzy Drezdenkiem (ujsciem Drawy) i Santokiem
Rymar, Edward. (2008) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 52, 2 (2008) S. 109-145

73Artikel  Itinerarium ksiazat pomorskich Barnima I (1220/1221-1278) i Warcislawa III (1219/1220-1264)
Rymar, Edward. (2008) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 52, 4 (2008) S. 5-27

74Buchbeitrag  Jedna bitwa pomorsko-brandenburska na Kremskiej Grobli (w 1412 r.) i bitwa Barnima III ksiecia szczecinskiego z Wedlami (w 1332 r.)
Rymar, Edward. (2008) - In: Kaci, swieci, templariusze S. 227-263

75Artikel  Postne (Bothscowe) i Ostrowieckie (Ostrovyz). Dwa jeziora z nadania Boleslawa Poboznego dla chwarszczanskich templariuszy (1259)
Rymar, Edward. (2007) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 14 (2007) S. 317-321

76Artikel  Itinerarium ksiazat zachodniopomorskich: Boguslawa IV (1278 - 1309) i Warcislawa IV (1309 - 1326)
Rymar, Edward. (2007) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 51 (2007) S. 5-53

77Buchbeitrag  Dzinisz (Dionizy) "Madry" von der Osten (okolo 1414 - 1477): Pan feudalny, kondotier, urzednik brandenburski i dyplomata pomorski ze schylku sredniowiecza
Rymar, Edward. (2007) - In: Odkrywcy, princepsi, rozbójnicy S. 171-215

78Artikel  Duchowni z Gorzowa i Kostrzyna w Repertorium Germanicum i Repertorium Poenitentiariae Germanicum
Rymar, Edward. (2007) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 14 (2007) S. 283-288

79Artikel  Trzcinsko w sredniowieczu [Bad Schönfließ im Mittelalter]
Rymar, Edward. (2007) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 51, 3 (2007) S. 101-123

80Artikel  Lasy gorzowskie w wiekach srednich i ich nazwy
Rymar, Edward. (2007) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 14 (2007) S. 119-134

81Artikel  Kolegiata w Mysliborzu i sklad jej kapituly (XIII-XVI w.)
Rymar, Edward. (2006) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 13 (2006) S. 9-45

82Artikel  Materialy do slownika geograficzno-historycznego Pomorza Zachodniego w sredniowieczu: Poludniowa polac obecnego powiatu stargardzkiego (gm. Stargard, Dolice)
Rymar, Edward. (2006) - In: Stargardia Bd. 4 (2004) S. 349-376

83Artikel  O prawach Królestwa Niemieckiego i Marchii Brandenburskiej do zwierzchnictwa nad calym Porzem
Rymar, Edward. (2006) - In: Roczniki historyczne Bd. 72 (2006) S. 7-51

84Buchbeitrag  Dzinisz (Dionizy) "Madry" von der Osten (okollo 1414-1477). Pan feudalny, kondotier, urzednik brandenburski i dyplomata pomorski ze schylku sredniowiecza
Rymar, Edward. (2006) - In: Krzyzacy szpitalnicy kondotierzy S. 201-249

85Artikel  Poczatki i herb miasta Dobiegniewa
Rymar, Edward. (2006) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 13 (2006) S. 47-53

86Buchbeitrag  Nowa Marchia w Pomeranii Tomasza Kantzowa
Rymar, Edward. (2006) - In: Nowa Marchia. Prowincja zapomniana, wspólne korzenie S. 49-57

87Buchbeitrag  Wybrane parafie wiejskie Biskupstwa Kamienskiego miedzy Leba a Swina w 'Repertorium Germanicum (z lat 1378 - 1471)
Rymar, Edward. (2006) - In: Dzieje wsi pomorskiej 5 S. 67-78

88Buchbeitrag  Przemarsz polskich zacieznych przez Nowa Marchie w 1467 roku
Rymar, Edward. (2006) - In: FS Edward Wlodarczyk S. 49-60

89Buchbeitrag  Jeszcze o kamienskich Loytsinach i szczecinskich Loitzach
Rymar, Edward. (2005) - In: Komturzy, rajcy, zupani S. 537-538

90Artikel  Boleszkowicie: Powiklane losy i miasteczkowe tradycje w okresie sredniowiecza [Fürstenfelde. Das verwickelte Schicksal und die Stadttraditionen im Mittelalter]
Rymar, Edward. (2005) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 49 (2005) S. 31-57

91Buchbeitrag  Manteufflowie pomorscy z XIII-XIV wieku
Rymar, Edward. (2005) - In: Komturzy, rajcy, zupani S. 317-341

92Artikel  Losy nadnoteckiego pogranicza wielkopolsko-nowomarchijskiego kolo Drezdenka (XIV-XVI w.).
Rymar, Edward. (2005) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 12 (2005) S. 15-32

93Buchbeitrag  Posiadlosci zachodniopomorskich Manteufflów w sredniowieczu (XIII - XVI wiek)
Rymar, Edward. (2005) - In: Dzieje wsi pomorskiej 4 S. 35-48

94Buchbeitrag  Rycerskie (?) pochodzenie szczecinskiego i gdanskiego rodu kupiecko-bankierskiego Loitzów.
Rymar, Edward. (2004) - In: Mieszczanie, wasale, zakonnicy S. 173-204

95Artikel  Ziema gorzowska w Ksiedze ziemskiej z 1337 roku
Rymar, Edward. (2004) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 11 (2004) S. 9-26

96Buchbeitrag  Ksiazeta zachodniopomorscy wobec obronnosci swego panstwa w XII-XVII wieku
Rymar, Edward. (2004) - In: Pomorze militarne XII - XXI wiek Tl. 1 S. 11-38

97Buchbeitrag  Wojny na Pomorzu Zachodnim i wojenne czyny Pomorzan poza Pomorzem XII - poczatek XVII wieku (Kalendarium)
Rymar, Edward. (2004) - In: Pomorze militarne XII - XXI wiek Tl. 1 S. 133-174

98Artikel  Malo znamy wenecki list Boguslawa X do meklenburskiego szwagra w 1497 roku [ Der wenig bekannte Brief Bogislaws X. an seinen mecklenburgischen Schwager im Jahre 1497]
Rymar, Edward. (2004) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 48 (2004) S. 203-210

99Artikel  Zwiazki dominikania Jana Falkenberga z Pomorzem Zachodnim: Przyczynek do biografii oslawionego oszczercy w przekazie Jana Dlugosza [Die Verbindungen des Dominikaners Johannes Falkenberg mit Vorpommern. Beitrag zur Biographie des verrufenen Verleumders in der Überlieferung von Johannes Dlugosz]
Rymar, Edward. (2004) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 48 (2004) S. 7-18

100Artikel  Kolinska komturia na tle dawnych dziejów stargardzkich joannitów.
Rymar, Edward. (2003) - In: Stargardia Bd. 3 (2003) S. 49-69

101Buchbeitrag  Pomorskie wyprawy zbrojne na luzyce i Brandenburgie w latach 1178-1180
Rymar, Edward. (2003) - In: FS Tadeusz Bialecki S. 77-102

102Buchbeitrag  Terytorium usque in Vurta fluvium, czyli Pomorze obszarem trybutarnym Niemiec za Mieszka I [Das Territorium usque in Vurta Fluvium, d.h. Pommern als tributpflichtiges Gebiet Deutschlands zur Zeit Mieszkos I]
Rymar, Edward. (2003) - In: Biskupi, lennicy i zeglarze S. 189-226

103Artikel  Nadzwyczajne obnizenie podatków w Gorzowie za sprawa króla dunskiego. Przyczynek do itinerarium Ludwika Wittelsbacha (1349)
Rymar, Edward. (2003) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 10 (2003) S. 23-25

104Artikel  Król Danii, Szwecji i Norwegii Eryk slupski w Gorzowie (1423)
Rymar, Edward. (2003) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 10 (2003) S. 27-29

105Artikel  Sredniowiecznymi sladami Zydów w miastach Nowej Marchii. [Auf der Spur der mittelalterlichen Juden in der Städten der Neumark.]
Rymar, Edward. (2002) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 46 (2002) S. 7-19

106Artikel  Pierwsze generacje pomorskich Borków, XII - XIV w. [ Die ersten Generationen des Geschlechts von Borcke in Pommern, 12. - 14. Jahrhundert]
Rymar, Edward. (2002) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 46 (2002) S. 7-34

107Artikel  Komandoria chwarszczanska templariuszy i joannitów (1232-1540)
Rymar, Edward. (2002) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 9 (2002) S. 11-36

108Artikel  "Stolec" (Stolzenburg) - Rózanki to gorzowskie czy zawsze zamek kolo Morynia?
Rymar, Edward. (2002) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 9 (2002) S. 249-253

109Buchbeitrag  Güntersbergowie. Szczecinski rajca - morderca; polskiego króla. Poczatki kariery rodu
Rymar, Edward. (2002) - In: Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze S. 99-126

110Buchbeitrag  Boleslaw Krzywousty, trybutariusz i lennik niemiecki z Pomorza i roztocza odrzanskiego (1135)
Rymar, Edward. (2002) - In: FS Zdzislaw Chmielewski S. 243-267

111Artikel  Slask jako obszar trybutarny Rzeszy Niemieckiej (Czech).
Rymar, Edward. (2002) - In: Studia zachodnie Bd. 6 (2002) S. 63-90

112Artikel  Datacja ukladu templariuszy z margrabiami brandenburskimi w sprawie komandorii chwarszczanskiej i mysliborskiej (31 XII 1262)
Rymar, Edward. (2001) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 8 (2001) S. 311-315

113Artikel  Sredniowieczna prepozytura biskupstwa poznanskiego w Kaliszu Pomorskim
Rymar, Edward. (2001) - In: Przeglad zachodniopomorski , 1 (2001) S. 21-38

114Artikel  Itinerarium ksiecia szczecinskiego Ottona I i jego syna Barnima III (1294-1345) [Ein Itinerarium des Stettiner Herzogs Otto I. und seines Sohnes Barnim III. (1294-1345)]
Rymar, Edward. (2001) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 45 (2001) S. 85-130

115Artikel  Rycerstwo Nowej Marchii w czasach margrabiego Jana kostrzynskiego
Rymar, Edward. (2001) - In: Rocznik lubuski Bd. 27, 1 (2001) S. 13-55

116Buchbeitrag  Obecnosc zolnierza polskiego na Pomorzu Zachodnim od polowy XII wieku do drugiej wojny swiatowej
Rymar, Edward. (2001) - In: Zolnierz polski na Pomorzu Zachodnim X-XX wiek S. 89-112

117Artikel  Miedzy wojna glodowa i golubska czyli Sciana wschodnia krzyzackiej Nowej Marchii a Polska w latach 1414-1422/23
Rymar, Edward. (2001) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 16, 3 (2001) S. 41-75

118Artikel  Rudolf von Dewitz - jeden z gorzowskich landratów
Rymar, Edward. (2001) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 8 (2001) S. 309-310

119Artikel  Gorzów w drugiej polowie XV w.
Rymar, Edward. (2001) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 8 (2001) S. 11-18

120Buchbeitrag  Dzialania militarne na Pomorzu Zachodnim i w Nowej Marchii w wiekach srednich
Rymar, Edward. (2001) - In: Dzialania militarne na Pomorzu S. 41-71

121Buchbeitrag  Przybyslaw
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 223

122Buchbeitrag  Sanne de (rodzina)
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 305

123Buchbeitrag  Wobbermin - Wigger
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. ??

124Buchbeitrag  Rimbald
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 256

125Buchbeitrag  Wardenberg, rodzina
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 588

126Buchbeitrag  Swietobor I
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 499

127Buchbeitrag  Warcislaw X
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 588

128Buchbeitrag  Warcislaw I
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 587

129Buchbeitrag  Sygwin
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 441

130Buchbeitrag  Scheele (Luscus) rodzina
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 313

131Buchbeitrag  Racibor I ksiaze zachodnio-pomorski
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 232

132Buchbeitrag  Racibor I
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 232

133Buchbeitrag  Pawell (Paul), rodzina
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 44

134Buchbeitrag  Wussow Jan
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 650-651

135Artikel  Wojna gorzowsko-glogowska
Rymar, Edward. (2000) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 7, 2 (2000) S. 21-23

136Buchbeitrag  Swietobor Mlodszy
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 327

137Buchbeitrag  Stefan Rozwarowicz Niemicy
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 384

138Buchbeitrag  Warcislaw IV, Warcislaw VI, Warcislaw X ks. wologoscy - Wardenbergowie
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 588

139Buchbeitrag  Przysnibor
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 226

140Buchbeitrag  Swietoborzyce
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 500

141Artikel  'Transgranicznej historii Gorzowa' uzupelnienie nowe, polemiczne
Rymar, Edward. (2000) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 7, 2 (2000) S. 167-171

142Buchbeitrag  Wussow (rodzina)
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 650

143Artikel  Epitafium oficera twierdzy kostrzynskiej w bibliotece pyrzyckiej
Rymar, Edward. (2000) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 7, 1 (2000) S. 76-77

144Buchbeitrag  Rozwar
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 269-270

145Buchbeitrag  Sieciech (Mlodszy)
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 327

146Buchbeitrag  Warcislaw (III) Mlodszy Swietoborzyc
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 587

147Artikel  Szczecinska kariera rodu Mellentinów i ich powinowatych
Rymar, Edward. (2000) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 44, 1 (2000) S. 33-48

148Artikel  Holenderski hrabia - "przyjaciel" ksiecia dyminskiego Warcislawa III
Rymar, Edward. (2000) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 15 (2000) S. 139-145

149Buchbeitrag  Rode
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 260

150Buchbeitrag  Wojciech
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 622

151Buchbeitrag  Racimar Milovic
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 232

152Buchbeitrag  Pawel, proboszcz szczecinski
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 45

153Buchbeitrag  Wyszak, mozny szczecinski
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 655

154Buchbeitrag  Warcislaw I. Warcislaw (Mlodszy) Swietoborzyc
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 587

155Artikel  Spór graniczny ksiestwa zachodniopomorskiego z Nowa Marchia nad dolna Rurzyca (XIII-XVII w.). - [Der Grenzstreit des westpommerschen Herzogtums mit der Neumark am Unterlauf der Röhrike (13.-17. Jahrhundert)]
Rymar, Edward. (2000) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 44 (2000) S. 27-38

156Buchbeitrag  Warcislaw IV
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 588

157Buchbeitrag  Wessel (rodzina)
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 597

158Buchbeitrag  Warcislaw VI
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 588

159Artikel  Polsko-litewska wyprawa zbrojna do Marchii Brandenburskiej w 1326 r
Rymar, Edward. (2000) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 7 (2000) S. 21-44

160Buchbeitrag  Sieciech Mlodszy
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 327

161Buchbeitrag  Panten
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 28

162Buchbeitrag  Warcislaw (II) Swietoborzyc
Rymar, Edward. (2000) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 2 S. 587-588

163Artikel  Przywilej krzyzackiego wójta Nowej Marchii Baldwina Stala z 1408 r. dla soltysa gorzowskiego
Rymar, Edward. (1999) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 6, 2 (1999) S. 31-36

164Buchbeitrag  Matylda ks. szczecinska
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 595

165Buchbeitrag  Jakub wojski szczecinski
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 384

166Buchbeitrag  Barnim I
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 73-74

167Buchbeitrag  Nowa Marchia za Luksemburgów (1373-1402). Wladztwo i administracja terytorialna
Rymar, Edward. (1999) - In: Rymar, Studia i materialy z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa S. 71-98

168Artikel  Sredniowieczny zamek (dwór) w Gorzowie
Rymar, Edward. (1999) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 6, 2 (1999) S. 137-141

169Buchbeitrag  Barvot
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 77

170Buchbeitrag  Beringer z Bambergu
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 86

171Buchbeitrag  Dossa
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 205

172Buchbeitrag  Joachim ks. szczecinski,
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 398

173Buchbeitrag  Echicherd mincerz szczecinski
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 222

174Buchbeitrag  Jaromir I, ks. Rugii
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 389

175Buchbeitrag  Kazimierz V - ksiaze szczecinski
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 422

176Buchbeitrag  Gorzowskie prawo skladu
Rymar, Edward. (1999) - In: Rymar, Studia i materialy z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa S. 157-173

177Buchbeitrag  Moskot
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 627

178Buchbeitrag  Elita miejska Gorzowa Wlkp. w sredniowieczu
Rymar, Edward. (1999) - In: Rymar, Studia i materialy z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa S. 175-206

179Buchbeitrag  Andrzej, mozny szczecinski
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 34

180Buchbeitrag  Brakelowie
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 117

181Buchbeitrag  Boguslaw I
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 105

182Buchbeitrag  Glinde
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 287

183Buchbeitrag  Barnim II
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 74

184Buchbeitrag  Kazimierz III, ksiaze szczecinski
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 422

185Buchbeitrag  Mironice
Rymar, Edward. (1999) - In: Monasticon Cisterciense Poloniae 2 S. 251-255

186Buchbeitrag  Bierzwnik
Rymar, Edward. (1999) - In: Monasticon Cisterciense Poloniae 2 S. 17-20, 32-33

187Artikel  Jeszcze o Boasach [z Gorzowa]
Rymar, Edward. (1999) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 6, 2 (1999) S. 143

188Buchbeitrag  Farnholt
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 241

189Buchbeitrag  Boguslaw V
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 106

190Buchbeitrag  Anastazja
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 33

191Buchbeitrag  Barnim III
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 74-75

192Buchbeitrag  Otto I - Otto II - Otto III, ksiazeta szczecinscy
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 705-707

193Buchbeitrag  Administracja krzyzacka Nowej Marchii 1384/1402-1455
Rymar, Edward. (1999) - In: Rymar, Studia i materialy z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa S. 99-133

194Artikel  Gorzowskie patrocinia przed reformacja
Rymar, Edward. (1999) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 6, 1 (1999) S. 59-64

195Buchbeitrag  Boguslaw II
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 105-106

196Artikel  Sredniowieczny Moryn
Rymar, Edward. (1999) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 43, 2 (1999) S. 23ff.

197Artikel  Panowie von der Osten (Drzenscy): 3. Dobrogost, Arnold (II), Ulryk (I), Betkin (II), Henryk (II), 4. Ulryk (II)
Rymar, Edward. (1999) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 6, 2 (1999) S. 39-66

198Buchbeitrag  Eryk I, II
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 231

199Buchbeitrag  Boguslaw IV
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 106

200Buchbeitrag  Dalimir wojski szczecinski
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 176

201Buchbeitrag  Boguslaw VII
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 106-107

202Buchbeitrag  Marianna ksiezna szczecinska
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 591

203Buchbeitrag  Herman v. Gleichen
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 336

204Buchbeitrag  Kolbacz (opactwo cysterskie)
Rymar, Edward. (1999) - In: Monasticon Cisterciense Poloniae 2 S. 135-143, 147-148

205Buchbeitrag  Mellentinowie
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 599-600

206Buchbeitrag  Dynastia ksiazeca Gryfitów
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 389

207Buchbeitrag  Miroslawa ksiezna zachodnio-pomorska
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 617

208Buchbeitrag  Jaroslaw Przysnaborzyc ze Szczecina
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 389

209Buchbeitrag  Jan ze Szczecina kasztelan (?) szczecinski
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 385

210Artikel  Kiedy Mieszko Platonogi panowal w Krakowie?
Rymar, Edward. (1999) - In: Roczniki historyczne Bd. 65 (1999) S. 7-26

211Buchbeitrag  Markward
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 592

212Buchbeitrag  Grabow
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 301

213Buchbeitrag  Bartlomiej (I) Starszy Swietoborzyc
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 77

214Buchbeitrag  Domaslaw
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 201

215Buchbeitrag  Bartlomiej (II) Mlodszy Swietoborzyc
Rymar, Edward. (1999) - In: Encyklopedia Szczecina Tl. 1 S. 77

216Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, VII: Zlewnia rzeki Ploni (5)
Rymar, Edward. (1998) - In: Przeglad zachodniopomorski , 4 (1998) S. 193-209

217Artikel  Elita miasta Chojna w sredniowieczu
Rymar, Edward. (1998) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 42, 3 (1998) S. 7-52

218Artikel  Panowie von der Osten (Drzenscy) z Drezdenka (1317-1408). 2: Betkin (Bertold) I i Arnold (Arnd) I (1328/9-ok.1363)
Rymar, Edward. (1998) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 5 (1998) S. 295-300

219Buchbeitrag  Sredniowieczne nazwy miejscowe na obszarze ziemi kostrzynskiej i gorzowskiej
Rymar, Edward. (1998) - In: Droga, znaki, nazwy S. 130-147

220Artikel  Toytenowie - rodzina dziedzicznych soltysów Barlinka,
Rymar, Edward. (1998) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 5 (1998) S. 313-318

221Artikel  Jan z Vartemberka, wójt krajowy Nowej Marchii, pan na Kostrzynie i Cedyni
Rymar, Edward. (1998) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 5 (1998) S. 301-305

222Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, VII: Zlewnia rzeki Ploni (3)
Rymar, Edward. (1998) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 42, 1 (1998) S. 177-194

223Artikel  Poczatki Horkerów - rodu rycerskiego ziemi gorzowskiej i mysliborskiej (XIV-XV w.)
Rymar, Edward. (1998) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 5 (1998) S. 307-311

224Artikel  Nowogródek Pomorski przed wiekami
Rymar, Edward. (1998) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 5 (1998) S. 11-34

225Artikel  Eversteinowie pomorscy na Nowogardzie i Maszewie. Podsumowanie badan genealogicznych
Rymar, Edward. (1998) - In: Przeglad zachodniopomorski , 4 (1998) S. 57-81

226Artikel  Panowie von der Osten (Drzenscy) z Drezdenka (1)
Rymar, Edward. (1997) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 4 (1997) S. 243-250

227Artikel  Kopia Zbioru Wippela w Gorzowie
Rymar, Edward. (1997) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 4 (1997) S. 197-222

228Artikel  Pobyty elektorów brandenburskich w Nowej Marchii w latach 1454-1536
Rymar, Edward. (1997) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 4 (1997) S. 11-22

229Artikel  Ród Zarembów na pograniczu wielkopolsko-brandenburskim w XIII-XIV w.
Rymar, Edward. (1997) - In: Roczniki historyczne Bd. 63 (1997) S. 149-152

230Artikel  Fragmenty dziejów Widuchowej w wiekach srednich
Rymar, Edward. (1997) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 41 (1997) S. 11-39

231Buchbeitrag  Santok w czasach joannickich i krzyzackich
Rymar, Edward. (1997) - In: Santockie zamki S. 43-64

232Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, VII: Zlewnia rzeki Ploni (2),
Rymar, Edward. (1997) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 41, 1/2 (1997) S. 307-320

233Artikel  Pobyty elektorów i margrabiów brandenburskich w Nowej Marchii w latach 1454-1535
Rymar, Edward. (1997) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 4 (1997) S. 11-22

234Buchbeitrag  Zjazd kaliski z 1310 roku w zwiazku ze sprzedaza Pomorza Nadwislanskiego Zakonowi Krzyzackiemu
Rymar, Edward. (1997) - In: Krzyzowcy, kronikarze, dyplomaci S. 209-215

235Artikel  Skorygowana lista opatów cystersów z Bierzwnika (1294-1539)
Rymar, Edward. (1997) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 4 (1997) S. 309-313

236Buchbeitrag  Rulkowie - ostatni grododzierzcy Santoka
Rymar, Edward. (1997) - In: Santockie zamki S. 69-86

237Buchbeitrag  Stosunki Przemysla II z margrabiami brandenburskimi ze starszej linii askanskiej w latach 1279-1296 [Die Beziehungen Przemysls II. zu den Brandenburger Markgrafen der älteren askanischen Linie in den Jahren 1279-1296]
Rymar, Edward. (1997) - In: Przemysl II. Odnowienie Królestwa Polskiego S. 123-144

238Artikel  Sredniowieczne Insko
Rymar, Edward. (1996) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 40, 2 (1996) S. 45-61

239Artikel  Igry czy ignorancja? Jeszcze raz o wieksza starannosc w badaniach nad nazwami miejscowymi Pomorza Zachodniego
Rymar, Edward. (1996) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 40, 2 (1996) S. 232-247

240Artikel  Opactwo cysterskie w Mironicach k. Gorzowa, 2: 'Miejsce Nieba'
Rymar, Edward. (1996) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 3 (1996) S. 57-69

241Artikel  Jakim prawem miejskim rzadzil sie dawniej Gorzów?
Rymar, Edward. (1996) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 3 (1996) S. 228-230

242Artikel  Albert zwany Luge, zasadzca Gorzowa i jego rodzina
Rymar, Edward. (1996) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 3 (1996) S. 211-213

243Artikel  Wielkie Pomorze obszarem lennym margrabiów brandenburskich z dynastii aska'nskiej (trybutarnym Rzeszy Niemieckiej) [Pommern und Pommerellen als tributpflichtige Gebiete des Deutschen Reiches und Lehnsgebiete des askanischen Markgrafen von Brandenburg.]
Rymar, Edward. (1996) - In: Roczniki historyczne Bd. 62 (1996) S. 21-47

244Buchbeitrag  W sprawie genezy tzw. dynastii slawienskiej
Rymar, Edward. (1995) - In: Pomorze slowianskie i jego sasiedzi X-XV w. Praca zbiorowa S. 159-165

245Artikel  Od kiedy i dlaczego Gorzów,
Rymar, Edward. (1995) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny , 2 (1995) S. 160-164

246Buchbeitrag  Miedzynarodowy kontekst genezy przywileju rawenskiego w sprawie lenna pomorskiego ze szczególnym uwzglednieniem roli arcybiskupa magdeburskiego
Rymar, Edward. (1995) - In: FS Jan Powierski (1995) S. 1-10

247Artikel  Nabycie Nowej Marchii przez Fryderyka II elektora brandenburskiego (1454-1455) [Nabycie Nowej Marchii przez Fryderyka II elektora brandenburskiego (1454-1455)]
Rymar, Edward. (1995) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 39 (1995) S. 21-43

248Artikel  Wladztwo biskupów kamienskich miedzy Uniescia a Grabowa w XIII i XIV wieku
Rymar, Edward. (1995) - In: Rocznik koszalinski Bd. 25 (1995) S. 35-54

249Artikel  Lubusz to nie Liubusua
Rymar, Edward. (1995) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 2 (1995) S. 201-211

250Artikel  Fragmenty najdawniejszych dziejów Santoka
Rymar, Edward. (1995) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny , 1 (1995) S. 65-83

251Artikel  Post scriptum do rozprawy Grzegorza Jacka Brzustowicza o rodzie Hagenów nowomarchijskich
Rymar, Edward. (1995) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 2 (1995) S. 194-200

252Artikel  Opactwo cysterskie w Mironicach k. Gorzowa 1. Dwór w Krebsdorf
Rymar, Edward. (1995) - In: Nadwarcianski rocznik historyczno-archiwalny Bd. 2 (1995) S. 41-57

253Buchbeitrag  Udzial rodu Wedlów w ekspansji margrabiów brandenburskich na Pomorze Srodkowe i Wschodnie w latach 1296-1313.
Rymar, Edward. (1995) - In: Pomorze slowianskie i jego sasiedzi X-XV w. Praca zbiorowa S. 45-60

254Artikel  Lokalizacja pomorskiego grodu Carbe w swietle granic cysterskiego Przylepu w XII-XIV wieku
Rymar, Edward. (1995) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 39 (1995) S. 249-256

255Artikel  Synowie Henryka Poboznego dziedzicami ksiestwa polskiego
Rymar, Edward. (1994) - In: Prace naukowe. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie. Zeszyty historyczne Bd. 2 (1994) S. 35-51

256Artikel  Primogenitura zasada regulujaca nastepstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Boleslawa Krzywoustego. 2
Rymar, Edward. (1994) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 49 (1994) S. 1-19

257Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, VII: Zlewnia rzeki Ploni (1)
Rymar, Edward. (1994) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 38, 3 (1994) S. 155-175

258Artikel  Interwencja niemiecka na Slasku w 1172 r. a walka potomstwa Wladyslawa II Wygnanca o polski pryncypat w latach 1163-1180
Rymar, Edward. (1994) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 49 (1994) S. 175-189

259Artikel  Najazd brandenburski na Kamie'n Pomorski (1306 r.) [Der Überfall auf Kammin in Pommern durch Brandenburg (1306).]
Rymar, Edward. (1994) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 38, 1 (1994) S. 35-54

260Artikel  Nowa Marchia po wyprawie husyckiej w czasie wojny polsko-krzyzackiej w latach 1433-1435/36 [Die Neumark nach dem Hussiteneinfall während des Krieges zwischen Polen und dem Deutschen Orden in den Jahren 1433-1435/36.]
Rymar, Edward. (1994) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 38, 4 (1994) S. 7-34

261Artikel  Klasztor wilhelmicki i augustian'ski w Lipianach w XIII wieku [Wilhelmiten- und Augustinerkloster in Lipiany / Lippehne im 13. Jahrhundert]
Rymar, Edward. (1993) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 37, 4 (1993) S. 127-132

262Artikel  Brandenburscy Wittelsbachowie na dzisiejszich ziemiach polskich, zwlaszcza w Nowej Marchii na Pomorzu w latach 1323 - 1373 (itinerarium).
Rymar, Edward. (1993) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 19 (1993) S. 5-42

263Buchbeitrag  Zaprowadzenie lennego ziwerzchnictwa brandenburskiego nad ksiestwem Barnima I zachodniopomorskiego (1232-1235)
Rymar, Edward. (1993) - In: Opuscula minora in memoriam Iosepho Spors S. 119-138

264Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (lokalizacja, identyfikacja), VI: Zlewnia Drawy (6)
Rymar, Edward. (1993) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 37, 1 (1993) S. 177-204

265Artikel  Polsko-czeska wyprawa zbrojna do Nowej Marchii w 1433 roku [Polnisch-böhm. Feldzug in d. Neumark im Jahre 1433.]
Rymar, Edward. (1993) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 37, 1 (1993) S. 31-56

266Artikel  Nazwy mlynów i osad mlynskich na terenie dawnej Nowej Marchii
Rymar, EdwardCzopek, Barbara. (1993) - In: Onomastica (Krakow) Bd. 18 (1993) S. 61-115

267Artikel  Primogenitura zasada regulujaca nastepstwo w pryncypat w ustawie sukcesyjnej Boleslawa Krzywoustego. 1
Rymar, Edward. (1993) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 48 (1993) S. 1-15

268Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, VI: Zlewnia rzeki Drawy (7)
Rymar, Edward. (1993) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 37, 2 (1993) S. 173-203

269Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, VI: Zlewnia rzeki Drawy (8)
Rymar, Edward. (1993) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 37, 4 (1993) S. 169-208

270Artikel  Jeszcze raz w sprawie terminu smierci ksiecia gdanskiego Sobieslawa I i ustanowienia jego syna Sambora I
Rymar, Edward. (1992) - In: Rocznik gdanski Bd. 52 (1992) S. 221-230

271Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry. VI: Zlewnia rzeki Drawy (3)
Rymar, Edward. (1992) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 36, 2 (1992) S. 179-199

272Artikel  Nad Odra czy Odra - Swina? Jeszcze raz w sprawie identyfikacji grodu Gridiz, Gradicia z trasy pierwszej wyprawy misyjnej Ottona bamberskiego na Pomorze
Rymar, Edward. (1992) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 36, 4 (1992) S. 7-26

273Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, VI: Zlewnia rzeki Drawy (4),
Rymar, Edward. (1992) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 36, 3 (1992) S. 187-214

274Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, IV: Zlewnia Drawy (2)
Rymar, Edward. (1992) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 36 (1992) S. 133-152

275Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, VI: Zlewnia rzeki Drawy (5)
Rymar, Edward. (1992) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 36, 4 (1992) S. 303

276Buchbeitrag  Askanczycy brandenburscy wobec biskupstwa lubuskiego (1250-1320)
Rymar, Edward. (1991) - In: Colloquia Lubuskie (1989) S. 30-39

277Artikel  Zmiana datacji pierwszego dokumentu margrabiów brandenburskich dla cystersów z Bukowa w 1306 r [Korrektur der Datierung der ersten Urkunde der Markgrafen von Brandenburg für die Zisterzienser in Buckow im Jahre 1306]
Rymar, Edward. (1990) - In: Studia zródloznawcze Bd. 32/33 (1990) S. 189-196

278Artikel  Pochodzenie Ludgardy, lzony Wladyslawa, ksiecia bytomsko- kozielskiego. Polityczne motywy maria­zu, ok. 1328-1369 [Die Abstammung von Lutgarda, Ehefrau Wladyslaws, des Herzogs von Beuthen und Kosel. Politische Motive der Ehe, 1328-1369]
Rymar, Edward. (1990) - In: Zapiski historyczne Bd. 55, 1 (1990) S. 7-21

279Artikel  Jedna czy dwie Dobroslawy pomorskie ?
Rymar, Edward. (1990) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 17, 2 (1990) S. 145-162

280Artikel  Karolinska geneza trybutarnego stosunku wladców Polski do królów niemieckich (X-XIII w.) [Die karolingische Entstehung der Tributpflicht der polnischen Herzöge unter der deutschen Krone]
Rymar, Edward. (1990) - In: Czasopismo prawno-historyczne Bd. 41 (1989) S. 1-34

281Artikel  Konflikt spoleczenstwa Nowej Marchii z Zakonem Krzyzackim w 1433 r
Rymar, Edward. (1990) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 34, 3 (1990) S. 91-113

282Buchbeitrag  Zwiazki dynastii ksiazecej Pomorza Zachodniego z Piastami i Gedyminowiczami (X-XVII w.)
Rymar, Edward. (1990) - In: Polska - Pomorze Zachodnie, zwiazki historyczne S. 26-48

283Artikel  Udzial i rola Nowej Marchii w wielkiej wojnie polsko-krzyzackiej 1409-1411
Rymar, Edward. (1990) - In: Mówia Wieki Bd. 3 (1990) S. 17-21

284Artikel  Czy istnieli wladcy slawienscy Racibór I i jego syn Boguslaw ?
Rymar, Edward. (1990) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 18, 1 (1990) S. 5-29

285Artikel  Karolinska geneza trybutarnego stosunku wladców Polski do królów niemieckich (X-XIII w.)
Rymar, Edward. (1989) - In: Czasopismo prawno-historyczne Bd. 41, 1 (1989) S. 1-34

286Artikel  O kilku pomijanych nazwach rzecznych w dorzeczu Parsety
Rymar, Edward. (1989) - In: Onomastica (Krakow) Bd. 34 (1989) S. 269-270

287Artikel  Chocków plemienny i kasztelanski do okolo 1235 r
Rymar, Edward. (1989) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 33, 3/4 (1989) S. 303-337

288Artikel  O genezie powstania i przyczynach upadku panstwa wielkomorawskiego - inaczej
Rymar, Edward. (1989 - 1990) - In: Slavia antiqua Bd. 32 (1989/90) S. 93-128

289Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, 4: Prawobrzezna Warta miedzy Santokiem i Kostrzynem
Rymar, Edward. (1989) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 33 (1989) S. 229-270

290Artikel  Pomorze Zachodnie w walce o granice i suwerennosc (1478-1479)
Rymar, Edward. (1989) - In: Studia i materialy do historii wojskowosci Bd. 32 (1989) S. 67-109

291Artikel  Jeszcze w sprawie pogranicza wielkopolsko-pomorskiego miedzy Gwda i Mysla w XII i XIII w
Rymar, Edward. (1988) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 32 (1988) S. 183-204

292Artikel  Czy ksiaze szczecinski Otto prowadzil w 1302 r. wojne z Brandenburgia?
Rymar, Edward. (1988) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 32 (1988) S. 543-551

293Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (Dokumentacja, identyfikacja, lokalizacja), 2 Nazwy wodne zlewni rzeki Rurzycy; 3: Nazwy wodne obszaru miedzy ujsciem Mysli i Rurzycy,
Rymar, Edward. (1988) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 32 (1988) S. 481-503, 503-524

294Artikel  O wiecej starannosci w pracach nad nazwami miejscowymi Pomorza Slowianskiego
Rymar, Edward. (1988) - In: Onomastica (Krakow) Bd. 32 (1988) S. 212-224

295Artikel  Wladcy Brandenburgii na dzisiejszych ziemiach polskich, zwlaszcza w Nowej Marchii i na Pomorzu w latach 1200-1319 (itinerarium)
Rymar, Edward. (1988 - 1989) - In: Rocznik Slupski Bd. 7 (1988/89) S. 27-52

296Artikel  Walka o Pomorze Gdanskie w latach 1269-1272
Rymar, Edward. (1987) - In: Rocznik gdanski Bd. 47, 1 (1987) S. 5-33

297Artikel  Poczatki Chojny (1235-1244) w ramach miejskiej reformy w ksiestwie Barnima I zachodniopomorskiego
Rymar, Edward. (1987) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 33 (1987) S. 185-210

298Artikel  Prawnopolityczny stosunek Kazimierza Odnowiciela do Niemec oraz termin odzyskania przez niego Slaska (1041 r.).
Rymar, Edward. (1987) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 42 (1987) S. 137-170

299Artikel  Niemiecka Rzesza wobec Polski (Pomorza Gdanskiego i Slawieýnsko/Slupskiego) pod Przemyslidami w latach 1300-1306 [Das deutsche Reich und Polen, Pommerellen und Hinterpommern mit Schlawe und Stolp, unter der Przemysliden-Dynastie 1300-1306]
Rymar, Edward. (1987) - In: Studia historica slavo-germanica Bd. 16 (1987) S. 37-68

300Artikel  Powstanie i stan posiadania pomorskich komend templariuszy w Chwarszczanach i Mysliborzu w XIII w.
Rymar, Edward. (1987) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 31 (1987) S. 192-204

301Buchbeitrag  Cystersi na terytorium Nowej Marchii przed i w trak cie jej tworzenia oraz ich stosunki z margrabiami brandenburgskimi z dynastii askanskiej [Zisterzienser in der Neumark vor und in der Zeit von deren Gründung und ihre Beziehungen zu den Markgrafen von Brandenburg aus dem Askanischen Haus]
Rymar, Edward. (1987) - In: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie zwizki S. 193-210

302Artikel  Wierzbno. Miejskie tradycje wsi nadmiedwianskiej
Rymar, Edward. (1987) - In: Jantarowe Szlaki Bd. 10, 1 (1987) S. 17-20

303Artikel  Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (Dokumentacja, identyfikacja, lokalizacja), 1: Zlewnia Mysli
Rymar, Edward. (1987) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 32, 4 (1987) S. 243-282

304Artikel  Miedzy ukladem kremmenskim i landynskim (1236-1250): Wojna Pomorza Zachodniego z Rugia i Brandenburgia
Rymar, Edward. (1987) - In: Roczniki historyczne Bd. 53 (1987) S. 115-140

305Artikel  Pierwsza wyprawa Stefana Czarnieckiego na Pomorze Zachodnie (1657)
Rymar, Edward. (1986) - In: Mówia Wieki , 5 (1986) S. 10-15

306Buchbeitrag  Próba identyfikacji Jakuba Kaszuby, zabójcy króla Premysla II, w powiazaniu z ekspansja brandenburska na pólnocne obszary Wielkopolski
Rymar, Edward. (1986) - In: Niemcy - Polska w sredniowieczu S. 203-224

307Artikel  Ocena ustalenia nazw miejscowych na obszarze dawnej Nowej Marchii przez Komisje Ustalania Nazw Miejscowych w latach 1946-1949
Rymar, Edward. (1986) - In: Onomastica (Krakow) Bd. 30 (1986) S. 51-68, 347-348

308Artikel  Henryk Przyslawic z ksiazat obodrzyckich, kasztelan uznamski z przelomu XII i XIII
Rymar, Edward. (1986) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 30, 3 (1986) S. 93-106

309Artikel  Dagome iudex jako organiczna czesc decyzij Mieszka I w sprawie podzialu Polski na dzielnice: Reanimacja hipottezy o piastowskim rodowodzie dynastii pomorskiej
Rymar, Edward. (1986) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 32 (1986) S. 293-350

310Artikel  Tajemnice Przywodzia n/Plonia
Rymar, Edward. (1986) - In: Jantarowe Szlaki Bd. 29, 2 (1986) S. 33-37

311Artikel  Pochodzenie Zofii zony Warcislawa III ksiecia pomorskiego na Dyminie
Rymar, Edward. (1985) - In: Zapiski historyczne Bd. 50, 1 (1985) S. 3-13

312Artikel  Krewni i powinowaci ksiazat pomorskich w zródlach sredniowiecznych (XII-poczatek XVI w.).
Rymar, Edward. (1985) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 31 (1985) S. 231-276

313Artikel  Ród Dobroslawiców-Bojtynów w Nowej Marchii i Wielkopolsce w powiazaniu z zabiegami Wladyslawa Lokietka o odzyskanie ziem zanoteckich
Rymar, Edward. (1985) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 16, 1 (1985) S. 25-44

314Artikel  Wojna o krowe miedzy Swidwinem i Bialogardem (1469 r.)
Rymar, Edward. (1984) - In: Jantarowe Szlaki Bd. 27, 4 (1984) S. 18-19

315Artikel  Raz jeszcze w sprawie pelnoletnosci Sambora II pomorskiego
Rymar, Edward. (1984) - In: Rocznik gdanski Bd. 44 (1984) S. 223-229

316Artikel  Przynaleznosc polityczna wielkopolskich ziem zanoteckich miedzy dolna Drawa i dolna Gwda oraz Wielenia, Czarnkowa i Ujscia w latach 1296-1368
Rymar, Edward. (1984) - In: Roczniki historyczne Bd. 50 (1984) S. 39-84

317Artikel  Drahimska awantura. Epizod z okresu wojny golubskiej (1422-1424)
Rymar, Edward. (1984) - In: Mówia Wieki , 1 (1984) S. 19-24

318Artikel  Henryk hrabia Kirchberg szwagier Msciwoja II pomorskiego
Rymar, Edward. (1983) - In: Zapiski historyczne Bd. 48, 1/2 (1983) S. 183-193

319Artikel  Miejsca pochowania ksiazat pomorskich (XII-XVII w.)
Rymar, Edward. (1983) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 29 (1983) S. 145-207

320Artikel  Niektóre aspekty dyskusji wokól poczatków dynastii ksiazecej na Pomorzu Nadwislanskim [Some aspects of a discussion on the beginnings of princes dynasty in the Pomerania/Vistula region]
Rymar, Edward. (1983) - In: Rocznik gdanski Bd. 43 (1983) S. 5-45

321Artikel  Nieco uwag o dziejach Nowej Marchii w okresie askanskim na marginesie ksiazki Jerzego Walachowicza 'Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do poczatków XIV wieku', Warszawa-Poznan 1980
Rymar, Edward. (1983) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 15, 1 (1983) S. 161-180

322Artikel  Sprawa pochodzenia Ermengardy, drugiej zony Swietopelka gdanskiego [The origin of Ermengarda, the second wife of Swietopelk of Gdansk ]
Rymar, Edward. (1982) - In: Rocznik gdanski Bd. 42 (1982) S. 5-15

323Artikel  Dobroslawa, ksiezniczka zachodniopomorska, pani na Slawnie potem Chockowie, oraz Audacja (Eudoksja) Piastówna, hrabina zwierzynska
Rymar, Edward. (1981) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 14, 2 (1981) S. 5-38

324Artikel  Zatarg joannitów z miastem Chojna i rycerstwem Nowej Marchii
Rymar, Edward. (1981) - In: Mówia Wieki , 2 (1981) S. 9-13

325Artikel  Wójtowie Salzwedel i hrabiowie Chockowa oraz ich pokrewienstwo z dynastia Gryfitów pomorskich.
Rymar, Edward. (1981) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 27 (1981) S. 235-259

326Artikel  Królewna szwedzka Marianna na tronie zachodniopomorskim w latach 1238-1252
Rymar, Edward. (1980) - In: Zapiski historyczne Bd. 45, 2 (1980) S. 7-24

327Artikel  Problem autentycznosci dokumentu ksiecia gdanskiego Swietopelka z data 20 stycznia 1205 r. i jego przydatnosci do badan nad dziejami Pomorza slawiensko-slupskiego w pierwszej polowie XIII wieku
Rymar, Edward. (1980) - In: Rocznik gdanski Bd. 40, 1 (1980) S. 33-64

328Artikel  Rywalizacja o Ziemie Lubuska i kasztelanie miedzyrzecka w latach 1319-1326, ze szczególnym uwzglednieniem stosunków pomorsko-slaskich.
Rymar, Edward. (1979) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 34 (1979) S. 473-496

329Artikel  Czy Jadwiga zona Wladyslawa Odonica byla ksiezniczka pomorska?
Rymar, Edward. (1979) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 13, 2 (1979) S. 35-59

330Artikel  Identyfikacja wsi 'Zambrisk' z dokumentu Henryka Brodatego (1236). Przyczynek do poczatków klasztoru cystersów w Zemsku (Bledzewie)
Rymar, Edward. (1979) - In: Studia i materialy do dziejów Wielkopolski i Pomorza Bd. 13, 2 (1979) S. 133-138

331Artikel  Przydomki Gryfitów zachodnio-pomorskich
Rymar, Edward. (1978) - In: Mówia Wieki , 12 (1978) S. 34-37

332Artikel  Córki Sambora II ksiecia lubiszewsko-tczewskiego
Rymar, Edward. (1978) - In: Rocznik gdanski Bd. 38, 1 (1978) S. 37-55

333Artikel  O pochodzeniu zon Warcislawa I i Racibora I w powiazaniu ze stosunkami pomorskimi w pierwszej polowie XII w.
Rymar, Edward. (1978) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 24 (1978) S. 169-190

334Artikel  Ze studiów nad genealogia ksiazat Pomorza Gdanskiego w pierwszej polowie XIII w: Daty zgonów.
Rymar, Edward. (1977) - In: Zapiski historyczne Bd. 42, 1 (1977) S. 7-26

335Buchbeitrag  Dzieje Ziemi Choszczenskiej w XIII-XVII wieku
Rymar, Edward. (1976) - In: Ziemia Choszczenska. Przeszlosc i terazniejszosc S. 39-95

336Artikel  Wartislaus Zlauinie. Przyczynek do rodowodu ksiazat zachodniopomorskich
Rymar, Edward. (1976) - In: Zapiski historyczne , 4 (1976) S. 9-26

337Artikel  Zjazd w Kamieniu Pomorskim w koncu 1219 r.: Swietoborzyce w ziemi chockowskiej i kolobrzeskiej..
Rymar, Edward. (1976) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 22 (1976) S. 123-161

338Artikel  Kilka uzupelnien do genealogii ksiazat zachodniopomorskich w XV-XVI wieku.
Rymar, Edward. (1975) - In: Przeglad zachodni Bd. 19, 2 (1975) S. 175-186

339Artikel  Malgorzata - druga zona Barnima I.
Rymar, Edward. (1975) - In: Materialy zachodniopomorskie Bd. 21 (1975) S. 321-342

340Artikel  Wybór zródel do dziejów Ziemi Pyrzyckiej
Rymar, Edward. (1974) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 5 (1974) S. 361-381

341Artikel  Ksiestwa pomorski wobec wojny polsko-krzyzackiej w latach 1431-1435
Rymar, Edward. (1973) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 17, 4 (1973) S. 77-106

342Artikel  Osadnictwo wiejskie i wlasnosc ziemska na obszarze Ziemi Pyrzyckiej w XII-XV wiekach
Rymar, Edward. (1972 - 1973) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 5 (1972/73) S. 185-257

343Artikel  Swieta Studnia w Pyrzycach
Rymar, Edward. (1972 - 1973) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 5 (1972/73) S. 261-270

344Artikel  Burzliwe dzieje Ziemi Pelczyckiej (do konca XVI wieku),
Rymar, Edward. (1972 - 1973) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 5 (1972/73) S. 139-175

345Artikel  Wybór zródel do dziejów ziemi pyrzyckiej
Rymar, Edward. (1971) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 4 (1971) S. 227-248

346Artikel  Pyrzyce i okolica podczas dzialan wojennych w 1478 r.
Rymar, Edward. (1971) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 4 (1971) S. 21-26

347Artikel  Opactwo cysterskie w Bierzwniku
Rymar, Edward. (1971) - In: Przeglad zachodniopomorski , 3 (1971) S. 37-62

348Artikel  Zaginione i opustoszale osady wiejskie na obszarze powiatu pyrzyckiego w sredniowieczu
Rymar, Edward. (1971) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 4 (1971) S. 139-156

349Artikel  Wybór zródel do dziejów Ziemi Pyrzyckiej
Rymar, Edward. (1969) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 2 (1969) S. 249-271

350Artikel  Okolice Pyrzyc i Stargardu w okresie wzmozonej agresji brandenburskiej na Pomorzu w drugiej polowie XIII w.
Rymar, Edward. (1969) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 2 (1969) S. 89-100

351Artikel  O rabusiu z Czarnowa
Rymar, Edward. (1969) - In: Zeszyty Pyrzyckie Bd. 2 (1969) S. 211-214

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.