RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Slupecki, Leszek Pawel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Slupecki, Leszek Pawel

RI opac: 42 Einträge

1Monographie  Slavonic pagan sanctuaries
Slupecki, Leszek Pawel. - Warsaw (1994)

2Buchbeitrag  Scyld Scaefing, czyli tarn i z powrotem? Pochówki lodziowe i idea reinkarnacji
Slupecki, Leszek Pawel. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 365-378

3Artikel  Dlaczego polska historiografia cierpi na obsesje korony królewskiej pierwszych Piastów? [Why is Polish historiography obsessed with the idea of royal coronations of the first Piast rulers?]
Slupecki, Leszek Pawel. (2017) - In: Historia slavorum occidentis , 3 (2017) S. 58-67

4Buchbeitrag  Trzy zapozyczone motywy w zywotach sw. Ottona z Bambergu. Beda Czcigodny, Sulpicjusz Sewerus i Ammianus Marcellinus jako tlozródel mówiacych o nawrócenia Pomorzan? [Three Borrowed Motifs in the Lives of St. Otto of Bamberg. The Venerable Bede, Sulpicius Severus and Ammianus Marcellinus as the Background to the Narrative of the Conversion of the Pomeranians?]
Slupecki, Leszek Pawel. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 89-101, 102

5Buchbeitrag  Jan z Dabrówki - polskie dzieje bajeczne i uzupelnienie mitu krakowskiego o kopce Kraka i Wandy
Slupecki, Leszek Pawel. (2015) - In: Komentarz Jana z Dabrówki do Kroniki biskupa Wincentego S. 252-259

6Buchbeitrag  Mökkurkalfi i Golem. Dalekie echo zydowskiej magii w nordyckiej mitografii Snorriego Sturlusona?
Slupecki, Leszek Pawel. (2015) - In: FS Wladyslaw Duczko S. 221-230

7Buchbeitrag  Ragnarok. Wizja konca swiata w mitologii i mitografii nordyckiej
Slupecki, Leszek Pawel. (2013) - In: Studies on disasters, catastrophes and the ends of the world in sources S. 287-298

8Buchbeitrag  St Adalbert (Wojciech) of Prague in Poland
Slupecki, Leszek Pawel. (2013) - In: Italien, Mitteldeutschland, Polen. Geschichte und Kultur S. 57-66

9Buchbeitrag  Polish rivers and waters in Old Norse mythology
Slupecki, Leszek Pawel. (2013) - In: Scandinavian culture in medieval Poland S. 65-70

10Buchbeitrag  Temple fiscality of pagan Slavs and Scandinavians
Slupecki, Leszek Pawel. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 109-114

11Buchbeitrag  Where did St Adalbert (Wojciech) go to Preach the Gospel and Where did he Die?
Slupecki, Leszek Pawel. (2013) - In: Conversions. Looking for ideological change in the Early Middle Ages S. 343-356

12Buchbeitrag  Jak i kiedy Polska stala sic chrzescijanska? Od konwersji we wczesnym sredniowieczu do chrystianizacji w póznym sredniowieczu i w czasach nowozytnych - podsumowanie
Slupecki, Leszek Pawel. (2011) - In: Dynamika przemian spoecznych i religijnych w sredniowieczu S. 311ff.

13Buchbeitrag  Swietynia poganska - swietynia chrzescijanska. Problem poganskich budowli kultowych w Skandynawii [Pagan temple - Christian temple. The issue of pagan cult buildings in Scandinavia]
Slupecki, Leszek Pawel. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 319-362

14Buchbeitrag  Krak i Wanda przed Kadiubkiem, u Kadlubka i po Kadtubku
Slupecki, Leszek Pawel. (2009) - In: Onus Athlanteum. Studia nad Kronika biskupa Wincentego S. 160-189

15Buchbeitrag  Swiety Wojciech i miejsce jego meczenstwa: Misja w strefie pogranicza?
Slupecki, Leszek Pawel. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 339-356

16Buchbeitrag  Jak Boleslaw Chrobry sfinansowal Zjazd Gnieznienski
Slupecki, Leszek Pawel. (2009) - In: Gospodarka ludów Morza Baltyckiego 4 S. 15-23

17Buchbeitrag  Swiety Wojciech i miejsce jego meczenstwa: Misja w strefie pogranicza?
Slupecki, Leszek Pawel. (2009) - In: Stare i nowe w sredniowieczu. Pomiedy innowacja a tradycja S. 339-356

18Buchbeitrag  Per sortes ac per equum. Wyrocznia w Radogoszczy
Slupecki, Leszek Pawel. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 241-256

19Buchbeitrag  Religions
Slupecki, Leszek PawelValor Piechotta, Magdalena. (2007) - In: The archaeology of medieval Europe. 1. Eighth to twelfth centuries AD S. 366-397

20Buchbeitrag  Jak historia zmieniala sie w sage. Jomswikingowie w zródlach pisanych
Slupecki, Leszek Pawel. (2007) - In: Pogranicze polsko-pruskie i krzyzackie 2 S. 401-415

21Buchbeitrag  Miejsca kultu poganskiego w Polsce na tle badan nad wierzeniami Slowian
Slupecki, Leszek Pawel. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 63-82

22Buchbeitrag  The temple in Rhetra-Riedegost. West Slavic pagan ritual as described at die beginning of eleventh century
Slupecki, Leszek Pawel. (2006) - In: Old Norse religion in long-term perspectives S. 224-228

23Buchbeitrag  Facts and Fancy in Jomsvikinga saga
Slupecki, Leszek Pawel. (2006) - In: The Fantastic in Old Norse Icelandic Literature. Preprint Papers Tl. 2 S. 906-915

24Buchbeitrag  Wanda lezy w naszej ziemi co nie chciala Niemca? Problem czasu powstania i symbolicznego znaczenia Kopca Wandy w Mogile pod Krakowem
Slupecki, Leszek Pawel. (2005) - In: Sacrum. Obraz i funkcja w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 83-98

25Buchbeitrag  Jom, Jomsborg, Wolin, Wineta w piesniach skaldów, w islandzkich sagach i lacinskich kronikach
Slupecki, Leszek Pawel. (2005) - In: Mare integrans. Studia nad dziejami wybrzezy Morza Baltyckiego S. 47-62

26Buchbeitrag  William z Malmesbury o wyroczniach slowianskich
Slupecki, Leszek Pawel. (2004) - In: Ad fontes. O naturze zródla historycznego S. 251-258

27Artikel  William z Malmesbury o wyroczniach slowianskich
Slupecki, Leszek Pawel. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 170 (2004) S. 251-258

28Buchbeitrag  The Scandinavian God Thor and his ancient roots
Slupecki, Leszek Pawel. (2004) - In: Family (Quaestiones medii aevi novae 9) S. 217-254

29Artikel  Religion und Kulturlandschaft bei den Nordwestslawen im Frühmittelalter
Slupecki, Leszek Pawel. (2002) - In: Siedlungsforschung Bd. 20 (2002) S. 25-40

30Buchbeitrag  Jómsvikingalog, Jómsvikings, Jomsborg/Wolin and Danish Circular Strongholds
Slupecki, Leszek Pawel. (2000) - In: The Neighbours of Poland in the 10th Century S. 49-59

31Buchbeitrag  Heidnische Religion westlicher Slawen
Slupecki, Leszek Pawel. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 239-251

32Buchbeitrag  Sanktuaria w swiecie natury u Slowian i Germanów. Swiete gaje i ich bogowie
Slupecki, Leszek Pawel. (2000) - In: Czlowiek, sacrum, srodowisko S. 39-47

33Artikel  William of Malmesbury on pagan Slavic oracles: new sources for Slavic Paganism and its two interpretations.
Slupecki, Leszek Pawel. (1999) - In: Studia mythologica slavica Bd. 2 (1999) S. 9-20
http://sms.zrc-sazu.si/En/SMS2/Zaroff2.html

34Artikel  The Krakus' and Wanda's burial mounds of Cracow.
Slupecki, Leszek Pawel. (1999) - In: Studia mythologica slavica Bd. 2 (1999) S. 77-98
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/02/SMS_02_Slupecki.pdf

35Buchbeitrag  Einflüsse des Christentums auf die heidnische Religion der Ostseeslawen im 8.-12. Jahrhundert: Tempel - Götterbilder - Kult.
Slupecki, Leszek Pawel. (1997) - In: Rom und Byzanz im Norden Tl. 2 S. 177-189

36Buchbeitrag  Au déclin des dieux slaves
Slupecki, Leszek Pawel. (1997) - In: Clovis, histoire et mémoire Tl. 2 S. 289-314

37Buchbeitrag  Spuren tschechischer und polnischer Fürstensteine
Slupecki, Leszek Pawel. (1997) - In: Der Kärntner Fürstenstein im europäischen Vergleich S. 35-42

38Artikel  Problem slowianskich swiatyn
Slupecki, Leszek Pawel. (1994) - In: Slavia antiqua Bd. 35 (1994) S. 47-67

39Artikel  Wawel jako swieta góra a slowianskie mity o zajeciu kraju
Slupecki, Leszek Pawel. (1993) - In: Przeglad religioznawczy Bd. 37, 2 (1993) S. 3-18

40Artikel  Swiatynie poganskich Pomorzan w czasach misji swietego Ottona
Slupecki, Leszek Pawel. (1993) - In: Przeglad religioznawczy Bd. 37, 3 (1993) S. 13-32

41Artikel  Osady sluzebne pod Sandomierzem i Zawichostem
Slupecki, Leszek Pawel. (1992) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 40 (1992) S. 153-167

42Artikel  Sleza, Radunia, Wiezyca. Miejsca kultu poganskiego Slowian w sredniowieczu
Slupecki, Leszek Pawel. (1992) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 99, 2 (1992) S. 3-15

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.