RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,7 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Smeyers, Maurits«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Smeyers, Maurits

RI opac: 61 Einträge

1Monographie  Flemish miniatures from the 8th to the mid-16th century: the medieval world on parchment
Smeyers, Maurits. - Turnhout (1999)

2Sammelwerk  Het Leuvense stadhuis. Pronkjuweel van de Brabantse gotiek: tentoonstellingscatalogus, Stadhuis Leuven (19 september - 6 december 1998)
Smeyers, Maurits [Hrsg.]. - Leuven (1998)

3Monographie  Dirk Bouts, schilder van de stilte
Smeyers, Maurits. - Leuven (1998)

4Sammelwerk  Dirk Bouts (ca. 1410-1475), een Vlaams primitief te Leuven: tentoonstellingscatalogus, Sint-Pieterskerk en Predikherenkerk te Leuven (19 september - 6 december 1998)
Smeyers, MauritsSmeyers, Katharina [Hrsg.]. - Leuven (1998)

5Monographie  Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw: de middeleeuwse wereld op perkament
Smeyers, Maurits. - Leuven (1998)

6Sammelwerk  Memling Studies. Proceedings of the International Colloquium (Bruges, 10-12 November 1994)
Verougstraete, HélèneSchoute, Roger vanSmeyers, Maurits [Hrsg.]. - Leuven (1997)

7Sammelwerk  Flemish illuminated manuscripts, 1475-1550
Smeyers, MauritsVan der Stock, Jan [Hrsg.]. - Aalst (1996)

8Sammelwerk  Flanders in a European Perspective. Manuscript Illumination Around 1400 in Flanders and Abroad. Proceedings of the International Colloquium, Leuven, 7-10 September 1993
Smeyers, MauritsCardon, Bert [Hrsg.]. - Leuven (1995)

9Sammelwerk  Naer natueren ghelike: vlaamse miniaturen voor Van Eyck; (ca. 1350 - ca. 1420)
Smeyers, Mauritsu.a. [Bearb.]. - Leuven (1993)

10Monographie  Arturus Rex-Volumen I: Catalogus. Koning Arthur en de Nederlanden. La matière de Bretagne et les anciens pays-bas.
Verbeke, WernerJanssens, J.Smeyers, Maurits. - Leuven (1987)

11Sachtitel  Typologische taferelen uit het leven van Jezus: a manuscript from the Gold Scrolls Group (Bruges, ca. 1440) in the Pierpont Morgan Library, New York, Ms. Morgan 649 ; an edition of the text, a reproduction of the manuscript and a study of the miniatures
Cardon, BertLievens, RobrechtSmeyers, Maurits [Hrsg.]. - Leuven (1985)

12Monographie  La miniature
Smeyers, Maurits. - Turnhout (1974)

13Monographie  Wereld van vroomheid en satire. Laat-gotische koorbanken in Vlaanderen.
Steppe, Jan Karel. Smeyers, MauritsLauwerys, Jozef [Bearb.]. - Kasterlee (1973)

14Buchbeitrag  Verluchte handschriften versus gedrukte boeken. Vlaamse miniaturen voor koningen en burgers ten tijde van de opkomst der drukkunst
Smeyers, Maurits. (2004) - In: Opstellen Elly Cockx-Indestege Tl. 1 S. 189-217

15Buchbeitrag  Bibliography of Professor Dr. Maurits Smeyers
Smeyers, Maurits. Smeyers, Katharina [Bearb.]. (2002) - In: Liber amicorum Maurits Smeyers S. XXIII-XXXIX

16Buchbeitrag  De pre-Eyckiaanse miniatuurkunst als onderzoeksproject: resultaten en verdere opgaven
Smeyers, Maurits. (1999) - In: Sources for the History of Medieval Books and Libraries S. 271-287

17Buchbeitrag  The living bread: Dirk Bouts and the Last Supper
Smeyers, Maurits. (1998) - In: Dirk Bouts (ca. 1410-1475) S. 35-58

18Buchbeitrag  Dirk Bouts: een Vlaams primitief te Leuven
Smeyers, Maurits. (1998) - In: Dirk Bouts (ca. 1410-1475) S. 13-18

19Buchbeitrag  Het levende brood. Dirk Bouts en het Laatste Avondmaal.
Smeyers, Maurits. (1998) - In: Leuven in de late Middeleeuwen. Dirk Bouts S. 133-176

20Artikel  Dirk Bouts (vers 1410-1475): le peintre du silence
Smeyers, Maurits. (1998) - In: Septentrion Bd. 27, 2 (1998) S. 3-8

21Artikel  Un livre de prières flamand en Pologne: le Ms. 2943 de la Collection Czartoryski au Musée Narodowe à Cracovie
Smeyers, KatharinaSmeyers, Maurits. (1997) - In: Roczniki humanistyczne 4 Bd. 45 (1997) S. 117-138
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhhsz1997/0119

22Buchbeitrag  The restoration of the Breviarium Mayer van den Bergh: a multi-disciplinary project in progress
Smeyers, Maurits. (1997) - In: Le Dessin sous-jacent et la technologie dans la peinture. Perspectives S. 39-41

23Artikel  Iluminuras Flamengas executadas para Portugal (1400-1530)
Smeyers, Maurits. (1997) - In: Revista de ciencias históricas Bd. 12 (1997) S. 169-200

24Artikel  Macrocosmos & microcosmos: de uur- en kalenderwijzerplaat en de laatmiddeleeuwse denkwereld.
Smeyers, Maurits. (1997) - In: Arca Lovaniensis Bd. 23/24 (1997) S. 1-60

25Buchbeitrag  Analecta Memlingiana: from Hemling to Memling - from panoramic view to compartmented representation
Smeyers, Maurits. (1997) - In: Memling Studies S. 171-194

26Buchbeitrag  Jan van Eyck, archaeologist? Reflections on Eyckian epigraphy
Smeyers, Maurits. (1996) - In: Album Amicorum André Van Doorselaer S. 403-414

27Artikel  Zeven eeuwen miniatuurkunst in Frans-Vlaanderen
Smeyers, Maurits. (1996) - In: De Franse Nederlanden Bd. 21 (1996) S. 11-33

28Buchbeitrag  Art. Jean de Grise
Smeyers, Maurits. (1996) - In: Enciclopedia dell'arte medievale Tl. 7
http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-de-grise_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

29Buchbeitrag  Art. Lovanio (fiammingo Leuven, franc. Louvain, Lovanium nei docc. medievali)
Smeyers, Maurits. (1996) - In: Enciclopedia dell'arte medievale Tl. 7
http://www.treccani.it/enciclopedia/lovanio_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/

30Artikel  De kalenderwijzerplaat in het Leuvense Stedelijk Museum en de kalendericonografie in laat-middeleeuwse getijdenboeken
Smeyers, KatharinaSmeyers, Maurits. (1996) - In: Area Lovaniensis artis atque historiae reserans documenta Bd. 22 (1993) S. 83-124

31Buchbeitrag  Flemish miniatures
Smeyers, Maurits. (1996) - In: The drama of the Low Countries S. 122-126

32Buchbeitrag  An Eyckian vera icon in a Bruges book of hours, ca. 1450: New York, Pierpont Morgan Library, Ms. 421
Smeyers, Maurits. (1995) - In: Serta Devota Guillelmi Lourdaux 2 S. 195-224

33Artikel  Macrocosmos en microcosmos. De uur- en kalenderwijzerplaat en de laatmiddeleeuwse denkwereld.
Smeyers, Maurits. (1994 - 1995) - In: Area Lovaniensis artis atque historiae reserans documenta Bd. 23/24 (1994/95) S. 1-60

34Artikel  Het Marianum of Onze-Lieve-Vrouw-in-de-zon. Getuige van een laat-middeleeuwse devotie in de Nederlanden en in Duitsland.
Smeyers, Maurits. (1994) - In: Nederlands kunsthistorisch jaarboek Bd. 45 (1994) S. 270-299

35Buchbeitrag  Vlaamse miniatuurkunst voor Jan van Eyck: een Leuvens onderzoeksproject
Smeyers, Maurits. (1994) - In: Boeken in de late Middeleeuwen S. 265-274

36Buchbeitrag  Een getijden- en gebedenboek van Jacoba van Beieren
Smeyers, Maurits. (1993) - In: Miscellanea Martin Wittek S. 295-313

37Artikel  Een Middelnederlandse Apocalyps van omstreeks 1400 (Parijs, Bibliothèque nationale, ms-néerl. 3). Hoogtepunt van het pre-Eyckiaans realisme
Smeyers, Maurits. (1993) - In: Mededelingen. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Sectio Kunsten , 1 (1993) S. 13-44

38Buchbeitrag  Middeleeuwse miniaturen, spiegel van de werkelijkheid
Smeyers, Maurits. (1992) - In: Cultuurwetenschappen in beweging 1980-1990 S. 197-235

39Buchbeitrag  Bidden en pronken. Devotie en beeldgebruik, 15de-16de eeuw
Smeyers, Maurits. (1991) - In: Stad in Vlaanderen. Cultuur en maatschappij S. 219-236

40Buchbeitrag  Utrecht and Bruges - south and north. "Boundless" relations in the 15th century
Smeyers, MauritsCardon, Bert. (1991) - In: Masters and miniatures S. 89-108

41Buchbeitrag  "Litterae unius colorae (sic) fiant et non depietae". Een cisterciënzervoorschrift en zijn toepassing
Smeyers, Maurits. (1990) - In: Bernardus en de Cisterciënzerfamilie in België 1090-1990 S. 80-95

42Buchbeitrag  Answering some questions about the Turin-Milan hours
Smeyers, Maurits. (1989) - In: Le dessin sous-jacent dans la peinture 7 S. 55-70

43Artikel  De 'Taferelen uit het Leven van Maria' uit de Koninklijke Musea te Brussel en het zgn. pre-Eyckiaans realisme
Smeyers, Maurits. (1989 - 1991) - In: Bulletin. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (1989/91) S. 65-90

44Artikel  De Zeven Werken van Barmhartigheiden de Zeven Sacramenten. Een Leuvens toneelspel van 1455
Smeyers, Maurits. (1989) - In: Arca Lovaniensis Bd. 18 (1989) S. 171-194

45Buchbeitrag  Een Brugse Legenda Aurea van ca. 1410 (Glasgow, UI, Ms. Gen. 1111). Bijdrage tot de studie van het zgn. Pre-Eyckiaans realisme.
Smeyers, Maurits. (1988) - In: Middeleeuwse handschriftkunde in de Nederlanden 1988 S. 201-214

46Artikel  A mid-fifteenth century book of hours from Bruges in the Walters Art Gallery (ms. 721) and its relation to the "Turin-Milan hours"
Smeyers, Maurits. (1988) - In: The journal of the Walters Art Gallery Bd. 46 (1988) S. 55-76

47Buchbeitrag  Onbekende fragmenten van een .Antifonarium " (Maasland, derde kwart 14de eeuw, en Kanalstil, ca. 1400) in de verzameling Baron Jean van Caloen te Loppem
Smeyers, Maurits. (1987) - In: Opstellen Jan Deschamps Tl. 1 S. 397-418

48Buchbeitrag  A propos du dessin dans les manuscrits enluminés
Smeyers, Maurits. (1985) - In: Le dessin sous-jacent dans la peinture 5 S. 103-125

49Buchbeitrag  De statuten van de abdij van Sinte-Geertrui te Leuven en hun relatie tot deze van het kapittel van Windesheim
Smeyers, Maurits. (1983) - In: Studies J. M. De Smet S. 226-245

50Buchbeitrag  Brabant of Parijs ? Aantekeningen bij een handschrift met vrome legenden, afkomstig uit het kartuizerklooster te Zelem, bij Diest
Smeyers, MauritsCardon, Bert. (1983) - In: Handschriften uit Diestse kerken en kloosters S. 31-99

51Buchbeitrag  La miniature et son auteur: aspects typologiques et méthodologiques
Smeyers, Maurits. (1982) - In: Le dessin sous-jacent dans la peinture 4 S. 16-36

52Buchbeitrag  De arte illuminandi. Over de middeleeuwse miniatuurkunst
Smeyers, Maurits. (1981) - In: Vlaamse kunst op perkament. Handschriften en miniaturen te Brugge S. 19-38

53Artikel  Onbekende kunstwerken uit de Leuvense Sint-Pieterskerk
Smeyers, Maurits. (1980) - In: Arca Lovaniensis Bd. 9 (1980) S. 117-125

54Artikel  De Leuvense boekdrukkunst en de Universiteit 1473-begin 17de eeuw
Smeyers, Maurits. (1978) - In: Varia historica Brabantica Bd. 6/7 (1978) S. 319-357

55Artikel  Windesheimse kloosters in Brabant: bijdrage tot de bouwgeschiedenis.
Smeyers, Maurits. (1976) - In: Arca Lovaniensis Bd. 5 (1976) S. 113-219

56Artikel  Een collegeschrift van de oude Leuvense Universiteit (1481-1482). Een codicologisch en iconografisch onderzoek
Smeyers, Maurits. (1975) - In: Arca Lovaniensis Bd. 4 (1975) S. 243-303

57Artikel  Een verlucht privilegieboek van de Leuvense Universiteit
Smeyers, Maurits. (1974) - In: Arca Lovaniensis Bd. 3 (1974) S. 37-80

58Artikel  De liturgische handschriften der abdij van Averbode. Een bijdrage tot de studie van de laat-middeleeuwse miniatuurkunst.
Smeyers, Maurits. (1972) - In: Arca Lovaniensis Bd. 2 (1973) S. 91-131

59Artikel  De Onze-Lieve-Vrouwkerk te Aarschot en de proosdij van Sinte-Geertrui te Leuven (tot 1462)
Smeyers, Maurits. (1972) - In: Het Oude Land van Aarschot Bd. 7 (1972) S. 81-109

60Artikel  Bedevaarders uit de zuidelijke Nederlanden naar Compostella.
Smeyers, Maurits. (1972) - In: Vlaanderen. Tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en letteren Bd. 21 (1972) S. 140-143

61Artikel  De O.LVrouwkerk te Aarschot en de proostdij van St. Geertruid te Leuven (tot 1462)
Smeyers, Maurits. (1972) - In: Het Oude Land van Aarschot Bd. 3 (1972) S. 81-109

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.