RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Smolucha, Janusz«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Smolucha, Janusz

RI opac: 27 Einträge

1Sammelwerk  Krakowskie srodowisko historyczne XV-XX w.: ludzie - idee - dziela
Gasowski, TomaszSmolucha, Janusz [Hrsg.]. - Kraków (2018)

2Sammelwerk  Holy War in Late Medieval and early modern East-Central Europe
Smolucha, JanuszJefferson, JohnWadas, Andrzej [Hrsg.]. - Kraków (2017)

3Sammelwerk  Zycie, meka, niesmiertelnosc. Uniwersalizm kulturowy zycia i dziela Joanny d'Arc
Smolucha, JanuszWadas, Andrzej [Hrsg.]. - Kraków (2014)

4Sammelwerk  Historia vero testis temporum. Ksiega jubileuszowa pos'wiecona prof. Krzystofowi Baczkowskiemu w 70. rocznice urodzin
Smolucha, JanuszFraff, T.Nowakowski, P. [Hrsg.]. - Kraków (2008)

5Monographie  Polityka Kurii Rzymskiej za pontyfikatu Piusa II (1458 - 1464) wobec Czech i krajów sasiednich: z dziejów dyplomacji papieskiej w XV wieku
Smolucha, Janusz. - Kraków (2008)

6Sammelwerk  Lipnica Murowana: grod krola Wladyslawa Lokietka
Smolucha, Janusz [Hrsg.]. - Kraków (2007)

7Sammelwerk  Lipnica Murowana: gród króla Wladyslawa Lokietka
Smolucha, Janusz [Hrsg.]. - Kraków (2007)

8Monographie  Historia lat swietych [History of the holy years]
Sroka, Stanislaw A.Smolucha, Janusz. - Kraków (2000)

9Artikel  Cultural and Religious Significance of the Cyrillo-Methodian Tradition in Central and Eastern Europe
Smolucha, Janusz. (2017) - In: Folia historica cracoviensia Bd. 23 (2017) S. 193-213

10Buchbeitrag  East-Central Europe and the Idea of Crusade in the Second Half of the Fifteenth Century
Smolucha, Janusz. (2017) - In: Holy War in Late Medieval and early modern East-Central Europe S. 109-122

11Buchbeitrag  Stanowisko Kosciola rzymskiego wobec glownych problemów husytyzmu do konca epoki podiebradzkiej
Smolucha, Janusz. (2016) - In: Jan Hus. Zycie i dzielo S. 141-152

12Buchbeitrag  Elity i masy w dziejach sredniowiecznych Czech w swietle 'Historia Bohemica' Eneasza Sylwiusza Piccolominiego [Elites and masses in the history of medieval Bohemia in the light of "Historia Bohemica" by Enea Silvio Piccolomini]
Smolucha, Janusz. (2016) - In: Elity i Masy w spoleczenstwach Czech i Polski S. 27-38

13Buchbeitrag  Joanna d'Ark w historiografii sowieckiej i rosyjskiej w XV w.
Smolucha, Janusz. (2014) - In: Zycie, meka, niesmiertelnosc. Uniwersalizm kulturowy zycia i dziela Joanny d'Arc S. 261-286
https://www.academia.edu/18900232

14Buchbeitrag  Konklawe w 1458 roku
Smolucha, Janusz. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 329-338

15Buchbeitrag  Misje dyplomatyczne legatów apostolskich do Czech w polowie XV wieku
Smolucha, Janusz. (2008) - In: Rola komunikacji i przestrzeni w sredniowiecznych i wczesnonowozytnych dziejach Czech i Polski S. 188-203

16Buchbeitrag  Czesi w pismach Piotra Eschenloera [Tschechen in den Schriften Peter Eschenloers.]
Smolucha, Janusz. (2006) - In: Pismiennictwo Czech i Polski w sredniowieczu i we wczesnej epoce nowozytnej S. 319-328

17Artikel  Cirillo e Metodio " Apostoli degli Slavi": ruolo e significato della loro attività nell' Europa Centrale
Smolucha, Janusz. (2006 - 2007) - In: Itinerari di ricerca storica Bd. 20/21 (2006/07) S. 67-70

18Buchbeitrag  Kontakty Zbigniewa Olesnickiego z Eneaszem Sylwiuszem Piccolominim
Smolucha, Janusz. (2006) - In: Zbigniew Olesnicki. Ksiaze Kosciola i maz. stanu S. 205-210

19Artikel  Spór o biskupstwo warminskie w czasie wojny trzynastoletniej na tle stosunków Polski z papiestwem w polowie XV wieku
Smolucha, Janusz. (2005) - In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Historia Bd. 132 (2005) S. 47-55

20Artikel  Inicjatywy Piusa II rozwiazania kwestii tureckiej w latach 1458-1464
Smolucha, Janusz. (2004) - In: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Historia Bd. 131 (2004) S. 77-87

21Artikel  O episkopacie tytularnym sredniowiecznej i wczesnonowozytnej Polski
Smolucha, JanuszStanko, Przemyslaw. (2004) - In: Przeglad historyczny Bd. 95 (2004) S. 535-545
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2004-t95-n4/Przeglad_Historyczny-r2004-t95-n4-s535-545/Przeglad_Historyczny-r2004-t95-n4-s535-545.pdf

22Buchbeitrag  Polacy w Czechach na przelomie czasów podiebradzkich i jagiellonskich. [Poles in the Czech Kingdom at the turning point of the times of King George of Podiebrad and Jagiellonian times]
Smolucha, Janusz. (2004) - In: Polacy w Czechach. Czesi w Polsce, X - XVIII wiek S. 163-172

23Buchbeitrag  Dwor polski a problemy husytyzmu w wieku XV [The Polish Court and the Problems of Hussitism in the 15th Century]
Smolucha, Janusz. (2003) - In: Dwór a kraj miedzy centrum a peryferiami wladzy S. 69-86

24Buchbeitrag  Die Ausländer am Hof Sigismunds I.
Smolucha, Janusz. (2002) - In: Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit S. 347-352

25Artikel  Udzial pielgrzymów z Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w obchodach sredniowiecznych jubileuszów chrzescijanstwa. [Pilgrims from the kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania at the medieval jubilee year celebrations.]
Smolucha, Janusz. (2000) - In: Nasza przeszlosc Bd. 93 (2000) S. 5-21

26Artikel  Kilka uwag na temat wyprawy czarnomorskiej Jana Olbrachta w 1497
Smolucha, Janusz. (1997) - In: Studia historyczne Bd. 40 (1997) S. 413-421

27Artikel  Dzialalnosc Achillesa de Grassisa jako kardynala protektora Polski przy Stolicy Apostolskiej w latach 1511-1523
Smolucha, Janusz. (1997) - In: Nasza przeszlosc Bd. 87 (1997) S. 147-166

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.