RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Solymosi, László«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Solymosi, László

RI opac: 78 Einträge

1Sammelwerk  Veszprem varos okmanytara: potkötet (1000-1526)
Érszegi, GézaSolymosi, László [Hrsg.]. - Veszprem (2010)

2Sachtitel  Regestrum Varadinense (1208 - 1235): Ritvs explorandae veritatis, qvo Hvngarica Natio in dirimendis controuersijs ante annos trecentos & quadraginta vsa est, & eius testimonia plurima, in sacrario sumi temple Varadien. reperta. Colosuarij 1550
Solymosi, LászlóSzovák, Kornél [Hrsg.]. - Budapest (2009)

3Sammelwerk  Váradi Jegyzökönyv - Registrum Varadiense - The Varad Register (1208-1235).
Solymosi, LászlóSzovák, Kornél [Hrsg.]. - Budapest (2008)

4Monographie  Írásbeliség és társadalom az Árpád-korban: diplomatikai és pecséttani tanulmányok
Solymosi, László. - Budapest (2006)

5Sammelwerk  Constitutiones synodales ecclesiae Vesprimiensis anni MDXV.
Solymosi, László [Hrsg.]. - Budapest (1997)

6Sammelwerk  A Dunántúl Településtörténete IX
Solymosi, LászlóSomfai, Balázs [Hrsg.]. - Veszprém (1992)

7Buchbeitrag  Sources écrites relatives au commerce en Hongrie aux XIe-XIIIe siècle
Solymosi, László. (2018) - In: Les documents du commerce et des marchands entre Moyen Âge et époque moderne (XIIe- XVIIe siécle) S. 237-246

8Buchbeitrag  Conflict treatment in the estates of Bishop Albert Vetesi and a lay landlord Miklos Ujlaki
Solymosi, László. (2014) - In: Müveltség és társadalmi szerepek S. 97-110

9Buchbeitrag  Solymosi László tudományos irodalmi munkássága
Solymosi, László. (2014) - In: FS László Solymosi S. 911ff.

10Artikel  Magyar fopapok angliai zarándoklata 1220-ban
Solymosi, László. (2013) - In: Történelmi szemle Bd. 55 (2013) S. 527-540

11Buchbeitrag  A hiteleshelyek számának alakulása a 14-15. században
Solymosi, László. (2012) - In: FS István Draskóczy S. 545-560

12Artikel  Anyanyelv és jogi írásbeliség a középkori Magyarországon
Solymosi, László. (2011) - In: Történelmi szemle Bd. 53 (2011) S. 479-501

13Artikel  Weingut und Urkundenausstellung im mittelalterlichen Ungarn
Solymosi, László. (2011) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 57 (2011) S. 395-412

14Buchbeitrag  Levelesített kaptalanok: Eger és Csázma pecsétjei a kozépkorban
Solymosi, László. (2010) - In: FS Ferenc Makk (2010) S. 391-402

15Buchbeitrag  The library of Veszprém cathedral and its borrowers in the late middle ages
Solymosi, László. (2009) - In: Infima aetas Pannonica. Studies in late medieval hungarian history S. 261-272

16Buchbeitrag  Istenítélet és pecséthasználat [Ordeal and the use of seals]
Solymosi, László. (2009) - In: FS Pál Engel S. 359-375

17Buchbeitrag  König Matthias Corvinus und der ungarische hohe Klerus
Solymosi, László. (2009) - In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West S. 283-299

18Buchbeitrag  Bortizedfizetés sátornál
Solymosi, László. (2009) - In: FS János Buza S. 313-321

19Artikel  Istenítélet és pecséthasználat: Egy sajátos pecséthasználat történetéhez
Solymosi, László. (2009) - In: Historia (Budapest) Bd. 31, 2 (2009) S. 14-16

20Buchbeitrag  A pecséthasználat kezdetei Saint-Denis apátságában
Solymosi, László. (2009) - In: FS Iván Bertényi S. 289-296

21Artikel  Die glaubwürdigen Orte (loca credibilia) Ungarns im 14.-15. Jh.
Solymosi, László. (2009) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 55 (2009) S. 175-190

22Buchbeitrag  Die Entwicklung der Schriftlichkeit im Königreich Ungarn vom 11. bis zum 13. Jahrhundert
Solymosi, László. (2008) - In: Schriftkultur zwischen Donau und Adria bis zum 13. Jahrhundert S. 483-526

23Buchbeitrag  Siegelgebrauch beim Gottesurteil.
Solymosi, László. (2007) - In: FS Walter Koch (2007) S. 505-524

24Artikel  Jelentés a magyar diplomatika helyzetérõl. A 20. század mérlege és a 2005. évi állapot [Bericht über den Stand der ungarischen Diplomatik. Eine Bilanz des 20. Jahrhunderts und die Situation im Jahr 2005]
Solymosi, László. (2007) - In: Századok Bd. 141 (2007) S. 505-515

25Buchbeitrag  Kápolnavivök az Árpád-korban
Solymosi, László. (2006) - In: FS József Török S. 323-331

26Artikel  Rapport sur la situation de la diplomatique en Hongrie. Le bilan du XXe siècle et l'état de l'année 2005
Solymosi, László. (2006) - In: Archiv für Diplomatik Bd. 52 (2006) S. 517-530

27Buchbeitrag  Az esztergomi örkanonok 13-14. századi okleveleinek leltára 1421-böl [The records of an Esztergom canon from 1421]
Solymosi, László. (2005) - In: FS Géza Érszegi S. 285-296

28Buchbeitrag  Die Anfänge der weltlichen Gerichtsbarkeit und die Urkundenausfertigung in Ungarn
Solymosi, László. (2004) - In: La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV) S. 445-462

29Buchbeitrag  Langues parlées et langues écrites dans la Hongrie médiévale
Solymosi, László. (2004) - In: La langue des actes
http://elec.enc.sorbonne.fr/document220.html

30Artikel  Az esztergomi káptalan Árpád-kori pecsétjei
Solymosi, László. (2004) - In: Történeti tanulmányok Bd. 12 (2004) S. 7-24

31Artikel  La pratique du transfixe dans la Hongrie du XIIIe siècle
Solymosi, László. (2004) - In: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes Bd. 162 (2004) S. 533-552
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bec_0373-6237_2004_num_162_2_463463

32Buchbeitrag  A világi bíráskodás kezdetei és az oklevéladás Magyarországon
Solymosi, László. (2004) - In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról S. 221-236

33Buchbeitrag  Az esztergomi káptalan 14. századi pecsétnyomója
Solymosi, László. (2004) - In: FS Péter Gunst S. 19-32

34Artikel  Az esztergomi Kanizsai-kápolna számadása (1496-1500)
Solymosi, László. (2003) - In: Történeti tanulmányok Bd. 11 (2003) S. 7-22

35Buchbeitrag  Szabadság és szolgaság Szent István korában
Solymosi, László. (2003) - In: FS István Bariska S. 27-35

36Buchbeitrag  Könyvhasználat a középkor végén
Solymosi, László. (2002) - In: Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéröl S. 13-68

37Buchbeitrag  Die Gesellschaft um die erste Jahrtausendwende in Ungarn
Solymosi, László. (2002) - In: The first millennium of Hungary in Europe S. 38-48

38Artikel  Az esztergomi székeskáptalan középkor végi jegyzökönyve
Solymosi, László. (2002) - In: Századok Bd. 136 (2002) S. 365-389

39Buchbeitrag  The Situation of the Church in Hungary and the Papal Hegemony (13th Century)
Solymosi, László. (2001) - In: A thousand years of Christianity in Hungary S. 47-52

40Buchbeitrag  Le relazioni ecclesiastiche dell'Ungheria e l'egemonia papale (secolo XIII)
Solymosi, László. (2001) - In: Mille anni di Cristianesimo in Ungheria. Hungariae Christianae Millennium S. 47-52

41Artikel  Püspöki joghatóság a somogyi régió felett Szent István korában
Solymosi, László. (2001) - In: Turul Bd. 74 (2001) S. 38-43

42Buchbeitrag  Transfixum - oklevélritkaság a XIII. századból
Solymosi, László. (2001) - In: Tanulmányok a középkorról. Analecta Medievalia 1 S. 229-250

43Buchbeitrag  Die Eigenarten der Urkundenausstellung des Stuhlweißenburger Kapitels in der Arpadenzeit.
Solymosi, László. (2000) - In: FS Gabriel Adriányi (2000) S. 479-494

44Buchbeitrag  Társadalom Szent István korában
Solymosi, László. (2000) - In: Államalapítás, társadalom, müvelödés S. 55-63

45Buchbeitrag  Veszprém korai történetének néhány kérdése
Solymosi, László. (2000) - In: Válaszúton. Pogányság - Kereszténység. Kelet - Nyugat. Konferencia A X-XI S. 129-157

46Artikel  Püspöki joghatóság Somogyban a XI. században
Solymosi, László. (1999) - In: Turul Bd. 72 (1999) S. 100-107

47Buchbeitrag  Der Einfluß der päpstlichen Kanzlei auf das ungarische Urkundenwesen bis 1250
Solymosi, László. (1999) - In: Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen S. 87-96

48Buchbeitrag  Két középkor végi testamentum Szabolcs vármegyéböl
Solymosi, László. (1999) - In: FS István Rácz S. 203-225

49Artikel  Adózás a középkori Magyarországon
Solymosi, László. (1998) - In: Rubicon Bd. 83/84 (1998) S. 56-58

50Buchbeitrag  Az esztergomi egyházmegye legrégebbi ünneplajstroma (Szent Adalbert, Szórád-András és Benedek tisztelete az erdélyi szászoknál)
Solymosi, László. (1998) - In: FS Agnes R. Várkonyi S. 88-95

51Artikel  Szölömüvelés Magyarországon a középkorban: A honfoglalástól a 14. századig
Solymosi, László. (1998) - In: Historia (Budapest) Bd. 20, 5/6 (1997/98) S. 17-20

52Buchbeitrag  Dusnok neveink elöfordulásai a középkori Magyarországon
Solymosi, László. (1997) - In: FS Lajos Kiss S. 372-386

53Artikel  A pápai kancellária hatása a magyarországi oklevéladásra a 13. század közepéig
Solymosi, László. (1997) - In: Történelmi szemle Bd. 39 (1997) S. 335-344

54Buchbeitrag  A székesfehérvári káptalan hiteleshelyi müködésének föbb sajátosságai az Árpád-korban
Solymosi, László. (1996) - In: A székesfehérvári Boldogasszony Bazilika történeti jelentösége S. 180-201

55Buchbeitrag  Az 1515. évi Veszprémi zsinat és a vallásos élet [Die Veszprémer Synode im Jahre 1515 und das religiöse Leben in Veszprém]
Solymosi, László. (1996) - In: Tudomány és müvészet Veszprémben a 13 - 15. században S. 57-77

56Buchbeitrag  Adatok Pápa város középkori történetéhez
Solymosi, László. (1996) - In: Tanulmányok Pápa város történetéböl S. 31-54

57Buchbeitrag  Egyházi-politikai viszonyok a pápai hegemónia idején (13. század)
Solymosi, László. (1996) - In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve S. 47-54

58Buchbeitrag  Vallásos élet az 1515. évi veszprémi szinodiális könyv tükrében
Solymosi, László. (1996) - In: In memoriam Barta Gábor S. 113-124

59Buchbeitrag  Vallásos élet az 1515. évi veszprémi szinodiális könyv tükrében
Solymosi, László. (1996) - In: FS Gábor Barta S. 113-124

60Buchbeitrag  Albeus mester összeírása és a pannonhalmi apátság tatárjárás elötti birtokállománya
Solymosi, László. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 515-526

61Buchbeitrag  Graphische Symbole in den ungarischen Urkunden des 11.-13. Jahrhunderts
Solymosi, László. (1996) - In: Graphische Symbole in Urkunden S. 607-632

62Artikel  A szölö utáni adózás új rendszere a 13-14. századi Magyarországon. [The new system of taxation of vineyards in thirteenth and fourteenth century Hungary.]
Solymosi, László. (1996) - In: Történelmi szemle Bd. 38 (1996) S. 1-43

63Buchbeitrag  A bencés konventek hiteleshelyi oklevéladásának kezdetei
Solymosi, László. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 481-498

64Buchbeitrag  Chartes archiépiscopales et épiscopales en Hongrie avant 1250
Solymosi, László. (1995) - In: Die Diplomatik der Bischofsurkunde vor 1250 S. 159-177

65Artikel  A veszprémi székesegyházi könyvtár és kölcsönzöi a középkor végén
Solymosi, László. (1995) - In: Veszprémi szemle Bd. 4 (1995) S. 3-14

66Buchbeitrag  Hozott-e törvényt Szent István király a torlókról?
Solymosi, László. (1994) - In: Doctor et apostol Szent István - tanulmányok S. 229-271

67Artikel  Harangozók és Harangozó nevü települések a középkori Magyarországon
Solymosi, László. (1994) - In: Századok Bd. 128 (1994) S. 335-351

68Artikel  Az egri káptalan dékánválasztási statútumai a XV. századból
Solymosi, László. (1992) - In: Levéltári közlemények Bd. 63 (1992) S. 137-156

69Buchbeitrag  Art. Ladislaus IV., König von Ungarn (1272-1290)
Solymosi, László. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1611

70Buchbeitrag  Könyvhasználat a középkor végén
Solymosi, László. (1990) - In: Tanulmányok a középkori magyarországi könyvkultúráról S. 77-119

71Buchbeitrag  Harangozó nevü települések a középkori Magyarországon
Solymosi, László. (1990) - In: Falvak, várak és puszták a Dunántúlon, XI-XIX. század S. 281-290

72Buchbeitrag  Glöckner (Harangozók) und Siedlungen mit Harangozó-Ortsnamen im mittelalterlichen Ungarn
Solymosi, László. (1990) - In: Etudes historiques hongroises 1990 Tl. 1 S. 63-78

73Artikel  Egyházi és világi (földesúri) mortuarium a 11-14. századi Magyarországon
Solymosi, László. (1987) - In: Századok Bd. 121 (1987) S. 547-583

74Buchbeitrag  Das kirchliche Mortuarium im mittelalterlichen Ungarn
Solymosi, László. (1987) - In: FS Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó Tl. 1 S. 51-66

75Buchbeitrag  Dusnok helynevek a középkori Magyarországon
Solymosi, László. (1986) - In: A Dunántúl településtörténete. XI - XIX. század S. 55-70

76Buchbeitrag  A hiteleshelyi pecséthasználat kezdeteihez
Solymosi, László. (1984) - In: A magyar hivatali írásbeliség fejlödése, 1181-1981 S. 91-139

77Buchbeitrag  A tanyarendszer középkori elözményeinek historiográfiája
Solymosi, László. (1980) - In: A magyar tanyarendszer múltja. Tanulmányok S. 71-96

78Artikel  Az 1514-es magyarországi parasztháborúra vonatkozó források a Zichy-család levéltárából
Érszegi, GézaKenéz, GyözöSolymosi, László. (1972) - In: Századok Bd. 106 (1972) S. 1013-1042

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.