RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Sommer, Petr«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Sommer, Petr

RI opac: 125 Einträge

1Monographie  Stredoveký kaleidoskop pro muže s hulkou. Venováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu
Doležalová, EvaSommer, Petr. - Praha (2016)

2Sammelwerk  Otevri zahradu rajskou: [Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300 ; pru°vodce vystavou] = Open the Gates of Paradise. The Benedictines in the Heart of Europe 800-1300
Foltýn, DušanKlípa, JanMašková, PavlínaSommer, PetrVlnas, Vít [Hrsg.]. - Praha (2015)

3Sammelwerk  Stredoveká Evropa v pohybu: k pocte Jana Klápšt [Medieval Europe in motion]
Bohácová, IvanaSommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2014)

4Sammelwerk  Ruralia 8: Processing, Storage, Distribution of Food: Food in the Medieval Rural Environment
Klápšte, JanSommer, Petr [Hrsg.]. - Turnhout (2011)

5Sammelwerk  Premyslovci: Budování ceského státu [Die Przemysliden. Die Errichtung des böhmischen Staates]
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2009)

6Sammelwerk  Vladislav II. druhý král Premyslova rodu. K 850. výrocí jeho korunovace
Mašek, MichalSommer, PetrŽemlicka, Josef [Hrsg.]. - Praha (2009)

7Sammelwerk  Centrum medievistických studií Akademie ved Ceské republiky a Univerzity Karlovy v Praze pri Filosofickém ústavu AV CR, v. v. i., v Praze. Badatelství, doktorandská výuka, mezinárodní spolupráce. 1998-2008
Sommer, PetrSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2008)

8Sammelwerk  Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpet. Setkávání na cestách Starého sveta ve 13.-14. století.
Sommer, PetrLiscak, Vladimir [Hrsg.]. - Praha (2008)

9Sammelwerk  Odoric of Pordenone: From Venice to Peking and Back. Meetings on the roads of the Old World in the 13th-14th centuries
Sommer, PetrLišcák, Vladimír [Hrsg.]. - Praha (2008)

10Monographie  Svatý Prokop: Z pocátku ceského státu a církve [Der Heilige Prokop. Zur Entstehung des böhmischen Staates und der Kirche]
Sommer, Petr. - Praha (2007)

11Sammelwerk  Arts and crafts in medieval rural environment: Ruralia VI, 22nd - 29th september 2005, Szentendre - Dobogoko, Hungary
Klápšte, JanSommer, Petr [Hrsg.]. - Turnhout (2007)

12Sammelwerk  Ceské zeme v raném stredoveku [Die Geschichte Böhmens im frühen Mittelalter]
Sommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2006)

13Sammelwerk  Svatý Prokop, Cechy a strední Evropa [Der Heilige Prokop - Böhmen und Mitteleuropa]
Sommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2006)

14Sammelwerk  Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií a konferencí porádaných v letech 2002-2003 v cyklu "Život ve stredovekém kláštere"
Charvátová, KaterinaSommer, Petr [Bearb.]. Foltýn, Dušan [Hrsg.]. - Praha (2005)

15Sammelwerk  Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa: Internationales Symposium Benešov - Sázava 24.-26. September 2003
Sommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2005)

16Sammelwerk  Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám
Nodl, MartinSommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2004)

17Sammelwerk  Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Symposium, Praha, 9.-10. Februar 1999
Sommer, Petr [Hrsg.]. - Praha (2001)

18Monographie  Zacatky krestanske v Cechach: Kapitoly z dejin rane stredoveké duchovní kultury [ Der Beginn der Christianisierung in den böhmischen Ländern: Kapitel zur frühmittelalterlichen christlichen Kultur]
Sommer, Petr. - Praha (2001)

19Sammelwerk  Ruralia 2 / Conference Ruralia 2, Spa, 1st - 7th September 1997
Fridrich, JanKlápšte, JanSmetánka, ZdenekSommer, Petr [Hrsg.]. - Prague (1998)

20Sammelwerk  Encyklopedie ceských klášteru [Enzyklopädie der böhmischen Klöster]
Vlcek, PavelSommer, PetrFoltýn, Dušan [Hrsg.]. - Praha (1997)

21Monographie  Sázavský klášter [Das Kloster Sasau]
Sommer, Petr. - Praha (1996)

22Monographie  Brevnovský klášter
Dragoun, ZdenekPreiss, PavelSommer, Petr. - Praha (1992)

23Buchbeitrag  Der Übergang zu landeskirchlichen Strukturen. Christianisierung und Kirchenbau in Böhmen und Polen
Sommer, Petr. (2017) - In: Handbuch zur Geschichte der Kunst in Ostmitteleuropa 1 S. 222-231

24Buchbeitrag  Stará Kourim
Sommer, Petr. (2015) - In: Great Moravia and the Beginnings of Christianity S. 271-272

25Buchbeitrag  Saint Procopius and Sázava Monastery
Sommer, Petr. (2014) - In: The Cyril and Methodius mission and Europe S. 296-299

26Buchbeitrag  Die St. Veits-Kirche und das Frauenstift St. Georg auf der Prager Burg zu Beginn des böhmischen Staates und Christentums
Sommer, Petr. (2012) - In: Der Magdeburger Dom im europäischen Kontext S. 85-94

27Buchbeitrag  Christianity, archaeology and building sacrifice
Sommer, Petr. (2012) - In: Essays Sverre Bagge S. 90-102

28Buchbeitrag  Der frühe böhmische Staat und die Christianisierung seiner Gesellschaft
Sommer, Petr. (2012) - In: Christianisierung Europas. Entstehung, Entwicklung und Konsolidierung S. 261-274

29Artikel  Díte ve stredovekých pramenech [Das Kind in Quellen des Mittelalters]
Sommer, Petr. (2012) - In: Documenta Pragensia Bd. 31 (2012) S. 73-80

30Artikel  Moderní technologie a historická metoda [Moderne Technologie und historische Methode]
Sommer, Petr. (2012) - In: Cesky casopis historicky Bd. 110 (2012) S. 750-756, 757-764

31Buchbeitrag  Sazavsky klasterni chram na konci 11. stoleti (pokus o novou interpretaci textu tzv. Mnicha sazavskcho k roku 1095) [The Scizava monastery church at the end of the 11th century (an attempt at a new interpretation of the text of the so-called Monk of Sdzava dated 1095)]
Sommer, Petr. (2012) - In: FS Pavel Kouril S. 253-260

32Buchbeitrag  Böhmen als Kultlandschaft
Sommer, Petr. (2011) - In: Böhmen und seine Nachbarn in der Premyslidenzeit S. 289-315
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/18169/11971

33Buchbeitrag  Der heilige Prokop und sein Kult im Mittelalter
Sommer, Petr. (2010) - In: Die Heiligen und ihr Kult im Mittelalter S. 275-297

34Buchbeitrag  Ceské krestanství doby knížete Václava [Das böhmische Christentum der Zeit von Fürst Wenzel. ]
Sommer, Petr. (2010) - In: Svatý Václav. Na památku 1100. výrocí narození knížete Václava Svatého S. 65-79

35Buchbeitrag  Neobvyklý prvek interiérové výzdoby románské baziliky na Ostrove u Davle
Brichácek, PavelRichter, MiroslavSommer, Petr. (2010) - In: FS Anežka Merhautová S. 199-207

36Artikel  Prehledy bádání a historiografických studií. Stát, svetec a raný stredovek. (Opat Prokop ocima recenzentu) [The State, the Saint and the Early Middle Ages - Abbot Prokop as Seen through the Eyes of Review Writers. ]
Sommer, Petr. (2010) - In: Cesky casopis historicky Bd. 108 (2010) S. 287-305

37Buchbeitrag  Der Heilige Prokop, das Kloster Säzava und die sogenannte altkirchenslawische Liturgie in Böhmen
Sommer, Petr. (2010) - In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence S. 161-168

38Buchbeitrag  Die gegenwärtige tschechische kirchliche Archäologie
Sommer, Petr. (2010) - In: Kirchenarchäologie heute. Fragestellungen - Methoden - Ergebnisse S. 544-560

39Buchbeitrag  Archeologie a rekonstrukce stredoveke podoby premonstratske kanoniev Zelivi
Sommer, PetrThomová, ZuzanaThoma, Juraj. (2009) - In: Vladislav II. druhý král Premyslova rodu S. 69-82

40Buchbeitrag  Premyslovci v ceské historiografii. [The Premysls in the Czech Historiography.]
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 7-12

41Buchbeitrag  Cesta ke krestanské spolecnosti.
Treštík, DušanSommer, Petr. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 240-245

42Buchbeitrag  Nejstarší kláštery Cech a Moravy
Sommer, Petr. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 254-257

43Buchbeitrag  Bronzové dvere hnezdenského dómu
Sommer, PetrSláma, Jirí. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 246-250

44Buchbeitrag  Druhá vlna christianizace ceské spolecnosti
Sommer, Petr. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 398-409, 413-417

45Buchbeitrag  Der beginnende böhmische Staat und seine Heiligen
Sommer, Petr. (2009) - In: Cultus sanctorum. Cults, saints, patronage, hagiography S. 41-54

46Buchbeitrag  Hradská centra.
Sommer, Petr. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 182-184

47Artikel  Jeden den dekana Kosmy. Ze života ceských duchovních v raném stredoveku
Sommer, Petr. (2008) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 30, 12 (2008) S. 34-36

48Artikel  The Christianisation of Bohemia and Moravia
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, JosefDoležalová, Eva. (2007) - In: Annual of medieval studies at Central European University Budapest Bd. 13 (2007) S. 153-163

49Buchbeitrag  Existe-t-il une architecture Slavníkienne?
Sommer, PetrVanek, Vojtech. (2007) - In: Slavnikovci v ceskych dejinach S. 20-34

50Buchbeitrag  Iluminace Wolfenbüttelského rukopisy: Známý neznamý pramen k ceským dejinám 10. století [Illumination of the Wolfenbüttel manuscript - a well-known and, at the same time, an unknown source regarding the 19th century Czech history.]
Sommer, PetrVelímský, Tomáš. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 38-49

51Artikel  Hrob svatého Prokopa v sázavském kláštere.
Sommer, Petr. (2007) - In: Sázavsko Bd. 13 (2007) S. 5-14

52Buchbeitrag  Bohemia and Moravia
Sommer, PetrTreštík, DušanŽemlicka, Josef. (2007) - In: Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus' c.900-1200 S. 214-262

53Buchbeitrag  Svatý Prokop a jeho kult ve stredoveku
Sommer, Petr. (2006) - In: Svetci a jejich kult ve stredoveku S. 261-281

54Buchbeitrag  Procession in early medieval Bohemia
Sommer, Petr. (2006) - In: Wallfahrten in der europäischen Kultur S. 167-176

55Buchbeitrag  Církev a ceský stát od 10. do 13. století
Sommer, Petr. (2006) - In: Przemyslidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii S. 43-77

56Buchbeitrag  Hrob svatého Prokopa v sázavské románské bazilice [Das Grab des heiligen Prokop in der romanischen Basilika zu Sázava]
Sommer, Petr. (2006) - In: FS Jaromír Homolka S. 47-60

57Artikel  Opatský hrob z doby pocátku Ostrova u Davle [Abbot's grave from the period of the beginning of Ostrov u Davle]
Brichácek, PavelMerhautová, AnežkaRichter, MiroslavSommer, Petr. (2006) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 18 (2006) S. 45-64

58Buchbeitrag  Sázava a ceské kláštery 11. století
Sommer, Petr. (2006) - In: Svatý Prokop, Cechy a strední Evropa S. 145-159

59Buchbeitrag  Christianizace rane stredovekých Cech
Sommer, Petr. (2006) - In: Ceské zeme v raném stredoveku S. 85-91

60Buchbeitrag  Základová obetina z mochovského kostela [Ein Bauopfer aus der St. Bartholomäus Kirche in Mochov]
Sommer, Petr. (2005) - In: FS Jirí Kuthan (2005) S. 493-496

61Buchbeitrag  Infirmarium jako soucást denního života v kláštere.
Sommer, Petr. (2005) - In: Historia Monastica. I. Sborník z kolokvií S. 11-23

62Buchbeitrag  Sázava und böhmische Klöster des 11. Jahrhunderts
Sommer, Petr. (2005) - In: Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa S. 157-171

63Buchbeitrag  Smlouva o výstavbe krížové chodby v minoritském kláštere v Jindrichove Hradci jako snímek stredovekého každodenního života.
Sommer, Petr. (2004) - In: FS František Šmahel (Verba) S. 113-128

64Artikel  Berla svatého Prokopa?
Sommer, Petr. (2004) - In: Sázavsko Bd. 11 (2004) S. 26-29

65Buchbeitrag  Dopis Dušanu Treštíkovi, Dejiny ve veku nejistot
Sommer, Petr. (2003) - In: FS Dušan Treštík S. 268-275

66Buchbeitrag  Die internationale Ausstellung "Europas Mitte um 1000"
Sommer, Petr. (2003) - In: Tschechische Mittelalterforschung 1990 - 2002 S. 201-204

67Buchbeitrag  Archeologie k miléniu ostrovského kláštera. [Die Archäologie zum Millennium des Klosters Ostrov]
Brichácek, PavelRichter, MiroslavSommer, Petr. (2003) - In: 1000 let kláštera na Ostrove (999-1999) S. 13-28

68Artikel  Prokopský esej k jubileu roku 2003
Sommer, Petr. (2002) - In: Sázavsko Bd. 9 (2002) S. 5-25

69Artikel  Život v rane stredovekých Cechách podle nejstarších prokopských legend
Sommer, Petr. (2001) - In: Sázavsko Bd. 8 (2001) S. 4-27

70Artikel  Soucasnost archeologické památkové péce v CR
Dragoun, ZdenekErnée, MichalJirán, LubošSommer, PetrVarhaník, Jirí. (2001) - In: Archeologické rozhledy Bd. 53 (2001) S. 576-591

71Buchbeitrag  Základová obetina ze Sázavského kláštera [Bauopfer aus Kloster Sázava]
Sommer, Petr. (2001) - In: In memoriam Jan Rulf S. 370-375

72Buchbeitrag  Kapelle der Jungfrau Maria im St. Georgskloster auf der Prager Burg und die Anfänge der böhmischen Sakralarchitektur
Sommer, Petr. (2001) - In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 S. 189-196

73Artikel  Zacátky ceské sakrální architektury
Sommer, Petr. (2001) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 39, 109 (2001) S. 246-251

74Buchbeitrag  Archäologische Untersuchungen in Kirchen und Klöstern Böhmens und die ältesten tschechischen Sakralbauten
Sommer, Petr. (2001) - In: Vorträge des 19. Niederbayerischen Archäologentages S. 195-218

75Artikel  Smrt knežny Ludmily a zacátky ceské sakrální architektury.. [Der Tod der Fürstin Ludmila und die Anfänge der böhmischen Sakralarchitektur]
Sommer, Petr. (2000) - In: Cesky casopis historicky Bd. 98 (2000) S. 229-260

76Artikel  Památkový zákon a archeologie. [The Monuments Law and archaeology]
Sommer, Petr. (2000) - In: Archeologické rozhledy Bd. 52 (2000) S. 442-446

77Buchbeitrag  Christliche Architektur und Kunst im böhmischen Staat um das Jahr 1000.
Merhautová, AnežkaSommer, Petr. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 411-417

78Buchbeitrag  Heidnische und christliche Normen im Konflikt: Die Vorstellungswelt der böhmischen Gesellschaft im frühen Mittelalter
Sommer, Petr. (2000) - In: Prozesse der Normbildung S. 161-186

79Artikel  Strahovský klášter. Stavební dejiny baziliky od roku 1182 do doby opata Lohelia. [Das Kloster Strahov. Baugeschichte der Basilika von 1182 bis zur Zeit des Abts Lohelius]
Merhautová, AnežkaSommer, Petr. (2000) - In: Umení Bd. 48 (2000) S. 302-314

80Buchbeitrag  Rekonstrukce stredoveke podoby cisterciackeho opatstvi v Klastere Hradisti nad Jizerou
Sommer, Petr. (2000) - In: Cystersi w spoleczenstwie Europy Srodkowej S. 639-648

81Buchbeitrag  Das Kloster Sazau (Sázava)
Sommer, Petr. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 422-423

82Buchbeitrag  Kaple Panny Marie v kláštere sv. Jirí na Pražském hrade a zacátky ceské sakrální architektury.
Sommer, Petr. (2000) - In: Premyslovský stát kolem roku 1000 S. 121-126

83Buchbeitrag  Das Kloster Ostrov (Insula) bei Davle.
Sommer, Petr. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 420-421

84Buchbeitrag  Calami argentei pro sumendo sanguine christi. Poznámka k dejinám církevní kultury v Cechách [ Calami argentei pro sumendo sanguine christi. Eine Notiz zur Geschichte der Kirchenkultur in Böhmen]
Sommer, Petr. (2000) - In: FS Pavel Spunar (2000) S. 162-165

85Buchbeitrag  Die Christianisierung Böhmens aufgrund archäologischer, kunsthistorischer und schriftlicher Quellen.
Sommer, Petr. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 401-404

86Buchbeitrag  Die christlichen Bestattungen
Sommer, Petr. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 426-429

87Buchbeitrag  Das Kloster Brevnov
Sommer, Petr. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 418-419

88Buchbeitrag  Nová etapa archeologického výzkumu opatského chrámu cisterciáckého kláštera Hradište na Jizerou 1995 až 1999.
Sommer, PetrWaldhauser, Jirí. (2000) - In: 900 let cisterciáckého rádu. Sborník S. 47-62

89Artikel  Strahovský klášter. Jeho založení a románská bazilika. [Kloster Strahov. Seine Gründung und die romanische Basilika]
Merhautová, AnežkaSommer, Petr. (1999) - In: Umení Bd. 47 (1999) S. 154-168

90Artikel  Základová obetina ze sázavského kláštera
Sommer, Petr. (1999) - In: Sázavsko Bd. 6 (1999) S. 21-31

91Artikel  Jeskyne svatého Prokopa v sázavském kláštere
Sommer, Petr. (1998) - In: Sázavsko Bd. 5 (1998) S. 35-47

92Buchbeitrag  Duchovní svet rane stredoveké ceské laické spolecnosti
Sommer, Petr. (1998) - In: Svatý Vojtech, Cechové a Evropa S. 133-166

93Artikel  Padesát let Archeologických rozhledu
Sommer, Petr. (1998) - In: Archeologické rozhledy Bd. 50 (1998) S. 5-6

94Buchbeitrag  Der Grundstein der Rundkirche von Levý Hrade
Sommer, Petr. (1997) - In: Zivot v archeologii stredoveku S. 586-595

95Artikel  Sázavský klášter v novoveku
Sommer, Petr. (1997) - In: Sázavsko Bd. 4 (1997) S. 5-22

96Buchbeitrag  Brevnov a ceské benediktinské konventy ve stredove(ku. (Poznámky k jejich hmotné kulture). [Brewnov und böhmische Benediktinerkonvente im Mittelalter]
Sommer, Petr. (1997) - In: Brevnov v ceských dejinách. Sborník z konference S. 25-33

97Buchbeitrag  Rane stredoveká "ecclesia lignea" a archeologie.
Sommer, Petr. (1997) - In: FS Vladimir Nekuda (1997) S. 276-278

98Artikel  Nález krížku typu Caravaca v Praze 4 - Michli. [Find of a Caraca-type cross at Praha 4 - Michle]
Rataj, JanSommer, Petr. (1997) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 1 (1997) S. 137-142

99Buchbeitrag  A final word
Sommer, Petr. (1996) - In: Ruralia 1 S. 339

100Artikel  Christianizace strední Evropy a archeologické prameny [Christianisierung Mitteleuropas und die archäologischen Quellen]
Sommer, Petr. (1996) - In: Slavia antiqua Bd. 37 (1996) S. 137-145

101Buchbeitrag  Eine Dienstsiedlung des Benediktiner-Klosters in Sázava
Sommer, Petr. (1996) - In: Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa S. 142-147

102Artikel  Zum Stand der monastischen Archäologie in Böhmen
Sommer, Petr. (1996) - In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich Bd. 12 (1996) S. 169-177.

103Artikel  Sázavský klášter v gotické podobe
Sommer, Petr. (1995) - In: Sázavsko Bd. 3 (1995) S. 5-18

104Buchbeitrag  Benediktinské opatství v Sázave a jeho laické zázemí. [Die benediktinische Abtei in Sázava und ihr Laienhinterland]
Sommer, Petr. (1995) - In: Klasztor w spoleczenstwie sredniowiecznym i nowozytnym S. 419-423

105Buchbeitrag  Frühmittelalterliche Kirche und Städte in Böhmen
Sommer, Petr. (1995) - In: Burg, Burgstadt, Stadt S. 212-220

106Artikel  O smyslu archeologie
Sommer, Petr. (1995) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 17, 6 (1995) S. 2-4

107Artikel  Kulatý stul venovaný úloze Slavníkovcu v ceských dejinách
Sommer, Petr. (1995) - In: Archeologické rozhledy Bd. 47 (1995) S. 181

108Artikel  Rezno a rane stredoveky Brevnov [Regensburg und das frühmittelalterliche Brevnov]
Sommer, Petr. (1995) - In: Cesky casopis historicky Bd. 93 (1995) S. 25-36

109Buchbeitrag  Towns, Monasteries and Feudal Residences
Richter, MiroslavSommer, PetrDurdík, Tomáš. (1994) - In: 25 years of archaeological research in Bohemia S. 201-220

110Artikel  Die Seitenkapelle der romanischen Basilika in Ostrov bei Davle
Sommer, Petr. (1994) - In: Památky archeologické Bd. 85, 1 (1994) S. 82-107

111Artikel  Podoba sázavského kláštera v 11. a ve 12. století
Sommer, Petr. (1994) - In: Sázavsko Bd. 2 (1994) S. 33-47

112Artikel  Benediktinská Sázava
Sommer, Petr. (1993) - In: Sázavsko Bd. 1 (1993) S. 38-49

113Buchbeitrag  Die mittelalterliche Gestalt des Klosters Brevnov
Dragoun, ZdenekSommer, Petr. (1993) - In: Tausend Jahre Benediktiner Kloster in Brevnov S. 32-46

114Artikel  Interpretace nálezu lidských kostí ve zdivu kostela sv. Stanislava v obci Morina.
Sommer, Petr. (1993) - In: Zprávy památkové péce Bd. 53 (1993) S. 285-286

115Buchbeitrag  Stavební podoba brevnovského klástera ve stredoveku
Dragoun, ZdenekMerhautová, AnežkaSommer, Petr. (1993) - In: Milénium brevnovského klástera S. 63-137

116Artikel  O smyslu historické práce.
Sommer, Petr. (1992) - In: Archaeologia historica Bd. 17 (1992) S. 9-12

117Artikel  První dve století benediktinských klášteru v Cechách
Sommer, Petr. (1991) - In: Studia mediaevalia Pragensia Bd. 2 (1991) S. 75-100

118Artikel  Bazilika s první jižní kaplí Ostrovského kláštera
Richter, MiroslavMerhautová, AnežkaBrichácek, PavelSommer, Petr. (1990) - In: Umení Bd. 38 (1990) S. 185-195

119Artikel  Archeologie a architektura
Durdík, TomášKlápšte, JanSommer, Petr. (1986) - In: Archaeologia historica Bd. 11 (1986) S. 11-24

120Artikel  Hradištní pohrebište v premonstrátské kanonii na Strahove [Das Burgwall-Gräberfeld im Prämonstratenser-Kanonikat in Prag-Strahov]
Sommer, Petr. (1985) - In: Sborník Národního Muzea v Praze A Bd. 39 (1985) S. 193-197

121Artikel  K zacátkum premonstrátské kanonie v Praze na Strahove [Zu den Anfängen der Prämonstratenserkanonie in Prag-Strahov]
Sommer, Petr. (1984) - In: Archaeologica Pragensia Bd. 5, 1 (1984) S. 97-102

122Artikel  Ke vztahu rádového domu a hradu v Cechách
Sommer, Petr. (1981) - In: Archaeologia historica Bd. 6 (1981) S. 117-121

123Artikel  Dominikánský klášter v Beroune
Sommer, Petr. (1979) - In: Archaeologia historica Bd. 4 (1979) S. 43-54

124Artikel  Ceské kláštery 10. - 13. století ve svetle archeologických výzkumu
Sommer, Petr. (1978) - In: Archaeologia historica Bd. 3 (1978) S. 337-345

125Artikel  Dve stredoveká sídlište na východním okraji Prahy
Sommer, Petr. (1977) - In: Archaeologia historica Bd. 2 (1977) S. 257-260

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.