RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,6 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Soukup, Pavel«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Soukup, Pavel

RI opac: 101 Einträge

1Sammelwerk  Wycliffism and Hussitism: methods of thinking, writing, and persuasion ; c.1360-c.1460
Ghosh, KantikSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Turnhout (2021)

2Monographie  Jan Hus: The Life and Death of a Preacher
Soukup, Pavel. - West Lafayette, Indiana (2020)

3Sammelwerk  A Companion to the Hussites
Van Dussen, MichaelSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2020)

4Sammelwerk  Husitské re-formace: promena kulturního kódu v 15. století
Cermanová, PavlínaSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2019)

5Sammelwerk  Centrum medievistických studií
Žurek, VáclavSoukup, PavelNovotný, Robert [Hrsg.]. - Praha (2018)

6Monographie  11.7.1412 - Poprava trí mládencu: odpustkové boure v Praze
Soukup, Pavel. - Praha (2018)

7Sammelwerk  Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu
Halama, OtaSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2016)

8Sachtitel  [Bibliographie]
Soukup, Pavel. (2016)
http://cas-cz.academia.edu/PavelSoukup

9Monographie  Jan Hus: život a smrt kazatele
Soukup, Pavel. - Praha (2015)

10Sammelwerk  Husitské století [Hussite Century]
Cermanová, PavlínaNovotný, RobertSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2014)

11Sammelwerk  Religious controversy in Europe: 1378 - 1536 ; textual transmission and networks of readership
Van Dussen, MichaelSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Turnhout (2013)

12Sammelwerk  Heresis seminaria: pojmy a koncepty v bádání o husitství
Rychterová, PavlínaSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2013)

13Monographie  Jan Hus: Prediger - Reformator - Märtyrer
Soukup, Pavel. - Stuttgart (2013)

14Monographie  Reformni kazatelstvi a Jakoubek ze Stribra [Reform preaching and Jakoubek of Stríbro]
Soukup, Pavel. - Praha (2011)

15Sammelwerk  Krížové výpravy v pozdním stredoveku. Kapitoly z dejin náboženských konfliktu
Soukup, PavelSvátek, Jaroslav [Hrsg.]. - Praha (2010)

16Monographie  Cesty a poselstva / Guillebert de Lannoy
Lannoy, Ghillebert de. Svátek, JaroslavNejedlý, MartinMarin, OlivierSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2009)

17Sammelwerk  Centrum medievistických studií Akademie ved Ceské republiky a Univerzity Karlovy v Praze pri Filosofickém ústavu AV CR, v. v. i., v Praze. Badatelství, doktorandská výuka, mezinárodní spolupráce. 1998-2008
Sommer, PetrSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2008)

18Sammelwerk  Jakoubek ze Stríbra. Texty a jejich pusobení
Halama, OtaSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2006)

19Sammelwerk  Nemecká medievistika v ceských zemích do roku 1945 [Deutsche Mediävistik in Böhmen und in der Tschechoslowakei bis 1945]
Soukup, PavelŠmahel, František [Hrsg.]. - Praha (2004)

20Sammelwerk  Evropa a Cechy na konci stredoveku: Sborník príspevku venovaných Františku Šmahelovi [ Europa und Tschechien am Ende des Mittelalters. Eine Sammlung von Beiträgen zu Ehren von František Smahel]
Doležalová, EvaNovotný, RobertSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2004)

21Sammelwerk  Tschechische Mittelalterforschung 1990 - 2002
Šmahel, FrantišekNovotný, RobertSoukup, Pavel [Hrsg.]. - Praha (2003)

22Sachtitel  Tretí krížová výprava dle kronikáre Ansberta: Historie o výprave císare Fridricha
Soukup, Pavel [Hrsg.]. - Pribram (2003)

23Buchbeitrag  Der Hussitismus - eine Reformation ohne Buchdruck
Soukup, Pavel. (2021) - In: Reformation als Kommunikationsprozess. Böhmische Kronländer und Sachsen S. 101-126

24Buchbeitrag  Kreuzzug und Universitätsmesse
Soukup, Pavel. (2021) - In: FS Karel Hruza S. 205-220

25Buchbeitrag  Panovnická moc a církevní krize v diamantu zapasících orlu Winanda ze Steegu
Soukup, Pavel. (2021) - In: FS Ivan Hlavácek (2021) S. 164-179

26Buchbeitrag  Introduction: Hussite Histories
Van Dussen, MichaelSoukup, Pavel. (2020) - In: A Companion to the Hussites S. 1-22

27Buchbeitrag  Úsvit krestanství v Cechách ocima husitských kazatelu
Soukup, Pavel. (2019) - In: Pohané a krestané. Christianizace ceských zemí ve stredoveku S. 151-170

28Buchbeitrag  The Puncta of Jan Hus: The Latin Transmission of Vernacular Preaching
Soukup, Pavel. (2019) - In: Pursuing a new order 2 S. 91-126

29Buchbeitrag  Valde notabilis in hominibus mutacio? Úvodní zamyšlení
Cermanová, PavlínaSoukup, Pavel. (2019) - In: Husitské re-formace. Promena kulturního kódu v 15. století S. 7-21

30Buchbeitrag  Výklad biblických norem v postilách husitské doby.
Soukup, Pavel. (2019) - In: Husitské re-formace. Promena kulturního kódu v 15. století S. 69-100

31Buchbeitrag  Anti-Hussite Texts in Miscellaneous and Other Manuscripts: The Case of the Erfurt Charterhouse
Soukup, Pavel. (2018) - In: Collecting, organizing and transmitting knowledge S. 83-98

32Buchbeitrag  The Polemical Letters of John of Capistrano against the Hussites: Remarks on Their Transmission and Context
Soukup, Pavel. (2018) - In: The grand tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456) S. 259-274

33Buchbeitrag  Hussite views of crusading and holy war
Soukup, Pavel. (2018) - In: Fighting for the faith. The many crusades S. 237-268

34Buchbeitrag  Kazatelsky provoz v Betlémské kapli v dobè Husové
Soukup, Pavel. (2017) - In: Jan Hus. Zycie, mysl, dziedzictwo S. 193-218

35Buchbeitrag  The Waning of the "Wycliffites": Giving Names to Hussite Heresy
Soukup, Pavel. (2017) - In: Europe after Wyclif S. 196-226

36Buchbeitrag  Jan Hus und der Prager Ablassstreit von 1412
Soukup, Pavel. (2017) - In: Ablasskampagnen des Spätmittelalters. Luthers Thesen von 1517 im Kontext S. 485-500

37Buchbeitrag  Problematika odpustku v prazskych univerzitnich kvestiich
Soukup, Pavel. (2017) - In: Stredoveká univerzitní vzdelanost S. 177-188

38Artikel  Jan Hus po 600 letech. Úroda jednoho výrocí [Jan Hus 600 Years Later. The Fruits of an Anniversary]
Soukup, Pavel. (2017) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 9 (2017) S. 71-85

39Buchbeitrag  Jan Hus: Betlémská kázání
Soukup, Pavel. (2017) - In: Cítanka latinských textu S. 63-80

40Buchbeitrag  Crusading against Christians in the Fifteenth Century: Doubts and Debates
Soukup, Pavel. (2017) - In: Reconfiguring the fifteenth-century crusade S. 85-122

41Buchbeitrag  Úvod: interdisciplinární výzkum utrakvismu a husitská symbolika
Halama, OtaSoukup, Pavel. (2016) - In: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu S. 7-16

42Buchbeitrag  Kalich jako terc: znamení hereze v první fázi protihusitské polemiky
Soukup, Pavel. (2016) - In: Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu S. 103-133

43Artikel  Leonarda Huntpichlera návod ke kázání kríže proti ceským kacírum
Soukup, Pavel. (2016) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 56, 1 (2016) S. 65-80

44Artikel  Stredoveké prameny: Kázání a kazatelé
Soukup, Pavel. (2016) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 38, 1 (2016) S. 26-27

45Buchbeitrag  Religion and Violence in the Hussite Wars
Soukup, Pavel. (2016) - In: The European Wars of Religion. An Interdisciplinary Reassessment S. 19-44

46Buchbeitrag  Poznámky ke kazatelskému dílu mistru Maríka Rvacky a Štepána z Pálce
Soukup, Pavel. (2016) - In: Cesko-polské kazatelské vztahy ve stredoveku S. 43-61

47Artikel  Jan Hus 600 ans après. La moisson d'un anniversaire
Soukup, Pavel. (2016) - In: Revue Mabillon Bd. 27 (2016) S. 262-275

48Artikel  K pramenum Husových Punkt: Jan Hus a Bernard Gui
Soukup, Pavel. (2015) - In: Studia historica Brunensia Bd. 62 (2015) S. 235-247

49Buchbeitrag  Preaching the Cross against the Hussites, 1420-1431
Soukup, Pavel. (2015) - In: Partir en croisade à la fin du Moyen Âge. Financement et logistique S. 195-212

50Buchbeitrag  Organizacní aspekty boje proti "neverícím" v križáckých projektech 15. století
Soukup, Pavel. (2015) - In: Hledání nové Evropy. Projekt krále Jirího S. 175-193

51Artikel  Nekolik textu z odpustkové aféry aneb co je nového v roce 1412 [Some Texts from Prague Indulgence Scandal or, What Is New in 1412]
Soukup, Pavel. (2015) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 7 (2015) S. 249-288

52Artikel  Kostnický proces s Janem Husem - "malickost" evropského významu
Soukup, Pavel. (2015) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 37, 6 (2015) S. 10-13

53Buchbeitrag  Jan Hus v Kostnici po 6. cervenci 1415
Soukup, Pavel. (2015) - In: Jan Hus 1415 a 600 let pot S. 165-178

54Buchbeitrag  Jan Hus as a Preacher
Soukup, Pavel. (2014) - In: A companion to Jan Hus S. 96-129

55Artikel  Islám v kvestii Šimona z Tišnova o trech náboženstvích.
Soukup, Pavel. (2014) - In: HOP. Historie - Otázky - Problémy Bd. 6, 2 (2014) S. 85-94

56Buchbeitrag  Augustinian Prior Oswald Reinlein: A Biography of an Anti-Hussite Preacher
Soukup, Pavel. (2014) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 9 S. 98-110

57Buchbeitrag  Kultura
Soukup, Pavel. (2014) - In: Husitské století S. 355-376

58Buchbeitrag  Kazatelství a propaganda
Soukup, Pavel. (2014) - In: Husitské století S. 415-434

59Buchbeitrag  "Jak mohou zvestovat, nejsou-li posláni?" Autorita a autorizace kazatele u Jana Husa a jeho soucasníku
Soukup, Pavel. (2014) - In: Amica Sponsa Mater. Bible v case reformace S. 109-121

60Buchbeitrag  Die böhmischen Konzilsteilnehmer zwischen Häresiebekämpfung und Kirchenreform: die Konstanzer Predigten von Mauritius Rvacka, Stephan von Pálec und Matthäus von Königsaal
Soukup, Pavel. (2014) - In: Das Konstanzer Konzil als europäisches Ereignis S. 173-217
http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/41849/35500

61Buchbeitrag  Jan Hus
Soukup, Pavel. (2014) - In: Husitské století S. 53-70

62Buchbeitrag  Jak mohou zvestovat, nejsou-li posláni?: autorita a autorizace kazatele u Jana Husa a jeho soucasníku.
Soukup, Pavel. (2014) - In: Amica Sponsa Mater. Bible v case reformace S. 109-121

63Buchbeitrag  Jeden den stredovekého ucence
Soukup, Pavel. (2014) - In: Jeden den ve stredoveku S. 143-163

64Buchbeitrag  Die Maßnahmen des Konzils gegen die Hussiten
Soukup, Pavel. (2013) - In: Das Konstanzer Konzil 1414 - 1418. Weltereignis des Mittelalters S. 92-96

65Buchbeitrag  Introduction: Textual Controversies, Textual Communities
Van Dussen, MichaelSoukup, Pavel. (2013) - In: Religious controversy in Europe 1378 - 1536 S. 1-16

66Buchbeitrag  Kauza reformace. Husitství v konkurenci reformních projektu
Soukup, Pavel. (2013) - In: Heresis seminaria. Pojmy a koncepty v bádání o husitství S. 171-218

67Buchbeitrag  Portugalský král a husité. Príspevek k dejinám križácké liturgie
Soukup, Pavel. (2013) - In: O felix Bohemia! Studie k dejinám ceské reformace S. 90-104

68Buchbeitrag  Pars Machometica in Early Hussite Polemics: The Use and Background of an Invective
Soukup, Pavel. (2013) - In: Religious controversy in Europe 1378 - 1536 S. 251-288

69Buchbeitrag  The reception of the books of the Maccabees in the Hussite Reformation
Rychterová, PavlínaSoukup, Pavel. (2012) - In: Dying for the faith, killing for the faith S. 195-207

70Buchbeitrag  Vaclav IV. a reformi hnuti
Soukup, Pavel. (2012) - In: Lucemburkove. Ceska koruna uprostred Evropy S. 688-701

71Buchbeitrag  Marík Rvacka's Defense of Crusading Indulgences from 1412
Soukup, Pavel. (2011) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 8 S. 77-97

72Buchbeitrag  La défènse de la foi à l'époque hussite: l'engagement des noblesses tchèque et allemande
Novotný, RobertSoukup, Pavel. (2011) - In: Le salut par les armes S. 93-108

73Buchbeitrag  Inkvizitori i V Cechách v letech 1315-1415
Soukup, Pavel. (2010) - In: Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 147-172

74Buchbeitrag  Bible a násilí za válek s husity
Soukup, Pavel. (2010) - In: Krížové výpravy v pozdním stredoveku. Kapitoly z dejin náboženských konfliktu S. 78-89

75Buchbeitrag  The Masters and the End of the World: Exegesis in the Polemics with Chiliasm
Soukup, Pavel. (2009) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 7 S. 91-114

76Buchbeitrag  Dvorská kultura a pocátky národních literatur.
Soukup, Pavel. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 470-471

77Artikel  Zur Verbreitung theologischer Streitschriften im 15. Jahrhundert. Eine antihussitische Sammelhandschrift aus der Erfurter Kartause
Soukup, Pavel. (2009) - In: Studia Mediaevalia Bohemica Bd. 1 (2009) S. 231-257

78Buchbeitrag  La noblesse hussite, entre chevalerie et guerre sainte
Soukup, Pavel. (2009) - In: La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge S. 147-162

79Buchbeitrag  Die Predigt als Mittel religiöser Erneuerung: Böhmen um 1400
Soukup, Pavel. (2009) - In: Böhmen und das Deutsche Reich. Ideen- und Kulturtransfer im Vergleich S. 235-264

80Artikel  Die Rolle der Prager Universitätsemigration in der antihussitischen Polemik 1409 - 1436
Soukup, Pavel. (2009) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 49, 2 (2009) S. 71-80

81Buchbeitrag  Rytírská kultura ve 13. století
Soukup, Pavel. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 460-462

82Buchbeitrag  Johann Loserth (1846-1936). Ein "Gelehrter von Weltruf" in Czernowitz und Graz.
Soukup, Pavel. (2008) - In: Österreichische Historiker 1900-1945. Lebensläufe und Karrieren S. 39-71

83Artikel  "Ne verbum Dei in nobis suffocetur…" Kommunikationstechniken von Predigern des frühen Hussitismus
Soukup, Pavel. (2008) - In: Bohemia Bd. 48 (2008) S. 54-82
https://www.bohemia-online.de

84Buchbeitrag  "Sed heu hodie!": Kritika církve v Jakoubkových kázánich k duchovenstvu ["Sed heu hodie!" Criticism of the Church in Jakoubek's sermons addressed to the clergy.]
Soukup, Pavel. (2007) - In: FS Josef Žemlicka (2007) S. 438-453

85Buchbeitrag  Metaphors of the Spiritual Struggle Early in the Bohemian Reformation: The Exegesis of Arma Spiritualia in Hus, Jakoubek, and Chelcický
Soukup, Pavel. (2007) - In: The Bohemian Reformation and Religious Practice 6 S. 87-109

86Artikel  Mezi klášterem a válkou? Krížové výpravy a vznik rytírských rádu
Soukup, Pavel. (2007) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 29, 1 (2007) S. 30-33

87Buchbeitrag  Svatá válka v predstavách husitských mistru. K formování a zdrojum husitského ucení o válce [ The Holy War as Perceived by Hussite Masters. A paper on the formation and sources of the Hussite teachings about war]
Soukup, Pavel. (2007) - In: Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dejinách S. 277-289

88Buchbeitrag  Karel IV. jako obránce víry. Souvislosti neuskutecneného španelského tažení z roku 1340 [ Karl IV. als Beschützer des Glaubens. Die Zusammenhänge des nicht verwirklichten Heereszuges nach Spanien von 1340.]
Soukup, Pavel. (2006) - In: FS Lenka Bobková S. 198-209

89Artikel  Pocátky vedecké dráhy Johanna Losertha a pražská univerzita
Soukup, Pavel. (2006) - In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis Bd. 44 (2004) S. 19-44

90Buchbeitrag  Die Waldenser in Böhmen und Mähren im 14. Jahrhundert
Soukup, Pavel. (2006) - In: Friedrich Reiser und die "waldensisch-hussitische Internationale" im 15. Jahrhundert S. 131-160

91Buchbeitrag  K pocátkum Jakoubkovy literární cinnosti: nejstarší univerzitní kázání
Soukup, Pavel. (2006) - In: Jakoubek ze Stríbra. Texty a jejich pusobení S. 121-152

92Buchbeitrag  Pilgrimage element in crusades with Czech participation in the twelfth century
Soukup, Pavel. (2006) - In: Wallfahrten in der europäischen Kultur S. 53-64

93Artikel  Cech, nebo Nemec? Spor o národní príslušnost Karla IV
Soukup, Pavel. (2005) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 27 (2005) S. 38-40

94Buchbeitrag  Rytíri ducha na pražské univerzite: Jakoubkovo kázání Abiciamus opera tenebrarum
Soukup, Pavel. (2004) - In: FS František Šmahel (2004) S. 413-431

95Buchbeitrag  Johann Loserth a ceský stredovek.
Soukup, Pavel. (2004) - In: Nemecká medievistika v ceských zemích do roku 1945 S. 251-272

96Artikel  Exotika v kodexu opata Jarlocha. Historie o krížové výprave císare Fridricha I.
Soukup, Pavel. (2004) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 26, 4 (2004) S. 36-39

97Buchbeitrag  Lucemburské období v pojetí historiku "Spolku pro dejiny Nemcu v Cechách" do roku 1900 [ Die luxemburgische Zeit in der Geschichtsauffassung von Historikern des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen bis zum Jahre 1900]
Soukup, Pavel. (2003) - In: FS Jaroslav Mezník S. 167-175

98Artikel  Dobývání hradu Skály v roce 1413 a husitská teorie války. Ke spisku Jakoubka ze Stríbra o duchovním boji. [Die Eroberung der Burg Skala im Jahre 1413 und die hussitische Theorie des Krieges. Zu einer Schrift Jakobells von Mies über den geistigen Kampf]
Soukup, Pavel. (2003) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 9 (2003) S. 175-210

99Buchbeitrag  Wladza prawowita i wojna sprawiedliwa w mysli husyckiej
Soukup, Pavel. (2002) - In: FS Henryk Samsonowicz (2002) S. 335-350

100Artikel  Dvojí ideál krest'anského rytíre v husitském období [Das zweifache Ideal des christlichen Ritters im hussitischen Zeitalter]
Soukup, Pavel. (2001) - In: Cesky casopis historicky Bd. 99 (2001) S. 1-32

101Artikel  Rytíri a kacíri. Alegorie zápasu víry a svatojirská legenda v Jindrichove Hradci
Soukup, Pavel. (2001) - In: Kudej Bd. 3, 2 (2001) S. 14-32

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.