RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Spevácek, Jirí«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Spevácek, Jirí

RI opac: 71 Einträge

1Sammelwerk  Úvod do dejin a kultury nemecky mluvících zemí. 1
Bláhová, MarieKosnar, LubomírSpevácek, JiríŽemlicka, Josef. - Praha (1994)

2Monographie  Jan Lucemburskýy a jeho doba 1296-1346. K prvnímu vstupu ceskych zemí do svazku se západní Evropu [Johann von Luxemburg und seine Zeit 1296-1346. Zum ersten Schritt der Böhmischen Länder zum Bund mit dem westlichen Europa]
Spevácek, Jirí. - Praha (1994)

3Monographie  Rozmach ceské státnosti za vlády Lucemburku v souvislostech evropské politiky.
Spevácek, Jirí. - Praha (1987)

4Monographie  Václav IV., 1361-1419. K predpokladùm husitské revoluce [Wenzel IV., 1361-1419. Zu den Voraussetzungen der hussitischen Revolution].
Spevácek, Jirí. - Prag (1986)

5Monographie  Kral diplomat. Jan Lucembursky 1296-1346
Spevácek, Jirí. - Prag (1982)

6Monographie  Karel IV. aivto a dílo (1316-1378)
Spevácek, Jirí. - Praha (1979)

7Monographie  Karl IV. Sein Leben und seine staatsmännische Leistung
Spevácek, Jirí. - Wien [u.a.] (1978)

8Sachtitel  Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae. Bd. 5: 1346-1355
Spevácek, JiríZachová, Jana [Hrsg.]. - Prag (1958 - 2005)

9Monographie  Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
Emler, JosephSpevácek, JiríMendl, Bedrich. - Pragae (1855)

10Buchbeitrag  Neue Gesichtspunkte zur Beurteilung der Politik sowie der historischen Rolle Königs Johann von Böhmen
Spevácek, Jirí. (1998) - In: King John of Luxembourg (1296-1346) S. 11-18

11Buchbeitrag  Johann von Luxemburg als König von Böhmen
Spevácek, Jirí. (1997) - In: Johann der Blinde S. 167-168

12Artikel  Politické predpoklady kanonizace Tomáše Akvinského v roce 1323.
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 34, 4 (1996) S. 244-245

13Artikel  Mentality a dejiny mentalit v promenách evropského myšlení. [Mentalität und Mentalitätsgeschichte im Wandel des europäischen Gedanken]
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 4 (1996) S. 59-70

14Buchbeitrag  The Cistercians, Princess Elizabeth, and the Establishment of the Luxembourg Dynasty in the Lands of Bohemia
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Les Cisterciens dans le Royaume Médiéval de Bohême S. 59-68

15Artikel  Politické predpoklady svatorecení Tomáse Akvinského v roce 1323 [Die politischen Voraussetzungen der Kanonisation des Thomas von Aquin im Jahre 1323]
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Cesky casopis historicky Bd. 94 (1996) S. 715-738

16Artikel  Stredoveká zbožnost, její formy a spolecenská funkce. K dvojí tvári základní složky stredovekých mentalit. [Die mittelalterliche Frömmigkeit, ihre Formen und Gesellschaftsfunktion]
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 34, 3 (1996) S. 129-144

17Artikel  Papežové a kardinálové v politice predních Lucemburku.
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Vlastivedný sborník Podripsko Bd. 6, 1 (1996) S. 57-86

18Buchbeitrag  The Cistercians, Princess Elizabeth, and the Establishment of the Luxembourg Dynasty in the Lands of Bohemia
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Cisterciáci ve stredovekém ceském státe. 1142-1992 S. 59-68

19Artikel  Papežové a kardinálové v politice predních Lucemburku.
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 34, 1 (1996) S. 53-55

20Artikel  Bitva u Crécy-en-Ponthieu, její príciny a prubeh bojových akcí
Spevácek, Jirí. (1996) - In: Historický obzor Bd. 7 (1996) S. 153-156

21Artikel  Fenomén dualismu ve státoprávním profilu Svaté ríse rímské doby Karla IV. [Das Phänomen des Dualismus im staatsrechtlichen Profil des Heiligen Römischen Reiches im Zeitalter Karls IV.]
Spevácek, Jirí. (1995) - In: Cesky casopis historicky Bd. 93 (1995) S. 37-64

22Buchbeitrag  Politické a státoprávní predpoklady pro rozvoj umeni a kultury e epoe vlády cesk'ych Lucemburk°u 1310-1419 [Politische und staatsrechtliche Voraussetzungen für die Entwicklung von Kunst und Kultur in der Epoche der Herrschaft der böhmischen Luxemburger 1310-1419]
Spevácek, Jirí. (1995) - In: FS Karlu Malému S. 101-111

23Artikel  Devotio moderna, Cechy a roudnická reforma. K úsilí o zmenu mentalit v období rostoucí morálních hodnot [Devotio moderna, Böhmen und die Raudnitzer Reform. Das Streben nach Mentalitätsveränderung in der Zeit der wachsenden Krise der moralischen Werte]
Spevácek, Jirí. (1995) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 5 (1995) S. 171-197

24Artikel  První fáze tzv. stoleté války a ceští Lucemburkové. K promenám vztahu lucemburské dynastie k Francii.
Spevácek, Jirí. (1994) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 32, 2 (1994) S. 98-107

25Artikel  Problémy studia mentalit a každodennosti stredovekých lidí. Nové cesty k hlubšímu poznání dejin
Spevácek, Jirí. (1994) - In: Sborník prací Filozofické Fakulty Ostravské Univerzity. Historie Bd. 144, 2 (1994) S. 5-22

26Buchbeitrag  Vztahy Karla IV. k predstavitelum raného humanismu [Die Beziehungen Karls IV. zu den Repräsentanten des Frühhumanismus.]
Spevácek, Jirí. (1994) - In: FS František Šmahel (1994) S. 795-806

27Artikel  Problémy studia mentalit a každodennosti stredovekých lidí. Nové cesty k hlubšímu poznání dejin.
Spevácek, Jirí. (1994) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 32, 1 (1994) S. 53-55

28Artikel  Krize principu autority v mocenském systému Evropy 14. století [Die Krise des Autoritätsprinzips im Machtbereich Europas im 14. Jahrhundert]
Spevácek, Jirí. (1994) - In: Cesky casopis historicky Bd. 92 (1994) S. 1-23

29Artikel  Bohemocentrismus Karla IV. - zavádející termín nebo státoprávní kategorie?
Spevácek, Jirí. (1993 - 1994) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 33 (1993/94) S. 203-216

30Artikel  Petr Zitavsky a pocátky lucemburské v Cechách [Peter von Zittau und die Anfänge der Luxemburger Dynastie in den böhmischen Ländern]
Spevácek, Jirí. (1993) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 3 (1993) S. 177-197

31Artikel  Lucemburkové a Wittelsbachové. Osudové stretnutí dvou dynastií.
Spevácek, Jirí. (1993) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 31, 3 (1993) S. 140-153

32Artikel  Základní charakteristika struktury modelu státní moci v Evrope v 1. polovine 14. století
Spevácek, Jirí. (1992) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 2 (1992) S. 63-89

33Artikel  Ženy v živote a politice Karla IV.
Spevácek, Jirí. (1992) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 14, 6 (1992) S. 19-23

34Artikel  Pocátky Lucemburku v Cechách
Spevácek, Jirí. (1992) - In: Muzejní a vlastivedná práce Bd. 30, 3 (1992) S. 187-188

35Artikel  Dualismus politické moci v pojetí vlády Karla IV. K otázce vzájemného vztahu titulu ceského krále a rímského císare.
Spevácek, Jirí. (1992) - In: Sbornik Spolecnosti Pratel Starozitnosti Bd. 3 (1992) S. 77-84

36Artikel  Resení mocenského problému ceské slechty v návrhu zákoníka Maiestas Carolina
Spevácek, Jirí. (1991) - In: Mediaevalia historica Bohemica Bd. 1 (1991) S. 185-203

37Buchbeitrag  Úloha braniborských mest v politické koncepci Karla IV.
Spevácek, Jirí. (1991) - In: FS Josef Petrán (1991) S. 37-54

38Artikel  Prag zwischen West- und Osteuropa im Zeitalter der Luxemburger
Spevácek, Jirí. (1990) - In: Historica Bd. 30 (1990) S. 5-27

39Artikel  Politické koncepce Lucemburku a jejich ideologiské koreny [Die politischen Konzeptionen der Luxemburger und ihre ideologischen Wurzeln]
Spevácek, Jirí. (1988) - In: Folia historica Bohemica Bd. 12 (1988) S. 215-249

40Artikel  Konsolidacní ýusilí Lucemburk°u ve strední Evrope [Die Konsolidierungsbestrebungen der Luxemburger in Mitteleuropa]
Spevácek, Jirí. (1988) - In: Cesky casopis historicky Bd. 86 (1988) S. 71-102

41Artikel  Úloha Prahy v koncepci ceského státu Karla IV. [Die Rolle Prags in der Konzeption des böhmischen Staates Karls IV.]
Spevácek, Jirí. (1986) - In: Folia historica Bohemica Bd. 10 (1986) S. 137-171

42Buchbeitrag  Volkstümliche und gelehrte Ketzerei in den böhmischen Ländern im Laufe der vorhussitischen Epoche
Spevácek, Jirí. (1985) - In: History and Society. Published on the Occasion of the XVI International Congress S. 233-260

43Buchbeitrag  Politicky profil Karlovy osobnosti a ideove kofeny jeho budovatelskeho dila [Das politische Profil der Persönlichkeit Karls und die geistigen Wurzeln seines Gründerwerkes]
Spevácek, Jirí. (1984) - In: Karolus Quartus S. 17-35

44Artikel  Die Quelleneditionen zur älteren böhmischen Geschichte und ihre Problematik (Zeitabschnitt 1975-1980)
Spevácek, Jirí. (1983) - In: Historica Bd. 22 (1983) S. 237-251

45Artikel  Bibliografie prací Jirího Spevácka
Spevácek, Jirí. (1983) - In: Folia historica Bohemica Bd. 5 (1983) S. 501-512

46Artikel  Soucasný stav vydávání pramenu ke starším dejinám a jeho perspektivy (do 1526)
Spevácek, Jirí. (1983) - In: Folia historica Bohemica Bd. 5 (1983) S. 349-359

47Buchbeitrag  Frömmigkeit und Kirchentreue ab Instrumente der politischen Ideologie Karls IV.
Spevácek, Jirí. (1982) - In: Karl IV. Politik und Ideologie im 14. Jahrhundert S. 158-170

48Artikel  K nekterým problémum hospodárského a sociálního vývoje v ceských zemích v predhusitském období [Zu einigen Problemen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den böhmischen Ländern in der vorhussitischen Zeit]
Spevácek, Jirí. (1981) - In: Folia historica Bohemica Bd. 3 (1981) S. 7-76

49Artikel  Bohemocentryzm i uniwersalizm Karola IV. [Bohemozentrismus und Universalismus Karls IV.]
Spevácek, Jirí. (1981) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 36 (1981) S. 117-125

50Artikel  Karl IV. Darstellungen und Wirklichkeit
Spevácek, Jirí. (1980) - In: Historica Bd. 20 (1980) S. 5-58

51Artikel  Zahranicní literatura o Karlu IV. a jeho dobe. Predbežná bilance
Spevácek, Jirí. (1980) - In: Folia historica Bohemica Bd. 2 (1980) S. 352-365

52Artikel  Ekonomické a politické rozkvetu ceské kultury ve 14. století: (K 600. vyrocí úmrtí Karla IV.) [Ökonomische und politische Grundlagen der Blüte der tschechischen Kultur im 14. Jahrhundert: Zum 600. Todestag Karls IV.]
Spevácek, Jirí. (1978) - In: Casopis matice moravské Bd. 97 (1978) S. 333-342

53Buchbeitrag  Die Epoche Karls IV.
Spevácek, Jirí. (1978) - In: Die Parler und der schöne Stil 1350-1400. Handbuch zur Ausstellung Tl. 2 S. 585-605

54Buchbeitrag  Zur Problematik des Städtewesens in den böhmischen Ländern im 14. Jahrhundert
Spevácek, Jirí. (1976) - In: Stadtgemeinde und Stadtbürgertum im Feudalismus S. 73-79

55Artikel  Der Name, seine Tradition und die Herrscherintitulationen in den machtpolitischen Aspirationen Karls IV.
Spevácek, Jirí. (1976) - In: Folia diplomatica Bd. 2 (1976) S. 129-148

56Artikel  [Notaires-diplomates importants des premiers Luxembourgs en Bohême]
Spevácek, Jirí. (1974) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 22 (1974) S. 711-758

57Artikel  Statuts luxembourgeois donnés en 1333 à la ville de Lucques
Spevácek, Jirí. (1973) - In: Historica Bd. 18 (1973) S. 59-104

58Artikel  Das Eingreifen König Johanns von Böhmen in die Praxis des Notariatswesens in Parma
Spevácek, Jirí. (1972) - In: Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs Bd. 25 (1972) S. 209-216
http://library.hungaricana.hu/en/view/Mosta_25/?pg=0&layout=s

59Artikel  Die letzte Phase des Kampfes Markgraf Karls (IV.) um die römische Krone
Spevácek, Jirí. (1971) - In: Historisches Jahrbuch Bd. 91 (1971) S. 94-108
http://www.digizeitschriften.de/main/dms/img/?PPN=PPN385984421_0091&DMDID=dmdlog11

60Artikel  Zur Frage des Beginns der Markgrafenwürde Karls IV.
Spevácek, Jirí. (1971) - In: Folia diplomatica Bd. 1 (1971) S. 267-276
http://www.mgh-bibliothek.de/dokumente/a/a074356.pdf

61Artikel  Lucemburské dvouvládí v ceských zemich v letech 1334-1348
Spevácek, Jirí. (1971) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 19 (1971) S. 53-92

62Artikel  La dualité du pouvoir des Luxembourgs dans les pays tchèques au cours des années 1334-1346
Spevácek, Jirí. (1971) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 19 (1971) S. 53-92

63Artikel  Das Itinerar Karls IV. als Markgrafen von Mähren
Spevácek, Jirí. (1970) - In: Historická geografie Bd. 5 (1970) S. 105-140

64Artikel  Novejsi literatura o Karlu IV
Mezník, JaroslavSpevácek, Jirí. (1970) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 18 (1970) S. 291-312

65Artikel  Karel IV a Balduin Lucembursky
Spevácek, Jirí. (1969) - In: Dejiny a soucasnost Bd. 11, 6 (1969) S. 22-27

66Artikel  Die wichtigsten Quelleneditionen diplomatischen Charakters zur Geschichte des böhmischen Mittelalters - Bilanz, Methodik, Perpektiven
Spevácek, Jirí. (1969) - In: Mediaevalia Bohemica Bd. 1 (1969) S. 327-344

67Artikel  Die Anfänge der Kanzlei Karls IV. auf italienischem Boden in den Jahren 1332/33
Spevácek, Jirí. (1968) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 76 (1968) S. 299-326

68Artikel  Meránske úmluvy z r. 1333 a jejich predpoklady. Cesta Karla IV. k moci [Die Meraner Vereinbarungen und ihre Voraussetzungen. Karls IV. Weg zu Macht]
Spevácek, Jirí. (1968) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 16 (1968) S. 153-176

69Artikel  Neznámé souvislosti boje markrabete Karla o rimskou korunu [Unbekannte Zusammenhänge im Kampf des Markgrafen Karl um die römische Krone]
Spevácek, Jirí. (1968) - In: Ceskoslovensky casopis historicky Bd. 16 (1968) S. 645-668

70Artikel  Zwei unbekannte Siegel der böhmischen Luxemburger
Kobuch, ManfredSpevácek, Jirí. (1967) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 75 (1967) S. 30-45

71Artikel  Ein unbekanntes Siegel Karls IV.
Spevácek, Jirí. (1967) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 75 (1967) S. 30-45

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.