RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,4 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Starzynski, Marcin«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Starzynski, Marcin

RI opac: 63 Einträge

1Sachtitel  Fontes: prace wybrane z dziejów sredniowiecza i nauk pomocniczych historii
Wyrozumska, BozenaStarzynski, Marcin [Hrsg.]. - Kraków (2018)

2Monographie  Das mittelalterliche Krakau: Der Stadtrat im Herrschaftsgefüge der polnischen Metropole
Starzynski, Marcin. - Köln (2014)

3Sammelwerk  Kazimierz - slawny i z czynów Wielki
Starzynski, Marcin [Hrsg.]. - Kraków (2011)

4Monographie  Krakowska rada miejska w sredniowieczu
Starzynski, Marcin. - Kraków (2010)

5Monographie  Census civitatis conscripti. Spis dochodów miasta Krakowa z 1500 roku. Ze zbiorów Archiwum Panstwowego w Krakowie
Heydeke, Jan. Starzynski, Marcin [Hrsg.]. - Kraków (2009)

6Monographie  Jan Heydeke, Census civitatis conscripti. Spis dochodów miasta Krakowa z 1500 roku. Ze zbiorów Archiwum Panstwowego w Krakowie
Starzynski, Marcin. - Kraków (2009)

7Sammelwerk  Aelred z Rievaulx -mysli i czasy
Starzynski, Marcin [Hrsg.]. - Kraków (2008)

8Monographie  Herby sredniowiecznych opatów mogilskich
Starzynski, Marcin. - Kraków (2005)

9Buchbeitrag  The Circulation of King Casimir IV Jagellon's Letter to John of Capistrano from 7 September 1451
Starzynski, Marcin. (2018) - In: The grand tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451-1456) S. 293-302

10Artikel  Signs of Urban Identity in Medieval and Early Modern Times: Cracow - Kazimierz - Kleparz (the 13th-18th Centuries)
Starzynski, Marcin. (2018) - In: Zapiski historyczne Bd. 83, 4 (2018) S. 9-24
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/a237e148057d3282b18ada45dae02f99_ZH_83-4_02_Starzynski_N.pdf

11Artikel  The Oldest Hebrew Document in Poland (1485) and its Translations
Starzynski, Marcin. (2017) - In: Scripta judaica cracoviensia Bd. 15 (2017) S. 9-23

12Buchbeitrag  Die Krakauer Herrschaftselite im Mittelalter. Eine Problemskizze
Starzynski, Marcin. (2016) - In: Krakau - Nürnberg - Prag. Die Eliten der Städte S. 49-62

13Artikel  Nowe miasto tkackie? Szkic do dziejow spoleczno-gospodarczych podkrakowskiego Kazimierza
Starzynski, MarcinSchmidt, Michal. (2015) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 63 (2015) S. 15-27
http://journals.iaepan.pl/khkm/article/view/823

14Buchbeitrag  Do genezy Metryki Koronnej
Starzynski, Marcin. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 347-360

15Artikel  Last Tribute to the King: The Funeral Ceremony of the Polish King Kazimierz the Jagiellon (1492) in the Light of an Unknown Description
Starzynski, Marcin. (2014) - In: Viator Bd. 45, 2 (2014) S. 289-302

16Buchbeitrag  Ultima voluntas Alexandri regis
Starzynski, Marcin. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 258-267

17Artikel  Ein Fragment von Ovids Metamorphosen aus dem 10. Jh. in einem Manuskript aus dem Bestand des Nationallarchivs in Krakau
Starzynski, Marcin. (2014) - In: Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung Bd. 121 (2014) S. 469-476

18Artikel  Andrzej Czarnysza († 1416) i jego autograf [Andrew Czarnysza († 1416) and his Autograph]
Starzynski, Marcin. (2014) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 10 (2014) S. 85-92

19Artikel  Ein Fragment von Ovids Metamorphosen aus dem 10. Jh. in einem Manuskript aus dem Bestand des Nationalarchivs in Krakau
Starzynski, Marcin. (2014) - In: Gymnasium. Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistische Bildung Bd. 121 (2014) S. 469-476

20Artikel  Civitas nostra Cracoviensis. A Sketch of the Town Politics of Kazimierz Wielki
Starzynski, Marcin. (2013) - In: Studia historyczne Bd. 56 (2013) S. 3-32
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111014/edition/96301/content

21Artikel  Fragment Metamorfoz Owidiusza z X wieku w oprawie rekopisu ze zbiorow Archiwum Narodowego w Krakowie
Starzynski, Marcin. (2013) - In: Meander (2013) S. 107-114

22Artikel  The Newly Discovered 10th-Century Manuscript of the Commentary on Rhetoric by Cicero
Starzynski, Marcin. (2013) - In: Bollettino di studi Latini Bd. 43 (2013) S. 387-391

23Artikel  Nieznany egzemplarz komentarza do Retoryki Cycerona z X wieku. Oprawa rekopisu nr 899 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie
Starzynski, Marcin. (2013) - In: Studia zródloznawcze Bd. 51 (2013) S. 69-74

24Artikel  Skandynawskie runy a pochodzenie herbów rycerstwa polskiego: teoria runiczna Franciszka Piekosinskiego [Scandinavian Runes versus the Origins of the Coat of Arms of the Polish Knighthood. The Runic Theory of Franciszek Piekosinski]
Starzynski, Marcin. (2013) - In: Studia historyczne Bd. 56 (2013) S. 363-377
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111096/edition/96384/content

25Buchbeitrag  Kupcy w swiecie wielkiej polityki. Kraków wobec konfliktów z zakonem krzyzackim w XIV i XV wieku
Starzynski, Marcin. (2013) - In: Conflictus magnus apud Grunwald 1410 S. 149-158

26Artikel  Krakowskie dokumenty brackie Jana Kapistrana [Cracow confraternity documents of St. John of Capistrano]
Starzynski, Marcin. (2012) - In: Przeglad historyczny Bd. 103 (2012) S. 431-460

27Artikel  Uwagi w sprawie genezy najstarszej pieczeci Krakowa z XIII wieku (na marginesie ostatnich badan)
Starzynski, Marcin. (2012) - In: Studia zródloznawcze Bd. 50 (2012) S. 25-40

28Artikel  In memoriam. Stanislaw Kuras, 1927-2009
Starzynski, MarcinWyrozumska, Bozena. (2012) - In: Studia zródloznawcze Bd. 50 (2012) S. 191-200

29Artikel  Civitas nostra Cracoviensis. A Sketch of the Town Politics of Kazimierz Wielki
Starzynski, Marcin. (2012) - In: Studia historyczne Bd. 55 (2012) S. 285-303
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/110980/edition/96269/content

30Artikel  Main Market Square as a Stage in the Town Theatre. An Example of Medieval Kraków
Starzynski, Marcin. (2012) - In: Mesto a dejiny Bd. 1 (2012) S. 48-56
https://www.upjs.sk/public/media/15022/MaD-2012-Starzynski.pdf

31Artikel  Pielgrzymka krakowskiego duchaka na Gora Synaj w 1471 roku
Starzynski, Marcin. (2012) - In: Rocznik krakowski Bd. 78 (2012) S. 147-157

32Artikel  Geschichte des Wappens der Cistercienserabtei in Mogila
Starzynski, Marcin. (2012) - In: Analecta Cisterciensia Bd. 62 (2012) S. 254-289

33Artikel  Cudowne interwencje Å'w. Bernardyna w Polsce sredniowiecznej Polsce. Liber miraculorum sancti Bernardini autorstwa Konrada z Freystadt
Starzynski, MarcinZajchowska, Anna. (2012) - In: Roczniki historyczne Bd. 78 (2012) S. 231-254

34Buchbeitrag  Zgon i pogrzeb Kazimierza Jagiellonczyka (1492)
Starzynski, Marcin. (2012) - In: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów wczesnonowozytnych Tl. 2 S. 915-943

35Artikel  Litwa i Litwini w ksiegach rachunkowych sredniowiecznego Krakowa (czasy Jagielly i Witolda) [Lithuania and Lithuanians in the Account Books of Mediaeval Krakow (The Times of Jagiello and Vitoldus)]
Starzynski, Marcin. (2012) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 8 (2012) S. 220-229

36Buchbeitrag  Patrycjat krakowski w aktach Kamery Papieskiej z XIV wieku (Ze studiów nad udzialem kupiectwa krakowskiego w miedzynarodowym transferze finansów)
Starzynski, Marcin. (2011) - In: Elita wladzy miasta Krakowa S. 333-378

37Buchbeitrag  Lietuva ir Lietuviai viduramžiu Krokuvos saskaitu knygose (Jogailos ir Vytauto laikai)
Starzynski, Marcin. (2011) - In: Jogailo ir Vytauto laikai S. 161-169

38Buchbeitrag  Spór o miasto. Kraków w ostatnim dziesiecioleciu panowania Kazimierza Wielkiego
Starzynski, Marcin. (2011) - In: Kazimierz - slawny i z czynów Wielki S. 85-95

39Artikel  Stanislawa Samostrzelnika renesansowa dekoracja heraldyczna klasztoru Cystersow w Mogile
Starzynski, Marcin. (2011) - In: Biuletyn historii sztuki Bd. 73 (2011) S. 7-26

40Buchbeitrag  Patrycjat krakowski w aktach Kamery Papieskiej z XIV wieku.
StarzynkStarzynski, Marcin. (2011) - In: Elita wladzy miasta Krakowa S. 333-378

41Artikel  Il re, il vescovo ed il predicatore: Giovanni da Capestrano a Cracovia, 1453-1454
Starzynski, Marcin. (2011) - In: Archivum franciscanum historicum Bd. 104 (2011) S. 485-518

42Buchbeitrag  Z dzialalnosci Stanislawa Samostrzelnika. Renesansowa dekoracja heraldyczna klasztoru Cystersów w Mogile
Starzynski, Marcin. (2010) - In: Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii S. 51-66

43Artikel  Budzet miasta Krakowa na przelomie XIV i XV w.
Starzynski, Marcin. (2010) - In: Roczniki dziejów spolecznych i gospodarczych Bd. 70 (2010) S. 63-78

44Buchbeitrag  Art. Chronicon monasterii Claratumbensis
Starzynski, Marcin. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle Tl. 1 S. 372

45Artikel  Handel und Politik. Die Karriere des Markus von Nürnberg in Ungarn an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert
Sroka, Stanislaw A.Starzynski, Marcin. (2010) - In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg Bd. 97 (2010) S. 31-44

46Artikel  Civitas nostra Cracoviensis. Szkic do polityki miejskiej Kazimierza Wielkiego
Starzynski, Marcin. (2010) - In: Rocznik niepomicki Bd. 2 (2010) S. 37-100

47Artikel  Herby i pieczecie opactwa i opata klasztoru Cystersów w Mogile. Tradycja i wspólczesnosc
Starzynski, Marcin. (2010) - In: Cistercium mater nostra Bd. 4 (2010) S. 121-146

48Buchbeitrag  Sredniowieczny Kraków w badaniach Stanislawa Kutrzeby
Starzynski, Marcin. (2009) - In: Kutrzeba, Finanse i handel sredniowiecznego Krakowa S. IX-XXXVI

49Buchbeitrag  Controversy over the Authorship of the Behem Codex
Starzynski, Marcin. (2009) - In: Cultus sanctorum. Cults, saints, patronage, hagiography S. 319-338

50Buchbeitrag  Aleksandra Jagiellonczyka zabiegi o uniê (w swietle korespondencji z rada miasta Krakowa)
Starzynski, Marcin. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 77-88

51Artikel  Nad sredniowiecznymi ksiegami rachunkowymi miasta Krakowa [Über die mittelalterlichen Rechnungsbücher der Stadt Krakau]
Starzynski, Marcin. (2008) - In: Roczniki historyczne Bd. 74 (2008) S. 165-178

52Artikel  Kto byl pisarzem Kodeksu Behema?
Starzynski, Marcin. (2007) - In: Rocznik krakowski Bd. 73 (2007) S. 61-71

53Artikel  Mogila w czasach Stanislawa Samostrzelnika - szkic do dziejów klasztoru na przelomie XV i XVI wieku
Starzynski, MarcinZdanek, Maciej. (2007) - In: Cistercium mater nostra Bd. 1 (2007) S. 33-62

54Artikel  Rola i funkcje herbów w miniaturach Stanislawa Samostrzelnika
Starzynski, Marcin. (2007) - In: Cistercium mater nostra Bd. 1 (2007) S. 79-112

55Artikel  Aleksandro Jogailaicio pastangos sudaryti unija (pagal susirašinejima su krokuvos miesto taryba)
Starzynski, Marcin. (2006) - In: Lietuvos istorijos metrastis , 2 (2006) S. 31-41

56Buchbeitrag  Przyjecie cystersów mogilskich do braterstwa w modlach przez bernardynów krakowskich w roku 1453.
Starzynski, Marcin. (2006) - In: Piecset piecdziesiat lat obecnosci oo. Bernardynów w Polsce (1453-2003) S. 111-121

57Artikel  "Confraternitas cum monasterio de Mogila" - przyczynek do historii wroclawskiego klasztoru kanoników regularnych na Piasku w sredniowieczu
Starzynski, Marcin. (2006) - In: Rocznik krakowski Bd. 72 (2006) S. 57-68

58Artikel  Nieznany dokument konfraterni dla klasztoru mogilskiego z roku 1481 (ze studiów nad najstarsza malopolska kronika klasztorna)
Starzynski, Marcin. (2006) - In: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie Bd. 51 (2006) S. 15-26

59Artikel  Dwa nekrologi Jana Olbrachta (z krakowskiej ksiegi radzieckiej i Kodeksu Baltazara Behema) [Zwei Nekrologe von Johann Albrecht (aus dem Krakauer Ratsbuch und dem Baltasar-Behem-Kodex)]
Starzynski, Marcin. (2006) - In: Roczniki historyczne Bd. 72 (2006) S. 127-136

60Artikel  Inwentarz pieczeci luz'nych w zbiorach Biblioteki Jagiellonskiej
Starzynski, Marcin. (2005) - In: Biuletyn Biblioteki Jagiellonskiej Bd. 55 (2005) S. 5-49

61Artikel  Nomina abbatum monasterii Clarae Tumbae alias Mogila - przyczynek do krytyki Liber beneficiorum Jana Dlugosza
Starzynski, Marcin. (2004) - In: Studia historyczne Bd. 47, 2 (2004) S. 139-155

62Artikel  Uzurpator opatem? Franciszek - nieznany zwierzchnik klasztoru Cystersów w Mogile z XIV wieku
Starzynski, Marcin. (2004) - In: Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego Bd. 15 (2004) S. 95-98

63Artikel  Katalog opatów mogilskich w sredniowieczu
Starzynski, Marcin. (2003) - In: Nasza przeszlosc Bd. 100 (2003) S. 77-126

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.