RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Stein, Robert«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Stein, Robert

RI opac: 91 Einträge

1Sammelwerk  Communities, environment and regulation in the premodern world: Power and community formation in premodernity ; essays in honour of Peter Hoppenbrouwers
Weeda, ClaireStein, RobertSicking, Louis H. J. [Hrsg.]. - Turnhout (2022)

2Monographie  Magnanimous dukes and rising states: the unification of the Burgundian Netherlands, 1380-1480
Stein, Robert. - Oxford (2017)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Stein, Robert. (2016)
http://leidenuniv.academia.edu/RobertStein

4Sammelwerk  Rencontres de Leyde - La Haye (19 au 22 septembre 2013) ; culture historique: la cour, les pays, les villes dans les anciens Pays-Bas (XIVe - XVIe siècles)
Cauchies, Jean-MarieStein, Robert [Hrsg.]. - Neuchâtel (2014)

5Monographie  De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-ca. 1480
Stein, Robert. - Hilversum (2014)

6Sammelwerk  Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W. P. Blockmans
Hoppenbrouwers, Peter C. M.Janse, AntheunStein, Robert [Hrsg.]. - Turnhout (2010)

7Sammelwerk  Networks, regions and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650
Stein, RobertPollmann, Judith [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2009)

8Sammelwerk  Powerbrokers in the late Middle Ages. The Burgundian Low Countries in a European context. Les courtiers du pouvoir au bas Moyen Âge. Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte européen
Stein, Robert [Hrsg.]. - Turnhout (2001)

9Sammelwerk  Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Oudheusden, Jan A. F. M. vanStein, Robert [Hrsg.]. - 's-Hertogenbosch (1998)

10Monographie  Politiek en historiografie: het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw
Stein, Robert. - Leuven (1994)

11Monographie  De voortzetting van de brabantsche yeesten
Stein, Robert. - [Universiteit Leiden] (1985)

12Buchbeitrag  The Territorial Perception of the Duchy of Brabant in Historiography and Vernacular Literature in the Late Middle Ages
Caers, BramStein, Robert. (2022) - In: Constructing and representing territory in late medieval and early modern Europe S. 277-296

13Buchbeitrag  The Wilderness of Holland. From Hunting Ground to Well-Administered Part of the Domains
Stein, Robert. (2022) - In: Essays Peter Hoppenbrouwers S. 147-176

14Buchbeitrag  Introduction. Peter Hoppenbrouwers: Portrait of a Dedicated, Versatile and Skilful Medievalist
Weeda, ClaireStein, RobertSicking, Louis H. J.. (2022) - In: Essays Peter Hoppenbrouwers S. 13-26

15Buchbeitrag  Rekenschap en 'informacie'. De verspreiding van stadsrekeningen in Holland anno 1514
Stein, Robert. (2021) - In: FS Hans Mol S. 195-206

16Buchbeitrag  Lotharingia in Burgundian times: an identity?
Stein, Robert. (2018) - In: La Lotharingie en question. Identités, oppositions, intégration S. 489-522

17Buchbeitrag  Princes and Fraternities. Central Government and the Third Estate in the Low Countries in the Late Middle Ages
Stein, Robert. (2017) - In: Consensus et représentation. Actes S. 193-212

18Buchbeitrag  Van tresorie naar archief: de inventaris van de oorkonden van Henegouwen uit 1409
Stein, Robert. (2017) - In: Études Jean-Marie Cauchies S. 417-433

19Buchbeitrag  Regional chronicles in a composite monarchy
Stein, Robert. (2014) - In: La cour, les pays, les villes dans les anciens Pays-Bas (XIVe - XVIe siècles) S. 7-23

20Artikel  74 Woorden die het verschil maken. Over de ontwikkeling van het Brabantse recht van weerstand.
Stein, Robert. (2012) - In: Noordbrabants historisch jaarboek Bd. 29 (2012) S. 46-63

21Buchbeitrag  De identiteiten van een pensionaris. Het hertogdom Brabant van Petus de Thimo
Stein, Robert. (2012) - In: Huldealbum Frank Daelemans S. 59-73

22Buchbeitrag  Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant
Damen, Mario J. M.Stein, Robert. (2012) - In: Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons S. 29-48
http://www.academia.edu/1935450

23Buchbeitrag  Het ontstaan van de publieke sfeer (800-1550)
Damen, Mario J. M.Stein, Robert. (2011) - In: Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland S. 31-90

24Artikel  Werner Rolevincks wereldkroniek online
Anrooij, Wim vanStein, Robert. (2011) - In: Omslag Bd. 9, 1 (2011) S. 1-2

25Buchbeitrag  Jacobus Traiecti
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 899

26Buchbeitrag  Manuscript Utrecht, Gemeentearchief VII F 5
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 1074

27Buchbeitrag  Chronicon ecclesiae S. Andreae Leodiensis
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 330

28Buchbeitrag  Petrus de Thimo
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 1209-1210

29Buchbeitrag  Chronica de origine ducum Brabantiae
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 383-384

30Buchbeitrag  Whose Community? The origin and development of the concept of Bonum commune in Flanders, Brabant and Holland (twelfth - fifteenth Century)
Stein, RobertBoele, AnitaBlockmans, Willem Pieter. (2010) - In: De bono communi. The discourse and practice of the common good in the European City S. 149-170

31Buchbeitrag  Jan Allertszoon
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 902

32Buchbeitrag  Emond de Dynter
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 575-576

33Buchbeitrag  Suggerode, Gerard
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 1398-1399

34Buchbeitrag  Natuurlijk Filips de Goede: de Bourgondische erfopvolging in de Nederlanden
Stein, Robert. (2010) - In: Liber alumnorum Wim Blockmans S. 14-29

35Buchbeitrag  Dullaert, Adriaan
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 550-551

36Buchbeitrag  Kroniek van Rooklooster
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 982

37Buchbeitrag  Balduin of Ninove
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 148

38Buchbeitrag  Chronicon Laetiense
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 357

39Buchbeitrag  Brabantsche Yeesten Continuation
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 198-199

40Buchbeitrag  Lambert de Waterlos
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 991-992

41Buchbeitrag  Chroniques de Franche, d'Engleterre, de Flandres, de Lile et espécialement de Tournay
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 337

42Buchbeitrag  Chronicon universale in Amsterdam UB, I C 7
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 439

43Buchbeitrag  Chroniques des Pays-Bas, de France, d'Angleterre et de Tournai
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 388

44Buchbeitrag  Wielant, Philip
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 1504-1505

45Buchbeitrag  Chronica pontificum Leodiensium
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the Medieval Chronicle S. 397

46Buchbeitrag  Introduction
Stein, Robert. (2009) - In: Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries S. 1-18

47Buchbeitrag  An Urban Network in the Low Countries. A Cultural Approach
Stein, Robert. (2009) - In: Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries S. 43-72

48Artikel  Van publieke devotie naar besloten orde: de stichting van het klooster Scheut
Stein, Robert. (2009) - In: Millennium Bd. 23 (2009) S. 12-37, 170-172

49Artikel  De affaire Van Borselen en de consolidatie van de Bourgondische macht in de Nederlanden (1425-1435)
Stein, Robert. (2009) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 124 (2009) S. 3-29

50Artikel  De bijbelse geschiedenis in glas: een geschreven beeldprogramma voor een reeks glasramen in de pandgang van het klooster Scheut (circa 1515)
Bleyerveld, YvonneStein, Robert. (2009) - In: Millennium Bd. 23 (2009) S. 44-77, 170-172
http://www.cartusiana.org/sites/default/files/Bleyerveld%20%26%20Stein_Glasramen%20in%20de%20pandgang%20van%20%20Scheut.PDF

51Artikel  De groei van Scheut
Stein, Robert. (2009) - In: Millennium Bd. 23 (2009) S. 38-43, 170-172

52Artikel  Scheut en meester Rogier
Stein, RobertKoldeweij, Jos. (2009) - In: Millennium Bd. 23 (2009) S. 3-11

53Buchbeitrag  The State's officers. The Burgundian Netherlands in the middle of the fifteenth century
Stein, Robert. (2008) - In: Konstruktion der Gegenwart und Zukunft S. 181-208

54Buchbeitrag  'List en bedrog?' De verpanding van Holland en Zeeland in 1430-1431
Stein, Robert. (2007) - In: Opstellen Hans Smit S. 309-330

55Buchbeitrag  Brussel: de Coudenberg. De groei van een regeringscentrum.
Stein, Robert. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 326-337

56Buchbeitrag  Brussel: de processie van de Zavel. religieus spektakel en politieke belangenbehartiging
Stein, Robert. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 386-397

57Buchbeitrag  Stände und Staat in den Niederlanden
Stein, Robert. (2006) - In: Europa im späten Mittelalter. Politik - Gesellschaft - Kultur S. 205-235

58Buchbeitrag  Seventeen: The multiplicity of a unit in the Low Countries
Stein, Robert. (2006) - In: The ideology of Burgundy. The Promotion of National Consciousness, 1364-1565 S. 223-285

59Buchbeitrag  Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede
Stein, Robert. (2006) - In: Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en praktijk S. 51-79

60Artikel  Jacoba van Beieren. Een tragische heldin?
Stein, Robert. (2005) - In: Spiegel Historiael Bd. 40 (2005) S. 292-297

61Buchbeitrag  De Brabantse Leeuw sluimert (1356-1430). Vreemde vorsten op de troon
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 157-166

62Buchbeitrag  Een dualistisch maar machtig hertogdom (1261-1356). Historiografie en literatuur.
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 133-146

63Buchbeitrag  De Brabantse Leeuw sluimert (1356-1430). Historiografie, literatuur en onderwijs
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 187-196

64Buchbeitrag  Historiografie en literatuur
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 133-147

65Buchbeitrag  Vreemde vorsten op de troon
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 157-169

66Buchbeitrag  Barlandus en de Brabantse geschiedschrijving
Bijker, SjoerdStein, Robert. (2004) - In: De kroniek van de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus S. 10-31

67Buchbeitrag  Historiografie, literatuur en onderwijs
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 187-194

68Buchbeitrag  De heer Huydecoper bezit ze; maar wie meer? Balthazar Huydecoper (1695-1778)
Stein, Robert. (2003) - In: Studies Frits van Oostrom S. 11-21

69Buchbeitrag  Selbstverständnis oder Identität?: Städtische Geschichtsschreibung als Quelle für die Identitätsforschung
Stein, Robert. (2003) - In: Memoria, Communitas, Civitas S. 181-202

70Artikel  Het beeld van Jan I in de brabantse historiografie
Stein, Robert. (2003) - In: Queeste Bd. 10 (2003) S. 162-182

71Buchbeitrag  Art. Brabant
Stein, Robert. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch S. 764-773

72Buchbeitrag  Art. Brabant, Herzöge von
Stein, Robert. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch S. 45-49

73Artikel  Nationale identiteiten in de Late Middeleeuwen. Een verkenning
Stein, Robert. (2002) - In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis Bd. 28 (2002) S. 222-246

74Buchbeitrag  The Burgundian bureaucracy as a model for the Low Countries? The "chambres des comptes" and the creation of an administrative unity
Stein, Robert. (2001) - In: Powerbrokers in the late Middle Ages S. 3-26

75Buchbeitrag  Hoe Fries was Franeker? Verkennend onderzoek naar de betekenis van de Franeker Akademie
Stein, Robert. (2001) - In: Stúdzjes Philippus H. Breuker S. 157-171

76Buchbeitrag  Gifts of Mournig-Cloth at the Brabantine Court in the Fifteenth Century
Stein, Robert. (1999) - In: Showing status S. 51-80

77Buchbeitrag  De kroniek van Peter van Os en de Brabantse historiografie
Stein, Robert. (1998) - In: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie S. 122-138

78Buchbeitrag  Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Blockmans, Willem PieterStein, Robert. (1998) - In: Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden S. 320-341

79Buchbeitrag  Manipulation de l'élite et des masses. - Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Blockmans, Willem PieterStein, Robert. (1998) - In: Le prince et le peuple S. 320-341

80Artikel  Cultuur in context: het spel van Menych Sympel (1466) als spiegel van de Brusselse politieke verhoudingen
Stein, Robert. (1998) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 113 (1998) S. 289-321
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Cultuur_in_context._Het_spel_van_Menych_Sympel_(.pdf

81Buchbeitrag  From territorial courts to one residence. The low Countries in the middle ages
Blockmans, Willem PieterJanse, AntheunKruse, HolgerStein, Robert. (1998) - In: La cour comme institution économique S. 17-28

82Artikel  Recht und Territorium. Die lotharingischen Ambitionen Philipps des Guten
Stein, Robert. (1997) - In: Zeitschrift für historische Forschung Bd. 24 (1997) S. 481-508

83Buchbeitrag  Philipp the Good and the German Empire. The legitimation of the Burgundian succession to the German principalities
Stein, Robert. (1996) - In: Pays bourguignons et terres d'Empire S. 33-48

84Buchbeitrag  Een vergeten crisis. Over een conflict tussen hertog Antoon en de staten van Brabant 1407
Stein, Robert. (1996) - In: Mélanges André Uyttebrouck S. 413-433

85Buchbeitrag  Een wisselwerking tussen politiek en cultuur. Brussel en de Bourgondische hertogen
Stein, Robert. (1995) - In: Dossier geschiedenisdagen 1994 S. 27-35

86Artikel  Brabant en de Karolingische dynastie. Over het onstaan van een historiografische traditie
Stein, Robert. (1995) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 110 (1995) S. 329-351
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Brabant_en_de_Karolingische_dynastie._Over_het_o.pdf

87Artikel  Emond de Dynter († 1449), kanunnik, hertogelijk secretaris en geschiedschrijver
Stein, Robert. (1994) - In: Brabantse biografieen Bd. 4 (1994) S. 47-50

88Buchbeitrag  The Bliscapen van Maria and the Brussels policy of annexation
Stein, Robert. (1991) - In: Les sources littéraires et leurs publics S. 139-151

89Artikel  Jan van Boendales Brabantsche Yeesten: antithese of synthese?
Stein, Robert. (1991) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 106 (1991) S. 185-197
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Jan_van_Boendales_Brabantsche_Yeesten._Antithese.pdf

90Artikel  Wanneer schreef Jan van Boendale zijn Brabantsche Yeesten?
Stein, Robert. (1990) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 106 (1990) S. 262-280

91Artikel  Boekproduktie in de middeleeuwen. De betaling van de kopiist van een handschrift van de Brabantsche Yeesten
Stein, Robert. (1989) - In: Spiegel Historiael Bd. 24 (1989) S. 507-512,547

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.