RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Stein, Robert«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Stein, Robert

RI opac: 87 Einträge

1Monographie  Magnanimous dukes and rising states: the unification of the Burgundian Netherlands, 1380-1480
Stein, Robert. - Oxford (2017)

2Monographie  Magnanimous dukes and rising states: the unification of the Burgundian Netherlands, 1380-1480
Stein, Robert. - Oxford (2017)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Stein, Robert. (2016)
http://leidenuniv.academia.edu/RobertStein

4Sammelwerk  Rencontres de Leyde - La Haye (19 au 22 septembre 2013) ; culture historique: la cour, les pays, les villes dans les anciens Pays-Bas (XIVe - XVIe siècles)
Cauchies, Jean-MarieStein, Robert [Hrsg.]. - Neuchâtel (2014)

5Monographie  De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-ca. 1480
Stein, Robert. - Hilversum (2014)

6Sammelwerk  Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W. P. Blockmans
Hoppenbrouwers, Peter C. M.Janse, AntheunStein, Robert [Hrsg.]. - Turnhout (2010)

7Sammelwerk  Networks, regions and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650
Stein, RobertPollmann, Judith [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2009)

8Sammelwerk  Powerbrokers in the late Middle Ages. The Burgundian Low Countries in a European context. Les courtiers du pouvoir au bas Moyen Âge. Les Pays-Bas bourguignons dans un contexte européen
Stein, Robert [Hrsg.]. - Turnhout (2001)

9Sammelwerk  Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie
Bijsterveld, Arnoud-Jan A.Oudheusden, Jan A. F. M. vanStein, Robert [Hrsg.]. - 's-Hertogenbosch (1998)

10Monographie  Politiek en historiografie: het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw
Stein, Robert. - Leuven (1994)

11Monographie  De voortzetting van de brabantsche yeesten
Stein, Robert. - [Universiteit Leiden] (1985)

12Buchbeitrag  Lotharingia in Burgundian times: an identity?
Stein, Robert. (2018) - In: La Lotharingie en question. Identités, oppositions, intégration S. 489-522

13Buchbeitrag  Van tresorie naar archief: de inventaris van de oorkonden van Henegouwen uit 1409
Stein, Robert. (2017) - In: Etudes Jean-Marie Cauchies S. 417-433

14Buchbeitrag  Princes and Fraternities. Central Government and the Third Estate in the Low Countries in the Late Middle Ages
Stein, Robert. (2017) - In: Consensus et représentation. Actes S. 193-212

15Buchbeitrag  Regional chronicles in a composite monarchy
Stein, Robert. (2014) - In: La cour, les pays, les villes dans les anciens Pays-Bas (XIVe - XVIe siècles) S. 7-23

16Buchbeitrag  De identiteiten van een pensionaris. Het hertogdom Brabant van Petus de Thimo
Stein, Robert. (2012) - In: Huldealbum Frank Daelemans S. 59-73

17Buchbeitrag  Collective memory and personal memoria. The Carthusian monastery of Scheut as a crossroads of urban and princely patronage in fifteenth-century Brabant
Damen, Mario J. M.Stein, Robert. (2012) - In: Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons S. 29-48
http://www.academia.edu/1935450

18Artikel  74 Woorden die het verschil maken. Over de ontwikkeling van het Brabantse recht van weerstand.
Stein, Robert. (2012) - In: Noordbrabants historisch jaarboek Bd. 29 (2012) S. 46-63

19Buchbeitrag  Het ontstaan van de publieke sfeer (800-1550)
Damen, Mario J. M.Stein, Robert. (2011) - In: Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland S. 31-90

20Artikel  Werner Rolevincks wereldkroniek online
Anrooij, Wim vanStein, Robert. (2011) - In: Omslag Bd. 9, 1 (2011) S. 1-2

21Buchbeitrag  Petrus de Thimo
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 1209-1210

22Buchbeitrag  Chroniques de Franche, d'Engleterre, de Flandres, de Lile et espécialement de Tournay
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 337

23Buchbeitrag  Kroniek van Rooklooster
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 982

24Buchbeitrag  Jan Allertszoon
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 902

25Buchbeitrag  Chronica pontificum Leodiensium
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 397

26Buchbeitrag  Chronicon universale in Amsterdam UB, I C 7
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 439

27Buchbeitrag  Wielant, Philip
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 1504-1505

28Buchbeitrag  Whose Community? The origin and development of the concept of Bonum commune in Flanders, Brabant and Holland (twelfth - fifteenth Century)
Stein, RobertBoele, AnitaBlockmans, Willem Pieter. (2010) - In: De bono communi. The discourse and practice of the common good in the European City S. 149-170

29Buchbeitrag  Natuurlijk Filips de Goede: de Bourgondische erfopvolging in de Nederlanden
Stein, Robert. (2010) - In: Liber alumnorum Wim Blockmans S. 14-29

30Buchbeitrag  Chroniques des Pays-Bas, de France, d'Angleterre et de Tournai
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 388

31Buchbeitrag  Emond de Dynter
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 575-576

32Buchbeitrag  Lambert de Waterlos
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 991-992

33Buchbeitrag  Brabantsche Yeesten Continuation
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 198-199

34Buchbeitrag  Chronica de origine ducum Brabantiae
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 383-384

35Buchbeitrag  Manuscript Utrecht, Gemeentearchief VII F 5
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 1074

36Buchbeitrag  Jacobus Traiecti
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 899

37Buchbeitrag  Dullaert, Adriaan
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 550-551

38Buchbeitrag  Suggerode, Gerard
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 1398-1399

39Buchbeitrag  Chronicon ecclesiae S. Andreae Leodiensis
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 330

40Buchbeitrag  Chronicon Laetiense
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 357

41Buchbeitrag  Balduin of Ninove
Stein, Robert. (2010) - In: The Encyclopedia of the medieval chronicle S. 148

42Buchbeitrag  An Urban Network in the Low Countries. A Cultural Approach
Stein, Robert. (2009) - In: Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries S. 43-72

43Artikel  De affaire Van Borselen en de consolidatie van de Bourgondische macht in de Nederlanden (1425-1435)
Stein, Robert. (2009) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 124 (2009) S. 3-29

44Artikel  De bijbelse geschiedenis in glas: een geschreven beeldprogramma voor een reeks glasramen in de pandgang van het klooster Scheut (circa 1515)
Bleyerveld, YvonneStein, Robert. (2009) - In: Millennium Bd. 23 (2009) S. 44-77, 170-172

45Artikel  De groei van Scheut
Stein, Robert. (2009) - In: Millennium Bd. 23 (2009) S. 38-43, 170-172

46Artikel  Scheut en meester Rogier
Stein, RobertKoldeweij, Jos. (2009) - In: Millennium Bd. 23 (2009) S. 3-11

47Artikel  Van publieke devotie naar besloten orde: de stichting van het klooster Scheut
Stein, Robert. (2009) - In: Millennium Bd. 23 (2009) S. 12-37, 170-172

48Buchbeitrag  Introduction
Stein, Robert. (2009) - In: Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries S. 1-18

49Buchbeitrag  The State's officers. The Burgundian Netherlands in the middle of the fifteenth century
Stein, Robert. (2008) - In: Konstruktion der Gegenwart und Zukunft S. 181-208

50Buchbeitrag  Brussel: de processie van de Zavel. religieus spektakel en politieke belangenbehartiging
Stein, Robert. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 386-397

51Buchbeitrag  Brussel: de Coudenberg. De groei van een regeringscentrum.
Stein, Robert. (2007) - In: Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm S. 326-337

52Buchbeitrag  'List en bedrog?' De verpanding van Holland en Zeeland in 1430-1431
Stein, Robert. (2007) - In: Opstellen Hans Smit S. 309-330

53Buchbeitrag  Stände und Staat in den Niederlanden
Stein, Robert. (2006) - In: Europa im späten Mittelalter. Politik - Gesellschaft - Kultur S. 205-235

54Buchbeitrag  Seventeen: The multiplicity of a unit in the Low Countries
Stein, Robert. (2006) - In: The ideology of Burgundy. The Promotion of National Consciousness, 1364-1565 S. 223-285

55Buchbeitrag  Recht en territorium. De Lotharingse ambities van Philips de Goede
Stein, Robert. (2006) - In: Staatsvorming onder Bourgondiërs en Habsburgers. Theorie en praktijk S. 51-79

56Artikel  Jacoba van Beieren. Een tragische heldin?
Stein, Robert. (2005) - In: Spiegel Historiael Bd. 40 (2005) S. 292-297

57Buchbeitrag  Historiografie, literatuur en onderwijs
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 187-194

58Buchbeitrag  Vreemde vorsten op de troon
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 157-169

59Buchbeitrag  De Brabantse Leeuw sluimert (1356-1430). Vreemde vorsten op de troon
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 157-166

60Buchbeitrag  Historiografie en literatuur
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 133-147

61Buchbeitrag  Barlandus en de Brabantse geschiedschrijving
Bijker, SjoerdStein, Robert. (2004) - In: De kroniek van de hertogen van Brabant door Adrianus Barlandus S. 10-31

62Buchbeitrag  Een dualistisch maar machtig hertogdom (1261-1356). Historiografie en literatuur.
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 133-146

63Buchbeitrag  De Brabantse Leeuw sluimert (1356-1430). Historiografie, literatuur en onderwijs
Stein, Robert. (2004) - In: Geschiedenis van Brabant. Van het hertogdom tot heden S. 187-196

64Artikel  Het beeld van Jan I in de brabantse historiografie
Stein, Robert. (2003) - In: Queeste Bd. 10 (2003) S. 162-182

65Buchbeitrag  De heer Huydecoper bezit ze; maar wie meer? Balthazar Huydecoper (1695-1778)
Stein, Robert. (2003) - In: Studies Frits van Oostrom S. 11-21

66Buchbeitrag  Art. Brabant, Herzöge von
Stein, Robert. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch S. 45-49

67Buchbeitrag  Selbstverständnis oder Identität?: Städtische Geschichtsschreibung als Quelle für die Identitätsforschung
Stein, Robert. (2003) - In: Memoria, Communitas, Civitas S. 181-202

68Buchbeitrag  Art. Brabant
Stein, Robert. (2003) - In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch S. 764-773

69Artikel  Nationale identiteiten in de Late Middeleeuwen. Een verkenning
Stein, Robert. (2002) - In: Tijdschrift voor sociale geschiedenis Bd. 28 (2002) S. 222-246

70Buchbeitrag  Hoe Fries was Franeker? Verkennend onderzoek naar de betekenis van de Franeker Akademie
Stein, Robert. (2001) - In: Stúdzjes Philippus H. Breuker S. 157-171

71Buchbeitrag  The Burgundian bureaucracy as a model for the Low Countries? The "chambres des comptes" and the creation of an administrative unity
Stein, Robert. (2001) - In: Powerbrokers in the late Middle Ages S. 3-26

72Buchbeitrag  Gifts of Mournig-Cloth at the Brabantine Court in the Fifteenth Century
Stein, Robert. (1999) - In: Showing status S. 51-80

73Buchbeitrag  Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Blockmans, Willem PieterStein, Robert. (1998) - In: Prinsen en poorters. Beelden van de laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden S. 320-341

74Artikel  Cultuur in context: het spel van Menych Sympel (1466) als spiegel van de Brusselse politieke verhoudingen
Stein, Robert. (1998) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 113 (1998) S. 289-321
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Cultuur_in_context._Het_spel_van_Menych_Sympel_(.pdf

75Buchbeitrag  De kroniek van Peter van Os en de Brabantse historiografie
Stein, Robert. (1998) - In: Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie S. 122-138

76Buchbeitrag  Manipulation de l'élite et des masses. - Beïnvloeding en manipulatie van elite en massa
Blockmans, Willem PieterStein, Robert. (1998) - In: Le prince et le peuple S. 320-341

77Buchbeitrag  From territorial courts to one residence. The low Countries in the middle ages
Blockmans, Willem PieterJanse, AntheunKruse, HolgerStein, Robert. (1998) - In: La cour comme institution économique S. 17-28

78Artikel  Recht und Territorium. Die lotharingischen Ambitionen Philipps des Guten
Stein, Robert. (1997) - In: Zeitschrift für historische Forschung Bd. 24 (1997) S. 481-508

79Buchbeitrag  Philipp the Good and the German Empire. The legitimation of the Burgundian succession to the German principalities
Stein, Robert. (1996) - In: Pays bourguignons et terres d'Empire S. 33-48

80Buchbeitrag  Een vergeten crisis. Over een conflict tussen hertog Antoon en de staten van Brabant 1407
Stein, Robert. (1996) - In: Mélanges André Uyttebrouck S. 413-433

81Artikel  Brabant en de Karolingische dynastie. Over het onstaan van een historiografische traditie
Stein, Robert. (1995) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 110 (1995) S. 329-351
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Brabant_en_de_Karolingische_dynastie._Over_het_o.pdf

82Buchbeitrag  Een wisselwerking tussen politiek en cultuur. Brussel en de Bourgondische hertogen
Stein, Robert. (1995) - In: Dossier geschiedenisdagen 1994 S. 27-35

83Artikel  Emond de Dynter († 1449), kanunnik, hertogelijk secretaris en geschiedschrijver
Stein, Robert. (1994) - In: Brabantse biografieen Bd. 4 (1994) S. 47-50

84Artikel  Jan van Boendales Brabantsche Yeesten: antithese of synthese?
Stein, Robert. (1991) - In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden Bd. 106 (1991) S. 185-197
http://s008.domeinbalie.nl/~knhgnl/bmgn_archive/images/stories/BMGN/s/Stein__R._-_Jan_van_Boendales_Brabantsche_Yeesten._Antithese.pdf

85Buchbeitrag  The Bliscapen van Maria and the Brussels policy of annexation
Stein, Robert. (1991) - In: Les sources littéraires et leurs publics S. 139-151

86Artikel  Wanneer schreef Jan van Boendale zijn Brabantsche Yeesten?
Stein, Robert. (1990) - In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde Bd. 106 (1990) S. 262-280

87Artikel  Boekproduktie in de middeleeuwen. De betaling van de kopiist van een handschrift van de Brabantsche Yeesten
Stein, Robert. (1989) - In: Spiegel Historiael Bd. 24 (1989) S. 507-512,547

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.