RI-Opac: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,3 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Strzelczyk, Jerzy«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Strzelczyk, Jerzy

RI opac: 203 Einträge

1Monographie  Otton I Wielki
Strzelczyk, Jerzy. - Poznan (2018)

2Sammelwerk  Chrzest Mieszka I i chrystianizacja panstwa Piastów
Dobosz, JózefStrzelczyk, JerzyMatla-Kozlowska, Marzena [Hrsg.]. - Poznan (2017)

3Monographie  Bohaterowie Slowian Polabskich
Strzelczyk, Jerzy. - Poznan (2017)

4Sammelwerk  Powojenna mediewistyka niemiecka
Strzelczyk, JerzyKrawiec, Adam [Hrsg.]. - Poznan (2017)

5Sammelwerk  Chrystianizacja "Mlodszej Europy" [Christianization of the "Younger Europe"]
Dobosz, JózefStrzelczyk, JerzyMarzena Matla, Marzena [Hrsg.]. - Poznan (2016)

6Sammelwerk  Chrystianizacja Europy. Kosciól na przelomie I i II tysiaclecia [Christianisierung Europas. Kirche an der Wende des zweiten Jahrtausends]
Dobosz, JózefStrzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznan (2014)

7Monographie  Longobardowie: ostatni z wielkiej wedrówki ludów V - VIII wiek
Strzelczyk, Jerzy. - Warszawa (2014)

8Sammelwerk  W swiecie sredniowiecznych mysli i emocji. Wybór prac [In der Welt der mittelalterlichen Gedanken und Gefühle. Ausgewählte Arbeiten]
Strzelczyk, Jerzy. - Poznán (2012)

9Sammelwerk  Mediewisci
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (2011)

10Monographie  Dzieje Slowianszczyzny pólnocno-zachodniej az. do wynarodowienia Slowian Zaodrzanskich 4
Boguslawski, Wilhelm Józef. Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (2005)

11Sammelwerk  Heiligenleben zur deutsch-slawischen Geschichte: Adalbert von Prag und Otto von Bamberg = Vitae sanctorum Episcoporum Adalberti Pragensis et Ottonis Babenbergensis historiam Germanicam et Slavicam illustrantes
Strzelczyk, Jerzy [Bearb.]. Weinrich, Lorenz [Hrsg.]. - Darmstadt (2005)

12Monographie  Sredniowieczny obraz swiata
Strzelczyk, Jerzy. - Poznán (2004)

13Monographie  Klucz do poznania nieba. Z dziejów mysli racjonalistycznej w sredniowieczu
Strzelczyk, Jerzy. - Gdansk (2003)

14Sammelwerk  Slawen, Deutsche und Dänen in zwei historischen Grenzregionen (Schleswig-Holstein und Großpolen): Vorträge einer gemeinsamen Konferenz des Instituts für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan' und des Historischen Seminars der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ; Poznan', 23.-25 Oktober 1997
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (2001)

15Sammelwerk  Nihil superfluum esse. Studia z dziejów sredniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyzaniakowej
Strzelczyk, JerzyDobosz, Józef [Hrsg.]. - Poznán (2000)

16Sammelwerk  1000 lat Archidiecezji Gnieznienskiej
Strzelczyk, JerzyGórny, Janusz [Hrsg.]. - Gniezno (2000)

17Monographie  Otton III
Strzelczyk, Jerzy. - Wroclaw [u.a.] (2000)

18Monographie  Otton III.
Strzelczyk, Jerzy. - Wroclaw (2000)

19Monographie  Mieszko Pierwszy. Wydanie drugie uzupelnione
Strzelczyk, Jerzy. - Poznán (1999)

20Sammelwerk  Monasticon Cisterciense Poloniae. Bd. 1: Dzieje i kultura mskich klasztorów cysterskich na zemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitiej od sredniowiecza do czasów wspó-czesnych
Wyrwa, Andrzej MarekStrzelczyk, JerzyKaczmarek, Krzysztof [Hrsg.]. - Poznán (1999)

21Sammelwerk  Monasticon Cisterciense Poloniae. Bd. 2: Katalog mskich klasztorów cysterskich ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej
Wyrwa, Andrzej MarekStrzelczyk, JerzyKaczmarek, Krzysztof [Hrsg.]. - Poznán (1999)

22Monographie  Slawen und Deutsche an Havel und Spree: zu den Anfängen der Mark Brandenburg
Schich, WinfriedStrzelczyk, Jerzy. - Hannover (1997)

23Sammelwerk  Die Helden in der Geschichte und der Historiographie: Vorträge einer gemeinsamen Konferenz des Instituts für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität Pozna' und des Historischen Seminars der Universität Hannover, Poznan, 26-27 Oktober 1995
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1997)

24Sammelwerk  Ernst Kantorowicz (1895-1963). Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz. Vorträge des Symposiums am Institut für Geschichte der Adam-Mickiewicz-Universität Pozna', 23.-24. November 1995
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1996)

25Monographie  Ksztaltowanie sie spoleczenstwa sredniowiecznego: (Polska na tle Slowianszczyzny zachodniej) [Die Entwicklung der mittelalterlichen Gesellschaft. (Polen vor dem Hintergrund des Westslaventums)] (Vol. 1-2)
Tymieniecki, Kazimierz. Strzelczyk, Jerzy [Bearb.]. - Poznán (1996)

26Monographie  Monarchia pierwszych Piastów: [okolo 950 - 1038]
Kurnatowska, ZofiaLabuda, GerardStrzelczyk, Jerzy. - Warszawa (1994)

27Sammelwerk  Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy [Zisterzienser in der Kultur des mittelalterlichen Europas]
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1992)

28Monographie  Mieszko Pierwszy (Mieszko I.)
Strzelczyk, Jerzy. - Poznán (1992)

29Sammelwerk  Kazimierz Tymieniecki (1887-1968). Dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1990)

30Sammelwerk  Kazimierz Tymieniecki: (1887 - 1968); dorobek i miejsce w mediewistyce polskiej
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1990)

31Sammelwerk  Wybitni historycy wielkopolscy
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1989)

32Monographie  Iroskoci w kulturze sredniowiecznej Europy [Die Iren in der Kultur des mittelalterlichen Europa]
Strzelczyk, Jerzy. - Warszawa (1987)

33Sammelwerk  Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie zwizki
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1987)

34Sammelwerk  Niemcy - Polska w sredniowieczu. Materialy z konferencji naukowej zorganizowanej przez Inst. Historii UAM wdniach 14 -16 XI 1983 roku
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1986)

35Sammelwerk  Slowianszcyzna polabska miedzy niemcami a Polska. Materialy z konferencji naukowej z organizowanej przez Institut Historii UAM w dniach 28-29 IV 1980
Strzelczyk, Jerzy [Hrsg.]. - Poznán (1981)

36Monographie  Slowianie i Germanie w niemczech srodkowych we wczesnym sredniowieczu [ Slawen und Germanen in Mitteldeutschland im frühen Mittelalter]
Strzelczyk, Jerzy. - Poznán (1976)

37Monographie  Kronika Slowian / Helmolda
Helmoldus <Bosoviensis>. Matuszewski, JózefStrzelczyk, Jerzy [Bearb.]. - Warszawa (1974)

38Monographie  Gerwazy z Tilbury: Studium z dziejów uczonosci geograficznej w sredniowieczu [Gervasius von Tilbury: ein Beitrag zur Geschichte der geographischen Kentnisse des Mittelalters]
Strzelczyk, Jerzy. - Wroclaw [u.a.] (1970)

39Artikel  The Spoken Word, the Book and the Image in the Work of Evangelization
Strzelczyk, Jerzy. (2017) - In: Folia historica cracoviensia Bd. 23 (2017) S. 61-76

40Buchbeitrag  Iroszkoci - kultura ksiazki
Strzelczyk, Jerzy. (2017) - In: FS Hanna Kócka-Krenz S. 273-280

41Buchbeitrag  Poetka osmanska Mihri Hatun
Strzelczyk, Jerzy. (2016) - In: FS Jerzy Hauzinski S. 467-480

42Buchbeitrag  Wczesne misje Kosciola Wschodniego [Early Missions of the Eastern Church]
Strzelczyk, Jerzy. (2016) - In: Koscioly w dobie chrystianizacji S. 67-75, 76

43Buchbeitrag  Humanistka, heretyczka, heroina. O zyciu i twórczosci Olimpii Fulwii Moraty.
Strzelczyk, Jerzy. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 826-830

44Buchbeitrag  Pamietnik Helene Kottannerin
Strzelczyk, Jerzy. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 387-402

45Buchbeitrag  Joanna d'Arc jako obiekt ideologii i polityki XIX i XX w.
Strzelczyk, Jerzy. (2014) - In: Zycie, meka, niesmiertelnosc. Uniwersalizm kulturowy zycia i dziela Joanny d'Arc S. 301-310

46Buchbeitrag  Gnesen - Magdeburg - Bamberg - Rom. Frühe Kirchenbeziehungen zwischen Polen, dem mitteldeutschen Raum und Italien
Strzelczyk, Jerzy. (2013) - In: Italien, Mitteldeutschland, Polen. Geschichte und Kultur S. 99-120

47Buchbeitrag  Jaxa und seine Münzen
Strzelczyk, Jerzy. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 359-368

48Buchbeitrag  The Authority of Knowledge in the Middle Ages
Strzelczyk, Jerzy. (2013) - In: Authority in the past and present. Sources and social functions S. 79-92

49Buchbeitrag  Sprawozdania z podrózy nierzeczywistych
Strzelczyk, Jerzy. (2012) - In: FS Jacek Banaszkiewicz S. 221-226

50Buchbeitrag  Wanderungen und Migrationen im Mittelalter: Grundriss der Problematik
Strzelczyk, Jerzy. (2011) - In: Migrationsprozesse und gesellschaftlicher Wandel in der Geschichte S. 121-132

51Buchbeitrag  Deutsch-polnische Schicksalsgemeinschaft in gegenseitigen Meinungen im Mittelalter
Strzelczyk, Jerzy. (2011) - In: Mittelalter - eines oder viele? S. 111-126

52Buchbeitrag  Missionsstrategie und Missionspraxis der westlichen Kirche im frühen Mittelalter
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence S. 33-42

53Buchbeitrag  Bruno z Kwerfurtu a polityka Cesarstwa na wschodzie
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: Brun z Kwerfurtu. Osoba - dzielo - epoka S. 161-178

54Buchbeitrag  Bunt w klasztorze
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: FS Marek Cetwinski S. 535-546

55Buchbeitrag  Staufowie
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: Dynastie Europy (3) S. 319-344

56Artikel  Gerard Labuda 1916-2010
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: Roczniki historyczne Bd. 76 (2010) S. 9-26

57Artikel  Zmarl nestor historyków polskich - Gerard Labuda
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: Slavia antiqua Bd. 51 (2010) S. 9-22

58Buchbeitrag  New Alphabet in the Service of Christianisation
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: Reading, writing and communicating S. 173-196

59Buchbeitrag  Malgorzata z Oingt - mistyczka i hagiografa przeiomu XIII na XIV wieku
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 703-715

60Buchbeitrag  Kontynuacja miejsc kuitu w teorii i praktyce wczesnosredniowiecznego Kosciola [Die Kontinuität der Kultorte in Theorie und Praxis der frühmittelalterlichen Kirche]
Strzelczyk, Jerzy. (2010) - In: Sacrum poganskie - sacrum chrzescijanskie S. 13-26

61Buchbeitrag  Stát Premyslovcu v západoslovanské Evrope
Strzelczyk, Jerzy. (2009) - In: Premyslovci. Budování ceského státu S. 32-42

62Buchbeitrag  Uprawa zbóz i zbiorowiska polne we wczesnym sredniowieczu. Rekonstrukcje paleoekologiczne z Wielkopolski
Strzelczyk, Jerzy. (2009) - In: Gospodarka ludów Morza Baltyckiego 4 S. 38-47

63Buchbeitrag  Otton III i Brunon z Kwerfurtu wobec kwestii uniwersalizmu sredniowiecznego [Otto III. und der hl. Bruno und die Frage des mittelalterlichen Universalismus]
Strzelczyk, Jerzy. (2009) - In: Swiety Brunon. Patron lokalny czy symbol jednosci Europy i powszechnosci kosciola. Praca zbiorowa S. 17-28

64Buchbeitrag  Drzewianie polabscy - Slowianie w hanowerskim Wendlandzie
Strzelczyk, Jerzy. (2008) - In: FS Karol Modzelewski S. 257-262

65Buchbeitrag  Die Umstrukturierung des Gnesener Raumes als Folge der Machtentfaltung der Piasten und der Christianisierung des Polanenstaates
Strzelczyk, Jerzy. (2008) - In: FS Winfried Schich (Zentrum) S. 279-294

66Buchbeitrag  Z czasów swietnosci kobiecej twórczosci literackiej w Japonii
Strzelczyk, Jerzy. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 461-476

67Buchbeitrag  Ritterorden und Hanse. Mission und Expansion
Strzelczyk, Jerzy. (2008) - In: Ostsee 700-2000. Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur S. 49-60

68Buchbeitrag  Frühstaatliche Formierung im Osten: Polen und Ungarn um 1100
Strzelczyk, Jerzy. (2007) - In: Salisches Kaisertum und neues Europa. Die Zeit Heinrichs IV. und Heinrichs V. S. 273-289

69Buchbeitrag  The Participation of Women in Mediaeval Historiography and Affiliated Domains
Strzelczyk, Jerzy. (2007) - In: Historiography (Quaestiones medii aevi novae 12) S. 129-154

70Buchbeitrag  Die polnische Kirche an der Grenze der römischen Christenheit im Mittelalter
Strzelczyk, Jerzy. (2007) - In: Grenzräume und Grenzüberschreitungen im Vergleich. Der Osten und der Westen S. 389-402

71Artikel  Trobairitz - u poczatków europejskiej liryki
Strzelczyk, Jerzy. (2007) - In: Roczniki historyczne Bd. 73 (2007) S. 35-56

72Buchbeitrag  Die Deutschen in Polen im Mittelalter
Strzelczyk, Jerzy. (2007) - In: Identitäten und Alteritäten der Deutschen in Polen in historisch-komparatistischer Perspektive S. 29-47

73Artikel  Kosciól polski na pograniczu chrzescijanstwa rzymskiego w sredniowieczu [Die polnische Kirche im Grenzgebiet des römischen Christentums im Mittelalter]
Strzelczyk, Jerzy. (2006) - In: Przeglad zachodni Bd. 62 (2006) S. 83-97

74Buchbeitrag  Gerard Labuda jako historyk wczesnej Slowianszczyzny i kontaktów slowiansko-niemieckich
Strzelczyk, Jerzy. (2006) - In: Naukowe dzielo Profesora Gerarda Labudy S. 95-110

75Buchbeitrag  Dynastia piastowska w tradycji i pamieci zbiorowej Polaków [Die Piastendynastie in der Tradition und im kollektivem Gedächtnis der Polen]
Strzelczyk, Jerzy. (2006) - In: Przemyslidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze sredniowiecznych monarchii S. 213-229

76Buchbeitrag  "Ut ab ipsis indigenis accepi": zur Frage nach dem polnischen Gewährsmann des Gervasius von Tilbury
Strzelczyk, Jerzy. (2006) - In: Kloster und Bildung im Mittelalter S. 385-399

77Buchbeitrag  Andrzej (Jedrzej, Andreas) Galka von Dobczyn - ein polnischer Wyclif-Anhänger um die Mitte des 15. Jahrhunderts
Strzelczyk, Jerzy. (2006) - In: FS Winfried Eberhard S. 71-83

78Artikel  Miedzy sacrum a profanum: Sprawa Irmingardy i Ottona z Hammersteinu [ Zwischen Sacrum und Profanum. Die Affaire Irmingard und Otto von Hammerstein]
Strzelczyk, Jerzy. (2005) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 112, 3 (2005) S. 21-31

79Artikel  Kobieta do pióra?: wokól problematyki twórczosci literackiej kobiet w sredniowieczu: (na przykladzie Krystyny de Pizan)
Strzelczyk, Jerzy. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 33-65

80Artikel  O wlasciwe spojrzenie na swiat barbarzynców
Strzelczyk, Jerzy. (2005) - In: Przeglad historyczny Bd. 96 (2005) S. 623-627
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2005-t96-n4/Przeglad_Historyczny-r2005-t96-n4-s623-627/Przeglad_Historyczny-r2005-t96-n4-s623-627.pdf

81Buchbeitrag  Etnogeneza Slowian w swietle zródel pisanych
Strzelczyk, Jerzy. (2005) - In: Archeologia o poczatkach Slowian S. 19-29

82Artikel  Mapa w sredniowieczu: uwagi o stanie badan i sredniowiecznym pojmowaniu map
Strzelczyk, Jerzy. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 170 (2004) S. 107-121

83Artikel  Ksztalcenie i literatura w sredniowiecznych klasztorach zenskich
Strzelczyk, Jerzy. (2004) - In: Przeglad historyczny Bd. 95 (2004) S. 525-533
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2004-t95-n4/Przeglad_Historyczny-r2004-t95-n4-s525-533/Przeglad_Historyczny-r2004-t95-n4-s525-533.pdf

84Artikel  Mieszko I w opiniach wspólczesnych i potomnych [Mieszko I. in der Beurteilung der Zeitgenossen und der Nachwelt]
Strzelczyk, Jerzy. (2004) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 19 (2004) S. 7-26

85Buchbeitrag  Persönlichkeitsstörungen eines mittelalterlichen Menschen, Guibert von und die familiär-gesellschaftlichen Faktoren
Strzelczyk, Jerzy. (2004) - In: Geschlechterrollen in der Geschichte aus polnischer und deutscher Sicht S. 45-58

86Buchbeitrag  Mieszko I w opiniach wspólczesnych i potomnych.
Strzelczyk, Jerzy. (2004) - In: Civitas Schinesghe. Mieszko I i poczatki panstwa polskieg S. 141-158

87Buchbeitrag  Mapa w sredniowieczu. Uwagi o stanie badan i sredniowiecznym pojmowaniu map
Strzelczyk, Jerzy. (2004) - In: Ad fontes. O naturze zródla historycznego S. 107-121

88Buchbeitrag  Europa srodkowowschodnia w erudycji geograficznej sredniowiecza
Strzelczyk, Jerzy. (2004) - In: Kolory i struktury redniowiecza S. 217-228

89Buchbeitrag  Die Vandalen auf dem Weg nach Nordafrika
Strzelczyk, Jerzy. (2003) - In: Die Vandalen. Die Könige, die Eliten, die Krieger, die Handwerker S. 203-246

90Artikel  Hans-Dietrich Kahl jako badacz dziejów dawnej Slowianszczyzny
Strzelczyk, Jerzy. (2003) - In: Roczniki historyczne Bd. 69 (2003) S. 202-217

91Buchbeitrag  Die Anfänge Polens und Deutschlands.
Strzelczyk, Jerzy. (2003) - In: Deutsche und Polen. Geschichte, Kultur, Politik S. 16-26

92Buchbeitrag  Itineraria cesarskie i ich wymowa
Strzelczyk, Jerzy. (2002) - In: "Trakt cesarski": Ilawa - Gniezno - Magdeburg S. 33-47

93Artikel  Naukowe poklosie millenium zjazdu gnieznienskiego [Results of research on the 1000th anniversary of the Gniezno meeting]
Strzelczyk, Jerzy. (2002) - In: Roczniki historyczne Bd. 68 (2002) S. 157-174

94Artikel  Naukowe poklosie milenium smierci sw. Wojciecha [The scholarly significance of the millennium of the death of St. Adalbert.]
Strzelczyk, Jerzy. (2002) - In: Nasza przeszlosc Bd. 98 (2002) S. 5-97

95Buchbeitrag  Polen, Tschechen und Deutsche in ihren Wechselwirkungen um das Jahr 1000
Strzelczyk, Jerzy. (2002) - In: Polen und Deutschland vor 1000 Jahren S. 43-59

96Buchbeitrag  Pogan'ki swiat przeszlosci i terazniejszosci w swiadomosci polskiego sredniowiecza
Strzelczyk, Jerzy. (2002) - In: FS Jerzy Walachowicz S. 395-404

97Artikel  Die Bedeutung der Gründung des Erzbistums Gnesen und die Schaffung einer kirchlichen Organisation für die Ausformung einer "kirchlichen Kulturlandschaft"
Strzelczyk, Jerzy. (2002) - In: Siedlungsforschung Bd. 20 (2002) S. 41-64

98Buchbeitrag  Polen und Deutsche im mittelalterlichen Großpolen
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: Slawen, Deutsche und Dänen in zwei historischen Grenzregionen (Schleswig-Holstein und Großpolen) S. 33-55

99Buchbeitrag  Die Benediktinermission und die Anfänge der Abtei St. Gallen
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: Die Abtei St. Gallen und Polen S. 9-24

100Buchbeitrag  O warunkach i zakresie medycznej dzialalnosci kobiet w sredniowieczu
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: Scriptura custos memoriae. Prace historyczne S. 411-424

101Buchbeitrag  Auf der Suche nach der nationalen Identität im Mittelalter. Der Fall Polen
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: Das europäische Mittelalter im Spannungsbogen des Vergleichs S. 359-369

102Buchbeitrag  Willigis z Moguncji
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: FS Waclaw Korta S. 55-65

103Buchbeitrag  O polityczno-koscielnych zwiazkach polsko-czesko-niemieckich okolo 1000 roku
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: FS Stanislaw Bylina S. 95-107

104Buchbeitrag  Zródla wczesnosredniowieczne (do konca XII wieku) - stan i potrzeby edytorskie
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: Pytania o sredniowiecze S. 203-221

105Artikel  Ein Treffen in Gnesen
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: Archäologie in Deutschland Bd. 17, 2 (2001) S. 30-31

106Buchbeitrag  Trotula, Trota i "Trotula". O wlasciwe miejsce uczonej niewiasty w dziejach nauk medycznych w sredniowieczu
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: FS Lech A. Tyszkiewicz S. 456-465

107Buchbeitrag  Slady tradycji ustnej w Polsce sredniowiecznej
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: FS Gerard Labuda (2001) S. 43-57

108Buchbeitrag  Einleitung
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: Slawen, Deutsche und Dänen in zwei historischen Grenzregionen (Schleswig-Holstein und Großpolen) S. 7-8

109Buchbeitrag  Europa poganska i chrzescijanska okolo 1000 roku
Strzelczyk, Jerzy. (2001) - In: Swiety Swierad i jego czasy S. 47-85

110Buchbeitrag  Zjazd gnieznienski 1000 roku
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Gniezno i Poznan w panstwie pierwszych Piastów S. 77-108

111Buchbeitrag  Art. Gervase of Tilbury (c. 1165-c. 1234)
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Trade, travel, and exploration in the Middle Ages S. 227-228

112Buchbeitrag  Die außenpolitischen Beziehungen der ersten Piasten.
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 536-539

113Buchbeitrag  Die Piasten und Polen
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 531-535

114Buchbeitrag  Das Treffen in Gnesen und die Gründung des Erzbistums Gnesen
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 494-497

115Artikel  The first two historical piasts. Opinions and interpretations
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 5 (2000) S. 99-143

116Buchbeitrag  Zbigniew Wielgosz - uczony, nauczyciel, czlowiek
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: FS Zbigniew Wielgosz S. 19-25

117Buchbeitrag  Boleslaw Krzywousty i Otton z Bambergu
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Pomorze Zachodnie w tysiacleciu. Praca zbiorowa S. 48-67

118Buchbeitrag  Niektóre problemy chrystianizacji Europy wczesnosredniowiecznej
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: FS Jadwiga Krzyzaniakowa S. 61-84

119Buchbeitrag  Boleslaw Chrobry - osobowosc i polityka w opinii wspólczesnych i potomnych
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Salsa Cholbergiensis S. 45-66

120Buchbeitrag  Polen im 10. Jahrhundert
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 S. 446-457

121Buchbeitrag  Polska w strukturze geopolitycznej Europy
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku S. 35-52

122Artikel  Kosciól i chrzescijanstwo okolo roku 1000 (aspekt misyjny)
Strzelczyk, Jerzy. (2000) - In: Pamietnik cieszynski Bd. 15 (2000) S. 5-28

123Buchbeitrag  Bohemia and Poland: two examples of successful western Slavonic state-formation
Strzelczyk, Jerzy. (1999) - In: The new Cambridge medieval history 3 S. 514-535

124Artikel  Ku Rzeczpospolitej wielu narodów i wyznan. Katolicy i prawostawni w póznosredniowiecznej Polsce
Strzelczyk, Jerzy. (1999) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 1 (1999) S. 153-176

125Buchbeitrag  Probleme der Geschichte der Neumark im Mittelalter aus polnischer Sicht
Strzelczyk, Jerzy. (1999) - In: Brandenburgische Landesgeschichte heute S. 103-144

126Buchbeitrag  Ku Rzeczpospolitej wielu narodów i wyznan. Katolicy i prawoslawni w póznosredniowiecznej Polsce
Strzelczyk, Jerzy. (1999) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne 1 S. 153-176

127Buchbeitrag  Swiety Wojciech na tle tradycji misyjných Kosciola rzymskiego. [Der hl. Adalbert in der Missionsgeschichte der Römischen Kirche]
Strzelczyk, Jerzy. (1998) - In: Srodkowoeuropejskie dziedzictwo Swietego Wojciecha S. 17-42

128Buchbeitrag  Auf dem Weg zur Republik vieler Völker und Konfessionen: Katholiken und Orthodoxe in Polen im späten Mittelalter
Strzelczyk, Jerzy. (1998) - In: Toleranz im Mittelalter S. 275-295
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/vuf/article/view/17490/11298

129Buchbeitrag  Art. Tyniec
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1130-1131

130Buchbeitrag  Art. Stanislaw, Bischof von Krakau (1071?-1079)
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 56

131Buchbeitrag  Die Rolle Böhmens und St. Adalberts für die Westorientierung Polens
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Adalbert von Prag. Brückenbauer S. 141-162

132Buchbeitrag  Art. Unger, Bischof von Posen (1000-1012)
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 1234-1235

133Buchbeitrag  Guibert z Nogent, czyli rodzinno-spoleczne uwarunkowania zaburzen osobowosci czlowieka sredniowiecznego
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 237-252

134Buchbeitrag  Art. Warthe
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 2058

135Artikel  "Nasza Przeszlosc'" - znaczenie w nauce historycznej
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Nasza przeszlosc Bd. 87 (1997) S. 429-449

136Buchbeitrag  Die Ebstorfer Märtyrerlegende und das Slawenproblem
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: 800 Jahre Kloster Ebstorf S. 9-15

137Buchbeitrag  Idea cesarza Ottona III i papieza Sylwestra II utworzenia europejskiego cesarstwa chrzescianskiego
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Stad nasz ród. Swietowojciechowe sympozja gnieznienskie S. 87-104

138Buchbeitrag  Problem der Christianisierung in Polen.
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Rom und Byzanz im Norden Tl. 2 S. 191-214

139Buchbeitrag  Art. Strzelno
Strzelczyk, Jerzy. (1997) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 8 S. Sp. 248

140Artikel  Nowa próba rewizji dziejów wielkomorawskich
Strzelczyk, Jerzy. (1996) - In: Przeglad historyczny Bd. 87 (1996) S. 857-860
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1996-t87-n4/Przeglad_Historyczny-r1996-t87-n4-s857-860/Przeglad_Historyczny-r1996-t87-n4-s857-860.pdf

141Buchbeitrag  Ernst Kantorowicz's "Heimholung" zweiter Akt
Strzelczyk, Jerzy. (1996) - In: Ernst Kantorowicz (1895-1963). Soziales Milieu und wissenschaftliche Relevanz S. 7-23

142Artikel  Bamberg a Polska w sredniowieczu [Bamberg und Polen im Mittelalter ]
Strzelczyk, Jerzy. (1996) - In: Roczniki historyczne Bd. 62 (1996) S. 73-88

143Buchbeitrag  Die Piasten - Tradition und Mythos in Polen
Strzelczyk, Jerzy. (1996) - In: Mythen in Geschichte und Geschichtsschreibung aus polnischer und deutscher Sicht S. 113-131

144Artikel  Polabszczyzna zapomniana. 2: Derwan ksiaze serbski, czyli poczatki Polabszczyzny
Strzelczyk, Jerzy. (1996) - In: Przeglad zachodniopomorski Bd. 40, 2 (1996) S. 9-44

145Buchbeitrag  Art. Sieradz
Strzelczyk, Jerzy. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1877

146Buchbeitrag  Art. Skarbimir polnischer Magnat († nach 1118)
Strzelczyk, Jerzy. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1971-1972

147Buchbeitrag  Art. Pommerellen
Strzelczyk, Jerzy. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 82-84

148Buchbeitrag  Art. Sieciech, polnischer Magnat († 1113)
Strzelczyk, Jerzy. (1995) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 7 S. Sp. 1844

149Buchbeitrag  Krakau als Hauptstadt eines Teilfürstentums und als Idealzentrum Polens
Strzelczyk, Jerzy. (1995) - In: Europas Städte zwischen Zwang und Freiheit S. 203-231

150Artikel  Über die Lage der jüdischen Bevölkerung im Karolingerstaat
Strzelczyk, Jerzy. (1994) - In: Studia historiae oeconomicae Bd. 21 (1994) S. 41-50

151Buchbeitrag  "Okregi slowianskie" na pograniczu polabsko-niemieckim
Strzelczyk, Jerzy. (1994) - In: FS Witold Maisel S. 49-61

152Buchbeitrag  Die slawische Minderheit in Deutschland im Spätmittelalter und früher Neuzeit am Beispiel der Nachkommen von Dravänopolaben im Hannoverschen Wendland
Strzelczyk, Jerzy. (1994) - In: Nationale, ethnische Minderheiten und regionale Identitäten in Mittelalter und Neuzeit S. 69-94

153Buchbeitrag  Stolica Apostolska a swiat mongolski w polowie XIII wieku Der Heilige Stuhl und die Mongolenwelt um die Mitte des 13. Jh.]
Strzelczyk, Jerzy. (1994) - In: Bitwa legnicka. Historia i tradycja S. 55-83

154Buchbeitrag  Die Wahrnehmung des Fremden im mittelalterlichen Polen
Strzelczyk, Jerzy. (1993) - In: Die Begegnung des Westens mit dem Osten S. 203-220

155Buchbeitrag  Art. Mogilno
Strzelczyk, Jerzy. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 715

156Buchbeitrag  Art. Piasten, Geschlecht
Strzelczyk, Jerzy. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 2125-2126

157Buchbeitrag  Art. Peter Wlast (Piotr Wlostowic, Petrus Vlostides), Comes von Breslau, Palatin († 1151/53)
Strzelczyk, Jerzy. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 1939

158Artikel  Herbert Ludat (1910-1993)
Strzelczyk, Jerzy. (1993) - In: Roczniki historyczne Bd. 59 (1993) S. 165-167

159Buchbeitrag  Art. Maurus, Bischof von Krakau (1109/10-1118)
Strzelczyk, Jerzy. (1993) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 6 S. Sp. 416-417

160Artikel  Die Schlacht von Liegnitz. Geschichte und Tradition
Strzelczyk, Jerzy. (1992) - In: Zeitschrift für Ostforschung Bd. 41 (1992) S. 95-101

161Artikel  Mieszko Pierwszy malo znany
Strzelczyk, Jerzy. (1992) - In: Przeglad wielkopolski Bd. 6, 1/2 (1992) S. 12-14

162Buchbeitrag  Arianie i katolicy w panstwie wandalskim
Strzelczyk, Jerzy. (1992) - In: FS Bronislaw Geremek (1992) S. 33-40

163Buchbeitrag  Przedmowa
Strzelczyk, Jerzy. (1992) - In: Cystersi w kulturze sredniowiecznej Europy S. 5-8

164Artikel  Pierwszy historyczny wladca Polski w opinii wieków srednich
Strzelczyk, Jerzy. (1992) - In: Kronika wielkopolski Bd. 20, 2 (1992) S. 9-16

165Buchbeitrag  Art. Leczyka
Strzelczyk, Jerzy. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1788-1789

166Buchbeitrag  Art. Kaschuben
Strzelczyk, Jerzy. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1028-1029

167Buchbeitrag  Der Prozeß der Aktualisierung Polens und Osteuropas im Verständnis der gelehrten Kreise des 13. Jahrhunderts (mit besonderer Berücksichtigung der Otia imperialia des Gervasius von Tilbury und der Ebstorfer Weltkarte)
Strzelczyk, Jerzy. (1991) - In: Ein Weltbild vor Columbus. Die Ebstorfer Weltkarte S. 146-166

168Buchbeitrag  Art. Krakau
Strzelczyk, Jerzy. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1467-1470

169Buchbeitrag  Westslawische Reminiszenzen der Grosspolnischen Chronik
Strzelczyk, Jerzy. (1991) - In: FS Berndt Wachter S. 145-154

170Buchbeitrag  Helmold - swiadek zmierzchu Slowianszczyzny wagryjskiej i jego kronika
Strzelczyk, Jerzy. (1991) - In: Sympozjum Historyczno-Archeologiczne (2, 1989, Hamburg) S. 63-76

171Buchbeitrag  Art. Kruschwitz
Strzelczyk, Jerzy. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1552-1553

172Buchbeitrag  Art. Lambert (II.) Sula, Bischof von Krakau (1061-1071)
Strzelczyk, Jerzy. (1991) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 5 S. Sp. 1624

173Artikel  Navigatio S. Brendani abbatis - ein Werk des X. Jahrhunderts?
Strzelczyk, Jerzy. (1989 - 1990) - In: Mittellateinisches Jahrbuch Bd. 24/25 (1989/90) S. 507-515

174Buchbeitrag  Die Elemente des Lehnswesens im mittelalterlichen Polen
Strzelczyk, Jerzy. (1989) - In: Patronage und Klientel S. 35-50

175Artikel  "Opis krajów": nowe zródlo do dziejów wieków srednich i chrystianizacji ludów nadbaltyckich
Strzelczyk, Jerzy. (1988) - In: Zycie i Mysl Bd. 36, 3/4 (1988) S. 59-68

176Artikel  Auf den Spuren der ältesten, polnischen Nationalsagen. Die Popiel- und Piast-Sage
Strzelczyk, Jerzy. (1987) - In: Polnische Weststudien Bd. 6 (1987) S. 15-46

177Artikel  600-lecie smierci Janka z Czarnkowa (1387-1987)
Strzelczyk, Jerzy. (1987) - In: Kwartalnik historyczny Bd. 94, 3 (1987) S. 278-280

178Artikel  Na tropie najdawniejszych polskich podan narodowych. Podanie o Popielu i Piascie
Strzelczyk, Jerzy. (1987) - In: Przeglad zachodni Bd. 43, 5/6 (1987) S. 17-43

179Artikel  Sur la trace des légendes nationales polonaises les plus anciennes. La légende de Popiel et de Piast
Strzelczyk, Jerzy. (1987) - In: Polish western affairs Bd. 28 (1987) S. 13-41

180Artikel  Wichtige Forschungsprobleme der Geschichte der Mark Brandenburg im Mittelalter
Strzelczyk, Jerzy. (1987) - In: Polnische Weststudien Bd. 6 (1987) S. 163-176

181Buchbeitrag  Irische Einflüsse bei den Westslawen im Frühmittelalter
Strzelczyk, Jerzy. (1987) - In: Irland und die Christenheit S. 445-460

182Buchbeitrag  Iroszkoci w Europie srodkowej: Formy oddzialywania na przykladzie Alemanii
Strzelczyk, Jerzy. (1986) - In: Niemcy - Polska w sredniowieczu S. 29-46

183Buchbeitrag  Art. Dravänopolaben
Strzelczyk, Jerzy. (1986) - In: Lexikon des Mittelalters Tl. 3 S. Sp. 1369-1370

184Artikel  Stand und Bedürfnisse der Forschungen über die Geschichte der Mark Brandenburg vom 12. bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts
Strzelczyk, Jerzy. (1986) - In: Polnische Weststudien Bd. 5 (1986) S. 71-106

185Artikel  Billungowie i Ludolfingowie w nowym Swietle
Strzelczyk, Jerzy. (1986) - In: Studia historica slavo-germanica Bd. 15 (1986) S. 201-219

186Buchbeitrag  Wstep
Strzelczyk, Jerzy. (1986) - In: Niemcy - Polska w sredniowieczu S. 7-25

187Artikel  Tysiaclecie powstania Slowian polabskich, 983-1983. Naukowe rezultaty jubileuszu
Strzelczyk, Jerzy. (1985) - In: Studia historica slavo-germanica Bd. 14 (1985) S. 241-260

188Artikel  Iroszkoci w Europie sredniowiecznej
Strzelczyk, Jerzy. (1984) - In: Nasza przeszlosc Bd. 61 (1984) S. 5-43

189Artikel  Plemiona germanskie i ich rola w dziejach pólwyspu balkanskiego [Germanische Stämme und ihre Stelle in der Geschichte der Balkaninsel]
Strzelczyk, Jerzy. (1984) - In: Balcanica Posnaniensia Bd. 1 (1984) S. 133-141

190Artikel  Polska a poczatki Marchii Brandenburskiej.
Strzelczyk, Jerzy. (1984) - In: Slaski kwartalnik historyczny Sobótka Bd. 39 (1984) S. 21-35

191Artikel  Iroszkocki biskup w Salzburgu: Problem Antypodów i "Kosmografia" Aethicusa z Istrii
Strzelczyk, Jerzy. (1983) - In: Przeglad historyczny Bd. 74 (1983) S. 221-236
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1983-t74-n2/Przeglad_Historyczny-r1983-t74-n2-s221-236/Przeglad_Historyczny-r1983-t74-n2-s221-236.pdf

192Artikel  Geneza Marchii Brandenburskiej
Strzelczyk, Jerzy. (1982) - In: Studia historica slavo-germanica Bd. 11 (1982) S. 237-239

193Artikel  Hiszpanskie panstwo Swewów
Strzelczyk, Jerzy. (1981) - In: Przeglad historyczny Bd. 72 (1981) S. 1-23
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1981-t72-n1/Przeglad_Historyczny-r1981-t72-n1-s1-23/Przeglad_Historyczny-r1981-t72-n1-s1-23.pdf

194Buchbeitrag  Problemy badan nad zachodnia peryferia osadnictwa slowianskiego w Niemczech
Strzelczyk, Jerzy. (1981) - In: Slowianszcyzna polabska miedzy niemcami a Polska S. 183-199

195Buchbeitrag  Einige Bemerkungen zur Diskussion über die Frühgeschichte der Goten
Strzelczyk, Jerzy. (1980) - In: FS Herbert Ludat (1980) S. 1-29

196Artikel  Der slawische Faktor im Lichte schriftlicher Quellen der Geschichte Mitteldeutschlands vom 6. bis 8. Jahrhundert
Strzelczyk, Jerzy. (1980) - In: Letopis. Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung. Reihe B Geschichte Bd. 27 (1980) S. 135-148

197Artikel  Panstwo rzymskie - jego upadek i trwanie w opiniach pisarzy sredniowiecza. [Das römische Reich - sein Untergang und Fortdauern in den Ansichten mittelalterlicher Schriftsteller.]
Strzelczyk, Jerzy. (1979) - In: Antiquitas. Acta Universitatis Wratislaviensis Bd. 8 (1979) S. 311-338

198Artikel  Nowa hipoteza o pochodzeniu Gotów [ Neue Hypothese über den Ursprung der Goten]
Strzelczyk, Jerzy. (1978) - In: Studia historica slavo-germanica Bd. 7 (1978) S. 3-42

199Buchbeitrag  Rejestr posiadlosci kolegiaty w Goslarze (koniec XII wieku)) jako zródlo do spoleczno-ekonomicznych dziejów Slowian polabskich
Strzelczyk, Jerzy. (1976) - In: Ars historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski S. 219-227

200Artikel  Slowianie na poludniowym Pogórzu Harzu i na Zlotej Niwie
Strzelczyk, Jerzy. (1974) - In: Przeglad historyczny Bd. 65 (1974) S. 223-242
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1974-t65-n2/Przeglad_Historyczny-r1974-t65-n2-s223-242/Przeglad_Historyczny-r1974-t65-n2-s223-242.pdf

201Artikel  Macrobiusz w sredniowieczu. Przeglad nowych prac [Macrobius im Mittelalter. Ein Literaturbericht]
Strzelczyk, Jerzy. (1972) - In: Studia zródloznawcze Bd. 17 (1972) S. 147-157

202Artikel  Die Legende von den Ebstorfer Märtyrern als Zeugnis über die politischen und ethnischen Verhältnisse in Nordostdeutschland im Mittelalter
Strzelczyk, Jerzy. (1971) - In: Letopis. Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung. Reihe B Geschichte Bd. 18, 2 (1971) S. 64-129

203Artikel  "Meczennicy Ebstorfscy".: Dzieje ksztaltowania sie jednej legendy zachodnioslowianskiej [Les martyrs d'Ebstorf. Comment s'est formee une des legendes Slaves de l'ouest]
Strzelczyk, Jerzy. (1971) - In: Slavia Occidentalis Bd. 28/29 (1971) S. 225-261

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.