RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Suchodolski, Stanislaw«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Suchodolski, Stanislaw

RI opac: 149 Einträge

1Monographie  Moneta polska i obca w sredniowieczu: wybór prac
Suchodolski, Stanislaw. - Warszawa (2017)

2Sammelwerk  Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar I: Frühmittelalterliche Münzfunde aus Grosspolen
Bogucki, MateuszIlisch, PeterSuchodolski, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (2017)
http://www.academia.edu/20076482

3Sammelwerk  Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen Inventar. V. Ermland und Masuren. Funde aus Polen 2011-2013. Addenda et Corrigenda
Bogucki, MateuszIlisch, PeterSuchodolski, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (2016)
http://www.academia.edu/33754422

4Sammelwerk  Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen Inventar II. Pommern
Bogucki, MateuszIlisch, PeterSuchodolski, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (2016)
http://www.academia.edu/32424170

5Sammelwerk  Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar III: Masowien, Podlachien, Mittelpolen
Bogucki, MateuszIlisch, PeterSuchodolski, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (2015)
http://www.academia.edu/20076482

6Sammelwerk  Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inventar IV: Kleinpolen, Schlesien
Bogucki, MateuszIlisch, PeterSuchodolski, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (2013)
http://www.academia.edu/7295460

7Monographie  Numizmatyka sredniowieczna: moneta zrodem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym
Suchodolski, Stanislaw. - Warszawa (2012)

8Monographie  Numizmatyka sredniowieczna: moneta zródlem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym
Suchodolski, Stanislaw. - Warszawa (2011)

9Sammelwerk  Money circulation in antiquity, the Middle Ages and modern times: time, range, intensity ; international symposium of the 50th anniversary of "Wiadomosci numizmatyczne" ; Warsaw, 13 - 14 October 2006
Bogucki, Mateusz [Bearb.]. Suchodolski, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa [u.a.] (2007)

10Monographie  Moneta moznowladcza i koscielna w Polsce wczesnosredniowiecznej
Suchodolski, Stanislaw. - Wroclaw (1987)

11Sammelwerk  Nummus et Historia. Pieniadz Europy sredniowiecznej
Kuczynski, Stefan KrzysztofSuchodolski, Stanislaw [Hrsg.]. - Warszawa (1985)

12Monographie  Moneta i obrót pieniezny w Europie zachodniej
Suchodolski, Stanislaw. - Wroclaw (1982)

13Monographie  Poczatki mennictwa w Europie srodkowej, wschodniej i pólnocnej [Die Anfänge des Münzwesens in Mittel-, Ost- und Nordeuropa]
Suchodolski, Stanislaw. - Wroclaw [u.a.] (1971)

14Artikel  Poczatki polskiego mennictwa w swietle nowszych badan
Suchodolski, Stanislaw. (2019) - In: Slavia antiqua Bd. 60 (2019) S. 192-219
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/22225

15Artikel  Bizantyjskie i dunskie wplywy na ikonografie najstarszej monety polskiej [Byzantine and Danish influences on the iconography of the oldest Polish coin ]
Suchodolski, Stanislaw. (2019) - In: Warszawski pamietnik numizmatyczny Bd. 7 (2019) S. 9-18

16Artikel  Mince Svateho Vojtecha
Suchodolski, Stanislaw. (2018) - In: Folia numismatica Bd. 32 (2018) S. 3-15

17Buchbeitrag  Boleslaw Smialy i Wtadystaw Herman w swiede swoich monet, czyli co numizmatyka wnosi do poznania historii Polski w drugiej polowie XI wieku
Suchodolski, Stanislaw. (2018) - In: Recepcja i odrzucenie. Kontakty miedzykulturowe w sredniowieczu S. 167-182

18Artikel  Coins and merchant utensils from the early medieval burial ground in Sowinki (the Poznan district)
Krzyszewski, AndrzejSuchodolski, Stanislaw. (2018) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 62 (2018) S. 145-170
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/125041/edition/109083/content

19Artikel  Czeskie monety z X-XI wieku z cmentarzysk w miejscowosciach Bodzia i Dziekanowice (Polska) [Bohemian coins of the 10-11th centuries from the cemeteries in Bodzia and Dziekanowice (Poland)]
Suchodolski, Stanislaw. (2018) - In: Numismatické listy Bd. 73 (2018) S. 19-32

20Buchbeitrag  Gdzie, kiedy i w jakim celu Boleslaw Chrobry emitowal denary z cyrylickim napisem?
Suchodolski, Stanislaw. (2018) - In: FS Andrzej Buko S. 151-162

21Artikel  Inwentaryzacja wczesnosredniowiecznych znalezisk pieniadza kruszcowego w Polsce
Suchodolski, StanislawBogucki, Tadeusz. (2017) - In: Przeglad archeologiczny Bd. 65 (2017) S. 53-68
http://journals.iaepan.pl/pa/article/view/1633

22Buchbeitrag  Bibliografíaprac prof Stanisiawa Suchodolskiego za lata 2001-2016 z uzupelnieniami z lat wczesniejszych
Suchodolski, Stanislaw. (2017) - In: FS Stanislaw Suchodolski (2017) S. 17-37

23Artikel  Stemple monet czeskich z X-XI wieku zródlem do historii Czech
Suchodolski, Stanislaw. (2015) - In: Historia slavorum occidentis Bd. 1, 8 (2015) S. 34-56
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Historia_Slavorum_Occidentis/Historia_Slavorum_Occidentis-r2015-t1(8)/Historia_Slavorum_Occidentis-r2015-t1(8)-s34-56/Historia_Slavorum_Occidentis-r2015-t1(8)-s34-56.pdf

24Buchbeitrag  The Obol of the Dead
Suchodolski, Stanislaw. (2015) - In: Bodzia. A late Viking-Age elite cemetery in Central Poland S. 313-341

25Artikel  The beginnings of Polish coinage in the light of recent research
Suchodolski, Stanislaw. (2015) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 59 (2015) S. 67-94
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130495/edition/113959/content

26Artikel  Den senmiddelalderlige guldskat og koggen fra Vejby strand, Nordsjaelland
Suchodolski, Stanislaw. (2015) - In: Nordisk numismatisk årsskrift (2015) S. 127-138

27Buchbeitrag  Mel Gaudentius, bratr sv. Vojtecha, vliv na polské mincovnictví?.
Suchodolski, Stanislaw. (2014) - In: Po stopách svatého Vojtecha S. 131-139

28Buchbeitrag  Warum hat man im frühen Mittelalter Schätze deponiert?
Suchodolski, Stanislaw. (2013) - In: Economies, monetisation and society in the west Slavic lands S. 89-108

29Buchbeitrag  Ein Brakteat vom Ende des 12. Jahrhunderts mit Darstellung einer Frau mit Krone - eine Prägung des Klosters Nienburg?
Suchodolski, Stanislaw. (2012) - In: FS Peter Ilisch S. 189-209

30Buchbeitrag  Bulles de plomb et les monnaies en Pologne au XIIe siècle
Suchodolski, Stanislaw. (2011) - In: Proceedings of the XIVth international numismatic congress Tl. 2 S. 1640-1648

31Buchbeitrag  - Numizmatyka podwodna, czyli o wspoldzialaniu nauk
Suchodolski, Stanislaw. (2010) - In: FS Henryk Samsonowicz (2010) S. 904-919

32Buchbeitrag  Mince a buly Boleslava Krivoústého (1102 - 1138)
Suchodolski, Stanislaw. (2010) - In: Peníze v promenách casu 7 S. 9-16

33Buchbeitrag  Le type byzantin aux origines du monnayage en Pologne
Suchodolski, Stanislaw. (2010) - In: Mélanges Cécile Morrisson S. 821-828

34Buchbeitrag  Mincovani Boleslava Kaderaveho ve svetle nalezu z lokality Dabrowa Górnicza-Losien
Suchodolski, Stanislaw. (2009) - In: Vladislav II. druhý král Premyslova rodu S. 167-175

35Artikel  Nowa bulla Boleslawa Krzywoustego i problem olowianych pieczeci w Polsce wczesnosredniowiecznej
Suchodolski, Stanislaw. (2009) - In: Przeglad historyczny Bd. 100 (2009) S. 207-236
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n2/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n2-s207-236/Przeglad_Historyczny-r2009-t100-n2-s207-236.pdf

36Artikel  A new coin type of Boleslav the Brave found in Sweden
Jonsson, KennethSuchodolski, Stanislaw. (2009) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 53 (2009) S. 29-40
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130602/edition/114051/content

37Artikel  Finds of medieval coins from Losien (part of Dabrowa Górnicza)
Krudysz, LeszekRozmus, DariuszSuchodolski, StanislawSzmoniewski, Bartolomiej Szymon. (2009) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 53 (2009) S. 57-65
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130604/edition/114053/content

38Artikel  Les Trésors monétaires byzantins des Balkans et d'Asie Mineure (491-713)
Suchodolski, Stanislaw. (2009) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 53 (2009) S. 79-82
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130606/edition/114055/content

39Buchbeitrag  Monety z badan wykopaliskowych w Miliczu [Münzen aus den archäologischen Ausgrabungen in Militsch]
Suchodolski, Stanislaw. (2008) - In: Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu S. 65-74

40Buchbeitrag  Adelajda, Emma i Matylda - mennictwo kobiet we wczesnym sredniowieczu
Suchodolski, Stanislaw. (2008) - In: FS Bozena Wyrozumska S. 741-764

41Buchbeitrag  Mennictwo kobiet w X/XI wieku
Suchodolski, Stanislaw. (2008) - In: Emma Regina. Civitas Melnic. Sborník S. 131-145

42Artikel  Kilka uwag o brakteatach malopolskich z konca XII i z 1. polowy XIII w
Suchodolski, Stanislaw. (2008) - In: Folia numismatica Bd. 21 (2006/07) S. 19-27

43Buchbeitrag  Les routes fluviales et maritimes du commerce de la Baltique: le témoignage des trouvailles monetaires (IXe-XIe siècle)
Suchodolski, Stanislaw. (2008) - In: L'acqua nei secoli altomedievali S. 671-690

44Buchbeitrag  Adelaide, Emma and Mathilda: women's coinage in the early middle ages
Suchodolski, Stanislaw. (2008) - In: Scripta Tuukka Talvio S. 49-66

45Artikel  Die Beziehung zwischen Bild und Schrift auf den Münzen Mittel-, Nord- und Osteuropas im 10. und 11. Jahrhundert
Suchodolski, Stanislaw. (2007) - In: Slovenská numizmatika Bd. 18 (2007) S. 197-210

46Buchbeitrag  Monety z badan wykopaliskowych w Kolobrzegu
Suchodolski, Stanislaw. (2007) - In: Kolobrzeg. Wczesne miasto nad Baltykiem S. 111-112

47Buchbeitrag  Die Zustromwege der Dirhams nach Polen
Suchodolski, Stanislaw. (2007) - In: Studies Jørgen Steen Jensen S. 93-100

48Buchbeitrag  Obieg monetarny na Slasku w XI wieku na przykladzie znalezisk z Bytomia Odrzanskiego
Mozdzioch, SlawomirSuchodolski, Stanislaw. (2006) - In: Swiat Slowian wczesnego sredniowiecza S. 365-381

49Buchbeitrag  Program reedycji inwentarza znalezisk monet wczesnosredniowiecznych z ziem polskich (VI - polowa XII wieku)
Suchodolski, Stanislaw. (2006) - In: Stan i potrzeby badan nad wczesnym sredniowieczem w Polsce - 15 lat pózniej S. 41-49

50Artikel  Czy monety palatyna Sieciecha swiadcza o jego dazeniu do przejecia wladzy w Polsce?
Suchodolski, Stanislaw. (2005) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 171 (2005) S. 365-375

51Artikel  Spór o poczatki mennictwa w Polsce [Controversy on the beginnings of coinage in Poland]
Suchodolski, Stanislaw. (2005) - In: Biuletyn numizmatyczny (2005) S. 261-272

52Artikel  Nasladownictwa monet Ethelreda II w Europie Srodkowej [Imitation of the coins of Ethelred II in Central Europe]
Suchodolski, Stanislaw. (2005) - In: Biuletyn numizmatyczny (2005) S. 23-32

53Buchbeitrag  Czy wyobrazenia na monetach odzwierciedlaja rzeczywistosc, czy ja kreuja? (Przyklad monety polskiej w sredniowieczu)
Suchodolski, Stanislaw. (2005) - In: Dzielo sztuki - zródlo ikonograficzne, czy cos wiecej? S. 45-66

54Buchbeitrag  Czy monety palatyna Sieciecha swiadcza; o jego dazeniu do przejecia wladzy w Polsce?.
Suchodolski, Stanislaw. (2005) - In: Causa creandi. O pragmatyce zródla historycznego S. 365-375

55Buchbeitrag  La symbolique des oiseaux sur les monnaies tchèques et polonaises de la fin du Xe et du début du XIe siècle
Suchodolski, Stanislaw. (2005) - In: XIII Congreso Internacional de Numismática, Madrid 2003. Actas - Proceedings - Actes Tl. 2 S. 1251-1258

56Artikel  O sposobach interpretowania zródel numizmatycznych - poglady na powstanie mennictwa w Polsce, w Czechach i na Wegrzech
Suchodolski, Stanislaw. (2004) - In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia Bd. 170 (2004) S. 123-134

57Buchbeitrag  O sposobach interpretowania zródel numizmatycznych - poglady na powstanie mennictwa w Polsce, w Czechach i na Wegrzech.
Suchodolski, Stanislaw. (2004) - In: Ad fontes. O naturze zródla historycznego S. 123-134

58Buchbeitrag  Wedrówki rzeczy i idei w swietle zródel numizmatycznych - przyklad monet Wladyslawa II (1138-1146)
Suchodolski, Stanislaw. (2004) - In: Wedrówki rzeczy i idei w sredniowieczu. Spotkania Bytomskie V S. 25-39

59Buchbeitrag  Aus welchen Gründen hat man in der Wikingerzeit im Ostseeraum Münzschätze deponiert?
Suchodolski, Stanislaw. (2004) - In: FS Niklot Klüßendorf (2004) S. 107-116

60Artikel  Monety z VIII i IX w. odkryte w Janowie Pomorskim, gm. Elblag - dawnym Truso. (Opracowanie wstepne)
Bartczak, AndrzejJagodzinski, Marek F.Suchodolski, Stanislaw. (2004) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 48 (2004) S. 21-48

61Artikel  Moneta w strefie baltyckiej okolo roku 1000. Reorientacja ze wschodu na zachód [Coins in the Baltic zone around the year 1000. Re-orientation form the East to the West]
Suchodolski, Stanislaw. (2004) - In: Biuletyn numizmatyczny (2004) S. 119-130

62Buchbeitrag  Najdawniejsze monety ziemi lechickiej. Jak powstawala klasyfikacja najstarszych monet polskich
Suchodolski, Stanislaw. (2003) - In: FS Wojciech Szymanski S. 81-90

63Artikel  Eine Erweiterung der Münzserien Boleslaw Chrobrys
Ilisch, PeterSuchodolski, Stanislaw. (2003) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 47 (2003) S. 97-104

64Buchbeitrag  Kiedy ukryty zostal skarb ozdób z Zawady Lanckoronskiej
Suchodolski, Stanislaw. (2003) - In: FS Andrzej Zaki S. 277-286

65Artikel  L'usage de la monnaie à l'époque mérovingienne
Suchodolski, Stanislaw. (2003) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 47 (2003) S. 77-90

66Artikel  D'où venaient les monnayeurs de l'atelier monétaire de Cracovie à la fin du XIVe et au début du XVe siècle ?
Suchodolski, Stanislaw. (2002) - In: Revue numismatique Bd. 158 (2002) S. 345-352
http://www.persee.fr/articleAsPDF/numi_0484-8942_2002_num_6_158_1449/article_numi_0484-8942_2002_num_6_158_1449.pdf?mode=light

67Buchbeitrag  Monety Swietego Wojciecha
Suchodolski, Stanislaw. (2002) - In: Civitas & villa. Miasto i wiec w sredniowiecznej Europie srodkowej S. 447-452

68Buchbeitrag  Les trouvailles monétaires et l'archéologie du haut Moyen Âge. Quelques controverses entre les archéologues et les numismates au sujet de l'interprétation et de la datation,
Suchodolski, Stanislaw. (2002) - In: Ritrovamenti monetali nel modo antico. Problemi e metodi S. 273-284

69Buchbeitrag  "Rex Bolizlavus" - tzw. królewskie monety Boleslawa Chrobrego
Suchodolski, Stanislaw. (2002) - In: Heraldyka i okolice S. 285-295

70Buchbeitrag  Orzel czy paw? Jeszcze o denarze Boleslawa Chrobrego z napisem "Princes Polonie"
Suchodolski, Stanislaw. (2002) - In: FS Jan Tyszkiewicz S. 153-169

71Artikel  Die Münzen des heiligen Adalbert, des Schutzpatrons von Polen, Böhmen und Ungarn
Suchodolski, Stanislaw. (2001) - In: Numizmatikai közlöny Bd. 100/101 (2001) S. 79-94

72Buchbeitrag  Change of Transcontinental Contacts as Indicated by Coins in the Baltic Zone Around 1000
Suchodolski, Stanislaw. (2001) - In: Europe around the year 1000 S. 85-100

73Buchbeitrag  Kult sw. Waclawa i sw. Wojciecha przez pryzmat polskich monet z wczesnego sredniowiecza
Suchodolski, Stanislaw. (2000) - In: Kosciól, Kultura, Spoleczenstwo. Studia z dziejów sredniowiecza i czasów nowozytnych S. 87-102

74Buchbeitrag  Noch einmal über die Anfänge der Münzprägung in Polen
Suchodolski, Stanislaw. (2000) - In: XII. Internationaler Numismatischer Kongreß. Akten S. 978-982

75Artikel  Reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnosredniowiecznych z obszaru Polski (VI - II polowa XII w.)
Suchodolski, Stanislaw. (2000) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 44 (2000) S. 161-170

76Artikel  [C]AZIMIR DVX - brakteat Leszka Bialego?
Suchodolski, Stanislaw. (2000) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 44 (2000) S. 63-68

77Buchbeitrag  O niektórych kontrowersjach archeologiczno-numizmatycznych, czyli czas obiegu monet we wczesnym sredniowieczu
Suchodolski, Stanislaw. (2000) - In: Archeologia w teorii i w praktyce S. 229-246

78Buchbeitrag  Die Anfänge der polnischen Münzprägung
Suchodolski, Stanislaw. (2000) - In: Europas Mitte um 1000 Tl. 1 S. 195-196

79Buchbeitrag  Swiety Wojciech w swietle zródel numizmatycznych
Suchodolski, Stanislaw. (2000) - In: Swiety Wojciech i jego czasy S. 165-174

80Buchbeitrag  Poczatki rodzimego mennictwa
Suchodolski, Stanislaw. (2000) - In: Ziemie polskie w X wieku S. 351-360

81Artikel  An Unknown Typeof the Miliaresion of Basil II. The First Coin of the Regency of Theophano
Suchodolski, Stanislaw. (1999) - In: Revue belge de numismatique et de sigillographie Bd. 145 (1999) S. 239-248

82Artikel  Beware, the fraud! On alleged finds of deniers with the legend GNEZDVN CIVITAS and other coins from the reign of Boleslaw the Brave
Suchodolski, Stanislaw. (1999) - In: Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne Bd. 3/4 (1999) S. 323-340

83Artikel  Pierwsza moneta z czasów cesarzowej Teofano. Sklad i data ukrycia skarbu z Maurzyc pod Lowiczem
Suchodolski, Stanislaw. (1999) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 43 (1999) S. 187-204

84Buchbeitrag  East or west? Concerning the iconographic patterns of the Hungarian copper coins of the so-called Byzantine type
Suchodolski, Stanislaw. (1999) - In: FS Katalin Bíró-Sey und István Gedai S. 267-274

85Artikel  Beware, the Fraud! On Alleged Finds of Deniers with the Legend GNEZDVN CIVITAS and Other Coins from the Reign of Boleslaw the Brave
Suchodolski, Stanislaw. (1999) - In: Notae Numismaticae. Zapiski Numizmatyczne Bd. 3/4 (1999) S. 303-321
http://mnk.pl/images/upload/o-muzeum/wydawnictwa/Notae/TOM%20III_IV/S.%20Suchodolski%20Beware%20the%20Fraud!%20On%20Alleged%20Finds%20of%20Deniers%20with%20the%20Legend%20GNEZDVN%20CIVITAS%20and%20Other%20Coins%20from%20the%20Reign%20of%20Boles%C5%82aw%20the%20Brave.pdf

86Artikel  The finds of small coin complexes, or the problem of monetary resources of "ordinary people" in medieval Poland
Suchodolski, Stanislaw. (1998) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 27 (1998) S. 335-344

87Buchbeitrag  Zasoby pieniezne "szarego czlowieka" w Polsce wczesnosredniowiecznej
Suchodolski, Stanislaw. (1997) - In: Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym S. 151-158

88Buchbeitrag  Tadeusza Wolanskiego zwyciestwo zza grobu, czyli nowy typ denara Boleslawa Chrobrego
Suchodolski, Stanislaw. (1997) - In: FS Andrzej Abramowicz S. 265-273

89Artikel  Die Bemerkungen über die Münzen von Pommerellen im 13. Jahrhundert
Suchodolski, Stanislaw. (1996) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 40 (1996) S. 67-84

90Artikel  Absence of mind or magic? A few remarks on the so called small or single coin finds
Suchodolski, Stanislaw. (1996) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 25 (1996) S. 317-327

91Buchbeitrag  Poczatki mennictwa we Wroclawiu
Suchodolski, Stanislaw. (1996) - In: Slowianszczyzna w Europie sredniowiecznej 2 S. 121-126

92Artikel  Bemerkungen über die Münzen von Pommerellen im 13. Jahrhundert
Suchodolski, Stanislaw. (1995) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 39 (1995) S. 67-84

93Buchbeitrag  Coin hoards discovered in churches - a symptom of cult or economy?
Suchodolski, Stanislaw. (1995) - In: FS Arkadi Molvõgin S. 172-177

94Artikel  Hatte die Münzprägung im Mittelalter einen Einfluß auf die politischen Ereignisse in Polen gehabt?
Suchodolski, Stanislaw. (1995) - In: Numismatische Zeitschrift Bd. 103 (1995) S. 57-66

95Buchbeitrag  Polityka mennicza a wydarzenia polityczne w Polsce we wczesnym sredniowieczu
Suchodolski, Stanislaw. (1994) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 6 S. 39-58

96Buchbeitrag  La moneta
Suchodolski, Stanislaw. (1994) - In: Storia d'Europa 3 S. 847-894

97Buchbeitrag  Die Münzen des 10. und 11. Jahrhunderts aus Mainz, Speyer und Worms in Polen. Ein Beitrag zur Datierung, zu den Einstromwegen und zum Umlauf
Suchodolski, Stanislaw. (1993) - In: Fernhandel und Geldwirtschaft S. 301-313

98Artikel  Skarb z Ostrowa Lednickiego i problem kwartników slaskich
Suchodolski, Stanislaw. (1993) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 37 (1993) S. 101-162

99Buchbeitrag  Le nom du prince qui n'est pas l'émetteur. Un example des monnaies polonaises du XIIe siècle
Suchodolski, Stanislaw. (1993) - In: Actes du XIe congrès international de numismatique Tl. 3 S. 181-187

100Artikel  Remarques sur la circulation monétaire dans l'Europe du Moyen Âge
Suchodolski, Stanislaw. (1993) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 22 (1993) S. 249-256

101Artikel  Zmiany chronologii i atrybucji monet polskich z XII/XIII w. w swietle skarbu z Glogowa
Suchodolski, Stanislaw. (1992) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 36 (1992) S. 105-130

102Artikel  Les débuts de l'obole des défunts en Europe centrale au haut Moyen Âge
Suchodolski, Stanislaw. (1991) - In: Acta Numismatica Bd. 21/23 (1991) S. 347-354

103Artikel  Est-ce que les Burgondes ont été forcés d'accepter l'or au poids?
Suchodolski, Stanislaw. (1991) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 20 (1991) S. 247-251

104Artikel  Noch einmal über die Anfänge der ungarischen Münzprägung
Suchodolski, Stanislaw. (1991) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 34 (1991) S. 164-176

105Buchbeitrag  Die erste Welle der westeuropäischen Münzen im Ostseeraum
Suchodolski, Stanislaw. (1990) - In: Sigtuna Papers. Proceedings of the Sigtuna Symposium on Viking-Age Coinage (1989) S. 317-325

106Artikel  Skarb z X w. z Obiszowa w woj. legnickim
Bartczak, AndrzejPokora, HenrykSuchodolski, Stanislaw. (1990) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 34 (1990) S. 9-29

107Artikel  La silique du roi Rechiarius et les autres monnaies des Suèves
Suchodolski, Stanislaw. (1989) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 18 (1989) S. 353-362

108Artikel  Nálezy mincí z 10. století ve Slezsku
Suchodolski, Stanislaw. (1989) - In: Folia numismatica Bd. 4/5 (1989) S. 17-21

109Buchbeitrag  Monety z badan wykopaliskowych w Leknie z lat 1982-1986
Suchodolski, Stanislaw. (1989) - In: Studia i materialy do dziejów Paluk 1 S. 215-223

110Buchbeitrag  The finding of a Scandinavian coin of the earliest type (KG 3) on the southern coast of the Baltic Sea
Suchodolski, Stanislaw. (1989) - In: FS Lars O. Lagerqvist S. 425-430

111Artikel  Próba datowania brakteatów krzyzackich z XIV-XV w
Suchodolski, Stanislaw. (1988) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 32 (1988) S. 29-59

112Buchbeitrag  Die erste Welle der westeuropäischen Münzen im 10. Jahrhundert in Masowien und Mittelpolen
Suchodolski, Stanislaw. (1988) - In: FS Gert und Vera Hatz S. 63-72

113Artikel  Die Hauptprobleme der karolingischen Münzprägung.
Suchodolski, Stanislaw. (1987) - In: Litterae numismaticae Vindobonense Bd. 3 (1987) S. 289-309

114Artikel  Czy moneta w Polsce wczesnosredniowiecznej byla pelnowartosciowa?
Suchodolski, Stanislaw. (1986) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 30 (1986) S. 126-134

115Buchbeitrag  Koscian - nieznana mennica okresu kwartnikowego w Wielkopolsce [Koscian, an unknown mint of the quartenses period in Great Poland]
Suchodolski, Stanislaw. (1985) - In: Nummus et Historia. Pieniadz Europy sredniowiecznej S. 143-151

116Artikel  Imitation of the coinage of Æthelraed II in Central Europe
Suchodolski, Stanislaw. (1985) - In: Hikuin Bd. 11 (1985) S. 157-168

117Artikel  Pommerns älteste Bischofmünzen aus dem Ende des 12. Jahrhundert
Suchodolski, Stanislaw. (1985) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 29 (1985) S. 67-75

118Buchbeitrag  Imitation of the coinage of Æthelraed II in Central Europe
Suchodolski, Stanislaw. (1985) - In: FS Brita Malmer S. 157-168

119Artikel  Remarques sur la monnaie d'or dans le monnayage carolingien
Suchodolski, Stanislaw. (1984) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 13 (1984) S. 261-274

120Buchbeitrag  On the rejection of good coin in Carolingian Europe
Suchodolski, Stanislaw. (1983) - In: Studies Philip Grierson S. 147-152

121Buchbeitrag  Der Geldumlauf in der karolingischen Epoche
Suchodolski, Stanislaw. (1983) - In: Vorträge. Deutscher Numismatikertag München 1981 S. 43-53

122Artikel  Numismatique et archéologie. Les avantages de la coopération.
Suchodolski, Stanislaw. (1983) - In: Revue numismatique Ser. 6, Bd. 25 (1983) S. 7-14

123Artikel  Contacts commerciaux entre l'Europe occidentale et orientale au Xe siècle à la lumière des sources numismatiques
Suchodolski, Stanislaw. (1983) - In: Archaeologia Polona Bd. 21/22 (1983) S. 233-239
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/336

124Buchbeitrag  Boleslaw Chrobry a-t-il émis des monnaies à Kiev?
Suchodolski, Stanislaw. (1982) - In: Actes du 9ème Congrès international de numismatique S. 805-810

125Artikel  Ein Datierungsveruch für die Brakteaten des Deutschen Ordens aus dem 14.-15. Jahrhundert
Suchodolski, Stanislaw. (1982 - 1984) - In: Hamburger Beiträge zur Numismatik Bd. 36/38 (1982/84) S. 57-86

126Artikel  Obieg monet krzyzackich w okresie brakteatowym [Circulation of the Teutonic Knights' coins in the Bracteaten period]
Suchodolski, Stanislaw. (1981) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 25 (1981) S. 169-179

127Buchbeitrag  Les contacts entre le pays mosan et la Pologne au Xe et au XIe siècles à la lumière des sources numismatiques
Suchodolski, Stanislaw. (1981) - In: Rapports historiques et artistiques entre le Pays mosan et la Pologne S. 83-97

128Artikel  La date de la grande réforme monétaire de Charlemagne
Suchodolski, Stanislaw. (1981) - In: Numismatica e antichità classica Bd. 10 (1981) S. 399-409

129Buchbeitrag  Vom Gold zum Silber
Suchodolski, Stanislaw. (1981) - In: FS Peter Berghaus (1979) S. 97-104

130Buchbeitrag  Der Umlauf der Ordens-Münzen in der Brakteaten-Zeit
Suchodolski, Stanislaw. (1981) - In: Coinage and Monetary Circulation in the Baltic Area c. 1350-c. 1500 S. 115-124

131Buchbeitrag  Imitations monétaires dans la zone balte durant le Haut Moyen Âge
Suchodolski, Stanislaw. (1980) - In: Proceedings of the International Numismatic Symposium S. 197-203

132Buchbeitrag  Les débuts du monnayage dans les royaumes barbares
Suchodolski, Stanislaw. (1980) - In: Mélanges Jean Lafaurie S. 249-256

133Artikel  Karolinski system monetarny i jego recepcja w Europie wczesnosredniowiecznej
Suchodolski, Stanislaw. (1979) - In: Przeglad historyczny Bd. 70 (1979) S. 15-26
http://czashum.hist.pl/media//files/Przeglad_Historyczny/Przeglad_Historyczny-r1979-t70-n1/Przeglad_Historyczny-r1979-t70-n1-s15-26/Przeglad_Historyczny-r1979-t70-n1-s15-26.pdf

134Artikel  Bemerkungen zu den Handelsbeziehungen im Lichte der numismatischen Quellen
Suchodolski, Stanislaw. (1978) - In: Zeitschrift für Archäologie Bd. 12 (1978) S. 261-265

135Buchbeitrag  Les influences carolingiennes sur le monnayage européen aux Xe et XIe siècles
Suchodolski, Stanislaw. (1976) - In: Proceedings of the 8th International Congress of Numismatics S. 477-488

136Buchbeitrag  Prospeity Mazowsza w XI wieku w swietle zródel numizmatycznych. [The prosperity of Mazowsze in the 11th century in the light of the numismatic sources.]
Suchodolski, Stanislaw. (1976) - In: Cultus et cognitio. Studia z dziejów sredniowicznej kultury S. 537-546

137Artikel  Zur Frage der Anfänge der böhmischen Münzprägung.
Suchodolski, Stanislaw. (1973 - 1974) - In: Numismatický sborník Bd. 13 (1973/74) S. 75-84

138Artikel  Les débuts du monnayage en Pologne a la fin du Xe et au commencement du XIe siècle
Suchodolski, Stanislaw. (1972) - In: Schweizerische numismatische Rundschau Bd. 51 (1972) S. 131-135

139Artikel  Badania archeologiczne nad wczesnym sredniowieczem polskim. Aktualne problemy i perspektywy
Leciejewicz, LechSuchodolski, Stanislaw. (1971) - In: Sprawozdania archeologiczne Bd. 23 (1971) S. 463-465

140Artikel  Die Anfänge der Münzprägung in Skandinavien und Polen
Suchodolski, Stanislaw. (1971) - In: Nordisk numismatisk årsskrift (1971) S. 20-36

141Artikel  Études sur la monnaie polonaise de la fin du Xe et du début du XIe siècle
Suchodolski, Stanislaw. (1969) - In: Archaeologia Polona Bd. 11 (1969) S. 91-130
http://www.iaepan.edu.pl/archaeologia-polona/object/165

142Buchbeitrag  Méthode de recherche des rapports réciproques entre les coins, dans les études numismatiques
Suchodolski, Stanislaw. (1968 - 1972) - In: I. Internationaler Kongreß für Slawische Archäologie Tl. 6 S. 40-46

143Buchbeitrag  Geneza monety rodzimnej w krajach slowianskich
Suchodolski, Stanislaw. (1968 - 1972) - In: I. Internationaler Kongreß für Slawische Archäologie Tl. 6 S. 246-265

144Buchbeitrag  W sprawie wagi grzywny morawskiej we wczesnym šredniowieczu
Suchodolski, Stanislaw. (1966) - In: Sborník I. numismatického symposia 1964 S. 73-77

145Buchbeitrag  Le poids des monnaies de Charlemagne émises après la réforme. Contribution à la métrologie numismatique
Suchodolski, Stanislaw. (1965) - In: FS Walter Hävernick S. 43-50

146Artikel  Numizmatyczny przyczynek do dziejów uzbrojenia w Polsce w XI i XII w.
Suchodolski, Stanislaw. (1962) - In: Archeologia polski Bd. 7 (1962) S. 121-134

147Artikel  Kritische Bibliographie über das polnische numismatische Schrifttum 1945-1960
Suchodolski, Stanislaw. (1961) - In: Hamburger Beiträge zur Numismatik Bd. 15 (1961) S. 75-88

148Artikel  Technique of Coin Striking in Early Mediaeval Poland
Suchodolski, Stanislaw. (1960) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 8, Suppl. (1960) S. 375-379

149Artikel  Sluszków, pow. Kalisz: skarb wczesnosredniowieczny, ok. 1100 r.: notatka wstepna
Dabrowski, KrzysztofSuchodolski, Stanislaw. (1958) - In: Wiadomosci numizmatyczne Bd. 2, 4 (1958) S. 48-49

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.