RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Szende, Katalin«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Szende, Katalin

RI opac: 143 Einträge

1Monographie  Trust, authority, and the written word in the royal towns of medieval Hungary
Szende, Katalin. - Turnhout (2018)

2Sammelwerk  Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective: From Frontier Zones to Lands in Focus
Jaritz, GerhardSzende, Katalin [Hrsg.]. - London (2016)

3Sammelwerk  Medieval Buda in Context
Nagy, BalázsRady, Martyn C.Szende, KatalinVadas, András [Hrsg.]. - Leiden [u.a.] (2016)

4Sachtitel  [Bibliographie]
Szende, Katalin. (2016)
https://ceu.academia.edu/KatalinSzende

5Sammelwerk  Magyar várostörténeti atlasz 1. Sopron [Hungarian Atlas of Historic Towns 1]
Goda, KárolySzende, Katalinu.a. [Bearb.]. - Sopron (2010)

6Sachtitel  Das Preßburger Protocollum Testamentorum: 1410 (1427) - 1529 (Vol. 1-2)
Majorossy, JuditSzende, Katalin [Hrsg.]. - Wien [u.a.] (2010 - 2014)

7Sammelwerk  Sopron
Jankó, FerencSzende, KatalinKücsán, József [Hrsg.]. - Budapest (2010)

8Sammelwerk  Segregation, integration, assimilation: religious and ethnic groups in the medieval towns of Central and Eastern Europe
Keene, Derek J.Nagy, BalázsSzende, Katalin [Hrsg.]. - Farnham (2009)

9Sammelwerk  Generations in Towns: Succession and Success in Pre-Industrial Urban Societies
Eliassen, Finn-EinarSzende, Katalin [Hrsg.]. - Newcastle upon Tyne (2009)

10Sammelwerk  "az élet tanítómestere": ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára
Nagy, BalázsSzálka, ZsuzsannaSzende, Katalin [Hrsg.]. - Budapest (2004)

11Monographie  Otthon a városban: társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen [At home in the town. Society and material culture in medieval Sopron, Pozsony and Eperjes]
Szende, Katalin. - Budapest (2004)

12Sammelwerk  Ten Years of Medieval Studies at CEU 1993-2003
Bak, János M.Szende, Katalin [Hrsg.]. - Budapest (2003)

13Sammelwerk  'Isten áldja a tisztes ipart' - Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére [God bless the honourable craft. Essays dedicated to O. Domonkos]
Szende, KatalinKücsán, Jozsef [Hrsg.]. - Sopron (1998)

14Sammelwerk  A Magyar iskola elsö évszázadai (996-1526) [Die ersten Jahrhunderte des Schulwesens in Ungarn 996-1526]
Szende, KatalinSzabó, Péter [Hrsg.]. - Györ (1996)

15Sammelwerk  Tanulmányok Csatkai Endre emlékére
Környei, AttilaSzende, Katalin [Hrsg.]. - Sopron (1996)
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_GYMS_SMK_02_tanulmanyok_csatkai/

16Buchbeitrag  "Self-Governance at the King's Command": Towns and Their Sovereign in Medieval Hungary
Szende, Katalin. (2024) - In: How medieval Europe was ruled S. 73-91

17Artikel  Hans Saltzman, az 1510-es pestisjárvány és a nagyszebeni vesztegzár
Gecser, OttóSzende, Katalin. (2022) - In: Századok Bd. 156 (2022) S. 9-24

18Artikel  The birth of oppida: small towns in Hungary in the Angevin period
Szende, Katalin. (2022) - In: Urban History Bd. 49 (2022) S. 484-501

19Buchbeitrag  Cities and Towns in Medieval Central Europe
Szende, KatalinSchmieder, Felicitas. (2022) - In: The Oxford handbook of medieval central Europe S. 267-290

20Artikel  The Hungarian Atlas of Historic Towns: A History of Urbanism on the Ground
Szende, Katalin. (2021) - In: Historical Studies on Central Europe Bd. 1, 2 (2021) S. 260-274

21Artikel  The material culture of urban pragmatic literacy in medieval Hungary
Szende, Katalin. (2021) - In: Antaeus Bd. 37 (2021) S. 225-248

22Buchbeitrag  "lure Theutonico"? German settlers and legal frameworks for immigration to Hungary in an East-Central European perspective
Szende, Katalin. (2021) - In: Minority influences in medieval society S. 83-102

23Artikel  Stadtgeschichte in der Nachbarschaft: eine ungarische Perspektive
Szende, Katalin. (2020) - In: Pro Civitate Austriae Bd. 25 (2020) S. ??

24Artikel  Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections
Nagy, BalázsSzende, Katalin. (2020) - In: East Central Europe Bd. 47 (2020) S. 1-9

25Artikel  Iure Theutonico? German settlers and legal frameworks for immigration to Hungary in an East-Central European perspective
Szende, Katalin. (2019) - In: Journal of Medieval History Bd. 45 (2019) S. 360-379

26Buchbeitrag  Királyi kényszer vagy közösségi akarat? Hivatali írásbeliség a magyarországi bányavárosokban a 13-14. században
Szende, Katalin. (2019) - In: Márvány, tárház, adomány. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról S. 507-540

27Buchbeitrag  Town Typology in the Context of Historic Towns Atlases: a Target or a Tool?
Szende, KatalinSzilágyi, Magdolna. (2019) - In: Political functions of urban spaces and town types through the ages S. 267-302

28Buchbeitrag  Die Städte Ostmitteleuropas im Mittelalter: Entstehung und Besonderheiten
Szende, Katalin. (2019) - In: Faszination Stadt. Die Urbanisierung Europas im Mittelalter und das Magdeburger Recht S. 304-317

29Buchbeitrag  Mills and Towns. Textual evidence and cartographic conjectures regarding Hungarian towns in the prc-industrial period
Szende, Katalin. (2019) - In: Extra muros. Vorstädtische Räume in Spätmittelalter und früher Neuzeit S. 485-516

30Buchbeitrag  Towns and urban networks in the Carpathian basin between the eleventh and the early sixteenth centuries
Szende, Katalin. (2018) - In: The art of medieval Hungary S. 65-81

31Buchbeitrag  The Sopron fish market
Szende, Katalin. (2018) - In: FS József Laszlovszky S. 159-164

32Buchbeitrag  The Urban Economy in Medieval Hungary
Szende, Katalin. (2018) - In: The Economy of Medieval Hungary S. 335-358

33Buchbeitrag  Variations on Nobility in Central and South-Eastern Europe: An Introduction
Szende, KatalinJurkovic, Ivan. (2018) - In: Secular power and sacral authority in medieval east-central Europe S. 29-36

34Buchbeitrag  Hospesekbol polgárok: a városi társadalom átalakulása az Anjou-kori Magyarországon
Szende, Katalin. (2018) - In: Cluj, Kolozsvár, Klausenburg 700 S. 31-38

35Buchbeitrag  Post-face(s): on the relationship of visual culture and urbanity in late medieval and early modern central Europe.
Szende, Katalin. (2018) - In: Faces of community in Central European towns S. 339-354

36Buchbeitrag  Malmok a városban. Az energiatermelés topográfiája négy városban az iparosodás elött [Mills and towns. The topography of energy production in four Hungarian towns in the pre-industrial period]
Szende, Katalin. (2018) - In: FS Imre Holl S. 485-505

37Buchbeitrag  Kraków i Buda w sieci szlaków handlowych sredniowiecznej Europy
Szende, Katalin. (2017) - In: Na wspólnej drodze. Kraków i Budapeszt w sredniowieczu S. 23-29

38Buchbeitrag  Nundinae seu forum annuale ... Sokadalomtartási engedélyek Nagy Lajos várospolitikájában
Szende, Katalin. (2017) - In: Historical Networks in the Book Trade S. 231-262

39Buchbeitrag  All the Priests' Horses and all the Priests' Hens...: Animals in the Households of Late Medieval Hungarian Urban Clergy
Szende, Katalin. (2017) - In: Animaltown. Beasts in medieval urban space S. 77-84

40Buchbeitrag  Krakow and Buda in the Road Network of Medieval Europe
Szende, Katalin. (2016) - In: On common path. Budapest and Kraków in the Middle Ages S. 31-37

41Buchbeitrag  Mennyit ér a kiváltság? Városprivilégiumok kibocsátása és rendelkezéseik betartása I. Károly alatt
Szende, Katalin. (2016) - In: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról S. 285-340

42Buchbeitrag  Stadtgestalt und Raumordnung in den Städten im lateinischen Westen
Szende, Katalin. (2016) - In: Städte im lateinischen Westen und im griechischen Osten zwischen Spätantike und Früher Neuzeit S. 97-121

43Buchbeitrag  Introduction
Nagy, BalázsMartyn, RadySzende, KatalinVadas, András. (2016) - In: Medieval Buda in Context S. 1-21

44Buchbeitrag  Buda and the Urban Development of East Central Europe
Szende, Katalin. (2016) - In: Medieval Buda in Context S. 526-553

45Buchbeitrag  Town foundations in East Central Europe and the new world: the use of the grid plan in a comparative perspective.
Szende, Katalin. (2016) - In: Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective S. 157-184

46Buchbeitrag  Buda, Pest, Obuda and Visegrád
Szende, Katalin. (2016) - In: Europe. A literary history, 1348-1418 Tl. 2 S. 533-550

47Buchbeitrag  Alter alterius lingua loquatur? Mehrsprachigkeit zwischen Konsens und Konflikt - Zum Sprachgebrauch in den mittelalterlichen Städten Ungarns
Szende, Katalin. (2016) - In: Mittelalterliche Stadtsprachen S. 77-92

48Buchbeitrag  Traders, 'Court Jews', Town Jews: The Changing Roles of Hungary's Jewish Population in the Light of Royal Policy between the Eleventh and Fourteenth Centuries
Szende, Katalin. (2016) - In: Intricate interfaith networks in the Middle Ages S. 119-152

49Artikel  Continuity and change in the urban network of Hungary in the early Angevin period
Szende, Katalin. (2015) - In: Banatica Bd. 26, 2 (2016) S. 53-73

50Buchbeitrag  Power and Identity. Royal Privileges to the Towns of Medieval Hungary in the Thirteenth Century
Szende, Katalin. (2015) - In: Urban liberties and citizenship from the Middle Ages up to now S. 27-68

51Buchbeitrag  Természeti adottságok és városfejlodés a Duna-völgy magyarország szakaszán a középkorban
Szende, Katalin. (2015) - In: In medio regni Hungariae S. 145-169

52Buchbeitrag  Royal Power and Urban Space in Medieval Hungary
Szende, KatalinVégh, András. (2015) - In: Lords and towns in medieval Europe S. 255-286

53Buchbeitrag  Scapegoats or competitors? The expulsion of Jews from Hungarian towns on the aftermath of the battle of Mohács (1526)
Szende, Katalin. (2015) - In: Expulsion and Diaspora Formation S. 51-84

54Buchbeitrag  A magyar városi írásbeliség kezdetei
Szende, Katalin. (2014) - In: FS László Solymosi S. 435-458

55Buchbeitrag  Towns and the Written Word in Medieval Hungary
Szende, Katalin. (2014) - In: Writing and the administration of medieval towns. Medieval urban literacy 1 S. 123-148

56Buchbeitrag  Laws, Loans, Literates: Trust in Writing in the Context of Jewish-Christian Contacts in Medieval Hungary
Szende, Katalin. (2014) - In: La cohabitation religieuse dans les villes européennes, Xe - XVe siècles S. 243-271

57Buchbeitrag  Cities and Towns as Princely Seats: Medieval Visegrad in the Context of Royal Residences and Urban Development in Europe and Hungary
Laszlovszky, JózsefSzende, Katalin. (2014) - In: The medieval royal town at Visegrád. Royal centre, urban settlement, churches S. 9-44

58Buchbeitrag  How Far Back? Challenges and Limitations of Cadastral Maps for the Study of Urban Form in Hungarian Towns
Szende, Katalin. (2013) - In: Städteatlanten. Vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa S. 153-190

59Buchbeitrag  Die Erforschung der mittelalterlichen Städte Ungarns seit 1989
Szende, Katalin. (2013) - In: Mesta ve stredoveku a raném novoveku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí S. 439-470

60Artikel  Testamenty i ustne oswiadczenia woli. Oralnosc i pismiennosc w procesie sporzadzania testamentów na Wegrzech w póznym sredniowieczu
Szende, Katalin. (2013) - In: Kwartalnik historii kultury materialnej Bd. 61 (2013) S. ??

61Buchbeitrag  Libri civitatum. Varoskönyvek a középkori Magyar Királyság közigazgatásában
Majorossy, JuditSzende, Katalin. (2012) - In: FS István Draskóczy S. 319-330

62Buchbeitrag  Neighbourhoods, Suburbs and Ethnic Quarters in the Hungarian Towns, Thirteenth to Fifteenth Centuries
Szende, Katalin. (2012) - In: Essays Ian Blanchard S. 43-64

63Artikel  Városkutatás és rezidencia-kutatás: európai helyzetkép és magyar eredmények
Szende, Katalin. (2012) - In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv Bd. 7 (2012) S. 11-44

64Buchbeitrag  Von der Gespanschaftsburg zur Stadt: Warum, wie - oder Warum nicht? Ein möglicher Weg der Stadtentwicklung im mittelalterlichen Ungarn
Szende, Katalin. (2011) - In: Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung S. 375-406

65Artikel  Lived Space in Past and Present: Course Report and Sample Studies
Szende, Katalin. (2011) - In: Annual of medieval studies at Central European University Budapest Bd. 17 (2011) S. 201-203

66Artikel  Nyelvében él a polgár? (Többnyelvüség a késö-középkori Magyarország városaiban)
Szende, Katalin. (2011) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 26, 3 (2011) S. 5-26

67Buchbeitrag  Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network of medieval Hungary
Szende, Katalin. (2011) - In: Towns and communication. Communication between towns S. 161-226

68Buchbeitrag  A magyar városok kiváltságolásának kezdetei
Szende, Katalin. (2011) - In: Debrecen város 650 éves S. 23-48

69Buchbeitrag  Coping with Old Age in Medieval Hungarian Towns
Szende, Katalin. (2010) - In: On old age. Approaching death in antiquity and the middle ages S. 197-216

70Buchbeitrag  Geschichte und Archäologie bei der Erforschung der mittelalterlichen Stadtentwicklung in Ungarn: Die Ebenen der Zusammenarbeit am Beispiel von Budapest
Szende, Katalin. (2010) - In: Die mittelalterliche Stadt erforschen - Archäologie und Geschichte im Dialog S. 193-202

71Buchbeitrag  Stadt und Naturlandschaft im ungarischen Donauraum des Mittelalters
Szende, Katalin. (2010) - In: Europäische Städte im Mittelalter (2010) S. 365-400

72Buchbeitrag  A Kárpát-medence közepkori városainak regeszeti kutatasa az elmült ket evtizedben [The Archaeological Research into Medieval Towns in the Carpathian Basin Since 1990]
Szende, Katalin. (2010) - In: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon S. 141-172

73Buchbeitrag  Mestské knihy ve stredovekých uherských mestech (se zvláštním zretelem na bratislavskou knihu Protocollum Testamentorum)
Majorossy, JuditSzende, Katalin. (2010) - In: Stav a perspektivy zpristupnovani stredovekych a rane novovekych mestskych knih S. 199-212

74Buchbeitrag  Sources for the Hospitals in Medieval and Early Modern Hungary
Majorossy, JuditSzende, Katalin. (2010) - In: Quellen zur europäischen Spitalgeschichte in Mittelalter und Früher Neuzeit S. 637-682

75Buchbeitrag  From Mother to Daughter, from Father to Son? Inheritance of Movables in Late Medieval Pressburg
Szende, Katalin. (2009) - In: Generations in Towns. Succession and Success in Pre-Industrial Urban Societies S. 44-75

76Artikel  "Sag mir, wo die Spitäler sind ...". Zur Topographie europäischer Spitäler
Szende, Katalin. (2009) - In: Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Bd. 117 (2009) S. 137-146

77Buchbeitrag  Spitalbesitz und Konfessionalisierung
Szende, Katalin. (2009) - In: Stadt, Handwerk, Armut. Eine kommentierte Quellensammlung zur Geschichte der Frühen Neuzeit S. 70-88

78Buchbeitrag  Generations in Towns: Introduction
Eliassen, Finn-EinarSzende, Katalin. (2009) - In: Generations in Towns. Succession and Success in Pre-Industrial Urban Societies S. 1-23

79Buchbeitrag  Integration through Language: The Multilingual Character of Late Medieval Hungarian Towns
Szende, Katalin. (2009) - In: Segregation, integration, assimilation S. 205-234

80Buchbeitrag  Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon
Szende, Katalin. (2008) - In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon S. 413-446

81Buchbeitrag  Urban Literacy in the Carpathian Basin: Questions, Results, Perspectives
Szende, Katalin. (2008) - In: New Approaches to Medieval Urban Literacy S. 23-34

82Buchbeitrag  "Proud Vienna suffered sore..." Matthias Corvinus and Vienna, 1457-1490
Szende, Katalin. (2008) - In: Matthias Corvinus the king. Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court S. 381-391

83Buchbeitrag  Hospitals in Medieval and Early Modern Hungary
Majorossy, JuditSzende, Katalin. (2008) - In: Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit S. 409-454

84Artikel  András Kubinyi (1929-2007) und seine Tätigkeit als Stadthistoriker.
Szende, Katalin. (2008) - In: Pro Civitate Austriae Ser. NF, Bd. 13 (2008) S. 142-145

85Buchbeitrag  Maria von Ungarn und die Städte Westungarns
Szende, Katalin. (2007) - In: Maria von Ungarn (1505-1558). Eine Renaissancefürstin S. 113-132:

86Buchbeitrag  Einleitung. Zur Geschichte der Sammlungen
Szende, Katalin. (2006) - In: Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron S. 7-16

87Artikel  Magyarország városainak történeti atlasza. Részvétel egy európai kutatási programban [The historic Atlas of Hungarian Towns. Participation in a European research project]
Szende, Katalin. (2006) - In: Müemlékvédelem Bd. 50 (2006) S. 228-232

88Buchbeitrag  Középkori városaink régészete [The archaeology of our medieval towns]
Laszlovszky, JózsefMiklós, ZsuzsaRomhányi, Beatrix F.Szende, Katalin. (2006) - In: Magyar régészet az ezredfordulón S. 364-372

89Artikel  Polgárnak lenni: a polgárjog megszerzésének elvei és gyakorlata a késö-középkori Sopronban [To be a burgher. Principles and practice of acquiring burghers' right in Late Medieval Sopron]
Szende, Katalin. (2006) - In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv Bd. 1 (2006) S. 85-107

90Artikel  Habsburg Mária királyné és a nyugat-magyarországi városok [Mary of Hungary and the West Hungarian Towns]
Szende, Katalin. (2006) - In: Soproni szemle Bd. 60 (2006) S. 133-145
http://www.matarka.hu/eng/klikk.php?cikkmutat=958029&mutat=http://sopszem.sopron.hu/sopszem//2006-LX-2.PDF

91Buchbeitrag  Between hatred and affection: Towns and Sigismund in Hungary and in the Empire
Szende, Katalin. (2006) - In: Sigismundus von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa S. 199-210

92Buchbeitrag  The Urban Transmission. Family Cycles and Inheritance Customs in Medieval Hungarian and Early Modern Norwegian Towns
Szende, KatalinEliassen, Finn-Einar. (2005) - In: Studies Lars Nilsson S. 135-165

93Artikel  Középkor-tudományi írások a Soproni Szemlében [Medieval Studies in the Soproni Szemle]
Szende, Katalin. (2005) - In: Soproni szemle Bd. 59 (2005) S. 366-373

94Artikel  Gyermekek, testvérek, házastársak. Családi viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen a középkori végrendeletek tükrében. [Children, Brothers, Sisters, Spouses: Family Relations and Inheritance Customs in Eperjes (Prešov) as Reflected in Medieval Testaments]
Szende, Katalin. (2004) - In: Történelmi szemle Bd. 46 (2004) S. 113-139

95Buchbeitrag  Parva cum laude: humanisták a késö középkori magyar városokról [Humanists on late medieval Hungarian towns]
Szende, Katalin. (2004) - In: FS György Székely (2004) S. 269-275

96Buchbeitrag  Deutsche im Mittelalter in dem heutigen I. Bezirk von Ofen
Szende, Katalin. (2004) - In: Deutsche im Burgviertel und Umgebung S. 11-30

97Buchbeitrag  "'...gemainer Stadt Nutz, Ehren und Gefallen...' - The Expression of Civic Consciousness in Late Medieval Testaments
Szende, Katalin. (2004) - In: FS András Kubinyi (Liber) S. 495-501

98Buchbeitrag  Ital vagy pénzpótlék? Borhagyatékok a soproni és pozsonyi középkori végrendeletekben [Drink or substitute for money? Wine bequests in medieval testaments from Pozsony and Sopron]
Szende, Katalin. (2004) - In: FS András Kubinyi (Scholaris) S. 77-85

99Buchbeitrag  The Uses of Archives in Medieval Hungary
Szende, Katalin. (2004) - In: The development of literate mentalities in East Central Europe S. 107-142

100Buchbeitrag  "Innen-" und "Außensicht". Das Bild der ungarischen Städte vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts
Szende, Katalin. (2004) - In: Bild und Wahrnehmung der Stadt S. 241-264

101Artikel  Ruszt, az élömümlékváros [Ruszt, a town of living monuments]
Szende, Katalin. (2004) - In: Müemlékvédelem Bd. 48 (2004) S. 95-100

102Buchbeitrag  "Nemzedékröl nemzedékre": tanulásra vonatkozó adományok a középkori pozsonyi végrendeletekben [From generation to generation. Donations connected to studies in last wills from medieval Pozsony]
Szende, Katalin. (2004) - In: FS Gábor Gyáni S. 119-142

103Buchbeitrag  Das Ofner Stadtrecht
Szende, Katalin. (2004) - In: Deutsche im Burgviertel und Umgebung S. 39-48

104Artikel  Ezüstöv, rókaprém, vászonlepedö: Viselet- és textilkultúra a késöközépkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen [Silver belt, foxfur, linen bedsheet. Dresses, dress acessories and textiles in late medieval Sopron, Bratislava and Prešov]
Szende, Katalin. (2003) - In: Századok Bd. 137 (2003) S. 405-458

105Buchbeitrag  Középkori városaink régészete [Archaeology of towns in medieval Hungary]
Szende, KatalinLaszlovszky, JózsefMiklós, ZsuzsaMikolajczakRomhányi, Beatrix F.. (2003) - In: A magyar régészet az ezredfordulón S. 364-372

106Buchbeitrag  Népek és kultúrák a középkori Magyarországon [People and cultures in medieval Hungary]
Szende, KatalinHatházi, Gábor. (2003) - In: A magyar régészet az ezredfordulón S. 388-397

107Buchbeitrag  The Archaeology of Hungary's Medieval Towns
Laszlovszky, JózsefMiklós, ZsuzsaRomhányi, Beatrix F.Szende, Katalin. (2003) - In: Hungarian Archaeology at the Turn of the Millenium S. 364-372

108Buchbeitrag  Sopron kapcsolatai közeli és távoli városokkal a késö-középkorban [Sopron's relations to closer and farther towns in the late Middle Ages]
Szende, Katalin. (2002) - In: Sopron térben és idöben S. 55-80

109Artikel  Egy györi úr Sopronban: Alföldy Bálint királyi harmincados [A gentleman from Györ in Sopron: Bálint Alföldy, royal customs officer]
Szende, Katalin. (2002) - In: Fons Bd. 9 (2002) S. 29-59

110Artikel  From mother to daughter, from father to son? Intergenerational patterns of bequeathing movables in late medieval Bratislava
Szende, Katalin. (2001) - In: Annual of medieval studies at Central European University Budapest Bd. 7 (2001) S. 209-232

111Buchbeitrag  Testaments and testimonies. orality and literacy in composing last wills in late Medieval Hungary
Szende, Katalin. (2001) - In: Oral History of the Middle Ages. The Spoken Word in Context S. 49-66

112Artikel  Fidelitas és politika: Kihez és miért volt hüséges Sopron városa a középkorban [Fidelitas and politics. To whom and why was the town of Sopron faithful in the Middle Ages?]
Szende, Katalin. (2001) - In: Soproni szemle Bd. 55 (2001) S. 343-354

113Artikel  A magyarországi középkori német nyelvü források kiadásának elvei és gyakorlata [Principles and practice of editing medieval German texts from Hungary]
Szende, Katalin. (2000) - In: Fons Bd. 7 (2000) S. 49-62

114Buchbeitrag  Craftsmen's Widows in Late Medieval Sopron.
Szende, Katalin. (1999) - In: Women in Towns. The Social Position of European Urban Women in a Historical Context S. 13-23

115Buchbeitrag  Was there a bourgeoisie in medieval Hungary?
Szende, Katalin. (1999) - In: FS János M. Bak S. 445-459

116Artikel  A magyarországi városi végrendeletek helye az európai joggyakorlatban. A középkori Sopron, Pozsony és Eperjes példája [ The place of testaments from Hungarian towns in the European legal practice]
Szende, Katalin. (1999) - In: Soproni szemle Bd. 53 (1999) S. 343-356

117Buchbeitrag  A város másik fele: A nök szerepe a magánéletben, a munkában és a közösségi szférában [The role of women in professional, private and public life]
Szende, Katalin. (1999) - In: FS Ilona Sz. Jónás S. 301-312

118Artikel  Adatok Északnyugat-Dunántúl mézkereskedelméhez a késö középkorban [Honey trade in north-eastern Hungary in the Late Middle Ages]
Szende, Katalin. (1998) - In: Arrabona Bd. 36 (1998) S. 85-98
http://library.hungaricana.hu/en/view/MEGY_GYMS_ARABONA36_1_2/?pg=86

119Buchbeitrag  Medieval archaeology and urban history in some European countries
Szende, Katalin. (1998) - In: The Norwegian Tradition in a European Context S. 111-131

120Buchbeitrag  "... mit Irer trewn Arbait geholffen": Frauen und Handwerk in mittelalterlichen Testamenten
Szende, Katalin. (1998) - In: ''Was nützt die Schusterin dem Schmied?'' S. 85-97

121Buchbeitrag  "... some to honour and some to dishonour ...". Vessels in late medieval urban households
Szende, Katalin. (1997) - In: Material Culture in Medieval Europe S. 191-202

122Buchbeitrag  Geschichte und Denkmale der jüdischen Gemeinde in Sopron / Ödenburg
Szende, Katalin. (1997) - In: Jüdisches Eisenstadt. Jüdisches Sopron. Ein Excursionsführer S. 45-78

123Artikel  Családszerkezet és örökösödési szokások a késö középkori Pozsonyban és Sopronban [Family structure and inheritance customs in late medieval Bratislava and Sopron]
Szende, Katalin. (1997) - In: Levéltári közlemények Bd. 68 (1997) S. 77-98

124Buchbeitrag  A luxus fogalma és a luxusigények kielégítése a középkorban [The concept of luxury and the fulfilment of luxury needs in the Middle Ages]
Szende, Katalin. (1997) - In: Luxusiparok. Válogatás a IX. Kézmüvesipartörténeti Szimpózium elöadásaiból S. 13-24

125Artikel  Sopron: a West-Hungarian Merchant Town on the Crossroad between East and West
Szende, Katalin. (1997) - In: Scripta Mercaturae , 2 (1997) S. 29-49

126Artikel  A soproni iskola elsö évszázadai (Egy határváros emlékei egy országos kiállításon) [The first centuries of schooling in Sopron],
Szende, Katalin. (1996) - In: Soproni szemle Bd. 50 (1996) S. 186-206

127Buchbeitrag  Some aspects of urban landownership in western Hungary.
Szende, Katalin. (1996) - In: Power, profit and urban land S. 141-166

128Buchbeitrag  Kölni kereskedök a középkori Sopronban [Kölner Kaufleute int mittelalterlichen Sopron (Ödenburg)]
Szende, Katalin. (1996) - In: FS Endre Csatkai S. 57-70

129Buchbeitrag  Handwerkerwitwen in der mittelalterlichen Gesellschaft von Ödenburg
Szende, Katalin. (1995) - In: IV. Nemzetközi Kézmüvesipartörténeti Szimpózium S. 72-76

130Artikel  A noi munka a középkori gazdaságban
Szende, Katalin. (1995) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 10, 1/2 (1995) S. 179-193

131Artikel  Families in Testaments. Some aspects of demography and inheritance customs in a Late Medieval Hungarian Town
Szende, Katalin. (1995) - In: Medium Aevum Quotidianum Bd. 35 (1995) S. 107-124

132Artikel  The other half of the town: women in private, professional and public life in two towns of late medieval western Hungary
Szende, Katalin. (1993 - 1996) - In: East Central Europe Bd. 20/23, 1 (1993/96) S. 171-190

133Buchbeitrag  Beziehungen zwischen Pressburg und Ödenburg im späten Mittelalter
Szende, Katalin. (1993) - In: Städte im Donauraum. Sammelband der Beiträge aus dem Symposion in Smolenice S. 135-148

134Buchbeitrag  A limitációk számítógépes feldolgozásának lehetöségei [Possibilities of computer-aided processing of price-limitations]
Szende, Katalin. (1993) - In: VIII. Kézmüvesipartörténeti Szimpózium S. 29-40

135Buchbeitrag  A nök szerepe a kézmüiparban a késö-középkorban a soproni és pozsonyi végrendeletek tükrében [The role of women in handicrafts in the mirror of testaments from Sopron and Bratislava]
Szende, Katalin. (1993) - In: FS Jenö Házi S. 169-180

136Buchbeitrag  Une mine de fer et des fourneaux médiévaux sur le territoire de Kophàza
Gömöri, JánosVerö, JozsefIvanicsic, JenöCsongor, ESzende, Katalinu.a.. (1992) - In: Les Techniques minières de l'Antiquité au XVIIIe siècle S. 149-166

137Artikel  Sopron és Pozsony kapcsolatai a késöi középkorban [Connections between Sopron and Bratislava in the Late Middle Ages]
Szende, Katalin. (1992) - In: Soproni szemle Bd. 46 (1992) S. 168-179

138Buchbeitrag  Lakóhely, foglalkozás, értékrend összefüggései a Mátyás-kori Sopronban és Pozsonyban [Connections between dwelling, occupation and scale of values in Sopron and Bratislava in the age of Matthias Corvinus].
Szende, Katalin. (1992) - In: A Dunántúl Településtörténete IX S. 71-77

139Buchbeitrag  ":.. es sey vil oder wenig, groß oder kchlain": Besonderheiten und Unterschiede in der materiellen Kultur der Einwohnerschaft der Königlichen Freistädte Preßburg und Ödenburg (1450-1490)
Szende, Katalin. (1991) - In: Alltag und materielle Kultur im mittelalterlichen Ungarn S. 108-118

140Artikel  A soproni késöközépkori végrendeletek egyház- és tárgytörténeti tanulságai [Churches and objects. Some observations based on testaments from Sopron]
Szende, Katalin. (1990) - In: Soproni szemle Bd. 44 (1990) S. 268-273

141Artikel  A soproni polgárság anyagi kultúrája a késö-középkorban [The material culture of the citizens of Sopron in the Late Middle Ages]
Szende, Katalin. (1990) - In: Aetas. Történettudományi folyóirat Bd. 5, 3 (1990) S. 69-123

142Artikel  Soproni glosszák a XVI-XVII. századból [Glosses from Sopron from the 16-17th centuries]
Szende, KatalinGrüll, Tibor. (1990) - In: Magyar nyelv Bd. 86 (1990) S. 246-255

143Buchbeitrag  A soproni iparosok végrendeleteik tükrében [Testaments of craftsmen from late medieval Sopron] (1400-1526)]
Szende, Katalin. (1989) - In: VI. Kézmüvesipartörténeti Szimpózium S. 109-116

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.