RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Szovák, Kornél«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Szovák, Kornél

RI opac: 54 Einträge

1Sammelwerk  Techné: A Szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban
Munding, MártaSzovák, KornélTakács, László [Hrsg.]. - Piliscsaba (2018)

2Sammelwerk  Magyarország és a római szentszék II.: Vatikáni magyar kutatások a 21. században
Tusor, PéterSzovák, KornélFedeles, Tamás [Hrsg.]. - Budapest (2017)

3Sachtitel  [Bibliographie]
Szovák, Kornél. (2016)
http://ppke.academia.edu/M%C3%A1rtonSzov%C3%A1k

4Sachtitel  [Bibliographie]
Szovák, Kornél. (2016)
https://ppke.academia.edu/Korn%C3%A9lszov%C3%A1k

5Sammelwerk  Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére (Vol. 1-2)
Bárány, AttilaDreska, GáborSzovák, Kornél [Hrsg.]. - Budapest (2014)

6Sammelwerk  Infima aetas Pannonica: studies in late medieval hungarian history
Kovács, Péter E.Szovák, Kornél [Hrsg.]. - Budapest (2009)

7Sachtitel  Regestrum Varadinense (1208 - 1235): Ritvs explorandae veritatis, qvo Hvngarica Natio in dirimendis controuersijs ante annos trecentos & quadraginta vsa est, & eius testimonia plurima, in sacrario sumi temple Varadien. reperta. Colosuarij 1550
Solymosi, LászlóSzovák, Kornél [Hrsg.]. - Budapest (2009)

8Sammelwerk  Váradi Jegyzökönyv - Registrum Varadiense - The Varad Register (1208-1235).
Solymosi, LászlóSzovák, Kornél [Hrsg.]. - Budapest (2008)

9Sammelwerk  Kepes kronika
Szovák, Kornél [Bearb.]. Bollók, János [Hrsg.]. - Budapest (2004)

10Sammelwerk  Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum (Vol. 1-2)
Szovák, KornélVeszprémy, László [Hrsg.]. - Budapest (1999)

11Sammelwerk  Lexicon Latinitatis medii aevi Hungariae (Vol. 1-)
Boronkai, IvánBellus, IbolyaSzovák, Kornél [Hrsg.]. - Budapest (1987 -)

12Buchbeitrag  Györ városának egyházai és templomai az írott forrásokban
Szovák, Kornél. (2021) - In: Györ története I. A kezdetektöl 1447-ig S. 163-180

13Buchbeitrag  A legendák László királya
Szovák, Kornél. (2021) - In: Szent László emlékkönyv S. 59-79

14Buchbeitrag  Exemplum et informatio. A Legenda aurea magyarországi recepciótörténetének két epizódja
Szovák, Kornél. (2020) - In: FS Edit Madas (2020) S. 559-567

15Buchbeitrag  Hunyadi Mátyás, az egyház és a vallás
Szovák, Kornél. (2019) - In: Mátyás Király emlékkönyv S. 105-124

16Artikel  A középkori magyar muvészet történetének hazai írott forrásai
Szovák, Kornél. (2018) - In: Müvészettörténeti értesítö Bd. 67 (2018) S. 221-234

17Buchbeitrag  Megjegyzések a mesterségbeli tudásátadás kutatásának középkori forrásterületeihez
Szovák, Kornél. (2018) - In: Techné. A Szakképzés módszerei az ókorban és a középkorban S. 147-162

18Buchbeitrag  The image of the ideal king in twelfth-century Hungary (remarks on the legend of St Ladislas and the Illuminated Chronicle)
Szovák, Kornél. (2018) - In: Studies on the Illuminated Chronicle S. 159-180

19Buchbeitrag  Written sources on Hungarian medieval art history
Szovák, Kornél. (2018) - In: The art of medieval Hungary S. 41-62

20Buchbeitrag  Királytalálkozók Esztergomban
Szovák, Kornél. (2017) - In: Metropolis Hungariae S. 40-53

21Buchbeitrag  A domonokos írásbeliség elsö korszaka
Szovák, Kornél. (2017) - In: Az Elsö 300 év Magyarországon és Európában. A Domonkos-rend a középkorban S. 33-43

22Buchbeitrag  A Váradi Regestrum kiadástörténete és filológiája
Szovák, Kornél. (2015) - In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton, 1215-2015 S. 44-60

23Buchbeitrag  A kamonci oltárosok egyezsége
Szovák, Kornél. (2014) - In: FS László Solymosi S. 291-306

24Artikel  Supplements to the dictionary of Medieval Latin from Hungarian sources
Szovák, Kornél. (2014) - In: Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Bd. 54 (2014) S. 475-516

25Buchbeitrag  Beweisführung in politischen Briefen des 12-13. Jahrhunderts aus Ungarn
Szovák, Kornél. (2013) - In: FS Miklós Maróth S. 489-498

26Buchbeitrag  Gratiarum et misericordiarum fons: bizánci emigránsok Itáliában [Gratiarum et misericordiarum fons. Byzantine emigrants in Italy]
Szovák, Kornél. (2009) - In: FS Pál Engel S. 377-409

27Buchbeitrag  Byzantine emigrants in Italy
Szovák, Kornél. (2009) - In: Infima aetas Pannonica. Studies in late medieval hungarian history S. 273-293

28Buchbeitrag  King and Church, Matthias Corvinus and Religion
Szovák, Kornél. (2008) - In: Matthias Corvinus the king. Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court S. 393-396

29Buchbeitrag  Madarsko-hrvatske kronike
Szovák, Kornél. (2004) - In: Hrvatsko-madarski odnosi, 1102.-1918 Zbornik radova S. 95-100

30Buchbeitrag  König Ludwig der Große und Mariazell.
Szovák, Kornél. (2003) - In: Mariazell und Ungarn. 650 Jahre religiöse Gemeinsamkeit S. 82-92

31Buchbeitrag  Nagy Lajos király és Mariazell
Szovák, Kornél. (2003) - In: Mariazell és Magyarország. 650 év vallási kapcsolatai S. 82-92

32Buchbeitrag  Le tracce della teoria della favola antica nell'Ungheria del XIII secolo
Szovák, Kornél. (2001) - In: L'eredità classica in Italia e Ungheria fra tardo Medioevo e primo Rinascimento S. 49-66

33Buchbeitrag  Bencés hiteleshelyek a középkori Magyarországon
Szovák, Kornél. (2001) - In: Paradisum plantavit. Bencés Monostorok a Középkori Magyarországon S. 80-96

34Buchbeitrag  I rapporti tra papato e Ungheria nel secolo XII
Szovák, Kornél. (2001) - In: Mille anni di Cristianesimo in Ungheria. Hungariae Christianae Millennium S. 41-46

35Buchbeitrag  Benedictine places of authentication in medieval Hungary
Szovák, Kornél. (2001) - In: Paradisum plantavit. Bencés Monostorok a Középkori Magyarországon S. 601-611

36Buchbeitrag  The Relations between Hungary and the Popes in the 12th Century
Szovák, Kornél. (2001) - In: A thousand years of Christianity in Hungary S. 41-46

37Buchbeitrag  The early centuries of Benedictine monasticism in Hungary
Szovák, Kornél. (2001) - In: Paradisum plantavit. Bencés Monostorok a Középkori Magyarországon S. 580-587

38Buchbeitrag  A bencés szerzetesség korai századai Magyarországon
Szovák, Kornél. (2001) - In: Paradisum plantavit. Bencés Monostorok a Középkori Magyarországon S. 35-47

39Artikel  Szent László alakja a korai elbeszélö forrásokban: A László-legenda és a Képes Krónika 139. fejezete forrásproblémái
Szovák, Kornél. (2000) - In: Századok Bd. 134 (2000) S. 117-145

40Artikel  Korreferátum Tringli István elöadásához
Szovák, Kornél. (2000) - In: Fons Bd. 7 (2000) S. 41-47

41Buchbeitrag  L'historiographie hongroise à l'époque arpadienne
Szovák, Kornél. (1999) - In: Les Hongrois et l'Europe. Conquete et intégration S. 375-384

42Buchbeitrag  Kormányzat és hiteleshely
Szovák, Kornél. (1998) - In: FS Iván Borsa S. 223-231

43Buchbeitrag  Meritorum apud Dominum fructus cumulatorum (Megjegyzések a 14. század föúri vallásosságához)
Szovák, Kornél. (1998) - In: FS Agnes R. Várkonyi S. 79-87

44Buchbeitrag  Abbatiarum in regno primátus. Megjegyzések Pannonhalma egyházjogi helyzetének eredetéhez
Szovák, Kornél. (1997) - In: Egyház és müvelödés. Pannonhalma 996-1996 S. 68-79

45Buchbeitrag  Bárderdö: megjegyzések a középkori erdöhasználat történetéhez
Szovák, Kornél. (1997) - In: FS Lajos Kiss S. 406-413

46Buchbeitrag  Az itáliai kútfök
Szovák, Kornél. (1996) - In: A Honfoglaláskor írott forrásai S. 163-172

47Buchbeitrag  Pápai - magyar kapcsolatok a 12. században
Szovák, Kornél. (1996) - In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve S. 21-46

48Buchbeitrag  A pannonhalmi konvent hiteleshelyi müködésének kezdetei (1244-1387
Szovák, Kornél. (1996) - In: Mons Sacer 996-1996 Tl. 1 S. 422-462

49Buchbeitrag  Újabb adat Külsövat 14-15. századi történetéhez [Neuere Angaben zur Geschichte von Külsövat aus dem 14-15. Jahrhundert]
Szovák, Kornél. (1996) - In: Tanulmányok Külsövat történetéböl S. 105-114

50Artikel  Ergänzungen zum Lexicon Latinitatis Medii Aevi Hungariae
Boronkai, IvánSzovák, Kornél. (1995) - In: Archivum latinitatis medii aevi Bd. 53 (1995) S. 41-84

51Buchbeitrag  The image of the ideal king in twelfth-century Hungary (remarks on the legend of St Ladislas)
Szovák, Kornél. (1993) - In: Kings and Kingship in Medieval Europe S. 241-264

52Artikel  "Wer war der anonyme Notar?" Zur Bestimmung des Verfassers der Gesta Ungarorum
Szovák, Kornél. (1991) - In: Ungarn Jahrbuch Bd. 19 (1991) S. 1-16
http://epa.oszk.hu/01500/01536/00019/pdf/UJ_1991_001-016.pdf

53Artikel  Horatius magyarországi utóéletének kérdéséhez
Szovák, Kornél. (1990) - In: Magyar könyvszemle Bd. 106 (1990) S. 1-13
https://epa.oszk.hu/00000/00021/00343/pdf/mk_1990_1-2_001-013b.pdf

54Artikel  A gyori ferences orség (custodia) XIV. századi történetéhez
Szovák, Kornél. (1989) - In: Levéltári szemle Bd. 39, 3 (1989) S. 11-17
http://library.hungaricana.hu/en/view/LeveltariSzemle_39_1989/?pg=244

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.