RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Szweda, Adam«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Szweda, Adam

RI opac: 60 Einträge

1Sammelwerk  Dokumenty pokoju brzeskiego miedzy Polska i Litwa a Zakonem Krzyzackim z 31 grudnia 1435 [Documents of the Peace of Brest between Poland-Lithuania and the Teutonic Order of 31 December 1435].
Petrauskas, RimvydasPolekhov, Sergey [Bearb.]. Szweda, AdamHlebionek, MarcinSzybkowski, SobieslawTrupinda, Janusz [Hrsg.]. - Torun (2021)

2Sachtitel  [Bibliographie]
Szweda, Adam. (2016)
http://torun-pl.academia.edu/AdamSzweda

3Monographie  Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyzackim w Prusach w latach 1386 - 1454
Szweda, Adam. - Torún (2009)

4Buchbeitrag  Zur Abhängigkeit der moldauischen Fürsten von den polnischen Königen im Spätmittelalter
Szweda, Adam. (2023) - In: Zwischen Ostsee und Adria. Ostmitteleuropa im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit S. 95-116

5Buchbeitrag  Das Verhältnis zwischen den Königen von Polen und abhängigen Herrschern. Auf der Suche nach einem Modell
Szweda, Adam. (2023) - In: FS Helmut Flachenecker S. 283-300

6Artikel  Diplomacy of the weaker partners. Ducal Masovia and the Teutonic Order after the Second Peace of Toru? (1466)
Szweda, Adam. (2022) - In: Quaestiones medii aevi novae Bd. 27 (2022) S. 67-85

7Buchbeitrag  How Did the Grand Masters of the Teutonic Order Interpret Their Dependency on the Polish Crown (1466-97)?
Szweda, Adam. (2022) - In: Unions and Divisions. New Forms of Rule in Medieval and Renaissance Europe S. 158-171

8Buchbeitrag  Prussia II: the views of late medieval historians in Prussia towards Poland
Szweda, Adam. (2021) - In: Germans and Poles in the Middle Ages S. 347-356

9Buchbeitrag  Die weltlichen Hofbeamten der Hochmeister in Marienburg vom 14. bis zur ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts - Kämmerer und Unterkämmerer
Józwiak, SlawomirSzweda, Adam. (2020) - In: FS Udo Arnold (2020) S. 137-150

10Buchbeitrag  The king's vassals. The encounter of Janusz II duke of Masovia and the grand master of the Teutonic Order in Ciechanów in 1489
Szweda, Adam. (2020) - In: Essays Roman Czaja S. 397-403

11Artikel  Lasset Prewssen Prewssen bleyben: die Heiden im Ordensland Preußen
Szweda, Adam. (2019) - In: Studia historica Brunensia Bd. 66, 2 (2019) S. 159-169

12Artikel  Die polnischen Absagebriefe während der Kriege mit dem Deutschen Orden
Szweda, Adam. (2019) - In: Studia historica Brunensia Bd. 66, 1 (2019) S. 107-119
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/142302

13Artikel  Przed Grunwaldem. Dyplomacja stron konfliktu wiosna 1410 r.
Szweda, Adam. (2019 - 2020) - In: Nowe Studia Grunwaldzkie Bd. 5/6 (2019/20) S. 43-64
http://nowestudiagrunwaldzkie.pl/wp-content/uploads/2020/12/Adam-Szweda.pdf

14Buchbeitrag  Biskup poznanski i arcybiskup gnieznienski Wojciech Jastrze biec w kontaktach z zakonem krzyzackim
Szweda, Adam. (2018) - In: Wojciech Jastrzebiec - w sluzbie monarchii i Kosciola S. 77-90

15Buchbeitrag  Odprawa poslów tureckich (Piotrków, 1488 r.)
Szweda, Adam. (2018) - In: FS Jan Tegowski S. 565-576

16Artikel  Kilka slów o pieczeci biskupa wloclawskiego Jana Pelli z Niewiesza przy dokumencie pokoju melnenskiego z 1422 r.
Szweda, AdamSzybkowski, Sobieslaw. (2018) - In: Studia zródloznawcze Bd. 56 (2018) S. 105-118

17Buchbeitrag  Die Rolle der Könige von Polen und ihrer Räte in der Gestaltung der Beziehungen mit dem Deutschen Orden von 1333 bis 1453
Szweda, Adam. (2017) - In: Akteure mittelalterlicher Außenpolitik. Das Beispiel Ostmitteleuropas S. 311-326

18Buchbeitrag  Die Urkunden des Friedens von Brest (31.12.1435) und ihre Bedeutung für die Siegelkunde und Heraldik - Editorische Herausforderungen
Hlebionek, MarcinSzweda, Adam. (2016) - In: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015 S. 85-102

19Artikel  Starania Jana Olbrachta o krzyzacka pomoc przeciwko ksieciu mazowieckiemu Konradowi III Rudemu w 1495 roku
Szweda, Adam. (2016) - In: Roczniki historyczne Bd. 82 (2016) S. 187-195

20Buchbeitrag  Das Urkundenformular der großpolnischen Ritterschaft im 13./14. Jahrhundert
Szweda, Adam. (2016) - In: Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters S. 165-186

21Artikel  The negotiations leading to the Second Peace of Torun
Szweda, Adam. (2016) - In: Zapiski historyczne Bd. 81, 4 (2016) S. 31-46
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/48b4cb804f724b9bdf15cecc798dd0e0_ZH_2016_4_Szweda_N.pdf

22Artikel  Krzyzacki posel na synodzie piotrkowskim w 1442 roku
Szweda, Adam. (2016) - In: Studia z dziejów sredniowiecza Bd. 20 (2016) S. 273-282

23Artikel  Der Erste Frieden von Thorn (1411) unter besonderer Berücksichtigung der Rolle des Würzburger Bischofs Johann von Egloffstein /
Szweda, Adam. (2015) - In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter Bd. 78 (2015) S. 351-363

24Buchbeitrag  Notariusz przy pracy. Akcja transumowania dokumentów krzyzackich jesienia 1421 roku
Szweda, AdamAdamska, Anna. (2015) - In: FS Izabela Skierska S. 487-501

25Buchbeitrag  "Princeps et consiliarius Regni Poloniae". Król i wielki mistrz w latach 1466-1497 ["Princeps et consiliarius Regni Poloniae". Das Verhältnis von König und Hochmeister in den Jahren 1466-1497]
Szweda, Adam. (2014) - In: Od traktatu kaliskiego do pokoju oliwskiego - polsko-krzyzacko-pruskie stosunki dyplomatyczne S. 241-257

26Buchbeitrag  Feud in medieval Poland. An introduction into the concept
Szweda, Adam. (2014) - In: Fehdehandeln und Fehdegruppen im spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa S. 93-108

27Artikel  Nowomarchijskie przypadki Wierzbiety ze Smogulca. Przyczynek do dziejów Nowej Marchii pod wladza Zygmunta Luksemburczyka i zakonu krzyzackiego [Cases of Wierzbieta from Smogulec in the New March. A contribution to the history of the New March under the ruling of the Sigismund of Luxembourg]
Szweda, Adam. (2013) - In: Sredniowiecze polskie i powszechne Bd. 9 (2013) S. 133-153

28Buchbeitrag  Zakon Niemiecki (krzyzacki) w zyciu politycznym Rzeszy na przelomie XIV i XV wieku
Szweda, Adam. (2013) - In: Conflictus magnus apud Grunwald 1410 S. 29-38

29Buchbeitrag  Polen und der Deutsche Orden - Botenwesen und friedliche Verhandlungen
Szweda, Adam. (2012) - In: Tannenberg - Grunwald - Zalgiris 1410. Krieg und Frieden im späten Mittelalter S. 223-236

30Artikel  Królestwo Polskie a Zakon Krzyzacki 1348 - 1350: miedzy konfliktem a wspóldzialaniem [ Das Königreich Polen und der Deutsche Orden 1348 - 1350. Zwischen Konflikt und Zusammenarbeit]
Szweda, Adam. (2012) - In: Zapiski historyczne Bd. 77, 1 (2012) S. 9-24
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/3b26d7497f4a8c6c38ea679a183385a1_ZH_2012_1_SzwedaN.pdf

31Artikel  Okolicznosci wizyty króla Kazimierza Wielkiego w Malborku w 1365 roku
Szweda, Adam. (2011) - In: Roczniki historyczne Bd. 77 (2011) S. 83-101

32Artikel  Uwagi o dokumentach rozejmowych i pokojowych z okresu wojny 1409-1411
Szweda, Adam. (2010) - In: Zapiski historyczne Bd. 75, 2 (2010) S. 67-85
http://www.zapiskihistoryczne.pl/files/issues/018e390e7d794bfef94bcc6fbbba12a1_ZH_2010_2_Szweda_N.pdf

33Artikel  Dyplomatyczna aktywnosc rycerza Janusza Stembarskiego z Sokolowa w politycznych stosunkach polsko-krzyzacko-litewskich w pierwszej polowie XV wieku
Józwiak, SlawomirSzweda, Adam. (2009) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 1 (2009) S. 3-20

34Buchbeitrag  Methoden der Schlichtung von Grenzstreitigkeiten zwischen Polen-Litauen und dem Deutschen Orden nach Abschluss des Friedens von Brzesc im Jahre 1435: Am Beispiel des in Torun' und Nieszawa wirkenden Grenzgerichts
Szweda, Adam. (2007) - In: Grenze und Grenzüberschreitung im Mittelalter. 11. Symposium S. 54-65

35Artikel  Habitacula omnibus proventibus et commeatibus referta. Problemy zaopatrzenia w zywnosc podczas zjazdów polsko-litewsko-krzyzackich w I polowie XV wieku.
Szweda, Adam. (2007) - In: Documenta Pragensia Bd. 25 (2007) S. 27-51

36Buchbeitrag  Po Wielkiej Wojnie: Zjazdy polsko-krzyz.ackie w 1411 roku
Szweda, Adam. (2006) - In: Kancelaria wielkich mistrzow i polska kancelaria krolewska w XV wieku S. 267-298

37Artikel  Najstarsi mieszkancy Chojnic w dokumentach komtura czluchowskiego z lat 1323 i 1326
Szweda, Adam. (2006) - In: Zeszyty chojnickie Bd. 21 (2006) S. 83-90

38Buchbeitrag  Polsko-krzyzackie kontrowersje na Krajnie w latach 1411-1422
Szweda, Adam. (2006) - In: FS Wojciech Peltz S. 201-216

39Buchbeitrag  Kilka epizodów z historii Chojnic w 1. polowie XV wieku
Szweda, Adam. (2006) - In: Miedzy sredniowieczem a nowozytnoscia. Echa wojny trzynastoletniej na ziemi chojnickiej S. 30-36

40Artikel  Trudna codziennosc pogranicza w swietle korespondencji urzedników polskich i krzyzackich z lat 1414 - 1419
Szweda, Adam. (2006) - In: Komunikaty mazursko-warminskie (2006) S. 327-334

41Buchbeitrag  Rzeki i przeprawy rzeczne w traktatach panstwowych miedzy Polska a zakonem krzyzackim w I polowie XV wieku. Zarys problematyki [Flüsse und Flussübergänge in Staatsverträgen zwischen Polen und dem Orden der Deutschen Ritter in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Überblick einer Problematik]
Szweda, Adam. (2005) - In: Mesto a voda. Praha, mesto u vody S. 217-229

42Buchbeitrag  Listy Wladyslawa Jagielly do wielkich mistrzów krzyzackich w latach 1386-1434
Szweda, Adam. (2005) - In: Tekst zródla - krytyka, interpretacja S. 253-272

43Artikel  List starosty bydgoskiego Janusza Brzozoglowego do wielkiego mistrza Michala Küchmeistra z 27 maja 1418 roku. Przyczynek do przygranicznych stosunków polsko-krzyzackich w koncu drugiej dekady XV wieku
Józwiak, SlawomirSzweda, Adam. (2005) - In: Zapiski historyczne Bd. 70, 2/3 (2005) S. 125-134

44Buchbeitrag  Listy króla Polski Kazimierza Jagiellonczyka do wielkich mistrzów zakonu krzyzackiego z lat 1447-1454
Szweda, Adam. (2004) - In: Bitwa pod Chojnicami 18 IX 1454 r. w tradycji historycznej i regionalnej S. 15-30

45Buchbeitrag  Dwa dokumenty do genealogii pomorskiej rodziny Sciborowiców
Szweda, AdamSzybkowski, Sobieslaw. (2004) - In: Mieszczanie, wasale, zakonnicy S. 371-382

46Buchbeitrag  Marcin z Wyrzyska - portret nieprzecietnej osobowosci z XV wieku
Szweda, Adam. (2004) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 10 S. 179-202

47Buchbeitrag  Las Babsk w stosunkach polsko-krz.yz.ackich z XIV i XV w. [Der Wald Babsk in den Beziehungen zwischen Polen und dem Deutschen Orden im 14. und 15. Jahrhundert]
Szweda, Adam. (2003) - In: Biskupi, lennicy i zeglarze S. 413-425

48Artikel  Polityka Siemowita I mazowieckiego wobec zakonu krzyzackiego po 1254 roku
Szweda, Adam. (2003) - In: Rocznik grudziadzki Bd. 15 (2003) S. 21-37

49Artikel  Na polsko-krzyzackim pograniczu. Dzialalnosc starosty nakielskiego Jaroslawa z Iwna (1413-1423) [Im Grenzland zwischen Polen und dem Ordensstaat. Der Nakler Starost Jaroslaw von Iwno (1413-1423) ]
Szweda, Adam. (2003) - In: Roczniki historyczne Bd. 69 (2003) S. 105-126

50Buchbeitrag  Z Malopolski na Krajne. Dzieje zycia Mikolaja Litwosa Kazanowskiego
Szweda, Adam. (2002) - In: Kopijnicy, szyprowie, tenutariusze S. 141-158

51Buchbeitrag  Nieznana czternastowieczna pieczec Lowicza
Szweda, Adam. (2002) - In: Heraldyka i okolice S. 255-263

52Artikel  Problem biskupa litewskiego Wita [Das Problem des litauischen Bischofs Wit]
Szweda, Adam. (2002) - In: Komunikaty mazursko-warminskie , 3 (2002) S. 327-343

53Artikel  Wielkopolscy gwaranci pokoju brzeskiego 1435 roku
Szweda, Adam. (2001) - In: Roczniki historyczne Bd. 67 (2001) S. 197-213

54Artikel  Z dziejów husytyzmu na Kujawach i w ziemi dobrzynskiej
Szweda, JolantaSzweda, Adam. (2000) - In: Zapiski kujawsko-dobrzynskie Bd. 14 (2000) S. 37-68

55Buchbeitrag  Stronnictwo starosty Domarata z Pierzchna w czasie wojny domowej w Wielkopolsce
Szweda, Adam. (1999) - In: Ksiazeta, urzednicy, zloczyncy S. 213-234

56Buchbeitrag  Urzednicy i ich zastepcy w Wielkopolsce w XV w. na przykladzie rodu Grzymalów
Szweda, Adam. (1999) - In: Genealogia. Wladza i spoleczenstwo w Polce Sredniowiecznej S. 141-152

57Buchbeitrag  Wkregu synowców arcybiskupa Janusza Suchegowilka
Szweda, Adam. (1999) - In: Spoleczenstwo Polski Sredniowiecznej 8 S. 175-194

58Buchbeitrag  Dokument starosty generalnego Wielkopolski, Przeclawa z Gultów z 24 stycznia 1369 roku
Szweda, Adam. (1997) - In: Krzyzowcy, kronikarze, dyplomaci S. 279-284

59Buchbeitrag  Sprawa najazdu litewskiego na Mazowsze w 1302 roku
Szweda, Adam. (1997) - In: Europa srodkowa i wschodnia w polityce Piastów S. 83-88

60Artikel  Najazdy litewskie na ziemie dobrzynska na przelomie XIII/XIV wieku
Szweda, Adam. (1996) - In: Prace naukowe. Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie. Zeszyty historyczne Bd. 3 (1996) S. 83-94

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.