RI OPAC: Die Literaturdatenbank zum Mittelalter - Über 2,8 Millionen verzeichnete Werke

Personennamen

Publikationen »Szymborski, Wiktor«

Weiterleitung der Anfrage zur Suchmaschine des Karlsruher Virtuellen Katalogs: Szymborski, Wiktor

RI opac: 21 Einträge

1Monographie  Odpusty w Polsce sredniowiecznej
Szymborski, Wiktor. - Kraków (2011)

2Buchbeitrag  Krakowscy dominikanie i ich wklad w rozwój historiografii polskiej
Szymborski, Wiktor. (2018) - In: Krakowskie srodowisko historyczne XV-XX w. Ludzie - idee - dziela S. 304-338

3Buchbeitrag  Crusading Indulgences in Medieval Poland
Szymborski, Wiktor. (2017) - In: Holy War in Late Medieval and early modern East-Central Europe S. 71-94

4Buchbeitrag  Przedtrydenckie nadania odpustowe udzielane braciom kaznodziejom i braciom mniejszym konwentualnym w sredniowiecznej Polsce analiza porównawcza
Szymborski, Wiktor. (2017) - In: Miedzy teologia a duszpasterstwem powszechnym na ziemiach Korony doby przedtrydenckiej S. 252-292

5Artikel  Medieval Rome in Poland - Indulgences of the Churches of the City [of Rome] and Jubilee Indulgences in Medieval Poland
Szymborski, Wiktor. (2015) - In: Bulletin der Polnischen Historischen Mission Bd. 10 (2015) S. 397-424
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPMH/article/view/BPMH.2015.015

6Buchbeitrag  Kazania odpustowe. Uwagi o propagandzie krucjatowej i odpustowej w sredniowiecznej Polsce
Szymborski, Wiktor. (2014) - In: Kaznodziejstwo sredniowieczne, Polska na tle Europy S. 207-226

7Buchbeitrag  Sredniowieczne dokumenty odpustowe w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Jagiellonskiego
Szymborski, Wiktor. (2014) - In: FS Maria Koczerska S. 459-470

8Artikel  "Duchowa pomoc" w podrózy?. Indulgencje udzielane wiernym wspomagajacym pielgrzymów i wedrowców na terenie sredniowiecznej Polski [Spiritual help? - indulgences granted to faithful who helped medieval travellers and pilgrims]
Szymborski, Wiktor. (2012) - In: Peregrinus cracoviensis Bd. 23 (2012) S. 17-28, 29-30

9Artikel  The History of the Jagiellonian University Archives - Medieval and Modern Sources and Publications
Szymborski, Wiktor. (2011) - In: Bulletin der Polnischen Historischen Mission Bd. 6 (2011) S. 27-56
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/BPMH/article/view/BPMH.2011.001/6150

10Artikel  "Vir sapientiae et morum probitate clarus". Regensi studium generalnego polskiej prowincji dominikanów w XVII w.
Milawicki, MarekSzymborski, Wiktor. (2010) - In: Przeglad tomistyczny Bd. 16 (2010) S. 125-225

11Buchbeitrag  Uwagi o odpustach zwiazanych z sredniowieczna inkwizycji w Polsce
Szymborski, Wiktor. (2010) - In: Inkwizycja papieska w Europie Srodkowo-Wschodniej S. 255-268

12Buchbeitrag  Sredniowieczne nadania odpustów dla Wieliczki [Medieval Granting of Indulgences for Wieliczka]
Szymborski, Wiktor. (2010) - In: FS Jan Drabina S. 113-122

13Buchbeitrag  Uwagi o religijnosci spolecznošci Malopolski w šredniowieczu na przykladzie brackich dokumentów odpustowych
Szymborski, Wiktor. (2010) - In: Wspólnoty male i duze w spoleczenstwach Czech i Polski w sredniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych S. 159-182

14Buchbeitrag  Rola dokumentow odpustowych dla rozwoju sankruariow: Swiety Krzyz, Jasna Góra, Poznan
Szymborski, Wiktor. (2009) - In: Drugie polsko-czeskie forum mlodych mediewistow S. 267-276

15Buchbeitrag  Uwagi o sredniowiecznym przewodniku po odpustach nadanych szpitalowi duchaków w Krakowie [Some Remarks on a Medieval Guide to Indulgences Granted to the Holy Spirit]
Szymborski, Wiktor. (2008) - In: Z religijnych zagadnien sredniowiecza S. 157-164, 165

16Buchbeitrag  Uwagi o sredniowiecznych i wczesnonowozytnych paszportach dla pielgrzymów udajacych sie z Polski do Rzymu i Jerozolimy
Szymborski, Wiktor. (2008) - In: FS Krzysztof Baczkowski S. 307-313

17Buchbeitrag  Sredniowieczne odpusty dla klasztoru sw. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu
Szymborski, Wiktor. (2008) - In: Miasta polskie w sredniowieczu i czasach nowozytnych S. 85-94

18Buchbeitrag  Lipniczanie na Uniwersytecie Krakowskim na przelomie XV i XVI wieku
Szymborski, Wiktor. (2007) - In: Lipnica Murowana. Gród króla Wladyslawa Lokietka S. 45-60

19Artikel  Krakowskie zaswiadczenie o promocji bakalarskiej z 1492 roku [Ein Krakauer Zeugnis der Bakkalarpromotion aus dem Jahre 1492 ]
Szymborski, Wiktor. (2007) - In: Roczniki historyczne Bd. 73 (2007) S. 199-202

20Artikel  Pielgrzymka ksiecia pomorskiego Boguslawa X do Rzymu u schylku XV wieku [Le pèlerinage à Rome de Boguslaw X prince de Poméranie à la fin du XVe siècle]
Szymborski, Wiktor. (2003) - In: Nasza przeszlosc Bd. 99 (2003) S. 367-378

21Artikel  Kilka uwag o pielgrzymkach króla Kazimierza Jagiellonczyka
Szymborski, Wiktor. (2002) - In: Peregrinus cracoviensis Bd. 12 (2002) S. 141-152

Alphabetisches Register

(Wählen Sie einen Buchstaben aus, um das Register anzuzeigen)


Suchbeispiele

Nachname beginnt mit 'Zg': zg

Nachname beginnt mit 'Kucz': kucz

Nachname beginnt mit 'Kucz' und Vorname mit "A": kucz*, a

Nachname beginnt mit 'Ku' und Vorname 'Andreas': ku*andreas

Vorname 'Fumiko': *fumiko

Varianten von 'de Lacroix': *de*la*cro*

Varianten von 'Mayboom': m__b__m

Hinweis: Hier im Personenindex sind alle Namen von Autoren, Herausgebern und beteiligten Personen und Institutionen aufgelistet, die den Werken in der Datenbank zugeordnet sind. Der Index wird automatisch per Software erstellt.
Bitte beachten Sie ausserdem die von RI-Mitarbeitern gepflegten Personeneinträge im Thesaurus zur inhaltlichen Auszeichnung der Werke, da diese Einträge hier nicht mit aufgelistet werden.